Hlavní navigace

Pacifik a.s.

Firma Pacifik a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2205, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 31 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

40231496

Sídlo:

Na břehu 579/3, Praha Vysočany (Praha 9), 190 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 12. 1991

DIČ:

CZ40231496

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
5510 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
77110 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2205, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Pacifik a.s. od 20. 12. 1991

Právní forma

Akciová společnost od 20. 12. 1991

adresa

Na břehu 579/3
Praha 9 19000 od 29. 4. 2013

adresa

Na břehu 579/3
Praha 19000 od 29. 4. 2013

adresa

Na břehu 579
Praha 9 do 29. 4. 2013 od 10. 8. 1993

adresa

Brožíkova 10
Ústí nad Labem do 10. 8. 1993 od 20. 12. 1991

Předmět podnikání

ubytovací služby od 7. 1. 2004

zprostředkování v oblasti obchodu od 7. 1. 2004

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 7. 1. 2004

vydavatelská a nakladatelská činnost od 7. 1. 2004

agenturní a reklamní činnost od 7. 1. 2004

zprostředkování odborné výuky a školení od 7. 1. 2004

pořádání dětských rekreačních a rekreačně vzdělávacích akcí od 7. 1. 2004

realitní činnost od 7. 1. 2004

Pronájem a půjčování věcí movitých od 10. 12. 2002

Činnost podnikatelských,finančních,organizačních a ekonomických poradců od 10. 12. 2002

Poskytování software a poradenství v oblasti hardware od 10. 12. 2002

Správa a údržba nemovitostí od 10. 12. 2002

Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii ** a výše včetně provozování hostinské činnosti v těchto zařízeních do 7. 1. 2004 od 3. 1. 1994

Zajišťování rekreačních pobytů dětí a dospělých v tuzemsku i zahraničí, investiční, stavební a montážní činnost, provoz restauračních, ubytovacích zařízení. do 7. 1. 2004 od 20. 12. 1991

Vydavatelská a nakladatelská činnost, obchodní a zprostředkovatelská činnost, poradenství v oblasti účetnictví, daní a financování, lektorská, konzultační a výuková činnost, dispečerská a agenturní činnost. do 7. 1. 2004 od 20. 12. 1991

Výroba reklam a polygrafické práce a poskytování služeb v předmětné oblasti, dřevovýroba, kovovýroba, výroba papíru, textilu, gumy a umělých hmot. do 7. 1. 2004 od 20. 12. 1991

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 25. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 25. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 25. 8. 2014

Rozhodnutí valné hromady společnosti Pacifik, a.s. ze dne 14.4.2004: Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 1.000.000,- Kč o 30.000.000,- Kč na částku 31.000.000,- Kč, a to peněžitým vkladem za těchto podmínek: a) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií vydáním 1.500 ks nových kmenových akcií znějících na jméjno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě á 20.000,- Kč za kus, které nebudou registrované. Emisní kurs nově vydanýc h akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud s nimi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními podle stanov společnosti. b) Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. c) Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti na trhu a zvýšení její konkurenceschopnosti. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ. Vklad upisovatele na zvýšení základního kapitálu společnosti bude tvořit peněžitý vklad ve výši 30.000.000,- Kč, tj. ve výši emisního kursu akcií s tím, že upisovatel ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ se sídlem Praha 3, Nám. W. Churchilla 2, IČ 00225479, upí še akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 205 odst. 3 obchod. zák., tedy zejména určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných upisovatelem, výši emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení. Návrh smlouvy o upsání akc ií připraví společnost Pacifik, a.s. Místem pro upisování bude sídlo společnosti Pacifik, a.s. Praha 9, Na Břehu 579. Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání ak cií musí být předem určenému zájemci doručen do 60 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20000,- Kč lze upsat 30 nových a kcií o jmenovité hodnotě 20000,- Kč. Upisovatel je povinen celou upsanou částku 30.000.000,- Kč, tj. 100 % emisního kursu upsaných akcií, splatit takto: - Částku 30.000.000,- Kč - započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ vůči společnosti vzniklé na základě smlouvy o půjčce z 7.5.2003 na částku 20.000.000,- Kč uzavřené mezi společností a ODBOROVÝM SDRUŽENÍM ŽELEZNIČ ÁŘŮ proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu ODBOROVÝM SDRUŽENÍM ŽELEZNIČÁŘŮ a započtením peněžité pohledávky ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ vůči společnosti vzniklé na základě smlouvy o půjčce z 29.8.2003 na částku 10.000.000,- Kč uzavřen é mezi společností a ODBOROVÝM SDRUŽENÍM ŽELEZNIČÁŘŮ proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu ODBOROVÝM SDRUŽENÍM ŽELEZNIČÁŘŮ. Písemný návrh dohody o započtení peněžité pohledávky společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu akcií proti peněžitým pohledávkám tohoto jediného akcionáře vůči společnosti v určené výši 30.000.000,- Kč vyhotoví společnost ve lhůtě čtr nácti dnů od upsání akcií jediným akcionářem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií v této lhůtě bude tento návrh zaslán doporučeně na adresu sídla jediného akcionáře. Dohoda o započtení bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce s tatutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu včetně podmínek vyplývajících z rozhodnutí jediného akcionáře a budou v ní uvedeny i důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny a tato dohoda musí být uzavřena nejpozději do tří měsíců s tím, že tato tříměsíční lhůta počne běžet den následující po doručení návrhu dohody o započtení. Vždy však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Výše uvedenou dohodou o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu 1.500 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, a to proti pohledávce jediného akcion áře ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ vůči společnosti vzniklé na základě smlouvy o půjčce z 7.5.2003 na částku 20.000.000,- Kč uzavřené mezi společností a ODBOROVÝM SDRUŽENÍM ŽELEZNIČÁŘŮ proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu ODBOROVÝM SDR UŽENÍM ŽELEZNIČÁŘŮ a započtením peněžité pohledávky ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ vůči společnosti vzniklé na základě smlouvy o půjčce z 29.8.2003 na částku 10.000.000,- kč uzavřené mezi společností a ODBOROVÝM SDRUŽENÍM ŽELEZNIČÁŘŮ proti pohledávce spo lečnosti na splacení emisního kursu ODBOROVÝM SDRUŽENÍM ŽELEZNIČÁŘŮ. do 1. 9. 2004 od 31. 5. 2004

Údaje o založení: Akciová společnost Pacifik a.s. byla založena jednorázově dle § 25 zák. č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, na základě zakladatelské smlouvy ze dne 5.12.1991 a stanov a.s. od 20. 12. 1991

Ředitel a.s.: JUDr. Michal Marčák, Říčany, Kam. nám. 1347. do 10. 8. 1993 od 20. 12. 1991

Kapitál

Základní kapitál

vklad 31 000 000 Kč

od 1. 9. 2004

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 1. 9. 2004 od 20. 12. 1991
Akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 550 od 1. 9. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 50 do 1. 9. 2004 od 20. 12. 1991

Statutární orgán

6 fyzických osob

Martin Vavrečka

předseda představenstva

První vztah: 5. 5. 2018

vznik členství: 28. 2. 2018

vznik funkce: 1. 3. 2018

Stará Ježnická 1711/47, Krnov, 794 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bořivoj Jiránek

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2018

vznik členství: 28. 2. 2018

Dr. Karbusického 148, Libice nad Cidlinou, 289 07, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miloš Paleček

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2018

vznik členství: 28. 2. 2018

Palackého třída 2626, Pardubice, 530 02, Česká republika

Martin Vavrečka

předseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2014

vznik členství: 28. 6. 2010

vznik funkce: 28. 6. 2010

Stará Ježnická 1711/47, Krnov, 794 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Adolf Hradílek

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2014

vznik členství: 28. 6. 2010

U Tenisu 1853/35, Přerov, 750 02, Česká republika

Bořivoj Jiránek

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2014

vznik členství: 28. 6. 2010

Dr. Karbusického 148, Libice nad Cidlinou, 289 07, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Martin Vavrečka

předseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2014 - Poslední vztah: 5. 5. 2018

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 28. 2. 2018

vznik funkce: 28. 6. 2010

zánik funkce: 28. 2. 2018

Stará Ježnická 1711/47, Krnov, 794 01, Česká republika

Bořivoj Jiránek

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2014 - Poslední vztah: 5. 5. 2018

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 28. 2. 2018

Dr. Karbusického 148, Libice nad Cidlinou, 289 07, Česká republika

Adolf Hradílek

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2014 - Poslední vztah: 5. 5. 2018

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 28. 2. 2018

U Tenisu 1853/35, Přerov, 750 02, Česká republika

Adolf Hradílek

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2010 - Poslední vztah: 25. 8. 2014

vznik členství: 28. 6. 2010

U Tenisu 35, Přerov, 750 00, Česká republika

Bořivoj Jiránek

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2010 - Poslední vztah: 25. 8. 2014

vznik členství: 28. 6. 2010

Dr. Karbusického 148, Libice nad Cidlinou, Česká republika

Martin Vavrečka

předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2010 - Poslední vztah: 25. 8. 2014

vznik členství: 28. 6. 2010

vznik funkce: 28. 6. 2010

Stará Ježnická 1711/47, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Jan Kubricht

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2010 - Poslední vztah: 29. 4. 2013

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 20. 12. 2011

vznik funkce: 22. 4. 2003

zánik funkce: 20. 12. 2011

Manětínská 7, Plzeň, 323 00, Česká republika

Bc. Jaroslav Pejša

člen

První vztah: 7. 1. 2010 - Poslední vztah: 29. 9. 2010

vznik členství: 22. 4. 2003

vznik funkce: 22. 4. 2003

zánik funkce: 28. 6. 2010

Bryskova 763/46, Praha 14, 198 00, Česká republika

Petr Bazger

předseda představenstva

První vztah: 7. 1. 2010 - Poslední vztah: 29. 9. 2010

vznik funkce: 24. 4. 2002

zánik funkce: 28. 6. 2010

Pekařská 11, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ondřej Šmehlík

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2010 - Poslední vztah: 29. 4. 2013

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 20. 12. 2011

vznik funkce: 22. 4. 2003

zánik funkce: 20. 12. 2011

Hlásná Třebaň 350, 267 18, Česká republika

Ing. Jan Kubricht

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2004 - Poslední vztah: 7. 1. 2010

vznik členství: 22. 4. 2003

vznik funkce: 22. 4. 2003

Manětínská 7, Plzeň, Česká republika

Bc. Jaroslav Pejša

člen

První vztah: 7. 1. 2004 - Poslední vztah: 7. 1. 2010

vznik členství: 22. 4. 2003

vznik funkce: 22. 4. 2003

Bryskova 763/46, Praha 14, Česká republika

Ondřej Šmehlík

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2004 - Poslední vztah: 7. 1. 2010

vznik členství: 22. 4. 2003

vznik funkce: 22. 4. 2003

Za Parkem 874, Dobřichovice, Česká republika

Petr Bazger

předseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2002 - Poslední vztah: 7. 1. 2010

vznik funkce: 24. 4. 2002

Pekařská 11, Olomouc, Česká republika

Jiří Brunclík

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2002 - Poslední vztah: 29. 9. 2010

vznik členství: 24. 4. 2002

zánik členství: 28. 6. 2010

Plaská 11, Plzeň, 323 00, Česká republika

Miroslav Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 1. 2000 - Poslední vztah: 7. 1. 2004

zánik členství: 22. 4. 2003

zánik funkce: 22. 4. 2003

Měšínská 1636, Praha 9, Česká republika

Jaromír Dušek

předseda představenstva

První vztah: 25. 1. 2000 - Poslední vztah: 10. 12. 2002

zánik funkce: 24. 4. 2002

Dolní Dobrouč č. 535, 561 02, Česká republika

Ivan Marinka

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2000 - Poslední vztah: 10. 12. 2002

zánik členství: 24. 4. 2002

V háji 45, Praha 7, Česká republika

ing. František Němeček

Druhý místopředseda

První vztah: 2. 9. 1999 - Poslední vztah: 25. 1. 2000

Londýnská 58, Praha 2, Česká republika

Imrich Sedláček

První místopředseda

První vztah: 2. 9. 1999 - Poslední vztah: 25. 1. 2000

Hlavná 47, Dunajská Streda, SR, Česká republika

ing. František Němeček

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 1998 - Poslední vztah: 2. 9. 1999

Londýnská 58, Praha 2, Česká republika

Jiří Kratochvíl

předseda představenstva

První vztah: 7. 11. 1994 - Poslední vztah: 25. 1. 2000

Krokova 16, Prostějov, Česká republika

Pavel Díte

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 1994 - Poslední vztah: 25. 1. 2000

Muškátová 28, Bratislava, SR, Česká republika

Ing. Jan Kubricht

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 1994 - Poslední vztah: 25. 1. 2000

Manětínská 7, Plzeň, Česká republika

Ing. František Nešetřil

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 1994 - Poslední vztah: 25. 1. 2000

Amforova 1, Praha 5, Česká republika

Imrich Sedláček

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 1994 - Poslední vztah: 2. 9. 1999

Hlavná 47, Dunajská Streda, SR, Česká republika

Ing. František Nierostek

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 1994 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

Od Vysoké 274, Praha 5, Česká republika

Ing. Miroslav Klinger

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 1993 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

Sulická 33, Praha 4, Česká republika

Ing. Václav Liška

předseda představenstva

První vztah: 20. 12. 1991 - Poslední vztah: 7. 11. 1994

Bellušova 1858/32, Praha 5, Česká republika

Milan Maťátko

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 1991 - Poslední vztah: 7. 11. 1994

Litevská 2574, Kladno, Česká republika

JUDr. Michal Marčák

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 1991 - Poslední vztah: 10. 8. 1993

Kam. nám. 1347, Říčany, Česká republika

Jednat za společnost a zavazovat ji je oprávněn předseda s dalším členem představenstva nebo předsedou pověřený člen představenstva s dalším členem představenstva nebo zmocněný člen představenstva.

od 29. 4. 2013

Jednat za společnost a zavazovat ji je oprávněn předseda nebo místopředseda, vždy s dalším členem představenstva nebo zmocněný člen představenstva. Za společnost podepisuje předseda nebo místopředseda vždy s dalším členem představenstva a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda vždy s dalším členem představenstva.

do 29. 4. 2013 od 25. 1. 2000

Akciovou společnost zastupuje ve všech věcech předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.

do 25. 1. 2000 od 12. 3. 1998

Způsob jednání za společnost: Akciovou společnost zastupuje ve všech věcech a) ředitel společnosti nebo jeho statutární zástupce b) předseda představenstva a pověření členové představenstva, kteří byli písemně k zastupování zmocněni. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis ředitel (statutární zástupce) nebo předseda nebo zmocněný člen představenstva.

do 12. 3. 1998 od 7. 11. 1994

Zastupování a podepisování: Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva, nebo kterýkoliv jím určený člen představenstva. V době mezi zasedáními představenstva za společnost jedná a podepisuje ve všech věcech ředitel společnosti nebo kterýkoliv jím uvedený člen představenstva.

do 7. 11. 1994 od 20. 12. 1991

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Petr Nárožník

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2018

vznik členství: 28. 2. 2018

Hradišťská 68, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Barunka Balážová

členka dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2018

vznik členství: 28. 2. 2018

Na Vítku 135, Kladno, 272 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Martin Malý

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2018

vznik členství: 28. 2. 2018

vznik funkce: 1. 3. 2018

Tovačovského 2830/40, Prostějov, 796 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Nárožník

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2014

vznik členství: 2. 11. 2009

vznik funkce: 2. 11. 2009

Hradišťská 68, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Miloš Paleček

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2014

vznik členství: 28. 6. 2010

Palackého třída 2626, Pardubice, 530 02, Česká republika

Pavel Franěk

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2013

vznik členství: 28. 6. 2010

vznik funkce: 28. 6. 2010

Fibichova 515/27, Děčín, 405 02, Česká republika

Historické vztahy

Miloš Paleček

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2014 - Poslední vztah: 5. 5. 2018

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 28. 2. 2018

Palackého třída 2626, Pardubice, 530 02, Česká republika

Petr Nárožník

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2014 - Poslední vztah: 5. 5. 2018

vznik členství: 2. 11. 2009

zánik členství: 28. 2. 2018

vznik funkce: 2. 11. 2009

Hradišťská 68, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Pavel Franěk

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2013 - Poslední vztah: 5. 5. 2018

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 28. 2. 2018

vznik funkce: 28. 6. 2010

zánik funkce: 28. 2. 2018

Fibichova 515/27, Děčín, 405 02, Česká republika

Miloš Paleček

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2010 - Poslední vztah: 25. 8. 2014

vznik členství: 28. 6. 2010

Nádražní 133, Chlumec nad Cidlinou, 503 51, Česká republika

Pavel Franěk

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2010 - Poslední vztah: 17. 8. 2013

vznik členství: 28. 6. 2010

vznik funkce: 28. 6. 2010

Fibichova 515/27, Děčín VI, 405 02, Česká republika

Petr Nárožník

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2010 - Poslední vztah: 25. 8. 2014

vznik členství: 2. 11. 2009

vznik funkce: 2. 11. 2009

Hradišťská 68, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Zdeněk Görner

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2010 - Poslední vztah: 29. 9. 2010

vznik funkce: 24. 4. 2002

zánik funkce: 28. 6. 2010

sídl. U Cukrovaru 1078, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Martin Vavrečka

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2010 - Poslední vztah: 29. 9. 2010

vznik členství: 6. 2. 2008

zánik členství: 28. 6. 2010

vznik funkce: 6. 2. 2008

zánik funkce: 28. 6. 2010

Stará Ježnická 1711/47, Krnov, 794 01, Česká republika

PhDr. Zdeněk Jílek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2008 - Poslední vztah: 8. 4. 2010

vznik členství: 6. 2. 2008

zánik členství: 2. 11. 2009

vznik funkce: 6. 2. 2008

zánik funkce: 2. 11. 2009

Píškova 1954/28, Praha 5, 155 00, Česká republika

Martin Vavrečka

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2008 - Poslední vztah: 7. 1. 2010

vznik členství: 6. 2. 2008

vznik funkce: 6. 2. 2008

Stará Ježdická 1711/47, Krnov, 794 01, Česká republika

Petr Laga

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2002 - Poslední vztah: 12. 2. 2008

vznik členství: 24. 4. 2002

zánik členství: 6. 2. 2008

vznik funkce: 24. 2. 2002

zánik funkce: 6. 2. 2008

U Letiště 81/2, Přerov VIII, Česká republika

Zdeněk Görner

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2002 - Poslední vztah: 7. 1. 2010

vznik funkce: 24. 4. 2002

Cukrovar 1078, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Pavel Svatoš

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2002 - Poslední vztah: 12. 2. 2008

vznik členství: 24. 4. 2002

zánik členství: 6. 2. 2008

vznik funkce: 24. 2. 2002

zánik funkce: 6. 2. 2008

Masarykova 1296, Česká Třebová, Česká republika

Roman Onderka

člen

První vztah: 25. 1. 2000 - Poslední vztah: 10. 12. 2002

zánik členství: 24. 4. 2002

Kosmonautů 5, Brno, 625 00, Česká republika

Dr. Zdeněk Halíř

člen

První vztah: 12. 3. 1998 - Poslední vztah: 2. 9. 1999

Blatenská 2181, Praha 4, 148 00, Česká republika

Peter Šabík

člen

První vztah: 12. 3. 1998 - Poslední vztah: 25. 1. 2000

Šafárikova 2, Trnava, 917 08, Slovenská republika

ing. Katarína Bubánová

člen

První vztah: 12. 3. 1998 - Poslední vztah: 25. 1. 2000

Stromová 6, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Tibor Rujder

předseda

První vztah: 12. 3. 1998 - Poslední vztah: 10. 12. 2002

zánik funkce: 24. 4. 2002

Zdejcina 16, Beroun, 266 01, Česká republika

Zdeněk Görner

člen

První vztah: 12. 3. 1998 - Poslední vztah: 10. 12. 2002

Cukrovar 1078, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Další vztahy firmy Pacifik a.s.

ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ

První vztah: 4. 11. 2015

Na břehu 579/3, Praha Vysočany (Praha 9), 190 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Mgr. Martin Malý

  předseda OSŽ

  Tovačovského 2830/40, Prostějov, 796 01, Česká republika

 • Vladislav Vokoun

  1. místopředseda OSŽ

  Koválovice-Osíčany 1, 798 29, Česká republika

 • Barunka Balážová

  předsedkyně Revizní komise OSŽ

  Na Vítku 135, Kladno, 272 03, Česká republika

ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ

První vztah: 29. 9. 2010 - Poslední vztah: 4. 11. 2015

Na břehu 579/3, Praha Vysočany (Praha 9), 190 00

ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ

První vztah: 12. 2. 2008 - Poslední vztah: 29. 9. 2010

Na břehu 579/3, Praha Vysočany (Praha 9), 190 00

Akcionáři

ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ, IČ: 00225479

Na břehu 579/3, Česká republika, Praha, 190 00

od 4. 11. 2015

Odborové sdružení železničářů, IČ: 00225479

Na Břehu, Česká republika, Praha 9, 190 00

do 4. 11. 2015 od 29. 9. 2010

Odborové sdružení železničářů, IČ: 00225479

Partyzánská, Česká republika, Praha 7, 170 04

do 29. 9. 2010 od 12. 2. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 9. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).