Hlavní navigace

SAKO Brno, a.s.

Firma SAKO Brno, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1371, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 1 505 817 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60713470

Sídlo:

Jedovnická 4247/2, Brno Židenice (Brno-Židenice), 628 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 7. 1994

DIČ:

CZ60713470

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

35110 Výroba elektřiny
3530 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
49410 Silniční nákladní doprava
71110 Architektonické činnosti
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
74901 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1371, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

SAKO Brno, a.s. od 29. 8. 2013

Obchodní firma

SAKO Brno, a.s. od 10. 7. 2015

Obchodní firma

SAKO Brno, a.s. do 10. 7. 2015 od 27. 3. 2015

Obchodní firma

Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost; Zkratka: SAKO Brno, a.s. do 27. 3. 2015 od 1. 7. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 7. 1994

adresa

Jedovnická 4247/2
Brno 62800 od 23. 3. 2017

adresa

Jedovnická 2
Brno 62800 do 7. 7. 2014 od 1. 7. 1994

Předmět podnikání

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 27. 5. 2020

Projektová činnost ve výstavbě od 27. 4. 2020

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 27. 4. 2020

Klempířství a oprava karoserií od 27. 4. 2020

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 7. 7. 2014

výroba tepelné energie od 3. 3. 2011

výroba elektřiny od 3. 3. 2011

rozvod tepelné energie od 3. 3. 2011

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 1. 2011

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 7. 7. 2014 od 26. 1. 2011

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd do 26. 1. 2011 od 26. 1. 2006

pronájem a půjčování věcí movitých do 26. 1. 2011 od 22. 12. 2005

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 29. 10. 1997

silniční motorová doprava nákladní do 26. 1. 2011 od 12. 5. 1997

výroba tepla do 3. 3. 2011 od 21. 8. 1996

zprostředkovatelská činnost do 26. 1. 2011 od 31. 5. 1996

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 26. 1. 2011 od 31. 5. 1996

podnikání v oblasti nakládání s odpady do 26. 1. 2011 od 1. 7. 1994

činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti nakládání s odpady do 26. 1. 2011 od 1. 7. 1994

Předmět činnosti

činnosti v oblasti životního prostředí, zdraví, zdravého životního stylu, občanské společnosti, sportu, kultury a charity, a dále: (a) maximálně efektivní výroba tepelné a elektrické energie s cílem udržet ve Statutárním městě Brně tuto výrobu z pohledu emisí CO2 neutrální (b) správa vlastního majetku (c) zajištění efektivního využití vlastního majetku s ohledem na jeho přirozenou obnovu (d) péče o všestranný rozvoj území města Brna (e) péče o potřeby obyvatel města Brna či jiných osob vykonávajících činnost na jeho území (f) naplňování veřejných zájmů na území města Brna a zájmů koncernu dle čl. V. odst. 4 stanov společnosti dle Koncernových pokynů. od 17. 5. 2019

Ostatní skutečnosti

Na společnost SAKO Brno, a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti ENERGZET SERVIS a.s., se sídlem Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 285 74 516, a to na základě Pr ojektu fúze sloučením ze dne 12.11.2020. Rozhodný den: 01.01.2020. od 29. 12. 2020

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 7. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 8 do 27. 3. 2015 od 7. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 9 do 27. 3. 2015 od 7. 7. 2014

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím představenstva ze dne 18.01.2011, kterým bylo znění stanov uvedeno do souladu se zákonem a rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 02.02.2011. do 7. 7. 2014 od 31. 3. 2011

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 12.10.2010. do 7. 7. 2014 od 17. 2. 2011

Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost, prostřednictvím primátora Bc. Romana Onderky, MBA, v působnosti valné hromady, rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost, takto: 1. Schvaluje se zpráva představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem zpracovaná podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku. 2. Základní kapitál společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost; Zkratka: SAKO Brno, a.s. se z původní výše 1,498,107.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta devadesát osm milionů jedno sto sedm tisíc korun českých) zvyšuje o částk u ve výši 7,710.000,--Kč (slovy: sedm milionů sedm set deset tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 1,505,817.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda pět set pět milionů osm set sedmnáct tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad čás tku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo k úpisu akcií se s ohledem k úpisu akcií výlučně nepeněžitým vkladem neuplatní. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějící na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 7,710.000,--Kč (slovy: sedm milionů sedm set deset tisíc korun českých), a to nepeněžitým vkladem tvořeným d ále uvedenými nemovitostmi ve výši 7,710.000,--Kč (slovy: sedm milionů sedm set deset tisíc korun českých). Tato akcie bude nabídnuta určenému zájemci, jímž je dosavadní akcionář Město Brno se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, IČ 44992785, který je upíše dále uvedeným nepeněžitým vkladem. Místem pro úpis této akcie je sídlo společnosti Brno, Jedovnická 2, PS Č 628 00, a lhůta pro jejich úpis je tři (3) týdny ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovateli bude počátek běhu této lhůty oznámen doporučeným dopisem na jeho adresu s ídla Brno, Jedovnická 2, PSČ 628 00, současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Brno, Jedovnická 2, PSČ 628 00 a lhůta k jejímu splacení je do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Schvaluje se upisování nově emitované akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem upisovatele - Města Brna se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, IČ 44992785, tvořeným dále uvedenými nemovitostmi, a to: - pozemek p.č. 7884/57, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 158 m2, k.ú. Židenice, obec Brno, - pozemek p.č. 7884/63, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 124 m2, k.ú. Židenice, obec Brno, - budova bez čp/če, prům.obj., na pozemku p. č. 7884/57, k.ú. Židenice, obec Brno, - budova bez čp/če, prům.obj., na pozemku p. č. 7884/63 a p.č. 7884/64, vše k.ú. Židenice, obec Brno, - pozemek ve zjednodušené evidenci, parcely původ Pozemkový katastr (PK), p. č. 1660, o výměře 85 m2, k.ú. Židenice, obec Brno, - pozemek ve zjednodušené evidenci, parcely původ Pozemkový katastr (PK), p. č. 1661, o výměře 80 m2, k.ú. Židenice, obec Brno, - pozemek p. č. 7875/8, o výměře 179 m2, k.ú. Židenice, obec Brno, který vznikl oddělením od pozemku p. č. 7875/7, o původní výměře 332 m2, k.ú. Židenice, obec Brno na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku, vyhotoveného Ing. Jaroslavem Sáčkem, č. 2145-15/2009, - pozemek p. č. 9286/14, ostatní plocha, způsob využití zeleň, o výměře 70 m2, k.ú. Líšeň, obec Brno, - pozemku p. č. 9291/17, ostatní plocha, způsob využití dráha, o výměře 46 m2, k.ú. Líšeň, obec Brno, - pozemku p.č. 9293/4, ostatní plocha, způsob využi tí zeleň, o výměře 63 m2, k.ú. Líšeň, obec Brno, - objekt (stavba) vodní nádrže umělé (retenční nádrž) na pozemcích p. č. 7884/11, p. č. 7884/24 a p. č. 7884/25, vše v k.ú. Židenice, obec Brno. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem vyhotoveným dne 03.02.2010 znaleckým ústavem - společností CD RATING, s.r.o., IČ: 26239779 pod číslem 409/2010 na částku ve výši 7,710.000,-Kč (slovy: sedm milionů sedm set deset tisíc korun českých). Tento znalecký ústav byl pro tento účel jmenován usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 05.10.2009 pod číslem jednacím 35 Nc 6454/2009-24, které nabylo právní moci dne 28.10.2009, ve znění opravného usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14.10.2009, č.j. 35 Nc 6504/2009-32, které nabylo právní moci dne 07.11.2009. Schvaluje se jejich hospodářská využitelnost pro společnost. Schvaluje se, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydána nově emitovaná akcie, a to 1 ks (slovy: jeden kus) kmenová listinná akcie znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 7,710.000,-Kč (slovy: sedm milionů sedm set deset tisíc kor un českých) na zvýšení základního kapitálu společnosti. O tomto zvýšení základního kapitálu, včetně nepeněžitého vkladu, bylo již rozhodnuto, a to usneseními Zastupitelstva města Brna číslo Z5/034 konané dne 18.05.2010 a dále usnesením Rady města Brna číslo R5/161 konané dne 12.10.2010, která byla schválena. 3. Představenstvo společnosti se pověřuje zpracovat nové úplné znění stanov společnosti pro potřebu založení do sbírky listin rejstříkového soudu. do 17. 2. 2011 od 9. 12. 2010

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 24.7.2007. do 7. 7. 2014 od 2. 11. 2007

Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost prostřednictvím primátora pana Romana Onderky v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti Spalovna a komu nální odpady Brno, akciová společnost upsáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 117.638.000,- Kč (slovy jedno sto sedmnáct milionů šest set třicet osm tisíc korun českých), a to z dosavadní výše 1.380.469.000,- Kč (slovy jedna miliarda tři sta osmdesát milionů čtyři sta šedesát devě t tisíc korun českých) na novou výši 1.498.107.000,- Kč (slovy jedna miliarda čtyři sta devadesát osm milionů jedno sto sedm tisíc korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 117.638.000,- Kč (slovy jedno sto sedmnáct milionů šest set třicet osm tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - sta tutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost v Brně, Jedovnická 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společno sti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 117.638.000,- Kč (slovy jedno sto sedmnáct milionů šest set třicet osm tisíc korun českých) a v emisním kursu 117.638.000,- Kč (slovy jedno sto sedmnáct milionů šest set třicet osm tisíc korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 117.638.000,- Kč (slovy jedno sto sedmnáct milionů šest set třicet osm tisíc korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost v Brně, Jedovnická 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., č.ú. 35-1447770217/0100. do 2. 11. 2007 od 14. 8. 2007

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 14.12.2006. do 7. 7. 2014 od 4. 5. 2007

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 01.06.2006. do 7. 7. 2014 od 24. 8. 2006

Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost prostřednictvím primátora pana Richarda Svobody v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti Spalovna a ko munální odpady Brno, akciová společnost upsáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 260.000.000,- Kč (slovy dvě sta šedesát milionů korun českých), a to z dosavadní výše 1.120.469.000,- Kč (slovy jedna miliarda jedno sto dvacet milionů čtyři sta šedesát devět tisíc korun českých) na nov ou výši 1.380.469.000,- Kč (slovy jedna miliarda tři sta osmdesát milionů čtyři sta šedesát devět tisíc korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 260.000.000,- Kč (slovy dvě sta šedesát milionů korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonávat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení zákla dního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost v Brně, Jedovnická 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společ nosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 260.000.000,- Kč (slovy dvě sta šedesát milionů korun českých) a v emisním kursu 260.000.000,- Kč (slovy dvě s ta šedesát milionů korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 260.000.000,- Kč (slovy dvě sta šedesát milionů korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost v Brně, Jedovnická 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., č.ú. 35-1447770217/0100. do 24. 8. 2006 od 26. 6. 2006

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 15.12.2005. do 7. 7. 2014 od 26. 1. 2006

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 31.3.2005. do 7. 7. 2014 od 22. 12. 2005

Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost prostřednictvím primátora pana PhDr. Richarda Svobody v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti Spalovn a a komunální odpady Brno, akciová společnost upsáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 195.000.000,- Kč (slovy jedno sto devadesát pět milionů korun českých), a to z dosavadní výše 925.469.000,- Kč (slovy devět set dvacet pět milionů čtyři sta šedesát tisíc tisíc korun českých) na novou výši 1.120.469.000,- Kč (slovy jedna miliarda jedno sto dvacet milionů čtyři sta šedesát devět tisíc korun českých) s tím, že nad duto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 195.000.000,- Kč (slovy jedno sto devadesát pět milionů korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - Statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základníh o kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost v Brně, Jedovnická 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnost i spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie a k upsání akcie bude poskytnuta lhůta alespoň 14 (slovy čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 195.000.000,- Kč (slovy jedno sto devadesát pět milipnů korun českých) a v emisním kursu 195.000.000,- Kč (slo vy jedno sto devadesát pět milionů korun českých) e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisovaní akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 195.000.000,- Kč (slovy jedno sto devadesát pět milionů korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost v Brně, Jedovnická 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem spo lečnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie a k upsání akcie bude poskynuta lhůta alespoň 14 (slovy čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s. č.ú. 35-1447770217/0100. do 22. 12. 2005 od 6. 9. 2005

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 08.12.2004. do 7. 7. 2014 od 23. 2. 2005

Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost prostřednictvím primátora pana PhDr. Richarda Svobody v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti Spalov na a komunální odpady Brno, akciová společnost upsáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 65.000.000,-Kč ( slovy šedesát pět milionů korun českých), a to z dosavadní výše 860.469.000,-Kč ( slovy osm set šedesát milionů čtyři sta šedesát devět tisíc korun českých) na novou výši 925.469.000,-Kč ( slovy devět set dvacet pět milionů čtyři sta šedesát devět tisíc korun českých ) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 65.000.000,- Kč ( slovy šedesát pět milionů korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře-Statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie,které je oprávněn vykonávat formou uzavření smlouvy u upsání akcie ve lhůtě 1 ( slovy jednoho ) měsíce počínaje ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost v Brně, Jedovnická 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společn osti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a k upsání akcie bude poskytnuta lhůta alespoň 14 ( slovy čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 65.000.000,-Kč ( slovy šedesát pět milionů korun českých) a v emisním kursu 65.000.000,- Kč ( slovy šedesát pě t milionů korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci-Statutárnímu městu Brno, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 65.000.000,-Kč ( slovy šedesát pět milionů korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciov á společnost v Brně, Jedovnická 2 ve lhůtě 1 ( slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm.c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemnce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie a k upsání akcie bude poskytnuta lhůta alespoň 14 ( slovy čtrnáct ) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 ( slovy čtrnáct) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., č.ú. 35-1447770217/0100. do 23. 2. 2005 od 17. 12. 2004

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 18.10.2001. do 7. 7. 2014 od 27. 6. 2002

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 19.6.2001 o záměru zvýšit základní kapitál společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 17.810.000,00 Kč (slovy sedmnáct milionů osm set deset tisíc korun českých) s tím, že nad tuto částku není upisování akcií přípustné, do 14. 2. 2002 od 8. 10. 2001

b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 17.810.000,00 Kč (slovy sedmnáct milionů osm set deset tisíc korun českých) a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - města Brna do 14. 2. 2002 od 8. 10. 2001

c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat ve lhůtě tří týdnů počínaje ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost, v Brně, Jedovnická 2, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 17.810.000,00 Kč (slovy sedmnáct milionů osm set deset tisíc korun českých) a v emisním kursu 17.810.000,00 Kč (slovy sedmnáct milionů osm set deset tisíc korun českých), do 14. 2. 2002 od 8. 10. 2001

e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta městu Brnu, do 14. 2. 2002 od 8. 10. 2001

f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v sídle akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost, v Brně, Jedovnická 2 ve lhůtě tří týdnů, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c), a to v emisním kursu 17.810.000,00 Kč (slovy sedmnáct milionů osm set deset tisíc korun českých), do 14. 2. 2002 od 8. 10. 2001

g) upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané do třiceti dnů ode dne upsání na účet společnosti, vedený HypoVereinsbank CZ a.s., pobočka Brno, č.ú. 5089412011/3800. do 14. 2. 2002 od 8. 10. 2001

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 1.11.2000 o záměru zvýšit základní jmění společnosti: do 18. 12. 2000 od 7. 11. 2000

Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 69.381.000,00 Kč s tím, že nad tuto částku není upisování akcií přípustné, do 18. 12. 2000 od 7. 11. 2000

základní jmění bude zvýšeno upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 69.381.000,00 Kč, a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - města Brna, do 18. 12. 2000 od 7. 11. 2000

jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat ve lhůtě tří týdnů počínající ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost, v Brně, Jedovnická 2, do 18. 12. 2000 od 7. 11. 2000

jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 69.381.000,00 Kč a v emisním kursu 69.381.000.00 Kč, do 18. 12. 2000 od 7. 11. 2000

v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta městu Brnu, do 18. 12. 2000 od 7. 11. 2000

v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v sídle akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost, v Brně, Jedovnická 2 ve lhůtě tří týdnů, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c), a to v emisním kursu 69.381.000,00 Kč, do 18. 12. 2000 od 7. 11. 2000

upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie do třiceti dnů ode dne upsání na účet společnosti, vedený Investiční a poštovní bankou, a.s., č.ú. 111299041/5100. do 18. 12. 2000 od 7. 11. 2000

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 1.11.2000. do 7. 7. 2014 od 7. 11. 2000

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 4.5.2000 o záměru zvýšit základní jmění: do 22. 6. 2000 od 5. 5. 2000

Základní jmění společnosti SAKO Brno, a.s., se sídlem Brno, Jedovnická 2, IČO 60 71 34 70 se zvyšuje o částku 601.529.000,- Kč, to je z dosavadní výše základního jmění 171.749.000,- Kč na částku 773.278.000,- Kč. do 22. 6. 2000 od 5. 5. 2000

Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. do 22. 6. 2000 od 5. 5. 2000

Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním jednoho kusu kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 601.529.000,- Kč, slovy: šestset jedna milionů pětset dvacet devět tisíc korun českých, veřejně neobchodovatelné. do 22. 6. 2000 od 5. 5. 2000

Emisní kurz upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 601.529.000,- Kč, slovy: šestset jedna milionů pětset dvacet devět tisíc korun českých. do 22. 6. 2000 od 5. 5. 2000

Práva spojená s nově vydanou akcií jsou stejná jako práva spojená s akciemi dosavadními. do 22. 6. 2000 od 5. 5. 2000

Nově emitovaná akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, nebude nabídnuta k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií, ale bude upsána vlastníkem majetku, který tvoří předmět nepeněžitého vkladu, jediným akcionářem městem Brnem, se sídlem Brno, Dominikánské nám.1, IČO 44992785. do 22. 6. 2000 od 5. 5. 2000

Místo pro upisování akcií: sídlo společnosti SAKO Brno, a.s., Brno, Jedovnická 2. do 22. 6. 2000 od 5. 5. 2000

Lhůta pro upisování akcií: nepeněžitý vklad bude splacen do patnácti dnů ode dne právní moci zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, tj. před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to dle ustanovení § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku, tedy movité věci na základě písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem o předání a převzetí a vlastním předáním do rukou statutárního orgánu společnosti a nemovitosti na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem o předání a převzetí a vlastním předáním do rukou statutárnímu orgánu společnosti. do 22. 6. 2000 od 5. 5. 2000

S ohledem na skutečnost, že město Brno jako jediný akcionář bude upisovat jedinou nově emitovanou akcii svým nepeněžitým vkladem, nebude nová akcie upsána obchodníkem s cennými papíry dle ustanovení § 204a odst.6 obchodního zákoníku, taktéž nedojde ke zveřejnění informace o přednostním právu na upisování akcií při zvýšení základního jmění podle ustanovení § 204a odst.2 obchodního zákoníku, dále se neurčuje místo ani lhůta, v níž může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené, a cena, za níž je oprávněna akcie koupit, ani údaje o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií a nestanoví se místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva s datem počátku jejího běhu, ani emisní kurs nebo způsob jeho určení. do 22. 6. 2000 od 5. 5. 2000

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 4.5.2000. do 7. 7. 2014 od 5. 5. 2000

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 18.10.1999. do 7. 7. 2014 od 2. 12. 1999

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 18.10.1999 o záměru zvýšit základní jmění: do 2. 12. 1999 od 22. 10. 1999

a) základní jmění bude zvýšeno o částku 30.354.000,00 Kč s tím, že nad tuto částku není upisování akcií přípustné, do 2. 12. 1999 od 22. 10. 1999

b) základní jmění bude zvýšeno upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 30.354.000,00 Kč do 2. 12. 1999 od 22. 10. 1999

c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat ve lhůtě tří týdnů od dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti, do 2. 12. 1999 od 22. 10. 1999

d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 30.354.000,00 Kč a v emisním kursu 30.354.000,00 Kč, do 2. 12. 1999 od 22. 10. 1999

e) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den lhůty uvedené v ustanovení písm. c), do 2. 12. 1999 od 22. 10. 1999

f) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta městu Brnu, do 2. 12. 1999 od 22. 10. 1999

g) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno upsat akcii v sídle akciové společnosti ve lhůtě tří týdnů, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c), a to v emisním kursu 30.354.000,00 Kč, do 2. 12. 1999 od 22. 10. 1999

h) upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie do třiceti dnů ode dne upsání na účet společnosti vedený Investiční a poštovní bankou,a.s., č.ú. 111299041/5100. do 2. 12. 1999 od 22. 10. 1999

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutími jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 29.3.1999 a 6.5.1999. do 7. 7. 2014 od 2. 6. 1999

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 5.11.1998. do 7. 7. 2014 od 29. 12. 1998

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 5.11.1998 o záměru zvýšit základní jmění společnosti: do 29. 12. 1998 od 13. 11. 1998

a) základní jmění bude zvýšeno o částku 43,756.000,- Kč s tím, že nad tuto částku není upisování přípustné, do 29. 12. 1998 od 13. 11. 1998

b) základní jmění bude zvýšeno zvýšením současné hodnoty dosavadní jedné akcie na jméno o částku 43,756.000,- Kč, tedy na jmenovitou hodnotu akcie na jméno ve výši 141,395.000,- Kč s tím, že druh, forma a podoba akcie se nemění , (jedná se o akcii kmenovou, na jméno, listinnou), do 29. 12. 1998 od 13. 11. 1998

c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání zvýšeného základního jmění, které je oprávněn vykonat ve lhůtě do 3 týdnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti, do 29. 12. 1998 od 13. 11. 1998

d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání celé zvýšené hodnoty, tj. částky 43,756.000,- Kč, dosavadní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 97,639.000,- Kč, do 29. 12. 1998 od 13. 11. 1998

e) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn upsat akcii na jméno ve jmenovité hodnotě zvýšené o 43,756.000,- Kč v emisním kurzu 43,756.000,- Kč s tím, že druh, forma a podoba akcie se nemění, do 29. 12. 1998 od 13. 11. 1998

f) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den lhůty uvedené v ustanovení písm. c), do 29. 12. 1998 od 13. 11. 1998

g) v případě, ža akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta městu Brnu, do 29. 12. 1998 od 13. 11. 1998

h) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v sídle akciové společnosti ve lhůtě tří dnů, která počne plynout po skončení lhůty, uvedené v ustanovení písm. c), a to v emisním kursu 43,756.000,- Kč, do 29. 12. 1998 od 13. 11. 1998

i) upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie do třiceti dnů ode dne upsání na účet společnosti, vedený Investiční a poštovní bankou, a.s., č.ú. 111299041/5100. do 29. 12. 1998 od 13. 11. 1998

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 13.7.1998. do 7. 7. 2014 od 27. 10. 1998

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 13.7.1998 o záměru zvýšit základní jmění: do 27. 10. 1998 od 31. 7. 1998

a) základní jmění bude zvýšeno o částku 24,923.000,- Kč s tím, že nad tuto částku není upisování akcií přípustné, do 27. 10. 1998 od 31. 7. 1998

b) základní jmění bude zvýšeno zvýšením současné hodnoty dosavadní jedné akcie na jméno o částku 24,923.000,- Kč, tedy na jmenovitou hodnotu akcie na jméno ve výši 97,639.000,- Kč s tím, že druh, forma a podoba akcie se nemění (jedná se o akcii kmenovou, na jméno, listinnou), do 27. 10. 1998 od 31. 7. 1998

c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání zvýšeného základního jmění, které je oprávněn vykonat ve lhůtě tří týdnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti, do 27. 10. 1998 od 31. 7. 1998

d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání celé zvýšené hodnoty, t.j. částky 24.923.000,- Kč, dosavadní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 72,716.000,- Kč, do 27. 10. 1998 od 31. 7. 1998

e) jediný akcionář je při využití přednosního práva oprávněn upsat akcii na jméno ve jmenovité hodnotě zvýšené o 24,923.000,- Kč v emisním kursu 24,923.000,- Kč s tím, že druh, forma a podoba akcie se nemění, do 27. 10. 1998 od 31. 7. 1998

f) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den lhůty uvedené v ustanovení písm. c), do 27. 10. 1998 od 31. 7. 1998

g) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta městu Brnu, do 27. 10. 1998 od 31. 7. 1998

h) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v sídle akciové společnosti ve lhůtě tří týdnů, která počne plynout po skončení lhůty, uvedené v ustanovení písm. c), a to v emisním kursu 24,923.000,- Kč, do 27. 10. 1998 od 31. 7. 1998

i) upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie do třiceti dnů ode dne upsání na účet společnosti, vedený Investiční a poštovní bankou, a.s., č.ú. 111299041/5100. do 27. 10. 1998 od 31. 7. 1998

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 3.3.1998. do 7. 7. 2014 od 14. 4. 1998

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 20.12.1996 o záměru zvýšit základní jmění, doplněné rozhodnutím též ze dne 15.7.1997: Základní jmění se zvyšuje o částku 37,932.000,- Kč na 72,716.000,- Kč, zvýšením jmenovité hodnoty dosavadní akcie na akcii o jmenovité hodnotě 72,716.000,- Kč, novým peněžitým vkladem jediného akcionáře. Emisní kurs akcie je totožný s její jmenovitou hodnotou. a/ upisování akcií nad částku, o níž se zvyšuje základní jmění, tj. o částku 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých, není přípustné, do 14. 4. 1998 od 7. 1. 1998

b/ Základní jmění bude zvýšeno zvýšením současné hodnoty dosavadní jedné akcie na jméno o částku 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých, tedy na jmenovitou hodnotu akcie na jméno ve výši 72,716.000,- Kč, slovy: sedmdesátdva milionů sedmsetšestnáct tisíc korun českých, s tím, že druh, forma a podoba akcie se nemění, (jedná se o akcii kmenovou, na jméno, listinnou). do 14. 4. 1998 od 7. 1. 1998

c/ jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání zvýšeného základního jmění, které je oprávněn vykonat ve lhůtě tří týdnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti, do 14. 4. 1998 od 7. 1. 1998

d/ jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání celé zvýšené hodnoty, tj. částky 37,932.000,- Kč,slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých dosavadní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 34,784.000,- Kč, slovy: třicetčtyři miliony sedmsetosmdesátčtyři tisíc korun českých, do 14. 4. 1998 od 7. 1. 1998

e/ jediný akcionář je při využití přednostího práva oprávněn upsat akcii na jméno ve jmenovité hodnotě zvýšené o 37,932.000,- Kč,slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých v emisním kursu totožném s jmenovitou hodnotou, s tím, že druh, forma a podoba akcií se nemění, do 14. 4. 1998 od 7. 1. 1998

f/ rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den lhůty uvedené v ustanovení písmene c) tohoto článku, do 14. 4. 1998 od 7. 1. 1998

g/ v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta městu Brnu, do 14. 4. 1998 od 7. 1. 1998

h/ v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcie upsat v sídle akciové společnosti ve lhůtě tří týdnů (3), která počne plynout po skončení lhůty, uvedené v ustanovení písm. c) tohoto článku, a to v emisním kursu 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých, do 14. 4. 1998 od 7. 1. 1998

i/ upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie do třiceti dnů (30) ode dne upsání na účet společnosti vedený u Komerční banky a.s.,pobočky Brno-město, č.ú. 79033-621/0100. do 14. 4. 1998 od 7. 1. 1998

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 20.12.1996 o záměru zvýšit základní jmění, doplněné rozhodnutím též ze dne 15.7.1997: Základní jmění se zvyšuje o částku 37,932.000,- Kč na 72,784.000,- Kč, zvýšením jmenovité hodnoty dosavadní akcie na akcii o jmenovité hodnotě 72,784.000,- Kč, novým peněžitým vkladem jediného akcionáře. Emisní kurs akcie je totožný s její jmenovitou hodnotou. a/ upisování akcií nad částku, o níž se zvyšuje základní jmění, tj. o částku 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých, není přípustné, do 7. 1. 1998 od 18. 12. 1997

b/ Základní jmění bude zvýšeno zvýšením současné hodnoty dosavadní jedné akcie na jméno o částku 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých, tedy na jmenovitou hodnotu akcie na jméno ve výši 72,716.000,- Kč, slovy: sedmdesátdva milionů sedmsetšestnáct tisíc korun českých, s tím, že druh, forma a podoba akcie se nemění, (jedná se o akcii kmenovou, na jméno, listinnou). do 7. 1. 1998 od 18. 12. 1997

c/ jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání zvýšeného základního jmění, které je oprávněn vykonat ve lhůtě tří týdnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti, do 7. 1. 1998 od 18. 12. 1997

d/ jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání celé zvýšené hodnoty, tj. částky 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých dosavadní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 34,784.000,- Kč, slovy: třicetčtyři miliony sedmsetosmdesátčtyři tisíc korun českých, do 7. 1. 1998 od 18. 12. 1997

e/ jediný akcionář je při využití přednostího práva oprávněn upsat akcii na jméno ve jmenovité hodnotě zvýšené o 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých v emisním kursu totožném s jmenovitou hodnotou, s tím, že druh, forma a podoba akcií se nemění, do 7. 1. 1998 od 18. 12. 1997

f/ rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den lhůty uvedené v ustanovení písmene c) tohoto článku, do 7. 1. 1998 od 18. 12. 1997

g/ v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta městu Brnu, do 7. 1. 1998 od 18. 12. 1997

h/ v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcie upsat v sídle akciové společnosti ve lhůtě tří týdnů (3), která počne plynout po skončení lhůty, uvedené v ustanovení písm. c) tohoto článku, a to v emisním kursu 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých, do 7. 1. 1998 od 18. 12. 1997

i/ upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie do třiceti dnů (30) ode dne upsání na účet společnosti vedený u Komerční banky a.s., pobočky Brno-město, č.ú. 79033-621/0100. do 7. 1. 1998 od 18. 12. 1997

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 20.12.1996 o záměru zvýšit základní jmění, doplněné rozhodnutím též ze dne 15.7.1997: Základní jmění se zvyšuje o částku 37,932.000,- Kč na 72,784.000,- Kč, zvýšením jmenovité hodnoty dosavadní akcie na akcii o jmenovité hodnotě 72,784.000,- Kč, novým peněžitým vkladem jediného akcionáře. Emisní kurs akcie je totožný s její jmenovitou hodnotou. a) upisování akcií nad částku, o níž se zvyšuje základní jmění, tj. o částku 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých, není přípustné, do 18. 12. 1997 od 29. 10. 1997

b) Základní jmění bude zvýšeno zvýšením současné hodnoty dosavadní jedné akcie na jméno o částku 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých, tedy na jmenovitou hodnotu akcie na jméno ve výši 72,716.000,- Kč, slovy: sedmdesátdva milionů sedmsetšestnáct tisíc korun českých, s tím, že druh, forma a podoba akcie se nemění, (jedná se o akcii kmenovou, na jméno, listinnou). do 18. 12. 1997 od 29. 10. 1997

c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání zvýšeného základního jmění, které je oprávněn vykonat ve lhůtě tří týdnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti, do 18. 12. 1997 od 29. 10. 1997

d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání celé zvýšené hodnoty, tj. částky 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých dosavadní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 34,784.000,- Kč, slovy: třicetčtyři miliony sedmsetosmdesátčtyři tisíc korun českých, do 18. 12. 1997 od 29. 10. 1997

e) jediný akcionář je při využití přednostího práva oprávněn upsat akcii na jméno ve jmenovité hodnotě zvýšené o 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých v emisním kursu totožném s jmenovitou hodnotou, s tím, že druh, forma a podoba akcií se nemění, do 18. 12. 1997 od 29. 10. 1997

f) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den lhůty uvedené v ustanovení písmene b) tohoto článku, do 18. 12. 1997 od 29. 10. 1997

g) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta městu Brnu, do 18. 12. 1997 od 29. 10. 1997

h) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcie upsat v sídle akciové společnosti ve lhůtě tří týdnů (3), která počne plynout po skončení lhůty, uvedené v ustanovení písm. b) tohoto článku, a to v emisním kursu 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých, do 18. 12. 1997 od 29. 10. 1997

i) upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie do třiceti dnů (30) ode dne upsání na účet společnosti vedený u Komerční banky a.s., pobočky Brno-město, č.ú. 79033-628/01000. do 18. 12. 1997 od 29. 10. 1997

Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 29.9.1997. do 7. 7. 2014 od 29. 10. 1997

Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím jediného akcionáře dne 17.2.1997. do 7. 7. 2014 od 12. 5. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 505 817 000 Kč

od 17. 2. 2011

Základní kapitál

vklad 1 498 107 000 Kč

do 17. 2. 2011 od 2. 11. 2007

Základní kapitál

vklad 1 380 469 000 Kč

do 2. 11. 2007 od 24. 8. 2006

Základní kapitál

vklad 1 120 469 000 Kč

do 24. 8. 2006 od 22. 12. 2005

Základní kapitál

vklad 925 469 000 Kč

do 22. 12. 2005 od 23. 2. 2005

Základní kapitál

vklad 860 469 000 Kč

do 23. 2. 2005 od 14. 2. 2002

Základní kapitál

vklad 842 659 000 Kč

do 14. 2. 2002 od 18. 12. 2000

Základní kapitál

vklad 773 278 000 Kč

do 18. 12. 2000 od 22. 6. 2000

Základní kapitál

vklad 171 749 000 Kč

do 22. 6. 2000 od 2. 12. 1999

Základní kapitál

vklad 141 395 000 Kč

do 2. 12. 1999 od 29. 12. 1998

Základní kapitál

vklad 97 639 000 Kč

do 29. 12. 1998 od 27. 10. 1998

Základní kapitál

vklad 72 716 000 Kč

do 27. 10. 1998 od 14. 4. 1998

Základní kapitál

vklad 34 784 000 Kč

do 14. 4. 1998 od 18. 12. 1997

Základní kapitál

vklad 34 784 000 Kč

do 18. 12. 1997 od 14. 5. 1996

Základní kapitál

vklad 15 177 000 Kč

do 14. 5. 1996 od 1. 7. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 7 710 000 Kč, počet: 1 od 17. 2. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 117 638 000 Kč, počet: 1 od 2. 11. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 260 000 000 Kč, počet: 1 od 24. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 195 000 000 Kč, počet: 1 od 22. 12. 2005
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 65 000 000 Kč, počet: 1 od 23. 2. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 17 810 000 Kč, počet: 1 od 14. 2. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 69 381 000 Kč, počet: 1 od 18. 12. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 601 529 000 Kč, počet: 1 od 22. 6. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 141 395 000 Kč, počet: 1 od 2. 12. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 30 354 000 Kč, počet: 1 od 2. 12. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 141 395 000 Kč, počet: 1 do 2. 12. 1999 od 29. 12. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 97 639 000 Kč, počet: 1 do 29. 12. 1998 od 27. 10. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 72 716 000 Kč, počet: 1 do 27. 10. 1998 od 14. 4. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 34 784 000 Kč, počet: 1 do 14. 4. 1998 od 18. 12. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 34 784 000 Kč, počet: 1 do 18. 12. 1997 od 14. 5. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 15 177 000 Kč, počet: 1 do 14. 5. 1996 od 1. 7. 1994

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Pavel Loutocký

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2020

vznik členství: 10. 9. 2020

vznik funkce: 10. 9. 2020

Tišnovská 1520/158, Brno, 614 00, Česká republika

Jiří Novotný

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2018

vznik členství: 1. 12. 2018

Turgeněvova 1133/16, Brno, 618 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Filip Leder

předseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2018

vznik členství: 1. 12. 2018

vznik funkce: 5. 12. 2018

Šumavská 2278/34, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Kadeřávek

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2018

vznik členství: 1. 12. 2018

Sivice 326, 664 07, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Hýbler

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 2017

vznik členství: 21. 12. 2016

Zahradní 671, Hrušovany u Brna, 664 62, Česká republika

Historické vztahy

JUDr. Robert Kerndl

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2018 - Poslední vztah: 22. 10. 2020

vznik členství: 1. 12. 2018

zánik členství: 9. 9. 2020

vznik funkce: 5. 12. 2018

zánik funkce: 9. 9. 2020

Lidická 562/33, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Jiří Mihola

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2018 - Poslední vztah: 19. 12. 2018

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

Pospíšilova 1223/14, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Martin Itterheim

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2018 - Poslední vztah: 19. 12. 2018

vznik členství: 15. 11. 2017

zánik členství: 30. 11. 2018

Rančířov 72, 586 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Martin Fadrný

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 7. 2017 - Poslední vztah: 19. 12. 2018

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 15. 12. 2014

zánik funkce: 30. 11. 2018

Absolonova 1687/2, Blansko, 678 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Schwab

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2015 - Poslední vztah: 9. 2. 2018

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 14. 11. 2017

Nové sady 600/36, Brno, 602 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jana Drápalová

předseda představenstva

První vztah: 6. 2. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2018

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 15. 12. 2014

zánik funkce: 30. 11. 2018

Oblá 416/69, Brno, 634 00, Česká republika

Mgr. Martin Fadrný

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 2. 2015 - Poslední vztah: 5. 7. 2017

vznik členství: 2. 12. 2014

vznik funkce: 15. 12. 2014

Pekařská 1918/4, Blansko, 678 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Martin Fadrný

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 2. 2015 - Poslední vztah: 5. 7. 2017

vznik členství: 2. 12. 2014

vznik funkce: 15. 12. 2014

Pekařská 1918/4, Blansko, 678 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Schwab

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2015 - Poslední vztah: 9. 2. 2018

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 14. 11. 2017

Nové sady 600/36, Brno, 602 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Jiří Mihola

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2015 - Poslední vztah: 27. 10. 2018

vznik členství: 2. 12. 2014

Pospíšilova 1818/12a, Brno, 613 00, Česká republika

Mgr. Jiří Mihola

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2015 - Poslední vztah: 27. 10. 2018

vznik členství: 2. 12. 2014

Pospíšilova 1818/12a, Brno, 613 00, Česká republika

Bc. Marie Paděrová

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 6. 2. 2015

vznik členství: 5. 6. 2014

zánik členství: 1. 12. 2014

Zemědělská 1672/12, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Marek Šlapal

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 23. 3. 2017

vznik členství: 5. 6. 2014

zánik členství: 20. 12. 2016

zánik funkce: 20. 12. 2016

Fričova 2511/2, Brno, 616 00, Česká republika

Dušan Pazdírek

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 6. 2. 2015

vznik členství: 5. 6. 2014

zánik členství: 1. 12. 2014

Husova 172/9, Brno, 602 00, Česká republika

Mgr. Marek Šlapal

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 23. 3. 2017

vznik členství: 5. 6. 2014

zánik členství: 20. 12. 2016

zánik funkce: 20. 12. 2016

Fričova 2511/2, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Mgr. Zdeněk Dufek

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 31. 3. 2014

Doubí 201/18, Brno, 644 00, Česká republika

Ing. Karel Doležal

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

Strmá 2885/8, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Jana Drápalová

2.místopředseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 26. 11. 2010

zánik funkce: 1. 12. 2014

Oblá 416/69, Brno, 634 00, Česká republika

Ludvík Kadlec

1.místopředseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2013 - Poslední vztah: 6. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 25. 10. 2013

zánik funkce: 1. 12. 2014

Faměrovo náměstí 15/34, Brno, 618 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Novotný

předseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2013 - Poslední vztah: 6. 2. 2015

vznik členství: 12. 9. 2013

zánik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 25. 10. 2013

zánik funkce: 1. 12. 2014

Turgeněvova 1133/16, Brno, 618 00, Česká republika

Jiří Zorník

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2013 - Poslední vztah: 6. 2. 2015

vznik členství: 12. 9. 2013

zánik členství: 1. 12. 2014

Stamicova 341/4, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Robert Kerndl

1. místopředseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 2. 12. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 11. 9. 2013

vznik funkce: 26. 11. 2010

zánik funkce: 11. 9. 2013

Lidická 562/33, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Jiří Oliva

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 16. 12. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 20. 11. 2013

Neumannova 530/53, Brno, 602 00, Česká republika

Mgr. Libor Šťástka

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 16. 12. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 20. 11. 2013

Jiráskova 51, Brno, 602 00, Česká republika

MVDr. Vlastimil Žďárský

předseda představenstva

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 2. 12. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 11. 9. 2013

vznik funkce: 26. 11. 2010

zánik funkce: 11. 9. 2013

Červený kopec 843/6, Brno, 639 00, Česká republika

JUDr. Robert Kerndl

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 26. 11. 2010

Lidická 562/33, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Robert Kerndl

1. místopředseda představenstva

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 11. 9. 2013

vznik funkce: 26. 11. 2010

zánik funkce: 11. 9. 2013

Lidická 562/33, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Karel Doležal

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 16. 11. 2010

Strmá 8, Brno, 616 00, Česká republika

JUDr. Jiří Oliva

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 20. 11. 2013

Neumannova 53, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Mgr. Zdeněk Dufek

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 31. 3. 2014

Doubí 201/18, Brno, 644 00, Česká republika

Ludvík Kadlec

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 2. 12. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

Faměrovo nám. 34, Brno, 618 00, Česká republika

Ing. Jana Drápalová

2.místopředseda představenstva

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 26. 11. 2010

Oblá 69, Brno, 634 00, Česká republika

MVDr. Vlastimil Žďárský

1. místopředseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2008 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 10. 11. 2006

zánik funkce: 16. 11. 2010

Červený kopec 843/6, Brno, 639 00, Česká republika

Ing. Milan Venclík

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2007 - Poslední vztah: 8. 10. 2010

vznik členství: 31. 7. 2007

zánik členství: 15. 6. 2010

Antala Staška 35, Brno, 613 00, Česká republika

Naděžda Křemečková

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2007 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 16. 11. 2010

Vlárská 16, Brno, 627 00, Česká republika

RNDr. Barbora Javorová

2.místopředseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2007 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 10. 11. 2006

zánik funkce: 16. 11. 2010

Belcrediho 7, Brno, 628 00, Česká republika

PhDr. Jiřina Belcredi

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2007 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 16. 11. 2010

Pohankova 8, Brno, 628 00, Česká republika

RNDr. Mojmír Vlašín

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2007 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 16. 11. 2010

Drozdí 7, Brno, 621 00, Česká republika

Mgr. Josef Haluza

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 9. 11. 2006

vznik funkce: 16. 11. 2010

Za školou 5, Brno, 617 00, Česká republika

Jiří Novotný

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 16. 11. 2010

Turgeněvova 16, Brno, 618 00, Česká republika

Ing. Jana Drápalová

předseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 10. 11. 2006

zánik funkce: 16. 11. 2010

Oblá 69, Brno, 634 00, Česká republika

MVDr. Vlastimil Žďárský

1. místopředseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 15. 10. 2008

vznik členství: 9. 11. 2006

vznik funkce: 10. 11. 2006

Schwaigrova 29, Brno, 617 00, Česká republika

Naděžda Dušová

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 2. 11. 2007

vznik členství: 9. 11. 2006

Vlárská 16, Brno, 627 00, Česká republika

Ing. Milan Venclík

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2005 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vznik členství: 10. 3. 2005

zánik členství: 9. 11. 2006

Antala Staška 35, Brno, 613 00, Česká republika

Mgr. Jiří Janištin

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2005 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vznik funkce: 18. 11. 2004

zánik funkce: 9. 11. 2006

Kotlanova 6, Brno, Česká republika

JUDr. Jeroným Tejc

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2005 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vznik funkce: 23. 4. 2003

zánik funkce: 9. 11. 2006

Preslova 42, Brno, Česká republika

Ing. Radomír Jonáš

předseda představenstva

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vznik funkce: 24. 4. 2003

zánik funkce: 9. 11. 2006

Bednářova 14, Brno, Česká republika

Petr Zbytek

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 7. 6. 2005

vznik funkce: 24. 4. 2003

zánik funkce: 18. 11. 2004

Prokofjevova 4, Brno, Česká republika

Mgr. Jeroným Tejc

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 7. 6. 2005

vznik funkce: 24. 4. 2003

Preslova 42, Brno, Česká republika

MVDr. Martin Hovorka

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 24. 10. 2005

zánik členství: 10. 3. 2005

vznik funkce: 24. 4. 2003

Žižkova 56, Brno, Česká republika

Ing. Petr Paulczyňski

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vznik funkce: 24. 4. 2003

zánik funkce: 9. 11. 2006

Dykova 8, Brno, Česká republika

RNDr. Barbora Javorová

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vznik funkce: 24. 4. 2003

zánik funkce: 9. 11. 2006

Belcrediho 7, Brno, Česká republika

Ing. Zdeněk Vích CSc.

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vznik funkce: 24. 4. 2003

zánik funkce: 9. 11. 2006

Podbělová 14, Brno, Česká republika

Ing. Leo Venclík

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vznik funkce: 24. 4. 2003

zánik funkce: 9. 11. 2006

Antala Staška 35, Brno, Česká republika

Josef Kameníček

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vznik funkce: 24. 4. 2003

zánik funkce: 9. 11. 2006

Pšeník 1, Brno, Česká republika

Ing. Vítězslav Dostál

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 11. 2002 - Poslední vztah: 14. 1. 2004

zánik funkce: 24. 4. 2003

Puchýřova 2322/11, Brno, 628 00, Česká republika

MVDr. Vlastimil Žďárský

člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2001 - Poslední vztah: 14. 1. 2004

zánik funkce: 24. 4. 2003

Langrova 17, Brno, Česká republika

Ing. Karel Peroutka

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 1999 - Poslední vztah: 14. 1. 2004

zánik funkce: 24. 4. 2003

Lelekovice 310, 664 31, Česká republika

Ing. Vítězslav Dostál

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 6. 1999 - Poslední vztah: 5. 11. 2002

Lýskova 9, Brno, Česká republika

Ing. Ivan Dřímal

člen představenstva

První vztah: 2. 6. 1999 - Poslední vztah: 14. 1. 2004

zánik funkce: 24. 4. 2003

Slavíčkova 10, Brno, Česká republika

Ing. František Polách

člen představenstva

První vztah: 2. 6. 1999 - Poslední vztah: 14. 1. 2004

zánik funkce: 24. 4. 2003

Zákoutí 17, Brno, Česká republika

RNDr. Barbora Javorová

členka představenstva

První vztah: 2. 6. 1999 - Poslední vztah: 14. 1. 2004

zánik funkce: 24. 4. 2003

Belcrediho 7, Brno, Česká republika

Ing. Jana Drápalová

členka představenstva

První vztah: 2. 6. 1999 - Poslední vztah: 14. 1. 2004

zánik funkce: 24. 4. 2003

Oblá 69, Brno, Česká republika

Petr Zbytek

předseda představenstva

První vztah: 2. 6. 1999 - Poslední vztah: 14. 1. 2004

zánik funkce: 24. 4. 2003

Prokofjevova 4, Brno, Česká republika

Ing. Václav Benda

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 5. 1997 - Poslední vztah: 2. 6. 1999

Slezákova 38, Brno, Česká republika

Doc.Ing. Jan Smejkal CSc.

předseda představenstva

První vztah: 12. 5. 1997 - Poslední vztah: 2. 6. 1999

Rybářská 10, Brno, Česká republika

Ing. Ivan Svoboda

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 1997 - Poslední vztah: 2. 6. 1999

Antala Staška 25, Brno, Česká republika

Ing. Petr Hajtmar CSc.

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 1997 - Poslední vztah: 15. 9. 1999

Urbánkova 8, Brno, Česká republika

Ing. Olga Nováková

členka představenstva

První vztah: 12. 5. 1997 - Poslední vztah: 2. 6. 1999

Voroněžská 6, Brno, Česká republika

Ing. Václav B E N D A

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 10. 1995 - Poslední vztah: 12. 5. 1997

Slezákova 38, Brno, Česká republika

ing. Ivan Svoboda

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 1995 - Poslední vztah: 12. 5. 1997

Antala Staška 25, Brno, Česká republika

ing. Olga Nováková

členka představenstva

První vztah: 23. 10. 1995 - Poslední vztah: 12. 5. 1997

Voroněžská 6, Brno, Česká republika

Doc.Ing. Jan Smejkal CSc.

předseda představenstva

První vztah: 23. 10. 1995 - Poslední vztah: 12. 5. 1997

Rybářská 10, Brno, Česká republika

Ing. Ivana Plevová

členka představenstva

První vztah: 1. 7. 1994 - Poslední vztah: 23. 10. 1995

Markovičova 34, Brno, Česká republika

Ing. Stanislav Lupač

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1994 - Poslední vztah: 23. 10. 1995

Svatopluka Čecha 102, Brno, Česká republika

Ing. Václav B E N D A

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1994 - Poslední vztah: 23. 10. 1995

Slezákova 38, Brno, Česká republika

Doc.Ing. Jan Smejkal

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1994 - Poslední vztah: 23. 10. 1995

Rybářská 10, Brno, Česká republika

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva (2) členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva.

od 9. 7. 2015

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a první místopředseda představenstva, nebo předseda představenstva a druhý místopředseda představenstva, popřípadě první místopředseda představenstva a druhý místopředseda představenstva, nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva, první místopředseda představenstva a jeden člen představenstv a či druhý místopředseda představenstva a jeden člen představenstva s uvedením svých funkcí.

do 9. 7. 2015 od 12. 1. 2007

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a místopředseda představenstva, popřípadě předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva s uvedením svých funkcí.

do 12. 1. 2007 od 26. 1. 2006

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

do 26. 1. 2006 od 29. 10. 1997

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda představenstva v nepřítomnosti předsedy předsta- venstva, a jeden člen představenstva.

do 29. 10. 1997 od 1. 7. 1994

Dozorčí rada

5 fyzických osob

PhDr. Alžbeta Vlčková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2020

vznik členství: 15. 7. 2020

Sámova 1162/3, Brno, 627 00, Česká republika

Bc. Roman Onderka MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2019

vznik členství: 7. 5. 2019

vznik funkce: 24. 6. 2019

Antonínská 565/20, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Jiří Benáček

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2019

vznik členství: 25. 4. 2019

Bílý Kámen 66, 588 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Ječmínek, o.p.s.

  Jiřího z Poděbrad 402/15, Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou 1, 591 01

 • BPaP, s.r.o.

  Dolnokubínská 1438, Pelhřimov, 393 01

Mgr. Petr Hladík

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2019

vznik členství: 12. 12. 2018

Pod kaplí 288/33, Brno, 644 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  ARENA BRNO, a.s.

  Výstaviště 405/1, Brno Pisárky (Brno-střed), 603 00

Ing. Pavel Jankůj

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

vznik funkce: 18. 12. 2018

U luhu 220/14, Brno, 635 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Bc. Roman Onderka MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2019 - Poslední vztah: 15. 7. 2019

vznik členství: 7. 5. 2019

Antonínská 565/20, Brno, 602 00, Česká republika

Richard Mrázek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2019 - Poslední vztah: 15. 9. 2020

vznik členství: 12. 12. 2018

zánik členství: 9. 7. 2020

Kopečná 999/33, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Bc. Marcel Kolaja

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2019 - Poslední vztah: 4. 6. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

zánik členství: 1. 4. 2019

Zaječí hora 100/10, Brno, 612 00, Česká republika

MVDr. Vlastimil Žďárský

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2019 - Poslední vztah: 4. 6. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

zánik členství: 24. 4. 2019

vznik funkce: 18. 12. 2018

zánik funkce: 24. 4. 2019

Červený kopec 843/6, Brno, 639 00, Česká republika

Ing. Pavel Urubek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2016 - Poslední vztah: 3. 1. 2019

vznik členství: 18. 10. 2016

zánik členství: 30. 11. 2018

Kamenná čtvrť 632/47c, Brno, 639 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

RNDr. Daniel Borecký CSc.

člen dozorční rady

První vztah: 6. 2. 2015 - Poslední vztah: 3. 1. 2019

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

Horníkova 2059/2, Brno, 628 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Stanislav Juránek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2015 - Poslední vztah: 3. 1. 2019

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 15. 12. 2014

zánik funkce: 30. 11. 2018

Bělohorská 4086/95, Brno, 636 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Václav Vincenc

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2015 - Poslední vztah: 3. 1. 2019

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 15. 12. 2014

zánik funkce: 30. 11. 2018

Hluboček 273/12a, Brno, 635 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jaroslav Škarda

člen dozorční rady

První vztah: 6. 2. 2015 - Poslední vztah: 3. 1. 2019

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

Svratecká 270, Rajhradice, 664 61, Česká republika

Bc. Vladan Krásný

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 6. 2. 2015

vznik členství: 5. 6. 2014

zánik členství: 1. 12. 2014

Irkutská 321/8, Brno, 625 00, Česká republika

Jiří Sedláček

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

Ulrychova 845/5, Brno, 624 00, Česká republika

Ludmila Kovaříková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 2. 2015

vznik členství: 7. 12. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

Štefáčkova 2369/3, Brno, 628 00, Česká republika

RNDr. Daniel Borecký CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

Horníkova 2059/2, Brno, 628 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Naděžda Boháčová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 2. 2015

vznik členství: 7. 12. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

Obilní trh 311/5, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Stanislav Michalík

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 2. 2015

vznik členství: 12. 9. 2012

zánik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 11. 10. 2012

zánik funkce: 1. 12. 2014

Kunštátská 1486/31, Brno, 621 00, Česká republika

Jaroslav Opluštil

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 2014 - Poslední vztah: 6. 2. 2015

vznik členství: 7. 12. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

Osová 596/8, Brno, 625 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Marián Hnát

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2013 - Poslední vztah: 6. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

Dulánek 852/7, Brno, 615 00, Česká republika

MUDr. Josef Drbal

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2013 - Poslední vztah: 6. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 14. 12. 2010

zánik funkce: 1. 12. 2014

Holzova 1085/16, Brno, 628 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Bc. Marie Paděrová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 4. 6. 2014

Zemědělská 1672/12, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Stanislav Michalík

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2012 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 12. 9. 2012

vznik funkce: 11. 10. 2012

Kunštátská 1486/31, Brno, 621 00, Česká republika

Jaroslav Opluštil

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 17. 4. 2014

vznik členství: 7. 12. 2010

Osová 8, Brno, 625 00, Česká republika

JUDr. Pavel Blažek Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 15. 11. 2012

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 31. 8. 2012

vznik funkce: 14. 12. 2010

zánik funkce: 31. 8. 2012

Jaselská 19, Brno, 602 00, Česká republika

Naděžda Boháčová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 7. 12. 2010

Obilní trh 5, Brno, 602 00, Česká republika

Bc. Marie Paděrová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 24. 8. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 4. 6. 2014

Zemědělská 12, Brno, 613 00, Česká republika

Jiří Sedláček

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 16. 11. 2010

Ulrychova 5, Brno, 624 00, Česká republika

RNDr. Daniel Borecký CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 16. 11. 2010

Horníkova 2059/2, Brno, 628 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ludmila Kovaříková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 7. 12. 2010

Štefáčkova 2369/3, Brno, 628 00, Česká republika

MUDr. Josef Drbal

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 2. 9. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 14. 12. 2010

Holzova 16, Brno, 628 00, Česká republika

Mgr. Marián Hnát

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 26. 9. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

Jílkova 122, Brno, 615 00, Česká republika

Mgr. Libor Šťástka

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2008 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 9. 1. 2007

zánik členství: 16. 11. 2010

Jiráskova 51, Brno, 602 00, Česká republika

Doc.PhDr. Josef Kůta CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2007 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 9. 1. 2007

zánik členství: 16. 11. 2010

Vaculíkova 10, Brno, 638 00, Česká republika

Mgr. Zdeňka Tůmová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2007 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 19. 1. 2007

zánik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 19. 1. 2007

zánik funkce: 16. 11. 2010

Venhudova 23, Brno, 614 00, Česká republika

JUDr. Pavel Blažek Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2007 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 19. 1. 2007

zánik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 19. 1. 2007

zánik funkce: 16. 11. 2010

Jaselská 19, Brno, 602 00, Česká republika

Naděžda Boháčová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2007 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 12. 12. 2006

zánik členství: 7. 12. 2010

Obilní trh 5, Brno, 602 00, Česká republika

Bc. Miloslav Humpolíček

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2007 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 9. 1. 2007

zánik členství: 16. 11. 2010

Galandauerova 4, Brno, 612 00, Česká republika

Jaroslav Opluštil

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2007 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 12. 12. 2006

zánik členství: 7. 12. 2010

Osová 8, Brno, 625 00, Česká republika

František Urbánek

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2007 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 12. 12. 2006

zánik členství: 7. 12. 2010

Rousínovská 19, Brno, 627 00, Česká republika

Ing. Jan Holík

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2007 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 9. 1. 2007

zánik členství: 16. 11. 2010

Renčova 6, Brno, 621 00, Česká republika

Mgr. Libor Šťástka

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2007 - Poslední vztah: 20. 5. 2008

vznik členství: 9. 1. 2007

Jiráskova 51, Brno, 602 00, Česká republika

ing. Martin Prchal

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2005 - Poslední vztah: 13. 2. 2007

vznik funkce: 24. 4. 2003

zánik funkce: 9. 1. 2007

Okrouhlá 6, Brno, Česká republika

Jitka Bušinová

člen

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 13. 2. 2007

vznik funkce: 24. 4. 2003

zánik funkce: 9. 1. 2007

Okrouhlá 15, Brno, Česká republika

Ing. Jan Holík

předseda

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 13. 2. 2007

vznik funkce: 24. 4. 2003

zánik funkce: 9. 1. 2007

Renčova 6, Brno, Česká republika

Ing. Martin Prchal

člen

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 7. 6. 2005

vznik funkce: 24. 4. 2003

Francouzská 82, Brno, Česká republika

Mgr. Zdeňka Tůmová

člen

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 4. 5. 2007

vznik funkce: 24. 4. 2003

zánik funkce: 9. 1. 2007

Venhudova 23, Brno, Česká republika

Jan König

člen

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 13. 2. 2007

vznik funkce: 24. 4. 2003

zánik funkce: 9. 1. 2007

Charbulova 61, Brno, Česká republika

Doc. PhDr. Josef Kůta Csc.

člen

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 4. 5. 2007

vznik funkce: 24. 4. 2003

zánik funkce: 9. 1. 2007

Vaculíkova 10, Brno, Česká republika

Ing. Zdeněk Polívka CSc.

místopředseda

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 13. 2. 2007

vznik funkce: 24. 4. 2003

zánik funkce: 9. 1. 2007

Štolcova 81, Brno, Česká republika

Bc. Alice Tomková

členka

První vztah: 24. 3. 2000 - Poslední vztah: 14. 1. 2004

zánik funkce: 24. 4. 2003

Fryčajova 155, Brno, Česká republika

PaedDr. Vilém Buriánek

předseda

První vztah: 2. 6. 1999 - Poslední vztah: 14. 1. 2004

zánik funkce: 24. 4. 2003

Kachlíkova 11, Brno, Česká republika

JUDr. Jana Haraštová

členka

První vztah: 2. 6. 1999 - Poslední vztah: 24. 3. 2000

Prokešova 28, Brno, Česká republika

Jan Bartůněk

člen

První vztah: 2. 6. 1999 - Poslední vztah: 14. 1. 2004

zánik funkce: 24. 4. 2003

Prušánecká 12, Brno, Česká republika

Bc. Ladislav Koukal

místopředseda

První vztah: 2. 6. 1999 - Poslední vztah: 14. 1. 2004

zánik funkce: 24. 4. 2003

Sejkorova 22, Brno, Česká republika

RNDr. Jana Suzová

člen

První vztah: 2. 6. 1999 - Poslední vztah: 13. 2. 2007

vznik funkce: 24. 4. 2003

zánik funkce: 9. 1. 2007

Havlíčkova 72, Brno, Česká republika

MUDr. Bořek Semrád

člen

První vztah: 2. 6. 1999 - Poslední vztah: 14. 1. 2004

zánik funkce: 24. 4. 2003

Čápkova 40, Brno, Česká republika

Jaroslav Opluštil

člen

První vztah: 2. 6. 1999 - Poslední vztah: 13. 2. 2007

zánik funkce: 9. 1. 2007

Osová 8, Brno, Česká republika

Doc.Ing. Jan Satoria DrSc.

člen

První vztah: 2. 6. 1999 - Poslední vztah: 14. 1. 2004

zánik funkce: 24. 4. 2003

Šmejkalova 71, Brno, Česká republika

PaedDr. Vilém Buriánek

člen

První vztah: 8. 7. 1998 - Poslední vztah: 2. 6. 1999

Kachlíkova 11, Brno, Česká republika

PaedDr. Vilém Buriánek

člen

První vztah: 9. 6. 1998 - Poslední vztah: 8. 7. 1998

Kacjlíkova 11, Brno, Česká republika

Jitka Bušinová

členka

První vztah: 29. 10. 1997 - Poslední vztah: 29. 10. 1997

Okrouhlá 15, Brno, Česká republika

Mgr.ing. Miroslav Hrdina

předseda

První vztah: 29. 10. 1997 - Poslední vztah: 2. 6. 1999

Hlinky 90, Brno, Česká republika

Jitka Bušinová

členka

První vztah: 29. 10. 1997 - Poslední vztah: 2. 6. 1999

Okrouhlá 15, Brno, Česká republika

Jitka Bušíková

členka

První vztah: 29. 10. 1997 - Poslední vztah: 29. 10. 1997

Okrouhlá 15, Brno, Česká republika

Jitka Kurcinová

členka

První vztah: 12. 5. 1997 - Poslední vztah: 29. 10. 1997

Okrouhlá 15, Brno, Česká republika

RNDr. Petr Duchoň

člen

První vztah: 12. 5. 1997 - Poslední vztah: 4. 3. 1998

Kuršova 12, Brno, Česká republika

Ing. Alena Staňková

členka

První vztah: 12. 5. 1997 - Poslední vztah: 2. 6. 1999

Velkopavlovická 21, Brno, Česká republika

Ing. Jan Holík

člen

První vztah: 12. 5. 1997 - Poslední vztah: 14. 1. 2004

zánik funkce: 24. 4. 2003

Renčova 6, Brno, Česká republika

Ing. Karel Peroutka

člen

První vztah: 22. 11. 1995 - Poslední vztah: 2. 6. 1999

Lelekovice 310, Česká republika

Ing. Jaroslav Maier

člen

První vztah: 22. 11. 1995 - Poslední vztah: 12. 5. 1997

Sochorova 16, Vyškov, Česká republika

ing. Jan Grůza

člen

První vztah: 23. 10. 1995 - Poslední vztah: 12. 5. 1997

Kuldova 11, Brno, Česká republika

Mgr.ing. Miroslav Hrdina

člen

První vztah: 23. 10. 1995 - Poslední vztah: 29. 10. 1997

Hlinky 90, Brno, Česká republika

Ing. František Polách

člen

První vztah: 23. 10. 1995 - Poslední vztah: 2. 6. 1999

Zákoutí 17, Brno, Česká republika

Jitka Kurcinová

členka

První vztah: 1. 7. 1994 - Poslední vztah: 12. 5. 1997

Voříškova 17, Brno, Česká republika

Ing. Miroslav Maier

člen

První vztah: 1. 7. 1994 - Poslední vztah: 22. 11. 1995

Sochorova 16, Vyškov, Česká republika

Ing. Karel Perutka

člen

První vztah: 1. 7. 1994 - Poslední vztah: 22. 11. 1995

Lelekovice 310, Česká republika

MUDr. Pavel Hála

člen

První vztah: 1. 7. 1994 - Poslední vztah: 23. 10. 1995

Úvoz 15, Brno, Česká republika

ing. Zdeněk Pospíchal

člen

První vztah: 1. 7. 1994 - Poslední vztah: 23. 10. 1995

Kozinova 11, Brno, Česká republika

Pavel Hvížď

člen

První vztah: 1. 7. 1994 - Poslední vztah: 23. 10. 1995

Banskobystrická 48, Brno, Česká republika

Další vztahy firmy SAKO Brno, a.s.

Akcionáři

Statutární město Brno, IČ: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1, Česká republika, Brno, 602 00

od 25. 8. 2013

Město Brno, IČ: 44992785

Dominikánské nám., Česká republika, Brno

do 25. 8. 2013 od 18. 12. 1997

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 7. 1994

Živnosti

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 3. 2020
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 3. 2020
Klempířství a oprava karoserií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 3. 2020
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 3. 2020
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 7. 1997
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 1. 11. 1996
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 7. 1994

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).