Hlavní navigace

Natland Group, SE

Firma Natland Group, SE, evropská společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou H 1396, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 5 050 508 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

02936992

Sídlo:

Rohanské nábřeží 671/15, Praha, 186 00

Právní forma:

Evropská společnost

Datum vzniku:

24. 4. 2014

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
64200 Činnosti holdingových společností
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
731 Reklamní činnosti
821 Administrativní a kancelářské činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

H 1396, Městský soud v Praze

Obchodní firma

NATLAND Group, SE od 27. 2. 2015

Obchodní firma

NATLAND Group, SE do 27. 2. 2015 od 24. 4. 2014

Právní forma

Evropská společnost od 24. 4. 2014

adresa

Rohanské nábřeží 671/15
Praha 8 18600 od 19. 9. 2014

adresa

Rohanské nábřeží 671/15
Praha 18600 od 19. 9. 2014

adresa

Moravská 1687/34
Praha 2 12000 do 19. 9. 2014 od 24. 4. 2014

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 5. 2014

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 24. 4. 2014

Správa majetkových účastí od 24. 4. 2014

Ostatní skutečnosti

V důsledku realizace projektu fúze sloučením zanikající společnosti Natland Finance, a.s., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03073866, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19802, s n ástupnickou společností Natland Group, SE, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 02936992, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 1396, ze dne 16. 11. 2020 dochází k zániku společnosti Na tland Finance, a.s. a přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost Natland Group, SE. od 1. 1. 2021

Následkem realizace fúze sloučením zanikající společnosti NG Holding, a.s., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03018776 s nástupnickou společností NATLAND Group, SE, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, I ČO: 02936992 došlo k přechodu jmění zanikající společnosti NG Holding, a.s. na nástupnickou společnost NATLAND Group, SE, jak je specifikováno v projektu fúze sloučením ze dne 4.7.2018. od 17. 8. 2018

Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to následovně: - základní kapitál se zvyšuje o částku 50 508,- Kč, tj. padesát tisíc pět set osm korun českých na novou výši 5 050 508,- Kč, tj. pět milionů padesát tisíc pět set osm korun českých. Upisování nad, nebo pod tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního k apitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva, kterého se všichni akcionáři výslovně vzdali před hlasováním o tomto rozhodnutí. Upisování akcií na základě veř ejné nabídky se vylučuje. - upisují se celkem 4 (čtyři) kusy nových akcií, které budou vydány jako prioritní akcie třídy A ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 12 627,- Kč, tj. dvanáct tisíc šest set dvacet sedm korun českých. - nově upsané akcie, tj.: 4 (čtyři) kusy nových akcií, které budou vydány jako prioritní akcie třídy A ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 12 627,- Kč, tj. dvanáct tisíc šest set dvacet sedm korun českých budou všechny nabí dnuty určenému zájemci panu Ing. Davidu Manychovi, narozenému 8. června 1978, bytem Smrčinská 3238/6, Smíchov, 150 00 Praha 5 - akcie budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné form ě uzavřena mezi vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. - emisní kurs každé upisované akcie činí 2 875 000,00 Kč, tj. dva miliony osm set sedmdesát pět tisíc korun českých, tedy souhrnný emisní kurs upisovaných akcií činní 11 500 000,00 Kč, tj. jedenáct milionů pět set tisíc korun českých. - emisní kurs akcií upsaných vybraným zájemcem musí být v penězích splacen na bankovní účet společnosti číslo: 5070016756/5500, a to tak, že 100% emisního kursu musí být splaceno do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií. od 3. 3. 2017

Na společnost NATLAND Group, SE, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 02936992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 1396, jako na nástupnickou společnost přešlo v důsledku přeshraniční fúze sloučením jmění zanikající společnosti NATLAND Finance S. .r.l., společnosti založené a existující podle právního řádu Velkovévodství lucemburského, se sídlem 6 rue Eug ne Ruppert, L2453, Velkovévodství lucemburské, registrační číslo B 166919, která zaniká. od 28. 5. 2015

K převodu akcií se vyžaduje souhlas valné hromady společnosti. od 24. 4. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 3. 3. 2017 od 24. 4. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 3. 3. 2017 od 24. 4. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 5 050 508 Kč

od 3. 3. 2017

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 3. 3. 2017 od 24. 4. 2014
Prioritní akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 12 627 Kč, počet: 4 od 3. 3. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 000 od 24. 4. 2014

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. David Manych

Člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2019

vznik členství: 26. 6. 2019

vznik funkce: 26. 6. 2019

Smrčinská 3238/6, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Tomáš Raška MBA

Předseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2019

vznik členství: 26. 6. 2019

vznik funkce: 26. 6. 2019

Na vápenném 310/5, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jana Sečkářová

Člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2019

vznik členství: 26. 6. 2019

vznik funkce: 26. 6. 2019

8. listopadu 547/34, Praha, 169 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Tomáš Raška

Předseda představenstva

První vztah: 15. 3. 2019 - Poslední vztah: 26. 6. 2019

vznik členství: 24. 4. 2014

vznik funkce: 24. 4. 2014

zánik funkce: 26. 6. 2019

Na vápenném 310/5, Praha, 147 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jan Koťátko

Člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 22. 12. 2015

vznik členství: 24. 4. 2014

zánik členství: 16. 10. 2014

Trojmezní 2461/2, Praha, 190 00, Česká republika

Jan Koťátko

Člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 22. 12. 2015

vznik členství: 24. 4. 2014

zánik členství: 16. 10. 2014

Trojmezní 2461/2, Praha, 190 00, Česká republika

Jan Koťátko

Člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 24. 4. 2014

Chotěšovská 678/2, Praha 9, 190 00, Česká republika

Karel Týc

Člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2014 - Poslední vztah: 28. 2. 2017

vznik členství: 24. 4. 2014

zánik členství: 27. 2. 2017

Březovská 486, Zvole, 252 45, Česká republika

Karel Týc

Člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2014 - Poslední vztah: 28. 2. 2017

vznik členství: 24. 4. 2014

zánik členství: 27. 2. 2017

Březovská 486, Zvole, 252 45, Česká republika

Tomáš Raška

Předseda představenstva

První vztah: 24. 4. 2014 - Poslední vztah: 15. 3. 2019

vznik členství: 24. 4. 2014

vznik funkce: 24. 4. 2014

Pod rovinou 659/3, Praha, 140 00, Česká republika

Za Společnost jedná buď předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.

od 26. 6. 2019

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně, anebo dva členové představenstva společně.

do 26. 6. 2019 od 24. 4. 2014

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Lukáš Sobotka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2019

vznik členství: 26. 6. 2019

vznik funkce: 26. 6. 2019

Prokofjevova 949/27a, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Simona Káčerková

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2019

vznik členství: 26. 6. 2019

vznik funkce: 26. 6. 2019

Kovanecká 2308/17, Praha, 190 00, Česká republika

Petr Bartoň

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2019

vznik členství: 26. 6. 2019

vznik funkce: 26. 6. 2019

Cihlářská 624/3, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. David Manych

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 6. 2019

vznik členství: 12. 10. 2015

zánik funkce: 26. 6. 2019

Smrčinská 3238/6, Praha, 150 00, Česká republika

Jaroslav Bartoš

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2014 - Poslední vztah: 22. 12. 2015

vznik členství: 24. 4. 2014

zánik členství: 14. 6. 2015

Zápotoční 647/15, Praha, 102 00, Česká republika

Další vztahy firmy Natland Group, SE

APOGEO Group, SE

První vztah: 24. 4. 2014 - Poslední vztah: 20. 5. 2014

Rohanské nábřeží 671/15, Praha, 186 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Josef Jaroš

  Předseda představenstva

  5. května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

 • Tomáš Pacovský

  Předseda dozorčí rady

  Pod lipami 2662/1, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. Vítězslav Hruška

  5. května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Akcionáři

APOGEO Group, SE, IČ: 24817601

Koněvova 2660/141, Česká republika, Praha 3, 130 00

do 20. 5. 2014 od 24. 4. 2014
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).