Hlavní navigace

LETIŠTĚ OLOMOUCKA a.s.

Firma LETIŠTĚ OLOMOUCKA a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10008, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 2 000 100 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27824462

Sídlo:

Bohuňovice 662, 783 14

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 12. 2007

DIČ:

CZ27824462

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10008, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

LETIŠTĚ OLOMOUCKA a.s. od 30. 7. 2015

Obchodní firma

LETIŠTĚ OLOMOUCKA a.s. do 30. 7. 2015 od 14. 12. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 14. 12. 2007

adresa

662
Bohuňovice 78314 od 24. 3. 2016

adresa

V Koutech 767
Bohuňovice 78314 do 24. 3. 2016 od 21. 10. 2011

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 10. 2011

realitní činnost do 21. 10. 2011 od 14. 12. 2007

správa a údržba nemovitostí do 21. 10. 2011 od 14. 12. 2007

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti LETIŠTĚ OLOMOUCKA a.s. snižuje základní kapitál společnosti LETIŠTĚ OLOMOUCKA a.s. o částku 33,399.900,- Kč takto: a) Důvod snížení základního kapitálu: - Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti a úprava struktury zdrojů společnosti, přičemž částka ve výši 33,399.900,- Kč bude použita na výplatu akcionářům společnosti. b) Rozsah snížení základního kapitálu: - Základní kapitál bude snížen o částku 33,399.900,- Kč, tedy ze současné výše základního kapitálu 35,400.000,- Kč na novou výši základního kapitálu po snížení 2,000.100,- Kč. c) Způsob snížení základního kapitálu: - Základní kapitál společnosti bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech akcií společnosti ve smyslu § 213a odst. 1 obch. zákoníku; bude provedeno vyznačení nové jmenovité hodnoty na všech akciích společnosti, přičemž jmenovit á hodnota všech akcií společnosti se snižuje poměrně o 94,35 %, tedy snížením jmenovité hodnoty akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč na jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši 11.300,- Kč. d) Lhůta pro předložení akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty: - Do 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 23. 3. 2012 od 21. 10. 2011

Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady takto: 1. Základní kapitál obchodní společnosti LETIŠTĚ OLOMOUCKA a.s., se sídlem Bohuňovice 662, PSČ 783 14, identifikační číslo: 27824462, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložka 10008, se zvyšuje o částku 5,400.000, - Kč. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálových zdrojů společnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 27 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. S každou akcií o jmenovité hodnot ě 200.000,- Kč je spojen jeden hlas. 4. Určuje, že akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, a budou všechny nabídnuty určitému zájemnci, a to společnosti MAMBA AIR s.r.o., se sídlem Bohuňovice 662, PSČ: 783 14, IČ: 25853023, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Ostravě, oddíl C, vložka 22161. 5. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti LETIŠTĚ OLOMOUCKA a.s., se sídlem Bohuňovice 662, PSČ 783 14, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií bez vy užití přednostního práva se určuje tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do osmi týdnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti osobně nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla upisovatele. Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu n a uzavření smlouvy o upsání akcií. 6. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná součtu jmenovitých hodnot akcií a emisního ážia. Emisní kurs je stanoven ve výši rovnající se hodnotě nepeněžitého vkladu. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a součtem jmenovitých hodnot nově vydaných akcií tvoří emisní ážio. 7. Určuje, že místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti LETIŠTĚ OLOMOUCKA a.s., se sídlem Bohuňovice 662, PSČ 783 14, vždy v každý pracovní den lhůty pro splacení nepeněžitého vkladu od 8,00 hodin do 16,00 hodin. 8. Určuje, že nepeněžitý vklad musí být splacen do sedmi dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu s předáním předmětu nepeněžitého vkladu společnosti. 9. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti v katastrálním území Bohuňovice, obec Bohuňovice, zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Olomouc, na listu vlastnictví č. 829, a to budova číslo popisné 662 jiná stavba na pozemku parc. č. st. 432 v části obce Bohuňovice, budova bez č.p./č.e. stavba pro dopravu na pozemku parc. č. st. 431 v části obce Bohuňovice, budova bez č.p./č.e. jiná stavba na pozemku parc. č. st. 433 v části obce Bohuňovice, budova bez č.p./č.e. ji ná stavba na pozemku parc. č. st. 434 v části obce Bohuňovice, pozemek parc. č. st. 432 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 431 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 434 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 235/4 - or ná půda, pozemek parc. č. 235/5 - orná půda, pozemek parc. č. 235/13 - orná půda, pozemek parc. č. 413/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace. Předmět nepeněžitého vkladu je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 2932-83/08 vypracovaném ing. Alešem Janáskem, znalcem pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Zlín, Benešovo nábřeží 3742, PSČ 760 01, jmenovaným pro tento účel usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. 30Nc 6041/2008-10 ze dne 29.4.2008. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn výše uvedeným znaleckým posudkem částkou ve výši 5,500.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 27 kusů kmenových ak cií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč , v listinné podobě a nebudou registrovány. II. Schvaluje nepeněžitý vklad, kterým budou upsány akcie na zvýšení základního kapitálu o částku 5,400.000,- Kč, a jehož předmětem jsou výše popsané nemovitosti v bodu 9. III. Schvaluje výši ocenění nepeněžitého vkladu určeného znaleckým posudkem č. 2932-83/08 vypracovaném ing. Alešem Janáskem, znalcem pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Zlín, Benešovo nábřeží 3742, PSČ 760 01, jme novaným pro tento účel usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. 30Nc 6041/2008-10 ze dne 29.4.2008, částkou 5,500.000,- Kč. do 23. 7. 2008 od 5. 6. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 100 Kč

od 23. 3. 2012

Základní kapitál

vklad 35 400 000 Kč

do 23. 3. 2012 od 23. 7. 2008

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

do 23. 7. 2008 od 16. 1. 2008

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

do 16. 1. 2008 od 14. 12. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 11 300 Kč, počet: 177 od 28. 5. 2015
Akcie na majitele, hodnota: 11 300 Kč, počet: 177 do 28. 5. 2015 od 23. 3. 2012
Akcie na majitele, hodnota: 200 000 Kč, počet: 177 do 23. 3. 2012 od 23. 7. 2008
Akcie na majitele, hodnota: 200 000 Kč, počet: 150 do 23. 7. 2008 od 14. 12. 2007

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Zdeněk Škarvada

statutární ředitel

První vztah: 11. 4. 2018

vznik členství: 24. 3. 2016

vznik funkce: 24. 3. 2016

Ke koupališti 362, Sokoleč, 290 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Zdeněk Škarvada

statutární ředitel

První vztah: 24. 3. 2016

vznik členství: 24. 3. 2016

vznik funkce: 24. 3. 2016

Jabloňová 263, Sokoleč, 290 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ivo Brumar

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2015

vznik členství: 21. 5. 2015

V Koutech 767, Bohuňovice, 783 14, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Zdeněk Škarvada

statutární ředitel

První vztah: 24. 3. 2016 - Poslední vztah: 11. 4. 2018

vznik členství: 24. 3. 2016

vznik funkce: 24. 3. 2016

Jabloňová 263, Sokoleč, 290 01, Česká republika

Ivo Brumar

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2015 - Poslední vztah: 24. 3. 2016

vznik členství: 21. 5. 2015

V Koutech 767, Bohuňovice, 783 14, Česká republika

Ivo Brumar

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2015 - Poslední vztah: 15. 10. 2015

vznik členství: 21. 5. 2015

Příční 201, Uničov, 783 91, Česká republika

Ivo Brumar

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2013 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 13. 10. 2011

vznik funkce: 13. 10. 2011

Příční 201, Uničov, 783 91, Česká republika

Martina Personová

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 13. 10. 2011

V Koutech 767, Bohuňovice, 783 14, Česká republika

Ivo Brumar

předseda představenstva

První vztah: 21. 10. 2011 - Poslední vztah: 26. 9. 2013

vznik členství: 13. 10. 2011

vznik funkce: 13. 10. 2011

Příční 201, Uničov, 783 91, Česká republika

Zdeněk Faltín

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2011 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 13. 10. 2011

Zahradní 12, Samotišky, 779 00, Česká republika

Martina Personová

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2011 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 13. 10. 2011

V Koutech 767, Bohuňovice, 783 14, Česká republika

Ing. Aleš Přecechtěl

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2007 - Poslední vztah: 21. 10. 2011

vznik členství: 14. 12. 2007

zánik členství: 13. 10. 2011

vznik funkce: 14. 12. 2007

zánik funkce: 13. 10. 2011

Vršava 5282, Zlín, 760 01, Česká republika

Václav Rapant

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2007 - Poslední vztah: 21. 10. 2011

vznik členství: 14. 12. 2007

zánik členství: 13. 10. 2011

vznik funkce: 14. 12. 2007

zánik funkce: 13. 10. 2011

Jiráskova 1603, Napajedla, 763 61, Česká republika

Ivo Brumar

předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2007 - Poslední vztah: 21. 10. 2011

vznik členství: 14. 12. 2007

zánik členství: 13. 10. 2011

vznik funkce: 14. 12. 2007

zánik funkce: 13. 10. 2011

Příční 201, Uničov, 783 91, Česká republika

Společnost zastupuje samostatně statutární ředitel.

od 24. 3. 2016

Za společnost jedná samostatně člen představenstva.

do 24. 3. 2016 od 28. 5. 2015

Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně.

do 28. 5. 2015 od 21. 10. 2011

Jménem společnosti jednají a podepisují předseda představenstva a místopředseda představenstva samostatně.

do 21. 10. 2011 od 14. 12. 2007

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Martina Personová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2015

vznik členství: 21. 5. 2015

V Koutech 767, Bohuňovice, 783 14, Česká republika

Historické vztahy

Martina Personová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2015 - Poslední vztah: 24. 3. 2016

vznik členství: 21. 5. 2015

V Koutech 767, Bohuňovice, 783 14, Česká republika

Martina Personová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2015 - Poslední vztah: 29. 7. 2015

vznik členství: 21. 5. 2015

Husova 961/7, Olomouc, 779 00, Česká republika

Michaela Minářová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2011 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 14. 12. 2007

vznik funkce: 14. 12. 2007

Nový Malín 147, 788 03, Česká republika

Michaela Brumarová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2007 - Poslední vztah: 21. 10. 2011

vznik členství: 14. 12. 2007

vznik funkce: 14. 12. 2007

Nový Malín 147, 788 03, Česká republika

Martin Brumar

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2007 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 14. 12. 2007

vznik funkce: 14. 12. 2007

Příční 201, Uničov, 783 91, Česká republika

Marcela Brumarová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2007 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 14. 12. 2007

vznik funkce: 14. 12. 2007

Příční 201, Uničov, 783 91, Česká republika

Další vztahy firmy LETIŠTĚ OLOMOUCKA a.s.

2 fyzické osoby

Zdeněk Škarvada

člen správní rady

První vztah: 11. 4. 2018

vznik členství: 24. 3. 2016

Ke koupališti 362, Sokoleč, 290 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Zdeněk Škarvada

člen správní rady

První vztah: 24. 3. 2016

vznik členství: 24. 3. 2016

Jabloňová 263, Sokoleč, 290 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Zdeněk Škarvada

člen správní rady

První vztah: 24. 3. 2016 - Poslední vztah: 11. 4. 2018

vznik členství: 24. 3. 2016

Jabloňová 263, Sokoleč, 290 01, Česká republika

Ivo Brumar

První vztah: 16. 1. 2008 - Poslední vztah: 23. 7. 2008

Příční 201, Uničov, 783 91, Česká republika

Akcionáři

Ivo Brumar

Příční, Česká republika, Uničov, 783 91

do 23. 7. 2008 od 16. 1. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 12. 2007

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Realitní činnost
  • Správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 12. 2007

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).