Hlavní navigace

Generali Distribuce a.s.

Firma Generali Distribuce a.s., akciová společnost, vznikla dne 10. 12. 2003. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 9046, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 3 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27108562

Sídlo:

Na Pankráci 1720/123, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

10. 12. 2003

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4690 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.
662 Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
66220 Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
731 Reklamní činnosti
821 Administrativní a kancelářské činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 9046, Městský soud v Praze

Obchodní firma

HOMECO  a.s. od 10. 12. 2003

Obchodní firma

Generali Distribuce a.s. od 12. 11. 2018

Obchodní firma

FINHAUS a.s. do 12. 11. 2018 od 19. 4. 2016

Obchodní firma

Generali PPF Services a.s. do 19. 4. 2016 od 21. 6. 2010

Obchodní firma

První Callin agentura a.s. do 21. 6. 2010 od 22. 6. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 10. 12. 2003

adresa

Na Pankráci
Praha 4 14021 od 23. 2. 2011

adresa

Praha 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 14021 od 6. 12. 2014

adresa

Na Pankráci 1720/123
Praha 14000 od 20. 11. 2018

adresa

Na Pankráci 1720/123
Praha 4 14021 do 20. 11. 2018 od 23. 2. 2011

adresa

Na Pankráci 1720/123
Praha 4 14021 do 6. 12. 2014 od 23. 2. 2011

adresa

Na Pankráci 1658/121
Praha 4 14021 do 23. 2. 2011 od 10. 12. 2003

adresa

Na Pankráci 1658/121
Praha 4 14021 do 23. 2. 2011 od 10. 12. 2003

Předmět podnikání

Zprostředkovávání spotřebitelského úvěru od 12. 11. 2018

investiční zprostředkovatel - poskytování investičních služeb dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu od 15. 2. 2017

investiční zprostředkovatel - zprostředkování doplňkového penzijního spoření dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření od 15. 2. 2017

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru do 12. 11. 2018 od 19. 4. 2016

opravy silničních vozidel do 2. 8. 2016 od 23. 3. 2011

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 2. 9. 2010

samostatný likvidátor pojistných událostí do 15. 2. 2017 od 2. 9. 2010

pojišťovací agent od 5. 10. 2005

vázaný pojišťovací zprostředkovatel do 27. 6. 2007 od 5. 10. 2005

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 2. 9. 2010 od 5. 10. 2005

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 2. 9. 2010 od 5. 10. 2005

reklamní činnost a marketing do 2. 9. 2010 od 5. 10. 2005

zprostředkování obchodu a služeb do 2. 9. 2010 od 5. 10. 2005

maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny do 2. 9. 2010 od 5. 10. 2005

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy do 2. 9. 2010 od 5. 10. 2005

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 23. 3. 2011 od 10. 12. 2003

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 20. 5. 2014

Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 2 000 000 Kč o 1 000 000 na částku 3 000 000 Kč. Podmínky tohoto zvýšení stanovuje jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. Obchodního zákoníku takto: Zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 10 kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč, v listinné podobě s tím, že upisování nad tuto navrženou částku se nepřipouští. S nově upisovanými akc iemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs jedné nově upisované akcie Společnosti činí 15 000 000 Kč, a je dán součtem výše jmenovité hodnoty upisované akcie, která činí 100 000 Kč a výše emisního ážia, která činí 14 900 000 Kč. Emisní kurs všech upisovaných akcií v celkové výši 150 00 0 000 Kč bude splacen peněžitým vkladem. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 za obdobného použití § 220b odst. 5 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Všechny nové akcie společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu společnosti, budou nabídnuty k úpisu předem určeného zájemci, kterým je společnost Česká pojišťovna a.s., IČ 452 72 956, se sídlem v Praze 1, Spále ná 76/16, PSČ 113 04 (dále jen "Určený zájemce"). Úpis všech nových akcií společnosti bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) činí 14 dní a počne běžet v den, kdy bude Určenému zájemci doručen písemný návrh Smlouvy o upsání akcií, a to na adresu Určeného zájemce, kterou za tímto účelem představenstvu společnosti sdělí. P ředstavenstvo společnosti je oprávněno takový návrh Smlouvy o upsání akcií doručit Určenému zájemci až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnost i. Místem pro upisování akcií budou prostory Společnosti na adrese jejího sídla, v Praze 4, Na Pankráci 1658, PSČ 140 21. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem a to: (i) formou vzájemného započtení pohledávky společnosti za určeným zájemcem z titulu splacení emisního kursu akcií ve výši 150 000 000 Kč a pohledávky, která má Určený zájemce za společností z titulu Smlouvy o půjčce, evidenční číslo 2005/01, uzavřené mezi společností a Určeným zájemcem dne 15.6.2005, (ii) na zvláštní účet společnosti, vedený u Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, č. účtu 3112200027/7910, a to v případě, že by výše pohledávky, která má Určený zájemce za společností, nepostačovala na úhradu celé výše emisní ho kursu formou jejich vzájemného započtení. Emisní kurs musí být vždy splaceni nejpozději do 14 dnů ode dne účinného úpisu nových akcií, a to buď formou uzavření dohody o započtení pohledávek mezi společností a Určeným zájemcem nebo formou úhrady emisního kursu na výše uvedený zvláštní účet společn osti. Nebudou-li všechny nové akcie společnosti účinně upsány v smlouvě o upsání akcií tak, jak uvedeno v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. do 25. 10. 2006 od 21. 9. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

od 25. 10. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 25. 10. 2006 od 10. 12. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 30 od 25. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 25. 10. 2006 od 10. 12. 2003

Statutární orgán

11 fyzických osob

Ivana Vichrová

člen představenstva

První vztah: 11. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Molákova 592/20, Praha, 186 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  Acredité s.r.o.

  Na Pankráci 1658/121, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Marek Provazník

předseda představenstva

První vztah: 12. 11. 2018

vznik členství: 23. 10. 2018

vznik funkce: 24. 10. 2018

Sokolovská 1644, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vít Ratislav

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 11. 2018

vznik členství: 23. 10. 2018

vznik funkce: 24. 10. 2018

K Starým valům 363/34, Plzeň, 326 00, Česká republika

Libor Pergl

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2017

vznik členství: 4. 5. 2017

Sokolská 224, Lety, 252 29, Česká republika

Milan Toušek

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2017

vznik členství: 4. 5. 2017

Lubenská 1586, Rakovník, 269 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marie Kovářová

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2016

vznik členství: 30. 9. 2013

Terronská 560/2, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Vysoudil

předseda představenstva

První vztah: 19. 4. 2016

vznik členství: 6. 4. 2016

vznik funkce: 7. 4. 2016

Březská 533/24, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Miroslav Žbel

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2016

vznik členství: 6. 4. 2016

Cajthamlova 199, Beroun, 266 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dana Mrázková

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2016

vznik členství: 6. 4. 2016

V zahradách 925, Průhonice, 252 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Matějka

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2016

vznik členství: 4. 1. 2016

vznik funkce: 4. 1. 2016

Na Manoušce 752, Praha, 155 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen správní rady

  Nadace GCP

  Na Pankráci 1658/121, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • jednatel

  ASIMINA, s.r.o.

  Střelničná 760/43, Praha, 182 00

Eva Kozojedová

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2013

vznik členství: 30. 9. 2013

Evropská 694/18, Praha, 160 00, Česká republika

Historické vztahy

Milan Toušek

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2018 - Poslední vztah: 11. 1. 2019

vznik členství: 4. 5. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

Lubenská 1586, Rakovník, 269 01, Česká republika

Josef Matějka

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2018 - Poslední vztah: 11. 1. 2019

vznik členství: 4. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2018

Na Manoušce 752, Praha, 155 00, Česká republika

Dana Němec Mrázková

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2018 - Poslední vztah: 12. 11. 2018

vznik členství: 6. 4. 2016

zánik členství: 22. 10. 2018

V zahradách 925, Průhonice, 252 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Toušek

předseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2018 - Poslední vztah: 12. 11. 2018

vznik členství: 4. 5. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2018

zánik funkce: 23. 10. 2018

Lubenská 1586, Rakovník, 269 01, Česká republika

Libor Pergl

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2017 - Poslední vztah: 12. 11. 2018

vznik členství: 4. 5. 2017

zánik členství: 22. 10. 2018

Sokolská 224, Lety, 252 29, Česká republika

Milan Toušek

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2017 - Poslední vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 4. 5. 2017

Lubenská 1586, Rakovník, 269 01, Česká republika

Marie Kovářová

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2016 - Poslední vztah: 2. 8. 2016

vznik členství: 30. 9. 2013

zánik členství: 30. 6. 2016

Terronská 560/2, Praha, 160 00, Česká republika

Tomáš Vysoudil

předseda představenstva

První vztah: 19. 4. 2016 - Poslední vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 6. 4. 2016

zánik členství: 25. 6. 2018

vznik funkce: 7. 4. 2016

zánik funkce: 25. 6. 2018

Březská 533/24, Říčany, 251 01, Česká republika

Miroslav Žbel

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2017

vznik členství: 6. 4. 2016

zánik členství: 30. 11. 2017

Cajthamlova 199, Beroun, 266 01, Česká republika

Dana Mrázková

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2016 - Poslední vztah: 20. 9. 2018

vznik členství: 6. 4. 2016

V zahradách 925, Průhonice, 252 43, Česká republika

Josef Matějka

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2016 - Poslední vztah: 12. 11. 2018

vznik členství: 4. 1. 2016

vznik funkce: 4. 1. 2016

zánik funkce: 23. 10. 2018

Na Manoušce 752, Praha, 155 00, Česká republika

Marie Kovářová

předseda představenstva

První vztah: 3. 12. 2013 - Poslední vztah: 19. 4. 2016

vznik členství: 30. 9. 2013

vznik funkce: 8. 11. 2013

zánik funkce: 7. 4. 2016

Terronská 560/2, Praha, 160 00, Česká republika

Eva Kozojedová

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2013 - Poslední vztah: 2. 8. 2016

vznik členství: 30. 9. 2013

zánik členství: 3. 6. 2016

Evropská 694/18, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Josef Matějka

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 9. 2013 - Poslední vztah: 8. 3. 2016

vznik členství: 3. 1. 2011

zánik členství: 3. 1. 2016

vznik funkce: 1. 5. 2013

zánik funkce: 3. 1. 2016

Na Manoušce 752, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Josef Matějka

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2013 - Poslední vztah: 18. 9. 2013

vznik členství: 3. 1. 2011

vznik funkce: 1. 5. 2013

Na Manoušce 752, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Josef Matějka

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2011 - Poslední vztah: 16. 9. 2013

vznik členství: 3. 1. 2011

Na Manoušce 752, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Bohdan Minol

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2010 - Poslední vztah: 3. 12. 2013

vznik členství: 6. 9. 2010

zánik členství: 30. 9. 2013

Školská 438/3, Karviná, 734 01, Česká republika

Ing. Antonín Pekárek

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2010 - Poslední vztah: 3. 12. 2013

vznik členství: 26. 5. 2010

zánik členství: 30. 9. 2013

Zlín 613, 763 11, Česká republika

Ing. Michal Hofman

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2010 - Poslední vztah: 3. 12. 2013

vznik členství: 26. 5. 2010

zánik členství: 30. 9. 2013

Hollarovo náměstí 353/7, Praha 3, 130 00, Česká republika

Radim Nekov

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2010 - Poslední vztah: 3. 12. 2013

vznik členství: 26. 5. 2010

zánik členství: 30. 9. 2013

Veverkova 1410/8, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Jiří Doubravský

předseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2010 - Poslední vztah: 3. 12. 2013

vznik členství: 26. 5. 2010

zánik členství: 30. 9. 2013

vznik funkce: 31. 5. 2010

zánik funkce: 30. 9. 2013

Křenova 439/13, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ivana Vichrová

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2010 - Poslední vztah: 23. 2. 2011

vznik členství: 26. 5. 2010

zánik členství: 16. 12. 2010

Klecany 346, 250 67, Česká republika

Ing. Marek Orawski

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2010 - Poslední vztah: 20. 12. 2010

vznik členství: 26. 5. 2010

zánik členství: 6. 9. 2010

Hlavní třída 304/25, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Pavel Řehák

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2008 - Poslední vztah: 21. 6. 2010

vznik členství: 31. 3. 2008

zánik členství: 25. 5. 2010

Ke Kulišce 2618/1G, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Filip Kahoun

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 18. 4. 2008

vznik členství: 1. 11. 2005

zánik členství: 31. 3. 2008

Vlnitá 364/50, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Filip Kahoun

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2006 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 1. 11. 2005

V Hluboké cestě 2651/18, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Ing. Filip Kahoun

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2006 - Poslední vztah: 13. 9. 2006

vznik členství: 1. 11. 2005

V Hluboké cestě 2651/18, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Ing. Filip Kahoun

předseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2006 - Poslední vztah: 13. 9. 2006

vznik členství: 1. 11. 2005

vznik funkce: 1. 3. 2006

zánik funkce: 22. 8. 2006

Trávní 28/1833, Dobrá Voda u Českých Budějovic, 373 16, Česká republika

JUDr. František Tlustoš

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2006 - Poslední vztah: 13. 9. 2006

vznik členství: 1. 3. 2006

zánik členství: 22. 8. 2006

Krouzova 3049, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Filip Kahoun

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2005 - Poslední vztah: 13. 3. 2006

vznik členství: 1. 11. 2005

Trávní 28/1833, Dobrá Voda u Českých Budějovic, 373 16, Česká republika

Ing. Miroslav Chlumský

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2005 - Poslední vztah: 13. 9. 2006

vznik členství: 1. 8. 2005

zánik členství: 22. 8. 2006

Zdiměřická 1452/26, Praha 4, 149 00, Česká republika

Igor Helekal

předseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2005 - Poslední vztah: 13. 3. 2006

vznik členství: 1. 8. 2005

zánik členství: 28. 2. 2006

vznik funkce: 1. 8. 2005

zánik funkce: 28. 2. 2006

V středu 249/28, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Pavel Hellebrand

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2005 - Poslední vztah: 14. 11. 2005

vznik členství: 5. 5. 2005

zánik členství: 31. 10. 2005

Červenohradecká 1545, Jirkov, 431 11, Česká republika

Ing. Pavel Východský

předseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2005 - Poslední vztah: 4. 8. 2005

vznik členství: 5. 5. 2005

zánik členství: 31. 7. 2005

vznik funkce: 5. 5. 2005

zánik funkce: 31. 7. 2005

kardinála Berana 37, Plzeň, 301 00, Česká republika

JUDr. František Tlustoš

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 4. 8. 2005

vznik členství: 1. 7. 2004

zánik členství: 31. 7. 2005

Krouzova 3049, Praha 4, Česká republika

Bohuslav Samec

člen

První vztah: 10. 12. 2003 - Poslední vztah: 15. 7. 2004

vznik členství: 10. 12. 2003

zánik členství: 30. 6. 2004

Letohradská 5/367, Praha 7, Česká republika

Společnost zastupují společně vždy alespoň dva (2) členové představenstva

od 19. 4. 2016

Společnost zastupují společně vždy alespoň dva (2) členové představenstva, z nichž jeden (1) musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva.

do 19. 4. 2016 od 6. 12. 2014

Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, přičemž za představenstvo navenek jednají a podepisují vždy společně alespoň dva (2) členové představenstva, z nichž jeden (1) musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva.

do 6. 12. 2014 od 3. 12. 2013

Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.

do 3. 12. 2013 od 21. 6. 2010

Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat člen představenstva samostatně.

do 21. 6. 2010 od 13. 9. 2006

Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.

do 13. 9. 2006 od 21. 6. 2005

Jménem společnosti je oprávněn jednat člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis.

do 21. 6. 2005 od 10. 12. 2003

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Pavel Mencl

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 2018

vznik členství: 23. 10. 2018

vznik funkce: 24. 10. 2018

Býšť 115, 534 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavol Pitoňák

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 6. 4. 2016

Záhradnická 2218/6, 811 07 Bratislava - Staré Město, Slovenská republika

Pavol Pitoňák

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2017

vznik členství: 6. 4. 2016

vznik funkce: 7. 4. 2016

Záhradnická 2218/6, 811 07 Bratislava - Staré Město, Slovenská republika

Radek Moc

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2016

vznik členství: 6. 4. 2016

Žitná 822, Liberec, 460 06, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Pavol Pitoňák

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2016

vznik členství: 6. 4. 2016

vznik funkce: 7. 4. 2016

Križná 4066/11, 811 07 Bratislava, Slovenská republika

Mgr. Petr Bohumský

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 1. 6. 2014

Ke kapličce 1500/4, Praha, 143 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Tomáš Vysoudil

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2018 - Poslední vztah: 12. 11. 2018

vznik členství: 26. 6. 2018

zánik členství: 22. 10. 2018

vznik funkce: 26. 6. 2018

zánik funkce: 22. 10. 2018

Březská 533/24, Říčany, 251 01, Česká republika

Pavol Pitoňák

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2017 - Poslední vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 6. 4. 2016

vznik funkce: 7. 4. 2016

zánik funkce: 26. 6. 2018

Záhradnická 2218/6, 811 07 Bratislava - Staré Město, Slovenská republika

Radek Moc

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2016 - Poslední vztah: 12. 11. 2018

vznik členství: 6. 4. 2016

zánik členství: 22. 10. 2018

Žitná 822, Liberec, 460 06, Česká republika

Pavol Pitoňák

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2016 - Poslední vztah: 18. 5. 2017

vznik členství: 6. 4. 2016

vznik funkce: 7. 4. 2016

Križná 4066/11, 811 07 Bratislava, Slovenská republika

Jaroslav Mlynář

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2013 - Poslední vztah: 6. 12. 2014

vznik členství: 4. 6. 2013

zánik členství: 31. 10. 2014

vznik funkce: 10. 6. 2013

zánik funkce: 31. 10. 2014

Píškova 1956/32, Praha 5, 155 00, Česká republika

Jaroslav Mlynář

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2013 - Poslední vztah: 20. 12. 2013

vznik členství: 4. 6. 2013

Píškova 1956/32, Praha 5, 155 00, Česká republika

Mgr. Roman Koch

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2011 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 18. 2. 2011

zánik členství: 26. 5. 2014

Slezská 2332/71, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Fedor Zarevúcky

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2011 - Poslední vztah: 6. 12. 2014

vznik členství: 1. 1. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

Brodecká 173/11, Praha 6, 161 00, Česká republika

Ing. Pavel Řehák

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2010 - Poslední vztah: 16. 9. 2013

vznik členství: 15. 8. 2010

zánik členství: 31. 5. 2013

vznik funkce: 6. 9. 2010

zánik funkce: 31. 5. 2013

Ke Kulišce 2618/1g, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Petr Kopecký

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2010 - Poslední vztah: 23. 3. 2011

vznik členství: 15. 8. 2010

zánik členství: 18. 2. 2011

Ke Kulnám 237, Statenice, 252 62, Česká republika

JUDr. František Tlustoš

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2006 - Poslední vztah: 20. 12. 2010

vznik členství: 23. 8. 2006

zánik členství: 15. 8. 2010

Krouzova 3049, Praha 4, 143 00, Česká republika

Mgr. Stanislava Kratochvílová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2006 - Poslední vztah: 20. 12. 2010

vznik členství: 23. 8. 2006

zánik členství: 15. 8. 2010

K Višňovce 2436, Pardubice, 530 02, Česká republika

Mgr. Pavel Hellebrand

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2006 - Poslední vztah: 20. 12. 2010

vznik členství: 1. 11. 2005

zánik členství: 15. 8. 2010

vznik funkce: 23. 8. 2006

zánik funkce: 15. 8. 2010

Wassermannova 1145/11, Praha 5, 152 00, Česká republika

Mgr. Pavel Hellebrand

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2006 - Poslední vztah: 13. 9. 2006

vznik členství: 1. 11. 2005

vznik funkce: 23. 8. 2006

Wassermannova 1145/11, Praha 5, 152 00, Česká republika

Mgr. Pavel Hellebrand

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2005 - Poslední vztah: 13. 9. 2006

vznik členství: 1. 11. 2005

Červenohradecká 1545, Jirkov, 431 11, Česká republika

Vít Sedláček

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2005 - Poslední vztah: 13. 9. 2006

vznik členství: 1. 8. 2005

zánik členství: 22. 8. 2006

Urešova 1266/2, Praha 4, 148 00, Česká republika

Mgr. Lubomír Král

předseda

První vztah: 21. 6. 2005 - Poslední vztah: 13. 9. 2006

vznik členství: 10. 12. 2004

zánik členství: 22. 8. 2006

vznik funkce: 10. 12. 2004

zánik funkce: 22. 8. 2006

Ke skalkám 3086/70, Praha 10, Česká republika

Ing. Ondřej Tyrpekl

člen

První vztah: 21. 6. 2005 - Poslední vztah: 14. 11. 2005

vznik členství: 10. 12. 2004

zánik členství: 31. 10. 2005

Krausova 604, Praha 9, Česká republika

Ing. Jan Andrlík

člen

První vztah: 21. 6. 2005 - Poslední vztah: 4. 8. 2005

vznik členství: 10. 12. 2004

zánik členství: 31. 7. 2005

Lékařská 291/6, Praha 5, Česká republika

Ing. Jan Andrlík

člen

První vztah: 10. 12. 2003 - Poslední vztah: 21. 6. 2005

vznik členství: 10. 12. 2003

zánik členství: 10. 12. 2004

Lékařská 291/6, Praha 5, Česká republika

Mgr. Lubomír Král

předseda

První vztah: 10. 12. 2003 - Poslední vztah: 21. 6. 2005

vznik členství: 10. 12. 2003

zánik členství: 10. 12. 2004

vznik funkce: 10. 12. 2003

zánik funkce: 10. 12. 2004

Ke skalkám 3086/70, Praha 10, Česká republika

Ing. Ondřej Tyrpekl

člen

První vztah: 10. 12. 2003 - Poslední vztah: 21. 6. 2005

vznik členství: 10. 12. 2003

zánik členství: 10. 12. 2004

Krausova 604, Praha 9, Česká republika

Další vztahy firmy Generali Distribuce a.s.

Generali Pojišťovna a.s.

První vztah: 11. 1. 2019

Bělehradská 299/132, Praha, 120 00

Dalších 9 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Pavel Mencl

  předseda představenstva

  Býšť 115, 534 01, Česká republika

 • David Vosika

  člen představenstva

  U Slunečnic 624, Hovorčovice, 250 64, Česká republika

 • Jaroslav Libíček

  člen představenstva

  Štěpánská 630/57, Praha, 110 00, Česká republika

 • Miroslav Singer

  člen dozorčí rady

  Eliášova 550/44, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Mgr. Karel Bláha

  člen představenstva

  Bítovská 1213/12, Praha, 140 00, Česká republika

 • Gregor Pilgram

  člen dozorčí rady

  U Zvonařky 2536/1d, Praha, 120 00, Česká republika

 • Luciano Cirin

  předseda dozorčí rady

  Na Míčánce 1914/35, Praha, 160 00, Česká republika

 • Gianluca Colocci

  člen dozorčí rady

  Piazza Hortis 7, Terst, Italská republika

 • Mgr. Petr Bohumský

  místopředseda představenstva

  Ke kapličce 1500/4, Praha, 143 00, Česká republika

Česká pojišťovna a.s.

První vztah: 26. 10. 2016

Spálená 75/16, Praha, 110 00

Dalších 15 vztahů k tomuto subjektu

 • Walter Kupec

  člen dozorčí rady

  Im Gestockert 78, Vídeň, 1 220, Rakouská republika

 • Gregor Pilgram

  člen dozorčí rady

  U Zvonařky 2536/1d, Praha, 120 00, Česká republika

 • Petr Bohumský

  místopředseda představenstva

  Ke kapličce 1500/4, Praha, 143 00, Česká republika

 • Luciano Cirin

  člen dozorčí rady

  Na Míčánce 1914/35, Praha, 160 00, Česká republika

 • Miroslav Singer

  člen dozorčí rady, předseda dozorčí rady

  Eliášova 550/44, Praha, 160 00, Česká republika

 • Luciano Cirina'

  Předseda dozorčí rady

  Na Míčánce 1914/35, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Pavol Pitoňák MBA

  člen představenstva

  Križná 4066/11, Bratislava, 811 07, Slovenská republika

 • Tomáš Vysoudil

  člen představenstva

  Březská 533/24, Říčany, 251 01, Česká republika

 • Marek Jankovič

  Předseda představenstva

  Mliekárenská 16012/13, Bratislava, 821 09, Slovenská republika

 • Luciano Cirina

  Předseda dozorčí rady

  Na Míčánce 1914/35, Praha, 160 00, Česká republika

 • Martin Sturzlbaum

  člen dozorčí rady

  Döblergasse 4/15, Vídeň, 1 070, Rakouská republika

 • Karel Bláha

  člen představenstva

  Bítovská 1213/12, Praha, 140 00, Česká republika

 • Gregor Pilgram

  člen dozorčí rady

  U Zvonařky 2536/1d, Praha, 120 00, Česká republika

 • Gianluca Colocci

  člen dozorčí rady

  Piazza Hortis 7, Terst, Italská republika

 • Marie Kovářová

  člen představenstva

  Terronská 560/2, Praha, 160 00, Česká republika

Česká pojišťovna a.s.

První vztah: 26. 10. 2016 - Poslední vztah: 11. 1. 2019

Spálená 75/16, Praha, 110 00

Česká pojišťovna a.s.

První vztah: 13. 9. 2006 - Poslední vztah: 23. 2. 2011

Spálená 75/16, Praha, 110 00

Akcionáři

Generali Pojišťovna a.s., IČ: 61859869

Bělehradská 299/132, Česká republika, Praha, 120 00

od 11. 1. 2019

Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956

Spálená, Česká republika, Praha 1, 113 04

do 11. 1. 2019 od 26. 10. 2016

Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956

Spálená, Česká republika, Praha 1, 113 04

do 23. 2. 2011 od 13. 9. 2006

CP Strategic Investments B.V.,

Nizozemské království

do 13. 9. 2006 od 21. 6. 2005

PPF burzovní společnost a.s., IČ: 60196211

Na Pankráci, Česká republika, Praha 4, 140 21

do 21. 6. 2005 od 10. 12. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 8. 2005

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 8. 2005

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.