Hlavní navigace

LUCROS SICAV a.s.

Firma LUCROS SICAV a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 14923, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 711 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28507428

Sídlo:

Skorkovská 1310, Praha, 198 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 12. 2008

DIČ:

CZ28507428

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64300 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 14923, Městský soud v Praze

Obchodní firma

LUCROS SICAV a.s. od 4. 5. 2017

Obchodní firma

LUCROS uzavřený investiční fond a.s. do 4. 5. 2017 od 29. 12. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 29. 12. 2008

adresa

Skorkovská 1310
Praha 9 19800 od 29. 12. 2008

Předmět podnikání

činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech od 21. 1. 2016

Činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ustanovení § 95 odst. 1 písm. a) zákona číslo 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. do 21. 1. 2016 od 23. 7. 2015

Předmět činnosti

kolektivní investování do 21. 1. 2016 od 29. 12. 2008

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu fúze sloučením ze dne 8. 8. 2018 došlo ke sloučení, při němž na společnost LUCROS SICAV a.s., se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, IČO: 285 07 428, jakožto společnost Nástupnickou, přešlo jmění Zanikající společnosti: VD CB s.r.o., se sídlem České Vrbné 2376, České Budějovice 2, PSČ 370 11, IČO: 042 98 454. od 16. 10. 2018

Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. zákona o investičních společnostech a investičních fondech. od 21. 1. 2016

Společnost byla sloučena se zanikající společností TECTUS s.r.o., se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800, IČO: 28209494, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 132864. Na společnost přešlo jmění zanikají cí společnosti TECTUS s.r.o. od 31. 12. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 2. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 21. 1. 2016 od 2. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 21. 1. 2016 od 2. 7. 2014

Dne 19.12.2013 učinila mimořádná valná hromada společnosti LUCROS uzavřený investiční fond a.s., se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, IČ 285 07 428, následující rozhodnutí: 1. Zvyšuje základní kapitál ze stávající výše 709 000 000,- Kč (slovy: sedm set devět milionů korun českých) upsáním nových akcií o částku 81 000 000,- Kč (slovy: osmdesát jedna milionů korun českých), na částku 790 000 000,- Kč (slovy: sedm set devadesát milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 81 (slovy: osmdesát jedna) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie. Akcie nejsou kótované. 3. Připouští, aby 81 (slovy: osmdesát jedna) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie bylo upsáno nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce - akcionáře Společnosti paní Ing. Jaroslavy Valové, narozené 15.04.1947, bytem Bystřice nad Perštejnem, Bočkova 255. 4. Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu, který je tvořen ochrannými známkami se shodným prvkem „SIKO“, které jsou ve vlastnictví paní Ing. Jaroslavy Valové, narozené 15.04.1947, bytem Bystřice nad Perštejnem, Bo čkova 255: - Mezinárodní ochranná známka „Siko“, zapsaná v databázi WIPO č. 914405, - Národní ochranná známka „SIKO - tvorca kúpelní“, registrovaná v databázi UPV SK pod č. 230368. 5. Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu byla ve smyslu ustanovení § 59a obchodního zákoníku určena obecně uznávaným odborníkem - společností BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o. se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČ: 275 99 582, za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, zpráva č. 10-12-2013/249, částkou ve výši 81 911 000,- Kč (slovy: osmdesát jedna milionů devět set jedenáct tisíc korun českých), když na vklad předem určeného zájemce se započítává částka ve výši 81 000 000,- Kč (slovy: osmdesát jedna milionů korun českých) a částka ve výši 911 000,- Kč (slovy: devět set jedenáct tisíc korun českých) bude představovat emisní ážio. Za tento nepeněžitý vklad bude akcionáři - Ing. Jaroslavě Valové, narozené 15.04.1947, bytem Bystřice nad Perštejnem, Bočkova 255, vydáno 81 (slovy: osmdesát jedna) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie. Emisní kurs akcií, které mají být předem určeným zájemcem upsány, činí 81 911 000,- Kč (slovy: osmdesát jedna milionů devět set jedenáct tisíc korun českých). Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou akcií a jejich emisním kurzem se považuje za emisní ažio. 6. Důvodem zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je realizace investování akcionářů do ochranných známek v souladu se statutem Společnosti na principu diverzifikace rizika. 7. Všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti LUCROS uzavřený investiční fond a.s., mezi Společností a předem určeným zájemce, paní Ing. Jaroslavou Valovou. Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet po rozhodnutí valné hromady běžet a od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií paní Ing. Jaroslavě Valové a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí. Návrh na uzavření smlou vy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho místa bydliště předem určeného zájemce či dopisem osobně předaným proti podpisu. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis r ozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem v sídle společnosti LUCROS uzavřený investiční fond a.s. do 30 (slovy: třiceti) dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. do 23. 1. 2014 od 2. 1. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti LUCROS uzavřený investiční fond a.s. rozhodla takto: 1. Zvyšuje základní kapitál ze stávající výše 153 000 000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tři milionů korun českých) upsáním nových akcií o částku 556 000 000,- Kč (slovy: pět set padesát šest milionů korun českých), na částku 709 000 000,- Kč (slovy: sedm set devět milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 556 (slovy: pět set padesát šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie. Akcie nejsou kótované. 3. Připouští, aby 556 (slovy: pět set padesát šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie bylo upsáno nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce - akcionáře spol ečnosti paní Ing. Jaroslavy Valové, narozené 15.04.1947, bytem Bystřice nad Perštejnem, Bočkova 255. 4. Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu, který je tvořen ochrannými známkami se shodným prvkem "SIKO", které jsou ve vlastnictví paní Ing. Jaroslavy Valové, narozené 15.04.1947, bytem Bystřice nad Perštejnem, Bočkova 255: - Siko, číslo zápisu 214391, číslo spisu 113745, kombinovaná ochranná známka, datum podání 08.08.1996, datum zápisu 28.12.1998, datum obnovení 08.08.2006, - Siko "NIKDO TAK DOBŘE ZA MÍŇ", číslo zápisu 214392, číslo spisu 113746, kombinovaná ochranná známka, datum podání 08.08.1996, datum zápisu 28.12.1998, datum obnovení 08.08.2006, - Siko "NIKDE TAK DOBŘE ZA MÍŇ", číslo zápisu 245807, číslo spisu 170206, kombinovaná ochranná známka, datum podání 02.08.2001, datum zápisu 29.07.2002, - Siko PRODEJNY KOUPELEN PLNÉ INSPIRACE, číslo zápisu 271479, číslo spisu 192731, slovní grafická ochranná známka, datum podání 12.06.2003, datum zápisu 29.03.2005, - Siko KOUPELNY, číslo zápisu 270488, číslo spisu 192869, kombinovaná ochranná známka, datum podání 17.06.2003, datum zápisu 29.03.2005, - KOUPELNY SIKO prodejny plné inspirace, číslo zápisu 270506, číslo spisu 197620, kombinovaná ochranná známka, datum podání 04.11.2003, datum zápisu 29.03.2005, - Siko, číslo zápisu 277120, číslo spisu 197619, slovní ochranná známka, datum podání 04.11.2003, datum zápisu 14.12.2005. 5. Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu byla ve smyslu ustanovení § 59a obchodního zákoníku určena obecně uznávaným odborníkem - společností BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o. se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČ: 275 99 582 , za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, zpráva č. 23-12-2010/298, částkou ve výši 556 000 000,- Kč (slovy: pět set padesát šest milionů deset tisíc korun českých), když na vklad předem určeného zájemce se započítává částka ve výši 55 6 000 000,- Kč (slovy: pět set padesát šest milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude akcionáři - Ing. Jaroslavě Valové, narození 15.04.1947, bytem Bystřice nad Perštejnem, Bočkova 255, vydáno 556 (slovy: pět set padesát šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie. Emisní kurs akcií, které mají být předem určeným zájemcem upsány, se rovná jmenovité hodnotě nových akcií a činí u každé 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 6. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když shora citovaný nepeněžitý vklad je hospodářsky využitelný s ohledem na předmět podnikání, kterým je kolektivní investování a statutem společnosti, po dle nějž je investiční politika zaměřená především na investice do nemovitostí a ochranných známek. 7. Všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti LUCROS uzavřený investiční fond a.s., mezi společností a předem určeným zájemce, paní Ing. Jaroslavou Valovou. Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva a lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií paní Ing. Jaroslavě Valové po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení zákl adního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho místa podnikání či dopisem osobně předaným proti podpisu. 8. Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem v sídle společnosti LUCROS uzavřený investiční fond a.s. do 30 (slovy: třiceti) dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýše ní základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. do 17. 1. 2011 od 5. 1. 2011

Valná hromada společnosti přijala dne 4.3.2010 následující usnesení: 1. Zvyšuje základní kapitál ze stávající výše 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), upsáním nových akcií o částku 143 000 000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tři milionů korun českých), na částku 153 000 000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tři milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 143 (slovy: jedno sto čtyřicet tři) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie. Akcie nejsou kótované. 3. Připouští se, aby 143 (slovy: jedno sto čtyřicet tři) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie bylo upsáno nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce ? akcionáře společnosti paní Ing. Jaroslavy Valové, rodné číslo 475415/113, bytem Bystřice nad Perštejnem, Bočkova 255. 4. Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu, který je tvořen: a) Nemovitostmi, které tvoří část podniku fyzické osoby ? podnikatele Ing. Jaroslavy Valové, s místem podnikání Čimelice 330, PSČ 398 04, IČ 123 35 517: Nemovitosti v obci Liberec, kterými se rozumí: - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 563889 Liberec, katastrální území 682209 Růžodol I, list vlastnictví 1726, parcelní číslo 1332/66, ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, výměra 1 610 m2; - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 563889 Liberec, katastrální území 682209 Růžodol I, list vlastnictví 1726, parcelní číslo 1332/74, ostatní plocha, způsob využití - zeleň, výměra 984 m2; - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 563889 Liberec, katastrální území 682209 Růžodol I, list vlastnictví 1726, parcelní číslo 1332/81, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1 681 m2; - budova evidovaná v katastru nemovitostí v obci 563889 Liberec, katastrální území 682209 Růžodol I, Liberec XI - Růžodol I, č.p. 626, list vlastnictví 1726, na parcele číslo 1332/81, list vlastnictví 1726, způsob využití ? obchod, s příslušenstvím. Nemovitosti v obci Čimelice, kterými se rozumí: pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 549339 Čimelice, katastrální území 623822 Čimelice, list vlastnictví 585, parcelní číslo St. 558/1, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 2 961 m2; pozemek evidov aný v katastru nemovitostí v obci 549339 Čimelice, katastrální území 623822 Čimelice, list vlastnictví 585, parcelní číslo St. 558/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 22 m2; - stavba evidovaná v katastru nemovitostí v obci 549339 Čimelice, katastrální ú zemí 623822 Čimelice, bez čp/če, list vlastnictví 585, na parcele číslo St. 558/1, list vlastnictví 585, způsob využití ? garáž; stavba evidovaná v katastru nemovitostí v obci 549339 Čimelice, katastrální území 623822 Čimelice, bez čp/če, list vlastnictví 585, na parcele číslo St. 558/2, list vlastnictví 585, způsob využití ? výroba. Nemovitosti v obci Ostrava, kterými se rozumí: - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo St. 6472, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1 237 m2; - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo 728/14, ostatní plocha, způsob využití ? jiná plocha, výměra 263 m2; - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo 728/30, ostatní plocha, způsob využití ? jiná plocha, výměra 606 m2; - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo 728/36, ostatní plocha, způsob využití ? jiná plocha, výměra 141 m2; - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo 728/37, ostatní plocha, způsob využití ? ostatní komunikace, výměra 1 141 m2; - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo 732/11, ostatní plocha, způsob využití ? jiná plocha, výměra 2 729 m2; - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo 732/13, ostatní plocha, způsob využití ? jiná plocha, výměra 360 m2; - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo 732/37, ostatní plocha, způsob využití ? jiná plocha, výměra 1 359 m2; - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo 732/68, ostatní plocha, způsob využití ? ostatní komunikace, výměra 179 m2; - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo 732/69, ostatní plocha, způsob využití ? jiná plocha, výměra 126 m2; - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo 1095/24, ostatní plocha, způsob využití ? silnice, výměra 8 m2; - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo 4373, ostatní plocha, způsob využití ? jiná plocha, výměra 54 m2; - budova evidovaná v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, bez čp/če, list vlastnictví 1258, na parcele číslo St. 6472, list vlastnictví 1258, způsob využití ? obchod, s příslušenstvím. Pozemky ?Černý Most?, kterými se rozumí: - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 731226 Kyje, list vlastnictví 2049, parcelní číslo 2589/41, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití - stavba LV 2792, o výměře 496 m2; - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 731226 Kyje, list vlastnictví 2049, parcelní číslo 2589/42, ostatní plocha, způsob využití ? jiná plocha, o výměře 1 375 m2. b) Ostatní majetek podnikatele Ing. Jaroslavy Valové, s místem podnikání Čimelice 330, PSČ 398 04, IČ: 123 35 517, kterým se rozumí: Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek zaznamenaný evidenci v nominální hodnotě 5 910 102,69 Kč, Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, a to: - elektronický zabezpečovací systém skladu v Čimelicích zaznamenaný evidenci v pořizovací ceně 100 000,00 Kč snížené o kumulované odpisy ve výši 78 333,33 Kč, tj. v zůstatkové hodnotě 21 666,67 Kč; - klimatizace umístněná ve Stavbě Liberec a zaznamenaný evidenci v pořizovací ceně 2 013 900,00 Kč snížené o kumulované odpisy ve výši 151 042,50 Kč, tj. v zůstatkové hodnotě 1 862 857,50 Kč; Krátkodobé pohledávky zaznamenané v evidenci ve jmenovité hodno tě 2 459 971,60 Kč; Krátkodobý finanční majetek zaznamenaný v evidenci v nominální hodnotě 1 000 000,00 Kč. 5. Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu byla ve smyslu ustanovení § 59a obchodního zákoníku určena obecně uznávaným odborníkem - společností Appraisal services ? Znalecký ústav s.r.o. se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČ: 275 99 582, za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, zpráva č. 26-02-2010/42, částkou ve výši 143 010 000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tři milionů deset tisíc korun českých), když na vklad předem určeného zájemce se započítává částka ve výši 143 000 000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude akcionáři - Ing. Jaroslavě Valové, rodné číslo 475415/113, bytem Bystřice nad Perštejnem, Bočkova 255, vydáno 143 (slovy: jedno sto čtyřicet tři) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000, - Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie. Emisní kurs akcií, které mají být předem určeným zájemcem upsány, se rovná jmenovité hodnotě nových akcií a činí u každé 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad zvyšující základní kapitál, se v souladu se zákonem považuje za emisní ážio. 6. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když shora citovaný nepeněžitý vklad je hospodářsky využitelný s ohledem na předmět podnikání, kterým je kolektivní investování a statutem investičního fo ndu, podle nějž je investiční politika zaměřená především na investice do nemovitostí. 7. Všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti LUCROS uzavřený investiční fond a.s., mezi společností a předem určeným zájemce, paní Ing. Jaroslavou Valovou. Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva a lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií paní Ing. Jaroslavě Valové po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení zákl adního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho místa podnikání či dopisem osobně předaným proti podpisu. 8. Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem v sídle společnosti LUCROS uzavřený investiční fond a.s. do 30 (slovy: třiceti) dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýše ní základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. do 26. 3. 2010 od 16. 3. 2010

Na společnost LUCROS uzavřený investiční fond a.s., se sídlem Praha 9, Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, IČ: 285 07 428, přešlo v důsledku převodu jmění na akcionáře jmění společnosti OSKADOM, a.s., se sídlem Praha 9, Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, I Č: 279 11 152. do 23. 1. 2014 od 31. 10. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 711 000 000 Kč

od 21. 1. 2016

Základní kapitál

vklad 790 000 000 Kč

do 21. 1. 2016 od 23. 1. 2014

Základní kapitál

vklad 709 000 000 Kč

do 23. 1. 2014 od 17. 1. 2011

Základní kapitál

vklad 153 000 000 Kč

do 17. 1. 2011 od 26. 3. 2010

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 26. 3. 2010 od 29. 12. 2008
Akcie kusové na jméno v listinné podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 71 100 od 21. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 790 do 21. 1. 2016 od 23. 1. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 709 do 23. 1. 2014 od 17. 1. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 153 do 17. 1. 2011 od 26. 3. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 10 do 26. 3. 2010 od 29. 12. 2008

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jana Valová

Člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2020

vznik členství: 5. 7. 2018

Strouhalova 2740, Kladno, 272 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Bc. Tomáš Vala

Člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 5. 7. 2018

Čimelice 340, 398 04, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslava Valová

Předseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 5. 7. 2018

vznik funkce: 10. 7. 2018

Hanzelkova 2660/6, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jana Valová

Člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2018 - Poslední vztah: 16. 9. 2020

vznik členství: 5. 7. 2018

Jižní 3143, Kladno, 272 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslava Valová

statutární ředitel

První vztah: 27. 5. 2016 - Poslední vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 20. 1. 2016

zánik členství: 5. 7. 2018

vznik funkce: 20. 1. 2016

zánik funkce: 5. 7. 2018

Hanzelkova 2660/6, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslava Valová

statutární ředitel

První vztah: 27. 5. 2016 - Poslední vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 20. 1. 2016

zánik členství: 5. 7. 2018

vznik funkce: 20. 1. 2016

zánik funkce: 5. 7. 2018

Hanzelkova 2660/6, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslava Valová

statutární ředitel

První vztah: 21. 1. 2016 - Poslední vztah: 27. 5. 2016

vznik členství: 20. 1. 2016

vznik funkce: 20. 1. 2016

Bočkova 255, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01, Česká republika

Jaroslava Valová

statutární ředitel

První vztah: 21. 1. 2016 - Poslední vztah: 27. 5. 2016

vznik členství: 20. 1. 2016

vznik funkce: 20. 1. 2016

Bočkova 255, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01, Česká republika

Bc. Tomáš Vala

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2015 - Poslední vztah: 21. 1. 2016

vznik členství: 29. 12. 2008

zánik členství: 20. 1. 2016

vznik funkce: 29. 12. 2008

zánik funkce: 20. 1. 2016

Čimelice 340, 398 04, Česká republika

Ing. Jana Valová

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2014 - Poslední vztah: 21. 1. 2016

vznik členství: 29. 12. 2008

zánik členství: 20. 1. 2016

vznik funkce: 29. 12. 2008

zánik funkce: 20. 1. 2016

Jižní 3143, Kladno, 272 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jana Valová

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2014 - Poslední vztah: 21. 1. 2016

vznik členství: 29. 12. 2008

zánik členství: 20. 1. 2016

vznik funkce: 29. 12. 2008

zánik funkce: 20. 1. 2016

Jižní 3143, Kladno, 272 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslava Valová

předseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2012 - Poslední vztah: 21. 1. 2016

vznik členství: 29. 12. 2008

zánik členství: 20. 1. 2016

vznik funkce: 29. 12. 2008

zánik funkce: 20. 1. 2016

Bočkova 255, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01, Česká republika

Ing. Jaroslava Valová

předseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2012 - Poslední vztah: 21. 1. 2016

vznik členství: 29. 12. 2008

zánik členství: 20. 1. 2016

vznik funkce: 29. 12. 2008

zánik funkce: 20. 1. 2016

Bočkova 255, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01, Česká republika

Ing. Jana Valová

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 28. 8. 2014

vznik členství: 29. 12. 2008

vznik funkce: 29. 12. 2008

Jižní 3143, Kladno, 272 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jana Valová

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 12. 2008 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

vznik členství: 29. 12. 2008

vznik funkce: 29. 12. 2008

Na Čihadlech 984, Dobříš, 263 01, Česká republika

Bc. Tomáš Vala

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2008 - Poslední vztah: 5. 8. 2015

vznik členství: 29. 12. 2008

vznik funkce: 29. 12. 2008

Čimelice 340, 398 04, Česká republika

Ing. Jaroslava Valová

předseda představenstva

První vztah: 29. 12. 2008 - Poslední vztah: 28. 11. 2012

vznik členství: 29. 12. 2008

vznik funkce: 29. 12. 2008

Bočkova 255, Bystřice pod Pernštejnem, 593 01, Česká republika

Ing. Marek Moudrý

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2008 - Poslední vztah: 26. 5. 2011

vznik členství: 29. 12. 2008

zánik členství: 18. 5. 2011

vznik funkce: 29. 12. 2008

zánik funkce: 18. 5. 2011

Větrná 18, Praha 8, 181 00, Česká republika

Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně.

od 13. 7. 2018

Společnost zastupuje vždy statutární ředitel.

do 13. 7. 2018 od 21. 1. 2016

Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně.

do 21. 1. 2016 od 2. 7. 2014

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva a místopředseda představenstva každý samostatně. Ostatní členové představenstva jménem společnosti jednají a podepisují alespoň dva společně.

do 2. 7. 2014 od 29. 12. 2008

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Vítězslav Vala

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 5. 7. 2018

Čimelice 194, 398 04, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Vítězslav Vala

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 21. 1. 2016

vznik členství: 2. 7. 2014

zánik členství: 20. 1. 2016

zánik funkce: 20. 1. 2016

Čimelice 194, 398 04, Česká republika

Vítězslav Vala

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 21. 1. 2016

vznik členství: 2. 7. 2014

zánik členství: 20. 1. 2016

zánik funkce: 20. 1. 2016

Čimelice 194, 398 04, Česká republika

Ing. Jan Dvořák

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2014 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 29. 12. 2008

vznik funkce: 29. 12. 2008

Čechova 454/11, Písek, 397 01, Česká republika

Dana Hubková

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 29. 12. 2008

vznik funkce: 29. 12. 2008

Chrastiny 64, 397 01, Česká republika

Pavel Buršík

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 29. 12. 2008

vznik funkce: 29. 12. 2008

Kollárova 1615, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Jan Dvořák

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2008 - Poslední vztah: 30. 5. 2014

vznik členství: 29. 12. 2008

vznik funkce: 29. 12. 2008

Čechova 454, Písek, 397 01, Česká republika

Další vztahy firmy LUCROS SICAV a.s.

Historické vztahy

Tomáš Vala

předseda správní rady

První vztah: 21. 1. 2016 - Poslední vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 20. 1. 2016

zánik členství: 5. 7. 2018

vznik funkce: 20. 1. 2016

zánik funkce: 5. 7. 2018

Čimelice 340, 398 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vítězslav Vala

člen správní rady

První vztah: 21. 1. 2016 - Poslední vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 20. 1. 2016

zánik členství: 5. 7. 2018

Čimelice 194, 398 04, Česká republika

Vítězslav Vala

člen správní rady

První vztah: 21. 1. 2016 - Poslední vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 20. 1. 2016

zánik členství: 5. 7. 2018

Čimelice 194, 398 04, Česká republika

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).