Hlavní navigace

KIDRON a.s.

Firma KIDRON a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5693, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 67 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28305060

Sídlo:

J. A. Bati 5637, Zlín, 760 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 9. 2008

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5693, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

KIDRON a.s. od 29. 9. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 29. 9. 2008

adresa

J. A. Bati 5637
Zlín 76001 od 6. 5. 2016

adresa

Průmyslový areál 13
Zlín 76001 do 23. 5. 2014 od 18. 11. 2008

adresa

Lesní čtvrť I 3432
Zlín 76001 do 18. 11. 2008 od 29. 9. 2008

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy od 8. 6. 2021

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 8. 6. 2021

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 8. 6. 2021 od 12. 5. 2010

výroba, obchod a služby neuvedné v příloze 1 až 3 živnostenského zákona do 12. 5. 2010 od 29. 9. 2008

Předmět činnosti

Správa vlastního majetku od 8. 6. 2021

Ostatní skutečnosti

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 25.4. 2016 sepsaného formou notářského zápisu Mgr. Evy Daňkové, notářky ve Zlíně pod N 91/2016, NZ 96/2016 se zapisuje záměr zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnos ti se zvyšuje o 49 400 000 Kč (slovy: čtyřicet devět milionů čtyři sta tisíc korun českých) z původní výše 17 600 000 Kč (slovy: sedmnáct milionů šest set tisíc korun českých) na novou výši 67 000 000 Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to 494 ks (slovy: čtyři sta devadesát čtyři) kusů nových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), veřejně neobchodovatelných, navrhovaná výše em isního kursu akcie je 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých). S každou takovou akcií je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Jediný akcionář Mgr. Václav Petrásek, nar. 04.05.1976, bydliště 763 16 Lukoveček, Sýkoří 158, jako svěřenský správce, prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva k úpisu nových akcií a žádá, aby toto jeho prohlášení bylo obsahem notářského zápisu o rozhodnutí jediného akcioná ře při výkonu působnosti valné hromady při rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu akciové společnosti. Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci Petru Redlovi, nar. 09.02.1940, bydliště Zlín, Kudlov, Fabiánka III 557. Schvaluje se započtení pohledá vek upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu a to: a) ze SMLOUVY O PŘEVODU CENNÝCH PAPÍRŮ ze dne 05.01.2014, předmět smlouvy: šest akcií emitenta PMT REAL a.s. o nominální hodnotě každé 1 000 000 Kč, kupní cena 6 000 000 Kč, uzavřené mezi GOLDHORN TRADING LIMITED, reg.č.: 4596982, se sídlem 122 126 Toole y Street, SE1 2TU, Londýn jako prodávajícím a společností jako kupujícím b) ze SMLOUVY O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY ze dne 15.03.2014, předmět smlouvy: pohledávka za Petrem Redlem, 7 000 000,- Kč, cena za postoupení pohledávky 7 000 000 Kč, uzavřené mezi GOLDHORN TRADING LIMITED, reg.č.: 4596982, se sídlem 122 126 Tooley Street, S E1 2TU, Londýn jako postupitelem a společností jako postupníkem c) ze SMLOUVY O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY ze dne 30.06.2014, předmět smlouvy: pohledávka za Petrem Redlem, 10 000 000,- Kč, cena za postoupení pohledávky 10 000 000 Kč, uzavřené mezi GOLDHORN TRADING LIMITED, reg.č.: 4596982, se sídlem 122 126 Tooley Street, SE1 2TU, Londýn jako postupitelem a společností jako postupníkem d) ze SMLOUVY O PŮJČCE ze dne 11.09.2014, výše půjčky 900 000 Kč, uzavřené mezi GOLDHORN TRADING LIMITED, reg.č.: 4596982, se sídlem 122 126 Tooley Street, SE1 2TU, Londýn jako věřitelem a společností jako dlužníkem e) ze SMLOUVY O PŮJČCE ze dne 03.11.2014, výše půjčky 5 000 000 Kč, uzavřené mezi GOLDHORN TRADING LIMITED, reg.č.: 4596982, se sídlem 122 126 Tooley Street, SE1 2TU, Londýn jako věřitelem a společností jako dlužníkem f) ze SMLOUVY O PŮJČCE ze dne 08.12.2014, výše půjčky 500 000 Kč, uzavřené mezi GOLDHORN TRADING LIMITED, reg.č.: 4596982, se sídlem 122 126 Tooley Street, SE1 2TU, Londýn jako věřitelem a společností jako dlužníkem g) ze SMLOUVY O PŮJČCE ze dne 16.02.2015, výše půjčky 18 000 000 Kč, uzavřené mezi GOLDHORN TRADING LIMITED, reg.č.: 4596982, se sídlem 122 126 Tooley Street, SE1 2TU, Londýn jako věřitelem a společností jako dlužníkem h) ze SMLOUVY O PŮJČCE ze dne 16.03.2015, výše půjčky 2 000 000 Kč, uzavřené mezi GOLDHORN TRADING LIMITED, reg.č.: 4596982, se sídlem 122 126 Tooley Street, SE1 2TU, Londýn jako věřitelem a společností jako dlužníkem Všechny pohledávky za společností a) až h) v jejich úhrnné výši 49 400 000 Kč (slovy: čtyřicet devět milionů čtyři sta tisíc korun českých) nabyl upisovatel jako postupník od původního věřitele GOLDHORN TRADING LIMITED, reg.č.: 4596982, se sídlem 122 126 Tooley Street, SE1 2TU, Londýn jako postupitele na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.4. 2015. Započtení pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisní kursu jím upsaných akcií, se připouští. Započtení je výhradní formou splacení emisního kursu nově upisovaných akcií. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady uděluje souhlas, aby pohledávka společnosti vůči upisovateli panu Petru Redlovi, nar. 09.02.1940, bydliště Zlín, Kudlov, Fabiánka III 557, v úhrnné výši 49 400 000 Kč (slovy: čtyřicet devět milionů čtyř i sta tisíc korun českých), spočívající v právu na splacení emisního kursu 494 ks (slovy: čtyři sta devadesát čtyři) kusů nových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), veřejně neobchodovatelných, výše e misního kursu akcie je 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých); byla v celém rozsahu započtena proti peněžitým pohledávkám pana Petra Redla nar. 09.02.1940, bydliště Zlín, Kudlov, Fabiánka III 557 vůči společnosti v úhrnné výši 49 400 000 Kč (slovy: č tyřicet devět milionů čtyři sta tisíc korun českých), specifikovaným výše. Způsob splacení emisního kursu: Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek společnosti vůči upisovateli (předem určenému zájemci) na splacení emisního kursu jím upsaných akcií v úhrnné výši 49 400 000 Kč (slovy: čtyřicet d evět milionů čtyři sta tisíc korun českých), proti pohledávkám upisovatele vůči společnosti v úhrnné výši 49 400 000 Kč (slovy: čtyřicet devět milionů čtyři sta tisíc korun českých), specifikovaným výše. Lhůta pro upisování akcií: Určuje se upisovací lhůt a do deseti dnů od rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, navrhovaná výše emisního kursu každé akcie činí 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých). O počátku upisovací lhůty bude upi sovatel písemně informován statutárním ředitelem Mgr. Václavem Petráskem. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti KIDRON a.s. 760 01 Zlín, J.A.Bati 5637. Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. mezi společností, na straně jedné a předem určeným zájemcem, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy obou účastníků smlouvy. Pravidla postupu při uzavírání smlouvy o započtení: Smlouva o započtení vzájemných pohledáv ek společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kursu jím upsaných akcií proti pohledávkám upisovatele vůči společnosti, blíže specifikovaným výše, bude uzavírána tímto postupem: Místo pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: V sídle společnosti KIDRON a.s., J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín. Lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: Do 3 pracovních dnů ode dne, kdy příslušný předem určený zájemce na základě tohoto rozhodnutí valné hromady uzavře se společnosti podle ust. § 479 zákona č. 90/2 012 Sb. smlouvu o upisování akcií. Smlouva o započtení pohledávek musí mít písemnou formu a společnost společně s upisovatelem v ní musí bez výhrad prohlásit, že vzájemně započítávané pohledávky jsou mezi nimi nesporné. Smlouva o započtení pohledávky spol ečnosti vůči upisovateli na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, proti pohledávkám upisovatele vůči společnosti specifikovaných výše, může být uzavřena také při témže právním jednání společně se smlouvou o upisování akcií s tím, že obě tyto smlouvy budou pojaty (zahrnuty) do jedné listiny s úředně ověřenými podpisy všech jejich účastníků. do 6. 5. 2016 od 6. 5. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 23. 5. 2014

Počet členů správní rady: 1 do 6. 5. 2016 od 23. 5. 2014

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 3.února 2009 o zvýšení základního kapitálu o 15.600.000,-Kč (slovy: patnáct milionů šest set tisíc korun českých) z původní výše 2.000.000,-Kč na novou výši 17.600.000,-Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií a to 156 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, navrhovaná výše emisního kursu akcie je 100.000,-Kč. Akcie společnosti jsou akciemi kmenovými, nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva a nejsou veřejně obchodovatelné. S každou akcií je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci Petru Redlovi, rod.č. 400209/483, Zlín, U Trojáku 4650 a budou upsány nepeněžitým vkladem do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůty bude upisovatel písemně informován představenstvem společnosti. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Navrhovaná výše emisního kursu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč činí 100.000,-Kč. Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upisovaných akcií do 30 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Stávající akcionář Mgr. Václav Petrásek, který vlastní 100% akcií, prohlašuje, že se vzdává přednostního práva k úpisu nových akcií v rozsahu podle svého podílu na základním kapitálu společnosti a žádá, aby toto jeho prohlášení bylo obsahem notářského záp isu o rozhodnutí valné hromady. Schvaluje se úpis akcií nepeněžitým vkladem. Jedná se o nemovitosti ve vlastnictví Petra Redla, rod.č. 400209/483, bytem U Trojáku 4650,760 05 Zlín, konkrétně budova č.p. 557 rod. dům. v části obce Kudlov na pozemku p.č.st. 886 a pozemek p.č.st. 886 zast avěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 1202/19 trvalý travní porost, pozemek p.č. 1202/20 trvalý travní porost a pozemek p.č. 1202/21 trvalý travní porost - vše zapsáno pro okres a obec Zlín a k.ú. Kudlov na LV č. 1310 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj , katastrální pracoviště Zlín, které bylo oceněny znalcem jmenovaným k tomuto účelu Krajským soudem v Brně Ing. Alešem Janáskem, bytem Benešovo nábř. 3742, 760 01 Zlín. Jeho znalecký posudek číslo 3087-9/09 ze dne 17.ledna 2009 určil hodnotu nepeněžitého vkladu ve výši 15.600.000,-Kč (slovy: patnáct milionů šest set tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 156 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, výše emisního kursu akcie je 100.000,-Kč. do 30. 3. 2009 od 13. 2. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 67 000 000 Kč

od 6. 5. 2016

Základní kapitál

vklad 17 600 000 Kč

do 6. 5. 2016 od 30. 3. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 30. 3. 2009 od 29. 9. 2008
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 670 od 6. 5. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 176 do 6. 5. 2016 od 23. 5. 2014
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 176 do 23. 5. 2014 od 30. 3. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 30. 3. 2009 od 29. 9. 2008

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Mgr. Václav Petrásek LL.M., MBA

člen správní rady

První vztah: 8. 6. 2021

vznik funkce: 7. 6. 2021

Klábalka 439, Zlín, 760 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Václav Petrásek

předseda správní rady

První vztah: 31. 5. 2019 - Poslední vztah: 8. 6. 2021

vznik členství: 16. 5. 2014

zánik členství: 16. 5. 2018

vznik funkce: 16. 5. 2014

zánik funkce: 16. 5. 2018

Klábalka 439, Zlín, 760 01, Česká republika

Václav Petrásek

První vztah: 31. 5. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 16. 5. 2014

Klábalka 439, Zlín, 760 01, Česká republika

Václav Petrásek

předseda správní rady

První vztah: 6. 5. 2016 - Poslední vztah: 31. 5. 2019

vznik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 16. 5. 2014

Sýkoří 158, Lukoveček, 763 16, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  DANEB a.s.

  Točitá 1964/34, Praha Krč, 140 00

 • člen představenstva

  S.W.H. GROUP SE

  Jindřicha Plachty 58/30, Praha, 150 00

Václav Petrásek

První vztah: 6. 5. 2016 - Poslední vztah: 31. 5. 2019

vznik funkce: 16. 5. 2014

Sýkoří 158, Lukoveček, 763 16, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  DANEB a.s.

  Točitá 1964/34, Praha Krč, 140 00

 • člen představenstva

  S.W.H. GROUP SE

  Jindřicha Plachty 58/30, Praha, 150 00

Václav Petrásek

předseda správní rady

První vztah: 23. 5. 2014 - Poslední vztah: 6. 5. 2016

vznik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 16. 5. 2014

Sýkoří 158, Lukoveček, 763 16, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  DANEB a.s.

  Točitá 1964/34, Praha Krč, 140 00

 • člen představenstva

  S.W.H. GROUP SE

  Jindřicha Plachty 58/30, Praha, 150 00

Václav Petrásek

První vztah: 23. 5. 2014 - Poslední vztah: 6. 5. 2016

vznik funkce: 16. 5. 2014

Sýkoří 158, Lukoveček, 763 16, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  DANEB a.s.

  Točitá 1964/34, Praha Krč, 140 00

 • člen představenstva

  S.W.H. GROUP SE

  Jindřicha Plachty 58/30, Praha, 150 00

Radek Majc

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2013 - Poslední vztah: 23. 5. 2014

vznik členství: 23. 12. 2008

zánik členství: 16. 5. 2014

Dubovsko 183, Vizovice, 763 12, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Radek Majc

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2009 - Poslední vztah: 13. 9. 2013

vznik členství: 23. 12. 2008

zánik členství: 16. 5. 2014

Dubovsko 183E, Vizovice, 763 12, Česká republika

Petr Redl

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2009 - Poslední vztah: 23. 5. 2014

vznik členství: 23. 12. 2008

zánik členství: 16. 5. 2014

U Trojáku 4650, Zlín, 760 05, Česká republika

Mgr. Petr Zapletal

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2008 - Poslední vztah: 18. 11. 2008

vznik členství: 29. 9. 2008

zánik členství: 10. 11. 2008

Lesní čtvrť I 3432, Zlín, 760 01, Česká republika

Václav Petrásek

předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2008 - Poslední vztah: 23. 5. 2014

vznik členství: 29. 9. 2008

zánik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 29. 9. 2008

zánik funkce: 16. 5. 2014

Sýkoří 158, Lukoveček, 763 16, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  DANEB a.s.

  Točitá 1964/34, Praha Krč, 140 00

 • člen představenstva

  S.W.H. GROUP SE

  Jindřicha Plachty 58/30, Praha, 150 00

Mgr. Vlastimila Petrásková

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2008 - Poslední vztah: 27. 3. 2009

vznik členství: 29. 9. 2008

zánik členství: 23. 12. 2008

Sýkoří 158, Lukoveček, 763 16, Česká republika

Společnost zastupuje statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 23. 5. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo osoba jednající na základě plné moci vystavené předsedou představenstva. Osoby, které činí jménem společnosti (případně i  v zastoupení) písemné úkony, je podepisují tak, že připojí svůj podpis k natištěné či nadepsané firmě společnosti.

do 23. 5. 2014 od 29. 9. 2008

Dozorčí rada

Historické vztahy

Mgr. Vlastimila Petrásková

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2009 - Poslední vztah: 23. 5. 2014

vznik členství: 23. 12. 2008

zánik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 23. 12. 2008

zánik funkce: 16. 5. 2014

Sýkoří 158, Lukoveček, 763 16, Česká republika

Kateřina Dúbková

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2008 - Poslední vztah: 23. 5. 2014

vznik členství: 29. 9. 2008

zánik členství: 16. 5. 2014

Podlesí 4948, Zlín, 760 05, Česká republika

Andrea Višňová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2008 - Poslední vztah: 23. 5. 2014

vznik členství: 29. 9. 2008

zánik členství: 16. 5. 2014

Sýkoří 158, Lukoveček, 763 16, Česká republika

Mgr. Pavel Lízal

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2008 - Poslední vztah: 18. 11. 2008

vznik členství: 29. 9. 2008

zánik členství: 10. 11. 2008

vznik funkce: 29. 9. 2008

zánik funkce: 10. 11. 2008

Pekárenská 54, Zlín, 760 01, Česká republika

Další vztahy firmy KIDRON a.s.

2 fyzické osoby

Mgr. Václav Petrásek LL. M., MBA

První vztah: 8. 6. 2021

jako svěřenský správce Fidea, soukromý svěřenský fond od 8. 6. 2021

Klábalka 439, Zlín, 760 01, Česká republika

Václav Petrásek

předseda správní rady

První vztah: 31. 5. 2019

vznik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 16. 5. 2014

Klábalka 439, Zlín, 760 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Václav Petrásek

předseda správní rady

První vztah: 6. 5. 2016 - Poslední vztah: 31. 5. 2019

vznik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 16. 5. 2014

Sýkoří 158, Lukoveček, 763 16, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  DANEB a.s.

  Točitá 1964/34, Praha Krč, 140 00

 • člen představenstva

  S.W.H. GROUP SE

  Jindřicha Plachty 58/30, Praha, 150 00

Václav Petrásek

předseda správní rady

První vztah: 23. 5. 2014 - Poslední vztah: 6. 5. 2016

vznik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 16. 5. 2014

Sýkoří 158, Lukoveček, 763 16, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  DANEB a.s.

  Točitá 1964/34, Praha Krč, 140 00

 • člen představenstva

  S.W.H. GROUP SE

  Jindřicha Plachty 58/30, Praha, 150 00

Petr Redl

První vztah: 23. 5. 2014 - Poslední vztah: 6. 5. 2016

Fabiánka III 557, Zlín, 760 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Václav Petrásek

První vztah: 13. 2. 2009 - Poslední vztah: 30. 3. 2009

Sýkoří 158, Lukoveček, 763 16, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  DANEB a.s.

  Točitá 1964/34, Praha Krč, 140 00

 • člen představenstva

  S.W.H. GROUP SE

  Jindřicha Plachty 58/30, Praha, 150 00

Akcionáři

Mgr. VÁCLAV PETRÁSEK LL. M., MBA

Klábalka 439, Česká republika, Zlín, 760 01

od 8. 6. 2021

PETR REDL

Fabiánka III 557, Česká republika, Zlín, 760 01

do 6. 5. 2016 od 23. 5. 2014

Václav Petrásek

Sýkoří, Česká republika, Lukoveček, 763 16

do 30. 3. 2009 od 13. 2. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 29. 9. 2008

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 29. 9. 2008
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).