Hlavní navigace

PENSIERO, a.s.

Firma PENSIERO, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4543, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 5 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27670881

Sídlo:

Dominikánské náměstí 656/2, Brno Brno-město, 602 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

27. 12. 2005

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4543, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

PENSIERO, a.s. od 27. 12. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 27. 12. 2005

adresa

Dominikánské náměstí 656/2
Brno 60200 od 24. 5. 2019

adresa

Lidická 710/57
Brno 60200 do 24. 5. 2019 od 2. 12. 2015

adresa

Lidická 57/710
Brno 60200 do 2. 12. 2015 od 27. 12. 2005

Předmět činnosti

správa vlastního majetku od 27. 12. 2005

Ostatní skutečnosti

Základní kapitál společnosti PENSIERO, a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a nutnost řešení závazků společnosti. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu o částku 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých) bude provedeno upsáním 30 ks (slovy: třiceti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Všechny ty to akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě, tedy emisní ážio je nulové. Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Stávající akcionáři se vzdali svého práva na upsání akcií peněžitými vklady. Akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to: - Miroslava Lederová, r.č. 485115/418, bytem Brno, K Lesu 29, PSČ 635 00, v rozsahu 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, a to vkladem níže uvedených nemovitostí, které byly oceněny posudkem znalce Ing. Jiřího Svobody, Brno, Zeleného 77, PSČ 616 00, č. 1844-24/2007 ze dne 30.11.2007, který byl jmenován usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2.11.2007, č.j. 50 Nc 6571/2007-11, a to částkou 1.000.000,- Kč: Pozemky orná půda, parcela č. 2628/38, výměra 723 m2 a orná půda, parcela č. 2628/57, výměra 484 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, katastrální území Komín, obec Brno, okr es Brno-město na listu vlastnictví č. 328 - Denisa Dočkalová, r.č. 865917/4216, bytem Brno, Nerudova 294/14, PSČ 602 00, v rozsahu 2.000.000,- Kč, slov: dva miliony korun českých, a to peněžitým vkladem, který bude splacen na zvláštní účet společnosti č. 1002326826/2700. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PENSIERO, a.s., Brno, Lidická 57/710, PSČ 602 00. Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci, s doručením návrhu bude zároveň oznám en počátek běhu lhůty. Ve stanovené lhůtě je oprávněn určitý zájemce na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií. Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, jinak je jeho upsání neúčinné. Valná hromada schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, který tvoří pozemky orná půda, parcela č. 2628/38, výměra 723 m2 a orná půda, parcela č. 2628/57, výměra 484 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrál ní pracoviště Brno-město, katastrální území Komín, obec Brno, okres Brno-město na listu vlastnictví č. 328. Nepeněžitý vklad byl oceněn posudkem znalce Ing. Jiřího Svobody, Brno, Zeleného 77, PSČ 616 00, č. 1844-24/2007 ze dne 30.11.2007, který byl jmenov án usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2.11.2007, č.j. 50 Nc 6571/2007-11, a to částkou 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. Valná hromada schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo upisovateli vydáno 10 ks (slovy: deset kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované. do 31. 12. 2007 od 6. 12. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

od 31. 12. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 31. 12. 2007 od 15. 2. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 15. 2. 2007 od 27. 12. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 50 od 2. 12. 2015
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 50 do 2. 12. 2015 od 31. 12. 2007
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 31. 12. 2007 od 27. 12. 2005

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Mgr. Filip Leder

statutární ředitel

První vztah: 2. 12. 2015

vznik funkce: 2. 12. 2015

Šumavská 2278/34, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Filip Leder

předseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2014 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 27. 12. 2005

zánik členství: 2. 12. 2015

vznik funkce: 7. 12. 2006

zánik funkce: 2. 12. 2015

Šumavská 2278/34, Brno, 602 00, Česká republika

Mgr. Filip Leder

předseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2007 - Poslední vztah: 18. 8. 2014

vznik členství: 27. 12. 2005

vznik funkce: 7. 12. 2006

Šumavská 2278/34, Brno, 602 00, Česká republika

Miroslava Lederová

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2007 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 7. 12. 2006

zánik členství: 2. 12. 2015

vznik funkce: 7. 12. 2006

zánik funkce: 2. 12. 2015

Rosického nám. 3, Brno, 616 00, Česká republika

MUDr. Rudolf Müller

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2007 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 7. 12. 2006

zánik členství: 2. 12. 2015

Větrná 3, Brno, 635 00, Česká republika

Mgr. Filip Leder

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 12. 2005 - Poslední vztah: 15. 2. 2007

vznik členství: 27. 12. 2005

vznik funkce: 27. 12. 2005

zánik funkce: 7. 12. 2006

Šumavská 2278/34, Brno, 602 00, Česká republika

JUDr. Milan Vašíček

předseda představenstva

První vztah: 27. 12. 2005 - Poslední vztah: 15. 2. 2007

vznik členství: 27. 12. 2005

zánik členství: 7. 12. 2006

vznik funkce: 27. 12. 2005

zánik funkce: 7. 12. 2006

Krásného 61, Brno, 636 00, Česká republika

Mgr.,Ing. Daniel Dunča

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2005 - Poslední vztah: 15. 2. 2007

vznik členství: 27. 12. 2005

zánik členství: 7. 12. 2006

Čápkova 4, Brno, 602 00, Česká republika

Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně.

od 2. 12. 2015

Způsob zastupování za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Za společnost se podepisuje předseda představenstva tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 2. 12. 2015 od 27. 12. 2005

Dozorčí rada

Historické vztahy

Roman Židlický

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 7. 12. 2006

zánik členství: 2. 12. 2015

Otmarov 19, 664 57, Česká republika

Dalších 19 vztahů k této osobě

Roman Židlický

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2007 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 7. 12. 2006

Tábor 30d, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Ida Pechmannová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2007 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 7. 12. 2006

zánik členství: 2. 12. 2015

Jílová 37, Brno, 639 00, Česká republika

Mgr. Simona Lederová

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2007 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 7. 12. 2006

zánik členství: 2. 12. 2015

vznik funkce: 7. 12. 2006

zánik funkce: 2. 12. 2015

Šumavská 2278/34, Brno, 602 00, Česká republika

Mgr. Jitka Frimmelová

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2005 - Poslední vztah: 15. 2. 2007

vznik členství: 27. 12. 2005

zánik členství: 7. 12. 2006

vznik funkce: 27. 12. 2005

zánik funkce: 7. 12. 2006

Rybářská 32, Brno, 603 00, Česká republika

JUDr.,Ing. Martin Flora Dr.

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2005 - Poslední vztah: 15. 2. 2007

vznik členství: 27. 12. 2005

zánik členství: 7. 12. 2006

Habrovany 118, 683 02, Česká republika

Petra Příborská

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2005 - Poslední vztah: 15. 2. 2007

vznik členství: 27. 12. 2005

zánik členství: 7. 12. 2006

Sídliště Osvobození 622/9, Vyškov, 682 01, Česká republika

Další vztahy firmy PENSIERO, a.s.

1 fyzická osoba

Mgr. Filip Leder

předseda správní rady

První vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 2. 12. 2015

vznik funkce: 2. 12. 2015

Šumavská 2278/34, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).