Hlavní navigace

Kongresové centrum Praha, a.s.

Firma Kongresové centrum Praha, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3275, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 3 680 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

63080249

Sídlo:

5. května 1640/65, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 6. 1995

DIČ:

CZ63080249

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
52210 Činnosti související s pozemní dopravou
5590 Ostatní ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
93290 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3275, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Kongresové centrum Praha, a.s. od 13. 8. 1997

Obchodní firma

Kongresové centrum Praha, a.s. od 24. 2. 2015

Obchodní firma

Kongresové centrum Praha, a.s. od 11. 5. 2015

Obchodní firma

Kongresové centrum Praha, a.s. od 17. 6. 2015

Obchodní firma

Kongresové centrum Praha, akciová společnost do 17. 6. 2015 od 1. 7. 1995

Obchodní firma

Kongresové centrum Praha, a.s. do 11. 5. 2015 od 24. 3. 2015

Obchodní firma

Kongresové centrum Praha, a.s. do 24. 2. 2015 od 29. 1. 2015

Obchodní firma

Kongresové centrum Praha, a.s. do 29. 1. 2015 od 20. 11. 2014

Obchodní firma

Kongresové centrum Praha, a.s. do 20. 11. 2014 od 19. 11. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 1. 7. 1995

adresa

5. května 1640/65
Praha 14000 od 25. 7. 2016

adresa

5. května 65
Praha 4 14021 do 25. 7. 2016 od 10. 5. 2003

adresa

5. května 65
Praha 4 14009 do 10. 5. 2003 od 1. 7. 1995

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 3. 2. 2011

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 3. 2. 2011

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 3. 2. 2011 od 16. 8. 2006

hostinská činnost od 13. 6. 2006

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 3. 2. 2011 od 13. 6. 2006

realitní činnost do 3. 2. 2011 od 7. 4. 2006

zprostředkování obchodu a služeb do 3. 2. 2011 od 7. 4. 2006

služby jinde nezařazené-v oblasti správy a provozu technických zařízení budov do 3. 2. 2011 od 7. 4. 2006

ubytovací služby do 3. 2. 2011 od 10. 5. 2003

kopírovací práce do 3. 2. 2011 od 10. 5. 2003

pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě do 3. 2. 2011 od 10. 5. 2003

pronájem movitých věcí do 3. 2. 2011 od 10. 5. 2003

směnárenská činnost do 3. 2. 2011 od 10. 5. 2003

zprostředkování služeb do 3. 2. 2011 od 10. 5. 2003

hostinská činnost - pozastavení provozování živnosti od 10.7.1998 do 30.6.2000. do 13. 6. 2006 od 13. 9. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - pozastavení provozování živnosti od 10.7.1998 do 30.6.2000. do 13. 6. 2006 od 13. 9. 1999

provozování nestátního zdravotnického zařízení praktický lékař praktický zubní lékař do 13. 5. 2008 od 6. 3. 1998

zajišťování kongresů, sympozií, veletrhů, výstav a dalších ob- dobných společenských akcí od 1. 7. 1995

zajišťování uměleckých a kulturních akcí od 1. 7. 1995

hostinská činnost do 13. 9. 1999 od 1. 7. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 13. 9. 1999 od 1. 7. 1995

provozování parkingu a garáží do 3. 2. 2011 od 1. 7. 1995

pronájem nemovitostí s poskytováním jen základních služeb s tímto pronájmem spojených do 3. 2. 2011 od 1. 7. 1995

Ostatní skutečnosti

Počet členů dozorčí rady: 6 do 19. 11. 2014 od 18. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 26. 5. 2014

Usnesení valné hromady: Valná hromada: 1) bere na vědomí předložené informace, vč. prohlášení akcionáře Česká republika - Ministerstvo financí ve věci vzdání se přednostního práva úpisu akcií, emitovaných na základě rozhodnutí této valné hromady; 2) schvaluje rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 800.000.000 Kč, slovy osm set milionů korun českých, upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, přičemž a) při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 80, slovy osmdesát, kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000.000 Kč, slovy deset milionů korun českých, znějících na jméno a v listinné podobě; b) všechny akcie budou nabídnuty s vyloučením veřejné nabídky určitému zájemci - hlavnímu městu Praze; c) lhůta pro upisování akcií činí 14, slovy čtrnáct, dní a upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty zasláním návrhu smlouvy o upsání akcií, když lhůta počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo sp olečnosti na adrese Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21, a to v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 12.00 hod. Emisní kurz jednotlivých akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000.000 Kč, slovy deset miliónů korun českých, pro každou jednu akci o j menovité hodnotě 10.000.000 Kč, slovy deset miliónů korun českých; d) upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií do 30, slovy třiceti, dnů od data úpisu na účet Společnosti číslo 107-7377280227/0100 vedený u Komerční banky. do 18. 6. 2014 od 26. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 9 do 18. 6. 2014 od 6. 3. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 10. 11. 2014 od 6. 3. 2014

Společnost je právním nástupcem příspěvkové organizace Palác kultury. od 6. 1. 2014

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 2.000.000.000,- Kč, slovy dvě miliardy korun českých, upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad tuto č ástku se nepřipouští, přičemž: a) jediný akcionář rozhodl, že při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 200, slovy dvě stě, kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000.000,- Kč, slovy deset milionů korun českých, znějících na jméno a v listinné podobě; b) jediný akcionář rozhodl o vyloučení přednostního práva na upisování akcií ve vztahu k 200 kusům kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000.000,- Kč, znějících na jméno a v listinné podobě svědčícího jedinému akcionáři Hlavnímu městu Praha; c) jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty s vyloučením veřejné nabídky určitému zájemci - České republice - Ministerstvu financí ČR; d) jediný akcionář rozhodl, že lhůta pro upisování akcií činí 14, slovy čtrnáct, dní a upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty zasláním návrhu smlouvy o upsání akcií, když lhůta počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti na adrese Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21, a to v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 12.00 hod. Emisní kurz jednotlivých akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000.000,- Kč pro každou jednu akcii o jmenov ité hodnotě 10.000.000,- Kč; e) jediný akcionář rozhodl, že upisovatel je povinen splatit 30% emisního kurzu jím upsaných akcií do 14 dnů od data úpisu a 70% emisního kurzu jím upsaných akcií do 80, slovy osmdesáti, dnů od data úpisu, na účet Společnosti číslo 107-1289730227/0100 ved ený u Komerční banky. do 6. 1. 2014 od 12. 12. 2013

Společnost je právním nástupcem příspěvkové organizace Palác kultury. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu: Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o snížení základního kapitálu, přičemž důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty minulých let ve smyslu ustanovení § 216a odst. 1, písm. a) obchodního zákoníku. Částka odpovídající snížení zákl adního kapitálu bude zcela použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let. S účinností ke dni následujícímu po dni zápisu spojení akcií do obchodního rejstříku se základní kapitál společnosti snižuje z částky 1.406.254.000 Kč (jedna miliarda čtyři sta šest miliónů dvě stě padesát čtyři tisíce korun českých) na částku 880.000.000 Kč (osm se osmdesát miliónů korun českých). Základní kapitál se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií v souladu s ust. § 213a obchodního zákoníku, a to tak. že dosavadní jmenovitá hodnota akcie 1.406.254.000 Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 880.000.000 Kč. Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou dosavadní akci o jmenovité hodnotě 1.406.254.000 Kč za novou akcii o jmenovité hodnotě 880.000.000 Kč. Dosavadní akcie jako akcie na jméno bude akcionáři vyměněna za akcii o nové jmenovité hodnotě na základě písemné výzvy k předložení akcie k její výměně adresované akcionáři doporučeným dopisem. Lhůta pro předložení dosavadní akcie k výměně činí 30 (třicet ) dnů ode dne doručení písemné výzvy, přičemž představenstvo je povinno písemnou výzvu učinit ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. do 6. 1. 2014 od 11. 11. 2013

Jediný akcionář společnosti, Hlavní město Praha, rozhodl usnesením přijatým dne 2.3.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. o peněžitý vklad v celkové výši 100.000.000 Kč upsáním 10 kusů kmenových akcií na jméno Hlavn í město Praha v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč, jediným akcionářem - Hlavním městem Prahou, IČ: 000 65 581, sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, využívajícím přednostního práva k upisování akcií. Upisování akcií nad částku navrhovanéh o zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs jednotlivých akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. Peněžitý vklad je splatný do 22.3.2010 na účet společnosti Kongreso vé centrum Praha, a.s., číslo 43-4441510207/0100 vedený u Komerční banky, a.s. do 31. 3. 2010 od 8. 3. 2010

Rozhodnutí o snížení základního kapitálu: a) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty minulých let společnosti ve smyslu ustanovení § 261a odst.1. písm a) obchodního zákoníku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na úhradu části ztráty společn osti z minulých let ve výši 5.831.746.000,- Kč (pět miliard osm set třicet jeden milión sedm set čtyřicet šest tisíc korun českých). b) Základní kapitál se snižuje z částky 7.138.000.000,- Kč (sedm miliard jedno sto třicet osm miliónů korun českých) o částku 5.831.746.000,- Kč (pět miliard osm set třicet jeden milión sedm set čtyřicet šest tisíc korun českých) na částku 1.306.254.000,- Kč (jedna miliarda tři sta šest miliónů dvě stě padesát čtyři tisíc korun českých). c) Základní kapitál společnosti se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku a to tak, že dosavadní jmenovitá hodnota každé akcie ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši 18.300,- Kč ( osmnáct tisíc tři sta korun českých), neboť společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy. d) Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou dosavadních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč ( jedno sto tisíc korun českých) za nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 18.300,- Kč.Všechny dosavadní akcie jako akcie na jméno budou akcionářům či akcionáři vyměněny za akcie o nové jmenovité hodnotě jedné akcie 18.300,- Kč (osmnáct tisíc tři sta ko run českých) na základě písemné výzvy společnosti k předložení akcií k jejich výměně adresované akcionářům či akcionáři doporučeným dopisem (dále též ,, Písemná výzva společnosti´´). Lhůta pro předložení dosavadních akcií k výměně činí 30 (třicet) dnů ode dne doručení Písemné výzvy společnosti, přičemž představenstvo společnosti je povinno Písemnou výzvu společnosti učinit ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. do 23. 2. 2011 od 3. 8. 2007

Společnost je právním nástupcem příspěvkové organizace Palác kultury. do 11. 11. 2013 od 1. 7. 1995

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 680 000 000 Kč

od 22. 2. 2019

Základní kapitál

vklad 3 680 000 000 Kč

do 22. 2. 2019 od 18. 6. 2014

Základní kapitál

vklad 2 880 000 000 Kč

do 18. 6. 2014 od 6. 1. 2014

Základní kapitál

vklad 880 000 000 Kč

do 6. 1. 2014 od 11. 11. 2013

Základní kapitál

vklad 1 406 254 000 Kč

do 11. 11. 2013 od 31. 3. 2010

Základní kapitál

vklad 1 306 254 000 Kč

do 31. 3. 2010 od 6. 8. 2007

Základní kapitál

vklad 7 138 000 000 Kč

do 6. 8. 2007 od 13. 6. 2006

Základní kapitál

vklad 7 138 000 000 Kč

do 13. 6. 2006 od 1. 7. 1995
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 368 od 2. 12. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 368 do 2. 12. 2016 od 18. 6. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 288 do 18. 6. 2014 od 6. 1. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 88 do 6. 1. 2014 od 29. 11. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 880 000 000 Kč, počet: 1 do 29. 11. 2013 od 11. 11. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 406 254 000 Kč, počet: 1 do 11. 11. 2013 od 16. 10. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 10 do 16. 10. 2013 od 31. 3. 2010
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 18 300 Kč, počet: 71 380 do 16. 10. 2013 od 6. 8. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 71 380 do 6. 8. 2007 od 16. 8. 2006
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 71 380 do 16. 8. 2006 od 1. 7. 1995

Statutární orgán

5 fyzických osob

Bc. Michal Hroza

člen

První vztah: 7. 4. 2021

vznik členství: 5. 2. 2021

Za Zelenou liškou 548/6, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Ivana Prosecká

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2020

vznik členství: 24. 2. 2020

Široká 37/7, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Aleš Bartůněk

předseda představenstva

První vztah: 10. 11. 2019

vznik členství: 17. 12. 2018

vznik funkce: 19. 12. 2018

Mrštíkova 3365/24, Praha, 100 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Habarta

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2019

vznik členství: 17. 12. 2018

Zelenečská 128/32, Praha, 198 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Michaela Pobořilová

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 8. 11. 2016

vznik funkce: 8. 11. 2016

Barvířka 163, Krhová, 756 63, Česká republika

Historické vztahy

PhDr. Marek Ženíšek Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2019 - Poslední vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 17. 12. 2018

zánik členství: 31. 7. 2020

17. listopadu 2560/6, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Aleš Bartůněk

předseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2019 - Poslední vztah: 10. 11. 2019

vznik členství: 17. 12. 2018

vznik funkce: 19. 12. 2018

Libeř 188, 252 41, Česká republika

Jaroslav Holý

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2018 - Poslední vztah: 22. 2. 2019

vznik členství: 29. 1. 2018

zánik členství: 17. 12. 2018

V rokli 18/7, Praha, 160 00, Česká republika

Vilém Sviták

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2017 - Poslední vztah: 22. 2. 2019

vznik členství: 26. 6. 2017

zánik členství: 17. 12. 2018

U akademie 366/11, Praha, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ivana Prosecká

Člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2017 - Poslední vztah: 19. 8. 2020

vznik členství: 23. 2. 2015

zánik členství: 23. 2. 2020

Široká 37/7, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Radim Haluza

Předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 22. 2. 2019

vznik členství: 23. 2. 2015

zánik členství: 17. 12. 2018

vznik funkce: 23. 2. 2015

zánik funkce: 17. 12. 2018

Vinohradská 1596/29, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Daniel Štěpán

Člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 23. 2. 2015

zánik členství: 25. 6. 2017

Bubenská 1377/37, Praha, 170 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ivana Prosecká

Člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2017

vznik členství: 23. 2. 2015

Dlouhá 610/4, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Ivana Prosecká

Člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2017

vznik členství: 23. 2. 2015

Dlouhá 610/4, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Radim Haluza

Předseda představenstva

První vztah: 11. 5. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 23. 2. 2015

vznik funkce: 23. 2. 2015

Vinohradská 1596/29, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mgr. Daniel Štěpán

Člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 23. 2. 2015

zánik členství: 25. 6. 2017

Bubenská 1377/37, Praha, 170 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Michal Jordán

Člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2015 - Poslední vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 23. 2. 2015

zánik členství: 31. 12. 2017

Lesní 109/32, Františkovy Lázně, 351 01, Česká republika

Mgr. Michal Jordán

Člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2015 - Poslední vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 23. 2. 2015

zánik členství: 31. 12. 2017

Lesní 109/32, Františkovy Lázně, 351 01, Česká republika

Ing. Rostislav Vondruška

Člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 11. 5. 2015

vznik členství: 8. 12. 2014

zánik členství: 23. 2. 2015

Osady Ležáků 113, Lidice, 273 54, Česká republika

Ing. Jan Juříček

člen představenstva

První vztah: 10. 11. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2015

vznik členství: 18. 4. 2012

zánik členství: 23. 2. 2015

Březiněveská 1012/28, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Petr Mocek

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2014 - Poslední vztah: 19. 11. 2014

vznik členství: 4. 12. 2013

zánik členství: 14. 9. 2014

17. listopadu 10, Pletený Újezd, 273 51, Česká republika

Ing. Jan Juříček

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 3. 2014 - Poslední vztah: 10. 11. 2014

vznik členství: 18. 4. 2012

vznik funkce: 9. 12. 2013

zánik funkce: 30. 4. 2014

Březiněveská 1012/28, Praha 8, 182 00, Česká republika

Václav Novotný

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 11. 5. 2015

vznik členství: 11. 9. 2013

zánik členství: 23. 2. 2015

vznik funkce: 11. 9. 2013

zánik funkce: 23. 2. 2015

Píškova 1942/4, Praha 5, 155 00, Česká republika

Václav Novotný

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 11. 9. 2013

vznik funkce: 11. 9. 2013

Píškova 1942/4, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ivana Romanovská

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 11. 9. 2013

zánik členství: 8. 11. 2016

vznik funkce: 11. 9. 2013

zánik funkce: 8. 11. 2016

K Červenému vrchu 844/2a, Praha, 160 00, Česká republika

Ivana Romanovská

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 11. 9. 2013

zánik členství: 8. 11. 2016

vznik funkce: 11. 9. 2013

zánik funkce: 8. 11. 2016

K Červenému vrchu 844/2a, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Michal Kárník

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 5. 2012 - Poslední vztah: 29. 11. 2013

vznik členství: 15. 7. 2008

zánik členství: 10. 9. 2013

vznik funkce: 3. 5. 2012

zánik funkce: 10. 9. 2013

N.A.Někrasova 644/3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Hrubý

předseda představenstva

První vztah: 28. 5. 2012 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 18. 4. 2012

zánik členství: 8. 8. 2013

vznik funkce: 3. 5. 2012

zánik funkce: 8. 8. 2013

Dr. Z. Wintra 768/20, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Neumann

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2012 - Poslední vztah: 11. 5. 2015

vznik členství: 18. 4. 2012

zánik členství: 23. 2. 2015

Chalupnická 40/14, Praha 10, Česká republika

Bc. Jan Schneider

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 5. 2012 - Poslední vztah: 6. 3. 2014

vznik členství: 18. 4. 2012

zánik členství: 31. 12. 2013

vznik funkce: 3. 5. 2012

zánik funkce: 31. 12. 2013

Hrusická 2511/4, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jan Juříček

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2012 - Poslední vztah: 6. 3. 2014

vznik členství: 18. 4. 2012

Březiněvská 1012/28, Praha 8, 182 00, Česká republika

Radek Lohynský

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2008 - Poslední vztah: 7. 1. 2011

vznik členství: 15. 7. 2008

zánik členství: 7. 12. 2010

Školní 1/8, Praha 4, Česká republika

Ing. Milan Richter

předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2008 - Poslední vztah: 3. 2. 2011

vznik členství: 15. 7. 2008

zánik členství: 25. 1. 2011

vznik funkce: 26. 8. 2008

zánik funkce: 25. 1. 2011

Na stezce 489/6, Praha 10, Česká republika

ing. Michal Kárník

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2008 - Poslední vztah: 28. 5. 2012

vznik členství: 15. 7. 2008

N.A.Někrasova 3/644, Praha 6, Česká republika

Mgr. Ivan Bednář

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2008 - Poslední vztah: 28. 5. 2012

vznik členství: 15. 7. 2008

zánik členství: 17. 4. 2012

Štěpánská 630/57, Praha 1, Česká republika

Mgr. Karel Klíma

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2008 - Poslední vztah: 28. 5. 2012

vznik členství: 15. 7. 2008

zánik členství: 17. 4. 2012

vznik funkce: 26. 8. 2008

zánik funkce: 17. 4. 2012

Přádova 2057/28, Praha 8, 182 00, Česká republika

JUDr. František Hoffman

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2008 - Poslední vztah: 28. 5. 2012

vznik členství: 15. 7. 2008

zánik členství: 17. 4. 2012

Donovalská 1661/36, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Jan Bürgermeister

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2008 - Poslední vztah: 28. 5. 2012

vznik členství: 15. 7. 2008

zánik členství: 17. 4. 2012

vznik funkce: 26. 8. 2008

zánik funkce: 17. 4. 2012

Všehrdova 11/439, Praha 1, 118 00, Česká republika

Ing. Miroslav Froněk

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2008 - Poslední vztah: 28. 5. 2012

vznik členství: 15. 7. 2008

zánik členství: 17. 4. 2012

Zelenečská 105/15, Praha 14, 198 00, Česká republika

Ing. František Stádník

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2008 - Poslední vztah: 28. 5. 2012

vznik členství: 15. 7. 2008

zánik členství: 17. 4. 2012

Trojanova 7, Praha 2, Česká republika

Mgr. Ivan Bednář

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 4. 2008 - Poslední vztah: 4. 11. 2008

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 15. 7. 2008

vznik funkce: 25. 4. 2003

zánik funkce: 15. 7. 2008

Štěpánská 630/57, Praha 1, 110 00, Česká republika

ing. Michal Kárník

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 2007 - Poslední vztah: 4. 11. 2008

zánik členství: 15. 7. 2008

vznik funkce: 21. 6. 2005

N.A.Někrasova 3/644, Praha 6, Česká republika

Mgr. Ondřej Dolínek

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2005 - Poslední vztah: 4. 11. 2008

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 15. 7. 2008

Bobkova 737/24, Praha 9, Česká republika

Mgr. Karel Klíma

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2004 - Poslední vztah: 4. 11. 2008

vznik členství: 16. 6. 2004

zánik členství: 15. 7. 2008

vznik funkce: 1. 7. 2004

zánik funkce: 15. 7. 2008

Přádova 2057/28, Praha 8, 182 00, Česká republika

Mgr. Ivan Bednář

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 5. 2004 - Poslední vztah: 4. 4. 2008

vznik členství: 22. 4. 2003

vznik funkce: 25. 4. 2003

Na Šejdru 249/6C, Praha 4, Česká republika

Jan Štrof

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 5. 2004 - Poslední vztah: 10. 9. 2004

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 15. 6. 2004

vznik funkce: 25. 4. 2003

Cvikovská 376/6, Praha 9, Česká republika

Ing. František Dušek

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2004 - Poslední vztah: 11. 6. 2007

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 21. 6. 2005

Libická 7, Praha 3, Česká republika

Mgr. Ondřej Dolínek

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2004 - Poslední vztah: 5. 10. 2005

vznik členství: 22. 4. 2003

Mrkvičkova 1371/10, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. František Stádník

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2004 - Poslední vztah: 4. 11. 2008

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 15. 7. 2008

Trojanova 7, Praha 2, Česká republika

Ing. Miroslav Froněk

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2004 - Poslední vztah: 4. 11. 2008

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 15. 7. 2008

Zelenečská 105/15, Praha 14, 198 00, Česká republika

Ing. Jan Bürgermeister

předseda představenstva

První vztah: 14. 5. 2004 - Poslední vztah: 4. 11. 2008

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 15. 7. 2008

vznik funkce: 25. 4. 2003

zánik funkce: 15. 7. 2008

Všehrdova 11/439, Praha 1, 118 00, Česká republika

Ing. Ivana Romanovská

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2004 - Poslední vztah: 4. 11. 2008

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 15. 7. 2008

Na Veselí 10/871, Praha 4, Česká republika

JUDr. František Hoffman

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2004 - Poslední vztah: 4. 11. 2008

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 15. 7. 2008

Donovalská 1661/36, Praha 4, 149 00, Česká republika

Vladimír Göringer

předseda představenstva

První vztah: 10. 5. 2003 - Poslední vztah: 14. 5. 2004

zánik členství: 22. 4. 2003

vznik funkce: 6. 3. 2002

Šafránová 17, Praha 10, Česká republika

Ing. Zdeněk Hrubý

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2003 - Poslední vztah: 14. 5. 2004

vznik členství: 12. 6. 2001

zánik členství: 22. 10. 2002

Dr. Z. Wintra 768/20, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jiří Kraft

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2003 - Poslední vztah: 14. 5. 2004

vznik členství: 12. 6. 2001

zánik členství: 22. 4. 2003

Vratislavova 27, Praha 2, 128 00, Česká republika

Ing. Vlastimil Boura

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2003 - Poslední vztah: 14. 5. 2004

vznik členství: 12. 6. 2001

zánik členství: 22. 4. 2003

Sosnovecká 578/2, Praha 8, 181 00, Česká republika

MUDr. Petr Hanuš

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2003 - Poslední vztah: 14. 5. 2004

vznik členství: 12. 6. 2001

zánik členství: 22. 4. 2003

Londýnská 565/62, Praha 2, Česká republika

MUDr. Luděk Fiala

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 5. 2003 - Poslední vztah: 14. 5. 2004

vznik členství: 12. 6. 2001

zánik členství: 22. 4. 2003

Štěpánská 57, Praha 1, Česká republika

Jan Vidím

člen

První vztah: 23. 8. 2000 - Poslední vztah: 14. 5. 2004

zánik členství: 12. 6. 2001

Bubenečská 39, Praha 6, Česká republika

Jan Vidím

člen

První vztah: 17. 4. 2000 - Poslední vztah: 23. 8. 2000

Bubenečská 39, Praha 6, Česká republika

Petr Diab

místopředseda

První vztah: 17. 4. 2000 - Poslední vztah: 10. 5. 2003

zánik členství: 5. 3. 2002

Ládevská 691, Praha 8, Česká republika

Vladimír Göringer

člen

První vztah: 8. 3. 2000 - Poslední vztah: 10. 5. 2003

Šafránová 17, Praha 10, Česká republika

ing. Luděk Bednář

člen

První vztah: 8. 3. 2000 - Poslední vztah: 10. 5. 2003

zánik členství: 5. 3. 2002

E. Hyblerové 525, Praha 4, Česká republika

Ing. František Dušek

předseda

První vztah: 8. 3. 2000 - Poslední vztah: 10. 5. 2003

zánik členství: 5. 3. 2002

Libická 7, Praha 3, Česká republika

ing. Světlana Navarová

člen

První vztah: 8. 3. 2000 - Poslední vztah: 14. 5. 2004

zánik členství: 12. 6. 2001

Na dolinách 15, Praha 4, Česká republika

Ing. Milan Vodička

člen

První vztah: 8. 3. 2000 - Poslední vztah: 14. 5. 2004

zánik členství: 12. 6. 2001

Lečkova 1518, Praha 4, Česká republika

ing. František Laudát

člen

První vztah: 8. 3. 2000 - Poslední vztah: 14. 5. 2004

zánik členství: 12. 6. 2001

Staropramenná 26, Praha 5, Česká republika

Petr Diab

předseda představenstva

První vztah: 19. 11. 1999 - Poslední vztah: 8. 3. 2000

Ládevská 691, Praha 8, Česká republika

ing. Jiří Dolejš

člen představenstva

První vztah: 4. 5. 1998 - Poslední vztah: 14. 5. 2004

zánik členství: 22. 4. 2003

Bubenečská 39/355, Praha 6, Česká republika

Petr Diab

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 5. 1998 - Poslední vztah: 19. 11. 1999

Ládevská 691, Praha 8, Česká republika

ing. Libor Klug

předseda představenstva

První vztah: 4. 5. 1998 - Poslední vztah: 19. 11. 1999

Basilejské nám. 8, Praha 3, Česká republika

ing. Jan Šimůnek

člen

První vztah: 4. 6. 1996 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

r.č.: 58.01.08/1748 do 4. 5. 1998 od 4. 6. 1996

Jarníkova 1874, Praha 4, Česká republika

ing. Rostislav Vondruška

člen

První vztah: 4. 6. 1996 - Poslední vztah: 8. 3. 2000

r.č.: 61.03.24/1980 do 8. 3. 2000 od 4. 6. 1996

ul. Osady Ležáků 113, Lidice, Česká republika

ing. Jiří Ritt

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1995 - Poslední vztah: 4. 6. 1996

K Jižnímu Městu 109, Praha 4, Česká republika

Mgr. Vladimír Drábek

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Pod Mariánkou 4, Praha 6, Česká republika

ing. Jiří Paroubek

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Voskovcova 883, Praha 5, Česká republika

Zdeněk Klausner

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

5. května 41, Praha 4, Česká republika

ing. Pavel Musil

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Breitcetlova 877, Praha 9, Česká republika

ing. Jiří Kolman

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1995 - Poslední vztah: 4. 6. 1996

Zvonařská 899, Praha 5, Česká republika

Jménem společnosti je oprávněno ve všech věcech jednat představenstvo jako statutární orgán společnosti. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Pod episování za společnost se děje tak, že k vytištěné, napsané nebo jinak zobrazené obchodní firmě společnosti připojí oprávněné osoby svůj podpis.

od 28. 5. 2012

Jménem společnosti je oprávněno ve všech věcech jednat představenstvo jako statutární orgán společnosti. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Pod episování za společnost se děje tak, že k vytištěné, napsané nebo jinak zobrazené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

do 28. 5. 2012 od 7. 4. 2006

Společnost zastupují a za ni podepisují společně předseda před- stavenstva a místopředseda představenstva, popř. člen předsta- venstva zmocněný k podpisu představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k tomu oprávněné osoby připojí svůj podpis k otisku razítka s obchodním jménem společnosti, popř. k napsanému obchodnímu jménu společnosti.

do 7. 4. 2006 od 1. 7. 1995

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ing. Luboš Dubovský

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2020

vznik členství: 21. 2. 2020

Dolnoveská 89, Fryšták, 763 16, Česká republika

PhDr., Ing. Zdenka Klapalová CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2020

vznik členství: 4. 6. 2020

Sázavská 749/22, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Roman Bělor

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2019

vznik členství: 17. 12. 2018

U obecního dvora 799/7, Praha, 110 00, Česká republika

PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2019

vznik členství: 17. 12. 2018

U Uranie 1583/27, Praha, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Ungerman CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 21. 5. 2014

vznik funkce: 20. 6. 2014

Kunínova 1720/3, Praha, 149 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Adam Kočík MBA.

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2015

vznik členství: 23. 2. 2015

Ve Stráži 374, Psáry, 252 44, Česká republika

Historické vztahy

Adriana Krnáčová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2016 - Poslední vztah: 22. 2. 2019

vznik členství: 20. 6. 2016

zánik členství: 17. 12. 2018

Raisova 806/3, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  Restart_edu, o.p.s.

  Jeseniova 2829/20, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

MgA. Eliška Kaplický Fuchsová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2015 - Poslední vztah: 25. 7. 2016

vznik členství: 23. 2. 2015

zánik členství: 18. 5. 2016

vznik funkce: 27. 3. 2015

zánik funkce: 18. 5. 2016

K Brusce 282/4, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

MgA. Eliška Kaplický Fuchsová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2015 - Poslední vztah: 25. 7. 2016

vznik členství: 23. 2. 2015

zánik členství: 18. 5. 2016

vznik funkce: 27. 3. 2015

zánik funkce: 18. 5. 2016

K Brusce 282/4, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

MgA. Eliška Kaplický Fuchsová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2015 - Poslední vztah: 23. 10. 2015

vznik členství: 23. 2. 2015

vznik funkce: 27. 3. 2015

Na pískách 1157/62, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Iva Kotvová

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2015 - Poslední vztah: 22. 2. 2019

vznik členství: 23. 2. 2015

zánik členství: 17. 12. 2018

Branická 572/9, Praha, 147 00, Česká republika

PhDr., Ing. Zdenka Klapalová CSc

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2015 - Poslední vztah: 19. 8. 2020

vznik členství: 23. 2. 2015

zánik členství: 23. 2. 2020

Sázavská 749/22, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Jiří Opletal

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 19. 8. 2020

vznik členství: 8. 12. 2014

zánik členství: 8. 12. 2019

K Úvozu 492, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Ing. Jaroslav Ungerman CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 21. 5. 2014

vznik funkce: 20. 6. 2014

Kunínova 1720/3, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Dana Stulírová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2015

vznik členství: 4. 12. 2013

Parmská 351, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Karel Korba

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2015

vznik členství: 4. 12. 2013

Chrastavská 114/6, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Ungerman CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2014 - Poslední vztah: 29. 1. 2015

vznik členství: 21. 5. 2014

Kunínova 1720/3, Praha 4, 149 00, Česká republika

JUDr. Robert Pelikán Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 21. 5. 2014

zánik členství: 8. 12. 2014

Sněmovní 170/15, Praha 1, 118 00, Česká republika

Ing. Karel Korba

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2015

vznik členství: 4. 12. 2013

zánik členství: 23. 2. 2015

Chrastavská 114/6, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Karel Korba

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2015

vznik členství: 4. 12. 2013

zánik členství: 23. 2. 2015

Chrastavská 114/6, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Dana Stulírová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2015

vznik členství: 4. 12. 2013

zánik členství: 23. 2. 2015

Parmská 351, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Dana Stulírová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2015

vznik členství: 4. 12. 2013

zánik členství: 23. 2. 2015

Parmská 351, Praha 10, 109 00, Česká republika

Doc. Ing. Jiří Volf CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2014 - Poslední vztah: 19. 11. 2014

vznik členství: 11. 9. 2013

zánik členství: 21. 5. 2014

vznik funkce: 16. 12. 2014

zánik funkce: 21. 5. 2014

K Zahrádkám 999/10, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Jiřina Vorlová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2014 - Poslední vztah: 19. 11. 2014

vznik členství: 4. 12. 2013

zánik členství: 21. 5. 2014

Brdlíkova 192/11, Praha 5, 150 00, Česká republika

Jiří Volf

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 6. 3. 2014

vznik členství: 11. 9. 2013

K Zahrádkám 999/10, Praha 5, 155 00, Česká republika

Mgr. Roman Vaculka

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2012 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 18. 4. 2012

zánik členství: 10. 9. 2013

Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, Česká republika

Dr. Ing. Milan Urban

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2012 - Poslední vztah: 11. 5. 2015

vznik členství: 18. 4. 2012

zánik členství: 23. 2. 2015

vznik funkce: 10. 5. 2012

zánik funkce: 23. 2. 2015

Karlíkova 925, Praha 4, 149 00, Česká republika

Mgr. Albert Kubišta

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2012 - Poslední vztah: 11. 5. 2015

vznik členství: 18. 4. 2012

zánik členství: 23. 2. 2015

Na Kozačce 12, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mgr. Ivan Bednář

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2012 - Poslední vztah: 6. 3. 2014

vznik členství: 18. 4. 2012

zánik členství: 3. 12. 2013

vznik funkce: 10. 5. 2012

zánik funkce: 3. 12. 2013

Štěpánská 57, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Ivana Romanovská

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2012 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 15. 7. 2008

zánik členství: 10. 9. 2013

K Červenému vrchu 844/2a, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Marie Filipová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2011 - Poslední vztah: 18. 6. 2014

vznik členství: 15. 9. 2011

zánik členství: 30. 4. 2014

Dobevská 875/5, Praha 4, 143 00, Česká republika

Vratislav Bartoš

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2011 - Poslední vztah: 18. 6. 2014

vznik členství: 15. 9. 2011

zánik členství: 30. 4. 2014

Nechvílova 1859/2, Praha 4, 148 00, Česká republika

Zdeněk Tintěra

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2011 - Poslední vztah: 18. 6. 2014

vznik členství: 21. 1. 2011

zánik členství: 30. 4. 2014

Sevastopolská 2865, Kladno, 272 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Daniel Rovan

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2010 - Poslední vztah: 24. 6. 2011

zánik členství: 31. 5. 2011

vznik funkce: 2. 2. 2010

Maňákova 797/6, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Ivana Romanovská

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2008 - Poslední vztah: 28. 5. 2012

vznik členství: 15. 7. 2008

Na Veselí 871/10, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mgr. Jan Choděra

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2008 - Poslední vztah: 28. 5. 2012

vznik členství: 15. 7. 2008

zánik členství: 17. 4. 2012

vznik funkce: 4. 9. 2008

zánik funkce: 17. 4. 2012

Doudova 545/9, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Vladislav Mareček

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2008 - Poslední vztah: 6. 12. 2011

vznik členství: 15. 7. 2008

zánik členství: 8. 11. 2011

Chotouchovská 1083, Praha 9, 190 16, Česká republika

Mgr. Ladislav Šilha

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2008 - Poslední vztah: 23. 12. 2009

vznik členství: 15. 7. 2008

zánik členství: 8. 12. 2009

Na Hlínách 648/8, Praha 8, Česká republika

MUDr. Michaela Bartáková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2008 - Poslední vztah: 28. 5. 2012

vznik členství: 15. 7. 2008

zánik členství: 17. 4. 2012

vznik funkce: 4. 9. 2008

zánik funkce: 17. 4. 2012

Klánova 32/4, Praha 4, Česká republika

MUDr. Ladislav Kouba

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2008 - Poslední vztah: 28. 5. 2012

vznik členství: 15. 7. 2008

zánik členství: 17. 4. 2012

Fišerova 3321/1, Praha 4, Česká republika

Vratislav Bartoš

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2008 - Poslední vztah: 24. 10. 2011

vznik členství: 15. 9. 2006

Nechvílova 1859/2, Praha 4, Česká republika

PaedDr. Michal Vevera

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2007 - Poslední vztah: 7. 1. 2011

vznik členství: 15. 9. 2006

zánik členství: 8. 11. 2010

U Nových domů III 538/11, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Marie Filipová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2007 - Poslední vztah: 24. 10. 2011

vznik členství: 15. 9. 2006

Dobevská 875, Praha 4, Česká republika

Mgr. Jan Choděra

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2006 - Poslední vztah: 4. 11. 2008

vznik členství: 10. 11. 2004

zánik členství: 15. 7. 2008

vznik funkce: 21. 2. 2005

zánik funkce: 15. 7. 2008

Doudova 545/9, Praha 4, 147 00, Česká republika

Michael Gregor

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2006 - Poslední vztah: 4. 11. 2008

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 15. 7. 2008

vznik funkce: 21. 2. 2005

zánik funkce: 15. 7. 2008

U Lužického semináře 114/46, Praha 1, Česká republika

Ing. arch. Igor Filipovič

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2005 - Poslední vztah: 4. 11. 2008

vznik členství: 15. 2. 2005

zánik členství: 15. 7. 2008

Chudenická 1085/24, Praha 10, 102 00, Česká republika

Jan Choděra

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2005 - Poslední vztah: 21. 4. 2006

vznik členství: 10. 11. 2004

Doudova 545/9, Praha 4, 147 00, Česká republika

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2005 - Poslední vztah: 5. 10. 2005

vznik členství: 10. 11. 2004

zánik členství: 15. 2. 2005

Kodaňská 598//28, Praha 10, Česká republika

Jan Slezák

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2004 - Poslední vztah: 5. 10. 2005

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 9. 11. 2004

Živonínská 1629/40, Praha 9, 190 16, Česká republika

Michael Gregor

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2004 - Poslední vztah: 21. 4. 2006

vznik členství: 22. 4. 2003

U Lužického semináře 114/46, Praha 1, Česká republika

doc. Ing. Jiří Volf CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2004 - Poslední vztah: 3. 1. 2007

vznik členství: 1. 9. 2001

zánik členství: 1. 9. 2006

K Zahrádkám 10, Praha 5, Česká republika

Ing. Jiří Paroubek

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2004 - Poslední vztah: 5. 10. 2005

vznik členství: 26. 1. 1999

zánik členství: 9. 11. 2004

vznik funkce: 16. 6. 2003

zánik funkce: 9. 11. 2004

Voskovcova 883, Praha 5, Česká republika

Bc. Ondřej Pecha

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2004 - Poslední vztah: 4. 11. 2008

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 15. 7. 2008

Pod Parukářkou 12, Praha 3, Česká republika

Mgr. Martin Kroh

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2004 - Poslední vztah: 4. 11. 2008

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 15. 7. 2008

Jablonecká 713/42, Praha 9, Česká republika

Vratislav Bartoš

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2004 - Poslední vztah: 4. 11. 2008

vznik členství: 14. 9. 2001

zánik členství: 15. 9. 2006

Nechvílova 1859/2, Praha 4, Česká republika

Ing. Marie Filipová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 5. 2003 - Poslední vztah: 3. 1. 2007

vznik členství: 14. 9. 2001

zánik členství: 14. 9. 2006

Dobevská 875, Praha 4, Česká republika

Mgr. Eva Bohutínská

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 5. 2003 - Poslední vztah: 3. 1. 2007

vznik členství: 14. 9. 2001

zánik členství: 14. 9. 2006

Chudenická 1133, Praha 10, Česká republika

Jiří Paroubek

První vztah: 8. 3. 2000 - Poslední vztah: 14. 5. 2004

Voskovcova 883, Praha 5, Česká republika

Zdeněk Malhocký

První vztah: 8. 3. 2000 - Poslední vztah: 14. 5. 2004

vznik členství: 26. 1. 1999

zánik členství: 31. 8. 2001

Růženínská 910, Praha 4, Česká republika

Tomáš Vrbík

První vztah: 8. 3. 2000 - Poslední vztah: 14. 5. 2004

vznik členství: 26. 1. 1999

zánik členství: 22. 4. 2003

Trojická 8, Praha 2, Česká republika

JUDr. František Hoffman

První vztah: 4. 5. 1998 - Poslední vztah: 14. 5. 2004

zánik členství: 22. 4. 2003

Donovalská 1661, Praha 4, Česká republika

ing. Josef Ježek

První vztah: 4. 5. 1998 - Poslední vztah: 8. 3. 2000

Podle Kačerova 36, Praha 4, Česká republika

ing. Miroslava Studenovská

První vztah: 1. 7. 1995 - Poslední vztah: 14. 5. 2004

zánik členství: 22. 4. 2003

Pelhřimovská 10, Praha 4, Česká republika

Vratislav Bartoš

První vztah: 1. 7. 1995 - Poslední vztah: 14. 5. 2004

vznik členství: 1. 7. 1995

zánik členství: 1. 7. 2000

Nechvílova 1859, Praha 4, Česká republika

ing. Helena Hurtová

První vztah: 1. 7. 1995 - Poslední vztah: 14. 5. 2004

vznik členství: 1. 7. 1995

zánik členství: 1. 7. 2000

Plamínkové 1581, Praha 4, Česká republika

PhDr. Tomáš Grulich

První vztah: 1. 7. 1995 - Poslední vztah: 10. 5. 2003

zánik členství: 12. 6. 2001

Vokrojova 3375, Praha 4, Česká republika

Jan Vidím

První vztah: 1. 7. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Běhounkova 2311, Praha 5, Česká republika

ing. Jiří Dolejš

První vztah: 1. 7. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Bubenečská 39/355, Praha 6, Česká republika

Další vztahy firmy Kongresové centrum Praha, a.s.

Akcionáři

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ: 00064581

Mariánské náměstí 2/2, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 6. 1. 2014 od 23. 10. 2013

Hlavní město Praha, IČ: 00064581

Mariánské náměstí, Česká republika, Praha 1, 110 01

do 23. 10. 2013 od 5. 5. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 9. 1992

Živnosti

Ostraha majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 10. 10. 2017
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 25. 12. 2013
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 31. 10. 1994
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 24. 9. 1992

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).