Hlavní navigace

KRISTIÁN DEVELOPMENT, a.s.

Firma KRISTIÁN DEVELOPMENT, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 11563, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 24 800 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27658619

Sídlo:

Lumírova 105/21, Praha Nusle (Praha 2), 128 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

9. 2. 2007

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 11563, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ACTHERM finance a.s. od 9. 2. 2007

Obchodní firma

KRISTIÁN DEVELOPMENT, a.s. od 9. 10. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 9. 2. 2007

adresa

Lumírova 21/105
Praha 2 12800 od 9. 10. 2007

adresa

Husitská 344/63
Praha 3 13000 do 9. 10. 2007 od 9. 2. 2007

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 4. 2009

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 9. 2. 2007

zprostředkování obchodu a služeb do 21. 4. 2009 od 9. 2. 2007

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 21. 4. 2009 od 9. 2. 2007

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti učinil dne 7.11.2007, ve spojení s rozhodnutím o doplnění svého rozhodnutí ze dne 23.11.2007, ve smyslu ust. § 190 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů při výkonu působnosti valné hromady této akciové spol ečnosti rozhodnutí o: Zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: -základní kapitál se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč na částku 24.800.000,- Kč, tedy o částku 22.800.000,--Kč, přičemž se mepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, -bude upsáno 114 kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 200.000,--Kč, akcie budou vydány v listinné podobě, -akcie stejné nominální hodnoty zajišťují majitelům stejná práva, pokud ze zákona nebo ze stanov společnosti nevyplývá něco jiného, -jediný akcionář Václav Řičář, r.č. 720926/2577, bytem Liberec, Vratislavice nad Nisou, Seniorů 1210, prohlásil, že se vzdává svého přednostního práva k upsání akcií na zvýšení základního kapitálu o částku 22.800.000,--Kč, -jediný akcionář Václav Řičář, r.č. 720926/2577, bytem Liberec, Vratislavice nad Nisou, Seniorů 1210,prohlásil, že všech 114 kusů akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to Ing. arch. Markovi Řičářovi, r.č. 66 04 07/0000, bytem Liberec V, 8. března 17/8, který splatí celý emisní kurs všech 114 kusů upsaných akcií nepeněžitým vkladem, -emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě a bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem, -předmětem nepeněžitého vkladu jsou: -nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na listu vlastnictví č. 471 pro katastrální území Liberec a to prům. objekt čp. 13 v Liberci V-Kristiánov postavený na p.č. 1066 zastavěná plocha a nádvoří -nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na listu vlastnictví č. 471 pro katastrální území Liberec a to p.č. 1066 zastavěná plocha a nádvoří -nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na listu vlastnictví č.471 pro katastrální území Liberec a to prům. objekt čp. 14 v Liberci V - Kristiánov postavený na p.č. 1067 zastavěná plocha a nádvoří -nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na listu vlastnictví č. 471 pro katastrální území Liberec a to p.č. 1067 zastavěná plocha a nádvoří -nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na listu vlastnictví č. 471 pro katastrální území Liberec a to prům. objekt čp. 15 v Liberci V - Kristiánov postavený na p.č. 1069 zastavěná plocha a nádvoří -nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na listu vlastnictví č. 471 pro katastrální území Liberec a to p.č. 1069 zastavěná plocha a nádvoří -nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na listu vlastnictví č. 471 pro katastrální území Liberec a to prům. objekt čp. 16 v Liberci V - Kristiánov postavený na p.č. 1071 zastavěná plocha a nádvoří -nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na listu vlastnictví č. 471 pro katastrální území Liberec a to p.č. 1071 zastavěná plocha a nádvoří -nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na listu vlastnictví č.471 pro katastrální území Liberec a to prům. objekt čp. 17 v Liberci V - Kristiánov postavený na p.č. 1074 zastavěná plocha a nádvoří -nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na listu vlastnictví č. 471 pro katastrální území Liberec a to p.č. 1074 zastavěná plocha a nádvoří -nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na listu vlastnictví č. 471 pro katastrální území Liberec a to prům. objekt čp. 52 v Liberci V - Kristiánov postavený na p.č. 1068 zastavěná plocha a nádvoří -nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na listu vlastnictví č. 471 pro katastrální území Liberec a to p.č. 1068 zastavěná plocha a nádvoří -nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na listu vlastnictví č. 471 pro katastrální území Liberec a to prům. objekt čp. 64 v Liberci V - Kristiánov postavený na p.č. 1070 zastavěná plocha a nádvoří -nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na listu vlastnictví č. 471 pro katastrální území Liberec a to p.č. 1070 zastavěná plocha a nádvoří -nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na listu vlastnictví č. 471 pro katastrální území Liberec a to prům. objekt čp. 160 v Liberci V - Kristiánov postavený na p.č. 1073 zastavěná plocha a nádvoří -nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na listu vlastnictví č. 471 pro katastrální území Liberec a to p.č. 1073 zastavěná plocha a nádvoří -nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na listu vlastnictví č. 471 pro katastrální území Liberec a to prům. objekt bez čp./če postavený na p.č. 1072 zastavěná plocha a nádvoří -nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na listu vlastnictví č. 471 pro katastrální území Liberec a to p.č. 1072 zastavěná plocha a nádvoří -nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na listu vlastnictví č. 471 pro katastrální území Liberec a to budova tech. vybavení bez čp/če postavená na p.č. 1064/2 zastavěná plocha a nádvoří -nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na listu vlastnictví č. 471 pro katastrální území Liberec a to p.č. 5803 ostatní plocha. -nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 1379-27/2007 ze dne 26.10. 2007 soudního znalce Ing. Jiřího Musila ustanoveným k ocenění nepeněžitého vkladu do základního kapitálu za účelem jeho zvýšení, usnesením Městského soudu v Praze, čj. 2Nc 6114/ 2007-11 ze dne 11.10.2007, celkovou částkou 22.839.000,-Kč, -hodnota nepeněžitého vkladu bude dle rozhodnutí jediného akcionáře činit 22.800.000,-Kč s tím, že rozdíl mezi částkou, kterou znalec ocenil předmět nepeněžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad do základního kapitálu, tedy částka 39.000,-Kč , bude emisní ážio, -za tento nepeněžitý vklad se vydá 114 ks. kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 200.000,--Kč, -určuje se, že místem pro splacení nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu je sídlo společnosti KRISTIÁN DEVELOPMENT, a.s. na adrese Praha 2, Nusle, Lumírova 21/105 a lhůtou pro splacení nepeněžitého vkladu je nejpozději okamžik podání návrhu n a zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Určitý zájemce Ing. arch. Marek Řičář, r.č. 660407/0000, bytem Liberec V, 8. března 17/8 je povinnen v této lhůtě a v určeném místě předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zákoníku -jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl, že místem pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 2, Nusle, Lumírova 21/105. Lhůta pro upsání akcií činí 90 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, Přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běh u lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen tak, že mu společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu Liberec V, 8. března 17/8, PSČ: 460 01 nejpozději první následující pracovní den po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšen í základního kapitálu do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze. do 15. 1. 2008 od 6. 12. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 24 800 000 Kč

od 15. 1. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 15. 1. 2008 od 9. 2. 2007
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 200 000 Kč, počet: 124 od 15. 1. 2008
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 15. 1. 2008 od 9. 2. 2007

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Anna Semrádová

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2017

vznik členství: 25. 5. 2009

vznik funkce: 25. 5. 2009

Růžová 83, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Eva Macková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2016

vznik členství: 25. 5. 2009

Výstavní 1012, Pacov, 395 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Anna Semrádová

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2016

vznik členství: 25. 5. 2009

vznik funkce: 25. 5. 2009

Nová Cerekev 4, 393 01, Česká republika

František Kubů

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2013

vznik členství: 25. 5. 2009

Rohozná 95, 588 44, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Anna Semrádová

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2009

vznik členství: 25. 5. 2009

vznik funkce: 25. 5. 2009

Stanovice 4, 393 01, Česká republika

Eva Macková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2009

vznik členství: 25. 5. 2009

Výstavní 1012, Pacov, 395 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Anna Semrádová

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2016 - Poslední vztah: 25. 10. 2017

vznik členství: 25. 5. 2009

vznik funkce: 25. 5. 2009

Nová Cerekev 4, 393 01, Česká republika

František Kubů

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2009 - Poslední vztah: 4. 9. 2013

vznik členství: 25. 5. 2009

Rohozná 95, 588 44, Česká republika

Eva Macková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2009 - Poslední vztah: 8. 6. 2016

vznik členství: 25. 5. 2009

Výstavní 1012, Pacov, 395 01, Česká republika

Anna Semrádová

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2009 - Poslední vztah: 8. 6. 2016

vznik členství: 25. 5. 2009

vznik funkce: 25. 5. 2009

Stanovice 4, 393 01, Česká republika

Aleš Mareček

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2007 - Poslední vztah: 28. 7. 2009

vznik členství: 4. 9. 2007

zánik členství: 25. 5. 2009

vznik funkce: 4. 9. 2007

zánik funkce: 25. 5. 2009

Mezilesí 2056/24, Praha 9, 193 00, Česká republika

Bohuslav Vodseďálek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2007 - Poslední vztah: 28. 7. 2009

vznik členství: 4. 9. 2007

zánik členství: 25. 5. 2009

vznik funkce: 4. 9. 2007

zánik funkce: 25. 5. 2009

Ještědská 185/84, Liberec 8, 460 08, Česká republika

Jana Holásková

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2007 - Poslední vztah: 28. 7. 2009

vznik členství: 4. 9. 2007

zánik členství: 25. 5. 2009

Lipová 664/6b, Liberec 4, 460 01, Česká republika

Mgr. Ivo Štorek

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2007 - Poslední vztah: 9. 10. 2007

vznik členství: 9. 2. 2007

zánik členství: 4. 9. 2007

vznik funkce: 9. 2. 2007

zánik funkce: 4. 9. 2007

Haškova 2/34, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Mgr. Šimona Mašková

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2007 - Poslední vztah: 9. 10. 2007

vznik členství: 9. 2. 2007

zánik členství: 4. 9. 2007

vznik funkce: 9. 2. 2007

zánik funkce: 4. 9. 2007

Boušova 792, Praha 9, 190 14, Česká republika

JUDr. Marta Ustrnulová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2007 - Poslední vztah: 9. 10. 2007

vznik členství: 9. 2. 2007

zánik členství: 4. 9. 2007

vznik funkce: 9. 2. 2007

zánik funkce: 4. 9. 2007

Boušova 792, Praha 9, 190 14, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jaroslav Hruška

člen představenstva

První vztah: 9. 1. 2016

vznik členství: 3. 1. 2008

Bratřice 67, 395 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Václav Řičář

předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 4. 9. 2007

vznik funkce: 4. 9. 2007

Malá Skála 80, 468 22, Česká republika

Josef Semrád

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2013

vznik členství: 3. 1. 2008

Nová Cerekev 4, 393 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Václav Řičář

předseda představenstva

První vztah: 7. 3. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 4. 9. 2007

vznik funkce: 4. 9. 2007

Seniorů 1210, Liberec, 463 11, Česká republika

Ing. Jaroslav Hruška

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 2009 - Poslední vztah: 9. 1. 2016

vznik členství: 3. 1. 2008

Pacov 67, 395 01, Česká republika

Josef Semrád

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 2009 - Poslední vztah: 4. 9. 2013

vznik členství: 3. 1. 2008

Pelhřimov 4, 393 01, Česká republika

Luboš Blaškovan

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2007 - Poslední vztah: 7. 5. 2009

vznik členství: 4. 9. 2007

zánik členství: 3. 1. 2008

Korunní 1166/41, Praha 2, 120 00, Česká republika

Petr Holásek

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2007 - Poslední vztah: 7. 5. 2009

vznik členství: 4. 9. 2007

zánik členství: 3. 1. 2008

vznik funkce: 4. 9. 2007

zánik funkce: 3. 1. 2008

Sychrov 43, 463 44, Česká republika

Václav Řičář

předseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2007 - Poslední vztah: 7. 3. 2014

vznik členství: 4. 9. 2007

vznik funkce: 4. 9. 2007

Seniorů 1210, Liberec 30, 463 11, Česká republika

JUDr. Petr Mašek

První vztah: 9. 2. 2007 - Poslední vztah: 9. 10. 2007

vznik členství: 9. 2. 2007

zánik členství: 4. 9. 2007

vznik funkce: 9. 2. 2007

zánik funkce: 4. 9. 2007

Boušova 792, Praha 9, 190 14, Česká republika

Za představenstvo jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně v následujících případech: -v případech obchodních transakcí společnosti, jejichž celkový objem se pro každý jednotlivý obchodní případ rovná nebo přesahuje částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), -při uzavírání veškerých smluv, jejichž předmětem plnění se v každém jednotlivém případě rovná nebo přesahuje částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Ve všech ostatních případech jedná za představenstvo jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.

od 9. 10. 2007

Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že za představenstvo jedná navenek jménem společnosti jediný člen představenstva samostatně.

do 9. 10. 2007 od 9. 2. 2007

Další vztahy firmy KRISTIÁN DEVELOPMENT, a.s.

Historické vztahy

Ing. Arch. Marek Řičář

První vztah: 7. 5. 2009 - Poslední vztah: 30. 7. 2009

8.března 17/8, Liberec V, 460 01, Česká republika

Václav Řičář

První vztah: 9. 10. 2007 - Poslední vztah: 15. 1. 2008

Seniorů 1210, Liberec 30, 463 11, Česká republika

Umaspol Credit s.r.o.

První vztah: 9. 2. 2007 - Poslední vztah: 9. 10. 2007

Boušova 792, Praha, 190 14

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

Ing. Arch. Marek Řičář

8.března, Česká republika, Liberec V, 460 01

do 30. 7. 2009 od 7. 5. 2009

Václav Řičář

Seniorů, Česká republika, Liberec 30, 463 11

do 15. 1. 2008 od 9. 10. 2007

Umaspol Cerdit s.r.o., IČ: 27099890

Boušova, Česká republika, Praha 9, 190 14

do 9. 10. 2007 od 9. 2. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 2. 2007

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Realitní činnost
  • Správa a údržba nemovitostí
  • Inženýrská činnost v investiční výstavbě
  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
  • Činnost technických poradců v oblasti architektury a stavebnictví
  • Reklamní činnost a marketing
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 2. 2007

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).