Hlavní navigace

Kainite Investment a.s.

Firma Kainite Investment a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 22979, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 99 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

01940465

Sídlo:

Hradešínská 1955/28, Praha, 101 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

8. 11. 2017

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
829 Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 22979, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Kainite Investment a.s. od 8. 11. 2017

Právní forma

Akciová společnost od 8. 11. 2017

adresa

Hradešínská 1955/28
Praha 10100 od 8. 11. 2017

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 28. 6. 2018

Správa a řízení majetkových účastí ve společnosti od 8. 11. 2017

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 8. 11. 2017

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti Kainite Investment a.s. rozhodla dne 27.06.2018 o zvýšení základního kapitálu takto: 1.Základní kapitál společnosti Kainite Investment a.s. se zvyšuje o částku 97.000.000,- Kč (devadesát sedm milionů korun českých), ze současné výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou výši 99.000.000,- Kč (devadesát devět milionů korun čes kých). Upisování nad tuto částku a pod tuto částku se nepřipouští. 2.Valná hromada společnosti Kainite Investment a.s. rozhoduje, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 97.000 (devadesáti sedmi tisíc) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun č eských) každá, jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitými vklady. Jejich převoditelnost bude omezena ve smyslu článku 4. odst. 4.7. stanov. 3.Společnost zvyšuje svůj základní kapitál upsáním nových akcií určeným zájemcem. Nové akcie, a to ani jejich část, nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 Zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs nových akcií společnosti upi sovaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně nepeněžitým vkladem určeného zájemce. Emisní kurs nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu nebude splácen v penězích, a akcionářům společnosti proto nevzniká přednostn í právo na upsání nových akcií podle ust. § 484 až 490 Zákona o obchodních korporacích. 4.Všech celkem 97.000 (devadesát sedm tisíc) kusů nových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, bude nabídnuto k úpisu určenému zájemci, kterým je osoba, která se společnosti prokáže jako vlastní k dále popsaného nepeněžitého vkladu (dále také jen určený zájemce). 5.Určený zájemce splatí emisní kurs všech nových akcií výlučně nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je: -83.242 (osmdesát tři tisíc dvě stě čtyřicet dva) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, emitovaných společností LAMA ENERGY GROUP a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 640 86 259, jejichž hodnota byla zjištěna znaleckým posudkem č.3304-84/18 vypracovaným dne 11. června 2018 znaleckým ústavem Kreston A&CE Consulting, s.r.o., sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 441 19 097, znalce m určeným dle ust. § 251 ZOK statutárním ředitelem (dále jen znalecký posudek), na částku 380.372.000,- Kč (tři sta osmdesát milionů tři sta sedmdesát dva tisíc korun českých), -705 (sedm set pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) každá, emitovaných společností LAMA POWER a.s., se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 282 62 034, jejichž hodnota byla zjištěna znaleckým posudkem č.3305-85/18 vypracovaným dne 11. června 2018 znaleckým ústavem Kreston A&CE Consulting, s.r.o., sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 441 19 097, znalcem určeným dle ust. § 251 ZOK statutárním ředitelem (dále jen znalecký posudek), na částku 142.344.000,- Kč (jedno sto čtyřicet dva milionů tři sta čtyřicet čtyři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad upíše určený zájemce, a bude mu vydáno, všech 97.000 (devadesát sedm tisíc) kusů nových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, v souhrnném emisním kurzu 522.716.000,- Kč (pět set dvacet dva milionů sedm set šestnáct tisíc korun českých). Z částky ocenění popsaného nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti, která byla citovanými znaleckými posudky stanovena na částku 522.716.000,- Kč (pět set dvacet dva milio nů sedm set šestnáct tisíc korun českých), se na zvýšení základního kapitálu společnosti započítává částka ve výši 97.000.000,- Kč (devadesát sedm milionů korun českých) a částka ve výši 425.716.000,- Kč (čtyři sta dvacet pět milionů sedm set šestnáct tis íc korun českých) představuje emisní ažio. Emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je tedy dán poměrem výše ocenění nepeněžitého vkladu ku celkovému počtu nově emitovaných akcií, které budou za tento nepeně žitý vklad vydány. Vzhledem k tomu, že emisní kurz jedné akcie určený na základě uvedeného pravidla není celé číslo, platí, že souhrnný emisní kurz všech nově emitovaných akcií činí 522.716.000,- Kč (pět set dvacet dva milionů sedm set šestnáct tisíc koru n českých). Valná hromada schvaluje výše uvedený nepeněžitý vklad. 6.Určený zájemce upíše akcie v písemné smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností, která musí obsahovat náležitosti podle ust. § 479 Zákona o obchodních korporacích. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. 7.Upisovací lhůta pro úpis akcií určeným zájemcem činí 15 (patnáct) dnů ode dne, kdy bude určenému zájemci doručen návrh společnosti na uzavření smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 Zákona o obchodních korporacích. Počátek běhu upisovací lhůty pro úpis akcií bude určenému zájemci oznámen písemným oznámením, které je společnost povinna určenému zájemci odeslat spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději do pěti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení zák ladního kapitálu nebo určenému zájemci předat v téže lhůtě osobně. 8.Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Kainite Investment a.s., pokud se společnost Kainite Investment a.s. a upisovatel nedohodnou jinak. 9.Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu určeného zájemce činí 15 (patnáct) dnů od upsání nových akcií, a to v sídle společnosti Kainite Investment a.s. v budově na adrese Hradešínská 1955/28, Vinohrady, 101 00 Praha 10, pokud se společnost Kainite Investm ent a.s. a upisovatel nedohodnou jinak. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu určeného zájemce je sídlo společnosti Kainite Investment a.s., pokud se společnost Kainite Investment a.s. a upisovatel nedohodnou jinak. do 28. 6. 2018 od 28. 6. 2018

Kapitál

Základní kapitál

vklad 99 000 000 Kč

od 28. 6. 2018

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 28. 6. 2018 od 8. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 99 000 od 28. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 28. 6. 2018 od 28. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 28. 6. 2018 od 8. 11. 2017

Statutární orgán

1 fyzická osoba

David Lamich

člen správní rady

První vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 27. 6. 2018

Boženy Němcové 1264/1, Opava, 746 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

David Lamich

statutární ředitel

První vztah: 28. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 27. 6. 2018

Boženy Němcové 1264/1, Opava, 746 01, Česká republika

František Zeman

První vztah: 8. 11. 2017 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 8. 11. 2017

zánik členství: 27. 6. 2018

Nad kapličkou 2413/2, Praha, 100 00, Česká republika

František Zeman

První vztah: 8. 11. 2017 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik funkce: 8. 11. 2017

zánik funkce: 27. 6. 2018

Nad kapličkou 2413/2, Praha, 100 00, Česká republika

Společnost zastupuje ve všech záležitostech statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 8. 11. 2017

Další vztahy firmy Kainite Investment a.s.

2 fyzické osoby

David Lamich

člen správní rady

První vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 27. 6. 2018

Boženy Němcové 1264/1, Opava, 746 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

František Zeman

První vztah: 8. 11. 2017

vznik členství: 8. 11. 2017

Nad kapličkou 2413/2, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

František Zeman

První vztah: 8. 11. 2017 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 8. 11. 2017

zánik členství: 27. 6. 2018

Nad kapličkou 2413/2, Praha, 100 00, Česká republika

Global Private Solutions SE

První vztah: 8. 11. 2017 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

Kuchařská 248, Praha, 190 14

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Mgr. Daniel Čekal

  člen představenstva

  Kuchařská 248/6, Praha, 190 14, Česká republika

 • Petra Kinclová

  člen dozorčí rady

  Milevská 834/6, Praha, 140 00, Česká republika

Akcionáři

Global Private Solutions SE, IČ: 03668789

Na Florenci 2116/15, Česká republika, Praha, 110 00

do 28. 6. 2018 od 8. 11. 2017

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 11. 2017

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 11. 2017
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).