Hlavní navigace

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

Firma Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s., obecně prospěšná společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou O 101, Krajský soud v Českých Budějovicích.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26083426

Sídlo:

Masarykova 1, Hluboká nad Vltavou, 373 41

Právní forma:

Obecně prospěšná společnost

Datum vzniku:

13. 12. 2004

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

9499 Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

O 101, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. od 9. 4. 2015

Obchodní firma

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. do 9. 4. 2015 od 13. 12. 2004

Právní forma

Obecně prospěšná společnost od 13. 12. 2004

adresa

Masarykova 1
Hluboká nad Vltavou 37341 od 15. 3. 2016

adresa

Pražská 66
Borek 37367 do 9. 2. 2007 od 13. 12. 2004

Předmět podnikání

1. 1.MAS se zařizuje za účelem poskytování veřejně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Hlubocka Lišovska. 2.Podpora komunitní spolupráce na území Hlubocko - Lišovska. 3.Vytváření, schvalování a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále také SCLLD). 4.Správa prostředků poskytovaných MAS z programu LEADER, souvisejících a následných programů v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). 5.V rámci vytvořených a přijatých strategií komunitně vedeného místního rozvoje podporovat rozvojové projekty i další činnosti spojené s komunitně vedeným místním rozvojem regionu MAS z následujících oblastí: a)péče o kulturní a hospodářský rozvoj regionu, obnova krajiny, obnova a udržování kulturních a přírodních památek v regionu, b)péče o životní prostředí a rozvoj ochrany životního prostředí, c)podpora malého a středního podnikání a vzniku a provozu regionálních podnikatelských sítí, d)rozvoj multifunkčního zemědělství, e)spoluúčast na projektech evropské spolupráce, f)meziregionální a mezinárodní spolupráce, g)péče o trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu, h)realizace vzdělávacích aktivit, akcí a programů, i)pořádání společenských a kulturních akcí na území MAS, j)propagace regionu a jeho zájmového území, k)všestranný rozvoj regionu Hlubocko - Lišovska. 6.Vypisování výzev pro předkládání projektů. 7.Hodnocení předkládaných projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií, která jsou v souladu se základními přijatými principy komunitně vedeného místního rozvoje, předpisy ČR a EU. 8.Výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel operačních programů EU a ČR. 9.Vyhledávání dalších možných finančních zdrojů pro financování rozvoje území MAS. 10.Evidence a monitoring realizace projektů. 11.Zřízení a provoz organizační struktury, která bude schopna plnit výše uvedené činnosti. 12. Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, obecně prospěšná společnost může vykonávat i jiné činnosti (doplňková činnost) za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo zejména účinnějšího využití prostředků obecně prospě šné společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Obecně prospěšná společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob. od 9. 4. 2015

1. Společnost se zřizuje za účelem vytvoření integrované územní strategie rozvoje venkova pilotního charakteru (dále jen "strategie¨). 2. V rámci vytvořené strategie bude MAS podporovat rozvojové projekty zejména v následujících oblastech: a) péče o kulturní a hospodářský rozvoj oblastí b) rozvoj trvale udržitelných forem cestovního ruchu c) projekty evropské spolupráce d) ochrana životního prostředí e) meziregionální a mezinárodní spolupráce f) rozvoj multifunkčního zemědělství g) podpora malého a středního podnikání. 3. Dále se společnost zřizuje za účelem: a) vypisování výzev pro předkládání projektů b) hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií c) výběr projektů pro přidělení dotace z programu LEADER, jakož i dalších programů d) evidence a monitorování realizace projektů e) vyhledávání dalších finančních zdrojů pro rozvoj oblasti f) zřízení a provoz organizační struktury, která bude zajišťovat výše uvedené služby. do 9. 4. 2015 od 13. 12. 2004

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Vít Kavalír

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 7. 2. 2018

vznik funkce: 7. 2. 2018

Jabloňová 605/28, Rudolfov, 373 71, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Jiří Švec

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2016

vznik členství: 2. 4. 2016

vznik funkce: 2. 4. 2016

Lišov 52, 373 72, Česká republika

Bc. Jiří Švec

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2016

vznik členství: 2. 4. 2016

vznik funkce: 2. 4. 2016

Lišov 52, 373 72, Česká republika

Pavla Kovářová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2016

vznik členství: 20. 12. 2010

Lesní 721, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Pavla Kovářová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2016

vznik členství: 20. 12. 2010

Lesní 721, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Vít Kavalír

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2015

vznik členství: 1. 2. 2015

Jabloňová 605/28, Rudolfov, 373 71, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Vít Kavalír

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2015 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 2. 2015

zánik členství: 6. 2. 2018

zánik funkce: 6. 2. 2018

Jabloňová 605/28, Rudolfov, 373 71, Česká republika

Jiří Švec

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 4. 2016

vznik členství: 2. 4. 2013

zánik členství: 1. 4. 2016

vznik funkce: 4. 6. 2013

zánik funkce: 1. 4. 2016

Lišov 52, 373 72, Česká republika

Jiří Švec

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 4. 2016

vznik členství: 2. 4. 2013

zánik členství: 1. 4. 2016

vznik funkce: 4. 6. 2013

zánik funkce: 1. 4. 2016

Lišov 52, 373 72, Česká republika

Jiří Švec

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 4. 2016

vznik členství: 2. 4. 2013

zánik členství: 1. 4. 2016

vznik funkce: 4. 6. 2013

zánik funkce: 1. 4. 2016

Lišov 52, 373 72, Česká republika

Pavla Kovářová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2011 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik členství: 20. 12. 2010

Lesní 721, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Pavla Kovářová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2011 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik členství: 20. 12. 2010

Lesní 721, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Pavla Kovářová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2011 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik členství: 20. 12. 2010

Lesní 721, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Václav Fučík

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2011 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 18. 1. 2011

zánik funkce: 18. 1. 2014

Jabloňová 194, Borek, 373 67, Česká republika

Václav Fučík

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2011 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 18. 1. 2011

zánik funkce: 18. 1. 2014

Jabloňová 194, Borek, 373 67, Česká republika

Ing. Štěpán Bláha

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2010 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 29. 1. 2007

zánik členství: 29. 3. 2013

vznik funkce: 14. 6. 2010

zánik funkce: 29. 3. 2013

Třeboňská 169, Štěpánovice, 373 73, Česká republika

Ing. Štěpán Bláha

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2010 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 29. 1. 2007

zánik členství: 29. 3. 2013

vznik funkce: 14. 6. 2010

zánik funkce: 29. 3. 2013

Třeboňská 169, Štěpánovice, 373 73, Česká republika

Ing. Ivo Melíšek

člen

První vztah: 13. 5. 2009 - Poslední vztah: 10. 3. 2011

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 13. 12. 2010

Sukova 999, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Ivo Melíšek

člen

První vztah: 13. 5. 2009 - Poslední vztah: 10. 3. 2011

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 13. 12. 2010

Sukova 999, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Štěpán Bláha

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2007 - Poslední vztah: 17. 7. 2010

vznik členství: 29. 1. 2007

Třeboňská 169, Štěpánovice, 373 73, Česká republika

Ing. Štěpán Bláha

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2007 - Poslední vztah: 17. 7. 2010

vznik členství: 29. 1. 2007

Třeboňská 169, Štěpánovice, 373 73, Česká republika

Ing. Ivo Melíšek

člen

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 13. 5. 2009

vznik členství: 13. 12. 2004

17.listopadu 1202, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Ing. Vladislav Ludvík

člen

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 19. 5. 2007

vznik členství: 13. 12. 2004

Nová 208, Štěpánovice, 373 73, Česká republika

Ing. Vladislav Ludvík

člen

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 19. 5. 2007

vznik členství: 13. 12. 2004

Nová 208, Štěpánovice, 373 73, Česká republika

Ing. Ivo Melíšek

člen

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 13. 5. 2009

vznik členství: 13. 12. 2004

17.listopadu 1202, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Josef Matouš

člen

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 10. 3. 2011

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 13. 12. 2010

Hosín 2, 373 41 Hosín, pošta Hluboká nad Vltavou

Josef Matouš

člen

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 10. 3. 2011

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 13. 12. 2010

Hosín 2, 373 41 Hosín, pošta Hluboká nad Vltavou

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Václav Fučík

První vztah: 4. 3. 2015

vznik funkce: 1. 2. 2015

Jabloňová 194, Borek, 373 67, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Václav Fučík

První vztah: 4. 3. 2015

vznik funkce: 1. 2. 2015

Jabloňová 194, Borek, 373 67, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Lukáš Tryml

První vztah: 10. 3. 2011 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

zánik funkce: 31. 1. 2015

Statutárním orgánem společnosti je ředitel, který jedná za společnost samostatně. do 4. 3. 2015 od 10. 3. 2011

Gregorova 2599, Písek, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lukáš Tryml

První vztah: 10. 3. 2011 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

zánik funkce: 31. 1. 2015

Statutárním orgánem společnosti je ředitel, který jedná za společnost samostatně. do 4. 3. 2015 od 10. 3. 2011

Gregorova 2599, Písek, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Statutárním orgánem společnosti je ředitel, který jedná za společnost samostatně.

od 4. 3. 2015

Další vztahy firmy Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

17 fyzických osob

František Svátek

člen správní rady

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 3. 8. 2018

vznik funkce: 3. 8. 2018

Hvozdec 53, 373 72, Česká republika

Ing. Pavel Kašpárek

první místopředseda správní rady

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 4. 2016

vznik funkce: 18. 12. 2018

Úsilné 20, 370 10, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Josef Šafář

člen správní rady

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 16. 8. 2018

vznik funkce: 16. 8. 2018

Budějovická 87, Zvíkov, 373 72, Česká republika

Ing. Hana Šťastná

předseda správní rady

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 3. 8. 2018

vznik funkce: 3. 8. 2018

Janáčkova 998, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Bc. David Šťastný

člen správní rady

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 30. 8. 2018

vznik funkce: 30. 8. 2018

Ječná 1378, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Milan Stýblo

člen správní rady

První vztah: 20. 4. 2018

vznik členství: 17. 5. 2010

K Lesnu 160, Lhota, 277 14, Česká republika

Ing. Václav Kopačka

druhý místopředseda správní rady

První vztah: 28. 7. 2017

vznik členství: 17. 2. 2017

vznik funkce: 17. 2. 2017

Nová 222, Štěpánovice, 373 73, Česká republika

Ing. Václav Kopačka

druhý místopředseda správní rady

První vztah: 28. 7. 2017

vznik členství: 17. 2. 2017

vznik funkce: 17. 2. 2017

Nová 222, Štěpánovice, 373 73, Česká republika

Jaroslav Novák

člen správní rady

První vztah: 28. 7. 2017

vznik členství: 13. 12. 2016

Na Výsluní 106, Borek, 373 67, Česká republika

Jaroslav Novák

člen správní rady

První vztah: 28. 7. 2017

vznik členství: 13. 12. 2016

Na Výsluní 106, Borek, 373 67, Česká republika

Ing. Pavel Kašpárek

člen správní rady

První vztah: 28. 4. 2016

vznik členství: 1. 4. 2016

Úsilné 20, 370 10, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Josef Půr

člen správní rady

První vztah: 15. 3. 2016

vznik členství: 10. 2. 2016

Alšova 840, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Josef Půr

člen správní rady

První vztah: 15. 3. 2016

vznik členství: 10. 2. 2016

Alšova 840, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Bc. David Šťastný

člen správní rady

První vztah: 19. 11. 2015

vznik členství: 25. 9. 2015

Ječná 1378, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Hana Šťastná

předseda správní rady

První vztah: 19. 11. 2015

vznik členství: 3. 8. 2015

vznik funkce: 3. 8. 2015

Janáčkova 998, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Josef Šafář

člen správní rady

První vztah: 19. 11. 2015

vznik členství: 20. 8. 2015

Budějovická 87, Zvíkov, 373 72, Česká republika

JUDr. Jan Šmidmayer

první místopředseda správní rady

První vztah: 19. 11. 2015

vznik členství: 7. 8. 2015

vznik funkce: 7. 8. 2015

Karla Čapka 378, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  G-PROJECT, s.r.o.

  Radniční 133/1, České Budějovice České Budějovice 1, 370 01

 • jednatel

  GP Consulting, s.r.o.

  Radniční 133/1, České Budějovice České Budějovice 1, 370 01

Historické vztahy

Ing. Pavel Kašpárek

člen správní rady

První vztah: 28. 4. 2016 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 4. 2016

Úsilné 20, 370 10, Česká republika

Josef Šafář

člen správní rady

První vztah: 19. 11. 2015 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 20. 8. 2015

zánik členství: 15. 8. 2018

zánik funkce: 15. 8. 2018

Budějovická 87, Zvíkov, 373 72, Česká republika

Ing. Hana Šťastná

předseda správní rady

První vztah: 19. 11. 2015 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 3. 8. 2015

zánik členství: 2. 8. 2018

vznik funkce: 3. 8. 2015

zánik funkce: 2. 8. 2018

Janáčkova 998, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

JUDr. Jan Šmidmayer

první místopředseda správní rady

První vztah: 19. 11. 2015 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 7. 8. 2015

zánik členství: 2. 8. 2018

vznik funkce: 7. 8. 2015

zánik funkce: 2. 8. 2018

Karla Čapka 378, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Bc. David Šťastný

člen správní rady

První vztah: 19. 11. 2015 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 25. 9. 2015

zánik členství: 29. 8. 2018

zánik funkce: 29. 8. 2018

Ječná 1378, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Jaroslav Novák

člen správní rady

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 28. 7. 2017

vznik členství: 13. 12. 2013

zánik členství: 12. 12. 2016

Na Výsluní 106, Borek, 373 67, Česká republika

Ing. Václav Kopačka

druhý místopředseda správní rady

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 28. 7. 2017

vznik členství: 17. 2. 2014

zánik členství: 16. 2. 2017

vznik funkce: 17. 2. 2014

zánik funkce: 16. 2. 2017

Nová 222, Štěpánovice, 373 73, Česká republika

Ing. Václav Kopačka

druhý místopředseda správní rady

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 28. 7. 2017

vznik členství: 17. 2. 2014

zánik členství: 16. 2. 2017

vznik funkce: 17. 2. 2014

zánik funkce: 16. 2. 2017

Nová 222, Štěpánovice, 373 73, Česká republika

Jaroslav Novák

člen správní rady

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 28. 7. 2017

vznik členství: 13. 12. 2013

zánik členství: 12. 12. 2016

Na Výsluní 106, Borek, 373 67, Česká republika

Jaroslav Novák

člen správní rady

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 28. 7. 2017

vznik členství: 13. 12. 2013

zánik členství: 12. 12. 2016

Na Výsluní 106, Borek, 373 67, Česká republika

Ing. Josef Půr

člen správní rady

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik členství: 10. 2. 2013

zánik členství: 9. 2. 2016

Alšova 840, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Pavel Kašpárek

člen správní rady

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 28. 4. 2016

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 31. 3. 2016

Úsilné 20, 370 10, Česká republika

Ing. Pavel Kašpárek

člen správní rady

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 28. 4. 2016

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 31. 3. 2016

Úsilné 20, 370 10, Česká republika

Ing. Pavel Kašpárek

člen správní rady

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 28. 4. 2016

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 31. 3. 2016

Úsilné 20, 370 10, Česká republika

Ing. Josef Půr

člen správní rady

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik členství: 10. 2. 2013

zánik členství: 9. 2. 2016

Alšova 840, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Josef Půr

člen správní rady

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik členství: 10. 2. 2013

zánik členství: 9. 2. 2016

Alšova 840, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Václav Kopačka

druhý místopředseda správní rady

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 28. 7. 2017

vznik členství: 17. 2. 2014

zánik členství: 16. 2. 2017

vznik funkce: 17. 2. 2014

zánik funkce: 16. 2. 2017

Nová 222, Štěpánovice, 373 73, Česká republika

Ing. Václav Kopačka

druhý místopředseda správní rady

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 14. 12. 2010

zánik členství: 13. 12. 2013

vznik funkce: 19. 1. 2011

zánik funkce: 18. 1. 2014

Nová 222, Štěpánovice, 373 73, Česká republika

Ing. Josef Půr

člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 9. 2. 2010

zánik členství: 8. 2. 2013

Alšova 840, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Václav Kopačka

druhý místopředseda správní rady

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 14. 12. 2010

zánik členství: 13. 12. 2013

vznik funkce: 19. 1. 2011

zánik funkce: 18. 1. 2014

Nová 222, Štěpánovice, 373 73, Česká republika

Ing. Josef Půr

člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 9. 2. 2010

zánik členství: 8. 2. 2013

Alšova 840, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Milan Stýblo

člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 20. 4. 2018

vznik členství: 17. 5. 2010

Lidická 297, Zliv, 373 44, Česká republika

Jaroslav Novák

člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 14. 12. 2010

zánik členství: 13. 12. 2013

Na Výsluní 106, Borek, 373 67, Česká republika

Jaroslav Novák

člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 14. 12. 2010

zánik členství: 13. 12. 2013

Na Výsluní 106, Borek, 373 67, Česká republika

Ing. Milan Stýblo

člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 20. 4. 2018

vznik členství: 17. 5. 2010

Lidická 297, Zliv, 373 44, Česká republika

Josef Šafář

člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2015

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 19. 6. 2015

Budějovická 87, Zvíkov, 373 72, Česká republika

Ing. Pavel Kašpárek

člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 29. 1. 2007

zánik členství: 21. 3. 2013

Úsilné 20, 370 10, Česká republika

Bc. David Šťastný

člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2015

zánik členství: 24. 9. 2015

Ječná 1378, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Bc. David Šťastný

člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2015

zánik členství: 24. 9. 2015

Ječná 1378, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Hana Šťastná

předseda správní rady

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2015

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 19. 6. 2015

vznik funkce: 20. 6. 2012

zánik funkce: 19. 6. 2015

Janáčkova 998, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Hana Šťastná

předseda správní rady

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2015

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 19. 6. 2015

vznik funkce: 20. 6. 2012

zánik funkce: 19. 6. 2015

Janáčkova 998, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Pavel Kašpárek

člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 29. 1. 2007

zánik členství: 21. 3. 2013

Úsilné 20, 370 10, Česká republika

Josef Šafář

člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2015

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 19. 6. 2015

Budějovická 87, Zvíkov, 373 72, Česká republika

JUDr. Jan Šmidmayer

první místopředseda správní rady

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2015

vznik členství: 7. 8. 2012

zánik členství: 6. 8. 2015

vznik funkce: 7. 8. 2012

zánik funkce: 6. 8. 2015

Karla Čapka 378, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

JUDr. Jan Šmidmayer

první místopředseda správní rady

První vztah: 1. 1. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2015

vznik členství: 7. 8. 2012

zánik členství: 6. 8. 2015

vznik funkce: 7. 8. 2012

zánik funkce: 6. 8. 2015

Karla Čapka 378, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Václav Kopačka

místopředseda správní rady

První vztah: 10. 3. 2011 - Poslední vztah: 1. 1. 2013

vznik členství: 14. 12. 2010

vznik funkce: 19. 1. 2011

Nová 222, Štěpánovice, 373 73, Česká republika

Mgr. Barbora Vlková

první místopředseda správní rady

První vztah: 10. 3. 2011 - Poslední vztah: 1. 1. 2013

vznik členství: 14. 12. 2010

zánik členství: 6. 8. 2012

vznik funkce: 19. 1. 2011

zánik funkce: 6. 8. 2012

Plzeňská 36, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Václav Kopačka

místopředseda správní rady

První vztah: 10. 3. 2011 - Poslední vztah: 1. 1. 2013

vznik členství: 14. 12. 2010

vznik funkce: 19. 1. 2011

Nová 222, Štěpánovice, 373 73, Česká republika

Jaroslav Novák

člen správní rady

První vztah: 10. 3. 2011 - Poslední vztah: 1. 1. 2013

vznik členství: 14. 12. 2010

Na Výsluní 106, Borek, 373 67, Česká republika

Jaroslav Novák

člen správní rady

První vztah: 10. 3. 2011 - Poslední vztah: 1. 1. 2013

vznik členství: 14. 12. 2010

Na Výsluní 106, Borek, 373 67, Česká republika

Mgr. Barbora Vlková

první místopředseda správní rady

První vztah: 10. 3. 2011 - Poslední vztah: 1. 1. 2013

vznik členství: 14. 12. 2010

zánik členství: 6. 8. 2012

vznik funkce: 19. 1. 2011

zánik funkce: 6. 8. 2012

Plzeňská 36, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Hana Hricová

předseda správní rady

První vztah: 17. 7. 2010 - Poslední vztah: 1. 1. 2013

vznik členství: 20. 4. 2009

zánik členství: 20. 6. 2012

vznik funkce: 22. 3. 2010

zánik funkce: 20. 6. 2012

Janáčkova 998, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Hana Hricová

předseda správní rady

První vztah: 17. 7. 2010 - Poslední vztah: 1. 1. 2013

vznik členství: 20. 4. 2009

zánik členství: 20. 6. 2012

vznik funkce: 22. 3. 2010

zánik funkce: 20. 6. 2012

Janáčkova 998, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Milan Stýblo

člen správní rady

První vztah: 17. 7. 2010 - Poslední vztah: 1. 1. 2013

vznik členství: 17. 5. 2010

Lesní 691, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Milan Stýblo

člen správní rady

První vztah: 17. 7. 2010 - Poslední vztah: 1. 1. 2013

vznik členství: 17. 5. 2010

Lesní 691, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Josef Půr

člen správní rady

První vztah: 17. 7. 2010 - Poslední vztah: 1. 1. 2013

vznik členství: 9. 2. 2010

Alšova 840, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Josef Půr

člen správní rady

První vztah: 17. 7. 2010 - Poslední vztah: 1. 1. 2013

vznik členství: 9. 2. 2010

Alšova 840, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

JUDr. Jan Šmidmayer

první místopředseda správní rady

První vztah: 4. 9. 2009 - Poslední vztah: 10. 3. 2011

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 13. 12. 2010

vznik funkce: 13. 12. 2004

zánik funkce: 13. 12. 2010

Karla Čapka 378, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

JUDr. Jan Šmidmayer

první místopředseda správní rady

První vztah: 4. 9. 2009 - Poslední vztah: 10. 3. 2011

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 13. 12. 2010

vznik funkce: 13. 12. 2004

zánik funkce: 13. 12. 2010

Karla Čapka 378, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Vít Steinbauer

člen správní rady

První vztah: 4. 9. 2009 - Poslední vztah: 1. 1. 2013

vznik členství: 13. 12. 2008

zánik členství: 21. 8. 2012

Polní 843/1, Lišov, 373 72, Česká republika

Ing. Václav Chmel

místopředseda správní rady

První vztah: 4. 9. 2009 - Poslední vztah: 10. 3. 2011

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 13. 12. 2010

vznik funkce: 13. 12. 2004

zánik funkce: 13. 12. 2010

5.května 110, Lišov, 373 72, Česká republika

Ing. Václav Chmel

místopředseda správní rady

První vztah: 4. 9. 2009 - Poslední vztah: 10. 3. 2011

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 13. 12. 2010

vznik funkce: 13. 12. 2004

zánik funkce: 13. 12. 2010

5.května 110, Lišov, 373 72, Česká republika

Josef Šafář

člen správní rady

První vztah: 4. 9. 2009 - Poslední vztah: 1. 1. 2013

vznik členství: 5. 2. 2009

zánik členství: 20. 6. 2012

Budějovická 87, Zvíkov, 373 72, Česká republika

Josef Šafář

člen správní rady

První vztah: 4. 9. 2009 - Poslední vztah: 1. 1. 2013

vznik členství: 5. 2. 2009

zánik členství: 20. 6. 2012

Budějovická 87, Zvíkov, 373 72, Česká republika

Ing. Hana Hricová

člen správní rady

První vztah: 4. 9. 2009 - Poslední vztah: 17. 7. 2010

vznik členství: 20. 4. 2009

Janáčkova 998, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Hana Hricová

člen správní rady

První vztah: 4. 9. 2009 - Poslední vztah: 17. 7. 2010

vznik členství: 20. 4. 2009

Janáčkova 998, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Vít Steinbauer

člen správní rady

První vztah: 4. 9. 2009 - Poslední vztah: 1. 1. 2013

vznik členství: 13. 12. 2008

zánik členství: 21. 8. 2012

Polní 843/1, Lišov, 373 72, Česká republika

Ing. Pavel Kašpárek

člen správní rady

První vztah: 19. 5. 2007 - Poslední vztah: 1. 1. 2013

vznik členství: 29. 1. 2007

České Budějovice 20, 370 10, Česká republika

Ing. Pavel Kašpárek

člen správní rady

První vztah: 19. 5. 2007 - Poslední vztah: 1. 1. 2013

vznik členství: 29. 1. 2007

České Budějovice 20, 370 10, Česká republika

Václav Fučík

člen správní rady

První vztah: 9. 2. 2007 - Poslední vztah: 10. 3. 2011

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 13. 12. 2010

Jabloňová 194, Borek, 373 67, Česká republika

Václav Fučík

člen správní rady

První vztah: 9. 2. 2007 - Poslední vztah: 10. 3. 2011

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 13. 12. 2010

Jabloňová 194, Borek, 373 67, Česká republika

Ing. Pavel Dlouhý

předseda správní rady

První vztah: 9. 2. 2007 - Poslední vztah: 17. 7. 2010

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 12. 12. 2009

vznik funkce: 27. 6. 2006

zánik funkce: 12. 12. 2009

Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Pavel Dlouhý

předseda správní rady

První vztah: 9. 2. 2007 - Poslední vztah: 17. 7. 2010

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 12. 12. 2009

vznik funkce: 27. 6. 2006

zánik funkce: 12. 12. 2009

Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Pavel Dlouhý

člen správní rady

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 9. 2. 2007

vznik členství: 13. 12. 2004

Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Pavel Dlouhý

člen správní rady

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 9. 2. 2007

vznik členství: 13. 12. 2004

Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Miloslav Hroch

člen správní rady

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 19. 5. 2007

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 29. 1. 2007

Květinová 14, Rudolfov, 373 71, Česká republika

Ing. Miloslav Hroch

člen správní rady

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 19. 5. 2007

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 29. 1. 2007

Květinová 14, Rudolfov, 373 71, Česká republika

Ing. Václav Chmel

člen správní rady

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 4. 9. 2009

vznik členství: 13. 12. 2004

5.května 110, Lišov, 373 72, Česká republika

Ing. Antonín Steinbauer

člen správní rady

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 4. 9. 2009

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 12. 12. 2008

Polní 843/1, Lišov, 373 72, Česká republika

Ing. Václav Chmel

člen správní rady

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 4. 9. 2009

vznik členství: 13. 12. 2004

5.května 110, Lišov, 373 72, Česká republika

Václav Fučík

předseda správní rady

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 9. 2. 2007

vznik funkce: 13. 12. 2004

zánik funkce: 27. 6. 2006

Jabloňová 194, Borek, 373 67, Česká republika

Ing. Miloš Balák

člen správní rady

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 17. 7. 2010

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 12. 12. 2009

Jivina 130, 294 14, Česká republika

Ing. Miloš Balák

člen správní rady

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 17. 7. 2010

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 12. 12. 2009

Jivina 130, 294 14, Česká republika

Ing. Jaromír Vávra CSc.

člen správní rady

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 4. 9. 2009

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 12. 12. 2006

Luční 703, Lišov, 373 72, Česká republika

Ing. Jaromír Vávra CSc.

člen správní rady

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 4. 9. 2009

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 12. 12. 2006

Luční 703, Lišov, 373 72, Česká republika

JUDr. Jan Šmidmayer

člen správní rady

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 4. 9. 2009

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik funkce: 13. 12. 2004

Karla Čapka 378, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

JUDr. Jan Šmidmayer

člen správní rady

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 4. 9. 2009

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik funkce: 13. 12. 2004

Karla Čapka 378, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Mgr. Ladislava Vítovcová

člen správní rady

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 4. 9. 2009

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 12. 12. 2008

Jiráskova 250, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Mgr. Ladislava Vítovcová

člen správní rady

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 4. 9. 2009

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 12. 12. 2008

Jiráskova 250, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Antonín Steinbauer

člen správní rady

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 4. 9. 2009

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 12. 12. 2008

Polní 843/1, Lišov, 373 72, Česká republika

Václav Fučík

předseda správní rady

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 9. 2. 2007

vznik funkce: 13. 12. 2004

zánik funkce: 27. 6. 2006

Jabloňová 194, Borek, 373 67, Česká republika

BESI a.s. v likvidaci

První vztah: 17. 2. 2019

Luční 713/1, Lišov, 373 72

DŘEVOART CZ s. r. o.

První vztah: 14. 8. 2018

Sosní 998/32A, Lišov, 373 73

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Karel Hrbek

  jednatel

  Dr. Jahna 662/4, Lišov, 373 72, Česká republika

 • ing. Lidmila Hrbková

  jednatel

  Dr. Jahna 662/4, Lišov, 373 72, Česká republika

 • Karel Hrbek

  jednatel

  Na Štěpnicích 966/24, Lišov, 373 72, Česká republika

Okresní agrární komora České Budějovice

První vztah: 16. 8. 2017

Rudolfovská tř. 493/80, České Budějovice, 370 01

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Josef Půr

  místopředseda představenstva

  Alšova 840, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

 • Ing. Pavel Dlouhý

  předseda představenstva

  Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

 • Ing. Jiří Opekar

  místopředseda představenstva

  Trhové Sviny 19, 374 01, Česká republika

Jihočeská RŮŽE z. s.

První vztah: 25. 11. 2015

Hluboká nad Vltavou 17 Kostelec, 373 41

Další vztah k tomuto subjektu

G-PROJECT, s.r.o.

První vztah: 13. 12. 2004

Radniční 133/1, České Budějovice České Budějovice 1, 370 01

Další vztah k tomuto subjektu

STEINBAUER LECHNER s.r.o.

První vztah: 12. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 8. 2018

Sosní 824/25, Lišov, 373 73

STEINBAUER LECHNER s.r.o.

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 12. 7. 2014

Sosní 824/25, Lišov, 373 73

Jihočeská RŮŽE z. s.

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

Hluboká nad Vltavou 17 Kostelec, 373 41

Okresní agrární komora České Budějovice

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 16. 8. 2017

Rudolfovská tř. 493/80, České Budějovice, 370 01

BESI a.s. v likvidaci

První vztah: 13. 12. 2004 - Poslední vztah: 17. 2. 2019

Luční 713/1, Lišov, 373 72

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).