Hlavní navigace

Veletrhy Brno, a.s.

Firma Veletrhy Brno, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3137, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 1 258 375 350 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25582518

Sídlo:

Výstaviště 405/1, Brno Pisárky (Brno-střed), 603 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 11. 1999

DIČ:

CZ25582518

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 200 - 249 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4120 Výstavba bytových a nebytových budov
52100 Skladování
52210 Činnosti související s pozemní dopravou
5590 Ostatní ubytování
61 Telekomunikační činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
64910 Finanční leasing
66120 Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
73120 Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
82300 Pořádání konferencí a hospodářských výstav
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3137, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Veletrhy Brno, a.s. od 26. 11. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 26. 11. 1999

adresa

Výstaviště 405/1
Brno 60300 od 20. 9. 2013

adresa

Výstaviště 1
Brno 64700 do 20. 9. 2013 od 26. 11. 1999

Předmět podnikání

Zednictví od 16. 7. 2009

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 16. 7. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 7. 2009

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 16. 7. 2009

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany od 16. 7. 2009

pronájem a půjčování věcí movitých do 16. 7. 2009 od 17. 3. 2004

pořádání odborných kurzů, školení a jimých vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 16. 7. 2009 od 17. 3. 2004

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 16. 7. 2009 od 28. 11. 2002

montáž suchých staveb do 16. 7. 2009 od 28. 11. 2002

zprostředkování služeb do 16. 7. 2009 od 28. 11. 2002

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 16. 7. 2009 od 28. 11. 2002

směnárenská činnost do 16. 7. 2009 od 28. 11. 2002

poskytování telekomunikačních služeb - pronájem telekomunikačních okruhů - hlasové služby poskytované uživatelům pobočkových sítí připojených ke koncovému bodu veřejné telekomunikační sítě, včetně zprostředkování přístupu k veřejné telefonní službě a služby poskytované uzavřeným uživatelským skupinám i v jiných než pobočkových sítích do 16. 7. 2009 od 28. 11. 2002

směnárny do 28. 11. 2002 od 31. 10. 2001

poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím telekomunikační sítě zřízené a provozované mimo jednotnou telekomunikační síť do 28. 11. 2002 od 31. 10. 2001

poskytování telekomunikační služby pronájmu okruhů, prostřednictvím telekomunikačních zařízení a sítí zřizovaných a provozovaných mimo jednotnou telekomunikační síť do 28. 11. 2002 od 31. 10. 2001

obchodní živnost - obchodní zastoupení do 15. 9. 2004 od 31. 10. 2001

zajišťování montáží a demontáží výstavních stánků do 15. 9. 2004 od 31. 10. 2001

činnost účetních poradců do 28. 11. 2002 od 26. 11. 1999

pronájem průmyslového zboží do 15. 9. 2004 od 26. 11. 1999

poskytování finančních prostředků do 16. 7. 2009 od 26. 11. 1999

automatizované zpracování dat do 16. 7. 2009 od 26. 11. 1999

informační služby do 16. 7. 2009 od 26. 11. 1999

pronájem nemovitostí včetně poskytování jiných než základních služeb do 16. 7. 2009 od 26. 11. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 16. 7. 2009 od 26. 11. 1999

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu do 16. 7. 2009 od 26. 11. 1999

reklamní činnost do 16. 7. 2009 od 26. 11. 1999

organizování a pořádání veletrhů a výstav do 16. 7. 2009 od 26. 11. 1999

reprografické služby do 16. 7. 2009 od 26. 11. 1999

poradenská činnost v oblasti informatiky a výpočetní techniky do 16. 7. 2009 od 26. 11. 1999

poskytování software do 16. 7. 2009 od 26. 11. 1999

ubytovací služby v ubytovacích zařízeních do 16. 7. 2009 od 26. 11. 1999

obstaravatelská činnost do 16. 7. 2009 od 26. 11. 1999

provoz parkovišť pro motorová vozidla do 16. 7. 2009 od 26. 11. 1999

skladovací služby do 16. 7. 2009 od 26. 11. 1999

Ostatní skutečnosti

Řádná valná hromada společnosti Veletrhy Brno, a.s., se sídlem v Brně, Pisárky, Výstaviště 405/1, IČO: 25582518, konaná dne 4.11.2016, rozhoduje o tom, že na Statutární město Brno, IČO: 44992785, se sídlem Brno-střed, Brno-město, Dominikánské náměstí 196/ 1, jakožto hlavního akcionáře společnosti vlastnícího akcie na společnosti v rozsahu 119.554.762 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10,00 Kč a tedy vlastnícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % (slovy: devadesát procent) zákla dního kapitálu společnosti a se kterými je rovněž spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti přesahující 90 % (slovy: devadesát procent), přecházejí všechny ostatní akcie na společnosti. Protiplnění poskytované těm akcionářům společnosti, jejichž akcie na společnosti přecházejí na hlavního akcionáře na základě tohoto rozhodnutí valné hromady společnosti, činí částku ve výši 6,40 Kč (slovy: šest korun čtyřicet haléřů) za jednu zaknihovanou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 10,00 Kč (ISIN: CZ000 8466034). Protiplnění bude poskytnuto ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od okamžiku, kdy bude ve prospěch hlavního akcionáře proveden zápis na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů, přičemž zbylé peněžní prostředky urč ené k výplatě protiplnění nebudou pověřenou osobou hlavnímu akcionáři vráceny dříve než po uplynutí jednoho roku od okamžiku, kdy bude ve prospěch hlavního akcionáře proveden zápis na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. od 25. 11. 2016

Počet členů statutárního orgánu: 7 do 2. 11. 2017 od 25. 11. 2016

Počet členů dozorčí rady: 5 do 2. 11. 2017 od 25. 11. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 5. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 9 do 25. 11. 2016 od 5. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 25. 11. 2016 od 5. 8. 2014

Valná hromada společnosti rozhodla dne 27.06.2008 o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 175.000.000,-Kč upisováním nových akcií. Nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se upisování akcií nepřipouští. 2. Navrhovaný druh akcií: kmenové Navrhovaná podoba akcií: zaknihované Navrhovaná forma akcií: na majitele Navrhovaný počet akcií: 17.500.000 ks Jmenovitá hodnota akcií: 10,-Kč 3. Informace o přednostním právu k úpisu akcií akcionáři bude představenstvem oznámena uveřejněním v Obchodním věstníku a Hospodářských novinách. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva akcionářů společnosti činí 14 dnů a začne běžet dnem uve deným v oznámení informace o přednostním právu. Místem pro upsání akcií bude sídlo společnosti-Brno, Výstaviště 1, budova Nový rohlík, kancelář č. 124. Každý akcionář může při využití svého přednostního práva podle ust. § 204a obch.zák. na každou svoji do savadní akcii o jmenovité hodnotě 10,-Kč upsat 17500000/108337535 nové akcie. Upisovat lze pouze celé akcie. 4. Charatkeristika akcií upisovaných s využitím přednostního práva: Navrhovaný druh akcií: kmenové Navrhovaná podoba akcií: zaknihované Navrhovaná forma akcií: na majitele Navrhovaný počet akcií: 17.500.000 ks Jmenovitá hodnota akcií: 10,-Kč Emisní kurz: 10,-Kč 5. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva úpisu akcií bude den uvedený v oznámení informace o přednostním právu. 6. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány zájemcem, resp. zájemci, kterého, resp. které vybere představenstvo společnosti ve výběrovém řízení. Výběrové řízení bude zahájeno jeho oznámením na vývěsce společnosti umí stěné v jejím sídle-Brno, Výstaviště 1, přízemí administrativní budovy-bezprostředně po zjištění, že nebyly upsány všechny akcie s využitím přednostního práva akcionářů s tím, že do výběrového řízení se bude moci přihlásit zájemce do 7 dnů od vyvěšení ozn ámení. Po uplynutí této lhůty představenstvo na svém zasedání vyhodnotí došlé nabídky, přičemž hlavním kritériem bude preferování zájemce, resp. zájemců, který, resp. kteří nabídne, resp. nabídnou upsání největšího počtu akcií a současně který resp. kteř í budou zárukou zdárného úpisu akcií a jejich splecení. Poté se představenstvo usnese na výběru nejvhodnějšího zájemce, resp. zájemců. 7. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva činí 14 dnů a začne běžet od písemného doručení oznámení o výběru zájemce představenstvem společnosti tomuto zájemci. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti-Brn o, Výstaviště 1, budova Nový rohlík, kancelář č. 124. Emisní kurz takto upisovaných akcií činí 10,-Kč. 8. Každý upisovatel je povinen splatit 50% emisního kurzu jím upsaných akcií do 30 dnů ode dne jejich úpisu. Zbývajicích 50% emisního kurzu musí být uhrazeno do 60 dnů od úpisu akcií. Emisní kurz musí být splacen na účet č. 117011053/0300. 9. Valná hromada schvaluje možnost započíst vůči závazku na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií tuto pohledávku: - pohledávka společnosti Messe Düsseldorf GmbH, Stockumer Kirchstraße 61, Düsseldorf, SRN ze smlouvy ze dne 15.12.2007 ve výši 113.24 8.380,-Kč. do 23. 10. 2008 od 18. 7. 2008

Na společnost Veletrhy Brno, a.s. přešlo formou převzetí jmění hlavním akcionářem jmění zaniklé společnosti WORLD TRADE CENTER BRNO, a.s. se sídlem Brno, Výstaviště 1, PSČ 647 00, IČ 63488434. od 1. 12. 2003

Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 14. 6. 2002 o snížení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 72 675 950,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úprava výše základního kapitálu po fúzi společnosti a sladění formálního stavu se stavem faktickým a právním. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na navýšení kapitálových fondů. Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v zaknihované podobě v počtu 7 267 595 kusů ve jmenovité hodnotě 10,- Kč za akcii. Tyto akcie budou SCP zrušeny. Základní kapitál společnosti po snížení bude ve výši 1 083 375 350,- Kč rozdělený na 108 337 535 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10,- Kč za akcii. do 24. 7. 2003 od 18. 12. 2002

Valná hromada konaná dne 14.6. 2002 schválila změny ve stanovách společnosti / § 5,§ 7,§ 25, § 41 stanov/ do 15. 9. 2004 od 28. 11. 2002

Společnost Veletrhy Brno a.s. přebrala k 31.10.2001 veškeré obchodní jmění společnosti Brněnské výstavy a veletrhy a.s. z důvodu sloučení. od 31. 10. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 258 375 350 Kč

od 23. 10. 2008

Základní kapitál

vklad 1 083 375 350 Kč

do 23. 10. 2008 od 24. 7. 2003

Základní kapitál

vklad 1 156 051 300 Kč

do 24. 7. 2003 od 31. 10. 2001

Základní kapitál

vklad 970 000 000 Kč

do 31. 10. 2001 od 26. 11. 1999
Akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 125 837 535 od 3. 5. 2011
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 125 837 535 do 3. 5. 2011 od 2. 11. 2010
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 125 837 535 do 2. 11. 2010 od 23. 10. 2008
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 Kč, počet: 108 337 535 do 23. 10. 2008 od 24. 7. 2003
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 Kč, počet: 115 605 130 do 24. 7. 2003 od 31. 10. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 97 000 do 31. 10. 2001 od 26. 11. 1999

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Bc. Kateřina Jarošová MBA

člen

První vztah: 10. 8. 2020

vznik členství: 15. 7. 2020

Chytilova 775/4, Brno, 624 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  N-Finance s.r.o.

  Veslařská 153/136, Brno Jundrov (Brno-Jundrov), 637 00

Jana Vaculíková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

vznik funkce: 14. 12. 2018

Na Loučkách 1200/37, Kuřim, 664 34, Česká republika

MUDr. Daniel Rychnovský

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

Pod vrškem 275/4, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Oldřich Peprla

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

Borkovcova 3037/1, Brno, 628 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Petr Springinsfeld

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

vznik funkce: 14. 12. 2018

Údolní 599/37, Brno, 602 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Petr Vokřál

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2019 - Poslední vztah: 10. 8. 2020

vznik členství: 1. 12. 2018

zánik členství: 19. 6. 2020

Dolní louky 244/10, Brno, 635 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Bc. Markéta Gregorová

člen

První vztah: 4. 8. 2018 - Poslední vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 28. 2. 2018

zánik členství: 30. 11. 2018

Pekařská 408/20, Brno, 602 00, Česká republika

Bc. Markéta Gregorová

člen

První vztah: 7. 5. 2018 - Poslední vztah: 4. 8. 2018

vznik členství: 28. 2. 2018

Mezírka 740/8, Brno, 602 00, Česká republika

Jana Vaculíková

člen

První vztah: 23. 8. 2017 - Poslední vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 25. 6. 2017

zánik členství: 30. 11. 2018

Na Loučkách 1200/37, Kuřim, 664 34, Česká republika

Ing. arch. Petr Bořecký

člen

První vztah: 20. 12. 2016 - Poslední vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 4. 11. 2016

zánik členství: 30. 11. 2018

Výstavní 245/6, Brno, 603 00, Česká republika

PhDr. Karla Hofmannová

člen

První vztah: 20. 12. 2016 - Poslední vztah: 7. 5. 2018

vznik členství: 4. 11. 2016

zánik členství: 27. 2. 2018

Dusíkova 910/25, Brno, 638 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

PhDr. Karla Hofmannová

člen

První vztah: 20. 12. 2016 - Poslední vztah: 7. 5. 2018

vznik členství: 4. 11. 2016

zánik členství: 27. 2. 2018

Dusíkova 910/25, Brno, 638 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Michaela Dumbrovská

člen

První vztah: 20. 12. 2016 - Poslední vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 4. 11. 2016

zánik členství: 30. 11. 2018

Kalvodova 655/26, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Kacer

předseda

První vztah: 20. 12. 2016 - Poslední vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 15. 4. 2016

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 28. 11. 2016

zánik funkce: 30. 11. 2018

Laštůvkova 736/15, Brno, 635 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Kacer

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2016

vznik členství: 24. 6. 2016

Laštůvkova 736/15, Brno, 635 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Kacer

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2016

vznik členství: 24. 6. 2016

Laštůvkova 736/15, Brno, 635 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Kacer

člen

První vztah: 9. 5. 2016 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 15. 4. 2016

zánik členství: 24. 6. 2016

Laštůvkova 736/15, Brno, 635 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Kacer

člen

První vztah: 9. 5. 2016 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 15. 4. 2016

zánik členství: 24. 6. 2016

Laštůvkova 736/15, Brno, 635 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Bernhard J. Stempfle

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2015 - Poslední vztah: 9. 5. 2016

vznik členství: 29. 6. 2015

zánik členství: 31. 3. 2016

Heinestraße 6, Hemsbach, Spolková republika Německo

Bernhard J. Stempfle

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2015 - Poslední vztah: 9. 5. 2016

vznik členství: 29. 6. 2015

zánik členství: 31. 3. 2016

Heinestraße 6, Hemsbach, Spolková republika Německo

Bc. Matěj Hollan

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2015 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 27. 10. 2016

vznik funkce: 11. 3. 2015

zánik funkce: 27. 10. 2016

Lipová 550/19, Brno, 602 00, Česká republika

Bernhard Stempfle

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2015 - Poslední vztah: 11. 9. 2015

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 29. 6. 2015

Heinestraße 6, Hemsbach, Spolková republika Německo

Bc. Matěj Hollan

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2015 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 27. 10. 2016

vznik funkce: 11. 3. 2015

zánik funkce: 27. 10. 2016

Lipová 550/19, Brno, 602 00, Česká republika

JUDr. Jiří Oliva

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 5. 2015

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 11. 3. 2015

vznik funkce: 24. 6. 2014

zánik funkce: 11. 3. 2015

Neumannova 530/53, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jana Vaculíková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2014 - Poslední vztah: 23. 8. 2017

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 24. 6. 2017

Na Loučkách 1200/37, Kuřim, 664 34, Česká republika

Jana Vaculíková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2014 - Poslední vztah: 23. 8. 2017

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 24. 6. 2017

Na Loučkách 1200/37, Kuřim, 664 34, Česká republika

JUDr. Jiří Oliva

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2014 - Poslední vztah: 5. 8. 2014

vznik členství: 27. 1. 2014

zánik členství: 24. 6. 2014

vznik funkce: 27. 1. 2014

zánik funkce: 24. 6. 2014

Neumannova 530/53, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jana Vaculíková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2013 - Poslední vztah: 5. 8. 2014

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 11. 5. 2014

Na Loučkách 1200/37, Kuřim, 664 34, Česká republika

Dirk Elbers

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2013 - Poslední vztah: 16. 5. 2015

vznik členství: 21. 6. 2012

zánik členství: 11. 12. 2014

Düsseldorf, Reichenbacher Weg 88a, Spolková republika Německo

Jana Vaculíková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2013 - Poslední vztah: 8. 10. 2013

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 11. 5. 2014

Na Loučkách 1200, Kuřim, 664 34, Česká republika

Bc. Roman Onderka MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2013 - Poslední vztah: 20. 3. 2014

vznik členství: 24. 3. 2011

zánik členství: 27. 1. 2014

vznik funkce: 24. 3. 2011

zánik funkce: 27. 1. 2014

Antonínská 565/20, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  SAKO Brno, a.s.

  Jedovnická 4247/2, Brno Židenice (Brno-Židenice), 628 00

Dirk Elbers

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2012 - Poslední vztah: 20. 9. 2013

vznik členství: 21. 6. 2012

Düsseldorf, Reichenbacher Weg 88a, Spolková republika Německo

Jana Vaculíková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2011 - Poslední vztah: 20. 9. 2013

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 11. 5. 2014

Na Loučkách 1200, Kuřim, Česká republika

Bc. Roman Onderka MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2011 - Poslední vztah: 20. 9. 2013

vznik členství: 24. 3. 2011

zánik členství: 27. 1. 2014

vznik funkce: 24. 3. 2011

zánik funkce: 27. 1. 2014

Antonínská 20, Brno, 602 00, Česká republika

Bc. Roman Onderka MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 3. 5. 2011

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 24. 3. 2011

Antonínská 20, Brno, 602 00, Česká republika

Dirk Elbers

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2009 - Poslední vztah: 10. 9. 2012

vznik členství: 19. 6. 2009

zánik členství: 19. 6. 2012

Düsseldorf, Reichenbacher Weg 88a, Spolková republika Německo

Helmut Rattenhuber

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2009 - Poslední vztah: 3. 8. 2009

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 17. 4. 2009

Düsseldorf, Max-Brandts-Str. 34, Spolková republika Německo

Petr Blaha

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2008 - Poslední vztah: 26. 5. 2011

vznik členství: 5. 5. 2008

zánik členství: 11. 5. 2011

Národního odboje 127, Troubsko, Česká republika

Roman Onderka

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2007 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

vznik členství: 25. 6. 2007

zánik členství: 25. 6. 2010

vznik funkce: 25. 6. 2007

zánik funkce: 25. 6. 2010

ulice Kosmonautů 5, Brno, Česká republika

Joachim Erwin

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2007 - Poslední vztah: 18. 7. 2008

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 20. 5. 2008

vznik funkce: 25. 6. 2007

zánik funkce: 20. 5. 2008

Hirschweg 9, Düsseldorf, Spolková republika Německo

PhDr. Richard Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 6. 9. 2007

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 25. 6. 2007

Jungmannova 12, Brno, 612 00, Česká republika

Joachim Erwin

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 6. 9. 2007

vznik členství: 23. 6. 2006

Hirschweg 9, Düsseldorf, Spolková republika Německo

Ing. Petr Mayer CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 18. 7. 2008

vznik funkce: 1. 3. 2005

zánik funkce: 1. 3. 2008

Čoupkových 14, Brno, 624 00, Česká republika

PhDr. Richard Svoboda

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2004 - Poslední vztah: 19. 12. 2006

vznik členství: 13. 6. 2003

zánik členství: 23. 6. 2006

vznik funkce: 21. 11. 2003

zánik funkce: 23. 6. 2006

Vackova 17, Brno, Česká republika

Bc. Ladislav Koukal

předseda

První vztah: 18. 11. 2002 - Poslední vztah: 17. 3. 2004

vznik funkce: 27. 2. 2002

zánik funkce: 13. 6. 2003

Sejkorova 22, Brno, 636 00, Česká republika

Ing. Petr Mayer CSc.

člen

První vztah: 18. 11. 2002 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

vznik funkce: 8. 2. 2002

zánik funkce: 8. 2. 2005

Čoupkových 14, Brno, 624 00, Česká republika

Joachim Erwin

místopředseda

První vztah: 18. 11. 2002 - Poslední vztah: 19. 12. 2006

vznik funkce: 27. 2. 2002

zánik funkce: 23. 6. 2006

Eitelstrasse 66, Düsseldorf, Spolková republika Německo

Bc. Ladislav Koukal

člen

První vztah: 31. 10. 2001 - Poslední vztah: 18. 11. 2002

Sejkorova 22, Brno, 636 00, Česká republika

Joachim Erwin

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2000 - Poslední vztah: 18. 11. 2002

Eitelstrasse 66, Düsseldorf, Spolková republika Německo

MUDr. Bořek Semrád

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 1999 - Poslední vztah: 18. 11. 2002

zánik funkce: 1. 11. 2001

Čápkova 40, Brno, 602 00, Česká republika

Pavel Surý

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 1999 - Poslední vztah: 31. 10. 2001

Čejkovická 11, Brno, 628 00, Česká republika

Frank Thorwirth

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 1999 - Poslední vztah: 31. 10. 2001

Philipp - Scheidemannstrasse 24, PLZ 40595, Düsseldorf, Spolková republika Německo

Egbert Zündorf

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 1999 - Poslední vztah: 12. 5. 2000

Bahustr.2A, PLZ 40699, Erkrath, Spolková republika Německo

Statutární orgán

7 fyzických osob

JUDr. Tomáš Kratochvíl

předseda

První vztah: 28. 5. 2020

vznik členství: 30. 4. 2020

vznik funkce: 30. 4. 2020

K Jelenici 1424/30, Brno, 635 00, Česká republika

Ing. Marek Lukáš

člen

První vztah: 26. 7. 2019

vznik členství: 13. 6. 2019

Masarykova 182, Sokolnice, 664 52, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Kuliš

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

Poříčí 787/25, Brno, 639 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  ARENA BRNO, a.s.

  Výstaviště 405/1, Brno Pisárky (Brno-střed), 603 00

Mgr. Jitka Ivičičová

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

Bořetická 4097/24, Brno, 628 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Markéta Vaňková

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

Poštovská 455/8, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Michal Velička

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

Voříškova 556/21, Brno, 623 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Kratochvíl

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

vznik funkce: 4. 12. 2018

Ruský vrch 122/15, Brno, 624 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Bc. Markéta Gregorová

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2019 - Poslední vztah: 26. 7. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

zánik členství: 15. 5. 2019

Mezírka 740/8, Brno, 602 00, Česká republika

JUDr. Jiří Oliva

předseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2019 - Poslední vztah: 28. 5. 2020

vznik členství: 1. 12. 2018

zánik členství: 29. 4. 2020

vznik funkce: 4. 12. 2018

zánik funkce: 29. 4. 2020

Neumannova 530/53, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Staněk

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2018 - Poslední vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 15. 11. 2017

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 23. 11. 2017

zánik funkce: 30. 11. 2018

Hvězdárenská 862/4, Brno, 616 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Staněk

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2018 - Poslední vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 15. 11. 2017

vznik funkce: 23. 11. 2017

Blatného 1800/12, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Martin Itterheim

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 14. 11. 2017

vznik funkce: 26. 9. 2016

zánik funkce: 14. 11. 2017

Rančířov 72, 586 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Martin Říha

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 23. 8. 2017

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 27. 6. 2017

Ypsilantiho 53/4, Brno, 603 00, Česká republika

Ing. Martin Itterheim

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 14. 11. 2017

vznik funkce: 26. 9. 2016

zánik funkce: 14. 11. 2017

Rančířov 72, 586 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Martin Říha

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 23. 8. 2017

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 27. 6. 2017

Ypsilantiho 53/4, Brno, 603 00, Česká republika

Ing. Jiří Kuliš

předseda představenstva

První vztah: 9. 5. 2016 - Poslední vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 29. 6. 2015

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 15. 4. 2016

zánik funkce: 30. 11. 2018

Poříčí 787/25, Brno, 639 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Rubeš

člen představenstva

První vztah: 9. 5. 2016 - Poslední vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 10. 3. 2016

zánik členství: 30. 11. 2018

Oblá 509/64a, Brno, 634 00, Česká republika

Martin Říha

člen představenstva

První vztah: 9. 5. 2016 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 15. 4. 2016

zánik členství: 24. 6. 2016

Ypsilantiho 53/4, Brno, 603 00, Česká republika

Martin Říha

člen představenstva

První vztah: 9. 5. 2016 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 15. 4. 2016

zánik členství: 24. 6. 2016

Ypsilantiho 53/4, Brno, 603 00, Česká republika

Ing. Martin Itterheim

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 5. 2016 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 15. 4. 2016

zánik členství: 24. 6. 2016

vznik funkce: 15. 4. 2016

zánik funkce: 24. 6. 2016

Rančířov 72, 586 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Itterheim

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 5. 2016 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 15. 4. 2016

zánik členství: 24. 6. 2016

vznik funkce: 15. 4. 2016

zánik funkce: 24. 6. 2016

Rančířov 72, 586 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Kuliš

místopředseda

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 9. 5. 2016

vznik členství: 29. 6. 2015

zánik členství: 15. 4. 2016

vznik funkce: 18. 9. 2015

zánik funkce: 15. 4. 2016

Poříčí 787/25, Brno, 639 00, Česká republika

Ing. Jiří Kuliš

místopředseda

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 9. 5. 2016

vznik členství: 29. 6. 2015

zánik členství: 15. 4. 2016

vznik funkce: 18. 9. 2015

zánik funkce: 15. 4. 2016

Poříčí 787/25, Brno, 639 00, Česká republika

Helmut Winkler

předseda představenstva

První vztah: 11. 9. 2015 - Poslední vztah: 9. 5. 2016

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 31. 3. 2016

vznik funkce: 29. 6. 2015

zánik funkce: 31. 3. 2016

Arnheimer Str. 14, Düsseldorf, Spolková republika Německo

Helmut Winkler

předseda představenstva

První vztah: 11. 9. 2015 - Poslední vztah: 9. 5. 2016

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 31. 3. 2016

vznik funkce: 29. 6. 2015

zánik funkce: 31. 3. 2016

Arnheimer Str. 14, Düsseldorf, Spolková republika Německo

Egbert Zündorf

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2015 - Poslední vztah: 9. 5. 2016

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 31. 3. 2016

pobyt v ČR: Svinošice 120, PSČ 679 22 Svinošice do 9. 5. 2016 od 11. 9. 2015

Rudolfstrasse 31, Langenfeld, Spolková republika Německo

Erhard Wienkamp

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2015 - Poslední vztah: 9. 5. 2016

vznik členství: 29. 6. 2015

zánik členství: 31. 3. 2016

Im Schieb 15, Meerbusch, Spolková republika Německo

Erhard Wienkamp

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2015 - Poslední vztah: 9. 5. 2016

vznik členství: 29. 6. 2015

zánik členství: 31. 3. 2016

Im Schieb 15, Meerbusch, Spolková republika Německo

Norbert M. Schmidt

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2015 - Poslední vztah: 10. 2. 2016

vznik členství: 29. 6. 2015

zánik členství: 31. 12. 2015

Karl-Kleppe-Strasse 14, Düsseldorf, Spolková republika Německo

Norbert M. Schmidt

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2015 - Poslední vztah: 10. 2. 2016

vznik členství: 29. 6. 2015

zánik členství: 31. 12. 2015

Karl-Kleppe-Strasse 14, Düsseldorf, Spolková republika Německo

Egbert Zündorf

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2015 - Poslední vztah: 9. 5. 2016

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 31. 3. 2016

pobyt v ČR: Svinošice 120, PSČ 679 22 Svinošice do 9. 5. 2016 od 11. 9. 2015

Rudolfstrasse 31, Langenfeld, Spolková republika Německo

Ing. Petr Vokřál

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2015 - Poslední vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 30. 11. 2018

Dolní louky 244/10, Brno, 635 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Jitka Ivičičová

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2015 - Poslední vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 30. 11. 2018

Bořetická 4097/24, Brno, 628 00, Česká republika

Jiří Švachula

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2015 - Poslední vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 11. 3. 2015

zánik členství: 30. 11. 2018

Údolní 420/13, Brno, 602 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Bc. Miloslav Humpolíček

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2013 - Poslední vztah: 16. 5. 2015

vznik členství: 24. 3. 2011

zánik členství: 11. 3. 2015

Jungmannova 2752/39, Brno, 612 00, Česká republika

Herbert Vogt

předseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2013 - Poslední vztah: 11. 9. 2015

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 28. 6. 2015

vznik funkce: 30. 9. 2011

zánik funkce: 28. 6. 2015

Kohlheckstrasse 3, Wiesbaden Dotzheim, Spolková republika Německo

Norbert M. Schmidt

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2013 - Poslední vztah: 11. 9. 2015

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 25. 6. 2015

Düsseldorf, Karl-Kleppe-Strasse 14, PSČ 404 74, Spolková republika Německo

Egbert Zündorf

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2013 - Poslední vztah: 11. 9. 2015

vznik členství: 16. 6. 2011

pobyt v ČR: Svinošice 120, PSČ 679 22 Svinošice do 11. 9. 2015 od 20. 9. 2013

Langenfeld-Reusrath, Locher Weg 116, Spolková republika Německo

Herbert Vogl

předseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2013 - Poslední vztah: 20. 9. 2013

vznik členství: 16. 6. 2011

vznik funkce: 30. 9. 2011

Kohlheckstrasse 3, Wiesbaden Dotzheim, Spolková republika Německo

Petr Kratochvíl

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2013 - Poslední vztah: 16. 5. 2015

vznik členství: 25. 6. 2013

zánik členství: 11. 3. 2015

Ruský vrch 122/15, Brno, 624 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Helmut Winkler

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2013 - Poslední vztah: 11. 9. 2015

vznik členství: 16. 6. 2011

Arnheimer Str.14, Düsseldorf, Spolková republika Německo

Werner Matthias Dornscheidt

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2013 - Poslední vztah: 9. 5. 2016

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 31. 3. 2016

Pobyt v ČR: Brno, Hlinky 28a do 9. 5. 2016 od 20. 9. 2013

Am Venn 12, Düsseldorf, Spolková republika Německo

Werner Matthias Dornscheidt

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2013 - Poslední vztah: 9. 5. 2016

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 31. 3. 2016

Pobyt v ČR: Brno, Hlinky 28a do 9. 5. 2016 od 20. 9. 2013

Am Venn 12, Düsseldorf, Spolková republika Německo

Ing. Jiří Kuliš

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2013 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 29. 6. 2015

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 29. 6. 2015

Poříčí 787/25, Brno, 639 00, Česká republika

Ing. Stanislav Michalík

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 16. 5. 2015

vznik členství: 24. 3. 2011

zánik členství: 11. 3. 2015

Kunštátská 1486/31, Brno, 621 00, Česká republika

Jiří Zorník

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 20. 9. 2013

vznik členství: 24. 3. 2011

zánik členství: 25. 6. 2013

Stamicova 341/4, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Egbert Zündorf

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2012 - Poslední vztah: 20. 9. 2013

vznik členství: 16. 6. 2011

pobyt v ČR: Svinošice 120, PSČ 679 22 Svinošice do 20. 9. 2013 od 18. 10. 2012

Langenfeld-Reusrath, Locher Weg 116, Spolková republika Německo

Norbert M. Schmidt

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2012 - Poslední vztah: 20. 9. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

Düsseldorf, Karl-Kleppe-Strasse 14, PSČ 404 74, Spolková republika Německo

Egbert Zündorf

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2011 - Poslední vztah: 18. 10. 2012

vznik členství: 16. 6. 2011

pobyt v ČR: Brno, Oblá 18 do 18. 10. 2012 od 12. 10. 2011

Langenfeld-Reusrath, Locher Weg 116, Spolková republika Německo

Werner Matthias Dornscheidt

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2011 - Poslední vztah: 20. 9. 2013

vznik členství: 16. 6. 2011

Pobyt v ČR: Brno, Hlinky 28a do 20. 9. 2013 od 12. 10. 2011

Düsseldorf, Am Venn 12, Spolková republika Německo

Herbert Vogt

předseda představenstva

První vztah: 12. 10. 2011 - Poslední vztah: 20. 9. 2013

vznik členství: 16. 6. 2011

vznik funkce: 30. 9. 2011

Kohlheckstrasse 3, Wiesbaden Dotzheim, Spolková republika Německo

Helmut Winkler

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2011 - Poslední vztah: 20. 9. 2013

vznik členství: 16. 6. 2011

Arnheimer Str.14, Düsseldorf, Spolková republika Německo

Bc. Miloslav Humpolíček

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2011 - Poslední vztah: 20. 9. 2013

vznik členství: 24. 3. 2011

Jungmannova 2752/39, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. Stanislav Michalík

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2011 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

vznik členství: 24. 3. 2011

Kunštátská 1486/31, Brno, 621 00, Česká republika

Jiří Zorník

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2011 - Poslední vztah: 30. 5. 2013

vznik členství: 24. 3. 2011

zánik členství: 25. 6. 2013

Stamicova 341/4, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Bc. Miloslav Humpolíček

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2011 - Poslední vztah: 12. 10. 2011

vznik členství: 24. 3. 2011

Galandauerova 2584/4, Brno, 612 00, Česká republika

Norbert M. Schmidt

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 10. 9. 2012

vznik členství: 25. 6. 2010

Düsseldorf, Wirmerstrasse 4, 40474, Spolková republika Německo

prof. RNDr. Jiří Zlatuška CSc.

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 3. 5. 2011

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 24. 3. 2011

Banskobystrická 176, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Jiří Kuliš

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 20. 9. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

vznik funkce: 25. 6. 2010

Poříčí 25, Brno, 639 00, Česká republika

Ing. Jiří Kuliš

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2010 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 25. 6. 2010

vznik funkce: 1. 2. 2010

zánik funkce: 25. 6. 2010

Poříčí 25, Brno, 639 00, Česká republika

prof. RNDr. Jiří Zlatuška CSc.

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2010 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

vznik členství: 13. 11. 2009

zánik členství: 25. 6. 2010

Banskobystrická 176, Brno, Česká republika

Karlheinz Wismer

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2009 - Poslední vztah: 8. 2. 2010

vznik členství: 4. 9. 2009

zánik členství: 31. 1. 2010

Düsseldorf, Im Lohauser Feld 47, 40474, Spolková republika Německo

Egbert Zündorf

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2009 - Poslední vztah: 12. 10. 2011

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 16. 6. 2011

pobyt v ČR: Brno, Oblá 18 do 12. 10. 2011 od 2. 10. 2009

Langenfeld-Reusrath, Locher Weg 116, Spolková republika Německo

MUDr. Daniel Rychnovský

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2007 - Poslední vztah: 3. 5. 2011

vznik členství: 25. 6. 2007

zánik členství: 24. 3. 2011

Pod vrškem 4, Brno, Česká republika

prof.RNDr. Jiří Zlatuška CSc.

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2007 - Poslední vztah: 18. 8. 2009

vznik členství: 25. 6. 2007

zánik členství: 19. 6. 2009

Banskobystrická 176, Brno, Česká republika

Helmut Winkler

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 12. 10. 2011

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 16. 6. 2011

vznik funkce: 16. 6. 2011

Arnheimer Str.14, Düsseldorf, Spolková republika Německo

Herbert Vogt

předseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 12. 10. 2011

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 16. 6. 2011

vznik funkce: 8. 9. 2006

zánik funkce: 16. 6. 2011

Geisslerweg 6a, Düsseldorf, Spolková republika Německo

Dr. Manfred Kotschedoff

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 25. 6. 2010

pobyt v ČR: Brno, Hlinky 28a, 603 00 do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2006

Rheinbrohler Weg 5, Düsseldorf,, Spolková republika Německo

Werner Matthias Dornscheidt

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 12. 10. 2011

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 16. 6. 2011

Pobyt v ČR: Brno, Hlinky 28a do 12. 10. 2011 od 19. 12. 2006

Düsseldorf, Am Venn 12, Spolková republika Německo

Bc. Miloslav Humpolíček

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2006 - Poslední vztah: 3. 5. 2011

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 24. 3. 2011

Galandauerova 4, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. Jiří Škrla

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2006 - Poslední vztah: 2. 10. 2009

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 4. 9. 2009

vznik funkce: 8. 9. 2006

zánik funkce: 4. 9. 2009

Za Klášterem 12, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Leo Venclík

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2006 - Poslední vztah: 6. 9. 2007

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 25. 6. 2007

Antala Staška 35, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Rostislav Slavotínek

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2006 - Poslední vztah: 6. 9. 2007

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 25. 6. 2007

Tyršova 66, Brno, 612 00, Česká republika

Egbert Zündorf

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2006 - Poslední vztah: 2. 10. 2009

vznik členství: 23. 6. 2006

Langenfeld, Locher Weg 116, Spolková republika Německo

Ing. Leo Venclík

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2006 - Poslední vztah: 23. 10. 2006

vznik členství: 21. 11. 2005

zánik členství: 23. 6. 2006

Antala Staška 35, Brno, 602 00, Česká republika

Helmut Winkler

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 12. 2006

vznik funkce: 17. 6. 2005

zánik funkce: 23. 6. 2006

Arnheimer Str.14, Düsseldorf, Spolková republika Německo

Herbert Vogt

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 12. 2006

vznik členství: 12. 11. 2001

zánik členství: 23. 6. 2006

vznik funkce: 17. 6. 2005

zánik funkce: 23. 6. 2006

Geisslerweg 6a, Düsseldorf, Spolková republika Německo

Egbert Zündorf

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2005 - Poslední vztah: 23. 10. 2006

zánik členství: 23. 6. 2006

Pobyt v ČR: Brno, Hlinky 28a, 603 00 do 23. 10. 2006 od 1. 1. 2005

Langenfeld, Locher Weg 116, Spolková republika Německo

Miloslav Humpolíček

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2004 - Poslední vztah: 23. 10. 2006

vznik funkce: 13. 6. 2003

zánik funkce: 23. 6. 2006

Galandauerova 4, Brno, Česká republika

Werner Matthias Dornscheidt

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2004 - Poslední vztah: 19. 12. 2006

vznik funkce: 13. 6. 2003

zánik funkce: 23. 6. 2006

Pobyt v ČR: Brno, Hlinky 28a do 19. 12. 2006 od 17. 3. 2004

Düsseldorf, Am Venn 12, Spolková republika Německo

Dr. Manfred Kotschedoff

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2002 - Poslední vztah: 19. 12. 2006

vznik funkce: 12. 11. 2001

zánik funkce: 23. 6. 2006

pobyt v ČR: Brno, Hlinky 28a, 603 00 do 19. 12. 2006 od 18. 11. 2002

Rheinbrohler Weg 5, Düsseldorf,, Spolková republika Německo

Ing. Jiří Škrla

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2002 - Poslední vztah: 23. 10. 2006

zánik členství: 23. 6. 2006

vznik funkce: 12. 11. 2001

zánik funkce: 23. 6. 2006

Za Klášterem 12, Brno, Česká republika

Ing. Rostislav Slavotínek

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2002 - Poslední vztah: 23. 10. 2006

vznik funkce: 7. 6. 2001

zánik funkce: 23. 6. 2006

Tyršova 66, Brno, Česká republika

Herbert Vogt

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2002 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

vznik funkce: 12. 11. 2001

zánik funkce: 17. 6. 2005

pobyt v ČR: Hlinky 28a, 603 00 Brno do 30. 9. 2005 od 29. 5. 2002

Geisslerweg, 6a, Düsseldorf, Spolková republika Německo

Frank Thorwirth

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2001 - Poslední vztah: 18. 11. 2002

zánik funkce: 1. 11. 2001

Pobyt v ČR: Brno, Hlinky 28a, 603 00 do 18. 11. 2002 od 31. 10. 2001

Philipp - Scheidemannstrasse 24, PLZ 40595, Düsseldorf, Spolková republika Německo

RNDr. Petr Duchoň

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2001 - Poslední vztah: 10. 2. 2006

zánik členství: 21. 11. 2005

Kuršova 12, Brno, Česká republika

JUDr. Vladimír Hajčman

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2001 - Poslední vztah: 29. 5. 2002

zánik funkce: 12. 11. 2001

Botanická 17, Brno, Česká republika

Ing. Jiří Škrla

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2001 - Poslední vztah: 29. 5. 2002

Za Klášterem 12, Brno, Česká republika

Mgr. Václav Božek

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2001 - Poslední vztah: 17. 3. 2004

zánik funkce: 13. 6. 2003

Bellova 14, Brno, Česká republika

Egbert Zündorf

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2001 - Poslední vztah: 1. 1. 2005

Pobyt v ČR: Brno, Hlinky 28a, 603 00 do 1. 1. 2005 od 31. 10. 2001

Bahnstrasse 2a, 40 699, Erkrath, Spolková republika Německo

Wilhelm Giese

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2000 - Poslední vztah: 17. 3. 2004

zánik funkce: 12. 6. 2003

pobyt v ČR: Brno, Hlinky 28a trvalé bydliště: Leostrasse 1, Düsseldorf, Spolková republika Německo

Karlheinz Wismer

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 1999 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

zánik funkce: 17. 6. 2005

pobyt v ČR: Hlinky 28a, 603 00 Brno do 30. 9. 2005 od 26. 11. 1999

Im Lohauser Feld 47, Düsseldorf, Spolková republika Německo

Ing. Milan Šimonovský

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 11. 1999 - Poslední vztah: 29. 5. 2002

zánik funkce: 7. 6. 2001

Havláskova 10, Brno, 621 00, Česká republika

Jürgen Schroer

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 1999 - Poslední vztah: 23. 8. 2000

pobyt v ČR: Hlinky 28a, 603 00 Brno do 23. 8. 2000 od 26. 11. 1999

Duisburgstrasse 39, Düsseldorf, Spolková republika Německo

Bc. Ladislav Koukal

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 1999 - Poslední vztah: 31. 10. 2001

Sejkorova 22, Brno, 636 00, Česká republika

Společnost jsou oprávněni zastupovat společně dva členové představenstva, resp. jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Jednat za společnost mohou rovněž společně dva prokuristé. Za společnost mohou dále jednat vůči třetím osobám také ostatní zaměstnanci v rozsahu platných vnitřních organizačních norem společnosti (organizační řád, podpisový řád). Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva, resp. jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo oba dva prokuristé, kteří vždy podepisují s dodatkem označujícím prokuru.

od 2. 11. 2017

Způsob jednání: Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Společnost jsou oprávněni zastupovat společně dva členové představenstva, resp. jeden člen představenstva, který k tom u byl představenstvem písemně pověřen. Jednat za společnost mohou rovněž společně dva prokuristé. Za společnost mohou dále jednat vůči třetím osobám také ostatní zaměstnanci v rozsahu platných vnitřních organizačních norem společnosti (organizační řád, po dpisový řád). Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva, resp. jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo dva prokuristé, kte ří vždy podepisují s dodatkem označujícím prokuru.

do 2. 11. 2017 od 5. 8. 2014

Způsob jednání: Jménen společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat jménem společnosti jsou oprávněni společně dva členové představenstva, resp. jeden člen představenstva, kt erý k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Jednat za společnost mohou rovněž společně dva prokuristé. Za společnost mohou dále jednat vůči třetím osobám také zaměstnanci v rozsahu platných vnitřních organizačních norem společnosti (organizační řád, p odpisový řád). Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva, resp. jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo dva prokuristé, kteří vždy podepisují s dodatkem označujícím prokuru.

do 5. 8. 2014 od 18. 8. 2009

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat jménem společnosti jsou oprávněni společně dva členové představenstva nebo společně dva prokuristé. Za společnost mohou jednat, podepisovat a zastupovat ji vůči třetím osobám také zaměstnanci společnosti v rozsahu platných vnitřních organizačních norem společnosti (organizačního řádu). Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové předtavenstva nebo dva prokuristé, kteří vždy podepisují s dodatkem označujícím prokuru. Člen představenstva, který je jmenován generálním ředitelem, může ke svému podpisu připojit označení generální ředitel, pokud je to obvyklé.

do 18. 8. 2009 od 31. 10. 2001

Za společnost jednají vždy tři členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti podle podpisového vzoru uloženého u rejstříkového soudu.

do 31. 10. 2001 od 26. 11. 1999

Další vztahy firmy Veletrhy Brno, a.s.

3 fyzické osoby

Ing. Jaroslav Rubeš

První vztah: 2. 1. 2019

Oblá 509/64a, Brno, 634 00, Česká republika

Mgr. Jan Kuběna

První vztah: 8. 10. 2018

Lesní 739, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Ing. Tomáš Moravec

První vztah: 9. 5. 2016

Šípková 783, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Radek Trčka

První vztah: 19. 2. 2020 - Poslední vztah: 30. 6. 2020

Polní 742/2, Kostice, 691 52, Česká republika

Ing. Radek Trčka

První vztah: 8. 10. 2018 - Poslední vztah: 19. 2. 2020

Svárov 489, Velké Bílovice, 691 02, Česká republika

PhDr. Dana Maria Staňková Ph.D., MBA, MSc

První vztah: 9. 5. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2018

Skalice 42, 392 01, Česká republika

PhDr. Dana Maria Staňková Ph.D., MBA, MSc

První vztah: 9. 5. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2018

Skalice 42, 392 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Rubeš

První vztah: 5. 6. 2013 - Poslední vztah: 9. 5. 2016

Oblá 509/64a, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Rubeš

První vztah: 5. 6. 2013 - Poslední vztah: 9. 5. 2016

Oblá 509/64a, Brno, 634 00, Česká republika

Norbert M. Schmidt

První vztah: 27. 5. 2010 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

Moskva, Wernadskogo 103/3/7, Ruská federace

Ing. Aleš Pohl

První vztah: 6. 9. 2007 - Poslední vztah: 2. 10. 2009

Dillingerova 12, Brno, Česká republika

Ing. Jaroslav Hloušek

První vztah: 1. 1. 2005 - Poslední vztah: 16. 1. 2008

Legionářská 58, Jedovnice, Česká republika

Egbert Zündorf

První vztah: 1. 1. 2005 - Poslední vztah: 18. 8. 2009

Pobyt v ČR: Brno, Hlinky 28a, PSČ 603 00 do 18. 8. 2009 od 1. 1. 2005

Langenfeld, Locher Weg 116, Spolková republika Německo

Ing. Kamil Trávníček

První vztah: 5. 4. 2004 - Poslední vztah: 20. 9. 2013

Havlíčkova 78a, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Aleš Pohl

První vztah: 5. 6. 2002 - Poslední vztah: 6. 9. 2007

Renčova 24, Brno, Česká republika

Egbert Zündorf

První vztah: 5. 6. 2002 - Poslední vztah: 1. 1. 2005

Pobyt v ČR: Brno, Hlinky 28a, PSČ 603 00 do 1. 1. 2005 od 5. 6. 2002

Bahnstrasse 2a, 40 699 Erkrath, Spolková republika Německo

Ing. Jaromír Hažmuka

První vztah: 5. 6. 2002 - Poslední vztah: 10. 6. 2003

Kopretinová 7, Brno, Česká republika

Ing. Jaroslav Rubeš

První vztah: 31. 10. 2001 - Poslední vztah: 5. 6. 2013

Pavlovská 12, Brno, Česká republika

Ing. Jiří Škrla

První vztah: 31. 10. 2001 - Poslední vztah: 18. 8. 2009

Za Klášterem 12, Brno, Česká republika

Ing. Petr Finger

První vztah: 31. 10. 2001 - Poslední vztah: 29. 5. 2002

Bolzanova 27, Brno, Česká republika

Ing. Jiří Carda

První vztah: 31. 10. 2001 - Poslední vztah: 29. 5. 2002

Na Bítýškách 577, Veverská Bítýška, Česká republika

Ing. Jaromír Hažmuka

První vztah: 31. 10. 2001 - Poslední vztah: 5. 6. 2002

Jezuitská 17, Brno, Česká republika

Akcionáři

Statutární město Brno, IČ: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1, Česká republika, Brno, 602 00

od 21. 9. 2017

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 11. 1999

Živnosti

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 6. 5. 2009
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 6. 5. 2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 14. 11. 2001
Zednictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 11. 2001
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 11. 1999

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).