Hlavní navigace

REKOM Nový Bydžov, a.s.

Firma REKOM Nový Bydžov, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1601, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 9 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25264737

Sídlo:

Měník 2 Barchůvek, 504 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 2. 1997

DIČ:

CZ25264737

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

23320 Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
42110 Výstavba silnic a dálnic
46900 Nespecializovaný velkoobchod
49410 Silniční nákladní doprava

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1601, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

REKOM Nový Bydžov, a.s. od 14. 2. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 14. 2. 1997

adresa

2
Měník 50401 od 22. 1. 2015

adresa

čp. 2
Měník - Barchůvek 50401 do 22. 1. 2015 od 11. 3. 2003

adresa

Fügnerova 223
Nový Bydžov 50401 do 11. 3. 2003 od 14. 2. 1997

Předmět podnikání

Provádění staveb, jejich změn a jejich odstraňování od 22. 1. 2015

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 22. 1. 2015

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 1. 2015

Silniční motorová doprava nákladní do 22. 1. 2015 od 7. 10. 1999

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 22. 1. 2015 od 14. 2. 1997

Výroba stavebních hmot do 22. 1. 2015 od 14. 2. 1997

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 22. 1. 2015 od 14. 2. 1997

Ostatní skutečnosti

Usnesení valné hromady ze dne 30. 10. 2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti: do 10. 5. 2004 od 11. 3. 2003

Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti REKOM Nový Bydžov, a.s. zvýšen: 8 000 000,-- Kč (slovy osm milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 8000 (osm tisíc) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) v listinné podobě znějících na jméno. Všichni akcionáři se přednostního práva na upisování nových akcií před hlasováním o návrhu usnesení o zvýšení základního kapitálu vzdali. Akcie proto nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií a nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Nové akcie na zvýšení základního kapitálu, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům takto: do 10. 5. 2004 od 11. 3. 2003

a) Panu ing. Václavu Barešovi, rodné číslo 54 09 11/1103, bytem 503 51 Kosice 70, bude k upsání nabídnuta 4861 (čtyři tisíce osm set šedesát jedna) akcie. do 10. 5. 2004 od 11. 3. 2003

b) Panu Josefu Kadavému, rodné číslo 54 01 13/1054, bytem 500 09 Hradec Králové, Čajkovského 950, bude k upsání nabídnuto 1120 (jeden tisíc jedno sto dvacet) akcií. do 10. 5. 2004 od 11. 3. 2003

c) Panu Pavlu Peřinovi, rodné číslo 60 07 01/1109, bytem 504 01 Nový Bydžov, Fügnerova 223, bude k upsání nabídnuto 1120 (jeden tisíc jedno sto dvacet) akcií. do 10. 5. 2004 od 11. 3. 2003

d) Paní Evě Zimové, rodní číslo 71 51 16/3096, bytem 504 01 Měník - Bydžovská Lhotka 14, bude k upsání nabídnuto 899 (osm set devadesát devět) akcií. do 10. 5. 2004 od 11. 3. 2003

Místo, kde lze akcie upsat: sídlo akciové společnosti REKOM Nový Bydžov, a.s., tedy Měník - Barchůvek čp. 2, PSČ 504 01. Nové akcie lze upsat ve lhůtě 2 (dvou) měsíců, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva shora uvedeným zájemcům označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s akciovou společnotí REKOM Nový Bydžov a.s. Emisní kurs nových akcií se určuje částkou 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upisovaných akcií je tedy shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Nejméně třicet procent (30%) emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit peněžitým vkladem nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet akciové společnosti REKOM Nový Bydžov, a.s. u Československé obchodní banky, a.s. pobočky v Novém Bydžově, který za tím účelem společnost otevře na své jméno, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. Zbytek emisního kursu upsaných akcií, tedy sedmdesát procent (70%) emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději do 1 (jednoho) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 10. 5. 2004 od 11. 3. 2003

Připouští se možnost započtení penežité pohledávky pana ing. Václava Bareše, rodné číslo 54 09 11/1103, bytem 503 51 Kosice 70, vůči společnosti z titulu smlouvy o půjčce ve výši 3 360 000,-- Kč (slovy tři miliony tři sta šedesát tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 4 861 000,-- Kč (čtyři miliony osm set šedesát jeden tisíc korun českých). do 10. 5. 2004 od 11. 3. 2003

Připouští se možnost započtení penežité pohledávky pana Josefa Kadavého, rodné číslo 54 01 13/1054, bytem 500 09 Hradec Králové, Čajkovského 950, vůči společnosti z titulu smlouvy o půjčce ve výši 370 000,-- Kč (slovy tři sta sedmdesát tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 1 120 000,-- Kč (slovy jeden milion jedno sto dvacet tisíc korun českých). do 10. 5. 2004 od 11. 3. 2003

Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky pana Pavla Peřiny, rodné číslo 60 07 01/1109, bytem 504 01 Nový Bydžov, Fügnerova 223, vůči společnosti z titulu smlouvy o půjčce ve výši 370 000,-- Kč (slovy tři sta sedmdesát tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 1 120 000,-- Kč (slovy jeden milion jedno sto dvacet tisíc korun českých) do 10. 5. 2004 od 11. 3. 2003

d/ Připouští se možnost započtění peněžité pohledávky paní Evy Zimové, rodné číslo 71 51 16/3096, bytem 504 01 Měník - Bydžovská Lhotka 14, vůči společnosti z titulu smlouvy o půjčce ve výši 900 000,-- Kč (slovy devět set tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcí ve výši 899 000,-- Kč (slovy osm set devadesát devět tisíc korun českých). do 10. 5. 2004 od 11. 3. 2003

Pokud bude využita možnost započtení těchto peněžitých pohledávek vůči společnosti, uzavřou upisovatelé pan ing. Václav Bareš, pan Josef Kadavý, pan Pavel Peřina a paní Eva Zimová a akciová společnost REKOM Nový Bydžov, a.s. písemné dohody o započtění peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. do 10. 5. 2004 od 11. 3. 2003

Uzavřením dohody o započtění peněžité pohledávky bude každým upisovatelem splaceno nejméně třicet procent (30%) emisního kursu upsaných akcií a v tomto případě nebudou upisovatelé povinni splatit tuto část emisního kursu na účet společnosti. do 10. 5. 2004 od 11. 3. 2003

Splaceno 300.000,- Kč základního jmění společnosti. do 7. 10. 1999 od 14. 2. 1997

Akcie jsou v listinné podobě. do 11. 3. 2003 od 14. 2. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 9 000 000 Kč

od 22. 1. 2015

Základní kapitál

vklad 9 000 000 Kč

do 22. 1. 2015 od 10. 5. 2004

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 10. 5. 2004 od 7. 10. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 7. 10. 1999 od 14. 2. 1997
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 9 000 od 25. 4. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 9 000 do 25. 4. 2017 od 22. 1. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 9 000 do 22. 1. 2015 od 10. 5. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 10. 5. 2004 od 14. 2. 1997

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Pavel Peřina

statutární ředitel

První vztah: 11. 12. 2019

vznik funkce: 1. 9. 2019

Stará Voda 75, 503 51, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Pavel Peřina

statutární ředitel

První vztah: 1. 9. 2019 - Poslední vztah: 11. 12. 2019

vznik funkce: 1. 9. 2019

třída Edvarda Beneše 571/98, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Pavel Peřina

předseda představenstva

První vztah: 22. 1. 2015 - Poslední vztah: 1. 9. 2019

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 1. 9. 2019

vznik funkce: 27. 4. 2011

zánik funkce: 1. 9. 2019

třída Edvarda Beneše 571/98, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Pavel Čížek

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2015 - Poslední vztah: 1. 9. 2019

vznik členství: 21. 1. 2015

zánik členství: 1. 9. 2019

Humburky 119, 504 01, Česká republika

Ing. Jiří Petráček

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2015 - Poslední vztah: 1. 9. 2019

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 1. 9. 2019

1. máje 225, Nový Bydžov, 504 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Kadavý

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 22. 1. 2015

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 21. 1. 2015

Čajkovského 950, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Jiří Petráček

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 22. 1. 2015

vznik členství: 27. 4. 2011

1.máje 225, Nový Bydžov, 504 01, Česká republika

Pavel Peřina

předseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 22. 1. 2015

vznik členství: 27. 4. 2011

vznik funkce: 27. 4. 2011

Kejzlarova 1677/1, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Pavel Peřina

Člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2004 - Poslední vztah: 13. 5. 2011

zánik členství: 27. 4. 2011

Kejzlarova 1677/1, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Ing. Václav Bareš

Předseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2003 - Poslední vztah: 13. 5. 2011

vznik členství: 30. 4. 2002

zánik členství: 27. 4. 2011

vznik funkce: 1. 5. 2002

zánik funkce: 27. 4. 2011

Kosice 70, 503 51, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Josef Kadavý

Člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2003 - Poslední vztah: 13. 5. 2011

vznik členství: 30. 4. 2002

zánik členství: 27. 4. 2011

zánik funkce: 30. 4. 2002

Čajkovského 950, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Miluše Barešová

Místopředsedkyně představenstva

První vztah: 7. 10. 1999 - Poslední vztah: 11. 3. 2003

zánik členství: 30. 4. 2002

zánik funkce: 30. 4. 2002

Kosice 70, 503 65 Kosičky, Česká republika

Josef Kadavý

Předseda představenstva

První vztah: 7. 10. 1999 - Poslední vztah: 11. 3. 2003

Čajkovského 950, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Josef Kadavý

Člen představenstva

První vztah: 14. 2. 1997 - Poslední vztah: 7. 10. 1999

Čajkovského 950, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Pavel Peřina

Člen představenstva

První vztah: 14. 2. 1997 - Poslední vztah: 10. 5. 2004

Fügnerova 223, Nový Bydžov, 504 01, Česká republika

Miluše Barešová

Člen představenstva

První vztah: 14. 2. 1997 - Poslední vztah: 7. 10. 1999

Kosice 70, 503 65 Kosičky, Česká republika

Statutární ředitel jedná za společnost samostatně.

od 1. 9. 2019

Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně.

do 1. 9. 2019 od 22. 1. 2015

Jednání jménem společnosti Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.

do 22. 1. 2015 od 11. 3. 2003

Zastupování a podepisování: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením své funkce v představenstvu.

do 11. 3. 2003 od 14. 2. 1997

Dozorčí rada

Historické vztahy

Jaroslav Maršík

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2015 - Poslední vztah: 1. 9. 2019

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 1. 9. 2019

Ignáce Herrmanna 349, Nový Bydžov, 504 01, Česká republika

Martina Barešová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2015 - Poslední vztah: 1. 9. 2019

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 1. 9. 2019

Mlékosrby 24, 503 51, Česká republika

Luboš Herman

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2015 - Poslední vztah: 1. 9. 2019

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 1. 9. 2019

Lužec nad Cidlinou 221, 503 62, Česká republika

Martina Barešová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 22. 1. 2015

vznik členství: 27. 4. 2011

Mlékosrby 24, 503 51, Česká republika

Jaroslav Maršík

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 22. 1. 2015

vznik členství: 27. 4. 2011

I. Herrmanna 349, Nový Bydžov, 504 01, Česká republika

Luboš Herman

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 22. 1. 2015

vznik členství: 27. 4. 2011

Lužec nad Cidlinou 221, 503 62, Česká republika

Eva Zimová

První vztah: 11. 3. 2003 - Poslední vztah: 13. 5. 2011

vznik členství: 30. 4. 2002

zánik členství: 27. 4. 2011

Měník - Bydžovská Lhotka 14, 504 01, Česká republika

Daniel Kadavý

První vztah: 11. 3. 2003 - Poslední vztah: 13. 5. 2011

vznik členství: 30. 4. 2002

zánik členství: 27. 4. 2011

Hradecká 408, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Luboš Herman

První vztah: 11. 3. 2003 - Poslední vztah: 13. 5. 2011

vznik členství: 30. 4. 2002

zánik členství: 27. 4. 2011

Lužec nad Cidlinou 221, 503 62, Česká republika

Ing. Ladislav Vich

První vztah: 14. 2. 1997 - Poslední vztah: 11. 3. 2003

zánik členství: 30. 4. 2002

V Kopanské 66, Davle, 252 06, Česká republika

Marie Peřinová

První vztah: 14. 2. 1997 - Poslední vztah: 11. 3. 2003

zánik členství: 30. 4. 2002

Fügnerova 223, Nový Bydžov, 504 01, Česká republika

Zdena Kadavá

První vztah: 14. 2. 1997 - Poslední vztah: 11. 3. 2003

zánik členství: 30. 4. 2002

Čajkovského 950, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Další vztahy firmy REKOM Nový Bydžov, a.s.

2 fyzické osoby

Pavel Peřina

člen správní rady

První vztah: 11. 12. 2019

vznik členství: 1. 9. 2019

Stará Voda 75, 503 51, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Zdeněk Škarvada

člen správní rady

První vztah: 1. 9. 2019

vznik členství: 1. 9. 2019

Ke koupališti 362, Sokoleč, 290 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Pavel Peřina

člen správní rady

První vztah: 1. 9. 2019 - Poslední vztah: 11. 12. 2019

vznik členství: 1. 9. 2019

třída Edvarda Beneše 571/98, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Ing. Václav Bareš

První vztah: 14. 2. 1997 - Poslední vztah: 7. 10. 1999

Prokurista podepisuje za společnost tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem prokurista. do 7. 10. 1999 od 14. 2. 1997

Kosice 70, 503 65 Kosičky, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 2. 1997

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 30. 3. 1998
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 2. 1997
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 14. 2. 1997

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).