Hlavní navigace

HAMAGA a.s.

Firma HAMAGA a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 12397, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 164 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25170562

Sídlo:

Ratajova 1113/8, Praha Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

9. 12. 1997

DIČ:

CZ25170562

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
77390 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 12397, Městský soud v Praze

Obchodní firma

HAMAGA a.s. od 18. 5. 2007

Obchodní firma

HAMAGA s.r.o. do 18. 5. 2007 od 9. 12. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 18. 5. 2007

Právní forma

Společnost s ručením omezeným do 18. 5. 2007 od 9. 12. 1997

adresa

Ratajova 1113/8
Praha 14800 od 14. 5. 2021

adresa

Ratajova 1113/8
Praha 4 - Kunratice 14800 do 14. 5. 2021 od 17. 8. 2007

adresa

Zvolenská 134
Strakonice 38601 do 17. 8. 2007 od 9. 12. 1997

Předmět podnikání

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 1. 1. 2021

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 9. 7. 2014

hostinská činnost od 31. 8. 2012

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 17. 8. 2007

činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a investic do 9. 7. 2014 od 11. 6. 2004

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 9. 7. 2014 od 9. 12. 1997

zprostředkovatelská činnost do 9. 7. 2014 od 9. 12. 1997

pronájem movitých a nemovitých věcí do 9. 7. 2014 od 9. 12. 1997

realitní činnost do 9. 7. 2014 od 9. 12. 1997

činnost organizačních a ekonomických poradců do 9. 7. 2014 od 9. 12. 1997

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 9. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 1. 1. 2021 od 9. 7. 2014

Počet členů správní rady: 3 do 1. 1. 2021 od 9. 7. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti HAMAGA a.s. přijala dne 24.9.2010 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu: 1 . Základní kapitál obchodní společnosti HAMAGA a.s., se sídlem Praha 4, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00 , IČ 25170562 se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 82.000.000,- Kč (osmdesát dva milionů korun českých) na novou celkovou výši 164.000.000,- Kč ( jed no sto šedesát čtyři milionů korun českých) peněžitými vklady, přičemž není připuštěno upisování akcií nad částku 164.000.000,- Kč ( jedno sto šedesát čtyři milionů korun českých). 2. Na zvýšení základního kapitálu budou vydány následující akcie: a) počet akcií: 820 (osm set dvacet) kusů akcií, b) jmenovitá hodnota každé akcie: 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) c) druh akcií: kmenové akcie, d) forma akcií: akcie na majitele, e) podoba akcií : listinná, f) akcie nebudou kótované. 3. Nově upisované akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, neboť všichni stávající akcionáři se svého přednostního práva ve smyslu ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku upsat část nových akcií sp olečnosti při zvýšení základního kapitálu na mimořádné valné hromadě vzdali. 4. Všechny nově upisované akcie ve smyslu § 203 odts. 2 písm.d), tzn. 820 ks (osm set dvacet kusů) kmenových, listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) o celkové jmenovité hodnotě 82.000.000,- Kč ( osmdesát dva milionů korun českých) budou nabídnuty předem určenému zájemci Michalu Šnobrovi, narozenému 25.5.1970, trvale bytem Strakonice, Zvolenská 134, PSČ: 386 01. 5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, na adrese: Praha 4 - Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00, v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hodin. 6. Pro upisování nových akcií na zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva, které budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií se stanovuje lhůta čtrnácti dnů, která začíná běžet dnem následujícím po dni doručení ze strany společnosti p odepsaného návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci Michalu Šnobrovi. Tento návrh smlouvy bude předem určenému zájemci Michalu Šnobrovi doručen po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku vedeného Městským soudem v Praze s tím, že upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu n a zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předem určenému zájemci bude oznámen běh lhůty tak, že pověřený zaměstnanec společnosti osobně doručí předem určenému zájemci kopii návrhu na zápis rozhodnutí valné hr omady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, označenou podacím razítkem Městského soudu v Praze, spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. 7) Emisní kurz nově vydávaných akcií je roven jejich nominální hodnotě, tzn. u každé akcie činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). 8) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, tj. celkem částku ve výši 82.000.000,- Kč (osmdesát dva milionů korun českých) takto: a) ve lhůtě čtrnácti dnů, která začíná běžet následující den po uzavření smlouvy o upsání akcií, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze splatí celý emisní kurz 300 ks ( tři sta kusů) upisovaných akcií, v částce 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých) na bankovní účet společnosti zřízený pro tyto účely, č.ú. 2093925/5800, vedený u J & T BANKA, a.s. b) ve lhůtě čtrnácti dnů, která začíná běžet následující den po uzavření smlouvy o upsání akcií, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze splatí emisní kurz 520 ks ( pět set dvacet ku sů) upisovaných akcií v částce 52.000.000,- Kč (padesát dva milionů korun českých) tak, že nejpozději v této lhůtě uzavře se společností dohodu o započtení pohledávek, když okmažikem uzavření dohody o započtení pohledávek bude považován emisní kurz 520 ks ( pět set dvacet kusů) nově upisovaných akcií za splacený. 9. Rozhoduje se o připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči obchodní společnosti HAMAGA a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií, resp. její části ve výši 52.000.000,- Kč (padesát dva milionů korun českých). Předmětem započtení bude peněžitá pohledávka Michala Šnobra, narozeného 25.5.1970 bytem Strakonice, Zvolenská 134, vůči společnosti HAMAGA a.s., se sídlem Praha 4 - Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00, ve výši 52.000.000,- Kč (padesát dva milionů korun českých). Právním t itulem vzniku této pohledávky je Dohoda o nahrazení části dosavadního závazku novým uzavřená dne 1.8.2010 mezi Michalem Šnobrem jako věřitelem a společností HAMAGA a.s. jako dlužníkem. Existence této pohledávky byla potvrzena zprávou auditorské společnost i INEKS, spol. s r.o., IČ 48207756, se sídlem Strakonice, Povážská 358, PSČ 386 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2814, číslo osvědčení Komory auditorů České republiky 081. 10. Schvalují se tato pravidla pro uzavření dohody o započtení: Obchodní společnost HAMAGA a.s.prostřednictvím svého pověřeného zaměstnance předá předem určenému zájemci, tj. Michalu Šnobrovi, z její strany podepsaný návrh dohody o započtení pohledávky při doručení jím akceptované smlouvy o upsání akcií do sídla spole čnosti, tj. místa pro upisování akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě čtrnácti dnů od podepsání smlouvy o upsání akcií. Každých 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) z celkové částky pohledávky výše uvedeného předem určeného zájemce se započítává vůči pohledávce obchodní společnosti HAMAGA a.s. na splacení emisního kursu upisovaných akcií částkou 100.000,- Kč ( jedno sto tisíc korun českých). do 13. 10. 2010 od 4. 10. 2010

Mimořádná valná hromada společnosti HAMAGA a.s., IČ 251 70 562, sídlo Strakonice, Zvolenská 134, PSČ 186 01 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti HAMAGA a.s., IČ 251 70 562, sídlo Strakonice, Zvolenská 134, PSČ 186 01, z dosavadní výše 2 000 000,- Kč o 80 000 000,- Kč (osmdesát milionů korun), tedy na novou výši 82 000 000,- Kč. 2. Základní kapitál společnosti HAMAGA a.s. bude v celém rozsahu zvýšen upsáním 800 (osm set) kusů kmenových nekotovaných akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každé akcie, které budou vydány společ ností v listinné podobě. Emisní kurs nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za upsání každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. 3. Upisování akcií nad stanovenou hodnotu zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4. Všechny akcie nové emise budou upsány využitím s přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií podle ust. § 204a obchodního zákoníku v sídle společnosti ve Strakonicích na adrese Strakonice, Zvolenská 134, PSČ 186 01, přičemž přednostní právo lze vykonat nejpozději ve lhůtě 20 (dvacet) dnů ode dne zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Počátek běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání akcií představenstvo společnosti oznámí akcionářům způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu poté, co bude povolen zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitál u do obchodního rejstříku, s náležitostmi oznámení podle ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku. 6. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři dohodou, podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku ve formě notářského zápisu v kanceláři v sídle notáře. Emisní kurs takto upsaných akcií odpovídá jejich jmeno vité hodnotě a činí tedy 100 000,- Kč. Počátek běhu lhůty k upsání akcií podle ust. § 205 obchodního zákoníku, která činí 10 (deset) dnů ode dne oznámení představenstva, představenstvo společnosti oznámí akcionářům způsobem určeným stanovami pro svolání v alné hromady bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro výkon přednostního práva k upsání akcií, avšak pouze tehdy, nebudou-li s využitím přednostního práva upsány všechny akcie emise. 7. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet společnosti u banky, jehož označení bude oznámeno akcionářům při upsání akcií. do 13. 8. 2007 od 20. 7. 2007

Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost a bude nadále zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1596 pod obchodní firmou HAMAGA a.s. od 18. 5. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 164 000 000 Kč

od 13. 10. 2010

Základní kapitál

vklad 82 000 000 Kč

do 13. 10. 2010 od 13. 8. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 13. 8. 2007 od 18. 5. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 18. 5. 2007 od 11. 6. 2004

Základní kapitál

vklad 100 000 Kč

do 11. 6. 2004 od 9. 12. 1997
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 082 od 15. 12. 2020
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 320 od 15. 12. 2020
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 238 od 15. 12. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 640 do 15. 12. 2020 od 9. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 640 do 9. 7. 2014 od 13. 10. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 820 do 13. 10. 2010 od 13. 8. 2007
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 13. 8. 2007 od 18. 5. 2007

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Michal Šnobr

člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 30. 6. 2019

Zvolenská 134, Strakonice, 386 01, Česká republika

Dalších 23 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Pavel Muchna

člen správní rady

První vztah: 21. 12. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 30. 6. 2019

zánik členství: 1. 1. 2021

Na vysoké I 346/11, Praha, 150 00, Česká republika

Karel Šnobr

člen správní rady

První vztah: 21. 12. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 30. 6. 2019

zánik členství: 1. 1. 2021

Zvolenská 134, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Michal Šnobr

předseda správní rady

První vztah: 21. 12. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 30. 6. 2019

vznik funkce: 30. 6. 2019

Zvolenská 134, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Michal Šnobr

statutární ředitel

První vztah: 21. 12. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 30. 6. 2019

Zvolenská 134, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Michal Šnobr

statutární ředitel

První vztah: 9. 7. 2014 - Poslední vztah: 21. 12. 2019

vznik členství: 9. 7. 2014

zánik členství: 30. 6. 2019

vznik funkce: 9. 7. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2019

Zvolenská 134, Strakonice, 386 01, Česká republika

Mgr. Pavel Muchna

člen správní rady

První vztah: 9. 7. 2014 - Poslední vztah: 21. 12. 2019

vznik členství: 9. 7. 2014

zánik členství: 30. 6. 2019

Průmyslová 569, Planá nad Lužnicí, 391 11, Česká republika

Karel Šnobr

člen správní rady

První vztah: 9. 7. 2014 - Poslední vztah: 21. 12. 2019

vznik členství: 9. 7. 2014

zánik členství: 30. 6. 2019

Zvolenská 134, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Michal Šnobr

předseda správní rady

První vztah: 9. 7. 2014 - Poslední vztah: 21. 12. 2019

vznik členství: 9. 7. 2014

zánik členství: 30. 6. 2019

vznik funkce: 9. 7. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2019

Zvolenská 134, Strakonice, 386 01, Česká republika

Pavel Muchna

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2013 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 9. 7. 2014

Průmyslová 569, Planá nad Lužnicí, 391 11, Česká republika

Pavel Muchna

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2013 - Poslední vztah: 24. 8. 2013

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 9. 7. 2014

Průmyslová, Planá nad Lužnicí, 391 11, Česká republika

Ing. Michal Šnobr

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2012 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 30. 7. 2012

zánik členství: 9. 7. 2014

vznik funkce: 30. 7. 2012

zánik funkce: 9. 7. 2014

Zvolenská 134, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Vladimír Manda

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2012 - Poslední vztah: 17. 8. 2013

vznik členství: 30. 7. 2012

zánik členství: 28. 6. 2013

Půlkruhová 177/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Karel Šnobr

předseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2012 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 30. 7. 2012

zánik členství: 9. 7. 2014

vznik funkce: 30. 7. 2012

zánik funkce: 9. 7. 2014

Zvolenská 134, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Vladimír Manda

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2008 - Poslední vztah: 31. 8. 2012

vznik členství: 18. 5. 2007

zánik členství: 30. 7. 2012

Půlkruhová 177/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Michal Šnobr

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2007 - Poslední vztah: 31. 8. 2012

vznik členství: 18. 5. 2007

zánik členství: 30. 7. 2012

vznik funkce: 18. 5. 2007

zánik funkce: 30. 7. 2012

Zvolenská 134, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Vladimír Manda

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2007 - Poslední vztah: 24. 4. 2008

vznik členství: 18. 5. 2007

Školská 1267/30, Praha 1 - Nové Město, 110 00, Česká republika

Karel Šnobr

předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2007 - Poslední vztah: 31. 8. 2012

vznik členství: 18. 5. 2007

zánik členství: 30. 7. 2012

vznik funkce: 18. 5. 2007

zánik funkce: 30. 7. 2012

Zvolenská 134, Strakonice, 386 01, Česká republika

Karel Šnobr

Jednatel

První vztah: 29. 6. 2004 - Poslední vztah: 18. 5. 2007

vznik funkce: 14. 6. 2004

zánik funkce: 18. 5. 2007

Zvolenská 134, Strakonice I, 386 01, Česká republika

Ing. Michal Šnobr

Jednatel

První vztah: 21. 6. 1999 - Poslední vztah: 18. 5. 2007

zánik funkce: 18. 5. 2007

Zvolenská 134, Strakonice I, 386 01, Česká republika

Hana Šnobrová

Jednatel

První vztah: 9. 12. 1997 - Poslední vztah: 18. 5. 2007

zánik funkce: 18. 5. 2007

Zvolenská 134, Strakonice, 386 01, Česká republika

Za společnost navenek jedná a společnost zastupuje ve všech záležitostech člen správní rady samostatně.

od 1. 1. 2021

Za společnost navenek jedná a společnost zastupuje ve všech záležitostech statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 9. 7. 2014

Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti: a) předseda představenstva samostatně, nebo b) místopředseda a jeden další člen představenstva společně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svoje podpisy: a) předseda představenstva samostatně, nebo b) místopředseda a jeden další člen představenstva společně.

do 9. 7. 2014 od 18. 5. 2007

Má-li společnost více jednatelů, jménem společnosti jedná každý z jednatelů samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí jednatel jméno a vlastnoruční podpis k právním úkonům s předmětem plnění do 50.000,- Kč (s lovy: padesáti tisíc korun českých) v provozních záležitostech. K ostatním právním úkonům je zapotřebí podpisu dvou jednatelů.

do 18. 5. 2007 od 11. 6. 2004

Jménem společnosti jedná jednatel samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, napsanému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jednatel.

do 11. 6. 2004 od 9. 12. 1997

Dozorčí rada

Historické vztahy

Lenka Filipová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2012 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 30. 7. 2012

zánik členství: 9. 7. 2014

Cvikovská 379/4, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jan Šícha

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2012 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 30. 7. 2012

zánik členství: 9. 7. 2014

vznik funkce: 30. 7. 2012

zánik funkce: 9. 7. 2014

Högerova 1098/15, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Jiří Tecl

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2012 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 30. 7. 2012

zánik členství: 9. 7. 2014

Lažanská 1217/1, Praha-Řeporyje, 155 00, Česká republika

Ing. Jiří Tecl

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2007 - Poslední vztah: 31. 8. 2012

vznik členství: 18. 5. 2007

zánik členství: 30. 7. 2012

Žižkova 980, Havlíčkův Brod, 580 00, Česká republika

Lenka Škodová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2007 - Poslední vztah: 31. 8. 2012

vznik členství: 18. 5. 2007

zánik členství: 30. 7. 2012

Cvikovská 379/4, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jan Šícha

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2007 - Poslední vztah: 31. 8. 2012

vznik členství: 18. 5. 2007

zánik členství: 30. 7. 2012

vznik funkce: 18. 5. 2007

zánik funkce: 30. 7. 2012

Högerova 1098/15, Praha 5, 152 00, Česká republika

Další vztahy firmy HAMAGA a.s.

3 fyzické osoby

Ing. Michal Šnobr

předseda správní rady

První vztah: 21. 12. 2019

vznik členství: 30. 6. 2019

vznik funkce: 30. 6. 2019

Zvolenská 134, Strakonice, 386 01, Česká republika

Dalších 23 vztahů k této osobě

Karel Šnobr

člen správní rady

První vztah: 21. 12. 2019

vznik členství: 30. 6. 2019

Zvolenská 134, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Pavel Muchna

člen správní rady

První vztah: 21. 12. 2019

vznik členství: 30. 6. 2019

Na vysoké I 346/11, Praha, 150 00, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Pavel Muchna

člen správní rady

První vztah: 9. 7. 2014 - Poslední vztah: 21. 12. 2019

vznik členství: 9. 7. 2014

zánik členství: 30. 6. 2019

Průmyslová 569, Planá nad Lužnicí, 391 11, Česká republika

Karel Šnobr

člen správní rady

První vztah: 9. 7. 2014 - Poslední vztah: 21. 12. 2019

vznik členství: 9. 7. 2014

zánik členství: 30. 6. 2019

Zvolenská 134, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Michal Šnobr

předseda správní rady

První vztah: 9. 7. 2014 - Poslední vztah: 21. 12. 2019

vznik členství: 9. 7. 2014

zánik členství: 30. 6. 2019

vznik funkce: 9. 7. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2019

Zvolenská 134, Strakonice, 386 01, Česká republika

Hana Šnobrová

První vztah: 11. 6. 2004 - Poslední vztah: 18. 5. 2007

vklad 100 000 Kč

splaceno 100 000 Kč

obchodní podíl 5 %

Zvolenská 134, Strakonice, 386 01, Česká republika

Karel Šnobr

První vztah: 11. 6. 2004 - Poslední vztah: 18. 5. 2007

vklad 800 000 Kč

splaceno 800 000 Kč

obchodní podíl 40 %

Zvolenská 134, Strakonice I, 386 01, Česká republika

Ing. Michal Šnobr

První vztah: 11. 6. 2004 - Poslední vztah: 18. 5. 2007

vklad 1 100 000 Kč

splaceno 1 100 000 Kč

obchodní podíl 55 %

Zvolenská 134, Strakonice I, 386 01, Česká republika

Hana Šnobrová

První vztah: 9. 12. 1997 - Poslední vztah: 11. 6. 2004

vklad 100 000 Kč

splaceno 100 000 Kč

Zvolenská 134, Strakonice, 386 01, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 12. 1997

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 23. 12. 2013
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 11. 2011
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 8. 8. 2007
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 12. 1997

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).