Hlavní navigace

MAVET a.s.

Firma MAVET a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7705, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 349 312 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

46973591

Sídlo:

9. května 232/12, Hořovice, 268 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

21. 9. 1992

DIČ:

CZ46973591

Insolvenční rejstřík

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
014 Živočišná výroba
10890 Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
25610 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
25620 Obrábění
25720 Výroba zámků a kování
49410 Silniční nákladní doprava

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7705, Městský soud v Praze

Obchodní firma

MAVET a.s. od 30. 9. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 30. 9. 1992

adresa

Zámecká ulice č.232
Hořovice 26801 od 30. 5. 2002

adresa

Janův mlýn 6097
Třebíč do 30. 5. 2002 od 10. 4. 1996

adresa

Třebíč do 10. 4. 1996 od 30. 9. 1992

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 3. 2010

Zámečnictví, nástrojářství od 30. 3. 2010

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny od 30. 3. 2010

Obráběčství od 30. 3. 2010

Kovářství, podkovářství od 30. 3. 2010

poradenská činnost vyjma činností uvedených v § 3 živnostenského zákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona do 30. 3. 2010 od 10. 9. 1998

zprostředkovatelská činnost vyjma činností uvedených v § 3 a v příloze 1-3 živnostenského zákona do 30. 3. 2010 od 10. 9. 1998

zámečnictví do 30. 3. 2010 od 10. 9. 1998

nástrojařství do 30. 3. 2010 od 10. 9. 1998

kovoobráběčství do 30. 3. 2010 od 10. 9. 1998

kovářství do 30. 3. 2010 od 10. 9. 1998

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 26. 2. 1997

silniční motorová doprava nákladní do 30. 3. 2010 od 26. 2. 1997

montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení do 30. 3. 2010 od 26. 2. 1997

obchodní činnost do 30. 3. 2010 od 26. 2. 1997

zemědělská výroba, zpracování a úprava zemědělské produkce do 26. 2. 1997 od 13. 7. 1994

obchodní činnost do 26. 2. 1997 od 13. 7. 1994

silniční motorová doprava do 26. 2. 1997 od 13. 7. 1994

revize elektrických zařízení do 26. 2. 1997 od 13. 7. 1994

a) chov a výroba hospodářského zvířectva, zejména - chov plemenné a užitkové drůbeže - výroba jatečné drůbeže - výroba konzumních a násadových vajec - výroba chovných a jatečných prasat - odchov telat - chov ryb b) prodej produkce v tuzemsku i zahraničí, provozování obchodní činnosti c) úprava a zpracování produkce, poskytování prací a služeb s prodejem a zpracováním souvisejících do 13. 7. 1994 od 30. 9. 1992

d) nákup zemědělských výrobků za účelem dalšího odchovu, zpracování, úpravy a dodávek a prodeje e) silniční motorová doprava f) revize elektrických zařízení g) výstavba účelových a souvisejících zařízení, sloužících k zajištění výše uvedených činností do 13. 7. 1994 od 30. 9. 1992

Ostatní skutečnosti

Okresní soud v Berouně rozhodl samosoudkyní Mgr. Alenou Krátkou v exekuční věci oprávněného: Cash Reform (Commercial Finance),a.s., se sídlem Brno, Hlinky 118, IČ: 25320513, zastoupeného JUDr. Daliborem Vaigertem, advokátem se sídlem Brno, Jánská 1/3, pr oti povinnému: MAVET a.s., sídlem Hořovice, Zámecká 232, IČ: 46973591, pro Kč 15.000.000,- takto: - soud nařizuje exekuci na majetek povinného podle vykonatelného notářského zápisu, sepsanou notářem JUDr. Michalem Voříškem v Brně, č.j. NZ 726/2003, N 798/2003 ze dne 7.8.2003, k vydobytí pohledávky oprávněného ve výši Kč 15.000.000,- s 6,75 % úrokem z  částky 15.000.000,- od 7.8.2003 do zaplacení, paušální odměny ve výši 1,3 % za každých započatých 30 dnů z částky Kč 15.000.000,- do zaplacení, - soud provedením exekuce pověřuje soudního exekutora Mgr. Daniela Týče, Exekutorský úřad Blansko, se sídlem Seifertova 7, 678 01 Blansko do 27. 10. 2004 od 27. 7. 2004

Společnost předložila stanovy v úplném znění schválené valnou hromadou 20.9.1999. od 9. 11. 1999

Společnost se řídí stanovami ze dne 20.10.1998. od 28. 12. 1998

1. Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady z 20.10.1998 o záměru zvýšit základní jmění o 154,712.000,- Kč, a to nepeněžitými vklady s tím, že nad částku navrženého zvýšení se upisování akcií nepřipouští. do 28. 12. 1998 od 25. 11. 1998

2. Upisované akcie jsou na majitele, listinné, neveřejně obchodovatelné a bude upsáno nově 164 kusů akcií a to: počet kusů o nominální hodnotě 154 1,000.000,- Kč 7 100.000,- Kč 1 10.000,- Kč 2 1.000,- Kč do 28. 12. 1998 od 25. 11. 1998

3. Z důvodu důležitého zájmu společnosti se vylučuje přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií dle § 204a Obch.Z pro všechny akcionáře. do 28. 12. 1998 od 25. 11. 1998

4. Všechny nově upsané akcie na zvýšení základního jmění - při vyloučení přednostního práva dle bodu 3 usnesení - jsou upsány určitým dvěma zájemcům - dosavadním neakcionářům a to: a) obchodní společnosti: MASOSPOL Opava, a.s., Opava, Horní náměstí 2, IČO: 47672307 b) obchodní společnosti: Agrofin, s.r.o., Znojmo, Dobšická 17, IČO: 60699027. do 28. 12. 1998 od 25. 11. 1998

5. Upisování novými upisovateli určenými v bodě 4 usnesení proběhne v sídle společnosti a to nejdříve 5. dne po zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, končí lhůtu k upisování 40. dne po zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. do 28. 12. 1998 od 25. 11. 1998

6. Emisní kurs upisovaných akcií, upisovaných dle usnesení valné hromady, se rovná jmenovité hodnotě akcií. do 28. 12. 1998 od 25. 11. 1998

7. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů, kterými pouze jest navyšováno základní jmění, stanoví se takto: v sídle společnosti počínaje dnem zahájení úpisu a konče posledním dnem lhůty k úpisu tak, jak tato jest obsažena v bodě 5. usnesení. do 28. 12. 1998 od 25. 11. 1998

8. Valná hromada schvaluje upisování akcií oběma určenými zájemci nepeněžitými vklady a to dle předmětu vkladu ve výši jeho ocenění dle posudku znalců takto: do 28. 12. 1998 od 25. 11. 1998

1. Hmotný investiční majetek: - soubor hmotného investičního majetku drobného hmotného majetku, strojů, zařízení, přístrojů, automobilů u vkladatele Agrofin, s.r.o. v areálu Agrofin, s.r.o. - Jiřice u Miroslavi - soubor hmotného investičního majetku, drobného hmotného majetku, strojů, zařízení, přístrojů, automobilů a zásob u vkladatele MASOSPOL Opava, a.s. a to v areálech MASOSPOL Opava, a.s. - Služovice, (Oldřišov), Březová u Vítkova, Kateřinky u Opavy. do 28. 12. 1998 od 25. 11. 1998

Výše uvedený předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění bylo předloženo valné hromadě oceněné znaleckými posudky: A) pro vkladatele Arofin, s.r.o.: - znalce Ing. Milana Votypky, Třebíč, Heyrovského 830/3 z 20.7.1998, č. posudku 2466-097/98, který stanovil hodnotu vkladu: 17,412.000,- Kč, - znalce Doc.Ing. Roberta Matičky, DrSc., Praha 8, Neratovická 1707/12, z 24.8.1998, č. posudku 616-1998, který stanovil hodnotu vkladu: 17,412.000,- Kč, do 28. 12. 1998 od 25. 11. 1998

B) pro vkladatele MASOSPOL Opava, a.s.: - znalce Ing. Milana Votypky, Třebíč, Heyrovského 830/3, ze dne 20.7.1998, č. posudku 2465-076/98, který stanovil hodnotu vkladu: 104,793.000,- Kč, - znalce Doc.Ing. Roberta Matičky, DrSc., Praha 8, Neratovická 1707/12, ze dne 24.8.1998, č. posudku 615-1998, který stanovil hodnotu vkladu: 104,793.000,- Kč. do 28. 12. 1998 od 25. 11. 1998

2. Nemovitosti (včetně příslušenství a součástí), drobných a vedlejších staveb: do 28. 12. 1998 od 25. 11. 1998

u vkladatele Agrofin, s.r.o. areál střediska výkrmny vepřů Jiřice u Miroslavi, tak, jak tento je dosud pro uvedeného vkladatele zapsán na LV č. 53 pro obec a k.ú. Jiřice u Miroslavi, kód 661058 a popsán v posudcích znalců níže uvedených - u vkladatele MASOSPOL Opava, a.s. areály střediska výkrmny vepřů ve Služovicích, Oldřišov a Březová u Vítkova (včetně domů) a areál v Kateřinkách u Opavy (administrativní budova) tak, jak toto jest zapsáno na a) LV č. 771 pro obec Oldřišov, k.ú. Oldřišov, kód 710113 (Středisko Služovice) b) LV č. 217 pro obec Březová, k.ú. Březová u Vítkova, kód 614718 c) na LV č. 2283 pro obec Opava, k.ú. Kateřinky u Opavy, kód 711756 a popsáno v posudcích znalců níže uvedených. do 28. 12. 1998 od 25. 11. 1998

Výše uvedený předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění bylo předloženo valné hromadě oceněné znaleckými posudky: A) pro vkladatele Agrofin, s.r.o. - znalce Ing. Jaroslava Horáka, Šumperk, Zábřežská 23, ze dne 22.8.1998, č. posudku 2467-117/98, který stanovil hodnotu vkladu: 38,000.000,- Kč, - znalce Ing. Lubomíra Krejčího, Třebíč, Kpt. Nálepky 65, ze dne 10.8.1998, č. posudku 1083-109/98, který stanovil hodnotu vkladu: 37,300.000,- Kč. Přičemž valná hromada přijala k určení výše ocenění vkladu posudek znalce Ing. Lubomíra Krejčího č. 1083-109/98. do 28. 12. 1998 od 25. 11. 1998

B) pro vkladatele MASOSPOL Opava, a.s. - znalce Ing. Jaroslava Horáka, Šumperk, Zábřežská 23, ze dne 22.8.1998, č. posudku 2466-116/98, který stanovil hodnotu vkladu: 240,000.000,-Kč, - znalce Ing. Lubomíra Krejčího, Třebíč, Kpt. Nálepky 65, ze dne 24.8.1998, č. posudku 1093-119/98, který stanovil hodnotu vkladu: 235,400.000,- Kč. Přičemž valná hromada přijala k určení výše ocenění vkladu posudek znalce Ing. Lubomíra Krejčího č. 1093-119/98. do 28. 12. 1998 od 25. 11. 1998

Valné hromadě tak bylo předloženo navržené ocenění v součtu celého nepeněžitého vkladu: vkladatele Agrofin, s.r.o. 54,712.000,- Kč vkladatele MASOSPOL Opava, a.s. 340,193.000,- Kč a k úpisu z toho navrženo ke schválení valné hromadě z celého nepeněžitého vkladu: vkladatele Agrofin, s.r.o. 54,712.000,- Kč vkladatele MASOSPOL Opava, a.s. 100,000.000,- Kč. do 28. 12. 1998 od 25. 11. 1998

Valná hromada poté jednomyslně schválila navýšení základního jmění nepeněžitými vklady a to v hodnotě upisovatle Agrofin, s.r.o. 54,712.000,- Kč upisovatele MASOSPOL Opava, a.s. 100,000.000,- Kč. do 28. 12. 1998 od 25. 11. 1998

Agrofin, s.r.o. tak bude upisovat: 54 kusů akcií o nominální hodnotě 1,000.000,- Kč 7 kusů akcií o nominální hodnotě 100.000,- Kč 1 kus akcií o nominální hodnotě 10.000,- Kč 2 kusy akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kč do 28. 12. 1998 od 25. 11. 1998

MASOSPOL Opava, a.s. tak bude upisovat: 100 kusů akcií o nominální hodnotě 1,000.000,- Kč. do 28. 12. 1998 od 25. 11. 1998

Následně schválila, že: rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu upisovatele MASOSPOL Opava, a.s. dle předložených znaleckých posudků a ocenění hodnoty vkladu k úpisu jmenovité hodnoty akcií, které mají být upisovateli vydány dle rozhodnutí vlané hromady, tj. 240,193.000,- Kč, je převeden do rezervního fondu MAVET a.s. do 28. 12. 1998 od 25. 11. 1998

Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 30.12.1997. od 17. 2. 1998

Předloženy stanovy ve znění změn ze dne 29.11.1996 od 26. 2. 1997

Akcie: 194 600 ks akcií na jméno, jm. hodnoty 1 000,- Kč v zaknihované podobě do 10. 4. 1996 od 10. 3. 1995

Dozorčí rad: INg. Jan Dvořák, Jakubov čís. 8 - předseda Ing. Vilém Krejčí, Rouchovany, Na valech 352 Ing. Jan Kudrna, Radonín 7 Ing. Pavel Šeda, Třebíč, Heyrovského 23 Bohumil Krčál, Pyšel čís. 19 do 8. 4. 1993 od 30. 9. 1992

Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná a za ni podepisuje ředitel společnosti nebo I. zástupce ředitele nebo II. zástupce ředitele nebo předseda představenstva. do 8. 4. 1993 od 30. 9. 1992

Základní jmění společnosti: 194,600.000,-- Kčs do 10. 3. 1995 od 30. 9. 1992

a je rozděleno na: 14.460 akcií znějících na majitele do 10. 3. 1995 od 30. 9. 1992

Z toho počtu akcií: - o nominální hodnotě 10.000,-- Kčs 13.460 akcií - o nominální hodnotě 50.000,-- Kčs 800 akcií - o nominální hodnotě 100.000,-- Kčs 200 akcií do 10. 3. 1995 od 30. 9. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 349 312 000 Kč

od 28. 12. 1998

Základní kapitál

vklad 194 600 000 Kč

do 28. 12. 1998 od 10. 3. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 348 od 28. 12. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 13 od 28. 12. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 od 28. 12. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 od 28. 12. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 13 460 do 28. 12. 1998 od 10. 4. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 800 do 28. 12. 1998 od 10. 4. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 200 do 28. 12. 1998 od 10. 4. 1996

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Josef Scherrer

předseda

První vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 10. 2. 2008

vznik funkce: 10. 2. 2008

Koutkova 346, Třebíč, 674 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Pavelka

místopředseda

První vztah: 2. 2. 2014

vznik členství: 10. 2. 2008

vznik funkce: 10. 2. 2008

Práče 115, 671 61, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

ing. Josef Scherrer

předseda

První vztah: 5. 6. 2013 - Poslední vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 10. 2. 2008

vznik funkce: 10. 2. 2008

Javorová 1022, Třebíč, 674 01, Česká republika

Jan Pavelka

místopředseda

První vztah: 31. 3. 2008 - Poslední vztah: 2. 2. 2014

vznik členství: 10. 2. 2008

vznik funkce: 10. 2. 2008

Práče 115, 671 61, Česká republika

ing. Josef Scherrer

předseda

První vztah: 31. 3. 2008 - Poslední vztah: 5. 6. 2013

vznik členství: 10. 2. 2008

vznik funkce: 10. 2. 2008

Javorová 1022, Třebíč, 674 01, Česká republika

Jan Pavelka

Místopředseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2003 - Poslední vztah: 31. 3. 2008

zánik členství: 10. 2. 2008

vznik funkce: 31. 1. 2003

zánik funkce: 10. 2. 2008

Práče 115, Česká republika

Ing. Josef Scherrer

Předseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2003 - Poslední vztah: 31. 3. 2008

zánik členství: 10. 2. 2008

vznik funkce: 31. 1. 2003

zánik funkce: 10. 2. 2008

Javorová č.p. 1022, Třebíč, Česká republika

Ing. Martin Moulis

Místopředseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2003 - Poslední vztah: 3. 8. 2004

vznik funkce: 31. 1. 2003

zánik funkce: 15. 10. 2003

Nivnice 636, 687 51, Česká republika

ing. Josef Scherrer

předseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2000 - Poslední vztah: 25. 4. 2003

zánik funkce: 31. 1. 2003

Javorová č.p.1022, Třebíč, Česká republika

Jan Pavelka

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 11. 1999 - Poslední vztah: 25. 4. 2003

zánik funkce: 31. 1. 2003

Práče 115, Česká republika

Ing. Josef Scherrer

předseda představenstva

První vztah: 26. 2. 1997 - Poslední vztah: 11. 8. 2000

Krajinova 7, Třebíč, Česká republika

ing. Jiří Dráber

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 1997 - Poslední vztah: 25. 11. 1998

V.Vacka 1677, Ostrava, Česká republika

Rudolf Petříček

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 2. 1997 - Poslední vztah: 17. 4. 2002

zánik funkce: 5. 2. 2002

Číchov 70, Česká republika

Rudolf Petříček

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 7. 1996 - Poslední vztah: 26. 2. 1997

Číchov 70, Česká republika

Ing. Josef Scherrer

předseda představenstva

První vztah: 18. 4. 1996 - Poslední vztah: 26. 2. 1997

Krajinova 7, Třebíč, Česká republika

ing. Josef Scherrer

předseda představenstva

První vztah: 20. 6. 1995 - Poslední vztah: 18. 4. 1996

Sokolovská 1059, Jaroměřice nad Rokytnou, Česká republika

Rudolf Petříček

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 3. 1995 - Poslední vztah: 12. 7. 1996

Přibyslavice 146, Česká republika

ing. Jiří Dráber

člen představenstva

První vztah: 10. 3. 1995 - Poslední vztah: 26. 2. 1997

V.Vacka 1677, Ostrava, Česká republika

Ing. Josef Scherrer

předseda představenstva

První vztah: 10. 3. 1995 - Poslední vztah: 20. 6. 1995

Jevišovice 376, Česká republika

Ing. Jiří Dráber

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 1995 - Poslední vztah: 10. 3. 1995

nám. V. Vacka 1677, Ostrava 4 - Poruba, Česká republika

Jan Pavelka

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 2. 1995 - Poslední vztah: 10. 3. 1995

Pověřený jednáním a podepisováním. do 10. 3. 1995 od 3. 2. 1995

Sokolovská 4, Znojmo, Česká republika

Ing. Vlastimil Štěpán

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 1995 - Poslední vztah: 10. 3. 1995

Budkov 84, Česká republika

Ing. Josef Scherrer

předseda představenstva

První vztah: 3. 2. 1995 - Poslední vztah: 10. 3. 1995

Pověřený jednáním a podepisováním. do 10. 3. 1995 od 3. 2. 1995

Jevišovice 376, Česká republika

ing. Emil Maštalíř

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 1995 - Poslední vztah: 10. 3. 1995

Družstevní 1067, Třebíč, Česká republika

Antonín Tuza

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 1995 - Poslední vztah: 10. 3. 1995

Nová 1611, Moravský Krumlov, Polanka, Česká republika

MVDr. Čestmír Smrček

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 1995 - Poslední vztah: 10. 3. 1995

R. Svobodové 2464/23, Znojmo, Česká republika

Ing. Zdeněk Řezáč

člen představenstva, ředitel

První vztah: 3. 2. 1995 - Poslední vztah: 10. 3. 1995

Pověřený jednáním a podepisováním. do 10. 3. 1995 od 3. 2. 1995

Demlova 975, Třebíč, Česká republika

Ing. Zdeněk Řezáč

ředitel společnosti

První vztah: 13. 7. 1994 - Poslední vztah: 3. 2. 1995

Demlova 975, Třebíč, Česká republika

JUDr. Božena Kristiánová

členka představenstva

První vztah: 8. 4. 1993 - Poslední vztah: 3. 2. 1995

Pověřená jednáním a podepisováním. do 3. 2. 1995 od 8. 4. 1993

kpt. Jaroše 639, Třebíč, Česká republika

Rudolf Petříček

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 1993 - Poslední vztah: 10. 3. 1995

Pověřený jednáním a podepisováním. do 10. 3. 1995 od 8. 4. 1993

Přibyslavice 146, Česká republika

Ing. Marie Zahradníčková

členka představenstva

První vztah: 8. 4. 1993 - Poslední vztah: 13. 7. 1994

Cyrila Boudy 516/2, Třebíč, Česká republika

Ing. František Horák

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 1993 - Poslední vztah: 3. 2. 1995

Dalešice 129, Česká republika

Ing. Stanislav Dočekal

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 1993 - Poslední vztah: 3. 2. 1995

Kouty 26, Česká republika

Ing. Ludvík Valíček

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 1993 - Poslední vztah: 3. 2. 1995

Sv. Čecha 697, Třebíč, Česká republika

Ing. Miroslav Caha

předseda představenstva

První vztah: 8. 4. 1993 - Poslední vztah: 3. 2. 1995

Pověřený jednáním a podepisováním. do 3. 2. 1995 od 8. 4. 1993

Brtnice 483, Česká republika

Ing. Pavel Němec

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 1993 - Poslední vztah: 3. 2. 1995

Sedlákova 12, Třebíč, Česká republika

ing. Karel Růžička CSc.

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 1993 - Poslední vztah: 3. 2. 1995

Ostrov nad Oslavou 248, Česká republika

Rudolf Petříček

I. zástupce ředitele

První vztah: 30. 9. 1992 - Poslední vztah: 8. 4. 1993

Přibyslavice 146, Česká republika

Ing. Oldřich Vonka

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 1992 - Poslední vztah: 8. 4. 1993

Fibichova 91, Moravské Budějovice, Česká republika

Vladimír Pojer

ředitel společnosti

První vztah: 30. 9. 1992 - Poslední vztah: 8. 4. 1993

Dreuschuchova 757, Třebíč, Česká republika

Ing. Zdeněk Řezáč

II. zástupce ředitele

První vztah: 30. 9. 1992 - Poslední vztah: 8. 4. 1993

Demlova 975, Třebíč, Česká republika

Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněno jednat a zastupovat představenstvo. Jménem představenstva jedná vždy předseda nebo kterýkoliv z místopředsedů. Za společnost podepisují tyto osoby tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

od 9. 11. 1999

Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněno jednat a zastupovat představenstvo. Jménem představenstva jedná vždy předseda nebo místopředseda, případně člen představenstva, je-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. Za společnost podepisují tyto osoby stejným způsobem a ve stejném rozsahu tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 9. 11. 1999 od 10. 3. 1995

Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná a za ni se podepisuje ředitel ing. Zdeněk Řezáč, Třebíč, Demlova 975, nebo pověření členové představenstva.

do 10. 3. 1995 od 27. 10. 1993

Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná a za ni se po- depisuje ředitel Vladimír Pojer, Třebíč, Dreuschuchova 757, nebo pověření členové představenstva.

do 27. 10. 1993 od 8. 4. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Vlastimil Štěpán

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2013

vznik funkce: 14. 2. 2003

Budkov 84, 675 42, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • místopředseda představenstva

    ZEAS, a.s.

    Jaroměřická 1120, Moravské Budějovice, 676 02

Antonín Klobouček

První vztah: 31. 3. 2008

vznik členství: 10. 2. 2008

Jakubov u Moravských Budějovic 168, 675 44, Česká republika

Antonín Přibyl

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 1. 2006

vznik členství: 10. 9. 2005

vznik funkce: 20. 9. 2005

Bojanovice 9, 671 53, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Vladimír Husa

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2003 - Poslední vztah: 13. 1. 2006

zánik členství: 29. 7. 2005

vznik funkce: 14. 2. 2003

zánik funkce: 29. 7. 2005

Suchohrdly 259, Česká republika

Ing. Vlastimil Štěpán

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2003 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik funkce: 14. 2. 2003

Budkov 84, Česká republika

Antonín Přibyl

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2003 - Poslední vztah: 13. 1. 2006

vznik členství: 31. 1. 2003

zánik členství: 29. 7. 2005

Bojanovice 9, Česká republika

Antonín Přibyl

člen

První vztah: 11. 5. 2001 - Poslední vztah: 25. 4. 2003

vznik členství: 18. 1. 2001

zánik členství: 31. 1. 2003

Bojanovice 9, Česká republika

Ing. Radovan Dráber

člen

První vztah: 9. 11. 1999 - Poslední vztah: 11. 5. 2001

zánik členství: 18. 1. 2001

Podroužkova 1677, Ostrava-Poruba, Česká republika

JUDr. Božena Kristiánová

předsedkyně

První vztah: 9. 11. 1999 - Poslední vztah: 12. 9. 2001

zánik funkce: 2. 5. 2001

kpt.Jaroše 639, Třebíč, Česká republika

Jan Pavelka

předseda

První vztah: 26. 2. 1999 - Poslední vztah: 9. 11. 1999

Práče 115, Česká republika

Jan Pavelka

předseda

První vztah: 26. 2. 1997 - Poslední vztah: 26. 2. 1999

Sokolovská 4, Znojmo, Česká republika

JUDr. Božena Kristiánová

členka

První vztah: 26. 2. 1997 - Poslední vztah: 9. 11. 1999

kpt. Jaroše 639, Třebíč, Česká republika

Ing. Vlastimil Štěpán

místopředseda

První vztah: 26. 2. 1997 - Poslední vztah: 25. 4. 2003

Budkov 84, Česká republika

JUDr. Božena Kristiánová

členka

První vztah: 10. 3. 1995 - Poslední vztah: 26. 2. 1997

kpt. Jaroše 639, Třebíč, Česká republika

Jan Pavelka

předseda

První vztah: 10. 3. 1995 - Poslední vztah: 26. 2. 1997

Sokolovská 4, Znojmo, Česká republika

Ing. Vlastimil Štěpán

místopředseda

První vztah: 10. 3. 1995 - Poslední vztah: 26. 2. 1997

Budkov 84, Česká republika

JUDr. Jan Hruška

člen

První vztah: 3. 2. 1995 - Poslední vztah: 10. 3. 1995

Joy Adamsové 5, Opava, Česká republika

Marie Bazalová

členka

První vztah: 3. 2. 1995 - Poslední vztah: 10. 3. 1995

Bojanovice 71, Česká republika

Ing. Jan Macálka

člen

První vztah: 3. 2. 1995 - Poslední vztah: 10. 3. 1995

Rácovice 4, Česká republika

ing. Josef Matějek

člen

První vztah: 8. 4. 1993 - Poslední vztah: 3. 2. 1995

Studenec 154, Česká republika

Ing. Jan Dvořák

předseda

První vztah: 8. 4. 1993 - Poslední vztah: 3. 2. 1995

Jakubov 8, Česká republika

Ing. Vilém Krejčí

člen

První vztah: 8. 4. 1993 - Poslední vztah: 3. 2. 1995

Na valech 352, Rouchovany, Česká republika

Ing. Pavel Šeda

člen

První vztah: 8. 4. 1993 - Poslední vztah: 10. 3. 1995

Heyrovského 23, Třebíč, Česká republika

Bohumil Krčál

člen

První vztah: 8. 4. 1993 - Poslední vztah: 10. 3. 1995

Pyšel 19, Česká republika

Další vztahy firmy MAVET a.s.

INSOLV, v.o.s.

První vztah: 7. 4. 2021

Plzeňská 3350/18, Praha, 150 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

INSOLV, v.o.s.

První vztah: 13. 5. 2015 - Poslední vztah: 7. 4. 2021

Plzeňská 3350/18, Praha, 150 00

INSOLV, v.o.s.

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 13. 5. 2015

Plzeňská 3350/18, Praha, 150 00

INSOLV, v.o.s.

První vztah: 14. 6. 2010 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

Plzeňská 3350/18, Praha, 150 00

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 9. 1992

Živnosti

Kovářství, podkovářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 8. 1998
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 8. 1998
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 8. 1998
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Obchodní činnost
  • Poradenská činnost vyjma činností uvedených v par.3 živnostenského zákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona
  • Zprostředkovatelská činnost vyjma činností uvedených v par.3 a v příloze 1-3 živnostenského zákona
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 29. 10. 1992
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 30. 9. 1992
Přerušeno od 19. 3. 2010

Insolvenční rejstřík

Mavet a.s.

spisová značka: INS 4256/2009

stav řízení: prohlášený konkurs

poslední záznam: 2021-05-10 12:45:52.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).