Hlavní navigace

MD logistika, a.s.

Firma MD logistika, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1004, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 82 514 115 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60108703

Sídlo:

Křičenského 451, Dašice, 533 03

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1994

DIČ:

CZ60108703

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

105 Výroba mléčných výrobků
49410 Silniční nákladní doprava
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1004, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

MD logistika, a.s. od 24. 2. 2005

Obchodní firma

Mrazírny Dašice, a.s. do 24. 2. 2005 od 1. 1. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

Křičenského 451
Dašice 53303 od 20. 6. 2016

adresa

Křičenského 451
Dašice v Čechách 53303 do 20. 6. 2016 od 14. 1. 2003

adresa

Křičenského 451
Dašice v Čechách 53037 do 14. 1. 2003 od 10. 6. 1998

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 4. 8. 2015

Mlékárenství od 4. 8. 2015

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 4. 8. 2015

Pekařství do 4. 8. 2015 od 26. 9. 2001

Skladování materiálu včetně jeho manipulace a evidence do 4. 8. 2015 od 10. 6. 1998

Pečení zmrzlinářských kornoutů do 26. 9. 2001 od 1. 1. 1994

Hostinská činnost ( výroba zmrazených potravin a polotovarů ) do 4. 8. 2015 od 1. 1. 1994

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 4. 8. 2015 od 1. 1. 1994

Opravy chladících zařízení do 4. 8. 2015 od 1. 1. 1994

Silniční motorová doprava do 4. 8. 2015 od 1. 1. 1994

Výroba mléčných výrobků do 4. 8. 2015 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 16.9.2005 toto rozhodnutí: Valná hromada rozhodla o přechodu všech účastnických cenných papírů, které nejsou v majetku hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře podle ust. § 183i a nasl. Obchodního zákoníku takto: I. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti MD logistika, a.s., se sídlem Dašice v Čechách, Křičenského 451, PS4 533 03, IČ 601 08 703, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1004 ( dále jen "Společnost" ) je pan RNDr. Karel Matyska, CSc., r.č. 580629/1535, bytem Praha 5, Renoirova 649, PSČ 150 00 ( dále jen "hlavní akcionář" ), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře o svolání této mimořádné valné h romady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti. Vlastnické právo hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo a osvědčeno předložením "Prohlášení o uložení listinných akcií pro účely výkonu práv s nimi spojených dle § 156 odst. 7 obch. zák." ze dne 7.9.2005 vydaným společností A&CE Global Finance, a.s., z něhož vyplývá , že hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem celkem: a) 69 kusů kmenových, listinných akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné 928.571,-Kč, pořadového čísla G000001 až G 000069, b) 69 kusů kmenových, listinných akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné 225.760,- Kč pořadového čísla D000001 až D000069, c) 1kus kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 878.425,- Kš, pořadového čísla F000001, d) 1 kus kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 213.568,- Kč pořadového čísla C000070, e) 1kus kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 50.147,- Kč, pořadového čísla E000001, f) 1 kus kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovitě hodnotě 12.192,- Kč, pořadového čísla B000071, g) 20 kusů kmenových, listinných akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné 32,- Kč, pořadového čísla A5467 až A5486, tedy akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnotačiní 80.803.811,- Kč, tj. 97,92726 % základního kapitálu Spole čnosti. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou uplatnit a vykonat právo výkukpu dle ust. § 183i a násl. Obchodního zákoníku. II. Přechod ostatních akcií společnosti na hlavního akcionáře Valná hromada rozhoduje ve smyslu ust. § 183i a násl. Obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních akcií Společnosti, tedy společnosti MD logistika, a.s. jejichž vlastníkem není hlavní akcionář, na hlavního akcionáře, tedy na pana RNDr. Karla Matysku, C Sc III. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši: 32,90,- Kč, slovy: třicet dva korun českých devadesát haléřů, za 1 kmenovou listinnou akcii Společnosti na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 32,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 284-184/05 ze dne 23. srpna 2005, vypracovaným znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., Ptašínského 4, 602 00 Brno, IČ: 441 19 047. Výše protiplnění určená hlavním akcionářem se shoduje se z ávěry tohoto znaleckého posudku. IV. Lhůta pro poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám, které předloží Společnosti předmětné listinné akcie, nebo bude-li prokázáno zastavení vykoupených akcií, oprávněnému zástavnímu věřiteli ( s výjimkou případu, kdy vlastník akcie či akcií Společnosti prokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak ) do 30 dnů po přechodu vlastnického práva vždy v sídle Společnosti v době od 9 do 15 hod, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců od předložení originálů listinných akcií Společnosti v jejím sídle v souladu s § 183m obch. zák. Protiplnění bude vyplaceno v hotovosti, nepřesáhne-li částku 10.000,- Kč, nad uvedenou částku bude protiplnění vyplaceno převodem na účet určený oprávněnou o sobou. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené Společností na 14 dnů, postupuje společnost podle § 214 odst.1 až 3 obch.zák. V době prodlení nemohou oprávněné osoby požad ovat protiplnění podle § 183m. od 10. 7. 2007

Rozhodutí mimořádné valné hromady ze dne 25.10.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií o částku 64.999.971,- Kč; připouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to s omezením do výše 72.057.615,- K č, přičemž by byly vydány maximálně následující nové nekótované kmenové akcie na majitele v listinné podobě: 53 467 ks o jmenovité hodnotě 132,-- Kč, 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 50 147,-- Kč, 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 878 425,-- Kč, 69 ks akcie o jmenovité hodnotě 928 571,-- Kč, o konečné výši zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo. Veškeré nově upisované akcie lze upsat s využitím přednostního práva takto: majitel 1 ks stávající akcie o jmenovité hodnotě 12.192,- Kč je oprávněn upsat 1 ks nové akcie o jmenovité hodnotě 50.147,- Kč, majitel 1 ks stávající akcie o jmenovité hodnotě 21 3.568,- Kč je oprávněn upsat 1 ks nové akcie o jmenovité hodnotě 878.425,- Kč, majitel 1 ks stávající akcie o jmenovité hodnotě 225.760,- Kč je oprávněn upsat 1 ks nové akcie o jmenovité hodnotě 928.571,- Kč, majitel 1 ks stávající akcie o jmenovité hodno tě 32,- Kč je oprávněn upsat 1 ks nové akcie o jmenovité hodnotě 132,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Lhůta pro upisování nových akcií s využitím přednostního práva činí dva týdny, přičemž tato lhůta začne běžet uplynutím jednoho týdne od uveřejnění i nformace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obch. zák. Emisní kurs nově vydaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Místem upsání akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti. Veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty určitému zájemci a to oprávněnému z pohledávek, u nichž valná hromada schválila započtení proti emisnímu kurzu nově upisovaných akcií podle tohoto rozhodnutí. Lhůta pro upsání skcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po ukončení lhůty k upsání akcií s využitím přednostního práva a činí 14 dní. Emisní kurz nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, upisování akcií b ez využití přednostního práva bude provedeno smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představensto upisovateli - určitému zájemci - ihned poté, kdy skončí lhůta pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Upisovat el - určitý zájemce - smlouvu uzavře nejpozději do 14 dnů od doručení návrhu. Všichni upisovatelé splatí 100% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet u Komerční banky, a.s. č.ú. 353162840217/0100, do 1 týdne od úpisu akcií. Dojde-li k započtení bude provedeno ve stejných lhůtách, postup stanoví dohoda o zápočtu, kterou představenstvo zašle upisovateli zároveň s návrhem smlouvy o úpisu akcií, resp. mu bude předána při úpisu akcií. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením následujících pohledávek ( jistiny i příslušenství ) společnosti JET Schweiz IT AG proti pohledávce společnosti z titulu emisního kursu nově vydaných akcií: 1. pohledávka z titulu Dohody o narovnání ze dne 20.10.2003 uzevřené mezi JET Schweiz IT AG a společnosti ( uvedenou dohodou její účastníci narovnali závazky vyplívající z následujících smluv: Dohoda o změně způsobu splnění závazku ze dne 22.4.1997 mezi Č SOB a.s. a společností, Dohoda o úpravě vzájemných vztahů a smlouva o postoupení pohledávek s odloženou účinností ze dne 26.2.2002 mezi ČSOB a.s., a společností KMp invest, spol. s r.o., Smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31.8.2002 mezi KMp invest, sp ol. s r.o. a JET S chweiz IT AG, Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných vztahů a smlouvě o postoupení pohledávek s odloženou účinností ze dne 25.9.2002 mezi ČSOB a.s., společností a KMp invest, spol. s r.o., Dodatek č. 1 ke smlouvě o postoupení pohledá vky ze dne 30.9.2002 mezi KMp invest, spol s r.o. a JET Schweiz IT AG, Dohoda o zápočtu mezi společností a JET Schweiz IT AG ), přičemž výše dlužné jistiny činí 5.947.365,- Kč, 2. pohledávka z titulu Dohody o narovnání ze dne 28.5.2002 uzavřené mezi JET Schweiz IT AG a společností ve znení Dodatku č. 1 ze dne 20.10.2003 ( uvedenou dohodou její účastníci narovnali závazky popsané ve Smlouvě o postoupení pohledávky ze dne 21.5.200 2 mezi Gram Equipment A/S a JET Schweiz IT AG ), přičemž výše dlužné jistiny činí 12.344.374,- Kč, 3. pohledávka z titulu Dohody o narovnání ze dne 16.7.2002 uzavřené mezi JET Schweiz IT AG a společností ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.10.2003 ( uvedenou dohodou její účastníci narovnali závazky popsané ve Smlouvě o postoupení pohledávek ze dne 16.7.200 2 mezi KMp invest, spol. s r.o. a JET Schweiz IT AG ), přičemž výše dlužné jistiny činí 43.723.465,- Kč. Pohledávky lze započíst maximálně do výše, která odpovídá emisnímu kurzu nově upsaných akcií. od 1. 3. 2005

Na společnost Mrazírny Dašice a.s., identifikační číslo: 601 08 703, se sídlem Dašice v Čechách, Křičenského 451, PSČ 533 03, jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti KMp invest spol. s r.o., identifikační číslo: 620 28 537, se síd lem Úpice, Pod Velbabou 1066, PSČ 542 32. od 15. 8. 2003

Zvyšuje se základní jmění společnosti o částku 10.500.000,-- Kč, slovy: deset miliónů pět set tisíc korun českých, tedy na celkovou částku 210.294.000,-- Kč s určením, že upisování akcií nad částku 10.500.000,-- Kč se nepřipouští. do 12. 12. 2001 od 4. 1. 2001

Základní jmění se zvyšuje upsáním 10.500 kusů, slovy: deseti tisíc pěti set kusů, nových kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě s emisním kurzem jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. do 12. 12. 2001 od 4. 1. 2001

Vylučuje se podle ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zákoníku přednostní právo akcionářů k upisování nových akcií ve prospěch upisovatele společnosti TIPA a.s., U Obůrky 5, 674 01 Třebíč, IČO: 00 53 23 98, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, v oddíle B a ve vložce číslo 50 a to z důvodu důležitého zájmu společnosti, který spočívá ve snížení zadluženosti akciové společnosti. do 12. 12. 2001 od 4. 1. 2001

Určuje se, že všechny upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva a nabídnuty určenému zájemci a to stávajícímu akcionáři společnosti TIPA a.s., U Obůrky 5, 674 01 Třebíč, IČO: 00 53 23 98, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským ob chodním soudem v Brně, v oddíle B a ve vložce číslo 50. Z důvodu zvýšení základního jmění vkladem pohledávky vylučuje se ze zákona povinnost uveřejnit informaci o využití přednostního práva stávajících akcionářů pro upsání nových akcií. do 12. 12. 2001 od 4. 1. 2001

Základní jmění bude nepeněžitým vkladem a to kapitalizací pohledávky akcionáře společnosti TIPA a.s., U Obůrky 5, 674 01 Třebíč, IČO: 00 53 23 98, ve smyslu ustanovení § 59 odst. 7 obchodního zákoníku v nominální hodnotě 10.500.000,-- Kč, slovy: deset mil iónů pět set tisíc korun českých, kterou má společnost TIPA a.s., U Obůrky 5, 674 01 Třebíč, IČO: 00 53 23 98 z titulu obchodní a investiční činností za společností Mrazírny Dašice, a.s., se sídlem Dašice v Čechách, Křičenského 451, PSČ 530 37, IČO: 60 10 87 03. Ke splecení nepeněžitého vkladu dojde účinností smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností TIPA a.s., U Obůrky 5, 674 01 Třebíč, IČO: 00 53 23 98 a společností Mrazírny Dašice a.s., se sídlem Dašice v Čechách, Křičenského 451, PSČ 5 30 37, IČO: 60 10 87 03. do 12. 12. 2001 od 4. 1. 2001

Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti tj. Dašice v Čechách, Křičenského ul. č. 451 a lhůta proupisování činí pět dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. do 12. 12. 2001 od 4. 1. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 82 514 115 Kč

od 23. 7. 2005

Základní kapitál

vklad 17 514 144 Kč

do 23. 7. 2005 od 15. 8. 2003

Základní kapitál

vklad 6 665 472 Kč

do 15. 8. 2003 od 14. 1. 2003

Základní kapitál

vklad 210 294 000 Kč

do 14. 1. 2003 od 12. 12. 2001

Základní kapitál

vklad 199 794 000 Kč

do 12. 12. 2001 od 1. 1. 1994
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 6 od 18. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 20 od 18. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 4 od 18. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 5 od 18. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 14 115 Kč, počet: 1 od 18. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 6 do 18. 11. 2016 od 4. 8. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 20 do 18. 11. 2016 od 4. 8. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 4 do 18. 11. 2016 od 4. 8. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 5 do 18. 11. 2016 od 4. 8. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 14 115 Kč, počet: 1 do 18. 11. 2016 od 4. 8. 2015
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 6 do 4. 8. 2015 od 14. 12. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 20 do 4. 8. 2015 od 14. 12. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 4 do 4. 8. 2015 od 14. 12. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 5 do 4. 8. 2015 od 14. 12. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 14 115 Kč, počet: 1 do 4. 8. 2015 od 14. 12. 2009
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 32 Kč, počet: 53 467 do 14. 12. 2009 od 23. 7. 2005
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 12 192 Kč, počet: 1 do 14. 12. 2009 od 23. 7. 2005
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 50 147 Kč, počet: 1 do 14. 12. 2009 od 23. 7. 2005
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 213 568 Kč, počet: 1 do 14. 12. 2009 od 23. 7. 2005
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 878 425 Kč, počet: 1 do 14. 12. 2009 od 23. 7. 2005
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 225 760 Kč, počet: 69 do 14. 12. 2009 od 23. 7. 2005
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 928 571 Kč, počet: 69 do 14. 12. 2009 od 23. 7. 2005
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 32 Kč, počet: 53 467 do 23. 7. 2005 od 15. 8. 2003
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 12 192 Kč, počet: 1 do 23. 7. 2005 od 15. 8. 2003
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 213 568 Kč, počet: 1 do 23. 7. 2005 od 15. 8. 2003
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 225 760 Kč, počet: 69 do 23. 7. 2005 od 15. 8. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 32 Kč, počet: 208 296 do 15. 8. 2003 od 14. 1. 2003
Akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 208 296 do 14. 1. 2003 od 12. 12. 2001
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 998 do 14. 1. 2003 od 1. 1. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 197 796 do 1. 7. 2013 od 1. 1. 1994

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Josef Osecký

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2020

vznik členství: 20. 9. 2019

Fügnerova 860, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Robert Kuchar

předseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2020

vznik členství: 20. 9. 2019

vznik funkce: 20. 9. 2019

U Hřiště 249, Srch, 533 52, Česká republika

Jiří Hubinka

člen představentva

První vztah: 18. 1. 2020

vznik členství: 20. 9. 2019

Kornická 151, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Historické vztahy

Robert Kuchar

Předseda představenstva

První vztah: 22. 5. 2019 - Poslední vztah: 18. 1. 2020

vznik členství: 26. 2. 2015

zánik členství: 20. 9. 2019

vznik funkce: 27. 2. 2015

zánik funkce: 20. 9. 2019

U Hřiště 249, Srch, 533 52, Česká republika

Jiří Hubinka

Člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2019 - Poslední vztah: 18. 1. 2020

vznik členství: 26. 2. 2015

zánik členství: 20. 9. 2019

Kornická 151, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Josef Osecký

Člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2019 - Poslední vztah: 18. 1. 2020

vznik členství: 26. 2. 2015

zánik členství: 20. 9. 2019

Fügnerova 860, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Josef Osecký

Člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2017 - Poslední vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 29. 12. 2014

zánik členství: 26. 2. 2015

Fügnerova 860, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Jiří Hubinka

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 17. 12. 2012

zánik členství: 26. 2. 2015

Kornická 151, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Robert Kuchar

předseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2014 - Poslední vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 21. 11. 2013

zánik členství: 26. 2. 2015

vznik funkce: 21. 11. 2013

zánik funkce: 26. 2. 2015

U Hřiště 249, Srch, 533 52, Česká republika

Ing. Miroslav Nádvorník

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2013 - Poslední vztah: 2. 1. 2014

vznik členství: 17. 12. 2012

zánik členství: 14. 8. 2013

A. Tomíčka 46, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Hubinka

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2013 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 17. 12. 2012

Polní 359, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Josef Osecký

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2013 - Poslední vztah: 18. 1. 2017

vznik členství: 30. 12. 2009

zánik členství: 29. 12. 2014

Fügnerova 860, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Josef Osecký

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2013 - Poslední vztah: 18. 1. 2017

vznik členství: 30. 12. 2009

zánik členství: 29. 12. 2014

Fügnerova 860, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Ing. Miroslav Nádvorník

předseda představenstva

První vztah: 3. 6. 2008 - Poslední vztah: 1. 7. 2013

vznik členství: 27. 12. 2007

zánik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 27. 12. 2007

zánik funkce: 17. 12. 2012

A. Tomíčka 46, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Hubinka

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2008 - Poslední vztah: 1. 7. 2013

vznik členství: 27. 12. 2007

zánik členství: 17. 12. 2012

Polní 359, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Ing. Josef Osecký

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2006 - Poslední vztah: 1. 7. 2013

zánik členství: 30. 12. 2009

vznik funkce: 27. 4. 2005

Fügnerova 860, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Jan Škoda

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2005 - Poslední vztah: 3. 6. 2008

vznik členství: 27. 8. 2004

zánik členství: 29. 5. 2006

Vrázova 384/5, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Jaroslav Spáčil

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2004 - Poslední vztah: 3. 6. 2008

vznik členství: 23. 1. 2004

zánik členství: 27. 12. 2007

Svítkovská 82, Srnojedy, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Bohumil Křižan

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2003 - Poslední vztah: 10. 7. 2004

vznik členství: 17. 4. 2002

zánik členství: 23. 1. 2004

Luďka Matury 852, Pardubice, 530 12, Česká republika

Petr Vlach

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2003 - Poslední vztah: 10. 7. 2004

vznik členství: 22. 5. 2002

zánik členství: 27. 11. 2003

K Viaduktu 572, Rtyně v Podkrkonoší, 542 33, Česká republika

Ing. Miroslav Nádvorník

předseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2002 - Poslední vztah: 3. 6. 2008

vznik členství: 25. 2. 2002

zánik členství: 27. 12. 2007

vznik funkce: 26. 2. 2002

zánik funkce: 27. 12. 2007

A. Tomíčka 46, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Josef Kašpárek

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2002 - Poslední vztah: 7. 11. 2002

vznik členství: 3. 10. 2001

zánik členství: 19. 12. 2001

Uličného 274/2, Třebíč, 674 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

ing. Jaroslav Hejátko

předseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2002 - Poslední vztah: 7. 11. 2002

vznik členství: 29. 8. 2000

zánik členství: 25. 2. 2002

vznik funkce: 4. 9. 2001

Nad tratí 290, Náměšť nad Oslavou, 675 71, Česká republika

Ing. František Cejpek

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2001 - Poslední vztah: 7. 11. 2002

vznik členství: 22. 10. 1996

zánik členství: 17. 4. 2002

vznik funkce: 18. 4. 2000

Třebíč 21, 674 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

ing. Jaroslav Hejátko

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2001 - Poslední vztah: 29. 5. 2002

Nad tratí 290, Náměšť nad Oslavou, 675 71, Česká republika

Ing. Miloslav Mandát

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2001 - Poslední vztah: 26. 9. 2001

zánik členství: 31. 10. 2000

Hrotovice 390, 675 55, Česká republika

Ing. Milan Malý

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1999 - Poslední vztah: 7. 11. 2002

vznik členství: 20. 5. 1999

zánik členství: 25. 2. 2002

Kralice nad Oslavou 276, 675 73, Česká republika

Ing. Bohumil Křižan

předseda představenstva

První vztah: 24. 11. 1999 - Poslední vztah: 7. 11. 2002

vznik členství: 24. 9. 1998

zánik členství: 19. 12. 2001

vznik funkce: 20. 5. 1999

zánik funkce: 4. 9. 2001

Luďka Matury 852, Pardubice, 530 00, Česká republika

Ing. František Cejpek

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1999 - Poslední vztah: 4. 1. 2001

Budíkovice 21, 674 01, Česká republika

ing. František Procházka

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1999 - Poslední vztah: 4. 1. 2001

Smetanova 912, Náměšť nad Oslavou, 675 71, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  PLR a.s.

  Hrotovická 169, Třebíč, 674 01

 • člen představenstva

  TUKANA, a.s.

  Hrotovická 169, Třebíč Jejkov, 674 01

 • předseda představenstva

  TIPA Telekom plus a.s.

  Hrotovická 169, Třebíč, 674 01

Milan Švihla

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 1. 1999 - Poslední vztah: 28. 6. 2000

Xaveriova 88, Praha 5, Česká republika

Ing. Bohumil Křižan

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 1999 - Poslední vztah: 24. 11. 1999

Luďka Matury 852, Pardubice, 530 12, Česká republika

Dr. František Dohnal

předseda představenstva

První vztah: 27. 1. 1999 - Poslední vztah: 24. 11. 1999

Uličného 271, Třebíč, 674 01, Česká republika

Milouš Starý

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 1997 - Poslední vztah: 27. 1. 1999

Petřín 26, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Josef Kašpárek

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 1997 - Poslední vztah: 27. 1. 1999

Kárníkova 8, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Ladislav Fokt

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 1997 - Poslední vztah: 27. 1. 1999

Poříčany 371, 289 14, Česká republika

Dr. František Dohnal

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 1. 1997 - Poslední vztah: 27. 1. 1999

Čajkovského 549, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Antonín Slabý

předseda představenstva

První vztah: 30. 1. 1997 - Poslední vztah: 27. 1. 1999

U Družstva práce 74, Praha 4, Česká republika

Ing. František Cejpek

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 1997 - Poslední vztah: 24. 11. 1999

Třebíč 21, 674 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Havlíček

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 1. 1997 - Poslední vztah: 24. 11. 1999

Masarykova 883, Roztoky u Prahy, 252 63, Česká republika

Ing. Miloslav Tamchyna

předseda představenstva

První vztah: 7. 6. 1996 - Poslední vztah: 30. 1. 1997

Dašická 1769, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Jiří Junger

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 6. 1996 - Poslední vztah: 30. 1. 1997

Sezemická 1397, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Karel Černý

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 1996 - Poslední vztah: 30. 1. 1997

Na Kotli 1175, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Milan Křivohlavý

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 1996 - Poslední vztah: 7. 6. 1996

U Zámecké zahrady 1667/5, Teplice, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Vlček

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 7. 6. 1996

Jihozápadní II/13, Praha 4, 140 00, Česká republika

Josef Schejbal

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 7. 6. 1996

Kolářského 65, Horní Jelení, 533 74, Česká republika

JUDr. Marian Šimek

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 7. 2. 1995

Karla IV. 2591, Pardubice, 530 02, Česká republika

Společnost navenek zastupují společně dva členové představenstva.

od 4. 8. 2015

Způsob jednání za společnost: Za společnost jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva.

do 4. 8. 2015 od 14. 1. 2003

Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně představenstvem pověřen. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně, a to předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisk u razítka připojí svůj podpis.

do 14. 1. 2003 od 30. 1. 1997

Způsob jednání jménem společnost: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověř en, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.

do 30. 1. 1997 od 1. 1. 1994

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Petr Kosík

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 21. 6. 2018

Ke Studánkám 815, Libčice nad Vltavou, 252 66, Česká republika

Marian Jeřábek

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 21. 6. 2018

Jakubské náměstí 580/4, Brno, 602 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Karel Matyska

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 21. 6. 2018

Menclova 2469/16, Praha, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  RMA invest, a.s.

  Menclova 2469/16, Praha Libeň (Praha 8), 180 00

Ing. Filip Žiačik

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2015

vznik členství: 1. 8. 2015

Podhaltýřská 824, Lázně Bohdaneč, 533 41, Česká republika

Historické vztahy

RNDr. Karel Matyska

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2018 - Poslední vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 14. 8. 2013

zánik členství: 21. 6. 2018

Menclova 2469/16, Praha, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marian Jeřábek

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2016 - Poslední vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 14. 3. 2013

zánik členství: 14. 3. 2018

Jakubské náměstí 580/4, Brno, 602 00, Česká republika

RNDr. Karel Matyska

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 21. 2. 2018

vznik členství: 14. 8. 2013

Renoirova 649/10, Praha, 152 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  JR auto s.r.o.

  Korunní 1208/74, Praha Vinohrady (Praha 10), 101 00

RNDr. Karel Matyska

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 21. 2. 2018

vznik členství: 14. 8. 2013

Renoirova 649/10, Praha, 152 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  JR auto s.r.o.

  Korunní 1208/74, Praha Vinohrady (Praha 10), 101 00

Radovan Gregor

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 22. 12. 2015

vznik členství: 2. 8. 2013

zánik členství: 1. 8. 2015

Kruhová 314, Nupaky, 251 01, Česká republika

Marian Jeřábek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2013 - Poslední vztah: 7. 8. 2016

vznik členství: 14. 3. 2013

Ečerova 972/16, Brno, 635 00, Česká republika

Petr Kosík

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 14. 3. 2013

zánik členství: 14. 8. 2013

Ke Studánkám 815, Libčice nad Vltavou, 252 66, Česká republika

Marian Jeřábek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2013 - Poslední vztah: 7. 8. 2016

vznik členství: 14. 3. 2013

Ečerova 972/16, Brno, 635 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Gerčák

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2011 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 29. 7. 2010

zánik členství: 31. 7. 2013

U Školek 996, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Ing. Bc. Michal Mišun

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2011 - Poslední vztah: 1. 7. 2013

vznik členství: 27. 7. 2010

zánik členství: 14. 3. 2013

Šemberova 1142/18, Brno, 635 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

RNDr. Karel Matyska CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2008 - Poslední vztah: 1. 7. 2013

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 14. 3. 2013

vznik funkce: 28. 12. 2007

zánik funkce: 14. 3. 2013

Renoirova 649/10, Praha 5, 150 00, Česká republika

Jaroslav Spáčil

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2008 - Poslední vztah: 14. 4. 2011

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 29. 7. 2010

Svítkovská 82, Srnojedy, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Vít Biolek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2008 - Poslední vztah: 14. 4. 2011

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 27. 7. 2010

Temenická 21, Šumperk, 787 01, Česká republika

Ing. Jiří Francek

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2003 - Poslední vztah: 3. 6. 2008

vznik členství: 25. 2. 2002

zánik členství: 29. 6. 2007

vznik funkce: 17. 4. 2002

zánik funkce: 29. 6. 2007

Lipenská 681, Praha, 149 00, Česká republika

Mgr. Vít Biolek

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2002 - Poslední vztah: 3. 6. 2008

vznik členství: 25. 2. 2002

zánik členství: 29. 6. 2007

Temenická 21, Šumperk, 787 01, Česká republika

Ing. Jiří Francek

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2002 - Poslední vztah: 14. 1. 2003

vznik členství: 25. 2. 2002

Lipenská 681, Praha, 149 00, Česká republika

Pavel Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2002 - Poslední vztah: 7. 11. 2002

vznik členství: 21. 6. 2001

zánik členství: 25. 2. 2002

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  NIVA, a.s.

  Březí 76, 594 53

JUDr. Vlastimil Kružík

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2002 - Poslední vztah: 14. 1. 2003

vznik členství: 22. 10. 1996

zánik členství: 15. 6. 2002

Lavického 37, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Matúšů

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2002 - Poslední vztah: 7. 11. 2002

vznik členství: 21. 6. 2001

zánik členství: 25. 2. 2002

Kralice nad Oslavou 42, 675 73, Česká republika

Vlastimil Fukal

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2001 - Poslední vztah: 14. 1. 2003

vznik členství: 19. 5. 1999

zánik členství: 15. 6. 2002

vznik funkce: 29. 8. 2000

Uličného 270, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Miroslav Žižka

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2001 - Poslední vztah: 14. 1. 2003

vznik členství: 3. 8. 2000

zánik členství: 1. 1. 2002

Bílá Třemešná 91, 544 72, Česká republika

Vlastimil Fukal

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 1999 - Poslední vztah: 26. 9. 2001

Uličného 270, Třebíč, 674 01, Česká republika

JUDr. Vlastimil Kružík

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 1999 - Poslední vztah: 29. 5. 2002

Heyrovského 858, Třebíč, 674 01, Česká republika

Dr. František Dohnal

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 1999 - Poslední vztah: 26. 9. 2001

zánik členství: 19. 12. 2000

Uličného 271, Třebíč, 674 01, Česká republika

Pavel Švehla

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 1998 - Poslední vztah: 3. 6. 2008

vznik členství: 11. 6. 1997

zánik členství: 14. 6. 2007

Žižkova 161, Dašice, 533 03, Česká republika

Vlastimil Fukal

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 1997 - Poslední vztah: 24. 11. 1999

Čajkovského 537, Třebíč, 674 01, Česká republika

JUDr. Vlastimil Kružík

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 1997 - Poslední vztah: 24. 11. 1999

Heyrovského 858, Třebíč, 674 01, Česká republika

Zdeněk Němec

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 1996 - Poslední vztah: 30. 1. 1997

Habrmanova 294, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Rostislav Důbrava

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 1996 - Poslední vztah: 30. 1. 1997

Dolany 45, 273 51, Česká republika

Ing. Jan Petrovaj

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 1996 - Poslední vztah: 7. 6. 1996

Horní Jelení 537, 533 74, Česká republika

Ing. Karel Medek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 7. 2. 1995

Veselého 1938, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Pavel Trnka

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 10. 6. 1998

Bohnická 79, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Josef Vlček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 7. 6. 1996

Dolní Ředice 76, 533 75, Česká republika

Další vztahy firmy MD logistika, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 1. 1994

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 22. 5. 1997
Mlékárenství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 13. 10. 1994
Přerušeno od 10. 6. 2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 1. 1994

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).