Hlavní navigace

Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice

Firma Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXVI 3, Krajský soud v Ústí nad Labem.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00055964

Sídlo:

Alejní 2409/2, Teplice, 415 01

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 1. 1972

DIČ:

CZ00055964

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXVI 3, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice od 1. 1. 1993

Obchodní firma

Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice od 11. 3. 2015

Obchodní firma

Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice do 11. 3. 2015 od 6. 2. 2015

Obchodní firma

Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice do 6. 2. 2015 od 19. 12. 2014

Obchodní firma

O B D Okresní bytové družstvo obecně prospěšné okresní bytové družstvov Teplicích, zapsané společenstvo s ručením omezeným do 19. 12. 2014 od 28. 3. 1951

Obchodní firma

L i d o v é b y t o v é d r u ž s t v o v T e p l i c í c h do 1. 1. 1993 od 25. 1. 1956

Obchodní firma

O B D Teplice, obecně prospěšné okresní bytové družstvo v Teplicích, zapsané společenstvo s ručením omezeným do 25. 1. 1956 od 7. 5. 1951

Právní forma

Družstvo od 28. 3. 1951

adresa

Alejní 2409/2
Teplice 41501 od 11. 3. 2016

adresa

Alejní 2409/2
Teplice do 11. 3. 2016 od 1. 1. 1993

adresa

T e p l i c e do 1. 1. 1993 od 28. 3. 1951

Předmět podnikání

Předmětem činnosti družstva je především zabezpečení provozu objektů družstva a zabezpečování plnění, poskytovaných v souvislosti s nájmem bytů, nebytových prostor a garáží družstva. do 29. 1. 1998 od 1. 1. 1993

Družstvo zabezpečuje především provoz bytových domů a nebytových prostor a služby spojené s bydlením a podílí se tak na rozvoji materiálních podmínek pro bydlení občanů. Dále družstvo provádí dopravní činnost v rozsahu povoleném příslušným orgánem. Družstvo provádí obchodní činnost. do 1. 1. 1993 od 30. 12. 1988

Předmět činnosti

1) Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami (garáže), na správě a provozu bytů a na ostatním majetku družstva. od 29. 1. 1998

2) Předmětem činnosti družstva je zejména: A) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočíjající především v: a) provádění, popř. zajišťování údržby, oprav, modernizace a rekonstrukce bytových a nebytových obejktů b) zajišťování plnění spojených s užíváním a nebytových prostor c) přidělování bytů, nebytových prostor a garáží a uzavírání příslušných smluv d) převádí družstevní byty do vlastnictví svým členům dle Zákona č. 42/1992 Sb. a následujících předpisů B) činnosti za účelem podnikání spočívající především v: a) provádění, popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizace a rekonstrukce bytů, nebytových prostor, popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob b) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob c) provozuje obchodní činnost, pokud je tato v souladu s hlavním předmětem činnosti od 29. 1. 1998

Ostatní skutečnosti

Členská schůze Obecně prospěšného bytového družstva Teplice, schválila dne 4.6.1997 nové znění stanov. od 29. 1. 1998

Shromáždění delegátů dne 23.10.1992 schválilo nové stanovy družstva, přizpůsobené úpravě v obchodním zákoníku č.513/1991 Sb. od 1. 1. 1993

Právní forma: družstvo. od 1. 1. 1993

Člen představenstva: Václav Valsa Cajthamlova l 415 01 Teplice do 31. 7. 1996 od 17. 11. 1992

Shromážděním delegátů družstva, které se konalo dne 6.prosince l988 byly projednány a schváleny stanovy družstva, kterými se družstvo s účinností od l.l.l989 řídí a které se zakládají do spisu podnik.rejstříku Členský podíl činí 2 OOO,- Kčs, zápisné se zvyšuje na lOO,- Kčs (čl.ll stanov). Nově je zaveden garanční příspěvek, jeho výše je uvedena v čl.l2 stanov. Garanční příspěvek se použije na úhradu závazků člena vůči družstvu. Povinnost člena družstva na krytí vykázané ztráty družstva se omezuje výší složeného členského podílu (čl. 25 stanov). do 1. 1. 1993 od 30. 12. 1988

Orgány družstva jsou (čl.l6 družst.stanov) : a) shromáždění delegátů b) představenstvo c) předseda d) kontrolní komise e) samosprávy do 1. 1. 1993 od 30. 12. 1988

Zastupování a podpisování : Představenstvo je výkonným orgánem družstva, které řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Družstvo zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva a jeden další člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje vždy předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva. do 1. 1. 1993 od 11. 6. 1984

Družstvo nyní zastupuje předseda nebo místopředseda. K názvu družstva kýmkoliv napsanému nebo vytištěnému připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva a l další člen představenstva. do 11. 6. 1984 od 27. 7. 1972

Náhradní orgán podepisuje za družstvo tak, že k nadepsanému nebo kýmkoliv napsanému názvu družstva připojí svůj podpis předseda náhradního orgánu, místopředseda náhradního orgánu nebo vedoucí úřednice Lidového bytového družstva členka náhradního orgánu. do 27. 7. 1972 od 9. 8. 1971

Družstvo platně zastupuje předseda, nebo jeho zástupce a l další člen představenstva. K názvu družstva připojí své podpisy předseda nebo jeho zástupce a l další člen představenstva. do 9. 8. 1971 od 25. 1. 1956

Údaje o družstvu : Převedeno z Dr XVI - 38. od 28. 3. 1951

Družstvo zastupuje navenek představenstvo. K právoplatnému zastoupení družstva je zapotřebí součinnosti dvou členů představenstva. K firmě družstva kýmkoliv napsané nebo natištěné, nebo k firemnímu razítku družstva připojí vždy alespoň dva členové představenstva své podpisy. do 25. 1. 1956 od 28. 3. 1951

Statutární orgán

5 fyzických osob

Mgr. Radka Manáková

Člen představentva

První vztah: 7. 6. 2018

vznik členství: 25. 4. 2016

Alejní 2409/2, Teplice, 415 01, Česká republika

JUDr. Irena Wolfová

Místopředsedkyně představenstva

První vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 25. 4. 2016

vznik funkce: 27. 4. 2016

Alejní 2409/2, Teplice, 415 01, Česká republika

Milan Vunč

Člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 27. 4. 2016

U Zámku 1930/12, Teplice, 415 01, Česká republika

Ing. Skála Vlastimil

Předseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 25. 4. 2016

vznik funkce: 27. 4. 2016

U Vlastního krbu 1112/4, Teplice, 415 01, Česká republika

Marek Rubeš

Člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 25. 4. 2016

Alejní 2410/3, Teplice, 415 01, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Radka Mrvová

Člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2016 - Poslední vztah: 7. 6. 2018

vznik členství: 25. 4. 2016

Alejní 2409/2, Teplice, 415 01, Česká republika

Mgr. Radka Mrvová

Člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2016 - Poslední vztah: 7. 6. 2018

vznik členství: 25. 4. 2016

Alejní 2409/2, Teplice, 415 01, Česká republika

Ing. Daniel Beneš

Předseda představenstva

První vztah: 10. 3. 2016 - Poslední vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 25. 4. 2016

vznik funkce: 9. 5. 2011

zánik funkce: 25. 4. 2016

U zámku 2412/14, Teplice, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Daniel Beneš

Předseda představenstva

První vztah: 10. 3. 2016 - Poslední vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 25. 4. 2016

vznik funkce: 9. 5. 2011

zánik funkce: 25. 4. 2016

U zámku 2412/14, Teplice, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Daniel Beneš

Předseda představenstva

První vztah: 6. 2. 2015 - Poslední vztah: 10. 3. 2016

vznik členství: 9. 5. 2011

vznik funkce: 9. 5. 2011

U zámku 2412/14, Teplice, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Eva Živnůstková

Člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2015 - Poslední vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 25. 4. 2016

Fügnerova 1049/4, Teplice, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Irena Wolfová

Místopředsedkyně představenstva

První vztah: 6. 2. 2015 - Poslední vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 25. 4. 2016

vznik funkce: 9. 5. 2011

zánik funkce: 25. 4. 2016

Alejní 2409/2, Teplice, 415 01, Česká republika

JUDr. Irena Wolfová

Místopředsedkyně představenstva

První vztah: 6. 2. 2015 - Poslední vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 25. 4. 2016

vznik funkce: 9. 5. 2011

zánik funkce: 25. 4. 2016

Alejní 2409/2, Teplice, 415 01, Česká republika

Pavel Mrva

Člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2015 - Poslední vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 25. 4. 2016

Alejní 2409/2, Teplice, 415 01, Česká republika

Pavel Mrva

Člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2015 - Poslední vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 25. 4. 2016

Alejní 2409/2, Teplice, 415 01, Česká republika

Eva Živnůstková

Člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2015 - Poslední vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 25. 4. 2016

Fügnerova 1049/4, Teplice, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Vunč

Člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2015 - Poslední vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 25. 4. 2016

U Zámku 1930/12, Teplice, 415 01, Česká republika

Milan Vunč

Člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2015 - Poslední vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 25. 4. 2016

U Zámku 1930/12, Teplice, 415 01, Česká republika

Milan Vunč

Člen představenstva

První vztah: 13. 4. 2010 - Poslední vztah: 6. 2. 2015

vznik členství: 15. 3. 2010

zánik členství: 9. 5. 2011

U Zámku 1930/12, Teplice, 415 01, Česká republika

Věslav Kocerba

Člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2009 - Poslední vztah: 13. 4. 2010

vznik členství: 21. 10. 2009

zánik členství: 14. 3. 2010

U zámku 2412/14, Teplice, 415 01, Česká republika

Ing. Daniel Beneš

Předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 2006 - Poslední vztah: 6. 2. 2015

vznik členství: 15. 5. 2006

zánik členství: 9. 5. 2011

vznik funkce: 12. 6. 2006

zánik funkce: 9. 5. 2011

U zámku 2412/14, Teplice, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Hampejs

Člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2006 - Poslední vztah: 17. 12. 2009

vznik členství: 15. 5. 2006

zánik členství: 21. 10. 2009

Fügnerova 1107/1, Teplice, 415 01, Česká republika

Pavel Mrva

Člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2006 - Poslední vztah: 6. 2. 2015

vznik členství: 15. 5. 2006

zánik členství: 9. 5. 2011

Alejní 2409/2, Teplice, 415 01, Česká republika

Eva Živnůstková

Člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2006 - Poslední vztah: 6. 2. 2015

vznik členství: 15. 5. 2006

zánik členství: 9. 5. 2011

Fügnerova 1049/4, Teplice, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Irena Wolfová

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 7. 2006 - Poslední vztah: 6. 2. 2015

vznik členství: 15. 5. 2006

zánik členství: 9. 5. 2011

vznik funkce: 12. 6. 2006

zánik funkce: 9. 5. 2011

Alejní 2409/2, Teplice, 415 01, Česká republika

Ing. Petra Šilhánová

Předseda družstva

První vztah: 2. 12. 2005 - Poslední vztah: 28. 7. 2006

vznik členství: 20. 6. 2001

zánik členství: 15. 5. 2006

vznik funkce: 1. 5. 2005

zánik funkce: 15. 5. 2006

Alejní 2409/2, Teplice, Česká republika

Pavel Holzknecht

Člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2005 - Poslední vztah: 28. 7. 2006

vznik členství: 20. 6. 2001

zánik členství: 15. 5. 2006

U zámku 2412/14, Teplice, 415 01, Česká republika

Luboš Taptič

Člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2005 - Poslední vztah: 28. 7. 2006

vznik členství: 17. 6. 2003

zánik členství: 15. 5. 2006

Alejní 1918, Teplice, 415 01, Česká republika

Václav Valsa

Člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2005 - Poslední vztah: 28. 7. 2006

vznik členství: 23. 4. 2003

zánik členství: 15. 5. 2006

Cajthamlova 1529/1, Teplice, 415 01, Česká republika

Věslav Kocerba

Člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2005 - Poslední vztah: 28. 7. 2006

vznik členství: 1. 5. 2005

zánik členství: 15. 5. 2006

U zámku 2412/14, Teplice, Česká republika

Ing. Petra Šilhánová

Člen představenstva

První vztah: 31. 7. 1996 - Poslední vztah: 2. 12. 2005

Alejní 2409/2, Teplice, Česká republika

Miroslav Joksch

Člen představenstva

První vztah: 31. 7. 1996 - Poslední vztah: 2. 12. 2005

zánik členství: 23. 4. 2003

U zámku 1991/8, Teplice, Česká republika

Pavel Holzknecht

Člen představenstva

První vztah: 31. 7. 1996 - Poslední vztah: 2. 12. 2005

U zámku 2412/14, Teplice, Česká republika

Pavel Dolejší

Předseda

První vztah: 31. 7. 1996 - Poslední vztah: 2. 12. 2005

zánik členství: 30. 4. 2005

zánik funkce: 30. 4. 2005

Alejní 2410/3, Teplice, Česká republika

Zdena Holomková

Člen představenstva

První vztah: 31. 7. 1996 - Poslední vztah: 2. 12. 2005

zánik členství: 28. 4. 1999

Jankovcová 936/32, Teplice, Česká republika

Libor Satýnek

Předseda

První vztah: 17. 11. 1992 - Poslední vztah: 31. 7. 1996

Alejní 2, Teplice, Česká republika

Petr Trejbal

člen představenstva

První vztah: 17. 11. 1992 - Poslední vztah: 31. 7. 1996

U zámku 14, Teplice, 415 00, Česká republika

Václav Valsa

člen představenstva

První vztah: 17. 11. 1992 - Poslední vztah: 17. 11. 1992

Cajthamlova l, Teplice, 415 00, Česká republika

Karel Tranta

Člen představenstva

První vztah: 26. 9. 1988 - Poslední vztah: 17. 11. 1992

nám.Kl.Gottwalda 16, Teplice, Česká republika

Zlatuše Valtová

Člen představenstva

První vztah: 14. 12. 1987 - Poslední vztah: 31. 7. 1996

Osecká 24, Duchcov, Česká republika

Jana Vorlíčková

Předseda

První vztah: 1. 10. 1986 - Poslední vztah: 26. 9. 1988

Kl. Gottwalda 2412/14, Teplice, Česká republika

Štěpán Ton

První vztah: 1. 10. 1986 - Poslední vztah: 26. 9. 1988

Alejní 2410/3, Teplice, Česká republika

Petr Felt

Místopředseda

První vztah: 1. 10. 1986 - Poslední vztah: 17. 11. 1992

Alejní ul. 2410/3, Teplice, Česká republika

Zlatuše Malá

První vztah: 8. 5. 1985 - Poslední vztah: 1. 10. 1986

Smetanova 3, Duchcov, Česká republika

Jan Joksch

Člen představenstva

První vztah: 11. 6. 1984 - Poslední vztah: 31. 7. 1996

nám.Kl.Gottwalda 1991/8, Teplice, Česká republika

Helena Lejsková

První vztah: 11. 6. 1984 - Poslední vztah: 1. 10. 1986

Čsl. legií 1131/23, Teplice, Česká republika

Jana Vorlíčková

První vztah: 11. 6. 1984 - Poslední vztah: 1. 10. 1986

Kl. Gottwalda 2412/14, Teplice, Česká republika

Štěpán Ton

Místopředseda

První vztah: 11. 6. 1984 - Poslední vztah: 1. 10. 1986

Alejní 2410/3, Teplice, Česká republika

Libor Satýnek

Předseda

První vztah: 21. 10. 1983 - Poslední vztah: 17. 11. 1992

Čsl. legií 23, Teplice 2, Česká republika

Milan Vunč

První vztah: 1. 3. 1983 - Poslední vztah: 11. 6. 1984

Klementa Gottwalda 12, Teplice l, Česká republika

Libor Satýnek

První vztah: 1. 3. 1983 - Poslední vztah: 21. 10. 1983

Čsl. legií 23, Teplice 2, Česká republika

Ing. Vladimír Urban

První vztah: 19. 5. 1982 - Poslední vztah: 1. 3. 1983

Krupka-Sídliště 578, Česká republika

Emil Bunček

První vztah: 8. 3. 1982 - Poslední vztah: 1. 10. 1986

Alejní 1918/1, Teplice, Česká republika

Jaroslav Nový

První vztah: 8. 3. 1982 - Poslední vztah: 26. 9. 1988

Klementa Gottwalda 14, Teplice, Česká republika

Josef Suchý

První vztah: 29. 5. 1980 - Poslední vztah: 26. 3. 1981

Alejní 1918/II., Teplice, Česká republika

Petr Felt

První vztah: 29. 5. 1980 - Poslední vztah: 11. 6. 1984

Alejní 2410/3, Teplice, Česká republika

Štěpán Ton

První vztah: 29. 5. 1980 - Poslední vztah: 11. 6. 1984

Alejní 2410/3, Teplice, Česká republika

Karel Střeštík

První vztah: 7. 6. 1978 - Poslední vztah: 29. 5. 1980

Cejthamlova 1530/3, Teplice, Česká republika

JUDr. Karel Kutěj

Místopředseda

První vztah: 17. 5. 1976 - Poslední vztah: 11. 6. 1984

Gottwaldovo náměstí 12, Teplice, Česká republika

Věslav Kocerba

První vztah: 17. 5. 1976 - Poslední vztah: 7. 6. 1978

Gottwaldovo náměstí 14, Teplice, Česká republika

Václav Valsa

První vztah: 22. 5. 1974 - Poslední vztah: 12. 7. 1983

Cejthamlova 1, Teplice, Česká republika

Zdeněk Valenta

Předseda

První vztah: 22. 5. 1974 - Poslední vztah: 19. 5. 1982

Alejní 1918/1, Teplice, Česká republika

Jindřich Helgert

První vztah: 22. 5. 1974 - Poslední vztah: 17. 5. 1976

Gottwaldovo náměstí 8, Teplice, Česká republika

Ing. Jiří Kauč

První vztah: 22. 5. 1974 - Poslední vztah: 29. 5. 1980

Klementa Gottwalda 14, Teplice, Česká republika

Květa Bílková

První vztah: 27. 7. 1972 - Poslední vztah: 26. 3. 1981

Klementa Gottwalva 14, Teplice, Česká republika

Adolf Trejbal

První vztah: 27. 7. 1972 - Poslední vztah: 29. 5. 1980

Klementa Gottwalda 14, Teplice, Česká republika

JUDr. Karel Kutěj

Místopředseda

První vztah: 27. 7. 1972 - Poslední vztah: 17. 5. 1976

Klementa Gottwalda 14, Teplice, Česká republika

Ing. Jiří Kauč

Předseda

První vztah: 27. 7. 1972 - Poslední vztah: 22. 5. 1974

Klementa Gottwalda 14, Teplice, Česká republika

František Ton

První vztah: 27. 7. 1972 - Poslední vztah: 22. 5. 1974

Alejní 1918/II., Teplice, Česká republika

Karel Tranta

První vztah: 27. 7. 1972 - Poslední vztah: 22. 5. 1974

Klementa Gottwalda 14, Teplice, Česká republika

Ladislav Matoušek

První vztah: 27. 7. 1972 - Poslední vztah: 22. 5. 1974

Čsl. legií 23, Teplice II., Česká republika

František David

První vztah: 9. 8. 1971 - Poslední vztah: 27. 7. 1972

Čs. legií 23, Teplice II., Česká republika

Ing. Jiří Kauč

Předseda náhradního orgánu

První vztah: 9. 8. 1971 - Poslední vztah: 27. 7. 1972

Maocetungova 1930/14, Teplice, Česká republika

Karel Tranta

První vztah: 9. 8. 1971 - Poslední vztah: 27. 7. 1972

Mlýnská 925/13, Teplice, Česká republika

Jaroslav Trégl

První vztah: 9. 8. 1971 - Poslední vztah: 27. 7. 1972

Jankovcova 924/34, Teplice, Česká republika

JUDr. Karel Kutěj

Místopředseda

První vztah: 9. 8. 1971 - Poslední vztah: 27. 7. 1972

Maocetungova 930/12, Teplice, Česká republika

Květa Bílková

První vztah: 9. 8. 1971 - Poslední vztah: 27. 7. 1972

Maocetungova 14, Teplice, Česká republika

JUDr. Jaroslav Tůma

První vztah: 9. 8. 1971 - Poslední vztah: 27. 7. 1972

Maocetungova 930/14, Teplice, Česká republika

Ladislav Matoušek

První vztah: 9. 8. 1971 - Poslední vztah: 27. 7. 1972

Čs. legií 23, Teplice II., Česká republika

Adolf Trejbal

První vztah: 9. 8. 1971 - Poslední vztah: 27. 7. 1972

Maocetungova 14, Teplice, Česká republika

František Ton

První vztah: 9. 8. 1971 - Poslední vztah: 22. 5. 1974

Mlýnská 925/13, Teplice V., Česká republika

Jan Hymr

První vztah: 7. 11. 1967 - Poslední vztah: 9. 8. 1971

Mlýnská 595/13, Teplice, Česká republika

Josef Pavlíček

První vztah: 7. 11. 1967 - Poslední vztah: 9. 8. 1971

Maocetungova 1991/8, Teplice, Česká republika

Ladislav Jansa

Předseda

První vztah: 27. 9. 1966 - Poslední vztah: 9. 8. 1971

Čsl. legií 1131/23, Teplice, Česká republika

Petr Mareček

První vztah: 27. 9. 1966 - Poslední vztah: 7. 11. 1967

Maocetungova 1991/8, Teplice, Česká republika

Vladimír Toušek

První vztah: 27. 9. 1966 - Poslední vztah: 7. 11. 1967

V alejích 1918/3, Teplice, Česká republika

Ing. Jiří Kauč technický referent

Místopředseda

První vztah: 27. 9. 1966 - Poslední vztah: 9. 8. 1971

Maocetungova 1930/14, Teplice, Česká republika

František Ton

První vztah: 27. 9. 1966 - Poslední vztah: 9. 8. 1971

V alejích 1918/2, Teplice, Česká republika

Jaroslav Kubeš

První vztah: 24. 3. 1966 - Poslední vztah: 9. 8. 1971

Bílinská 1657/1, Teplice, Česká republika

Jaroslav Trégl

První vztah: 24. 3. 1966 - Poslední vztah: 9. 8. 1971

Jankovcova 925/34, Teplice II., Česká republika

Ing. Jiří Kauč

První vztah: 24. 3. 1966 - Poslední vztah: 27. 9. 1966

Maocetungova 1930/14, Teplice, Česká republika

Karel Tranta

První vztah: 22. 5. 1962 - Poslední vztah: 9. 8. 1971

Mlýnská 595/13, Teplice, Česká republika

Jan Krmíček

První vztah: 22. 5. 1962 - Poslední vztah: 24. 3. 1966

Maocetunova 1991/8, Teplice, Česká republika

Karel Žižka

První vztah: 9. 1. 1961 - Poslední vztah: 22. 5. 1962

Maocetunova 1930/14, Teplice, Česká republika

František Smutný

První vztah: 9. 1. 1961 - Poslední vztah: 24. 3. 1966

Jankovcova 926/32, Teplice II., Česká republika

František Bláha

První vztah: 9. 1. 1961 - Poslední vztah: 22. 5. 1962

Maocetunova 1991/8, Teplice, Česká republika

Rudolf Růžička

První vztah: 9. 1. 1961 - Poslední vztah: 12. 12. 1968

Cejthamlova 1530/3, Teplice, Česká republika

Ladislav Jansa

První vztah: 4. 7. 1958 - Poslední vztah: 27. 9. 1966

Čsl. legií 1131/23, Teplice, Česká republika

Jaroslav Zima

Předseda

První vztah: 13. 9. 1957 - Poslední vztah: 27. 9. 1966

Alejní 1918/II., Teplice, Česká republika

Ladislav Rybka

Místopředseda

První vztah: 13. 9. 1957 - Poslední vztah: 27. 9. 1966

tř. UNRRA 1991/8, Teplice, Česká republika

Ludvík Mrázek

Předseda

První vztah: 11. 3. 1954 - Poslední vztah: 13. 9. 1957

Bílinská 1657, Teplice, Česká republika

František Tománek

První vztah: 7. 5. 1951 - Poslední vztah: 9. 1. 1961

Alejní 1918/II., Teplice, Česká republika

Viktor Volín

První vztah: 7. 5. 1951 - Poslední vztah: 9. 1. 1961

tř. UNRRA 1991/8, Teplice, Česká republika

Jaroslav Zima

První vztah: 7. 5. 1951 - Poslední vztah: 13. 9. 1957

Alejní 1918/II., Teplice, Česká republika

Ing. Otokar Schmidt

První vztah: 28. 3. 1951 - Poslední vztah: 25. 1. 1956

Koněvova 60, Trnovany, Česká republika

Jan Bílek

První vztah: 28. 3. 1951 - Poslední vztah: 7. 5. 1951

Zelená 3, Teplice, Česká republika

Ludvík Mrázek

První vztah: 28. 3. 1951 - Poslední vztah: 11. 3. 1954

Bílinská 1657, Teplice, Česká republika

Rudolf Drbohlav

První vztah: 28. 3. 1951 - Poslední vztah: 7. 1. 1965

Bílinská 1660, Teplice, Česká republika

Vladimír Zemánek

První vztah: 28. 3. 1951 - Poslední vztah: 25. 1. 1956

Duchcovská 54, Teplice, Česká republika

Ladislav Rybka

První vztah: 28. 3. 1951 - Poslední vztah: 13. 9. 1957

tř. UNRRA 1991/8, Teplice, Česká republika

Bohumír Hadáček

První vztah: 28. 3. 1951 - Poslední vztah: 27. 9. 1966

tř. UNRRA 1930/12, Teplice, Česká republika

Jaroslav Mládek

První vztah: 28. 3. 1951 - Poslední vztah: 7. 5. 1951

Alejní 1918/III., Teplice, Česká republika

Antonín Gráf

První vztah: 28. 3. 1951 - Poslední vztah: 7. 5. 1951

Jankovcova 925, Trnovany, Česká republika

Navenek zastupuje družstvo představenstvo v čele s předsedou družstva. Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za družstvo předseda a další člen představenstva, popř. dva členové.

od 6. 2. 2015

Navenek zastupuje družstvo představenstvo v čele s předsedou družstva. Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za družstvo předseda a další člen představenstva, popř. dva členové.

do 6. 2. 2015 od 1. 1. 1993

Další vztahy firmy Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice

9 fyzických osob

Antonín Hanzlík

Předseda kontrolní komise

První vztah: 15. 4. 2020

vznik členství: 25. 4. 2016

vznik funkce: 4. 11. 2019

Alejní 2409/2, Teplice, 415 01, Česká republika

Radek Rybář

Člen kontrolní komise

První vztah: 15. 4. 2020

vznik členství: 4. 11. 2019

Fügnerova 1106/3, Teplice, 415 01, Česká republika

Martina Dolejšová

Člen kontrolní komise

První vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 24. 9. 2018

Fügnerova 1106/3, Teplice, 415 01, Česká republika

Tomáš Říman

Člen kontrolní komise

První vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 25. 4. 2016

U zámku 2411/16, Teplice, 415 01, Česká republika

Antonín Hanzlík

Člen kontrolní komise

První vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 25. 4. 2016

Alejní 2409/2, Teplice, 415 01, Česká republika

Ing. Jan Devetter

Předseda kontrolní komise

První vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 25. 4. 2016

vznik funkce: 25. 4. 2016

Metelkovo náměstí 1071/3, Teplice, 415 01, Česká republika

Mgr. Bc. Vanda Korandová

Předsedkyně kontrolní komise

První vztah: 19. 12. 2014

vznik členství: 9. 5. 2011

vznik funkce: 17. 6. 2011

U zámku 2412/14, Teplice, 415 01, Česká republika

Bc. Ondřej Halás

Místopředseda kontrolní komise

První vztah: 19. 12. 2014

vznik členství: 9. 5. 2011

vznik funkce: 17. 6. 2011

Masarykova třída 1109/96, Teplice, 415 01, Česká republika

Konstantin Chrdle

Člen kontrolní komise

První vztah: 19. 12. 2014

vznik členství: 9. 5. 2011

Alejní 2409/2, Teplice, 415 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jan Devetter

Předseda kontrolní komise

První vztah: 9. 7. 2016 - Poslední vztah: 15. 4. 2020

vznik členství: 25. 4. 2016

zánik členství: 4. 11. 2019

vznik funkce: 25. 4. 2016

zánik funkce: 4. 11. 2019

Metelkovo náměstí 1071/3, Teplice, 415 01, Česká republika

Antonín Hanzlík

Člen kontrolní komise

První vztah: 9. 7. 2016 - Poslední vztah: 15. 4. 2020

vznik členství: 25. 4. 2016

Alejní 2409/2, Teplice, 415 01, Česká republika

Tomáš Říman

Člen kontrolní komise

První vztah: 9. 7. 2016 - Poslední vztah: 25. 9. 2018

vznik členství: 25. 4. 2016

zánik členství: 3. 9. 2018

U zámku 2411/16, Teplice, 415 01, Česká republika

Tomáš Říman

Člen kontrolní komise

První vztah: 9. 7. 2016 - Poslední vztah: 25. 9. 2018

vznik členství: 25. 4. 2016

zánik členství: 3. 9. 2018

U zámku 2411/16, Teplice, 415 01, Česká republika

Konstantin Chrdle

Člen kontrolní komise

První vztah: 19. 12. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 25. 4. 2016

Alejní 2409/2, Teplice, 415 01, Česká republika

Bc. Ondřej Halás

Místopředseda kontrolní komise

První vztah: 19. 12. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 25. 4. 2016

vznik funkce: 17. 6. 2011

zánik funkce: 25. 4. 2016

Masarykova třída 1109/96, Teplice, 415 01, Česká republika

Mgr. Bc. Vanda Korandová

Předsedkyně kontrolní komise

První vztah: 19. 12. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 25. 4. 2016

vznik funkce: 17. 6. 2011

zánik funkce: 25. 4. 2016

U zámku 2412/14, Teplice, 415 01, Česká republika

Mgr. Bc. Vanda Korandová

Předsedkyně kontrolní komise

První vztah: 19. 12. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 25. 4. 2016

vznik funkce: 17. 6. 2011

zánik funkce: 25. 4. 2016

U zámku 2412/14, Teplice, 415 01, Česká republika

Bc. Ondřej Halás

Místopředseda kontrolní komise

První vztah: 19. 12. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 25. 4. 2016

vznik funkce: 17. 6. 2011

zánik funkce: 25. 4. 2016

Masarykova třída 1109/96, Teplice, 415 01, Česká republika

Konstantin Chrdle

Člen kontrolní komise

První vztah: 19. 12. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 25. 4. 2016

Alejní 2409/2, Teplice, 415 01, Česká republika

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).