Hlavní navigace

JMH Development, a.s.

Firma JMH Development, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10077, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 5 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25854119

Sídlo:

Nad náhonem 161, Praha, 149 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

17. 3. 2000

DIČ:

CZ25854119

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
47730 Maloobchod s farmaceutickými přípravky
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10077, Městský soud v Praze

Obchodní firma

JMH Development, a.s. od 28. 6. 2005

Obchodní firma

Česká lékárna - Pharmacy, a.s. do 28. 6. 2005 od 10. 4. 2002

Obchodní firma

ČESKÁ LÉKÁRNA - Pharmacy, a.s. do 10. 4. 2002 od 19. 11. 2001

Obchodní firma

Pharmacy Šternberk a.s. do 19. 11. 2001 od 17. 3. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 17. 3. 2000

adresa

Nad náhonem 161
Praha 4 14900 od 3. 1. 2011

adresa

Vodnická 311/24
Praha 4 14900 do 3. 1. 2011 od 28. 6. 2005

adresa

Příkop č. pop. 838, č.or. 6
Brno 60200 do 28. 6. 2005 od 19. 11. 2001

adresa

Dvorská 13
Šternberk 78501 do 19. 11. 2001 od 17. 3. 2000

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 4. 2009

provozování nestátních zdravotnických zařízení - lékáren základního typu do 15. 4. 2009 od 16. 9. 2002

velkoobchod do 15. 4. 2009 od 10. 4. 2002

specializovaný maloobchod do 15. 4. 2009 od 10. 4. 2002

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 15. 4. 2009 od 10. 4. 2002

správa a údržba nemovitostí do 15. 4. 2009 od 10. 4. 2002

realitní činnost do 15. 4. 2009 od 10. 4. 2002

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 10. 4. 2002 od 17. 3. 2000

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 22. 8. 2014

Počet členů správní rady: 3 od 22. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 22. 8. 2014

Jediný akcionář při výkonu valné působnosti valné hromady rozhodl dne 7.4.2009 o rozšíření základního kapitálu společnosti. A) plně splacený základní kapitál obchodní společnosti JMH Development, a.s., se sídlem na adrese Praha 4 - Újezd, Vodnická 311/24, PSČ: 149 00, stát Česká republika, identifikační číslo 25 85 41 19, zapsané ve vložce číslo 10077 oddílu B obchodního rejst říku vedeného Městským soudem v Praze, se z důvodů dosažených hospodářských výsledků v období 2005 až 2008 zvyšuje z dosavadní výše 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorun českých) o částku 4,000.000,- Kč (slovy: čtyřimilionykorun českých) na základní kap itál ve výši 5,000.000,- Kč (slovy: pětmilionůkorun českých) za následujích podmínek: 1) zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem a) 40 ks (slovy: čtyřiceti kusů) kmenových nekótovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých) na jméno vydaných v listinné podobě, s nimiž jsou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi, 2) emisní kurs každé akcie je roven jejich jmenovité hodnotě, 3) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy na částku 5,000.000,- Kč (slovy: pětmilionůkorun českých), se nepřipouští, 4) akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti musí být upsány v sídle společnosti ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů následujících po dni, v němž bylo rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti zap sáno do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu lhůty k upisování akcií proběhne do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zasláním písemného oznámení, za psání rozhodnutí nebude oznámeno zveřejněním v Obchodním věstníku, neboť oprávnění upsat akcie má stávající jediný akcionář 5) akcie mohou být upsány před zápisem rozhodnutí akcionáře do obchodního rejstříku pouze v případě, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, j íž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, 6) emisní kurs nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a bude upisovatelem splacen peněžitým vkladem pana Ing. Jaroslava Havrdy, r.č. 50 05 23/034, trvale bytem na adrese Praha 4 -Újezd, Vodnická 311/24, PSČ: 149 00, stát Česká republika, ve výši 4 ,000.000,- Kč (slovy: čtyřimilionykorun českých), což představuje 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) akcií o nominální hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: stotisíckorun českých), ve lhůtě (slovy: patnácti) dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet číslo 43 -4372280267/0100 vedený Komerční bankou, a.s., a za tím účelem zřízený, 7) upisovatel je povinen splatit 100% (slovy: jedno sto procent) jím ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsaných akcií ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů následují cích po dni jejich úpisu, 8) poukázky na akcie dle ustanovení § 204b obchodního zákoníku nebudou vydány, 9) představenstvu společnosti se ukládá, aby do 30 (slovy: třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí podalo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 203 odst. (4) obchodního zákoníku a posléze řádně a včas splnilo svoji povinnost dle u st. § 206 obchodního zákoníku. do 10. 6. 2009 od 15. 4. 2009

Na základě Smlouvy o prodeji podniku ze dne 30.09.2004 byl podnik společnosti Česká lékárna-Pharmacy, a.s. se sídlem Brno, Příkop č.pop.838, č.or. 6, PSČ 602 00 prodán společnosti Česká lékárna, a.s. se sídlem Brno, Příkop 6, číslo popisné 838, PSČ 602 00 , IČ 262 30 071. do 15. 4. 2009 od 25. 10. 2004

Kapitál

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

od 10. 6. 2009

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 10. 6. 2009 od 17. 3. 2000
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 40 od 10. 6. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 od 19. 11. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 19. 11. 2001 od 17. 3. 2000

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jaroslav Havrda

předseda správní rady

První vztah: 28. 2. 2021

vznik členství: 22. 8. 2014

vznik funkce: 22. 8. 2014

Nad náhonem 161, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Hynek Mlynářík

člen správní rady

První vztah: 28. 6. 2019

vznik členství: 22. 8. 2014

vznik funkce: 22. 8. 2014

Nad náhonem 162, Praha, 149 00, Česká republika

Martin Havrda MSBA

místopředseda správní rady

První vztah: 28. 7. 2016

vznik členství: 22. 8. 2014

vznik funkce: 22. 8. 2014

Nad náhonem 160, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Hynek Mlynářík

člen správní rady

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 28. 6. 2019

vznik členství: 22. 8. 2014

vznik funkce: 22. 8. 2014

Nad náhonem 162, Praha, 149 00, Česká republika

Martin Havrda MSBA

místopředseda správní rady

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 28. 7. 2016

vznik členství: 22. 8. 2014

vznik funkce: 22. 8. 2014

Nad náhonem 160, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Havrda

předseda správní rady

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 28. 2. 2021

vznik členství: 22. 8. 2014

vznik funkce: 22. 8. 2014

Nad náhonem 161, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Havrda

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 22. 8. 2014

Nad náhonem 161, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Hynek Mlynářík

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2011 - Poslední vztah: 22. 8. 2014

vznik členství: 9. 12. 2010

zánik členství: 22. 8. 2014

zánik funkce: 22. 8. 2014

Nad Náhonem 162, Praha 4, 149 00, Česká republika

Martin Havrda MSBA

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2011 - Poslední vztah: 22. 8. 2014

vznik členství: 9. 12. 2010

zánik členství: 22. 8. 2014

vznik funkce: 9. 12. 2010

zánik funkce: 22. 8. 2014

Nad náhonem 160, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Havrda

předseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2011 - Poslední vztah: 22. 8. 2014

vznik členství: 9. 12. 2010

zánik členství: 22. 8. 2014

vznik funkce: 9. 12. 2010

zánik funkce: 22. 8. 2014

Nad náhonem 161, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Havrda

předseda představenstva

První vztah: 7. 4. 2006 - Poslední vztah: 3. 1. 2011

vznik členství: 22. 2. 2006

zánik členství: 9. 12. 2010

vznik funkce: 22. 2. 2006

zánik funkce: 9. 12. 2010

Vodnická 311/24, Praha 4, 149 00, Česká republika

Mgr. Jana Havrdová

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2005 - Poslední vztah: 3. 1. 2011

vznik členství: 19. 7. 2005

zánik členství: 19. 10. 2010

Prosluněná 559/9, Praha 5, Česká republika

Ing. Jan Šindelka

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2005 - Poslední vztah: 3. 1. 2011

vznik členství: 1. 6. 2005

zánik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 1. 6. 2005

zánik funkce: 1. 9. 2010

Vodnická 312, Praha 4, 149 00, Česká republika

ing. František Ludvík

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2005 - Poslední vztah: 16. 11. 2005

vznik funkce: 1. 6. 2005

zánik funkce: 18. 7. 2005

Tolstého 10, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Vladimír Pelán

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2004 - Poslední vztah: 28. 6. 2005

vznik funkce: 30. 8. 2004

zánik funkce: 31. 5. 2005

Kunovice 181, 251 63, Česká republika

Ing. Chotimir Palacký

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2004 - Poslední vztah: 25. 10. 2004

vznik funkce: 23. 3. 2004

zánik funkce: 30. 8. 2004

Obilná 540, Zlín, 763 14, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miloslav Kostohryz

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2002 - Poslední vztah: 28. 6. 2005

vznik členství: 3. 4. 2002

zánik členství: 31. 5. 2005

Nad rybníkem 511, Jedovnice, Česká republika

Ing. Jaroslav Havrda

předseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2001 - Poslední vztah: 7. 4. 2006

vznik členství: 22. 2. 2001

zánik členství: 22. 2. 2006

vznik funkce: 22. 2. 2001

zánik funkce: 22. 2. 2006

Vodnická 311/24, Praha-Újezd, Česká republika

MVDr. Jaroslav Procházka

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2001 - Poslední vztah: 25. 6. 2004

vznik členství: 22. 2. 2001

vznik funkce: 22. 2. 2001

zánik funkce: 18. 3. 2004

Foltýnova 13, Brno, 635 00, Česká republika

Karel Reichman

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2001 - Poslední vztah: 17. 7. 2002

vznik členství: 22. 2. 2001

zánik členství: 3. 4. 2002

Hilleho 1, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Hana Hájková

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2000 - Poslední vztah: 19. 11. 2001

zánik členství: 22. 2. 2001

Na Stráni 9, Šternberk, Česká republika

PhMr. Vladimír Michalčák

předseda představenstva

První vztah: 17. 3. 2000 - Poslední vztah: 19. 11. 2001

zánik členství: 22. 2. 2001

zánik funkce: 22. 2. 2001

Kubelíkova 45, Praha 3, 130 00, Česká republika

Dr. Tomáš Klimek

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2000 - Poslední vztah: 19. 11. 2001

zánik členství: 22. 2. 2001

U střelnice 2, Šternberk, Česká republika

Za společnost jedná statutární ředitel samostatně

do 1. 1. 2021 od 22. 8. 2014

Jménem společnosti jedná předseda představenstva společnosti samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společnosti společně.

do 22. 8. 2014 od 16. 11. 2005

J e d n á n í : Jménem společnosti jedná samostatně kterýkoliv člen představenstva.

do 16. 11. 2005 od 17. 3. 2000

Dozorčí rada

Historické vztahy

Mgr. Jana Havrdová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2011 - Poslední vztah: 22. 8. 2014

vznik členství: 9. 12. 2010

zánik členství: 22. 8. 2014

zánik funkce: 22. 8. 2014

Nad Náhonem 162, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Alexandr Holub

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2011 - Poslední vztah: 22. 8. 2014

vznik členství: 9. 12. 2010

zánik členství: 22. 8. 2014

vznik funkce: 9. 12. 2010

zánik funkce: 22. 8. 2014

Čimická 768/94, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ilona Havrdová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2011 - Poslední vztah: 22. 8. 2014

vznik členství: 9. 12. 2010

zánik členství: 22. 8. 2014

zánik funkce: 22. 8. 2014

Nad náhonem 161, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Michal Hanka

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2005 - Poslední vztah: 3. 1. 2011

vznik členství: 18. 7. 2005

zánik členství: 18. 10. 2010

Janouchova 658/9, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Marta Hankovcová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2005 - Poslední vztah: 3. 1. 2011

vznik funkce: 1. 6. 2005

zánik funkce: 1. 9. 2010

Evropská 2063/74, Praha 6, 160 00, Česká republika

Martin Havrda MSBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2005 - Poslední vztah: 3. 1. 2011

vznik členství: 1. 6. 2005

zánik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 1. 6. 2005

zánik funkce: 1. 9. 2010

Vodnická 311/24, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. arch. Petr Nosek

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2005 - Poslední vztah: 16. 11. 2005

vznik funkce: 1. 6. 2005

zánik funkce: 18. 7. 2005

Opavská 44, Plzeň, 312 18, Česká republika

Martin Havrda MSBA

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2004 - Poslední vztah: 28. 6. 2005

vznik členství: 1. 10. 2004

zánik členství: 31. 5. 2005

Vodnická 311/24, Praha-Újezd, 149 00, Česká republika

Ing. Martin Štefunko

člen

První vztah: 25. 6. 2004 - Poslední vztah: 28. 6. 2005

vznik funkce: 18. 3. 2004

zánik funkce: 31. 5. 2005

SNP 968/43, Galanta, 924 00, Slovenská republika

MUDr. Eduard Bláha

předseda

První vztah: 25. 6. 2004 - Poslední vztah: 28. 6. 2005

vznik funkce: 18. 3. 2004

zánik funkce: 31. 5. 2005

U vršovického nádraží 870/8, Praha 10, 101 00, Česká republika

JUDr. Ing. Ivan Rott

člen

První vztah: 17. 7. 2002 - Poslední vztah: 25. 6. 2004

vznik členství: 22. 2. 2001

zánik funkce: 17. 12. 2003

Moravanů 2157/45, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Ivan Berka

člen

První vztah: 19. 11. 2001 - Poslední vztah: 25. 6. 2004

vznik členství: 22. 2. 2001

zánik funkce: 18. 3. 2004

Lelekovice 385, 664 31, Česká republika

MVDr. Dušan Novotný

předseda

První vztah: 19. 11. 2001 - Poslední vztah: 25. 6. 2004

vznik členství: 22. 2. 2001

vznik funkce: 22. 2. 2001

zánik funkce: 18. 3. 2004

Hilleho 1, Brno, 602 00, Česká republika

JUDr. Ing. Ivan Rott

člen

První vztah: 19. 11. 2001 - Poslední vztah: 17. 7. 2002

vznik členství: 22. 2. 2001

Svažná 5, Brno, 634 00, Česká republika

PharmDr. Vladimír Hofschneider

člen

První vztah: 17. 3. 2000 - Poslední vztah: 19. 11. 2001

zánik členství: 22. 2. 2001

U Cukrovaru 14A, Olomouc, Česká republika

Ing. Martina Davidová

člen

První vztah: 17. 3. 2000 - Poslední vztah: 19. 11. 2001

zánik členství: 22. 2. 2001

Nádražní 22, Šternberk, Česká republika

Martin Buchta

člen

První vztah: 17. 3. 2000 - Poslední vztah: 19. 11. 2001

zánik členství: 22. 2. 2001

Rýmařovská 23, Šternberk, Česká republika

Další vztahy firmy JMH Development, a.s.

4 fyzické osoby

Ing. Jaroslav Havrda

První vztah: 28. 2. 2021

Nad náhonem 161, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Hynek Mlynářík

člen správní rady

První vztah: 28. 6. 2019

vznik členství: 22. 8. 2014

vznik funkce: 22. 8. 2014

Nad náhonem 162, Praha, 149 00, Česká republika

Martin Havrda MSBA

místopředseda správní rady

První vztah: 28. 7. 2016

vznik členství: 22. 8. 2014

vznik funkce: 22. 8. 2014

Nad náhonem 160, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Havrda

předseda správní rady

První vztah: 22. 8. 2014

vznik členství: 22. 8. 2014

vznik funkce: 22. 8. 2014

Nad náhonem 161, Praha, 149 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Hynek Mlynářík

člen správní rady

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 28. 6. 2019

vznik členství: 22. 8. 2014

vznik funkce: 22. 8. 2014

Nad náhonem 162, Praha, 149 00, Česká republika

Martin Havrda MSBA

místopředseda správní rady

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 28. 7. 2016

vznik členství: 22. 8. 2014

vznik funkce: 22. 8. 2014

Nad náhonem 160, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Havrda

První vztah: 10. 1. 2011 - Poslední vztah: 28. 2. 2021

Nad náhonem 161, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Havrda

První vztah: 16. 11. 2005 - Poslední vztah: 10. 1. 2011

Vodnická 311/24, Praha 4, 149 00, Česká republika

Akcionáři

Ing. JAROSLAV HAVRDA

Nad náhonem 161, Česká republika, Praha, 149 00

od 28. 2. 2021

Ing. Jaroslav Havrda

Nad Náhonem 161, Česká republika, Praha 4, 149 00

do 28. 2. 2021 od 10. 1. 2011

Ing. Jaroslav Havrda

Vodnická, Česká republika, Praha 4, 149 00

do 10. 1. 2011 od 16. 11. 2005

Česká lékárna a.s., IČ: 26230071

Příkop, Česká republika, Brno, 602 00

do 16. 11. 2005 od 10. 4. 2002

ČESKÁ LÉKÁRNA a.s., IČ: 26230071

Příkop, Česká republika, Brno

do 10. 4. 2002 od 19. 11. 2001

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 3. 2000

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Poskytování technických služeb
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 3. 2000

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).