Hlavní navigace

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Firma Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1619, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 4 075 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

45279314

Sídlo:

Vodičkova 701/34, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 5. 1992

DIČ:

CZ45279314

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

65120 Neživotní pojištění
662 Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1619, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s. od 27. 2. 2015

Obchodní firma

Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s. od 16. 7. 2015

Obchodní firma

Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s. do 16. 7. 2015 od 25. 6. 2015

Obchodní firma

Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s. do 25. 6. 2015 od 17. 6. 2015

Obchodní firma

Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s. do 17. 6. 2015 od 2. 6. 2015

Obchodní firma

Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s. do 2. 6. 2015 od 11. 4. 2015

Obchodní firma

Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s. do 11. 4. 2015 od 1. 6. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 6. 1992

adresa

Vodičkova 34/701
Praha 1 11121 od 25. 8. 2003

adresa

Vodičkova 34/701
Praha 1 11000 do 25. 8. 2003 od 29. 10. 2001

adresa

Vodičkova 34
Praha 1 11000 do 29. 10. 2001 od 16. 2. 1998

adresa

Janovského 2
Praha 7 17032 do 16. 2. 1998 od 13. 9. 1996

adresa

nábřeží kpt. Jaroše 1000
Praha 7 17000 do 13. 9. 1996 od 1. 6. 1992

Předmět podnikání

c) poskytování záruk za splacení úvěrů vývozců, výrobních a obchodních podniků podle zákona č. 58/1995 Sb. od 13. 5. 2020

a) pojišťovací činnost podle pojistných odvětví neživotního pojištění č. 14 (pojištění úvěru), č. 15 (pojištění záruky (kauce) a č. 16 (pojištění různých finančních ztrát) uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve zně ní pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojišťovnictví) b) zajišťovací činnost pro neživotní zajištění, a to v rozsahu pojištění a zajištění vývozních úvěrových rizik podle § 3a zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrol ním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 58/1995 Sb.), v souladu s § 1 odst. 2 zákona č. 58/1995 Sb., pojištění vývozních úvěrových rizik, zahrnující: I. pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, II. pojištění dlouhodobých vývozních úvěrů a úvěrů na investice proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, nebo nezaplacení v důsledku tržně nezajistitelných komerčních rizik, III. pojištění investic v zahraničí proti teritoriálním rizikům, především proti riziku zamezení převodu výnosu z investice, vyvlastnění, nebo politicky motivovaného násilného poškození, IV. pojištění proti ztrátám vývozců a investorů spojeným s přípravou a realizací obchodních činností, V. pojištění úvěrů poskytnutých výrobci nebo vývozci na financování vývoje nebo výroby určené pro vývoz proti riziku nesplacení úvěru v důsledku neschopnosti výrobce nebo vývozce splnit podmínky smlouvy o vývozu, VI. pojištění bankovních záruk nebo jiných služeb poskytnutých bankou vývozce zahraniční osobě za vývozce proti riziku nesplnění smluvních závazků vývozce ze smlouvy o vývozu, VII. pojištění rizik kurzové ztráty české koruny vůči cizím měnám vzniklé v případě pojistného plnění v důsledku rozdílu kurzu platného při sjednání pojistné smlouvy a kurzu platného při výplatě pojistného plnění, VIII. pojištění úvěrů malých a středních podnikatelů s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky, IX. zajišťovací činnost spočívající v přebírání rizik z pojištění podle bodu I, II a VI sjednaných zahraničními úvěrovými pojišťovnami, X. zajišťovací činnost vůči úvěrovým pojišťovnám ve vztahu k pojištění vývozu proti tržně nezajistitelným teritoriálním a tržně nezajistitelným komerčním rizikům, XI. zajištění úvěrů malých a středních podnikatelů s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky. od 14. 6. 2017

zajišťovací činnost dle zákona o pojišťovnictví v rozsahu zajišťovací činnosti pro pojistné odvětví č. 14 a 15 neživotních pojištění, t.j.: 1. pojištění úvěru a záruk podle § 1 odst. 2 písm. h) zákona č. 58/1995 Sb. vůči zahraničním úvěrovým pojišťovnám ve vztahu k pojištění poskytnutému podle bodu 1., 2. a 7. v souvislosti s účastí vývozce na dodávkách zboží nebo poskytnutí služeb dovozci u skutečněných zahraniční osobou, a to v rozsahu podílu vývozce na těchto dodávkách 2. pojištění vývozu proti tržně nezajistitelným teritoriálním a tržně nezajistitelným komerčním rizikům podle § 1 odst. 2 písm. i) zákona č. 58/1995 Sb. vůči úvěrovým pojišťovnám 3. pojištění úvěrů malých a středních podnikatelů podle § 1 odst. 2 písm. j) zákona č. 58/1995 Sb. do 14. 6. 2017 od 8. 9. 2014

pojišťovací činnost dle zákona o pojišťovnictví v rozsahu pojistného odětví č. 14, 15 a 16 neživotních pojištění: v souladu s § 1 odst. 2 zákona č. 58/1995 Sb. pojištění vývozních úvěrových rizik, zahrnující: 1.pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, 2.pojištění dlouhodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, nebo nezaplacení v důsledku tržně nezajistitelných komerčních rizik, 3.pojištění úvěrů na investice proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, nebo nezaplacení v důsledku tržně nezajistitelných komerčních rizik, 4. pojištění investic v zahraničí proti teritoriálním rizikům, především proti riziku zamezení převodu výnosu z investice, vyvlastnění, nebo politicky motivovaného násilného poškození, 5.pojištění proti ztrátám vývozců a investorů spojených s přípravou a realizací obchodních činností, 6.pojištění úvěrů poskytnutých výrobci nebo vývozci na financování vývoje nebo výroby určené pro vývoz proti riziku nesplacení úvěru v důsledku neschopnosti výrobce nebo vývozce splnit podmínky smlouvy o vývozu, 7. pojištění bankovních záruk nebo jiných služeb poskytnutých bankou vývozce zahraniční osobě za vývozce proti riziku nesplnění smluvních závazků vývozce ze smlouvy o vývozu, 8.pojištění rizik kurzové ztráty české koruny vůči cizím měnám vzniklé v případě pojistného plnění v důsledku rozdílu kurzu platného při sjednání pojistné smlouvy a kurzu platného při výplatě pojistného plnění, 9.pojištění úvěrů malých a středních podnikatelů s trvalým pobytem nebo síd do 14. 6. 2017 od 10. 6. 2013

pojišťovací činnost dle zákona o pojišťovnictví v rozsahu pojistného odětví č. 14, 15 a 16 neživotních pojištění: 1. pojištění vývozních úvěrů a tuzemských pohledávek proti tržně zajistitelným komerčním a teritoriálním rizikům nezaplacení na komerční bázi a s komečním zajištěním, pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komečních rizik 2. v souladu s § 1 odst. 2 zákona č. 58/1995 sb. pojištění vývozních úvěrových rizik, zahrnující: pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komečních rizik , 2.1. pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik 2.2. pojištění úvěrů na investice proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, nebo nezaplacení v důsledku tržně nezajistitelných komerčních rizik 2.3. pojištění investic v zahraničí proti teritoriálním rizikům především proti riziku zamezení převodu výnosu z investice, vyvlastnění, nebo politicky motivovaného násilného poškození 2.4. pojištění proti ztrátám vývozců a investorů spojených s přípravou a realizací obchodních činností, 2.5. pojištění úvěrů poskytnutých výrobci nebo vývozci na financování vývoje nebo výroby určené pro vývoz proti riziku nesplacení úvěru v důsledku neschopnosti výrobce nebo vývozce splnit podmíky smlouvy o vývozu, 2.6. pojištění bankovních záruk nebo jiných služeb poskytnutých bankou vývozce zahraniční osobě za vývozce proti riziku nesplnění smluvních závazků vývozce ze smlouvy o vývozu, 2.7. pojištění rizik kurzové do 10. 6. 2013 od 9. 10. 2012

zajišťovací činnost dle zákona o pojišťovnictví v rozsahu zajišťovací činnosti pro pojistné odvětví č. 14 a 15 neživotních pojištění, t.j.: 1. pojištění úvěru a záruk podle § 1 odst. 2 písm. h) zákona č. 58/1995 Sb. vůči zahraničním úvěrovýcm pojišťovnám ve vztahu k pojištění poskytnutému podle bodu 2.1., 2.2. a 2.7. v souvislosti s účastí vývozce na dodávkách zboží nebo poskytnutí služeb do vozci uskutečněných zahraniční osobou, a to v rozsahu podílu vývozce na těchto dodávkách 2. pojištění vývozu proti tržně nezajistitelným teritoriálním a tržně nezajistitelným komečním rizikůmm podle § 1 odst. 2 písm. i) zákona č. 58/1995 Sb. vůči úvěrovým pojišťovnám 3. pojištění úvěrů malých a středních podnikatelů podle § 1 odst. 2 písm. j) zákona č. 58/1995 Sb. do 8. 9. 2014 od 15. 11. 2010

zajišťovací činnost dle zákona o pojišťovnictví v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti pro pojistné odvětví č. 14 a 15 neživotních pojištění, t.j.: 1. pojištění úvěru a záruk podle § 1 odst. 2 písm. h) zákona č. 58/1995 Sb. vůči zahraničním úvěrovýcm pojišťovnám ve vztahu k pojištění poskytnutému podle bodu 2.1., 2.2. a 2.7. v souvislosti s účastí vývozce na dodávkách zboží nebo poskytnutí služeb do vozci uskutečněných zahraniční osobou, a to v rozsahu podílu vývozce na těchto dodávkách 2. pojištění vývozu proti tržně nezajistitelným teritoriálním a tržně nezajistitelným komečním rizikůmm podle § 1 odst. 2 písm. i) zákona č. 58/1995 Sb. vůči úvěrovým pojišťovnám 3. pojištění úvěrů malých a středních podnikatelů podle § 1 odst. 2 písm. j) zákona č. 58/1995 Sb. do 15. 11. 2010 od 21. 1. 2010

pojišťovací činnost dle zákona o pojišťovnictví v rozsahu pojistného odětví č. 14, 15 a 16 neživotních pojištění: 1. pojištění vývozních úvěrů a tuzemských pohledávek proti tržně zajistitelným komerčním a teritoriálním rizikům nezaplacení na komerční bázi a s komečním zajištěním, pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komečních rizik 2. v souladu s § 1 odst. 2 zákona č. 58/1995 sb. pojištění vývozních úvěrových rizik, zahrnující: pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komečních rizik , 2.1. pojištění dlouhodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, nebo nazaplacení v důsledku tržně nezajistitelných komerčních rizik, 2.2. pojištění úvěrů na investice proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, nebo nezaplacení v důsledku tržně nezajistitelných komerčních rizik 2.3. pojištění investic v zahraničí proti teritoriálním rizikům především proti riziku zamezení převodu výnosu z investice, vyvlastnění, nebo politicky motivovaného násilného poškození 2.4. pojištění proti ztrátám vývozců a investorů spojených s přípravou a realizací obchodních činností, 2.5. pojištění úvěrů poskytnutých výrobci nebo vývozci na financování vývoje nebo výroby určené pro vývoz proti riziku nesplacení úvěru v důsledku neschopnosti výrobce nebo vývozce splnit podmíky smlouvy o vývozu, 2.6. pojištění bankovních záruk nebo jiných služeb poskytnutých bankou vývozce zahraniční osobě za vývozce proti riziku nesplnění smluvních závazků vývozce ze smlouvy o vývozu, 2.7. pojištění rizik kurzové ztráty české koruny vůči cizím měnám vzniklé v případě pojistného plnění v důsledku rozdílu kurzu platného při sjednání pojistné smlouvy a kurzu platného při výplatě pojistného plnění 2.8. pojištění úvěrů malých a středních podnikatelů. do 9. 10. 2012 od 21. 1. 2010

činnosti související s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví: 1. zprostředkovatelskou činnost prováděnou v souvislosti s pojišťovací činností nebo zajišťovací činností, 2. poradenskou činnost související s pojištěním fyzických nebo právnických osob , 3. šetření pojistných událostí, 4. vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finanančních služeb, 5. zprostředkování jiných finančních služeb do 14. 6. 2017 od 21. 1. 2010

zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví pouze v rozsahu fakultativní činnosti dle § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví pro pojistné odvětví č. 14 a č. 15 neživotních pojištění uvedeného v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví do 21. 1. 2010 od 28. 2. 2004

pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu pojistného odvětví č. 14, č. 15 a č. 16 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví do 21. 1. 2010 od 7. 11. 2003

pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu pojistného odvětví č. 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví do 7. 11. 2003 od 25. 8. 2003

zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví pouze v rozsahu fakultativní činnosti dle § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví pro pojistné odvětví č. 14 neživotních pojištění uvedeného v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví do 28. 2. 2004 od 25. 8. 2003

činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví: -- zprostředkovatelská činnost prováděna v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví -- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví -- šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví do 21. 1. 2010 od 25. 8. 2003

v souvislosti s pojišťovací činností provádění operací spojených s péčí o pohledávky do 25. 8. 2003 od 10. 1. 1996

pojišťuje vývozní kontrakty a s nimi spojené úvěrové operace proti politickým, ekonomickým a komerčním rizikům a provádí zajištění do 25. 8. 2003 od 6. 12. 1993

uzavírá zprostředkovatelské smlouvy s fyzickými a právnic- kými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republi- ky na sjednávání pojištění v jejich prospěch do 25. 8. 2003 od 6. 12. 1993

z pověření státu poskytuje protizáruky za tuzemské dovozce v případě vybraných dovozů, garantovaných státem dodavatele, případně jím zmocněnou institucí do 25. 8. 2003 od 6. 12. 1993

spravuje na smluvním základě prostředky státního rozpočtu České republiky určené na podporu exportu do 25. 8. 2003 od 6. 12. 1993

pojišťuje vývozní kontrakty proti politickým, ekonomickým, komerčním úvěrovým rizikům a provádí zajištění do 6. 12. 1993 od 1. 6. 1992

uzavírá zprostředkovatelské smlouvy s fyzickými a právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území ČSFR na sjednávání pojištění v jejich prospěch do 6. 12. 1993 od 1. 6. 1992

z pověření státu poskytuje protizáruky za čs. dovozce v případě vybraných dovozů, garantovaných státem dodavatele, případně jím zmocněnou institucí do 6. 12. 1993 od 1. 6. 1992

správa prostředků státního rozpočtu ČSFR určených na podporu exportu, a to na základě smlouvy se státním rozpočtem ČSFR do 6. 12. 1993 od 1. 6. 1992

provádí činnost související s pojišťovací a pasivní zajišťovací činnost do 25. 8. 2003 od 1. 6. 1992

provádí zábrannou činnost do 25. 8. 2003 od 1. 6. 1992

provádí úvěrovou činnost z prostředků účelových pojistných fondů do 25. 8. 2003 od 1. 6. 1992

provádí operace spojené s péčí o pohledávky s jejich vymáháním do 25. 8. 2003 od 1. 6. 1992

provádí organizačně ekonomické poradenství do 25. 8. 2003 od 1. 6. 1992

Ostatní skutečnosti

Dne 10.12.2015 přijal jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti následující rozhodnutí. I. Jediný akcionář společnosti ministerstva vykonávající akcionářská práva státu jako jediného akcionáře společnosti prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na úpis akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti podle předloženého návrhu. II. Jediný akcionář společnosti ministerstva vykonávající akcionářská práva státu jako jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti, takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky ve výši 1 300 000 000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta milionů korun českých) o částku ve výši 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých) na novou výši zákla dního kapitálu 4 075 000 000,- Kč (slovy: čtyři miliardy sedmdesát pět milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu o částku 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých) bude upsáno 2775 (dva tisíce sedm set sedmdesát pět) kusů kmenových akcií, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, z nějící na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Nové akcie budou vydány na majetkové účty výše uvedených ministerstev, prostřednictvím kterých Upisovatel vykonává svá akcionářská práva ve společnosti následovně: a) Ministerstvo financí České republiky, číslo majetkového účtu 100200542147 v počtu 1110 (slovy: jeden tisíc jedno sto deset) akcií ve jmenovité hodnotě 1 110 000 000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto deset milionů korun českých) b) Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, číslo majetkového účtu 873/808001331482 v počtu 999 (slovy: devět set devadesát devět) akcií ve jmenovité hodnotě 999 000 000,- Kč (slovy: devět set devadesát devět milionů korun českých) c) Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, číslo majetkového účtu 940/100201477381 v počtu 333 (slovy: tři sta třicet tři) akcií ve jmenovité hodnotě 333 000 000,- Kč (slovy: tři sta třicet tři milionů korun českých) d) Ministerstvo zemědělství České republiky, číslo majetkového účtu 876/100200658102 v počtu 333 (slovy: tři sta třicet tři) akcií ve jmenovité hodnotě 333 000 000,- Kč (slovy: tři sta třicet tři milionů korun českých) 3. Všechny nové akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a následujících ZOK, neboť se jej jediný akcionář společnosti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal. Nové akcie budou upisovány bez veřejné na bídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK. Nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je dosavadní jediný akcionář společnosti, tj. stát Česká republika, který vykonává svá akcionářská práva prostřednictvím organizačních složek státu, kte rými jsou ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., v platném znění a v souladu se zákonem č. 58/1995 Sb., tato ministerstva: Ministerstvo financí České republiky, se sídlem Letenská 15, Praha 1, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, se sídlem Na Frant išku 32, Praha 1, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, se sídlem Loretánské náměstí 5, Praha 1, Ministerstvo zemědělství České republiky, se sídlem Těšnov 17, Praha 1. Jediný akcionář upíše všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapi tálu společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., tedy všech 2775 (slovy: dva tisíce sedm set sedmdesát pět) kusů shora uvedených akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 4. Lhůta pro úpis všech shora uvedených akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. činí dva týdny ode dne tohoto rozhodnutí jediného akcionář. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Místem upisování akcií je sídlo společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., tedy adresa Praha 1, Vodičkova 34, PSČ 110 00. 5. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jedné akcie činí 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a celkový emisní kurs všech upisovaných akcií v počtu 2775 (slovy: dva tisíce sedm set sedmdesát pět) kusů činí 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých). 6. Lhůta pro splacení emisního kursu jediným akcionářem činí dva týdny ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen na zvláštní účet společnosti č. 268310106/4300 vedený u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. 7. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku celkem 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých) bude podán rejstříkovému soudu s návrhem na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působn osti valné hromady do 4. 1. 2016 od 4. 1. 2016

Jediný akcionář: Česká republika od 4. 4. 2006

Dne 1.10.2005 byla převedena formou vkladu na zvýšení základního kapitálu společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, IČ 27245322, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vlož ka 9958, část podniku společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen "EGAP"), v jejímž rámci EGAP poskytovala komerční úvěrové pojištění spadající pod odvětví 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č.1 k zákonu č. 363 /1999 S., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a uskutečňovala činnosti s tím související a která byla v rámci organizační struktury EGAP označována jako "Úsek komečního pojištění (120)", přičemž součástí vložené části podniku je část pojistnéh o kmene, s jehož převodem vyslovilo Ministerstvo financí souhlas. od 21. 10. 2005

změna Stanov v jejich úplném znění a v jejich nové redakci, schválené řádnou valnou hromadou dne 23.5.1997 do 27. 10. 1999 od 8. 4. 1998

změna Stanov v jejich úplném znění a v jejich nové redakci schválené mimořádnou valnou hromadou dne 17. prosince 1997 do 27. 10. 1999 od 16. 2. 1998

Názvy společnosti v cizích jazycích: anglicky: Export Guarantee and Insurace Corporation německy: Export Garantie - und Versicherungsgessellschaft, AG francouzsky La société de Garantie et Assurance des Exportation, S.A. španělsky Compaňia de Garantia y de Seguros a la Exportacion, S.A. do 4. 4. 2006 od 2. 11. 1997

Změna Stanov, § 8, bodu 2 provedena Dodatkem ke Stanovám, schváleným Mimořádnou valnou hromadou dne 19.12.1996 do 27. 10. 1999 od 7. 3. 1997

úplné znění stanov společnosti ze dne 24.5.1996 do 27. 10. 1999 od 13. 9. 1996

úplné znění stanov společnosti ze dne 10.11.1995 do 13. 9. 1996 od 5. 2. 1996

Změna Stanov schválena na 4. valné hromadě a osvědčena notářským zápisem ze dne 11.1.1993, zápis z 5. valné hromady ze dne 26.3.1993, rozhodnutí ministerstva financí České republiky, orgánu státního dozoru nad pojišťovnictvím pro území České republiky ze dne 22.1.1993, č.j. 323/3946/1993 a rozhodnutí ministerstva financí České republiky dozorčího orgánu nad pojišťovnictvím pro území České republiky ze dne 6.5.1992 č.j. 103/35186/1992. od 6. 12. 1993

Způsob jednání za společnost: za obchodní společnost jedná a obchodní společnost zavazuje předseda a místopředseda představenstva, podpisování za obchodní společnost se děje, tak že k natiš- těnému nebo napsanému názvu obchodní společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva. do 8. 2. 1995 od 6. 12. 1993

Údaje o založení akciové společnosti: Zakladatelskou smlouvou ze dne 10.2.1992 se zakladatelé - federální ministerstvo financí, federální ministerstvo hospodářství, federální ministerstvo zahraničního obchodu, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky - v souladu s bodem I/5 přílohy usnesení vlády ČSFR č. 721/1991 o programu na podporu exportu za podmínek stanovených zákonem č.513/1991 Sb., 185/1991 Sb. a 24/1991 sb. ve znění zák. č.25/1992 Sb. o založení společnosti. od 1. 6. 1992

Způsob jednání společnosti: za společnost jedná a společnost zavazuje předseda a místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti, který je volený z členů představenstva společnosti; podepisování se děje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva nebo generální ředitel. do 6. 12. 1993 od 1. 6. 1992

Dozorčí rada: ing. Miroslav Havel, Praha 6, Evropská 675 ing. Hana Dočkalová, Praha 9, Českolipská 897 ing. Ľubomír Klimo, Bratislava, Haanova 37 do 20. 12. 1993 od 1. 6. 1992

Názvy společnosti v cizích jazycích: anglicky: Export Guarantee and Insurace Corporation německy: Export-Garantie-und Versicherungsgessellschaft,AG francouzsky La société de Grantie et Assurance des Exportation, S.A. španělsky Compaňia exportadora de garantia y aseguradora, S.A. do 2. 11. 1997 od 1. 6. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 075 000 000 Kč

od 4. 1. 2016

Základní kapitál

vklad 1 300 000 000 Kč

do 4. 1. 2016 od 10. 1. 1996

Základní kapitál

vklad 420 000 000 Kč

do 10. 1. 1996 od 1. 6. 1992
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 4 075 od 14. 6. 2017
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 4 075 do 14. 6. 2017 od 4. 1. 2016
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 300 do 4. 1. 2016 od 10. 1. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 420 do 10. 1. 1996 od 1. 6. 1992

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ing. Július Kudla

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2020

vznik členství: 29. 4. 2020

Fragnerova 2491/22, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Martin Tlapa

První vztah: 14. 12. 2019

vznik členství: 13. 11. 2019

Mikulova 1572/13, Praha, 149 00, Česká republika

Mgr. Martin Pospíšil

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2019

vznik členství: 27. 8. 2019

Štětínská 361/21, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Ungerman CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2019

vznik členství: 1. 5. 2019

vznik funkce: 7. 6. 2019

Kunínova 1720/3, Praha, 149 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Eduard Muřický

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2018

vznik členství: 1. 5. 2018

Oblouková 1345/45, Rudná, 252 19, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Šulc CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2014

vznik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 3. 7. 2014

Malkovského 598, Praha 9, 199 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Ungerman CSc.

První vztah: 15. 6. 2019 - Poslední vztah: 12. 7. 2019

vznik členství: 1. 5. 2019

Kunínova 1720/3, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Július Kudla

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2019 - Poslední vztah: 1. 7. 2020

vznik členství: 28. 4. 2016

zánik členství: 28. 4. 2020

vznik funkce: 8. 3. 2019

zánik funkce: 28. 4. 2020

Fragnerova 2491/22, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Martásek

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2017 - Poslední vztah: 9. 10. 2018

vznik členství: 27. 4. 2017

zánik členství: 24. 8. 2018

vznik funkce: 27. 4. 2017

zánik funkce: 24. 8. 2018

Stojická 929/19, Praha, 190 17, Česká republika

Ing. Petr Martásek

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2017 - Poslední vztah: 9. 10. 2018

vznik členství: 27. 4. 2017

zánik členství: 24. 8. 2018

vznik funkce: 27. 4. 2017

zánik funkce: 24. 8. 2018

Stojická 929/19, Praha, 190 17, Česká republika

Ing. Jaroslav Koplík

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2017 - Poslední vztah: 9. 10. 2018

vznik členství: 27. 4. 2017

zánik členství: 24. 8. 2018

vznik funkce: 27. 4. 2017

zánik funkce: 24. 8. 2018

Chrustenice 203, 267 12, Česká republika

Ing. Jaroslav Koplík

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2017 - Poslední vztah: 9. 10. 2018

vznik členství: 27. 4. 2017

zánik členství: 24. 8. 2018

vznik funkce: 27. 4. 2017

zánik funkce: 24. 8. 2018

Chrustenice 203, 267 12, Česká republika

Ing. Petr Martásek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2017 - Poslední vztah: 21. 9. 2017

vznik členství: 27. 4. 2017

vznik funkce: 27. 4. 2017

Miroslava Hajna 759/1, Praha, 199 00, Česká republika

Ing. Jan Dubec

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2017 - Poslední vztah: 9. 10. 2018

vznik členství: 27. 4. 2017

zánik členství: 24. 8. 2018

vznik funkce: 27. 4. 2017

zánik funkce: 24. 8. 2018

Sládkovičova 1270/1, Praha, 142 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Dubec

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2017 - Poslední vztah: 9. 10. 2018

vznik členství: 27. 4. 2017

zánik členství: 24. 8. 2018

vznik funkce: 27. 4. 2017

zánik funkce: 24. 8. 2018

Sládkovičova 1270/1, Praha, 142 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Martásek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2017 - Poslední vztah: 21. 9. 2017

vznik členství: 27. 4. 2017

vznik funkce: 27. 4. 2017

Miroslava Hajna 759/1, Praha, 199 00, Česká republika

Ing. Július Kudla

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2016 - Poslední vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 28. 4. 2016

vznik funkce: 28. 4. 2016

Fragnerova 2491/22, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Július Kudla

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2016 - Poslední vztah: 7. 6. 2016

vznik členství: 25. 2. 2016

zánik členství: 28. 4. 2016

Fragnerova 2491/22, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Martin Tlapa MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2015 - Poslední vztah: 3. 10. 2019

vznik členství: 4. 9. 2015

zánik členství: 4. 9. 2019

člen dozorčí rady do 3. 10. 2019 od 18. 12. 2015

Mikulova 1572/13, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Ungerman CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2015 - Poslední vztah: 15. 6. 2019

vznik členství: 30. 4. 2015

zánik členství: 30. 4. 2019

vznik funkce: 28. 5. 2015

zánik funkce: 30. 4. 2019

místopředseda do 15. 6. 2019 od 10. 10. 2015

Kunínova 1720/3, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Ungerman CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2015 - Poslední vztah: 10. 10. 2015

vznik členství: 30. 4. 2015

Kunínova 1720/3, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Ungerman CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2015 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 30. 4. 2015

Kunínova 1720/3, Praha 4, 149 00, Česká republika

ING. Zdeněk Nekula

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2015 - Poslední vztah: 15. 6. 2019

vznik členství: 30. 4. 2015

zánik členství: 30. 4. 2019

Těšetice 170, 671 61, Česká republika

Ing. Jaroslav Ungerman CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 25. 6. 2015

vznik členství: 2. 9. 2014

zánik členství: 30. 4. 2015

vznik funkce: 2. 9. 2014

zánik funkce: 30. 4. 2015

Kunínova 1720/3, Praha, 149 00, Česká republika

Martin Pospíšil

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2015 - Poslední vztah: 9. 10. 2018

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 24. 8. 2018

Štětínská 361/21, Praha, 181 00, Česká republika

Martin Pospíšil

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2015 - Poslední vztah: 9. 10. 2018

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 24. 8. 2018

Štětínská 361/21, Praha, 181 00, Česká republika

ING. Zdeněk Nekula

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 25. 6. 2015

vznik členství: 27. 1. 2015

zánik členství: 30. 4. 2015

Těšetice 170, 671 61, Česká republika

Ing. Jaroslav Šulc CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2014 - Poslední vztah: 9. 6. 2018

vznik členství: 30. 4. 2014

zánik členství: 30. 4. 2018

vznik funkce: 3. 7. 2014

zánik funkce: 30. 4. 2018

Malkovského 598, Praha, 199 00, Česká republika

Ing. Petr Martásek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2014 - Poslední vztah: 25. 6. 2015

vznik členství: 27. 8. 2014

zánik členství: 30. 4. 2015

Kemrova 522/7, Praha, 190 15, Česká republika

Ing. Jaroslav Šulc CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2014 - Poslední vztah: 9. 6. 2018

vznik členství: 30. 4. 2014

zánik členství: 30. 4. 2018

vznik funkce: 3. 7. 2014

zánik funkce: 30. 4. 2018

Malkovského 598, Praha, 199 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Ungerman CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2014 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 2. 9. 2014

vznik funkce: 2. 9. 2014

Kunínova 1720/3, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Koplík

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2014 - Poslední vztah: 25. 6. 2015

vznik členství: 27. 8. 2014

zánik členství: 30. 4. 2015

Chrustenice 203, 267 12, Česká republika

Ing. Petr Martásek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2014 - Poslední vztah: 25. 6. 2015

vznik členství: 27. 8. 2014

Kemrova 522/7, Praha 9, 190 15, Česká republika

Ing. Petr Blažek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 23. 4. 2016

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 25. 2. 2016

Přemyslovská 1657/29, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Petr Blažek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 23. 4. 2016

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 25. 2. 2016

Přemyslovská 1657/29, Praha, 130 00, Česká republika

Martin Pospíšil

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 30. 5. 2015

vznik členství: 19. 6. 2014

Lucemburská 1599/31, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Šulc CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2014 - Poslední vztah: 30. 10. 2014

vznik členství: 30. 4. 2014

Malkovského 598, Praha 9, 199 00, Česká republika

Ing. Lukáš Wagenknecht

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2014 - Poslední vztah: 30. 10. 2014

vznik členství: 30. 4. 2014

zánik členství: 2. 9. 2014

U Krematoria 2636, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. David Havlíček

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2014 - Poslední vztah: 8. 3. 2014

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 28. 2. 2014

Berlínská 1491/13, Praha 10, 102 00, Česká republika

Mgr. Zdeněk Zajíček

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2013 - Poslední vztah: 20. 6. 2014

vznik členství: 3. 12. 2010

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 27. 1. 2011

zánik funkce: 30. 4. 2014

Stiessova 710/10, Praha 5, 155 00, Česká republika

Jan Dubec

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 25. 4. 2013

zánik členství: 27. 4. 2017

zánik funkce: 27. 4. 2017

Sládkovičova 1270/1, Praha, 142 00, Česká republika

Jan Dubec

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 25. 4. 2013

zánik členství: 27. 4. 2017

zánik funkce: 27. 4. 2017

Sládkovičova 1270/1, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Jiří Jirka

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 8. 3. 2014

vznik členství: 30. 4. 2013

zánik členství: 28. 2. 2014

Klostermannova 411/1, Olomouc, 783 01, Česká republika

Jiří Jirka

člen

První vztah: 28. 2. 2013 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

vznik členství: 22. 11. 2012

zánik členství: 30. 4. 2013

Klostermannova 411/1, Olomouc, 783 01, Česká republika

Zdeněk Vališ M.A.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2012 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 6. 5. 2011

zánik členství: 19. 6. 2014

vznik funkce: 16. 8. 2012

zánik funkce: 19. 6. 2014

9. května 28, Pletený Újezd, 273 51, Česká republika

JUDr. Pavel Řezáč

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2012 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 29. 1. 2015

Komornická 2072/15, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. David Havlíček

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2012 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 28. 2. 2014

Újezdní 158/13, Ostrava, 717 00, Česká republika

Ing. Radek Urban

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2012 - Poslední vztah: 20. 6. 2014

vznik členství: 26. 4. 2012

zánik členství: 30. 4. 2014

Jirčanská 832/18, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Tomáš Zídek

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2011 - Poslední vztah: 9. 10. 2012

vznik členství: 16. 5. 2011

zánik členství: 26. 4. 2012

K Netlukám 957, Praha 10, 104 00, Česká republika

Zdeněk Vališ M.A.

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2011 - Poslední vztah: 17. 10. 2012

vznik členství: 6. 5. 2011

zánik členství: 19. 6. 2014

zánik funkce: 19. 6. 2014

9. května 28, Pletený Újezd, 273 51, Česká republika

Ing. Milan Hovorka

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2011 - Poslední vztah: 17. 10. 2012

vznik členství: 3. 12. 2010

zánik členství: 26. 4. 2012

vznik funkce: 29. 1. 2011

zánik funkce: 26. 4. 2012

Uruguayská 11, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mgr. Zdeněk Zajíček

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2011 - Poslední vztah: 15. 12. 2013

vznik členství: 3. 12. 2010

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 27. 1. 2011

zánik funkce: 30. 4. 2014

Stiessova 710/10, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Tomáš Dub

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2011 - Poslední vztah: 9. 10. 2012

vznik členství: 3. 12. 2010

zánik členství: 30. 4. 2012

U akademie 389/9, Praha 7, 170 00, Česká republika

Mgr. Zdeněk Zajíček

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2011 - Poslední vztah: 2. 3. 2011

vznik členství: 3. 12. 2010

Stiessova 710/10, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Milan Hovorka

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2011 - Poslední vztah: 2. 3. 2011

vznik členství: 3. 12. 2010

Uruguayská 11, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Milan Hovorka

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2010 - Poslední vztah: 12. 1. 2011

vznik členství: 25. 11. 2010

zánik členství: 3. 12. 2010

Uruguayská 11, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Tomáš Dub

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2010 - Poslední vztah: 12. 1. 2011

vznik členství: 27. 10. 2010

zánik členství: 3. 12. 2010

U akademie 389/9, Praha 7, 170 00, Česká republika

Mgr. Zdeněk Zajíček

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2010 - Poslední vztah: 12. 1. 2011

vznik členství: 9. 9. 2010

zánik členství: 3. 12. 2010

vznik funkce: 9. 9. 2010

zánik funkce: 3. 12. 2010

Stiessova 710/10, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Koplík

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2010 - Poslední vztah: 20. 6. 2014

vznik členství: 26. 4. 2010

zánik členství: 26. 4. 2014

Chrustenice 203, 267 12, Česká republika

Ing. Petr Martásek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2010 - Poslední vztah: 20. 6. 2014

vznik členství: 26. 4. 2010

zánik členství: 26. 4. 2014

Kemrova 522/7, Praha 9, 190 15, Česká republika

JUDr. Ing. Marek Dlouhý

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2010 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

vznik členství: 26. 4. 2010

zánik členství: 1. 3. 2013

Ke Strašnické 26, Praha 10, 100 00, Česká republika

Mgr. Luboš Vaněk

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2010 - Poslední vztah: 2. 3. 2011

vznik členství: 24. 6. 2009

zánik členství: 28. 1. 2011

vznik funkce: 21. 1. 2010

zánik funkce: 28. 1. 2011

U Židovského hřbitova 1047/18, Praha 10, 104 00, Česká republika

Ing. Helena Bambasová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2010 - Poslední vztah: 14. 10. 2010

vznik členství: 17. 12. 2009

zánik členství: 6. 8. 2010

Hrusická 2527, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Helena Bambasová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2010 - Poslední vztah: 21. 1. 2010

vznik členství: 10. 12. 2009

zánik členství: 17. 12. 2009

Hrusická 2527, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Oldřich Černoch CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2010 - Poslední vztah: 9. 10. 2012

vznik členství: 17. 12. 2009

zánik členství: 31. 5. 2012

Vězeňská 913/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Oldřich Černoch CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2009 - Poslední vztah: 21. 1. 2010

vznik členství: 12. 10. 2009

zánik členství: 17. 12. 2009

Vězeňská 913/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Milena Horčicová CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2009 - Poslední vztah: 18. 7. 2011

vznik členství: 24. 6. 2009

zánik členství: 31. 3. 2011

U Hranic 14, Praha 10, 100 00, Česká republika

Mgr. Luboš Vaněk

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2009 - Poslední vztah: 27. 4. 2010

vznik členství: 24. 6. 2009

U židovského hřbitova 1047/18, Praha 10, 100 00, Česká republika

Mgr. Jana Adamcová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2009 - Poslední vztah: 13. 12. 2010

vznik členství: 24. 6. 2009

zánik členství: 5. 11. 2010

Sládkovičova 1237/13, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mgr. Luboš Vaněk

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2009

vznik členství: 9. 4. 2009

zánik členství: 24. 6. 2009

U židovského hřbitova 1047/18, Praha 10, 100 00, Česká republika

Mgr. Jana Adamcová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2009

vznik členství: 9. 4. 2009

zánik členství: 24. 6. 2009

Sládkovičova 1237/13, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Milan Šimáček

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2009

vznik členství: 5. 2. 2009

zánik členství: 28. 4. 2009

Chýňská 415/6, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Martin Tlapa MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2008 - Poslední vztah: 28. 4. 2009

vznik členství: 3. 11. 2008

zánik členství: 9. 4. 2009

vznik funkce: 3. 11. 2008

zánik funkce: 9. 4. 2009

Mikulova 1572/13, Praha 4, 149 00, Česká republika

Doc.Ing. Václav Petříček

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 6. 3. 2009

vznik členství: 26. 4. 2006

zánik členství: 27. 2. 2009

Na Boleslavce 128, Praha 8, 182 00, Česká republika

PhDr. Milan Sedláček

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 21. 1. 2010

vznik členství: 28. 2. 2008

zánik členství: 5. 11. 2009

Chlupova 1, Brno, 600 00, Česká republika

Ing. Ivan Fuksa

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 14. 10. 2010

vznik členství: 19. 2. 2007

zánik členství: 29. 5. 2010

vznik funkce: 28. 2. 2008

zánik funkce: 29. 5. 2010

Hornická 115, Příbram II, 261 01, Česká republika

Ing. Martin Tlapa MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 10. 11. 2008

vznik členství: 27. 10. 2004

zánik členství: 3. 11. 2008

vznik funkce: 28. 2. 2008

zánik funkce: 3. 11. 2008

Mikulova 1572/13, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Ivan Fuksa

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2007 - Poslední vztah: 6. 3. 2008

vznik členství: 19. 2. 2007

vznik funkce: 19. 2. 2007

zánik funkce: 28. 2. 2008

Hornická 115, Příbram II, 261 01, Česká republika

PhDr. Ivo Hlaváč

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2007 - Poslední vztah: 21. 10. 2009

vznik členství: 19. 2. 2007

zánik členství: 3. 9. 2009

Čajkovského 1423/13, Praha 3, 130 00, Česká republika

Doc.Ing. Tomáš Doucha CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2006 - Poslední vztah: 28. 2. 2007

vznik členství: 21. 12. 2006

zánik členství: 19. 2. 2007

Soborská 18/1318, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Martin Tlapa MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2006 - Poslední vztah: 6. 3. 2008

vznik členství: 27. 10. 2004

Mikulova 1572/13, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Edita Hrdá

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2006 - Poslední vztah: 6. 3. 2008

vznik členství: 26. 4. 2006

zánik členství: 28. 2. 2008

Zikova 5, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Karel Goldemund

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2006 - Poslední vztah: 28. 2. 2007

vznik členství: 26. 4. 2006

zánik členství: 16. 2. 2007

vznik funkce: 26. 4. 2006

zánik funkce: 16. 2. 2007

Tyršova 38, Vyškov, 682 01, Česká republika

Doc.Ing. Václav Petříček

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2006 - Poslední vztah: 6. 3. 2008

vznik členství: 26. 4. 2006

vznik funkce: 26. 4. 2006

zánik funkce: 28. 2. 2008

Na Boleslavce 128, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Jiřina Rovná

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2006 - Poslední vztah: 6. 5. 2010

vznik členství: 26. 4. 2006

zánik členství: 26. 4. 2010

Za zahradami 400, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Martin Tlapa MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2006 - Poslední vztah: 14. 6. 2006

vznik členství: 27. 10. 2004

vznik funkce: 15. 11. 2004

zánik funkce: 26. 4. 2006

Mikulova 1572/13, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Martin Bartoš

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2006 - Poslední vztah: 6. 5. 2010

vznik členství: 10. 2. 2006

zánik členství: 26. 4. 2010

U kapličky 1215/10, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ing. Jiří Šiman

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2006 - Poslední vztah: 5. 2. 2009

vznik členství: 1. 3. 2006

zánik členství: 12. 12. 2008

Jičínská 226/17, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Laštovka

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2006 - Poslední vztah: 26. 5. 2006

zánik členství: 26. 4. 2006

vznik funkce: 1. 3. 2006

zánik funkce: 26. 4. 2006

Sasanková 2658, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Hana Heidlerová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2006 - Poslední vztah: 27. 12. 2006

vznik funkce: 1. 3. 2006

zánik funkce: 4. 12. 2006

Milady Horákové 86, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Pavel Klaban

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2006 - Poslední vztah: 6. 5. 2010

vznik členství: 11. 2. 2006

zánik členství: 26. 4. 2010

Chodovická 2281, Praha 9, 193 00, Česká republika

Ing. Helena Knížková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2005 - Poslední vztah: 14. 4. 2006

vznik členství: 29. 4. 2005

zánik členství: 21. 12. 2005

Česká 1108, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Martin Tlapa MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2005 - Poslední vztah: 26. 5. 2006

vznik členství: 27. 10. 2004

vznik funkce: 15. 11. 2004

Mikulova 1572/13, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Jiří Šiman

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2005 - Poslední vztah: 14. 4. 2006

vznik členství: 12. 2. 2003

zánik členství: 1. 3. 2006

vznik funkce: 15. 11. 2004

zánik funkce: 1. 3. 2006

Jičínská 226/17, Praha 3, 130 00, Česká republika

Bc. Petr Krejčí

člen

První vztah: 7. 11. 2003 - Poslední vztah: 14. 4. 2006

vznik členství: 12. 2. 2003

zánik členství: 21. 12. 2005

K.H.Máchy 1204/3, Bruntál, 792 01, Česká republika

Ing. Jiří Šiman

člen

První vztah: 7. 11. 2003 - Poslední vztah: 15. 1. 2005

vznik členství: 12. 2. 2003

Jičínská 226/17, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Ladislava Soukupová

člen

První vztah: 7. 11. 2003 - Poslední vztah: 14. 4. 2006

vznik členství: 11. 2. 2003

zánik členství: 21. 12. 2005

Třeboradická 1077/16, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Pavel Klaban

člen

První vztah: 7. 11. 2003 - Poslední vztah: 14. 4. 2006

vznik členství: 11. 2. 2003

zánik členství: 10. 2. 2006

Chodovická 2281, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Pavel Klaban

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2003 - Poslední vztah: 7. 11. 2003

vznik členství: 2. 2. 2000

zánik členství: 11. 2. 2003

Chodovická 2281, Praha 9, Česká republika

Ing. Helena Knížková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2003 - Poslední vztah: 12. 7. 2005

vznik členství: 19. 9. 2002

zánik členství: 28. 4. 2005

Česká 1108, Praha 5, Česká republika

Ing. Jiří Šiman

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2003 - Poslední vztah: 7. 11. 2003

vznik členství: 3. 2. 2000

zánik členství: 12. 2. 2003

Jičínská 17, Praha 3, Česká republika

JUDr. Miroslav Somol CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2003 - Poslední vztah: 15. 1. 2005

vznik členství: 19. 9. 2002

zánik členství: 20. 8. 2004

vznik funkce: 7. 10. 2002

zánik funkce: 20. 8. 2004

Opuková 36, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Aleš Šatánek CSc

člen

První vztah: 26. 7. 2002 - Poslední vztah: 25. 8. 2003

zánik členství: 19. 9. 2002

Pod štěpem 10, Praha 10, Česká republika

Ing. František Mach

člen

První vztah: 4. 4. 2000 - Poslední vztah: 7. 11. 2003

vznik členství: 3. 2. 2000

zánik členství: 16. 1. 2003

Podolská 102, Praha 4, Česká republika

Ing. Ladislava Soukupová

člen

První vztah: 4. 4. 2000 - Poslední vztah: 7. 11. 2003

vznik členství: 2. 2. 2000

zánik členství: 11. 2. 2003

Třeboradická 1077, Praha 8, Česká republika

Ing. Jiří Šiman

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 1999 - Poslední vztah: 25. 8. 2003

zánik členství: 3. 2. 2000

Jičínská 17, Praha 3, Česká republika

Ing. Jiří Maceška

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 1999 - Poslední vztah: 25. 8. 2003

zánik členství: 19. 6. 2002

zánik funkce: 19. 6. 2002

Nad studánkou 7, Praha 4, Česká republika

Petr Braun

člen

První vztah: 29. 4. 1999 - Poslední vztah: 27. 10. 1999

Sídliště 1087/27, Praha 5 - Radotín, Česká republika

JUDr. Ing. Miloslav Fiedler

člen

První vztah: 18. 3. 1999 - Poslední vztah: 29. 4. 1999

K Zahrádkám 17, Praha 5, Česká republika

Ing. Jiří Maceška

člen

První vztah: 18. 3. 1999 - Poslední vztah: 27. 10. 1999

Nad studánkou 7, Praha 4, Česká republika

Ing. Helena Knížková

člen

První vztah: 17. 3. 1999 - Poslední vztah: 26. 7. 2002

Česká 1108, Praha 5, Česká republika

JUDr. Pavel Dvořák

předseda

První vztah: 8. 4. 1998 - Poslední vztah: 18. 3. 1999

Hekrova 851, Praha 4, Česká republika

Ing. Tomáš Husák

předseda

První vztah: 7. 3. 1997 - Poslední vztah: 8. 4. 1998

r.č. 490526/0250 do 8. 4. 1998 od 7. 3. 1997

Pod lomem 18, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Aleš Fojtík

člen

První vztah: 7. 3. 1997 - Poslední vztah: 17. 3. 1999

Součkova 984/9, Praha 6, Česká republika

ing. Miroslav Havel

člen

První vztah: 7. 3. 1997 - Poslední vztah: 18. 3. 1999

Evropská 675, Praha 6, Česká republika

Ing. Pavel Klaban

člen

První vztah: 7. 3. 1997 - Poslední vztah: 25. 8. 2003

zánik členství: 2. 2. 2000

Chodovická 2281, Praha 9, Česká republika

JUDr. Marian Šimek

člen

První vztah: 7. 3. 1997 - Poslední vztah: 4. 4. 2000

Karla IV. 2591, Pardubice, Česká republika

Ing. Jindřich Procházka

člen

První vztah: 7. 3. 1997 - Poslední vztah: 4. 4. 2000

Jankovcova 43/35, Praha 7, Česká republika

Ing. Tomáš Husák

předseda

První vztah: 10. 1. 1996 - Poslední vztah: 7. 3. 1997

Pod lomem 18, Praha 4, 140 00, Česká republika

ing. Miroslav Havel

člen

První vztah: 20. 12. 1993 - Poslední vztah: 7. 3. 1997

Evropská 675, Praha 6, Česká republika

ing. Ivo Novák

předseda

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 10. 1. 1996

Hovorčovická 19, Praha 8, Česká republika

JUDr. Ivana Řeháková

člen

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 7. 3. 1997

Seydlerova 2152, Praha 5, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Jan Procházka

předseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2018

vznik členství: 18. 12. 2017

vznik funkce: 18. 12. 2017

Štorkánova 3236/16, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Martin Růžička

člen představenstva

První vztah: 28. 9. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

Jantarová 957/21, Praha, 154 00, Česká republika

Marek Dlouhý

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 3. 2016

vznik členství: 28. 3. 2013

vznik funkce: 8. 2. 2016

Ke Strašnické 26/20, Praha, 100 00, Česká republika

Miroslav Somol

člen

První vztah: 28. 2. 2013

vznik členství: 11. 10. 2012

Opuková 173/36, Praha, 163 00, Česká republika

Historické vztahy

Jan Procházka

předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 30. 1. 2018

vznik členství: 17. 12. 2012

zánik členství: 17. 12. 2017

vznik funkce: 17. 12. 2012

zánik funkce: 17. 12. 2017

Štorkánova 3236/16, Praha, 150 00, Česká republika

Jan Procházka

předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 30. 1. 2018

vznik členství: 17. 12. 2012

zánik členství: 17. 12. 2017

vznik funkce: 17. 12. 2012

zánik funkce: 17. 12. 2017

Štorkánova 3236/16, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Milan Šimáček

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2014 - Poslední vztah: 7. 6. 2016

vznik členství: 10. 2. 2014

zánik členství: 30. 4. 2016

vznik funkce: 10. 2. 2014

zánik funkce: 30. 4. 2016

Chýňská 415/6, Praha, 161 00, Česká republika

Ing. Milan Šimáček

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2014 - Poslední vztah: 7. 6. 2016

vznik členství: 10. 2. 2014

zánik členství: 30. 4. 2016

vznik funkce: 10. 2. 2014

zánik funkce: 30. 4. 2016

Chýňská 415/6, Praha, 161 00, Česká republika

Ing. Ladislav Řezníček MBA

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 25. 6. 2015

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik členství: 9. 3. 2015

Geologická 992/3, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Ladislav Řezníček MBA

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 25. 6. 2015

vznik členství: 26. 5. 2011

Geologická 992/3, Praha 5, 152 00, Česká republika

Marek Dlouhý

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 23. 3. 2016

vznik členství: 28. 3. 2013

Ke Strašnické 26/20, Praha, 100 00, Česká republika

Miroslav Somol

člen

První vztah: 28. 2. 2013 - Poslední vztah: 28. 2. 2013

vznik členství: 29. 9. 2012

zánik členství: 11. 10. 2012

Opuková 173/36, Praha, 163 00, Česká republika

Ing. Milan Šimáček

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 2. 2013 - Poslední vztah: 8. 3. 2014

vznik členství: 24. 6. 2009

zánik členství: 10. 2. 2014

vznik funkce: 17. 12. 2012

zánik funkce: 10. 2. 2014

Chýňská 415/6, Praha 6, 160 00, Česká republika

Miroslav Somol

člen

První vztah: 28. 2. 2013 - Poslední vztah: 29. 11. 2017

vznik členství: 11. 10. 2012

zánik členství: 11. 10. 2017

Opuková 173/36, Praha, 163 00, Česká republika

Jan Procházka

předseda představenstva

První vztah: 28. 2. 2013 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 17. 12. 2012

Ostrovského 1213/23, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Ladislav Řezníček MBA

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2011 - Poslední vztah: 1. 1. 2014

vznik členství: 26. 5. 2011

Geologická 992/3, Praha 5, 152 00, Česká republika

JUDr. Jiří Skuhra

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2009 - Poslední vztah: 17. 10. 2012

vznik členství: 18. 9. 2009

zánik členství: 24. 9. 2012

Bubenečská 282/8, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Milan Šimáček

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2009 - Poslední vztah: 28. 2. 2013

vznik členství: 24. 6. 2009

zánik členství: 10. 2. 2014

zánik funkce: 10. 2. 2014

Chýňská 415/6, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Karel Pleva MBA

předseda představenstva

První vztah: 6. 3. 2009 - Poslední vztah: 17. 10. 2012

vznik členství: 23. 2. 2009

zánik členství: 21. 9. 2012

vznik funkce: 25. 2. 2009

zánik funkce: 21. 9. 2012

Kloboukova 53, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Václav Bok

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2009

vznik členství: 26. 4. 2006

zánik členství: 24. 6. 2009

Sulice 910, 251 68, Česká republika

Ing. Václav Bok

předseda představenstva

První vztah: 5. 2. 2009 - Poslední vztah: 6. 3. 2009

vznik členství: 26. 4. 2006

vznik funkce: 5. 2. 2009

zánik funkce: 25. 2. 2009

Láskova 1815/14, Praha 4, 148 00, Česká republika

JUDr. Miroslav Somol

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2007 - Poslední vztah: 19. 7. 2007

vznik členství: 28. 6. 2007

Opuková 173/36, Praha 6, 163 00, Česká republika

JUDr. Miroslav Somol CSc.

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2007 - Poslední vztah: 28. 2. 2013

vznik členství: 28. 6. 2007

zánik členství: 28. 9. 2012

Opuková 173/36, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Pavol Parízek

předseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2006 - Poslední vztah: 5. 2. 2009

vznik členství: 26. 4. 2006

zánik členství: 5. 2. 2009

vznik funkce: 26. 4. 2006

zánik funkce: 5. 2. 2009

Paříkova 910/9, Praha 9, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavol Pařízek

předseda představenstva

První vztah: 26. 5. 2006 - Poslední vztah: 14. 6. 2006

vznik členství: 26. 4. 2006

vznik funkce: 26. 4. 2006

Paříkova 910/9, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Karel Šimsa

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 5. 2006 - Poslední vztah: 19. 7. 2007

vznik členství: 26. 4. 2006

zánik členství: 28. 6. 2007

vznik funkce: 26. 4. 2006

zánik funkce: 28. 6. 2007

Třeboradická 1067/31, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Václav Bok

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2006 - Poslední vztah: 5. 2. 2009

vznik členství: 26. 4. 2006

Láskova 1815/14, Praha 4, 148 00, Česká republika

JUDr.Ing. Jana Ammerlaan

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2006 - Poslední vztah: 6. 3. 2009

vznik členství: 26. 4. 2006

zánik členství: 23. 2. 2009

Roztoklatská 90, Tuklaty, 250 82, Česká republika

JUDr. Dalibor Vainer

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2006 - Poslední vztah: 18. 7. 2011

vznik členství: 26. 4. 2006

zánik členství: 26. 5. 2011

Sartoriova 29/15, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Marie Košťálová CSc.

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2006 - Poslední vztah: 26. 5. 2006

vznik členství: 24. 10. 2005

zánik členství: 26. 4. 2006

Mazurská 520, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Pavol Parízek

2. místopředseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2006 - Poslední vztah: 26. 5. 2006

vznik členství: 29. 4. 2005

zánik členství: 26. 4. 2006

vznik funkce: 29. 4. 2005

zánik funkce: 26. 4. 2006

Paříkova 910/9, Praha 9, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Karel Goldemund

Předseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2006 - Poslední vztah: 26. 5. 2006

vznik členství: 24. 10. 2005

zánik členství: 26. 4. 2006

vznik funkce: 23. 11. 2005

zánik funkce: 26. 4. 2006

Tyršova 38, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Milena Horčicová CSc.

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2005 - Poslední vztah: 26. 5. 2006

vznik členství: 29. 4. 2005

zánik členství: 26. 4. 2006

U hranic 3221/14, Praha 10, 100 00, Česká republika

Doc. Ing. Václav Petříček CSc.

1. místopředseda představenstva

První vztah: 12. 7. 2005 - Poslední vztah: 26. 5. 2006

vznik členství: 29. 4. 2005

zánik členství: 26. 4. 2006

vznik funkce: 29. 4. 2005

zánik funkce: 26. 4. 2006

Na Boleslavce 128, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Karel Šimsa

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2005 - Poslední vztah: 26. 5. 2006

vznik členství: 29. 4. 2005

zánik členství: 26. 4. 2006

Třeboradická 1067/31, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Petr Trauške

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2005 - Poslední vztah: 21. 2. 2006

vznik členství: 29. 4. 2005

zánik členství: 24. 10. 2005

Věkova 1690/10, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Ladislav Zelinka Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 12. 7. 2005 - Poslední vztah: 21. 2. 2006

vznik členství: 29. 4. 2005

zánik členství: 24. 10. 2005

vznik funkce: 29. 4. 2005

zánik funkce: 24. 10. 2005

Vavřinec 56, 285 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavol Parízek

2. místopředseda představenstva

První vztah: 12. 7. 2005 - Poslední vztah: 21. 2. 2006

vznik členství: 29. 4. 2005

vznik funkce: 29. 4. 2005

Matějkova 1089/3, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Josef Tauber

člen

První vztah: 7. 11. 2003 - Poslední vztah: 26. 5. 2006

vznik členství: 5. 6. 2003

zánik členství: 26. 4. 2006

Panenské Břežany 154, 250 70, Česká republika

Ing. Pavol Parízek

2. místopředseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2003 - Poslední vztah: 12. 7. 2005

vznik členství: 3. 2. 2000

zánik členství: 29. 4. 2005

vznik funkce: 3. 2. 2000

Matějkova 1089/3, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Tomáš Révész

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2003 - Poslední vztah: 7. 11. 2003

vznik členství: 3. 2. 2000

zánik členství: 5. 6. 2003

Zázvorkova 2009, Praha 5, Česká republika

Ing. Karel Šimsa

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2003 - Poslední vztah: 12. 7. 2005

vznik členství: 3. 2. 2000

zánik členství: 29. 4. 2005

Třeboradická 1067/31, Praha 8, Česká republika

Ing. Vlastimil Gejdoš CSc.

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2003 - Poslední vztah: 12. 7. 2005

vznik členství: 3. 2. 2000

zánik členství: 29. 4. 2005

Pelušková 1345, Praha 9, Česká republika

Ing. Karel Venera

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2003 - Poslední vztah: 26. 5. 2006

vznik členství: 19. 9. 2002

zánik členství: 26. 4. 2006

Křižanovice 222, 683 57, Česká republika

Ing. Tomáš Husák

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2003 - Poslední vztah: 26. 5. 2006

vznik členství: 19. 9. 2002

zánik členství: 26. 4. 2006

Pod lomem 18, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Milena Horčicová CSc.

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2003 - Poslední vztah: 12. 7. 2005

vznik členství: 3. 2. 2000

zánik členství: 29. 4. 2005

U Hranic 3221/14, Praha 10, Česká republika

Ing. Václav Petříček CSc.

1. místopředseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2003 - Poslední vztah: 12. 7. 2005

vznik členství: 3. 2. 2000

zánik členství: 29. 4. 2005

vznik funkce: 3. 2. 2000

Na Boleslavce 128, Praha 8, Česká republika

Ing. Milena Horčicová CSc.

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2002 - Poslední vztah: 25. 8. 2003

zánik členství: 3. 2. 2000

U Hranic 14/3221, Praha 10, Česká republika

Ing. Antonín Kalina

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2002 - Poslední vztah: 25. 8. 2003

zánik členství: 19. 9. 2002

Petrov 230, Česká republika

Ing. Vlastimil Gejdoš CSc.

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2002 - Poslední vztah: 25. 8. 2003

zánik členství: 3. 2. 2000

Pelušková 1345, Praha 9, Česká republika

Marek Skolil

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2001 - Poslední vztah: 25. 8. 2003

zánik členství: 9. 9. 2002

Korunní 1369/69, Praha 3, Česká republika

Ing. Václav Petříček CSc.

1.Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 8. 2000 - Poslední vztah: 25. 8. 2003

zánik členství: 3. 2. 2000

zánik funkce: 3. 2. 2000

Na Boleslavce č. 128, Praha 8, Česká republika

Ing. Ladislav Zelinka

předseda představenstva

První vztah: 29. 8. 2000 - Poslední vztah: 12. 7. 2005

vznik členství: 18. 5. 2000

zánik členství: 28. 4. 2005

vznik funkce: 31. 5. 2000

Vavřinec - Žíšov 56, Česká republika

Ing. Václav Petříček CSc.

1.Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 8. 2000 - Poslední vztah: 29. 8. 2000

Na Boleslavce č. 128, Praha 8, Česká republika

Ing. Antonín Kalina

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2000 - Poslední vztah: 26. 7. 2002

Španielova 1284, Praha 6, Česká republika

Ing. Karel Žebrakovský

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2000 - Poslední vztah: 25. 5. 2001

Terronská 2, Praha 6, Česká republika

Ing. Jindřich Procházka

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2000 - Poslední vztah: 25. 4. 2000

Jankovcova 43/35, Praha 7, Česká republika

Ing. Jan Mládek CSc.

předseda představenstva

První vztah: 27. 10. 1999 - Poslední vztah: 29. 8. 2000

Batličkova 3, Praha 8, Česká republika

Ing. Milena Horčicová CSc.

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 1999 - Poslední vztah: 26. 7. 2002

Nám. Svatopluka Čecha 10, Praha 10, Česká republika

Ing. Marie Cihelnová

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 1999 - Poslední vztah: 4. 4. 2000

Suchý Vršek 2130/17, Praha 5, Česká republika

Ing. Julius Fröhlich

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 1999 - Poslední vztah: 27. 10. 1999

Olbrachtova 1140, Černošice, Česká republika

Ing. Pavel Vacek

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 1999 - Poslední vztah: 4. 4. 2000

Krohova 50, Praha 6, Česká republika

Ing. Irma Zlatohlávková

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 1999 - Poslední vztah: 27. 10. 1999

Nad Vodovodem 47, Praha 10, Česká republika

Ing. Tomáš Husák

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 1998 - Poslední vztah: 29. 4. 1999

Pod lomem 18, Praha 4, Česká republika

Michal Frankl

předseda představenstva

První vztah: 16. 2. 1998 - Poslední vztah: 18. 3. 1999

Řehořova 36, Brno, 600 00, Česká republika

Ing. Karel Šimsa

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1997 - Poslední vztah: 25. 8. 2003

zánik členství: 3. 2. 2000

Třeboradická 1067/31, Praha 8, Česká republika

Vladimír Rudlovčák CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 7. 3. 1997 - Poslední vztah: 16. 2. 1998

Davídkova 95, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Miroslav Křenek

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1997 - Poslední vztah: 8. 4. 1998

Miškovická 22/240, Praha 9, Česká republika

ing. Václav Slavíček

Člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1997 - Poslední vztah: 18. 3. 1999

Italská 2368, Kladno II, Česká republika

Ing. Milena Horčicová CSc.

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1997 - Poslední vztah: 29. 4. 1999

Nám. Svatopluka Čecha 10, Praha 10, Česká republika

ing. Václav Petříček CSc.

1.Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 3. 1997 - Poslední vztah: 29. 8. 2000

rodné číslo: 449513/060 do 29. 8. 2000 od 7. 3. 1997

Slancova 14, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Vlastimil Gejdoš CSc.

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1997 - Poslední vztah: 26. 7. 2002

V háji 14, Praha 7, Česká republika

Ing. Tomáš Révész

Člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1997 - Poslední vztah: 25. 8. 2003

zánik členství: 3. 2. 2000

Zázvorkova 2009, Praha 5, Česká republika

Ing. Pavol Parízek

2.Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 3. 1997 - Poslední vztah: 25. 8. 2003

zánik členství: 3. 2. 2000

Matějkova 1089/3, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Milena Horčicová CSc.

člen představenstva

První vztah: 10. 1. 1996 - Poslední vztah: 7. 3. 1997

Nám. Svatopluka Čecha 10, Praha 10, Česká republika

Ing. Tomáš Révész

Člen představenstva

První vztah: 10. 1. 1996 - Poslední vztah: 7. 3. 1997

Zázvorkova 2009, Praha 5, Česká republika

ing. Jaroslav Ludva

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 1995 - Poslední vztah: 13. 9. 1996

Křenová 251/8, Praha 6, Česká republika

Vladimír Rudlovčák, Csc.

Předseda představenstva

První vztah: 8. 2. 1995 - Poslední vztah: 7. 3. 1997

Davídkova 95, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Václav Čihák

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 1995 - Poslední vztah: 7. 3. 1997

Husova 29, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Jiří Zimola CSc.

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 1995 - Poslední vztah: 13. 9. 1996

Škroupova 1714, Říčany, 251 01, Česká republika

ing. Pavol Parízek

2.Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 1995 - Poslední vztah: 7. 3. 1997

Matějkova 1089/3, Praha 9, 190 00, Česká republika

ing. Václav Petříček CSc.

1.Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 1995 - Poslední vztah: 7. 3. 1997

Slancova 14, Praha 8, 180 00, Česká republika

ing. Pavol Parízek

Člen představenstva

První vztah: 3. 1. 1994 - Poslední vztah: 8. 2. 1995

Matějkova 1089/3, Praha 9, 190 00, Česká republika

ing. Václav Kupka CSc.

Člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 8. 2. 1995

Lýskova 1591, Praha 5, Česká republika

ing. Marie Košťálová CSc.

Člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 14. 7. 1995

Mazurská 520, Praha 8, Česká republika

ing. Arnošt Bohm CSc.

Člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 10. 1. 1996

Osmuchinova 23, Praha 6, Česká republika

ing. Václav Slavíček

Člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 7. 3. 1997

Italská 2368, Kladno II, Česká republika

ing. Vladimír Rudlovčák CSc.

Člen představenstva

První vztah: 1. 6. 1992 - Poslední vztah: 8. 2. 1995

Davídkova 95, Praha 8, 180 00, Česká republika

ing. Ota Kaftan

Člen představenstva

První vztah: 1. 6. 1992 - Poslední vztah: 8. 2. 1995

Litevská 2570, Kladno, 272 00, Česká republika

ing. Belo Bosák

Člen představenstva

První vztah: 1. 6. 1992 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Radimova 2057, Praha 6, 160 00, Česká republika

ing. Václav Petříček CSc.

Člen představenstva

První vztah: 1. 6. 1992 - Poslední vztah: 8. 2. 1995

Slancova 14, Praha 8, 180 00, Česká republika

ing. Pavol Pařízek

Člen představenstva

První vztah: 1. 6. 1992 - Poslední vztah: 3. 1. 1994

Matějkova 1089/3, Praha 9, 190 00, Česká republika

ing. Tomáš Spurný

Člen představenstva

První vztah: 1. 6. 1992 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Květnového vítězství 496, Praha 4, 140 00, Česká republika

ing. Ivan Kočárník CSc.

Člen představenstva

První vztah: 1. 6. 1992 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

ZLončická 11, Praha 8, 180 00, Česká republika

ing. Jiří Brabec

Člen představenstva

První vztah: 1. 6. 1992 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Ledvinova 2, Praha 4, 140 00, Česká republika

Společnost zastupuje předseda představenstva nebo alespoň dva (2) členové představenstva.

od 14. 6. 2017

Za představenstvo jednají jménem společnosti předseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva. Představenstvo společnost zavazuje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo alespoň dva členové p ředstavenstva.

do 14. 6. 2017 od 26. 5. 2006

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Statutární orgán společnosti jedná a společnost zavazuje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo první místopředseda představenstva nebo druhý místopředseda - generální ředitel, nebo prokurista společnosti.

do 26. 5. 2006 od 10. 1. 1996

Za obchodní společnost jedná a obchodní společnost zavazuje předseda nebo první místopředseda představenstva nebo druhý místopředseda představenstva - generální ředitel nebo člen představenstva - náměstek generálního ředitele, podpisování za obchodní společnost se děje tak, že k natiš- těnému nebo napsanému názvu obchodní společnoti připojí svůj podpis předseda nebo první místopředseda představenstva nebo druhý místopředseda - generální ředitel nebo člen předsta- venstva - náměstek generálního ředitele.

do 10. 1. 1996 od 8. 2. 1995

Další vztahy firmy Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Historické vztahy

Ing. Karel Šimsa

První vztah: 7. 11. 2003 - Poslední vztah: 10. 6. 2008

Třeboradická 1067/31, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Arnošt Böhm CSc.

První vztah: 10. 1. 1996 - Poslední vztah: 17. 9. 2003

Anastázova 23, Praha 6, Česká republika

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).