Hlavní navigace

Finex developerská, a.s.

Firma Finex developerská, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 24221, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 22 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27550681

Sídlo:

Hybernská 1012/30, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 11. 2008

DIČ:

CZ27550681

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 24221, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Finex developerská, a.s. od 17. 7. 2009

Obchodní firma

Pluvia a.s. do 17. 7. 2009 od 13. 11. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 13. 11. 2008

adresa

Hybernská 1012/30
Praha 11000 od 11. 12. 2018

adresa

Na Spravedlnosti 1533
Pardubice 53002 do 11. 12. 2018 od 13. 6. 2018

adresa

náměstí Čs. legií 500
Pardubice 53002 do 13. 6. 2018 od 2. 11. 2016

adresa

Jiřího z Poděbrad 2593
Pardubice 53002 do 2. 11. 2016 od 17. 7. 2009

adresa

17. listopadu 237
Pardubice 53002 do 17. 7. 2009 od 13. 11. 2008

Předmět podnikání

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 13. 11. 2008

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti rozhodla dne 2.12.2009 o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 20.000.000,-- Kč, slovy: dvacet milionů korun českých, upsáním 10, slovy: deseti, kmenových nekótovaných akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 199, slovy: sto devadesáti devíti, kmenových nekótovaných akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, přičemž upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští. Místem úpi su akcií a splacení jejich emisního kurzu je kancelář notáře JUDr. Michala Voříška, na adrese Brno, Jezuitská 13. Nově vydávané akcie budou upsány předem určeným zájemcům - společnosti Finex Real a.s., IČ 607 53 544, se sídlem Pardubice, Jiřího z Poděbrad 2593, PSČ 530 02, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové, oddílu B, vložce 2239 - který celý emisní kurs upisovaných akcií splatí tímto nepeněžitým vkladem: - budova č.p. 2159 (způsob využití: průmyslový objekt), postavená na pozemku p.č. St. 706/6 - budova bez čp./če. (způsob využití: výroba), postavená na pozemku p.č. St. 706/11, - budova bez čp/če (způsob využití: technická vybavenost), postavená na pozemku p.č. St. 2553, - pozemek p.č. St. 706/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1488 m2, - pozemek p.č. St. 706/10 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2, - pozemek p.č. St. 706/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 342 m2, - pozemek p.č. St. 2553 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m2, - pozemek p.č. 1504/2 - zahrada o výměře 576 m2, - pozemek p.č. 2255/2 - ostatní plocha o výměře 2333 m2, - pozemek p.č. 2255/3 - ostatní plocha o výměře 155 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 7004 pro obec Svitavy, katastrální úzení Svitavy - předměstí, okres Svitavy. Předmět nepeněžitého vkladu je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Rudolfa Jungera, zpracovaném dne 30.9.2009 pod pořadovým číslem znaleckého deníku 6015/145/09/09. Znalec byl pro účely zpracování tohoto znaleckého posudku ustanoven pravomocným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. 2Nc 1322/2009-6 ze dne 24.9.2009 a stanovil hodnotu shora uvedeného nepeněžitého vkladu pro účely zvýše ní základního kapitálu společnosti na částku ve výši 20.000.000,-- Kč, slovy: dvacet milionů korun českých. Schvaluje se, aby jako protiplnění na výše popsaný nepeněžitý vklad bylo upisovateli vydáno 10, slovy: deset, kmenových nekótovaných akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a 199, slovy : sto devadesát devět, kmenových nekótovaných akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých. Emisní ážio nově vydávaných akcií je rovno jejich jmenovité hodnotě. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžité ho vkladu a jmenovitou hodnotou akcií vydávaných jako protiplnění je nulový. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti doručí určitému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu ihned po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do bochodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií činí 14, slovy: čtrnáct, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že doručením tohoto návrhu bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty. Ve stejné lhůtě je upisovatel povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií. do 28. 12. 2009 od 17. 12. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 22 000 000 Kč

od 28. 12. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 28. 12. 2009 od 13. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 219 od 2. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 10 od 2. 11. 2016
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 219 do 2. 11. 2016 od 28. 12. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 10 do 2. 11. 2016 od 28. 12. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 28. 12. 2009 od 13. 11. 2008

Statutární orgán

Historické vztahy

Lukáš Sekanina

člen správní rady

První vztah: 6. 9. 2018 - Poslední vztah: 20. 9. 2019

vznik členství: 15. 5. 2018

zánik členství: 28. 8. 2019

Osadní 869/32, Praha, 170 00, Česká republika

Lukáš Sekanina

statutární ředitel

První vztah: 6. 9. 2018 - Poslední vztah: 20. 9. 2019

vznik funkce: 15. 5. 2018

zánik funkce: 28. 8. 2019

Osadní 869/32, Praha, 170 00, Česká republika

Lukáš Sekanina

člen správní rady

První vztah: 13. 6. 2018 - Poslední vztah: 6. 9. 2018

vznik členství: 15. 5. 2018

Nerudova 1321/29, Šumperk, 787 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Lukáš Sekanina

statutární ředitel

První vztah: 13. 6. 2018 - Poslední vztah: 6. 9. 2018

vznik funkce: 15. 5. 2018

Nerudova 1321/29, Šumperk, 787 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Petr Vetešník

Člen správní rady

První vztah: 2. 11. 2016 - Poslední vztah: 13. 6. 2018

vznik členství: 2. 11. 2016

zánik členství: 15. 5. 2018

Hronovická 498, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  I.S.A. global s.r.o.

  Rokitanského 70/10, Hradec Králové, 500 03

 • statutární ředitel

  Solvest a.s.

  náměstí Čs. legií 500, Pardubice, 530 02

Petr Vetešník

Statutární ředitel

První vztah: 2. 11. 2016 - Poslední vztah: 13. 6. 2018

vznik členství: 2. 11. 2016

zánik členství: 15. 5. 2018

vznik funkce: 2. 11. 2016

zánik funkce: 15. 5. 2018

Hronovická 498, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  I.S.A. global s.r.o.

  Rokitanského 70/10, Hradec Králové, 500 03

 • statutární ředitel

  Solvest a.s.

  náměstí Čs. legií 500, Pardubice, 530 02

Petr Vetešník

Statutární ředitel

První vztah: 2. 11. 2016 - Poslední vztah: 13. 6. 2018

vznik členství: 2. 11. 2016

zánik členství: 15. 5. 2018

vznik funkce: 2. 11. 2016

zánik funkce: 15. 5. 2018

Hronovická 498, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  I.S.A. global s.r.o.

  Rokitanského 70/10, Hradec Králové, 500 03

 • statutární ředitel

  Solvest a.s.

  náměstí Čs. legií 500, Pardubice, 530 02

Petr Kudla

předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2013 - Poslední vztah: 9. 9. 2016

vznik členství: 15. 7. 2009

zánik členství: 10. 6. 2016

vznik funkce: 12. 4. 2010

zánik funkce: 10. 6. 2016

Nejedlého 1480/8, Svitavy, 568 02, Česká republika

Dalších 19 vztahů k této osobě

Mgr.JUDr. Tomáš Fadrný

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 9. 9. 2016

vznik členství: 15. 7. 2009

zánik členství: 15. 10. 2014

Hálkova 2173/18, Svitavy, 568 02, Česká republika

Milan Moravec

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2010 - Poslední vztah: 9. 9. 2016

vznik členství: 12. 4. 2010

zánik členství: 12. 7. 2015

vznik funkce: 12. 4. 2010

zánik funkce: 12. 7. 2015

Kyjevská 974, Žamberk, Česká republika

Mgr.JUDr. Tomáš Fadrný

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2010 - Poslední vztah: 30. 5. 2013

vznik členství: 15. 7. 2009

Sokolovská 1420/8, Svitavy, 568 02, Česká republika

Petr Kudla

předseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2010 - Poslední vztah: 16. 11. 2013

vznik členství: 15. 7. 2009

vznik funkce: 12. 4. 2010

Richarda Kloudy 1702/1B, Svitavy, 568 02, Česká republika

Mgr.JUDr. Tomáš Fadrný

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2009 - Poslední vztah: 10. 6. 2010

vznik členství: 15. 7. 2009

vznik funkce: 15. 7. 2009

zánik funkce: 12. 4. 2010

Sokolovská 1420/8, Svitavy, 568 02, Česká republika

Mgr. Petra Fadrná

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2009 - Poslední vztah: 10. 6. 2010

vznik členství: 15. 7. 2009

zánik členství: 12. 4. 2010

Sokolovská 1420/8, Svitavy, 568 02, Česká republika

Petr Kudla

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2009 - Poslední vztah: 10. 6. 2010

vznik členství: 15. 7. 2009

vznik funkce: 15. 7. 2009

zánik funkce: 12. 4. 2010

Richarda Kloudy 1702/1B, Svitavy, 568 02, Česká republika

Jitka Marková

člen představenstva

První vztah: 13. 11. 2008 - Poslední vztah: 17. 7. 2009

vznik členství: 13. 11. 2008

zánik členství: 15. 7. 2009

Brožíkova 436, Pardubice, 530 09, Česká republika

Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně

do 1. 1. 2021 od 2. 11. 2016

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná předseda nebo místopředseda představenstva samostatně.

do 2. 11. 2016 od 17. 7. 2009

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.

do 17. 7. 2009 od 13. 11. 2008

Dozorčí rada

Historické vztahy

Lenka Kudlová

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2014 - Poslední vztah: 9. 9. 2016

vznik členství: 15. 7. 2009

zánik členství: 15. 10. 2014

vznik funkce: 15. 7. 2009

zánik funkce: 15. 10. 2014

Hronovická 460, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Danuše Budinská

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2009 - Poslední vztah: 9. 9. 2016

vznik členství: 15. 7. 2009

zánik členství: 15. 10. 2014

Časy 65, Holice, 534 01, Česká republika

Hana Pekařová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2009 - Poslední vztah: 9. 9. 2016

vznik členství: 15. 7. 2009

zánik členství: 15. 10. 2014

Kapitána Nálepky 1570/30, Svitavy, 568 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Lacerna a.s.

  Bratranců Veverkových 1200, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

Lenka Kudlová

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 1. 2014

vznik členství: 15. 7. 2009

vznik funkce: 15. 7. 2009

Hronovická 460, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Renata Doležalová

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2008 - Poslední vztah: 17. 7. 2009

vznik členství: 13. 11. 2008

zánik členství: 15. 7. 2009

vznik funkce: 13. 11. 2008

zánik funkce: 15. 7. 2009

Blahoutova 626, Pardubice, 530 12, Česká republika

Ing. Petra Vosáhlová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2008 - Poslední vztah: 17. 7. 2009

vznik členství: 13. 11. 2008

zánik členství: 15. 7. 2009

Kácov 297, 285 09, Česká republika

Romana Šourková

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2008 - Poslední vztah: 17. 7. 2009

vznik členství: 13. 11. 2008

zánik členství: 15. 7. 2009

K Rozvodně 99, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Petra Vosáhlová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2008 - Poslední vztah: 13. 11. 2008

vznik členství: 13. 11. 2008

Novočtvrťská 297, Kácov, 285 09, Česká republika

Další vztahy firmy Finex developerská, a.s.

Historické vztahy

Lukáš Sekanina

člen správní rady

První vztah: 6. 9. 2018 - Poslední vztah: 20. 9. 2019

vznik členství: 15. 5. 2018

zánik členství: 28. 8. 2019

Osadní 869/32, Praha, 170 00, Česká republika

Lukáš Sekanina

člen správní rady

První vztah: 13. 6. 2018 - Poslední vztah: 6. 9. 2018

vznik členství: 15. 5. 2018

Nerudova 1321/29, Šumperk, 787 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Petr Vetešník

Člen správní rady

První vztah: 2. 11. 2016 - Poslední vztah: 13. 6. 2018

vznik členství: 2. 11. 2016

zánik členství: 15. 5. 2018

Hronovická 498, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  I.S.A. global s.r.o.

  Rokitanského 70/10, Hradec Králové, 500 03

 • statutární ředitel

  Solvest a.s.

  náměstí Čs. legií 500, Pardubice, 530 02

Petr Vetešník

Člen správní rady

První vztah: 2. 11. 2016 - Poslední vztah: 13. 6. 2018

vznik členství: 2. 11. 2016

zánik členství: 15. 5. 2018

Hronovická 498, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  I.S.A. global s.r.o.

  Rokitanského 70/10, Hradec Králové, 500 03

 • statutární ředitel

  Solvest a.s.

  náměstí Čs. legií 500, Pardubice, 530 02

DEMIT s.r.o.

První vztah: 13. 11. 2008 - Poslední vztah: 17. 7. 2009

17. listopadu 237, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

DEMIT s.r.o., IČ: 25930621

17. listopadu, Česká republika, Pardubice, 530 02

do 17. 7. 2009 od 13. 11. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 10. 2018

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 10. 2018

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).