Hlavní navigace

LGO INVEST a.s.

Firma LGO INVEST a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10940, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 505 726 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

06157360

Sídlo:

Gudrichova 763, Hradec nad Moravicí, 747 41

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 6. 2017

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

64200 Činnosti holdingových společností
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10940, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

LGO INVEST a.s. od 1. 6. 2017

Právní forma

Akciová společnost od 1. 6. 2017

adresa

Gudrichova 763
Hradec nad Moravicí 74741 od 1. 6. 2017

Předmět podnikání

Správa a řízení majetkových účastí ve společnostech od 1. 6. 2017

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 1. 6. 2017

Ostatní skutečnosti

(A) Valná hromada společnosti LGO INVEST a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti LGO INVEST a.s. o částku ve výši 503.726.000,- Kč (pět set tři milionů sedm set dvacet šest tisíc korun českých), ze současné výše základního kapitálu 2.00 0.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou výši 505.726.000,- Kč (pět set pět milionů sedm set dvacet šest tisíc korun českých) po zvýšení základního kapitálu společnosti LGO INVEST a.s. Upisování nad tuto částku a pod tuto částku se nepřipouští. (B) Nové akcie ani jejich část nebudou upsány dohodou akcionářů, ani na základě veřejné nabídky. Nové akcie budou nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou Ing. Jiří Brzobohatý, CSc., datum narození 31.8.1948, bydliště Břeclav, Veslařská 2228/64, PSČ 690 02, (dále jen Ing. Jiří Brzobohatý, CSc.), Ing. Pavel Důbrava, datum narození 2.5.1956, bydliště Rohatec, Hodonínská 344/42, PSČ 696 01, (dále jen Ing. Pavel Důbrava), Ing. Zdeněk Svoboda, datum narození 14.9.1957, bydliště Ratíškovice, Vítězná 697, PSČ 696 02, (dále jen Ing. Zdeněk Svoboda), a Václav Tesárek, datum narození 16.5.1965, bydliště Praha 1, Malá Strana, Tomášská 24/8, PSČ 118 00, (dále jen Václav Tesárek). (C) Valná hromada společnosti LGO INVEST a.s. rozhoduje, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 503.726 (pěti sty třema tisíci sedmi sty dvaceti šesti) kusy nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitými vklady, jejichž hodnota byla zjištěna znaleckým posudkem č. 3101-161/17 vypracovaným dne 7.6.2017 (sedmého června roku dva tisíce sedmnáct) znaleckým ústavem Kres ton ACE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašínského 4, PSČ 602 00, IČO: 441 19 097, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037, znalcem určeným dle ustanovení § 251 ZOK statutárním ředitelem, (dále jen znalecký posudek), a kterými jsou níže uvedené podíly v obchodní společnosti LAMA GAS OIL s.r.o., se sídlem Hodonín, Palackého 2312/54, PSČ 695 01, IČO: 253 17 911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24856, (dále jen sp olečnost LAMA GAS OIL s.r.o.), a to: - podíl ve výši 6 % (šest procent) Ing. Jiřího Brzobohatého, CSc., jako společníka ve společnosti LAMA GAS OIL s.r.o., odpovídající poměru vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu společnosti s tím, že hodnota tohoto podílu byla zjiš těna znaleckým posudkem ve výši 84.188.000,- Kč (osmdesát čtyři milionů jedno sto osmdesát osm tisíc korun českých), za tento vklad upíše Ing. Jiří Brzobohatý, CSc. 84.188 (osmdesát čtyři tisíc jedno sto osmdesát osm) kusů kmenových akcií na jméno v listi nné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) v souhrnném emisním kursu 84.188.000,- Kč (osmdesát čtyři milionů jedno sto osmdesát osm tisíc korun českých); - podíl ve výši 9,3 % (devět procent a tři desetiny procenta) Ing. Pavla Důbravy, jako společníka ve společnosti LAMA GAS OIL s.r.o., odpovídající poměru vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu společnosti s tím, že hodnota tohoto p odílu byla zjištěna znaleckým posudkem ve výši 130.492.000,- Kč (jedno sto třicet milionů čtyři sta devadesát dva tisíc korun českých), za tento vklad upíše Ing. Pavel Důbrava 130.492 (jedno sto třicet tisíc čtyři sta devadesát dva) kusů kmenových akcií n a jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) v souhrnném emisním kursu výši 130.492.000,- Kč (jedno sto třicet milionů čtyři sta devadesát dva tisíc korun českých); - podíl ve výši 12,6 % (dvanáct procent a šest desetin procenta) Ing. Zdeňka Svobody, jako společníka ve společnosti LAMA GAS OIL s.r.o., odpovídající poměru vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu společnosti s tím, že hodnota toho to podílu byla zjištěna znaleckým posudkem ve výši 176.795.000,- Kč (jedno sto sedmdesát šest milionů sedm set devadesát pět tisíc korun českých), za tento vklad upíše Ing. Zdeněk Svoboda 176.795 (jedno sto sedmdesát šest tisíc sedm set devadesát pět) kus ů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) v souhrnném emisním kursu 176.795.000,- Kč (jedno sto sedmdesát šest milionů sedm set devadesát pět tisíc korun českých); - podíl ve výši 8 % (osm procent) Václava Tesárka, jako společníka ve společnosti LAMA GAS OIL s.r.o., odpovídající poměru vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu společnosti s tím, že hodnota tohoto podílu byla zjištěna znaleckým p osudkem ve výši 112.251.000,- Kč (jedno sto dvanáct milionů dvě stě padesát jedna tisíc korun českých), za tento vklad upíše Václav Tesárek 112.251 (jedno sto dvanáct tisíc dvě stě padesát jedna) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jm enovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) v souhrnném emisním kursu výši 112.251.000,- Kč (jedno sto dvanáct milionů dvě stě padesát jedna tisíc korun českých). (D) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 15 (patnáct) dnů a počíná běžet přijetím tohoto rozhodnutí. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti LGO INVEST a.s. v budově na adrese Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41, pokud se společnost LGO INVEST a.s. a upisovatelé nedohodnou jinak. (E) Nepeněžité vklady musí být do společnosti vneseny nejpozději do 15 (patnácti) dnů od upsání nových akcií, a to v sídle společnosti LGO INVEST a.s. v budově na adrese Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41, pokud se společnost LGO INVEST a.s . a upisovatelé nedohodnou jinak. do 14. 4. 2021 od 23. 6. 2017

Kapitál

Základní kapitál

vklad 505 726 000 Kč

od 23. 6. 2017

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 23. 6. 2017 od 1. 6. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 505 726 od 23. 6. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 23. 6. 2017 od 1. 6. 2017

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Zdeněk Svoboda

Předseda správní rady

První vztah: 23. 6. 2017

vznik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 22. 6. 2017

Vítězná 697, Ratíškovice, 696 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Svoboda

Statutární ředitel

První vztah: 23. 6. 2017 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 22. 6. 2017

Vítězná 697, Ratíškovice, 696 02, Česká republika

František Zeman

První vztah: 1. 6. 2017 - Poslední vztah: 23. 6. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2017

zánik funkce: 22. 6. 2017

Nad kapličkou 2413/2, Praha, 100 00, Česká republika

František Zeman

První vztah: 1. 6. 2017 - Poslední vztah: 23. 6. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2017

zánik funkce: 22. 6. 2017

Nad kapličkou 2413/2, Praha, 100 00, Česká republika

František Zeman

Předseda správní rady

První vztah: 1. 6. 2017 - Poslední vztah: 23. 6. 2017

vznik členství: 1. 6. 2017

zánik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2017

zánik funkce: 22. 6. 2017

Nad kapličkou 2413/2, Praha, 100 00, Česká republika

Společnost zastupuje ve všech záležitostech statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 1. 6. 2017

Další vztahy firmy LGO INVEST a.s.

3 fyzické osoby

Ing. Zdeněk Svoboda

Předseda správní rady

První vztah: 23. 6. 2017

vznik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 22. 6. 2017

Vítězná 697, Ratíškovice, 696 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Stuchlík

První vztah: 23. 6. 2017

Prokurista je oprávněn jednat za společnost samostatně ve všech právních jednáních, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu. Prokurista není oprávněn zcizit nebo zatížit nemovité věci. od 23. 6. 2017

Malá 1175/7, Opava, 747 06, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

František Zeman

Předseda správní rady

První vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 1. 6. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2017

Nad kapličkou 2413/2, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

František Zeman

Předseda správní rady

První vztah: 1. 6. 2017 - Poslední vztah: 23. 6. 2017

vznik členství: 1. 6. 2017

zánik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2017

zánik funkce: 22. 6. 2017

Nad kapličkou 2413/2, Praha, 100 00, Česká republika

Global Private Solutions SE

První vztah: 1. 6. 2017 - Poslední vztah: 23. 6. 2017

Kuchařská 248, Praha, 190 14

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

  • Mgr. Daniel Čekal

    člen představenstva

    Kuchařská 248/6, Praha, 190 14, Česká republika

  • Petra Kinclová

    člen dozorčí rady

    Milevská 834/6, Praha, 140 00, Česká republika

Akcionáři

Global Private Solutions SE, IČ: 03668789

Na Florenci 2116/15, Česká republika, Praha, 110 00

do 23. 6. 2017 od 1. 6. 2017
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).