Hlavní navigace

FORESTA WOOD, a.s.

Firma FORESTA WOOD, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3742, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 3 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60735368

Sídlo:

Vlárská 321, Brumov-Bylnice, 763 31

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 1. 1995

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
01700 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
02 Lesnictví a těžba dřeva
02400 Podpůrné činnosti pro lesnictví
16100 Výroba pilařská a impregnace dřeva
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
702 Poradenství v oblasti řízení
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3742, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

FORESTA WOOD, a.s. od 26. 1. 1995

Obchodní firma

FORESTA WOOD, a.s. od 6. 1. 2010

Obchodní firma

FORESTA WOOD, a.s. v likvidaci do 6. 1. 2010 od 7. 7. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 26. 1. 1995

adresa

Vlárská 321
Brumov-Bylnice 76331 od 8. 2. 2016

adresa

Vlárská 321
Brumov - Bylnice 76331 do 8. 2. 2016 od 6. 1. 2010

adresa

Zlínské Paseky 3662
Zlín 76001 do 6. 1. 2010 od 21. 11. 2001

adresa

Halenkov 683 75603 do 21. 11. 2001 od 14. 4. 1998

adresa

Přílucká 360
Zlín do 14. 4. 1998 od 26. 1. 1995

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 7. 7. 2009

Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky do 20. 11. 2014 od 7. 7. 2009

12. ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky do 7. 7. 2009 od 1. 7. 2008

lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti od 22. 7. 2004

zprostředkování obchodu od 22. 7. 2004

zprostředkování služeb od 22. 7. 2004

velkoobchod od 22. 7. 2004

specializovaný maloobchod od 22. 7. 2004

pronájem a půjčování věcí movitých od 22. 7. 2004

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců od 22. 7. 2004

činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví od 22. 7. 2004

zemědělská činnost od 22. 7. 2004

myslivost od 22. 7. 2004

odborná správa lesů od 22. 7. 2004

1. lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti do 7. 7. 2009 od 22. 1. 2004

2. zprostředkování obchodu do 7. 7. 2009 od 22. 1. 2004

3. zprostředkování služeb do 7. 7. 2009 od 22. 1. 2004

4. velkobchod do 7. 7. 2009 od 22. 1. 2004

5. specializovaný maloochod do 7. 7. 2009 od 22. 1. 2004

6. pronájem a půjčování věcí movitých do 7. 7. 2009 od 22. 1. 2004

7. činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 7. 7. 2009 od 22. 1. 2004

8. činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví do 7. 7. 2009 od 22. 1. 2004

9. zemědělská činnost do 7. 7. 2009 od 22. 1. 2004

10. myslivost do 7. 7. 2009 od 22. 1. 2004

11. odborná správa lesů do 7. 7. 2009 od 22. 1. 2004

a) obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 22. 1. 2004 od 10. 12. 2001

b) zprostředkovatelská činnost do 22. 1. 2004 od 10. 12. 2001

c) dřevařská výroba do 22. 1. 2004 od 10. 12. 2001

d) lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti, zahrnující - pěstební činnost v lese - těžbu dříví - lesní dopravu - poskytování služeb v myslivosti - nákup a prodej nezpracovaných lesních výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 22. 1. 2004 od 10. 12. 2001

lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti do 10. 12. 2001 od 24. 10. 2000

dřevařská výroba - pořez dřeva do 10. 12. 2001 od 6. 9. 1995

obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodej a prodej do 10. 12. 2001 od 26. 1. 1995

zprostředkovatelská činnost do 10. 12. 2001 od 26. 1. 1995

Předmět činnosti

zemědělská činnost do 20. 11. 2014 od 7. 7. 2009

myslivost do 20. 11. 2014 od 7. 7. 2009

odborná správa lesů do 20. 11. 2014 od 7. 7. 2009

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 17.1.2011 o snížení základního kapitálu takto: Z důvodu úhrady ztráty hospodaření společnosti z minulých let se základní kapitál společnosti ve výši 27.000.000,- Kč snižuje o 24.0 00.000,- Kč na 3.000.000,- Kč. Snížením základního kapitálu společnosti o 24.000.000,- Kč bude uhrazena ztráta a sníží se neuhrazená ztráta na 393.793,05 Kč. Způsob snížení základního kapitálu je určen stanovami společnosti vzetím akcií z oběhu a jejich z ničením. Ve lhůtě 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, aby 24 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč v listinné podobě př edložil ke zničení ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. od 4. 4. 2014

Jediný akcionář dne 30.12.2009 rozhodl při výkonu působnosti valné hromady o zrušení rozhodnutí společnosti s likvidací. od 6. 1. 2010

Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady o zrušení společnosti FORESTA WOOD, a.s. s likvidací. Dnem vstupu společnosti do likvidace je 1. července 2009. od 7. 7. 2009

a) Základní kapitál společnosti FORESTA WOOD, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, IČ 60735368 se zvyšuje o částku 10 000 000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 10, slovy: deseti, kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, nekótovaných, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. c) Veškeré nově vydané akcie upíše dosavadní jediný akcionář společnost CE WOOD, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, IČ 60745479, za emisní kurs, který je rovný jejich jmenovité hodnotě, místem úpisu je sídlo společnosti FORESTA WOOD, a.s. d) Upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli ihned poté, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Upisovatel smlouvu uzavře nejpozději do 14, slovy: čtrnácti, dnů od doručení návrhu. e) Upisovatel splatí 30 % emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti číslo 25005-2544012084/0400 zřízený u Živnostenské banky, a.s., pobočky Zlín, do tří měsíců od úpisu akcií. Zbytek emisního kursu upsaných akcií splatí na tentýž účet do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 26. 11. 2004 od 2. 11. 2004

Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím jediného akcionáře dne 30.1.2004, ve znění změn ze dne 23.3.2004. od 29. 4. 2004

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti přijal dne 27.06.2003 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a o spojení akcií: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: a) základní kapitál společnosti FORESTA WOOD, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, IČ 60735368 se zvyšuje o částku 8.000.000,- Kč, slovy: osm milionů korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování nad tuto částku se nepřipouští b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 8, slovy: osmi, kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých c) veškeré nově vydané akcie upíše dosavadní jediný akcionář společnost CE VOOD, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, IČ 48533700, za emisní kurz, který je rovný jejich jmenovité hodnotě, místem úpisu je sídlo společnosti FORESTA WOOD, a.s. d) upisovatel splatí celý emisní kurz formou započtení, které bude provedeno do třiceti dnů od právní moci zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku e) upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli ihned poté, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu záměru na zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Upisovatel smlouvu uzavře nejpozději do 14, slovy: čtrnácti dnů od doručení návrhu. do 22. 1. 2004 od 10. 10. 2003

Jedoný akcionář schvaluje, aby na emisní kurs upsaných akcií byly započteny pohledávky vyplývající z následujících neuhrazených faktur vystavených na základě: 1. Smlouvy o podnájmu harvestoru Rottne 5005 4WD 11.06.2001 a dodatku č. 1 ze dne 01.11.2002 uzavřené mezi akciovou společností Foresta a.s., IČ: 45193011 (nájemce), jejíž právním nástupcem je CE WOOD, a.s. a společností FORESTA WOOD, a.s., IČ: 60735368 ( podnájemce). Celková částka činí 1,799.000,- Kč: 1.1 číslo 3300779 z níž nebyla uhrazena část ve výši 359.800,- Kč, slovy: tři sta padesát devět tisíc osm set korun českých, 1.2 číslo 3303026 z níž nebyla uhrazena část ve výši 359.800,- Kč, slovy: tři sta padesát devět tisíc osm set korun českých, 1.3 číslo 3306221 z níž nebyla uhrazena část ve výši 359.800,- Kč, slovy: tři sta padesát devět tisíc osm set korun českých 1.4 číslo 3308950 z níž nebyla uhrazena část ve výši 359.800,- Kč, slovy: tři sta padesát devět tisíc osm set korun českých 1.3 číslo 3311818 z níž nebyla uhrazena část ve výši 359.800,- Kč, slovy: tři sta padesát devět tisíc osm set korun českých. 2. Smlouvy o podnájmu vyvážecí soupravy Rottne Solid 6WD ze dne 01.03.2001 uzavřené mezi akciovou společností Foresta a.s., IČ: 45193011 (nájemce), jejíž právním nástupcem je CE WOOD, a.s. a společností FORESTA WOOD, a.s., IČ: 60735368 (podnájemce). Celko vá částka činí 1,693.234,- Kč: 2.1 číslo 3242722 z níž nebyla uhrazena část ve výši 846.617,- Kč, slovy: osm set čtyřicet šest tisíc šest set sedmnáct korun českých, 2.2 číslo 3306212 z níž nebyla uhrazena část ve výši 846.617,- Kč, slovy: osm set čtyřicet šest tisíc šest set sedmnáct korun českých. 3. Smlouvy o podnájmu harvestoru Rottne 2004 4WD ze dne 21.02.2001 uzavřené mezi Lesní společností Jihomoravské lesy, a.s., IČ: 46974652 (nájemce), jejíž právním nástupcem je CE WOOD, a.s. a společností FORESTA WOOD, a.s., IČ: 60735368 (podnájemce), a sml ouvy o podnájmu vyvážecí soupravy Rottne Solid F9 8WD ze dne 21.02.2001 uzavřené mezi Lesní společností Jihomoravské lesy, a.s., IČ: 46974652 (nájemce), jejíž právním nástupcem je CE WOOD, a.s. a společností FORESTA WOOD, a.s., IČ: 60735368 (podnájemce). Celková částka činí 2,144.780,- Kč: 3.1 číslo 3301167 z níž nebyla uhrazena část ve výši 428.956,- Kč, slovy: čtyři sta dvacet osm tisíc devět set padesát šest korun českých, 3.2 číslo 3303812 z níž nebyla uhrazena část ve výši 428.956,- Kč, slovy: čtyři sta dvacet osm tisíc devět set padesát šest korun českých, 3.3 číslo 3306416 z níž nebyla uhrazena část ve výši 428.956,- Kč, slovy: čtyři sta dvacet osm tisíc devět set padesát šest korun českých, 3.4 číslo 3309667 z níž nebyla uhrazena část ve výši 428.956,- Kč, slovy: čtyři sta dvacet osm tisíc devět set padesát šest korun českých, 3.5 číslo 3311779 z níž nebyla uhrazena část ve výši 428.956,- Kč, slovy: čtyři sta dvacet osm tisíc devět set padesát šest korun českých. 4. Smlouvy o podnájmu harvestoru Rottne 5005 4WD ze dne 01.06.2001 uzavřené mezi akciovou společností Lesy Spálené Poříčí, a.s., IČ 45351970 (nájemce), jejíž právním nástupcem je CE WOOD, a.s. a společností FORESTA WOOD, a.s., IČ: 60735368 (podnájemce). C elková částka činí 2,032.158,- Kč: 4.1 číslo 3244464 z níž nebyla uhrazena část ve výši 338.693,- Kč, slovy: tři sta třicet osm tisíc šest set devadesát tři korun českých, 4.2 číslo 3301627 z níž nebyla uhrazena část ve výši 338.693,- Kč, slovy: tři sta třicet osm tisíc šest set devadesát tři korun českých, 4.3 číslo 3304183 z níž nebyla uhrazena část ve výši 338.693,- Kč, slovy: tři sta třicet osm tisíc šest set devadesát tři korun českých, 4.4 číslo 3307042 z níž nebyla uhrazena část ve výši 338.693,- Kč, slovy: tři sta třicet osm tisíc šest set devadesát tři korun českých, 4.5 číslo 3309486 z níž nebyla uhrazena část ve výši 338.693,- Kč, slovy: tři sta třicet osm tisíc šest set devadesát tři korun českých, 4.6 číslo 3312465 z níž nebyla uhrazena část ve výši 338.693,- Kč, slovy: tři sta třicet osm tisíc šest set devadesát tři korun českých. 5. Smlouvy o podnájmu harvestoru Rottne 5005 4WD ze dne 28.03.2003 uzavřené mezi společností CE WOOD, a.s., IČ: 48533700 (nájemce) a společností FORESTA WOOD, a.s., IČ: 60735368 (podnájemce). Celková částka činí 297.156,- Kč: 5.1 číslo 3308940 z níž nebyla uhrazena část ve výši 297.156,- Kč, slovy: dvě stě devadesát sedm tisíc sto padesát šest korun českých. 6. Dohody o přefakturaci nákladů spojených s užíváním datových linek uzavřenou mezi společností CE WOOD, a.s., IČ: 48533700 (nájemce) a společností FORESTA WOOD, a.s., IČ: 60735368 (podnájemce). 6.1 číslo 3310506 z níž nebyla uhrazena část ve výši 2.835,- Kč, slovy: dva tisíce osm set třicet pět korun českých. 7. Za služby a práce: 7.1 číslo 3301675 z níž nebyla uhrazena část ve výši 30.264,- Kč, slovy: třicet tisíc dvě stě šedesát čtyři korun českých, 7.2 číslo 3311965 z níž nebyla uhrazena část ve výši 573,- Kč, slovy: pět set sedmdesát tři korun českých. Jediný akcionář přijímá toto rozhodnutí o spojení akcií: 1. dosavadních 100 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč se spojuje do 1 kusu kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč 2. dosavadních 80 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč se spojuje do 8 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. do 22. 1. 2004 od 10. 10. 2003

Stanovy platí ve znění schváleném valnou hromadou konanou dne 27.06.2003. do 29. 4. 2004 od 10. 10. 2003

Stanovy platí ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře společnosti učiněným dne 25.6.2001. do 10. 10. 2003 od 28. 12. 2002

Obchodní společnost FORESTA WOOD, a.s. se sídlem v Halenkově 683, IČO 60 73 53 68 se v y m a z á v á z oddílu B, vložky 1505 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně. od 7. 8. 1998

Obchodní společnost FORESTA WOOD, a.s. se sídlem Halenkov 683, PSČ 756 03, identifikační číslo 60 73 53 68 se z a p i s u j e do oddílu B vložka 1946 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. od 17. 6. 1998

Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím jediného akcionáře dne 19.12.1997. do 10. 12. 2001 od 14. 4. 1998

Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím jediného akcionáře dne 30.12.1996. do 10. 12. 2001 od 2. 7. 1997

Základní jmění: 9,000.000 Kč, je splaceno. do 26. 11. 2004 od 2. 7. 1997

Základní jmění je splaceno. do 2. 7. 1997 od 4. 4. 1997

Jediný akcionář: Foresta Group, a.s. se sídlem ve Velkých Karlovicích č.150, IČO 47 67 30 28 do 14. 4. 1998 od 4. 4. 1997

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 28.3.1997 o záměru zvýšit základní jmění: do 14. 4. 1998 od 4. 4. 1997

1. Základní jmění společnosti FORESTA WOOD, a.s. se zvyšuje o částku 8 000 000 Kč, tj. z dosavadní výše základního jmění 1 000 000 Kč na částku 9 000 000 Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. do 14. 4. 1998 od 4. 4. 1997

2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 80,- ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-Kč. Emisní kurz upisovaných akcií bude činit 100 000,-Kč za jednu akcii. do 14. 4. 1998 od 4. 4. 1997

3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti za těchto podmínek: do 14. 4. 1998 od 4. 4. 1997

a/ místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti FORESTA WOOD, a.s., Přílucká 360, Zlín do 14. 4. 1998 od 4. 4. 1997

b/ lhůta pro vykonání přednostního práva: akcie bude možné upisovat ve lhůtě 15 dnů. Začátek této lhůty je shodný se dnem, kdy nabude právní moci usnesení kterým bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie bude možné upisovat v každý pracovní den od 9.00 do 17.00 hod. do 14. 4. 1998 od 4. 4. 1997

c/ Na každých deset dosavadních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč lze upsat 8 nových akcií o jmenovité hodnotě 100 000,-Kč do 14. 4. 1998 od 4. 4. 1997

d/ S využitím přednostního práva lze upisovat kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,-Kč. Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 100 000,-Kč. do 14. 4. 1998 od 4. 4. 1997

4. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou upsány na základě dohody v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku za těchto podmínek: do 14. 4. 1998 od 4. 4. 1997

a/ místo pro upisování akcií: sídlo společnosti FORESTA WOOD, a.s., Přílucká 360, Zlín do 14. 4. 1998 od 4. 4. 1997

b/ lhůta pro upisování akcií: akcie bude možné upisovat ve lhůtě 15 dnů. Začátek běhu této lhůty je shodný s prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy skončila lhůta pro vykonávání přednostního práva do 14. 4. 1998 od 4. 4. 1997

c/ jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva jsou shodné s údaji uvedenými v bodu 3 písm. d/. do 14. 4. 1998 od 4. 4. 1997

5. Upisovatel je povinen splatit před upsáním celý emisní kurz na účet společnosti vedený u Foresbank, a.s., č.ú. 15218002/7920. do 14. 4. 1998 od 4. 4. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

od 20. 11. 2014

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

do 20. 11. 2014 od 4. 4. 2014

Základní kapitál

vklad 27 000 000 Kč

do 4. 4. 2014 od 7. 12. 2005

Základní kapitál

vklad 27 000 000 Kč

do 7. 12. 2005 od 26. 11. 2004

Základní kapitál

vklad 17 000 000 Kč

do 26. 11. 2004 od 22. 1. 2004

Základní kapitál

vklad 9 000 000 Kč

do 22. 1. 2004 od 2. 7. 1997

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 2. 7. 1997 od 26. 1. 1995
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 3 od 4. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 27 do 4. 4. 2014 od 26. 11. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 17 do 26. 11. 2004 od 22. 1. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 22. 1. 2004 od 28. 12. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 80 do 22. 1. 2004 od 28. 12. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 28. 12. 2002 od 21. 11. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 80 do 28. 12. 2002 od 21. 11. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 21. 11. 2001 od 2. 7. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 80 do 21. 11. 2001 od 2. 7. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 2. 7. 1997 od 26. 1. 1995

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Vojtěch Dorňák

Předseda správní rady

První vztah: 20. 11. 2014

vznik členství: 13. 10. 2014

vznik funkce: 13. 10. 2014

Československé armády 248, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Vojtěch Dorňák

Statutární ředitel

První vztah: 20. 11. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 13. 10. 2014

Československé armády 248, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Ing. Richard Matějček

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2010 - Poslední vztah: 20. 11. 2014

vznik členství: 30. 12. 2009

zánik členství: 13. 10. 2014

Kateřinice 216, 756 21, Česká republika

Ing. Ivan Doubrava

předseda představenstva

První vztah: 16. 12. 2009 - Poslední vztah: 16. 12. 2009

vznik členství: 1. 6. 2009

zánik členství: 30. 11. 2009

vznik funkce: 1. 6. 2009

zánik funkce: 30. 11. 2009

K Vodojemu 4321/2, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Richard Matějček

předseda představenstva

První vztah: 21. 3. 2007 - Poslední vztah: 16. 12. 2009

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 1. 6. 2009

vznik funkce: 1. 2. 2007

zánik funkce: 1. 6. 2009

Ratiboř 216, 756 21, Česká republika

Ing. Václav Šebek

předseda představenstva

První vztah: 7. 3. 2005 - Poslední vztah: 21. 3. 2007

vznik členství: 21. 12. 2004

zánik členství: 31. 1. 2007

vznik funkce: 21. 12. 2004

zánik funkce: 31. 1. 2007

Viniční 3664/189a, Brno, 615 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Heger

předseda představenstva

První vztah: 2. 6. 2004 - Poslední vztah: 7. 3. 2005

vznik členství: 19. 4. 2004

zánik členství: 21. 12. 2004

vznik funkce: 19. 4. 2004

zánik funkce: 21. 12. 2004

Tyršova 1042/2, Jeseník, 790 01, Česká republika

Ing. Daniel Szórád

předseda představenstva

První vztah: 29. 4. 2004 - Poslední vztah: 2. 6. 2004

vznik členství: 30. 1. 2004

zánik členství: 19. 4. 2004

Jetelová 601, Zlín, 763 14, Česká republika

Ing. Stanislav Navrátil

předseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2003 - Poslední vztah: 29. 4. 2004

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 30. 1. 2004

vznik funkce: 18. 8. 2003

zánik funkce: 30. 1. 2004

Křtomil 11, Dřevohostice, Česká republika

Ing. Ivan Doubrava

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2003 - Poslední vztah: 29. 4. 2004

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 30. 1. 2004

K Vodojemu 4321/2, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Radovan Srba

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2003 - Poslední vztah: 29. 4. 2004

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 30. 1. 2004

Velké Karlovice 842, 756 06, Česká republika

Ing. Václav Šebek

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2003 - Poslední vztah: 29. 4. 2004

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 30. 1. 2004

Klecandova 712/11, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Luboš Fúsik

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2003 - Poslední vztah: 29. 4. 2004

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 30. 1. 2004

vznik funkce: 18. 8. 2003

zánik funkce: 30. 1. 2004

Rokytnice 312, Vsetín, Česká republika

Ing. Stanislav Navrátil

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2001 - Poslední vztah: 10. 10. 2003

vznik členství: 25. 6. 2001

zánik členství: 27. 6. 2003

Křtomil 11, Dřevohostice, Česká republika

Ing. Luboš Fúsik

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2001 - Poslední vztah: 10. 10. 2003

vznik členství: 25. 6. 2001

zánik členství: 27. 6. 2003

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 27. 6. 2003

Rokytnice 312, Vsetín, Česká republika

Ing. Radovan Srba

předseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2001 - Poslední vztah: 10. 10. 2003

vznik členství: 31. 3. 1998

zánik členství: 27. 6. 2003

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 27. 6. 2003

Velké Karlovice 842, 756 06, Česká republika

Ing. Zdeněk Šmerda

předseda představenstva

První vztah: 22. 10. 1999 - Poslední vztah: 10. 12. 2001

zánik členství: 25. 6. 2001

zánik funkce: 25. 6. 2001

Loučná nad Desnou 71, 788 11, Česká republika

Ing. Miroslav Škrabal

předseda představenstva

První vztah: 14. 4. 1998 - Poslední vztah: 22. 10. 1999

Karolinka 43, 756 05, Česká republika

Ing. Rastislav Suchanek

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 4. 1998 - Poslední vztah: 10. 12. 2001

zánik členství: 25. 6. 2001

zánik funkce: 25. 6. 2001

Kulturní 1766, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Ing. Radovan Srba

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 1998 - Poslední vztah: 10. 12. 2001

Velké Karlovice 842, 756 06, Česká republika

Ing. František Černý

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 1997 - Poslední vztah: 14. 4. 1998

Mladcová 302, Zlín, Česká republika

Ing. Miroslav Škrabal

předseda představenstva

První vztah: 4. 4. 1997 - Poslední vztah: 14. 4. 1998

Karolinka 43, Česká republika

Ing. Václav Třeštík

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 4. 1997 - Poslední vztah: 14. 4. 1998

Francouzská 4036, Kroměříž, Česká republika

Ing. Václav T Ř E Š T Í K

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 1. 1995 - Poslední vztah: 4. 4. 1997

Francouzská 4036, Kroměříž, Česká republika

Ing. František Černý

člen představenstva

První vztah: 26. 1. 1995 - Poslední vztah: 4. 4. 1997

Mladcová 302, Zlín, Česká republika

Ing. Miroslav Škrabal

předseda představenstva

První vztah: 26. 1. 1995 - Poslední vztah: 4. 4. 1997

Karolinka 43, Česká republika

Statutární ředitel jedná za společnost samostatně ve všech záležitostech. Statutární ředitel za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 1. 1. 2021 od 20. 11. 2014

Způsob jednání: Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.

do 20. 11. 2014 od 29. 4. 2004

Jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě nebo otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis kterýkoliv čle n představenstva.

do 29. 4. 2004 od 10. 10. 2003

Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje samostatně každý člen představenstva (dále jen "oprávněné osoby"). Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné, napsané nebo jinak vyhotovené obchodní firmě připojí oprávněná osoba svůj podpis.

do 10. 10. 2003 od 21. 11. 2001

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 21. 11. 2001 od 14. 4. 1998

Způsob jednání: Společnost zastupuje předseda představenstva a místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně.

do 14. 4. 1998 od 26. 1. 1995

Dozorčí rada

Historické vztahy

Ing. Libor Benátský

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2010 - Poslední vztah: 20. 11. 2014

vznik členství: 30. 12. 2009

zánik členství: 13. 10. 2014

vznik funkce: 30. 12. 2009

zánik funkce: 13. 10. 2014

Oblá 403/35, Brno, 634 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Radek Ovesný

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2010 - Poslední vztah: 20. 11. 2014

vznik členství: 30. 12. 2009

zánik členství: 13. 10. 2014

Pod Dubovcem 846, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeňka Baloušková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2010 - Poslední vztah: 20. 11. 2014

vznik členství: 30. 12. 2009

zánik členství: 13. 10. 2014

Valašské Příkazy 64, 756 12, Česká republika

Martin Černý

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2008 - Poslední vztah: 16. 12. 2009

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 30. 11. 2009

vznik funkce: 2. 9. 2003

zánik funkce: 30. 11. 2009

Lešenská 633, Zlín, 763 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

Adrian Štukavec

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2007 - Poslední vztah: 16. 12. 2009

vznik členství: 30. 1. 2007

zánik členství: 28. 2. 2009

Brandlova 3390/123, Hodonín, 695 04, Česká republika

Arnošt Kettner

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2005 - Poslední vztah: 31. 10. 2006

vznik členství: 30. 9. 2004

zánik členství: 31. 5. 2006

Choryně 164, 756 42, Česká republika

Ing. Luboš Fúsik

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2005 - Poslední vztah: 16. 12. 2009

vznik členství: 30. 1. 2004

zánik členství: 30. 11. 2009

vznik funkce: 4. 10. 2004

zánik funkce: 30. 11. 2009

Rokytnice 312, Vsetín, 755 01, Česká republika

Ing. Luboš Fúsik

člen

První vztah: 29. 4. 2004 - Poslední vztah: 7. 3. 2005

vznik členství: 30. 1. 2004

Vsetín 312, Česká republika

Martin Černý

předseda

První vztah: 10. 10. 2003 - Poslední vztah: 1. 7. 2008

vznik členství: 27. 6. 2003

vznik funkce: 2. 9. 2003

Mladcová 302, Zlín, 760 01, Česká republika

Arnošt Kettner

místopředseda

První vztah: 10. 10. 2003 - Poslední vztah: 7. 3. 2005

vznik členství: 27. 6. 2003

vznik funkce: 2. 9. 2003

Choryně 164, 756 42, Česká republika

Ing. Daniel Szórád Ph.D.

člen

První vztah: 10. 10. 2003 - Poslední vztah: 29. 4. 2004

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 30. 1. 2004

Jetelová 601, Zlín, 763 14, Česká republika

Ing. Jaroslav Melichar

člen

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 10. 10. 2003

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 27. 6. 2003

Domašín 8, Vlašim, Česká republika

Ing. Rastislav Suchanek

předseda

První vztah: 10. 12. 2001 - Poslední vztah: 10. 10. 2003

vznik členství: 25. 6. 2001

zánik členství: 27. 6. 2003

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 27. 6. 2003

Kulturní 1766, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika

Ing. Karel Haken

člen

První vztah: 10. 12. 2001 - Poslední vztah: 10. 10. 2003

vznik členství: 25. 6. 2001

zánik členství: 27. 6. 2003

K. Čapka 678/42, Město Albrechtice, Česká republika

Mgr. Josef Kaiser

místopředseda

První vztah: 10. 12. 2001 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

vznik členství: 25. 6. 2001

zánik členství: 28. 6. 2002

vznik funkce: 28. 6. 2001

Hutě pod Třemšínem 7, Rožmitál pod Třemšínem, Česká republika

Ing. Jana Kostková

členka

První vztah: 14. 4. 1998 - Poslední vztah: 10. 12. 2001

zánik členství: 25. 6. 2001

Halenkov 342, 756 03, Česká republika

Vavřinec Zeť

člen

První vztah: 14. 4. 1998 - Poslední vztah: 10. 12. 2001

zánik členství: 25. 6. 2001

Halenkov 494, 756 03, Česká republika

Ing. Karel Hnilica

předseda

První vztah: 14. 4. 1998 - Poslední vztah: 10. 12. 2001

zánik členství: 25. 6. 2001

zánik funkce: 25. 6. 2001

Halenkov 635, 756 03, Česká republika

Ing. Pavel Hořanský

člen

První vztah: 4. 4. 1997 - Poslední vztah: 14. 4. 1998

Luční 1988, Vsetín, Česká republika

Petr Jaroš

člen

První vztah: 4. 4. 1997 - Poslední vztah: 14. 4. 1998

Nový Hrozenkov 527, Česká republika

Josef Plánka

člen

První vztah: 4. 4. 1997 - Poslední vztah: 14. 4. 1998

Karolinka 631, Česká republika

Ing. Pavel Hořanský

člen

První vztah: 26. 1. 1995 - Poslední vztah: 4. 4. 1997

Luční 1988, Vsetín, Česká republika

Josef Plánka

člen

První vztah: 26. 1. 1995 - Poslední vztah: 4. 4. 1997

Karolinka 631, Česká republika

Petr Jaroš

člen

První vztah: 26. 1. 1995 - Poslední vztah: 4. 4. 1997

Nový Hrozenkov 527, Česká republika

Další vztahy firmy FORESTA WOOD, a.s.

3 fyzické osoby

Ing. Vojtěch Dorňák

První vztah: 20. 4. 2016

Československé armády 248, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Vojtěch Dorňák

První vztah: 20. 4. 2016

Československé armády 248, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Vojtěch Dorňák

Předseda správní rady

První vztah: 20. 11. 2014

vznik členství: 13. 10. 2014

vznik funkce: 13. 10. 2014

Československé armády 248, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Pavel Mikeš

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 6. 1. 2010

Za mlýnem 9, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. Richard Matějček

První vztah: 31. 10. 2006 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

Ratiboř 216, 756 21, Česká republika

Ing. Richard Matějček

První vztah: 31. 10. 2006 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

Ratiboř 216, 756 21, Česká republika

Ing. Michal Slovák

První vztah: 22. 7. 2004 - Poslední vztah: 31. 10. 2006

Příkop 29, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Michal Slovák

První vztah: 22. 7. 2004 - Poslední vztah: 31. 10. 2006

Příkop 29, Brno, 602 00, Česká republika

Kloboucká lesní s.r.o.

První vztah: 3. 7. 2018

Vlárská 321, Brumov-Bylnice, 763 31

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

Kloboucká lesní s.r.o.

První vztah: 6. 1. 2010 - Poslední vztah: 3. 7. 2018

Vlárská 321, Brumov-Bylnice, 763 31

CE WOOD, a.s.

První vztah: 29. 4. 2004 - Poslední vztah: 6. 1. 2010

Stráže 3662, Zlín, 760 01

Akcionáři

Kloboucká lesní s.r.o., IČ: 25532642

Vlárská 321, Česká republika, Brumov-Bylnice, 763 31

od 3. 7. 2018

Kloboucká lesní s.r.o., IČ: 25532642

Šumavská, Česká republika, Brno, 602 00

do 3. 7. 2018 od 6. 1. 2010

CE WOOD, a.s., IČ: 60745479

Zlínské Paseky, Česká republika, Zlín, 760 01

do 6. 1. 2010 od 29. 4. 2004

CE WOOD, a.s., IČ: 48533700

Zlínské Paseky, Česká republika, Zlín, 760 01

do 29. 4. 2004 od 28. 12. 2002

Foresta, a.s., IČ: 45193011

Česká republika, Velké Karlovice

do 28. 12. 2002 od 14. 4. 1998

Odštěpné závody

název: FORESTA WOOD, a.s. organizační složka

od 22. 7. 2004

sídlo: Červený Kameň 364, Slovenská republika, Červený Kameň 364, 018 56

od 17. 7. 2017

sídlo: Slovenská republika, Kráĺova Lehota, 032 33

do 17. 7. 2017 od 22. 7. 2004

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 7. 7. 2009

předmět podnikání: Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

do 20. 11. 2014 od 7. 7. 2009

předmět podnikání: 12. ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

do 7. 7. 2009 od 1. 7. 2008

předmět podnikání: lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

od 22. 7. 2004

předmět podnikání: zprostředkování obchodu

od 22. 7. 2004

předmět podnikání: zprostředkování služeb

od 22. 7. 2004

předmět podnikání: velkoobchod

od 22. 7. 2004

předmět podnikání: specializovaný maloobchod

od 22. 7. 2004

předmět podnikání: pronájem a půjčování věcí movitých

od 22. 7. 2004

předmět podnikání: činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

od 22. 7. 2004

předmět podnikání: činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví

od 22. 7. 2004

předmět podnikání: zemědělská činnost

od 22. 7. 2004

předmět podnikání: myslivost

od 22. 7. 2004

předmět podnikání: odborná správa lesů

od 22. 7. 2004

předmět podnikání: 1. lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

do 7. 7. 2009 od 22. 1. 2004

předmět podnikání: 2. zprostředkování obchodu

do 7. 7. 2009 od 22. 1. 2004

předmět podnikání: 3. zprostředkování služeb

do 7. 7. 2009 od 22. 1. 2004

předmět podnikání: 4. velkobchod

do 7. 7. 2009 od 22. 1. 2004

předmět podnikání: 5. specializovaný maloochod

do 7. 7. 2009 od 22. 1. 2004

předmět podnikání: 6. pronájem a půjčování věcí movitých

do 7. 7. 2009 od 22. 1. 2004

předmět podnikání: 7. činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

do 7. 7. 2009 od 22. 1. 2004

předmět podnikání: 8. činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví

do 7. 7. 2009 od 22. 1. 2004

předmět podnikání: 9. zemědělská činnost

do 7. 7. 2009 od 22. 1. 2004

předmět podnikání: 10. myslivost

do 7. 7. 2009 od 22. 1. 2004

předmět podnikání: 11. odborná správa lesů

do 7. 7. 2009 od 22. 1. 2004

předmět podnikání: a) obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 22. 1. 2004 od 10. 12. 2001

předmět podnikání: b) zprostředkovatelská činnost

do 22. 1. 2004 od 10. 12. 2001

předmět podnikání: c) dřevařská výroba

do 22. 1. 2004 od 10. 12. 2001

předmět podnikání: d) lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti, zahrnující - pěstební činnost v lese - těžbu dříví - lesní dopravu - poskytování služeb v myslivosti - nákup a prodej nezpracovaných lesních výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

do 22. 1. 2004 od 10. 12. 2001

předmět podnikání: lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

do 10. 12. 2001 od 24. 10. 2000

předmět podnikání: dřevařská výroba - pořez dřeva

do 10. 12. 2001 od 6. 9. 1995

předmět podnikání: obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodej a prodej

do 10. 12. 2001 od 26. 1. 1995

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost

do 10. 12. 2001 od 26. 1. 1995

vedoucí odštěpného závodu: Ing. VOJTĚCH DORŇÁK

Československé armády 248, Česká republika, Valašské Klobouky, 766 01

od 20. 4. 2016

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Richard Matějček

Česká republika, Ratiboř, 756 21

do 20. 4. 2016 od 31. 10. 2006

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Michal Slovák

Příkop, Česká republika, Brno, 602 00

do 31. 10. 2006 od 22. 7. 2004

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 1. 1995

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
  • Zprostředkování obchodu
  • Velkoobchod
  • Specializovaný maloobchod
  • Zprostředkování služeb
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
  • Činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví
  • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 1. 1995

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).