Hlavní navigace

HONORIS FINANCE,a.s.

Firma HONORIS FINANCE,a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5847, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 085 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25746626

Sídlo:

Loretánské náměstí 109/3, Praha Hradčany (Praha 1), 118 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 3. 1999

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

662 Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5847, Městský soud v Praze

Obchodní firma

HONORIS FINANCE,a.s. od 27. 2. 2015

Obchodní firma

HONORIS FINANCE,a.s. do 27. 2. 2015 od 18. 3. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 18. 3. 1999

adresa

Loretánské náměstí 109/3
Praha 11800 od 22. 12. 2014

adresa

Široká 25/6
Praha 1 11000 do 22. 12. 2014 od 29. 6. 2012

adresa

Na Ořechovce 560/17
Praha 6 16200 do 29. 6. 2012 od 1. 10. 2009

adresa

Zlatnická 1582/10
Praha 1 11000 do 1. 10. 2009 od 3. 11. 2004

adresa

Revoluční 1/655
Praha 1 11015 do 3. 11. 2004 od 18. 12. 2002

adresa

Svatovítská 2/504
Praha 6 16000 do 18. 12. 2002 od 18. 3. 1999

Předmět podnikání

činnost pojišťovacího makléře od 2. 7. 2014

činnost pojišťovacího agenta od 2. 7. 2014

činnost investičního zprostředkovatele od 2. 7. 2014

poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru od 2. 7. 2014

výroba, obchod a služvy neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 2. 7. 2014

realitní činnost do 24. 7. 2008 od 7. 3. 2006

správa a údržba nemovitostí do 2. 1. 2006 od 3. 12. 2003

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb do 24. 7. 2008 od 3. 12. 2003

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 2. 1. 2006 od 18. 3. 1999

činnost organizačních a ekonomických poradců do 2. 1. 2006 od 18. 3. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 2. 1. 2006 od 18. 3. 1999

poradenství a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním pojistných a úvěrových smluv a smluv o stavebním spoření do 2. 7. 2014 od 18. 3. 1999

zprostředkování pojištění v souladu s § 8 zák.č. 185/91 Sb., nikoliv pro zahraniční pojišťovnu do 2. 7. 2014 od 18. 3. 1999

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 2. 7. 2014

Počet členů správní rady: 2 do 22. 12. 2014 od 2. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 12. 6. 2017 od 2. 7. 2014

Dnem 12.1.2012 rozhodl jediný akcionář při výkonu valné hromady o snížení základního kapitálu za násl. podmínek: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je koncentrace podnikatelské činnosti společnosti na jedinou činnost- činnost pojišťovacího makléře - jenž nebude vyžadovat dosavadní vysokou kapitálovou vybavenost. S celou částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti. Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 69.500.000,- Kč (šedesát devět milionů pět set tisíc korun českých) o částku 67.415.000,- Kč (šedesát sedm milionů čtyři sta patnáct tisíc korun českých) na novou výši 2.085.000,- Kč (dva miliony a osmdesát pět tisíc korun českých). Základní kapitál bude snížen podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že: - jmenovitá hodnota každé listinné akcie znějící na jméno v původní výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 30.000,- Kč (třicet tisíc korun českých); - jmenovitá hodnota každé listinné akcie znějící na jméno v původní výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých); - jmenovitá hodnota každé listinné akcie znějící na jméno v původní výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 30,- Kč (třicet korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hro mady jediného akcionáře k předložení jeho akcií za účelem výměny akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 60 (šedesáti) kalendářních dní ode dne učinění výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 ObchZ. pro případ prodlení s předložením akcií. Jediný akcionář společnosti je povinen předložit všechny akcie společnosti k výměně akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 60 (šedesáti) kalendářních dnů od učinění výzvy představenstva společnosti jedinému akcionáři po zápisu snížení základn ího kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Předložení akcií společnosti a výměna akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou budou provedeny v sídle společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hodin. Ukládá se představenstvu společnosti zabezpečit za podmínky, že dojde k zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, výplatu částky ve výši 67.415.000,- Kč (šedesát sedm milionů čtyři sta patnáct tisíc korun českých), jedinému a kcionáři společnosti z titulu snížení základního kapitálu nejpozději do 31.12.2012(třicátého prvního prosince roku dvoutisícího dvanáctého). Náklady spojené s výplatou plnění budou zaúčtovány na vrub společnosti. do 13. 8. 2012 od 13. 2. 2012

Řádná valná hromada společnosti přijala na svém jednání dne 12.12.2005 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Schválila zvýšení základního kapitálu z dosavadní výše 55.000.000,- Kč o částku 14.500.000,- Kč na novou výši 69.500.000,- Kč za n ásledujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem - počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií; - počet: 14 kusů - jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč každá - počet: 5 kusů - jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč každá - druh: kmenové - forma: na jméno - podoba: listinná - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se oba akcionáři vzdali svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost VENATIUM-CONSULTADORIA E MARKETING LDA, se sídlem Rua dos Murcas 88, Funchal, Madeira, Portugalsko, a to se Smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společn ostí a předem určeným zájemcem, dle ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ - místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. Lhůta pro upsání akc ií předem určeným zájemcem činí 60 dnů a počátek této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen dopisem, v němž bude obsažen i návrh Smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu Smlouvy je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci ve lhů tě 15 dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady, o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstř íku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie. Řádná valná hromada společnosti udělila souhlas se započtením části peněžité pohledávky předem určeného zájemce, společnosti VENATIUM-CONSULTADORIA E MARKETING LDA vůči společnosti HONORIS FINANCE, a.s. proti pohledávce společnosti HONORIS FINANCE, a.s. n a splacení emisního kursu všech akcií společnosti, upsaných předem určeným zájemcem. Pohledávkou předem určeného zájemce je dosud nesplacená půjčka v celkové nominální hodnotě 500.000,- EUR a příslušenství v celkové nominální hodnotě 10.917,81 Eur, tj. pohledávka v celkové výši 510.917,81 EUR vyplývající ze Smlouvy o půjčce, uzavřené mezi společností HONORIS FINANCE, a.s., jako dlužníkem a předem určeným zájemcem, jako věřitelem, dne 08.09.2003. Pohledávka předem určeného zájemce vůči společnosti HONORIS FINANCE, a.s., vyplývající ze shora uvedené Smlouvy o půjčce, činí dle předložené Aud itorské zprávy vydané společností TRIGGA AUDIT - CZ, s.r.o. dne 12.12.2005 k dnešnímu dni 15.232.500,- Kč a příslušenství z celkové nominální hodnotě 327.786,86 Kč, tj. pohledávka v celkové výši 15.560.286,86 Kč, a bude započtena ve výši 14.500.000,- Kč. Řádná valná hromada společnosti schválila pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení pohledávek: Dohoda o započtení pohledávek musí být zavřena v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře v Praz e 1, U Prašné brány 1078/1, nejdéle do 30 dnů od úpisu nových akcií, tj. od uzavření Smlouvy o upsání nových akcií. Návrh Dohody o započtení pohledávek bude akcionáři předložen současně se smlouvou o upsání nových akcií. do 6. 1. 2006 od 2. 1. 2006

Řádná valná hromada společnosti přijala na svém jednání dne 01.06.2005 rozhodnutí o zvýšení základní kapitálu společnosti. - schválila zvýšení základního kapitálu o částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) na 55.000.000,- Kč (slovy: padesátpětmilionů korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - počet jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií: počet: 30 (třicet) jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, druh: kmenové, forma: na jméno, podoba: listinná, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se oba akcionáři vzdali svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady, - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je VENATIUM - CONSULTADORIA E MARKETING LDA, se sídlem Rua dos Murcas 88, Funchal, Madeira, Portugalsko, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a přede m určeným zájemcem, dle ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ, - místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře v Praze, se sídlem v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem či ní 30 (třicet) dnů a počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen doporučeným dopisem, v němž bude obsažen i návrh smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu smlouvy je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovit é hodnotě jedné akcie, tedy činí 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), - účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech nově upsaných akcií nejpozději do 6 ti (šesti) měsíců od upsání akcií na zvláštní účet společnosti vede ný u ČSOB, a.s., pobočka Praha 1, Náměstí Republiky, číslo účtu 192996825/0300. do 29. 6. 2005 od 22. 6. 2005

Řádná valná hromada společnosti přijala na svém jednání dne 05.10.2004 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. - schválila zvýšení základního kapitálu o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) na 25.000.000,- Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií: - počet: 20 (dvacet) kusů - jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, - druh: kmenové, - forma: na jméno, - podoba: listinná, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se oba akcionáři vzdali svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady, - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Ing. Michal Herych, r.č. 640320/1464, bydliště Praha 7, Letohradská 36, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určeným zájemcem, dle ustano vení § 204 odst. 5 ObchZ., - místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře v Praze, se sídlem v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem či ní 30 (třicet) dnů a počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen doporučeným dopisem, v němž bude obsažen i návrh smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu smlouvy je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovit é hodnotě jedné akcie, tedy činí 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). - účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech nově upsaných akcií nejpozději do 6 ti (šesti) měsíců od upsání akcií na zvláštní účet společnosti vede ný u ČSOB, a.s., pobočka Praha 1, Náměstí Republiky, číslo účtu 192996825/0300. do 15. 11. 2004 od 3. 11. 2004

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upsání všech nových akcií a přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3 995 000,- Kč (třimilionydevětsetdevadesátpět tisíc korun českých) z původních 1 005 000,- Kč na 5 000 000,- Kč 2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem 4. základní kapitál společnosti se zvyšuje vydáním 3 995 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 5. emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě 6. všechny nově vydané akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem společnosti ing. Michalem herychem, bytem Letohradská 7, Praha 7, 170 00, za použití ustanovení § 204 odst. 5 smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a jediným akcionářem 7. lhůta pro upsání akcií jediným akcionářem činí 15 dnů a počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen doporučeným dopisem, v němž bude obsažen i nvárh smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu smlouvy je představenstvo povinno zaslat jedinému akcionáři ve lhůtě 10 dnů od právní moci usnesení Městského soudu v Praze, jímž bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 8. emisní kurs všech upsaných akcií bude splacen jediným akcionářem na zvlášní účet společnosti č. 181460785/0300, vedený u ČSOB, a.s., Praha 1, a to do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. do 19. 2. 2003 od 18. 12. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 085 000 Kč

od 13. 8. 2012

Základní kapitál

vklad 69 500 000 Kč

do 13. 8. 2012 od 6. 1. 2006

Základní kapitál

vklad 55 000 000 Kč

do 6. 1. 2006 od 29. 6. 2005

Základní kapitál

vklad 25 000 000 Kč

do 29. 6. 2005 od 15. 11. 2004

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 15. 11. 2004 od 19. 2. 2003

Základní kapitál

vklad 1 005 000 Kč

do 19. 2. 2003 od 18. 3. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 30 Kč, počet: 5 000 od 13. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 30 000 Kč, počet: 64 od 13. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 3 000 Kč, počet: 5 od 13. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 64 do 13. 8. 2012 od 6. 1. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 5 do 13. 8. 2012 od 6. 1. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 50 do 6. 1. 2006 od 29. 6. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 20 do 29. 6. 2005 od 15. 11. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 000 do 13. 8. 2012 od 19. 2. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 005 do 19. 2. 2003 od 18. 12. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 005 do 18. 12. 2002 od 18. 3. 1999

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Jakub Bouša

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2017

vznik členství: 7. 6. 2017

Jordana Jovkova 3256/11, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Radomír Havel

předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2017

vznik členství: 7. 6. 2017

vznik funkce: 7. 6. 2017

Pálavská 1553/15, Plzeň, 323 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jakub Bouša

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2017

vznik členství: 7. 6. 2017

Viklefova 1810/14, Praha, 130 00, Česká republika

Historické vztahy

Jakub Bouša

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2017 - Poslední vztah: 11. 9. 2017

vznik členství: 7. 6. 2017

Viklefova 1810/14, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Radomír Havel

statutární ředitel

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 6. 2017

vznik funkce: 17. 6. 2014

zánik funkce: 7. 6. 2017

Pálavská 1553/15, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Radomír Havel

předseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 24. 10. 2012

zánik členství: 17. 6. 2014

vznik funkce: 26. 10. 2012

zánik funkce: 17. 6. 2014

Pálavská 1553/15, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Jana Víchová

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 17. 6. 2014

K čihadlům 832, Praha 9, 190 12, Česká republika

Zdeňka Homolová

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 30. 6. 2008

zánik členství: 30. 9. 2013

vznik funkce: 2. 5. 2012

zánik funkce: 30. 9. 2013

Jednořadá 1051/53, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Radomír Havel

předseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2012 - Poslední vztah: 19. 11. 2012

vznik členství: 1. 9. 2007

zánik členství: 24. 10. 2012

vznik funkce: 1. 9. 2007

zánik funkce: 24. 10. 2012

Pálavská 1553, Plzeň, 323 00, Česká republika

Pavel Vašíček

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2012 - Poslední vztah: 30. 5. 2012

vznik členství: 17. 11. 2011

zánik členství: 30. 4. 2012

vznik funkce: 17. 11. 2011

zánik funkce: 30. 4. 2012

U lesa 63, Ostrava, 700 30, Česká republika

Zdeňka Homolová

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2010 - Poslední vztah: 30. 5. 2012

vznik členství: 30. 6. 2008

Jednořadá 1051/53, Praha 6, 160 00, Česká republika

Pavel Vašíček

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2008 - Poslední vztah: 13. 2. 2012

vznik členství: 16. 8. 2006

zánik členství: 16. 11. 2011

vznik funkce: 1. 7. 2008

zánik funkce: 16. 11. 2011

U lesa 63, Ostrava, 700 30, Česká republika

Zdeňka Homolová

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2008 - Poslední vztah: 10. 9. 2010

vznik členství: 30. 6. 2008

Šumberova 16, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Karel Čvančara

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 9. 2007 - Poslední vztah: 24. 7. 2008

vznik členství: 2. 6. 2005

zánik členství: 30. 6. 2008

vznik funkce: 1. 9. 2007

zánik funkce: 30. 6. 2008

Meduňková 600/30, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Radomír Havel

předseda představenstva

První vztah: 19. 9. 2007 - Poslední vztah: 13. 2. 2012

vznik členství: 1. 9. 2007

vznik funkce: 1. 9. 2007

Rabštejnská 1581/37, Plzeň, Česká republika

Pavel Vašíček

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 2007 - Poslední vztah: 24. 7. 2008

vznik členství: 16. 8. 2006

U lesa 63, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Karel Čvančara

předseda představenstva

První vztah: 5. 9. 2006 - Poslední vztah: 19. 9. 2007

vznik členství: 2. 6. 2005

vznik funkce: 16. 8. 2006

zánik funkce: 1. 9. 2007

Meduňková 600/30, Praha 10, 100 00, Česká republika

Pavel Vašíček

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 9. 2006 - Poslední vztah: 19. 9. 2007

vznik členství: 16. 8. 2006

vznik funkce: 16. 8. 2006

zánik funkce: 1. 9. 2007

U lesa 63, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Jana Víchová

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2006 - Poslední vztah: 19. 9. 2007

vznik členství: 16. 8. 2006

zánik členství: 1. 9. 2007

K čihadlům 832, Praha 9, 192 19, Česká republika

Ing. Karel Čvančara

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 6. 2005 - Poslední vztah: 5. 9. 2006

vznik členství: 2. 6. 2005

vznik funkce: 2. 6. 2005

zánik funkce: 16. 8. 2006

Meduňková 600/30, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jan Mazáček

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2003 - Poslední vztah: 5. 9. 2006

vznik členství: 14. 10. 2003

zánik členství: 16. 8. 2006

Na Spádu 15/393, Praha 10, Česká republika

Ing. Michal Herych

předseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2002 - Poslední vztah: 5. 9. 2006

zánik členství: 16. 8. 2006

zánik funkce: 16. 8. 2006

Letohradská 36, Praha 7, 170 00, Česká republika

Karel Křivan

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2002 - Poslední vztah: 22. 6. 2005

vznik členství: 27. 11. 2002

zánik členství: 1. 6. 2005

vznik funkce: 27. 11. 2002

zánik funkce: 1. 6. 2005

Zemědělská 2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jana Víchová

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2002 - Poslední vztah: 3. 12. 2003

zánik členství: 14. 10. 2003

K čihadlům 832, Praha 9, 192 19, Česká republika

Ing. Jan Kadaník

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 3. 1999 - Poslední vztah: 18. 12. 2002

zánik členství: 27. 11. 2002

Uherská 618, Praha 9, 190 17, Česká republika

Ing. Michal Herych

předseda představenstva

První vztah: 18. 3. 1999 - Poslední vztah: 18. 12. 2002

Gabinova 823, Praha 5, 152 00, Česká republika

Jana Víchová

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 1999 - Poslední vztah: 18. 12. 2002

K čihadlům 832, Praha 9, 192 19, Česká republika

Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to předseda představenstva samostatně, nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva.

od 12. 6. 2017

Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně ředitel.

do 12. 6. 2017 od 2. 7. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva samostatně nebo člen představenstva, který není předsedou nebo místopředsedou představenstva, jedná navenek vždy společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva.

do 2. 7. 2014 od 3. 11. 2004

Jednání, zavazování a podepisování za společnost: Jednat jménem společnosti a zavazovat společnost navenek je oprávněn předseda nebo místopředseda představenstva vždy samostatně. Člen představenstva, který není předsedou nebo místopředsedou představenstva, jedná navenek vždy společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva. Představenstvo za společnost podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva, člen představenstva, který není předsedou nebo místopředsedou představenstva, připojí svůj podpis společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva.

do 3. 11. 2004 od 18. 3. 1999

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Michal Herych

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2017

vznik členství: 7. 6. 2017

Pod dvorem 468/4b, Praha, 162 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Michal Herych

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 13. 1. 2012

zánik členství: 17. 6. 2014

vznik funkce: 13. 1. 2012

zánik funkce: 17. 6. 2014

Zemědělská 1577/12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Michal Herych

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2012 - Poslední vztah: 19. 11. 2012

vznik členství: 13. 1. 2012

zánik členství: 13. 1. 2012

vznik funkce: 13. 1. 2012

zánik funkce: 13. 1. 2012

U Pergamenky 1145/12, Praha 7, 170 00, Česká republika

JUDr. Dagmar Chlebečková

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 13. 1. 2012

zánik členství: 17. 6. 2014

Brixiho 1620/8, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Martina Vávrová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 13. 1. 2012

zánik členství: 17. 6. 2014

Jeřabinová 327, Třinec, 739 61, Česká republika

Ing. Michal Herych

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2007 - Poslední vztah: 13. 2. 2012

vznik členství: 16. 8. 2006

zánik členství: 16. 11. 2011

vznik funkce: 16. 8. 2006

zánik funkce: 16. 11. 2011

U Pergamenky 1145/12, Praha 7, 170 00, Česká republika

JUDr. Dagmar Chlebečková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2006 - Poslední vztah: 13. 2. 2012

vznik členství: 13. 12. 2005

zánik členství: 13. 3. 2011

Brixiho 1620/8, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Michal Herych

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2006 - Poslední vztah: 22. 2. 2007

vznik členství: 16. 8. 2006

vznik funkce: 16. 8. 2006

Letohradská 36, Praha 7, 170 00, Česká republika

JUDr. Dagmar Chlebečková

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2006 - Poslední vztah: 5. 9. 2006

vznik členství: 13. 12. 2005

vznik funkce: 13. 12. 2005

zánik funkce: 16. 8. 2006

Brixiho 1620/8, Praha 6, 162 00, Česká republika

Pavel Vašíček

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2005 - Poslední vztah: 5. 9. 2006

vznik členství: 12. 4. 2005

zánik členství: 16. 8. 2006

U lesa 63, Ostrava, 700 30, Česká republika

RNDr. Zdeněk Somr

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2005 - Poslední vztah: 13. 2. 2012

vznik členství: 2. 6. 2005

zánik členství: 2. 9. 2010

Palackého třída 116, Nymburk, 288 02, Česká republika

Bc. Silvie Herychová

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2006

vznik členství: 27. 11. 2002

zánik členství: 12. 12. 2005

vznik funkce: 12. 4. 2005

zánik funkce: 12. 12. 2005

Letohradská 36, Praha 7, 170 00, Česká republika

JUDr. Dagmar Chlebečková

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2004 - Poslední vztah: 22. 6. 2005

vznik členství: 6. 10. 2004

zánik členství: 11. 4. 2005

vznik funkce: 6. 10. 2004

zánik funkce: 11. 4. 2005

Brixiho 1620/8, Praha 6, 162 00, Česká republika

Vladimír Kuba

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2004 - Poslední vztah: 22. 6. 2005

vznik členství: 6. 10. 2004

zánik členství: 1. 6. 2005

Za zahradami 397, Praha 10, 100 00, Česká republika

Silvie Herychová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2002 - Poslední vztah: 22. 6. 2005

vznik členství: 27. 11. 2002

Letohradská 36, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Pavla Sirová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 1999 - Poslední vztah: 18. 12. 2002

U studánky 29, Praha 7, 170 00, Česká republika

JUDr. Přemysl Herych

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 1999 - Poslední vztah: 3. 11. 2004

zánik členství: 5. 10. 2004

Zemědělská 12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Josef Veselý

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 1999 - Poslední vztah: 3. 11. 2004

zánik členství: 5. 10. 2004

zánik funkce: 5. 10. 2004

Rimavské Soboty 836, Kolín II, 280 02, Česká republika

Další vztahy firmy HONORIS FINANCE,a.s.

Historické vztahy

Ing. Michal Herych

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2017

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 7. 6. 2017

vznik funkce: 17. 6. 2014

zánik funkce: 7. 6. 2017

Pod dvorem 468/4b, Praha, 162 00, Česká republika

Ing. Michal Herych

První vztah: 22. 12. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 17. 6. 2014

vznik funkce: 17. 6. 2014

Pod dvorem 468/4b, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Michal Herych

Předseda správní rady

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 22. 12. 2014

vznik členství: 17. 6. 2014

vznik funkce: 17. 6. 2014

Zemědělská 1577/12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Radomír Havel

člen správní rady

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 6. 2017

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 7. 6. 2017

Pálavská 1553/15, Plzeň, 323 00, Česká republika

Akcionáři

HONORIS MANAGEMENT LTD.

4th Floor, Lawford House, Albert Place, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn N3 1RL

do 1. 12. 2012 od 5. 9. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 18. 3. 1999

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 12. 2010
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).