Hlavní navigace

Golf Sokolov a.s.

Firma Golf Sokolov a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1076, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 76 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25107623

Sídlo:

Staré náměstí 69, Sokolov, 356 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 2. 1997

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
73110 Činnosti reklamních agentur
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
93110 Provozování sportovních zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1076, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Golf Sokolov a.s. od 5. 2. 2004

Obchodní firma

Golf Sokolov a.s. od 16. 10. 2014

Obchodní firma

SOMET ENERGY a.s. do 16. 10. 2014 od 20. 2. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 20. 2. 1997

adresa

Staré náměstí 69
Sokolov 35601 od 7. 1. 2022

adresa

Jednoty 1628
Sokolov 35601 do 7. 1. 2022 od 28. 2. 2017

adresa

Jednoty 1628
Sokolov 35645 do 30. 11. 2010 od 21. 3. 2002

adresa

Štěpánská 34
Praha 1 do 21. 3. 2002 od 20. 2. 1997

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 3. 2012

obráběčství od 1. 3. 2012

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 1. 3. 2012 od 23. 9. 2006

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici do 1. 3. 2012 od 5. 2. 2004

organizování sportovních soutěží do 1. 3. 2012 od 5. 2. 2004

reklamní činnost a marketing do 1. 3. 2012 od 5. 2. 2004

pronájem a půjčování věcí movitých do 1. 3. 2012 od 5. 2. 2004

průzkum trhu do 5. 2. 2004 od 20. 2. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák.č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného do 1. 3. 2012 od 20. 2. 1997

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu do 1. 3. 2012 od 20. 2. 1997

Předmět činnosti

správa vlastního majetku od 7. 1. 2022

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 7. 1. 2022

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 21. 5. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 16. 10. 2014 od 21. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 28. 2. 2017 od 21. 5. 2014

Jediný společník v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti učinil dne 27. 6. 2006 do notářského zápisu JUDr. Otakara Pánka, notáře v Sokolově NZ 157/2006 toto rozhodnutí: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 30,000.000,-- Kč (třicet milionů korun českých), tj. ze stávající výše 46,000.000,-- Kč (čtyřicet šest milionů korun českých), na částku 76,000.000,-- Kč (sedmdesát šest milionů korun českých), za těchto po dmínek: (a) upisování akcií nad částku představující zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (b) Společnost vydá 1 (jednu) kmenovou akcii znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 30,000.000,-- Kč (třicet milionů korun českých) (c) akcii, která má být upsána na zvýšení základního kapitálu upíše Jediný akcionář v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen ?ObchZ?), (d) místem upisování bude sídlo sepisujícího notáře, Karla Havlíčka Borovského 377, 356 01 Sokolov, přičemž lhůta pro upsání akcie se stanoví v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 ObchZ na 21 (dvacet jedna) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři. Za tím účelem se pověřuje představenstvo Společnosti, aby písemným oznámením zaslaným nejpozději do 30, (třiceti) dnů ode dne právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstř íku, oznámil tuto skutečnost Jedinému akcionáři a spolu s tímto oznámením mu zaslal návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií může být Jedinému akcionáři doručen před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního k apitálu do obchodního rejstříku. Aby bylo upsání akcií účinné, je Jediný akcionář povinen doručit jim podepsanou smlouvu o upsání akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování, (e) emisní kurz akcie se stanoví ve výši 30,000.000,- Kč, (třicet milionů korun českých), (f) emisní kurz akcie bude splacen výhradně započtením, a to peněžité pohledávky Jediného akcionáře vůči Společnosti, vzniklé dle smlouvy o půjčce ze dne 1. 1. 2006 v celkové výši 50,456.587,-- Kč, (padesát milionů čtyřista padesát šest tisíc pět set osmd esát sedm korun českých), proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií. (g) Společnost a Jediný akcionář jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení pohledávky uvedené v bodu f) tohoto rozhodnutí do 60, (šedesáti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akci, přičemž návrh takové smlouvy jsou oprávněni předložit jak Společnost, ta k Jediný akcionář. (h) smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň obsahové náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ do 13. 7. 2020 od 9. 8. 2006

Jediný společník v rámci výkonu působnosti valné hromady Společnosti učinil dne 25.6.2003 do notářského zápisu JUDr. Otakara Pánka, notáře v Sokolově č.j. Nz 153/2003 toto rozhodnutí: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 40,000.000,-- Kč (čtyřicet milionů korun českých) za těchto podmínek: (a) upisování akcií nad částku představující zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (b) Společnost vydá 40 (čtyřicet) kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě, přičemž každá akcie bude o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (milión korun českých), (c) akcie, které mají být upsány na zvýšení základního kapitálu, upíše Jediný akcionář Společnosti v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen "ObchZ"), (d) místem upisování bude sídlo sepisujícího notáře, Karla Havlíčka Borovského 377, 356 01 Sokolov, přičemž lhůta pro upsání akcií se stanoví v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 ObchZ na 21 (dvacet jedna) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií může být Jedinému akcionáři doručen před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Aby bylo upsání akcií účinné, je Jediný akcionář povinen doručit jim podepsanou smlouvu o upsání akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování., (e) emisní kurz akcií se stanoví ve výši 1,000.000,-- Kč (milión korun českých), (f) emisní kurz akcií bude splacen na zvláštní účet Společnosti k tomu zřízený u Komerční banky, a.s. pobočka Sokolov, a to ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, s tím, že banka nesmí umožnit Společnosti disponovat se splacen ým vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, (g) smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň obsahové náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ. do 13. 7. 2020 od 27. 10. 2003

Ze 100 % upsaných akcií bylo splaceno 100 %. do 7. 1. 2022 od 20. 2. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 76 000 000 Kč

od 21. 5. 2014

Základní kapitál

vklad 76 000 000 Kč

do 21. 5. 2014 od 23. 9. 2006

Základní kapitál

vklad 46 000 000 Kč

do 23. 9. 2006 od 5. 2. 2004

Základní kapitál

vklad 6 000 000 Kč

do 5. 2. 2004 od 20. 2. 1997
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 46 000 000 Kč, počet: 1 od 23. 9. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 30 000 000 Kč, počet: 1 od 23. 9. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 46 do 23. 9. 2006 od 5. 2. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 60 000 Kč, počet: 100 do 5. 2. 2004 od 20. 2. 1997

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Barbora Štěpánková

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2022

vznik členství: 1. 1. 2022

Revoluční 472, Dolní Rychnov, 356 04, Česká republika

Historické vztahy

Barbora Sklenička Štěpánková

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2022 - Poslední vztah: 20. 1. 2022

vznik členství: 1. 1. 2022

Revoluční 472, Dolní Rychnov, 356 04, Česká republika

Ing. Milan Štrudl Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2020 - Poslední vztah: 7. 1. 2022

vznik členství: 15. 7. 2020

zánik členství: 31. 12. 2021

Slovenská 1943, Sokolov, 356 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Pöpperl Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2020 - Poslední vztah: 7. 1. 2022

vznik členství: 15. 7. 2020

zánik členství: 31. 12. 2021

vznik funkce: 15. 7. 2020

zánik funkce: 31. 12. 2021

Vítkovská 2101, Sokolov, 356 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Tomáš Sklenička

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2020 - Poslední vztah: 7. 1. 2022

vznik členství: 1. 7. 2020

zánik členství: 31. 12. 2021

Varšavská 1275/5, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Milan Štrudl Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2018 - Poslední vztah: 5. 8. 2020

vznik členství: 30. 8. 2018

zánik členství: 15. 7. 2020

Slovenská 1943, Sokolov, 356 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Dvořák

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2017 - Poslední vztah: 13. 7. 2020

vznik členství: 1. 11. 2017

zánik členství: 30. 6. 2020

Na Vyhlídce 249/9, Loket, 357 33, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. František Štěpánek

předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2017 - Poslední vztah: 26. 3. 2020

vznik členství: 27. 6. 2017

zánik členství: 12. 3. 2020

vznik funkce: 27. 6. 2017

zánik funkce: 12. 3. 2020

Krajková 296, 357 08, Česká republika

Ing. Jiří Pöpperl Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2017 - Poslední vztah: 5. 8. 2020

vznik členství: 27. 6. 2017

zánik členství: 15. 7. 2020

Vítkovská 2101, Sokolov, 356 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

František Štěpánek

předseda představenstva

První vztah: 12. 12. 2016 - Poslední vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 27. 6. 2017

vznik funkce: 27. 6. 2013

zánik funkce: 27. 6. 2017

Krajková 296, 357 08, Česká republika

František Štěpánek

předseda představenstva

První vztah: 12. 12. 2016 - Poslední vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 27. 6. 2017

vznik funkce: 27. 6. 2013

zánik funkce: 27. 6. 2017

Krajková 296, 357 08, Česká republika

Ing. Milan Štrudl

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2014 - Poslední vztah: 2. 10. 2018

vznik členství: 30. 8. 2014

zánik členství: 30. 8. 2018

Slovenská 1943, Sokolov, 356 01, Česká republika

Ing. Milan Štrudl

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2014 - Poslední vztah: 2. 10. 2018

vznik členství: 30. 8. 2014

zánik členství: 30. 8. 2018

Slovenská 1943, Sokolov, 356 01, Česká republika

Zdeněk Dvořák

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2013 - Poslední vztah: 8. 12. 2017

vznik členství: 1. 11. 2013

zánik členství: 1. 11. 2017

Na Vyhlídce 249/9, Loket, 357 33, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Dvořák

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2013 - Poslední vztah: 8. 12. 2017

vznik členství: 1. 11. 2013

zánik členství: 1. 11. 2017

Na Vyhlídce 249/9, Loket, 357 33, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Pöpperl

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2013 - Poslední vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 27. 6. 2017

Vítkovská 2101, Sokolov, 356 01, Česká republika

Jiří Pöpperl

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2013 - Poslední vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 27. 6. 2017

Vítkovská 2101, Sokolov, 356 01, Česká republika

František Štěpánek

předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2013 - Poslední vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 27. 6. 2013

vznik funkce: 27. 6. 2013

Krajková 296, 357 09, Česká republika

Ing. Milan Štrudl

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2010 - Poslední vztah: 24. 9. 2014

vznik členství: 30. 8. 2010

zánik členství: 30. 8. 2014

Slovenská 1943, Sokolov, 356 01, Česká republika

Ing. Otokar Sojka

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2010 - Poslední vztah: 25. 8. 2011

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 4. 7. 2011

Klimentská 19, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Jiří Švarc

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2009 - Poslední vztah: 17. 5. 2011

vznik členství: 27. 6. 2009

zánik členství: 29. 4. 2011

Lidické nábřeží 206, Sokolov, 356 01, Česká republika

Ing. František Štěpánek

předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2009 - Poslední vztah: 25. 7. 2013

vznik členství: 27. 6. 2009

zánik členství: 27. 6. 2013

vznik funkce: 27. 6. 2009

zánik funkce: 27. 6. 2013

Krajková 296, 357 08, Česká republika

Ing. Jiří Pöpperl

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2009 - Poslední vztah: 25. 7. 2013

vznik členství: 27. 6. 2009

zánik členství: 27. 6. 2013

Vítkovská 2101, Sokolov, 356 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. František Štěpánek

předseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2008 - Poslední vztah: 8. 7. 2009

vznik členství: 20. 7. 1997

zánik členství: 27. 6. 2009

vznik funkce: 29. 6. 2001

zánik funkce: 27. 6. 2009

Krajková 296, 357 08, Česká republika

Ing. Jaroslav Mühlhansel

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2008 - Poslední vztah: 8. 9. 2010

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 30. 8. 2010

Kollárova 337, Dolní Rychnov, 356 04, Česká republika

Otokar Sojka

člen představenstva

První vztah: 23. 9. 2006 - Poslední vztah: 27. 7. 2010

vznik členství: 27. 6. 2006

zánik členství: 28. 6. 2010

Klimentská 19, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Rudolf Fryček

člen představenstva

První vztah: 23. 9. 2006 - Poslední vztah: 10. 12. 2008

vznik členství: 27. 6. 2006

zánik členství: 24. 11. 2008

Holečkova 503/17, Karlovy Vary, 360 17, Česká republika

Ing. Jiří Pöpperl

člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2002 - Poslední vztah: 8. 7. 2009

zánik členství: 27. 6. 2009

vznik funkce: 29. 6. 2001

Vítkovská 2101, Sokolov, 356 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Švarc

Člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2002 - Poslední vztah: 8. 7. 2009

zánik členství: 27. 6. 2009

vznik funkce: 29. 6. 2001

Lidické nábřeží 206, Sokolov, 356 01, Česká republika

ing. František Štěpánek

předseda představenstva

První vztah: 21. 3. 2002 - Poslední vztah: 10. 12. 2008

vznik členství: 20. 7. 1997

vznik funkce: 29. 6. 2001

Seifertova 1839, Sokolov, 356 01, Česká republika

Ing. Jiří Tvrdík

Člen představenstva

První vztah: 12. 10. 1999 - Poslední vztah: 21. 3. 2002

zánik funkce: 29. 6. 2001

Lipí 1877, Praha 9, 193 00, Česká republika

Ing. Chrudoš Barvík

Předseda představenstva

První vztah: 12. 10. 1999 - Poslední vztah: 21. 3. 2002

zánik funkce: 29. 6. 2001

Životická 605, Albrechtice u Českého Těšína, 735 43, Česká republika

Ing. Jiří Mutinský

Předseda představenstva

První vztah: 20. 2. 1997 - Poslední vztah: 12. 10. 1999

Cínová 4, Březová, 362 15, Česká republika

ing. Petr Paukner

Člen představenstva

První vztah: 20. 2. 1997 - Poslední vztah: 12. 10. 1999

Pod krčským lesem 1380, Praha 4, Česká republika

ing. František Štěpánek

Člen představenstva

První vztah: 20. 2. 1997 - Poslední vztah: 21. 3. 2002

Seifertova 1839, Sokolov, 356 01, Česká republika

Za společnost jedná samostatně člen představenstva.

od 7. 1. 2022

Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda představenstva nebo samostatně kterýkoli další člen představenstva.

do 7. 1. 2022 od 13. 7. 2020

Každý člen představenstva jedná za společnost samostatně.

do 13. 7. 2020 od 21. 5. 2014

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek je oprávněn každý člen představenstva samostatně. Jmé- nem společnosti podepisují členové představenstva tak, že k na- depsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně každý člen představenstva.

do 21. 5. 2014 od 21. 3. 2002

Společnost zavazují a navenek za ni jednají alespoň dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo člen představenstva.

do 21. 3. 2002 od 20. 2. 1997

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Jan Smolka

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2022

vznik členství: 1. 1. 2022

Chodov 112, 357 35, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Mgr. Luboš Klíma

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2022

vznik členství: 1. 1. 2022

Charkovská 1648/3, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Romania s.r.o.

  Zahradní 948/49, Karlovy Vary, 360 01

JUDr. Pavel Tomek

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2022

vznik členství: 1. 1. 2022

vznik funkce: 1. 1. 2022

Šikmá 144, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Dalších 19 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Rokos MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2020 - Poslední vztah: 7. 1. 2022

vznik členství: 15. 7. 2020

zánik členství: 31. 12. 2021

vznik funkce: 15. 7. 2020

zánik funkce: 31. 12. 2021

V Úvoze 345, Staré Sedlo, 356 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Barbora Sklenička Štěpánková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2020 - Poslední vztah: 7. 1. 2022

vznik členství: 15. 7. 2020

zánik členství: 31. 12. 2021

Revoluční 472, Dolní Rychnov, 356 04, Česká republika

Ing. Karel Sýkora

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2020 - Poslední vztah: 7. 1. 2022

vznik členství: 15. 7. 2020

zánik členství: 31. 12. 2021

Josefov 58, 357 09, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Karel Sýkora

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2018 - Poslední vztah: 5. 8. 2020

vznik členství: 1. 8. 2018

zánik členství: 15. 7. 2020

Josefov 58, 357 09, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Karel Kotous

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2018 - Poslední vztah: 5. 8. 2020

vznik členství: 28. 6. 2018

zánik členství: 15. 7. 2020

Pivovarská 867, Horní Slavkov, 357 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Rokos MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2017 - Poslední vztah: 5. 8. 2020

vznik členství: 14. 2. 2017

zánik členství: 15. 7. 2020

vznik funkce: 14. 2. 2017

zánik funkce: 15. 7. 2020

V Úvoze 345, Staré Sedlo, 356 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Josef Michalský

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 2017 - Poslední vztah: 2. 10. 2018

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 31. 7. 2018

Zahradní 111, Chlum Svaté Maří, 357 09, Česká republika

Ing. Josef Michalský

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 2017 - Poslední vztah: 2. 10. 2018

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 31. 7. 2018

Zahradní 111, Chlum Svaté Maří, 357 09, Česká republika

Ing. Karel Kotous

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2014 - Poslední vztah: 2. 10. 2018

vznik členství: 28. 6. 2014

zánik členství: 28. 6. 2018

Pivovarská 867, Horní Slavkov, 357 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Karel Kotous

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2014 - Poslední vztah: 2. 10. 2018

vznik členství: 28. 6. 2014

zánik členství: 28. 6. 2018

Pivovarská 867, Horní Slavkov, 357 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Rokos MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2014 - Poslední vztah: 28. 2. 2017

vznik členství: 14. 2. 2013

zánik členství: 14. 2. 2017

vznik funkce: 24. 2. 2014

zánik funkce: 14. 2. 2017

V Úvoze 345, Staré Sedlo, 356 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Rokos MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2014 - Poslední vztah: 28. 2. 2017

vznik členství: 14. 2. 2013

zánik členství: 14. 2. 2017

vznik funkce: 24. 2. 2014

zánik funkce: 14. 2. 2017

V Úvoze 345, Staré Sedlo, 356 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Jaroslav Rokos

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2013 - Poslední vztah: 21. 5. 2014

vznik členství: 14. 2. 2013

V Úvoze 345, Staré Sedlo, 356 01, Česká republika

Josef Michalský

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 1. 2013 - Poslední vztah: 26. 1. 2017

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 1. 1. 2017

Zahradní 111, Chlum Svaté Maří, 357 09, Česká republika

Josef Michalský

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 1. 2013 - Poslední vztah: 26. 1. 2017

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 1. 1. 2017

Zahradní 111, Chlum Svaté Maří, 357 09, Česká republika

Ing. Miroslav Soural

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2012 - Poslední vztah: 25. 1. 2013

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 1. 1. 2013

U Hřiště 462, Dolní Rychnov, 356 04, Česká republika

Ing. Karel Kotous

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2010 - Poslední vztah: 24. 9. 2014

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 28. 6. 2014

Pivovarská 867, Horní Slavkov, 357 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Rokos MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2009 - Poslední vztah: 16. 3. 2013

vznik členství: 14. 2. 2009

zánik členství: 14. 2. 2013

V Úvoze 345, Staré Sedlo, 357 46, Česká republika

Ing. Miroslav Soural

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2008 - Poslední vztah: 1. 3. 2012

vznik členství: 24. 11. 2008

Švabinského 1719, Sokolov, 356 05, Česká republika

Ing. Jaroslav Rokos

člen

První vztah: 10. 12. 2008 - Poslední vztah: 10. 3. 2009

vznik funkce: 20. 2. 1997

zánik funkce: 14. 2. 2009

V Úvoze 345, Staré Sedlo, 357 46, Česká republika

Ing. Karel Kotous

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2006 - Poslední vztah: 27. 7. 2010

vznik členství: 27. 6. 2006

zánik členství: 28. 6. 2010

Pivovarská 867, Horní Slavkov, 357 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Michal Matyo

člen

První vztah: 21. 3. 2002 - Poslední vztah: 10. 12. 2008

zánik členství: 24. 11. 2008

vznik funkce: 29. 6. 2001

zánik funkce: 24. 11. 2008

Růžová 333, Dolní Rychnov, 356 04, Česká republika

ing. Jaroslav Rokos

člen

První vztah: 21. 3. 2002 - Poslední vztah: 10. 12. 2008

vznik funkce: 20. 2. 1997

V Úvoze 295, Staré Sedlo, 357 46, Česká republika

JUDr. Jiří Selvička

člen

První vztah: 21. 3. 2002 - Poslední vztah: 23. 9. 2006

zánik členství: 27. 6. 2006

vznik funkce: 29. 6. 2001

Svobodova 702, Karlovy Vary, 360 17, Česká republika

Ing. Monika Jungmannová

člen

První vztah: 12. 10. 1999 - Poslední vztah: 21. 3. 2002

zánik funkce: 29. 6. 2001

Janáčkovo nábř. 51, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Janka Vozárová

člen

První vztah: 20. 2. 1997 - Poslední vztah: 21. 3. 2002

zánik funkce: 29. 6. 2001

Výstavby 1, Košice, Slovenská republika

Ing. Jaroslav Rokos

člen

První vztah: 20. 2. 1997 - Poslední vztah: 21. 3. 2002

Smetanova 733, Chodov, Česká republika

Ing. Martin Ulčák

člen

První vztah: 20. 2. 1997 - Poslední vztah: 12. 10. 1999

Zelená 14A, Praha 6, Česká republika

Další vztahy firmy Golf Sokolov a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

První vztah: 13. 7. 2020

Staré náměstí 69, Sokolov, 356 01

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Jiří Pöpperl Ph.D.

  předseda představenstva

  Vítkovská 2101, Sokolov, 356 01, Česká republika

 • Jan Smolka

  člen dozorčí rady

  Chodov 112, 357 35, Česká republika

 • Ing. Jaroslav Rokos MBA

  místopředseda dozorčí rady

  V Úvoze 345, Staré Sedlo, 356 01, Česká republika

 • JUDr. Pavel Tomek

  předseda dozorčí rady

  Šikmá 144, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

 • RNDr. Pavel Poc

  Člen představenstva

  Kynžvartská 151, Valy, 353 01, Česká republika

 • David Najvar

  místopředseda představenstva

  Purkyňova 472, Sokolov, 356 01, Česká republika

 • Ing. Pavel Francisko Ph.D.

  člen představenstva

  Purkyňova 525, Sokolov, 356 01, Česká republika

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

První vztah: 14. 12. 2010 - Poslední vztah: 13. 7. 2020

Staré náměstí 69, Sokolov, 356 01

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

První vztah: 19. 8. 2005 - Poslední vztah: 14. 12. 2010

Staré náměstí 69, Sokolov, 356 01

Akcionáři

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ: 26348349

Staré náměstí 69, Česká republika, Sokolov, 356 01

od 13. 7. 2020

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ: 26348349

Staré náměstí 69, Česká republika, Sokolov, 356 01

do 13. 7. 2020 od 14. 12. 2010

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ: 26348349

Staré náměstí, Česká republika, Sokolov, 356 00

do 14. 12. 2010 od 19. 8. 2005

Sokolovská uhelná, a.s., IČ: 49790072

Staré náměstí, Česká republika, Sokolov, 356 00

do 19. 8. 2005 od 21. 3. 2002

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 2. 1997

Živnosti

Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 8. 3. 2007
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 2. 1997
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).