Hlavní navigace

STAREZ - SPORT, a.s.

Firma STAREZ - SPORT, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4174, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 716 987 430 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26932211

Sídlo:

Křídlovická 911/34, Brno Staré Brno, 603 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

21. 6. 2004

DIČ:

CZ26932211

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
55 Ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
73110 Činnosti reklamních agentur
855 Ostatní vzdělávání
90020 Podpůrné činnosti pro scénická umění
93190 Ostatní sportovní činnosti
9329 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
93290 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
96040 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4174, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

STAREZ - SPORT, a.s. od 4. 2. 2015

Obchodní firma

STAREZ - SPORT, a.s. od 3. 7. 2015

Obchodní firma

STAREZ - SPORT, a.s. do 3. 7. 2015 od 16. 3. 2015

Obchodní firma

STAREZ - SPORT, a.s. do 16. 3. 2015 od 21. 6. 2004

Obchodní firma

STAREZ - SPORT, a.s. do 4. 2. 2015 od 4. 12. 2014

Obchodní firma

STAREZ - SPORT, a.s. do 4. 12. 2014 od 4. 12. 2014

Obchodní firma

STAREZ - SPORT, a.s. do 8. 10. 2014 od 8. 10. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 21. 6. 2004

adresa

Křídlovická 911/34
Brno 60300 od 24. 9. 2013

adresa

Porážka 2
Brno 60200 do 1. 11. 2011 od 23. 2. 2005

adresa

Křídlovická 911/34
Brno 60200 do 23. 2. 2005 od 21. 6. 2004

Předmět podnikání

Masérské, rekondiční a regenerační služby od 1. 2. 2016

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 12. 1. 2016

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání a fitness od 8. 10. 2014

Hostinská činnost od 30. 9. 2013

Provozování solárií od 4. 7. 2013

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání do 8. 10. 2014 od 6. 5. 2013

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 28. 5. 2009

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k rehabilitaci a rekondici do 28. 5. 2009 od 25. 10. 2005

organizování sportovních soutěží do 28. 5. 2009 od 25. 10. 2005

ubytovací služby do 28. 5. 2009 od 25. 10. 2005

reklamní činnost a marketing do 28. 5. 2009 od 25. 10. 2005

realitní činnost do 28. 5. 2009 od 21. 6. 2004

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 8.12.2020 o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem: a)Základní kapitál společnosti STAREZ - SPORT, a.s., se zvyšuje na částku 716 987 430,- Kč, slovy: sedm set šestnáct milionů devět set osmdesát sedm tisíc čtyři sta třicet korun českých, tj. o částku ve výši 11.985.000,- Kč slovy: jedenáct milionů devět set osmdesát pět tisíc korun českých, s tím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku. Důvodem tohoto zvýšení je získání pro společnost hospodářsky využitelného majetku, provozování a poskytování služeb rekreačního střediska Jasenka v Z ubří u Nového Města na Moravě za účelem zajištění škol v přírodě, adaptačních pobytů pro žáky základních škol, školních výletů, lyžařských výcviků, sportovních kurzů a kempů pro mateřské a základní školy zřizované městem nebo pro školy a školská zařízení zřizovaná jinými subjekty, ozdravné, sportovní a turistické pobyty, vzdělávací a příp. jiné akce s cílem poskytnout ve středisku kvalitní služby spojené se sportovními, rekreačními a rekondičními aktivitami ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který umo žní společnosti další ekonomický rozvoj. b)Bude upsán 1, slovy: jeden, kus kmenové akcie, o jmenovité hodnotě 11.985.000,- Kč slovy: jedenáct milionů devět set osmdesát pět tisíc korun českých, na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá částce ve výši 11.985.000,- Kč, slovy: jedenáct milionů devět set osmdesát pět tisíc korun českých, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 11.985.000,- Kč slovy: jedenáct milionů devět set osmdesát pět tisíc korun českých. Upisovaná akcie bude kmenová, na jméno v listinné podobě a emisní kurs takto upsané akcie se rovná její jmenovité hodnotě. c)Upisovaná akcie uvedená v odstavci za b) bude upsána bez využití přednostního práva stávajícího akcionáře, neboť emisní kurz nově upisované akcie bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem a bude tak nabídnuta k upsání určenému zájemci, a to statutárnímu městu Brnu, IČ 449 92 785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno. d)Upisovaná akcie bude upsána na základě smlouvy o upsání akcie, v souladu s ustanovením § 479 zákona o obchodních korporacích, kterou předem určený zájemce o úpis uzavře se společností STAREZ - SPORT, a.s. za podmínek níže uvedených. Upisování akcie bude zahájeno ihned po přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, přičemž lhůta pro toto upisování končí uplynutím 5, slovy: pěti, dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcie doručen do sídla společnosti STAREZ SPORT, a.s., zapsaného v obchodním rejstříku, které je místem upsání akcie. e)Nově upisovaná akcie bude kmenovou akcií, se kterou jsou spojena stejná práva a povinnosti, jako s ostatními kmenovými akciemi, které společnost doposud vydala. f)Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci a) tohoto rozhodnutí. g)Jediný akcionář rozhoduje, v souladu s rozhodnutím Rady města Brna ze dne 11. listopadu 2020 a Zastupitelstva města Brna ze dne 10. listopadu 2020, o schválení předmětu nepeněžitého vkladu statutárního města Brna, které je jediným akcionářem společnosti , kterým bude zcela splacen emisní kurz upsané akcie (jehož vnesením bude splněna vkladová povinnost), a kterým je rekreační středisko Jasenka v Zubří u Nového Města na Moravě a který je tvořen následujícími pozemky a stavbami -pozemek p.č. 366, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 422 m2, jehož součástí je stavba č. ev. 68, jiná stavba, -pozemek p.č. 369, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 637 m2, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 57, -pozemek p.č. 370, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 58, -pozemek p.č. 371, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 59, -pozemek p.č. 372, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 60, -pozemek p.č. 373, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 61, -pozemek p.č. 374, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 62, -pozemek p.č. 375, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 63, -pozemek p.č. 376, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 64, -pozemek p.č. 377, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 65, -pozemek p.č. 378, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 66, -pozemek p.č. 379, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 67, -pozemek p.č. 364/2, lesní pozemek o výměře 679 m2 , -pozemek p.č. 367, ostatní plocha o výměře 2520 m2, manipulační plocha, -pozemek p.č. 380/1, ostatní plocha o výměře 18 606 m2, manipulační plocha, -pozemek p.č. 380/2, ostatní plocha o výměře 522 m2, sportoviště a rekreační plocha, -pozemek p.č. 614/2, lesní pozemek o výměře 150 m2, -pozemek p.č. 754/2, ostatní plocha o výměře 333 m2, jiná plocha, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 17 pro k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě, obec Zubří, okres Žďár nad Sázavou, vedeném v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, pro Statutární město Brno, Domini kánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, jejichž podrobný popis je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. Nepeněžitý vklad byl oceněn Znaleckým posudkem č. ZU 5805-092/2020 ze dne 14.09.2020 vypracovaným společností ZNALCI A ODHADCI znalecký ústav, spol. s r.o., Nám. 28. října 3, 602 00 Brno, IČO: 255 77 298, na částku ve výši 11.985.000,- Kč slovy: jedenáct milionů devět set osmdesát pět tisíc korun českých, a touto částkou se bude zcela započítávat na emisní kurs upisované akcie, jak je uvedeno v písmenu b) toh oto rozhodnutí. h) Za tento vklad bude vydán statutárnímu městu Brnu 1, slovy: jeden, kus kmenové akcie, na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 11.985.000,- Kč, slovy: jedenáct milionů devět set osmdesát pět tisíc korun českých, na jednu akcii. Ke vnesení tohoto vkladu dojde uzavřením smlouvy o vkladu, respektive předáním písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci, jejichž návrh bude zaslán statutárnímu městu Brnu spolu s výzvou k fyzickému předání tohoto nepeněžitého vkladu, ve lhůt ě nejpozději do 15, slovy: patnácti, dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy ode dne upsání akcií, na adrese sídla společnosti STAREZ SPORT, a.s., která je zároveň místem pro splacení (vnesení) tohoto nepeněžitého vkladu. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu činí 5, slovy: pět, dnů a tato počíná běžet ode dne doručení návrhu smlouvy o vkladu, respektive písemného prohlášení, o vnesení nemovité věci, statutárnímu městu Brnu. od 8. 12. 2020

Jediný akcionář rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. z částky 874.366.430,- Kč, slovy: osm set sedmdesát čtyři milionů tři sta šedesát šest tisíc čtyři sta třicet korun českých, na částku 705.002.430,- Kč, slovy: sedm set pět milionů dva tisíce čtyři sta třicet korun českých, tedy o částku 169.364.000,- Kč, slovy: sto šedesát devět milionů tři sta šedesát čtyři tisíc korun českých, vzetím 7, slovy: sedmi, kusů kmenových akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 169.364 .000,- Kč, slovy: sto šedesát devět milionů tři sta šedesát čtyři tisíc korun českých, číselné označení 001-004, 011, 012 a 022, z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na bezplatné vzetí akcií z oběhu a jejich zničením, a to z důvodu úhrady kumulovan é ztráty ke dni 31.12.2018 a převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, a to tak, že částka 169.346.740,30 Kč, slovy: sto šedesát devět milionů tři sta čtyřicet šest tisíc sedm set čtyřicet korun českých třicet haléřů, bude použita na úhradu z tráty společnosti a částka 17.259,70 Kč, slovy: sedmnáct tisíc dvě stě padesát devět korun českých sedmdesát haléřů, bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty společnosti. Akcionář je povinen akcie, ohledně nichž akceptoval veřejný návr h smlouvy, ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne zápisu výše sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku předložit společnosti. do 25. 2. 2020 od 5. 2. 2020

Statutární město Brno dne 22.10.2014 (na základě usnesení Rady města Brna ze dne 24.09.2014) zastoupené primátorem města Brna panem Bc. Romanem Onderkou, MBA, jako jediný akcionář společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýše ní základního kapitálu společnosti STAREZ-SPORT, a.s. uspáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3 000 000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých), a to z dosavadní výše 871 366 430,-Kč (slovy: osm set sedmdesát jeden mi lion tři sta šedesát šest tisíc čtyři sta třicet korun českých) na částku 874 366 430,-Kč (slovy: osm set sedmdesát čtyři milionů tři sta šedesát šest tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) zákla dní kapitál bude zvýšen upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 3 000 000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře-statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn v yužít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínaje ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, a to v sídle akciové společnosti S TAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Křídlovická 911/34 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představitelem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3 000 000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) a v emisním kurzu 3 000 000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých), e) v případě, že akcie neb ude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určenému zájemci - statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kurzu 3 000 000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) formou u zavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT a.s. v Brně, Křídlovická 911/34 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, v edený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-1393300227/0100. do 4. 12. 2014 od 4. 12. 2014

Statutární město Brno dne 06.08.2014 (na základě usnesení Rady města Brna ze dne 16.07.2014) zastoupené primátorem města Brna panem Bc. Romanem Onderkou, MBA, jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ-SPORT, a.s. upsáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10 254 000,-Kč (slovy: deset milionů dvě stě padesát čtyři tisíc korun českých), a to z dosavadní výše 861 112 430,- Kč (slovy: osm set šedesát jeden milion jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) na částku 871 366 430,-Kč (slovy: osm set sedmdesát jeden milion tři sta šedesát šest tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že se upisování akcií nad tu to částku nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 10 254 000,-Kč (slovy: deset milionů dvě stě padesát čtyři tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akci onáře-statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce počínaje ode dne doručení návrhu na uza vření smlouvy o upsání akcie, a to v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Křídlovická 911/34 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzav ření smlouvy, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva, oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 254 000,-Kč (slovy: deset milionů dvě stě padesát čtyři tisíc korun českých) a v emisním ku rzu 10 254 000,-Kč (slovy: deset milionů dvě stě padesát čtyři tisíc korun českých) e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určenému zájemci - statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití př ednostního práva je možno akcii upsat v emisním kurzu 10 254 000,-Kč (slovy: deset milionů dvě stě padesát čtyři tisíc korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.. v Brně, Křídlovická 911/34 ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce, která počne běžet plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsané akcie do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-1393300227/0100. do 8. 10. 2014 od 8. 10. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 14. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 6 do 3. 7. 2015 od 14. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 3. 7. 2015 od 14. 7. 2014

Jediný akcionář rozhodl dne 26. 6. 2013 takto: - důvodem snížení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. je úhrada ztráty a převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, a to tak, že částka 117.180.873,49 Kč bude použita na úhradu ztráty společnosti a částka 15.819.126,51 Kč bude p řevedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty společnosti, - základního kapitál společnosti STAREZ - SPORT, a.s. se snižuje z částky 994, 112.430,- Kč na částku 861.112.430 Kč, tedy o 133.000.000,- Kč, - základní kapitál společnosti STAREZ - SPORT, a.s. se snižuje vzetím akcíí z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na bezplatné vzetí akcií z oběhu a jejich zničením, kdy z oběhu bude vzat 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě s číselným oz načením 023 ve jmenovité hodnotě 133.000.000,- Kč, - pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne stanovené částky, o kterou má být snížen základní kapitál, mění se postup při snižování základního kapitálu na postup podle § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku, a současně pověřuje představenstvo společnosti k podání návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionářem přijat veřejný návrh smlouvy, - stanoví akcionáři lhůtu pro předložení listinných akcií vzatých z oběhu společnosti ke zničení v termínu do 14 dnů po provedení zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. do 16. 8. 2013 od 4. 7. 2013

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 23.3.2011. do 28. 11. 2012 od 23. 6. 2011

Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Bc. Romana Onderky, MBA, v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ-SPORT, a.s. upsáním nové akcie t akto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 9.000.000,-Kč (slovy devět milionů korun českých), a to z dosavadní výše 985.112.430,-Kč ( slovy devět set osmdesát pět milionů jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) na novou výši 994.1 12.430,-Kč (slovy devět set devadesát čtyři miliony jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové akcie kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 9.000.000,-Kč (slovy devět milionů korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT,a.s., v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzav ření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmonové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 9.000.000 Kč (slovy devět milionů korun českých) a v emisním kursu 9.000.000,-Kč (slovy devět milionů korun č eských) e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 9.000.000,-Kč (slovy devět milionů korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s., v Brně, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm.c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o up sání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. do 23. 6. 2011 od 5. 5. 2011

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 29.9.2010. do 28. 11. 2012 od 11. 11. 2010

Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Bc. Romana Onderky, MBA, v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. upsáním nové akc ie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 14.200.000,- Kč (slovy čtrnáct milionů dvě stě tisíc korun českých), a to z dosavadní výše 970.912.430,- Kč (slovy devět set sedmdesát milionů devět set dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) na n ovou výši 985.112.430,-- Kč (slovy devět set osmdesát pět milionů jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 14.200.000,- Kč (slovy čtrnáct milionů dvě stě tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT,a.s., v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uza vření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 14.200.000,- Kč (čtrnáct milionů dvě stě tisíc korun českých) a v emisním kursu 14.200.000,- Kč (slovy čtrnáct milionů dvě stě tisíc korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 14.200.000,- Kč (slovy čtrnáct milionů dvě stě tisíc korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT,a.s., v Brně, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uz avření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. do 11. 11. 2010 od 15. 10. 2010

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 01.06.2010. do 28. 11. 2012 od 22. 7. 2010

Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Bc. Romana Onderky, MBA, v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. upsáním nové ak cie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 77.800.000,-Kč (slovy sedmdesát sedm milionů osm set tisíc korun českých), a to z dosavadní výše 893.112.430,-Kč (slovy osm set devadesát tři miliony jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českýc h) na novou výši 970.912.430,-Kč (slovy devět set sedmdesát milionů devět set dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 78.800.000,-Kč (slovy sedmdesát sedm milionů osm set tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Br na, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ ? SPORT, a.s., v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uz avření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 77.800.000,-Kč (slovy sedmdesát sedm milionů osm set tisíc korun českých) a emisním kursu 77.800.000,- Kč (slo vy sedmdesát sedm milionů osm set tisíc korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez použití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 77.800.000,-Kč (slovy sedmdesát sedm milionů osm set tisíc korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a .s., v Brně, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrh u na uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. do 22. 7. 2010 od 21. 6. 2010

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 23.3.2010. do 28. 11. 2012 od 20. 4. 2010

Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Bc. Romana Onderky, MBA, v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. upsáním nové akc ie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 133.000.000,-Kč (slovy jedno sto třicet tři miliony korun českých), a to z dosavadní výši 760.112.430,-Kč (slovy sedm set šedesát milionů jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) na novou výši 893.112.430,-Kč (slovy osm set devadesát tři miliony jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 133.000.000,-Kč (slovy jedno sto třicet tři miliony korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s., v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uz avření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 133.000.000,-Kč (slovy jedno sto třicet tři miliony korun českých) a v emisním kursu 133.000.000,-Kč (slovy je dno sto třicet tři miliony korun českých) e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 133.000.000,-Kč (slovy jedno sto třicet tři miliony korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s., v Brně, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uz avření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. do 20. 4. 2010 od 31. 3. 2010

Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Bc. Romana Onderky, MBA, v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ-SPORT, a.s. upsáním nové akcie t akto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 133.000.000,-Kč (slovy: jedno sto třicet tři miliony korun českých), a to z dosavadní výše 760.112.430,-Kč (slovy sedm set šedesát milionů jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) na novou výši 893.112.430,-Kč (slovy osm set devadesát tři miliony jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 133.000.000,-Kč (slovy jedno sto třicet tři miliony korun českých), a to peněžitým kladem jediného akcionáře - statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavř ení smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 133.000.000,-Kč (slovy jedno sto třicet tři miliony korun českých) a v emisním kursu 133.000.000,-Kč (slovy je dno sto třicet tři miliony korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 133.000.000,-Kč (slovy jedno sto třicet tři miliony korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brn ě, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavř ení smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. do 24. 3. 2010 od 12. 2. 2010

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 20.10.2009. do 28. 11. 2012 od 28. 1. 2010

Společnost město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Romana Onderky v působnosti valné hromady: 1. bere na vědomí zprávu představenstva ke zvýšení základního kapitálu akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. nepeněžitým vkladem podle ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, 2. rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ-SPORT, a.s. upsáním nových akcií takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 115.685.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct miliónů šest set osmdesát pět tisíc korun českých), a to z dosavadní výše 644.427.430,-Kč (slovy šest set čtyřicet čtyři miliony čtyři sta dvacet sedm tisíc čtyři sta třicet korun českých) na novou výši 760.112.430,-Kč (slovy sedm set šedesát miliónů jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním dvou nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, a to: - 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých), která bude upsána nepeněžitým vkladem jediného akcionáře-statutárního města Brna, - 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 115.000.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct miliónů korun českých), která bude upsána peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého zákonného přednostního práva na upsání nové akcie, která se upisuje peněžitým vkladem, přičemž toto právo je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající o de dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a to v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s., v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn př edstavenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití svého přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě a emisním kurzu 115.000.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct milionů korun českých), e) v případě, že u akcie upisované peněžitým vkladem nedojde k úpisu s využitím přednostního práva jediným akcionářem, jakož i v případě akcie upisované nepeněžitým vkladem, kde akcionáři přednostní právo ze zákona nepřísluší, bude upsání akcií nabídnuto určitému zájemci ? jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem - jediným akcionářem statutárním městem Brnem je možno akcie upsat formou uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v emisním kurzu upisovaných akcií shodném s jejich jmenovitou hodn otou, tj. v emisním kurzu 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých) a 115.000.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct milionů korun českých), ve lhůtě 1-ho (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v písm. c), v s ídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce- jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií splácených peněžitými vklady do 14-ti (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na účet společnosti č. 35-4659390287/0100 vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s. pobočka Brno; nepeněžitý vkl ad bude splacen ve lhůtě do 14-ti (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2, h) předmětem nepeněžitého vkladu bude projektová dokumentace "Studie rekonstrukce a využití haly Rondo a Rekonstrukce objektu Rondo" tak, jak je tento nepeněžitý vklad blíže popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 035/2009 vyhotoveným dne 08.04.2009 znalcem - obch. spol. TOP AUDITING, s.r.o, se sídlem Brno, Kotlářská 931/53, PSČ: 602 00, IČ: 454 77 639 (jmenovaným k tomuto účelu usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 1 Nc 6061/2009-8 ze dne 06.02.2009, které nabylo právní moci dne 07.03.2009), kterým byl nep eněžitý vklad oceněn částkou 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých). Jediný akcionář prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného peněžitého vkladu, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, jak je výše popsán, s tím, že tento je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, přičemž za tento nepeněžitý vklad v hodnotě 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých) bude upisovateli vydána jedna nová kmenová akcie na jméno, v listinné hodnotě 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých). do 9. 11. 2009 od 9. 11. 2009

Společnost město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Romana Onderky v působnosti valné hromady: 1. bere na vědomí zprávu představenstva ke zvýšení základního kapitálu akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. nepeněžitým vkladem podle ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, 2. rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ-SPORT, a.s. upsáním nových akcií takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 115.685.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct miliónů šest set osmdesát pět tisíc korun českých), a to z dosavadní výše 644.427.430,-Kč (slovy šest set čtyřicet čtyři miliony čtyři sta dvacet sedm tisíc čtyři sta třicet korun českých) na novou výši 760.112.430,-Kč (slovy sedm set šedesát miliónů jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním dvou nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, a to: - 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých), která bude upsána nepeněžitým vkladem jediného akcionáře-statutárního města Brna, - 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 115.000.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct miliónů korun českých), která bude upsána peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého zákonného přednostního práva na upsání nové akcie, která se upisuje peněžitým vkladem, přičemž toto právo je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající o de dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a to v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s., v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn př edstavenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití svého přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě a emisním kurzu 115.000.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct milionů korun českých), e) v případě, že u akcie upisované peněžitým vkladem nedojde k úpisu s využitím přednostního práva jediným akcionářem, jakož i v případě akcie upisované nepeněžitým vkladem, kde akcionáři přednostní právo ze zákona nepřísluší, bude upsání akcií nabídnuto určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem - jediným akcionářem statutárním městem Brnem je možno akcie upsat formou uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v emisním kurzu upisovaných akcií shodném s jejich jmenovitou hodn otou, tj. v emisním kurzu 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých) a 115.000.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct milionů korun českých), ve lhůtě 1-ho (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v písm. c), v s ídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce- jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií splácených peněžitými vklady do 14-ti (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na účet společnosti č. 35-4659390287/0100 vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s. pobočka Brno; nepeněžitý vkl ad bude splacen ve lhůtě do 14-ti (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2, h) předmětem nepeněžitého vkladu bude projektová dokumentace "Studie rekonstrukce a využití haly Rondo a Rekonstrukce objektu Rondo" tak, jak je tento nepeněžitý vklad blíže popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 035/2009 vyhotoveným dne 08.04.2009 znalcem - obch. spol. TOP AUDITING, s.r.o, se sídlem Brno, Kotlářská 931/53, PSČ: 602 00, IČ: 454 77 639 (jmenovaným k tomuto účelu usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 1 Nc 6061/2009-8 ze dne 06.02.2009, které nabylo právní moci dne 07.03.2009), kterým byl nep eněžitý vklad oceněn částkou 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých). Jediný akcionář prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného peněžitého vkladu, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, jak je výše popsán, s tím, že tento je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, přičemž za tento nepeněžitý vklad v hodnotě 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých) bude upisovateli vydána jedna nová kmenová akcie na jméno, v listinné hodnotě 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých). do 28. 1. 2010 od 9. 11. 2009

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 26.5.2009. do 28. 11. 2012 od 3. 9. 2009

Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Romana Onderky v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. upsáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 90.000.000,- Kč (slovy devadesát milionů korun českých), a to z dosavadní výše 554.427.430,- Kč (slovy pět set padesát čtyři miliony čtyři sta dvacet sedm tisíc čtyři sta třicet korun českých) na novou v ýši 644.427.430,- Kč (slovy šest set čtyřicet čtyři miliony čtyři sta dvacet sedm tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 90.000.000,- Kč (slovy devadesát milionů korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavř ení smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 90.000.000,- Kč (slovy devadesát milionů korun českých) a v emisním kursu 90.000.000,- Kč (slovy devadesát mil ionů korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 90.000.000,- Kč (slovy devadesát milionů korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT,a.s. v Brně, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. do 3. 9. 2009 od 28. 5. 2009

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 24.7.2007. do 28. 11. 2012 od 20. 10. 2007

Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Romana Onderky v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. upsáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.274.000,- Kč (slovy čtyři miliony dvě sta sedmdesát čtyři tisíce korun českých), a to z dosavadní výše 550.153.430,-- Kč (slovy pět set padesát milionů jedno sto padesát tři tisíce čtyři sta třicet kor un českých) na novou výši 554.427.430,-- Kč (slovy pět set padesát čtyři miliony čtyři sta dvacet sedm tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 4.274.000,- Kč (slovy čtyři miliony dvě sta sedmdesát čtyři tisíce korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uz avření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4.274.000,- Kč (slovy čtyři miliony dvě sta sedmdesát čtyři korun českých) a v emisním kursu 4.274.000,- Kč (s lovy čtyři miliony dvě sta sedmdesát čtyři tisíce korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 4.274.000,- Kč (slovy čtyři miliony dvě sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ - S PORT, a.s. v Brně, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. do 20. 10. 2007 od 14. 8. 2007

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 27.07.2006. do 28. 11. 2012 od 7. 11. 2006

Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Richarda Svobody v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. upsáním nové akcie takto : a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 16.758.000,- Kč (slovy šestnáct milionů sedm set padesát osm tisíc korun českých), a to z dosavadní výše 533.395.430,- Kč (slovy pět set třicet tři milionů tři sta devadesát pět tisíc čtyři sta třicet ko run českých) na novou výši 550.153.430,- Kč (slovy pět set padesát milionů jedno sto padesát tři tisíce čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 16.758.000,- Kč (slovy šestnáct milionů sedm set padesát osm tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brno, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonávat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení zákla dního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na u zavření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 16.758.000,- Kč (slovy šestnáct milionů sedm set padesát osm tisíc korun českých) a v emisním kursu 16.758.000 ,- Kč (slovy šestnáct milionů sedm set padesát osm tisíc korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu město Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 16.758.000,- Kč (slovy šestnáct milionů sedm set padesát osm tisíc korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zaslání m návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. do 7. 11. 2006 od 24. 8. 2006

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hormady ze dne 16.3.2006. do 28. 11. 2012 od 15. 5. 2006

Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana PhDr. Richarda Svobody v působnosti valné hromady: 1) bere na vědomí zprávy představenstva o zvýšení základního kapitálu akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. nepeněžitými vklady podle ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, 2) rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. upsáním nových akcií takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 477.831.430,- Kč (slovy čtyři sta sedmdesát sedm milionů osm set třicet jeden tisíc čtyři sta třicet korun českých), a to z dosavadní výše 55.564.000,-- Kč (slovy padesát pět milionů pět set šedesát čtyř i tisíce korun českých) na novou výši 533.395.430,- Kč (slovy pět set třicet tři miliony tři sta devadesát pět tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním pěti nových kmenových akcií najméno, v listinné podobě, a to: - 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 8.565.000,-- Kč (slovy osm milionů pět set šedesát pět tisíc korun českých), - 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 180.650.000,-- Kč (slovy jedno sto osmdesát milionů šest set padesát tisíc korun českých), - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 35.801.000,-- Kč (slovy třicet pět milionů osm set jeden tisíc korun českých), - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 207.815.430,-- Kč (slovy dvě sta sedm milionů osm set patnáct tisíc čtyři sta třicet korun českých), - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 45.000.000,-- Kč (slovy čtyřicet pět milionů korun českých). Akcie ve jmenovité hodnotě 8.565.000,-- Kč (slovy osm milionů pět set šedesát pět tisíc korun českých), akcie ve jmenovité hodnotě 35.801.000,-- Kč (slovy třicet pět milionů osm set jeden tisíc korun českých) a akcie ve jmenovité hodnotě 45.000.000,- Kč ( slovy čtyřicet pět milionů korun českých) budou upsány peněžitými vklady, akcie ve jmenovité hodnotě 180.650.000,-- Kč (slovy jedno sto osmdesát milionů šest set padesát tisíc korun českých) a 207.815.430,-- Kč (slovy dvě stě sedm milionů osm set patnáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) budou upsány nepeněžitými vklady. c) Přednostní právo k úpisu akcií se neuplatní, a to ohledem na úpis akcií nepeněžitými vklady, kdy toto právo akcionáři nepřísluší, a s ohledem na vzdání se přednostního akcionářem, pokud se týká úpisu peněžitými vklady. Upsání všech nových akcií bude n abídnuto určitému zájemci: jedinému akcionáři - statutárnímu městu Brnu formou uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v emisním kurzu upisovaných akcií shodném s jejich jmenovitou hodnotou, ve lhůtě 1-ho (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujíc ího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce - jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenst vem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. d) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií splácených peněžitými vklady do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. Nepeněžitý vklad bude splacen ve lhůtě do 14-ti (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2. e) Předmětem nepeněžitého vkladu budou: 1. 1.1. nemovitosti, a to: - budova č.p. 911, Staré Brno, občanská vybavenost, stojící na pozemích p.č. 1410/1 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1410/5 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1419/6 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1419/11 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1419/13 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 1419/14 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 1327/23 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1327/120 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1327/121 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1409/2 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1409/3 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1409/4 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1410/1 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 1410/4 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1410/5 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 1410/6 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1410/7 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1410/8 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1410/9 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1410/10 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1419/6 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 1419/11 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 1419/12 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1419/13 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 1419/14 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, pro obec Brno, katastrální území Staré Brno na listu vlastnictví č. 10001, se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zejm. včetně vedlejších staveb (energoblok, přístřešek) a venkovních úprav, 1.2. majetek nehmotný, 1.3. majetek movitý - samostatné věci movité a soubory movitých věcí, drobný hmotný majetek, ostatní drobný majetek, tak, jak je toto vše blíže popsáno a oceněno znaleckým posudkem č. 2011 vyhotoveným dne 25. 4. 2005 znalcem Ing. Karlem Abrahamem, (jmenovaným k tomuto účelu usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6004/2005 - 7 ze dne 18. 1. 2005), kterým byl nepeněž itý vklad oceněn částkou 180.650.000,-- Kč (slovy jedno sto osmdesát miliónů šest set padesát tisíc korun českých). Jediný akcionář prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného nepeněžitého vkladu, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, jak je výše popsán, s tím, že tento je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, přičemž za tento nepeněžitý vklad v hodnotě 180.650.000,- Kč (slovy jedno sto osmdesát miliónů šest set padesát tisíc korun českých) bude upisovateli vydána jedna nová kmenová akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 180.650.000,- Kč (slovy jedno sto osmdesát miliónů šest set padesát tisíc korun českých). 2. 2.1. nemovitosti, a to: - pozemek p.č. 905/28 ostatní plocha a stavba lávky na pozemku, - pozemek p.č. 908/2 louka a stavba lávky na pozemku, - pozemek p.č. 910/4 vodní plocha a stavba lávky na pozemku, - část pozemku p.č. 911/1 ostatní plocha o výměře 2.187 m2 a část pozemku p.č. 911/3 ost. plocha o výměře 1 m2 označené dle geometrického plánu č. 1026-169/2004 vyhotoveného společností G.K.S. spol. s r.o. jako p.č. 911/5 o celkové výměře 2.188 m2, - budova - objekt občanské vybavenosti, na pozemku p.č. 911/2, - pozemek p.č. 911/2 zastavěná plocha a nádvoří,- - část pozemku p.č. 912/1 ostatní plocha o výměře 23.690 m2 označená dle geometrického plánu č. 1026-169/2004 vyhotoveného společností G.K.S. spol. s r.o. jako p.č. 912/18, - budova - objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 912/2, - pozemek p.č. 912/2 zastavěná plocha a nádvoří, - budova - objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 912/3, - pozemek p.č. 912/3 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 912/15 vodní plocha, - pozemek p.č. 913/2 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/1 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/2 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/4 ostatní plocha, - část pozemku p.č. 915/6 ostatní plocha o výměře 4.074 m2 označená dle geometrického plánu č. 1026-169/2004 vyhotoveného společností G.K.S. spol. s r.o. jako p.č. 915/23, - pozemek p.č. 915/7 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/8 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/9 vodní plocha, - pozemek p.č. 915/10 vodní plocha, - pozemek p.č. 915/13 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/14 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/15 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/16 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/17 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/20 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/21 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/22 ostatní plocha, - budova - objekt občanské vybavenosti č.p. 322, na pozemku p.č. 916, - pozemek p.č. 916 zastavěná plocha a nádvoří, - budova - objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 917, - pozemek p.č. 917 zastavěná plocha a nádvoří, - budova - objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 918, - pozemek p.č. 918 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 919 ostatní plocha, hřiště, - pozemek p.č. 920/1 ostatní plocha, - pozemek p.č. 920/3 ostatní plocha, - pozemek p.č. 920/4 ostatní plocha, - pozemek p.č. 920/5 ostatní plocha, - pozemek p.č. 920/8 ostatní plocha, - pozemek p.č. 920/9 ostatní plocha, - pozemek p.č. 920/10 ostatní plocha, - pozemek p.č. 920/11 ostatní plocha, - pozemek p.č. 922/1 vodní plocha, - pozemek p.č. 922/2 vodní plocha, - pozemek p.č. 923/1 ostatní plocha, - pozemek p.č. 923/2 ostatní plocha, - pozemek p.č. 923/3 ostatní plocha, - pozemek p.č. 923/4 ostatní plocha, hřiště, - pozemek p.č. 923/5 ostatní plocha, - pozemek p.č. 923/6 ostatní plocha, - budova - objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 923/7, - pozemek p.č. 923/7 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 923/8 ostatní plocha, - pozemek p.č. 923/9 ostatní plocha, - pozemek p.č. 923/11 ostatní plocha, - pozemek p.č. 923/14 ostatní plocha, - pozemek p.č. 923/15 ostatní plocha, - pozemek p.č. 923/16 ostatní plocha, - pozemek p.č. 924 ostatní plocha, - pozemek p.č. 925 ostatní plocha, - pozemek p.č. 926/1 ostatní plocha, - pozemek p.č. 926/2 ostatní plocha, - pozemek p.č. 927 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, - budova - objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 928, - pozemek p.č. 928 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 929 ostatní plocha, - budova - objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 930, - pozemek p.č. 930 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 931/1 ostatní plocha, - pozemek p.č. 931/2 ostatní plocha, - pozemek p.č. 931/3 ostatní plocha, - pozemek p.č. 931/4 vodní plocha, - pozemek p.č. 932/1 ostatní plocha, - pozemek p.č. 932/4 ostatní plocha, - pozemek p.č. 933/9 ostatní plocha, - pozemek p.č 889/2 vodní plocha, - pozemek p.č. 889/8 vodní plocha, - pozemek p.č. 889/9 vodní plocha, - pozemek p.č. 889/10 vodní plocha, - pozemek p.č. 889/11 vodní plocha, - pozemek p.č. 889/12 vodní plocha, - pozemek p.č. 889/13 vodní plocha, - pozemek p.č. 889/14 vodní plocha, - pozemek p.č. 889/15 vodní plocha, - lávka přes řeku Svratku na pozemcích p.č. 915/7 a p.č. 920/4, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, pro obec Brno, katastrální území Pisárky na listu vlastnictví č. 10001, - ideální jedna polovina pozemku p.č. 915/18 ostatní plocha zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, pro obec Brno, katastrální území Pisárky na listu vlastnictví č. 1044, - ideální jedna polovina pozemku p.č. 915/19 ostatní plocha zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, pro obec Brno, katastrální území Pisárky na listu vlastnictví č. 1043, se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. včetně vedlejších staveb, venkovních úprav a trvalých porostů, 2.2. hmotný movitý majetek - stroje, přístroje a zařízení úpravny vody areálu Riviéra, tak, jak je toto vše blíže popsáno a oceněno znaleckým posudkem č. 1928-20/2005 ze dne 29. 4. 2005, jeho dodatkem č. 1 ze dne 29. 8. 2005 a dále dodatkem č. 2 ze dne 18. 11. 2005, vyhotoveným znalcem Ing. Milošem Hrozkem, (jmenovaným k tomuto účelu usnese ním Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6156/2004 - 26 ze dne 28. 12. 2004), kterým byl nepeněžitý vklad oceněn částkou 207.815.430,-- Kč (slovy dvě stě sedm milionů osm set patnáct tisíc čtyři sta třicet korun českých). Jediný akcionář prohlašuje, že je výlučným vlastníkem uvedeného nepeněžitého vkladu, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, jak je výše popsán, s tím, že tento je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, přičemž za te nto nepeněžitý vklad v hodnotě 207.815.430,-- Kč (slovy dvě stě sedm milionů osm set patnáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) bude upisovateli vydána jedna nová kmenová akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 207.815.430,-- Kč (slovy dvě sta sedm milionů osm set patnáct tisíc čtyři sta třicet korun českých). do 15. 5. 2006 od 28. 3. 2006

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 31.3.2005. do 15. 5. 2006 od 11. 8. 2005

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl v souladu s usnesením schůze Rady města Brna č. R4/092 konané dne 10.2.2005 takto: Základní kapitál společnosti STAREZ-SPORT, a.s. se zvyšuje o částku 30.571.000,- Kč, slovy: třicet milionů pětset sedmdesát jedna tisíc korun českých, na celkových 55.564.000,- Kč upsáním 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.571.000,- Kč v  listinné podobě. Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští. S nově vydanou akcií budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Dosavadní akcie, jejich druh, podoba a forma zůstávají nezměněny. Vzhledem k tomu, že akcie se upisuje nepeněžitým vkladem, nebude upisování probíhat s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obch. zák. Akcie, která nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta k upsání jedinému stávajícímu akcionáři - statutárnímu městu Brnu, a to 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.571.000,- Kč v listinné podobě. Jediný akcionář upíše akcie, jejíž emisní kurs se rovná její jmenovité hodnotě ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavře se společností v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být písemně ověřeny. Představenstvo společnosti vypracuje návrh smlouvy a doruč í jej jedinému akcionáři ve lhůtě 14 dnů od právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcie se stanoví v dél ce 30 dnů od doručení jejího návrhu jedinému akcionáři. Schvaluje se, aby emisní kurs 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.571.000,- Kč v listinné podobě byl splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je následující nemovitost: pozemek p.č. 601/1 ostatní plocha o výměře 12.754 m2, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 10001 pro obec Brno, k.ú. Ponava. Nemovitost je podrobně popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 1981 ze dne 10.1.2005 znalce Ing. Karla Abrahama, bytem Brno, Řadová 6, PSČ 623 00, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 28.12.2004 č.j. 50 Nc 6154/2004-9. Na tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydán 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.571.000,- Kč v listinné podobě. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově upsané akcie ve výši 30.571.000,- Kč ve lhůtě 30 dnů od jejího upsání (uzavření smlouvy o upsání akcie) tak, že předá společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. s úředně ověřeným podpisem a  současně fakticky i protokolárně předá společnosti určenou nemovitost. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. Písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. musí vkladatel předat společnosti před podáním návrhu na zápi s zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 11. 8. 2005 od 25. 7. 2005

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 31.1.2005. do 11. 8. 2005 od 23. 2. 2005

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl v souladu s usnesením schůze Rady města Brna č. R4/086 konané dne 9.12.2004 takto: Základní kapitál společnosti STAREZ-SPORT, a.s. se zvyšuje o částku 22.993.000,-Kč na celkových 24.993.000,-Kč upsáním 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 22.993.000,-Kč v listinné podobě. Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno peněžitým vkladem ve výši 22.993.000,-Kč s využitím přednostního práva jediného akcionáře na upisování akcií. Přednostní právo k úpisu nových akcií peněžitým vkladem má dosavadní jediný akcionář. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. S využitím přednostního práva lze upsat nový 1 kus akcie v listinné podobě na jméno, v nominální hodnotě 22.993.000,-Kč, emistní kurs akcie je roven nominální hodnotě. Přednostní právo k úpisu nových akcií lze vykonat v sídle společnosti STAREZ-SPORT,a.s. v Brně, Křídlovická 911/34, PSČ 602 00, přičemž lhůta pro vykonání přednostního práva potrvá patnáct dnů. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionáři představenstv em společnosti doporučeným dopisem. Na stávajících 10 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč lze upsat nově emitovanou akcii, a to 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 22.993.000,-Kč v listinné podobě. Upisovat lze pouze celou akcii. Upisovatel je povinen v této lhůtě splatit emisní kurs nově upsané akcie ve výši 22.993.000,-Kč bezhotovostním převodem na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, číslo účtu 35-4659390287/0100. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou znovu nabídnuty jedinému stávajícímu akcionáři statutárnímu městu Brnu. Upisování akcií peněžitým vkladem bez využití přednostního práva se bude konat v sídle společnosti Brno, Křídlovická 911/34, PSČ 602 00, přičemž emisní kurs akcie bude roven nominální hodnotě akcie a lhůta pro upisování potrvá patnáct dnů. Počátek běhu t éto lhůty bude upisovatelli oznámen představenstvem společnosti doporučeným dopisem. Upisovatel je povinen v této lhůtě splatit emisní kurs nově upsané akcie ve výši 22.993.000,-Kč bezhotovostním převodem na účet společnosti STAREZ-SPORT, a.s. vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, číslo účtu 35-4659390287/0100. do 23. 2. 2005 od 22. 12. 2004

Kapitál

Základní kapitál

vklad 716 987 430 Kč

od 8. 12. 2020

Základní kapitál

vklad 705 002 430 Kč

do 8. 12. 2020 od 25. 2. 2020

Základní kapitál

vklad 874 366 430 Kč

do 25. 2. 2020 od 4. 12. 2014

Základní kapitál

vklad 871 366 430 Kč

do 4. 12. 2014 od 8. 10. 2014

Základní kapitál

vklad 861 112 430 Kč

do 8. 10. 2014 od 16. 8. 2013

Základní kapitál

vklad 994 112 430 Kč

do 16. 8. 2013 od 23. 6. 2011

Základní kapitál

vklad 985 112 430 Kč

do 23. 6. 2011 od 11. 11. 2010

Základní kapitál

vklad 970 912 430 Kč

do 11. 11. 2010 od 22. 7. 2010

Základní kapitál

vklad 893 112 430 Kč

do 22. 7. 2010 od 20. 4. 2010

Základní kapitál

vklad 760 112 430 Kč

do 20. 4. 2010 od 28. 1. 2010

Základní kapitál

vklad 644 427 430 Kč

do 28. 1. 2010 od 3. 9. 2009

Základní kapitál

vklad 554 427 430 Kč

do 3. 9. 2009 od 20. 10. 2007

Základní kapitál

vklad 550 153 430 Kč

do 20. 10. 2007 od 7. 11. 2006

Základní kapitál

vklad 533 395 430 Kč

do 7. 11. 2006 od 15. 5. 2006

Základní kapitál

vklad 55 564 000 Kč

do 15. 5. 2006 od 11. 8. 2005

Základní kapitál

vklad 24 993 000 Kč

do 11. 8. 2005 od 23. 2. 2005

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 23. 2. 2005 od 21. 6. 2004
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 11 985 000 Kč, počet: 1 od 8. 12. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 6 od 25. 2. 2020
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 3 000 000 Kč, počet: 1 od 4. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 254 000 Kč, počet: 1 od 8. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 9 000 000 Kč, počet: 1 od 23. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 14 200 000 Kč, počet: 1 od 11. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 77 800 000 Kč, počet: 1 od 22. 7. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 133 000 000 Kč, počet: 1 do 16. 8. 2013 od 20. 4. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 685 000 Kč, počet: 1 od 28. 1. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 115 000 000 Kč, počet: 1 do 25. 2. 2020 od 28. 1. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 90 000 000 Kč, počet: 1 od 3. 9. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 4 274 000 Kč, počet: 1 od 20. 10. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 16 758 000 Kč, počet: 1 od 7. 11. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 8 565 000 Kč, počet: 1 od 15. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 180 650 000 Kč, počet: 1 od 15. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 35 801 000 Kč, počet: 1 od 15. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 207 815 430 Kč, počet: 1 od 15. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 45 000 000 Kč, počet: 1 od 15. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 30 571 000 Kč, počet: 1 do 25. 2. 2020 od 11. 8. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 25. 2. 2020 od 23. 2. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 22 993 000 Kč, počet: 1 do 25. 2. 2020 od 23. 2. 2005
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 23. 2. 2005 od 21. 6. 2004

Statutární orgán

5 fyzických osob

Bc. Marie Paděrová

Člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 1. 12. 2018

Zemědělská 1672/12, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Antonín Crha

Předseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 1. 12. 2018

vznik funkce: 10. 12. 2018

Žlíbek 486/13, Brno, 625 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Vladan Krásný

Člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 1. 12. 2018

Irkutská 321/8, Brno, 625 00, Česká republika

Petr Lesenský

Člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 1. 12. 2018

Vránova 1160/171, Brno, 621 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. David Trllo

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 1. 12. 2018

vznik funkce: 10. 12. 2018

Táborského nábřeží 832/7, Brno, 639 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Marek Fišer

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2018 - Poslední vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

zánik funkce: 30. 11. 2018

Botanická 51/53a, Brno, 602 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Schwab

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2017 - Poslední vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 30. 11. 2018

zánik funkce: 30. 11. 2018

Nové sady 600/36, Brno, 602 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jakub Koudelka

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2015 - Poslední vztah: 12. 1. 2017

vznik členství: 2. 6. 2015

zánik členství: 31. 12. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2016

Pavlovská 505/18, Brno, 623 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Robert Plaga Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2015 - Poslední vztah: 3. 7. 2015

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 20. 4. 2015

V Újezdech 565/6, Brno, 621 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marek Fišer

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2015 - Poslední vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 2. 12. 2014

Jugoslávská 592/23, Brno, 613 00, Česká republika

Mgr. René Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 2. 2015 - Poslední vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 17. 12. 2014

zánik funkce: 30. 11. 2018

Dykova 1856/23, Brno, 636 00, Česká republika

Ing. Antonín Crha

předseda představenstva

První vztah: 4. 2. 2015 - Poslední vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 17. 12. 2014

zánik funkce: 30. 11. 2018

Žlíbek 486/13, Brno, 625 00, Česká republika

Mgr. Marián Hnát

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2013 - Poslední vztah: 4. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

Dulánek 852/7, Brno, 615 00, Česká republika

Bc. Pavel Sázavský

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2013 - Poslední vztah: 4. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

Jiráskova 244/44, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Petr Kratochvíl

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2013 - Poslední vztah: 4. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

Ruský vrch 122/15, Brno, 624 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ladislav Macek

předseda představenstva

První vztah: 24. 9. 2013 - Poslední vztah: 4. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2010

zánik funkce: 1. 12. 2014

Chopinova 304/3, Brno, 623 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Marie Paděrová

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2013 - Poslední vztah: 4. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

Zemědělská 1672/12, Brno, 613 00, Česká republika

Jiří Zorník

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 4. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2010

zánik funkce: 1. 12. 2014

Stamicova 341/4, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Petr Kratochvíl

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2010 - Poslední vztah: 24. 9. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

Ruský Vrch 15, Brno, 624 00, Česká republika

Mgr. Marián Hnát

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2010 - Poslední vztah: 24. 9. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

Jílkova 122, Brno, 615 00, Česká republika

Bc. Pavel Sázavský

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2010 - Poslední vztah: 24. 9. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

Jaselská 5, Brno, 602 00, Česká republika

Bc. Marie Paděrová

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2010 - Poslední vztah: 24. 8. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

Zemědělská 12, Brno, 613 00, Česká republika

Ladislav Macek

předseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2010 - Poslední vztah: 24. 9. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 25. 11. 2010

Chopinova 304/3, Brno, 623 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Zorník

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2010 - Poslední vztah: 30. 5. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 25. 11. 2010

Stamicova 4, Brno, 623 00, Česká republika

Mgr. Martin Ander Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2010 - Poslední vztah: 30. 12. 2010

vznik členství: 16. 11. 2009

zánik členství: 16. 11. 2010

Oblá 349/6, Brno, 634 00, Česká republika

Ladislav Macek

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2010 - Poslední vztah: 21. 6. 2010

vznik členství: 16. 11. 2009

zánik členství: 23. 3. 2010

Chopinova 304/3, Brno, 623 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

prof. MUDr. Zuzana Brázdová DrSc.

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2007 - Poslední vztah: 30. 12. 2010

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 16. 11. 2010

Rovinka 3, Brno, 614 00, Česká republika

doc. RNDr. Jiří Spousta Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2007 - Poslední vztah: 30. 12. 2010

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 13. 11. 2006

zánik funkce: 16. 11. 2010

Ulička 8, Brno, 623 00, Česká republika

prof. RNDr. Jiří Zlatuška CSc.

předseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2007 - Poslední vztah: 30. 12. 2010

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 13. 11. 2006

zánik funkce: 16. 11. 2010

Banskobystrická 176, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. David Bartůšek

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2007 - Poslední vztah: 30. 12. 2010

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 16. 11. 2010

Botanická 3, Brno, 602 00, Česká republika

Mgr. Jaroslav Suchý

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2007 - Poslední vztah: 30. 12. 2010

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 16. 11. 2010

Bayerova 32, Brno, 602 00, Česká republika

Jan König

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2007

vznik členství: 21. 6. 2004

zánik členství: 9. 11. 2006

vznik funkce: 29. 7. 2004

zánik funkce: 9. 11. 2006

Charbulova 61, Brno, 618 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Vích CSc.

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2007

vznik funkce: 16. 9. 2004

zánik funkce: 9. 11. 2006

Podbělová 14, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Miroslav Hošek

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2007

vznik členství: 16. 9. 2004

zánik členství: 27. 7. 2006

Žarošická 17, Brno, 628 00, Česká republika

Mgr. Jiří Janištin

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2007

vznik funkce: 16. 9. 2004

zánik funkce: 9. 11. 2006

Kotlanova 6, Brno, 628 00, Česká republika

Jan König

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2004 - Poslední vztah: 25. 10. 2005

vznik členství: 21. 6. 2004

Charbulova 61, Brno, 618 00, Česká republika

Ing. Radomír Jonáš

předseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2004 - Poslední vztah: 24. 1. 2007

vznik členství: 21. 6. 2004

zánik členství: 9. 11. 2006

vznik funkce: 21. 6. 2004

zánik funkce: 9. 11. 2006

Bednářova 14, Brno, 619 00, Česká republika

MVDr. Vlastimil Žďárský

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2004 - Poslední vztah: 3. 6. 2005

vznik členství: 21. 6. 2004

zánik členství: 16. 9. 2004

Langrova 815/17, Brno, 627 00, Česká republika

Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva.

od 30. 10. 2017

Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva.

do 30. 10. 2017 od 14. 7. 2014

Způsob jednání: Za společnost jedná jejím jménem představenstvo. Za představenstvo je oprávněn jednat navenek jménem společnosti a společnost zavazovat předseda představenstva samostatně nebo předsedou pověřený člen představenstva. Za společnost podepisuje samostatně buď předseda, nebo předsedou pověřený člen představenstva.

do 14. 7. 2014 od 28. 11. 2012

Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď předseda nebo předsedou pověřený člen představenstva. Za společnost podepisuje samostatně buď předseda nebo předsedou pověřený člen představenstva.

do 28. 11. 2012 od 21. 6. 2004

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Pavel Dvořák

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 1. 12. 2018

třída Kpt. Jaroše 1929/10, Brno, 602 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  KORDIS JMK, a.s.

  Nové sady 946/30, Brno, 602 00

 • Jednatel

  SPAGNOL CZ s.r.o.

  třída Kpt. Jaroše 1929/10, Brno Černá Pole (Brno-střed), 602 00

Roman Bartolšic

Předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 1. 12. 2018

vznik funkce: 18. 12. 2018

Sedláčkova 2902/22, Brno, 628 00, Česká republika

Martin Černý

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 1. 12. 2018

vznik funkce: 18. 12. 2018

Pražská 191/42, Brno, 642 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  DEQIN s.r.o.

  Kaštanová 566/125f, Brno Brněnské Ivanovice, 620 00

Historické vztahy

Pavel Dvořák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2017 - Poslední vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 7. 2. 2017

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 17. 2. 2017

zánik funkce: 30. 11. 2018

třída Kpt. Jaroše 1929/10, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Martin Schwab

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2015 - Poslední vztah: 12. 1. 2017

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2016

Nové sady 600/36, Brno, 602 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Jiří Dvořáček

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2015 - Poslední vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

zánik funkce: 30. 11. 2018

Vltavská 244/21, Brno, 625 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Róbert Čuma

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2015 - Poslední vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 12. 12. 2014

zánik funkce: 30. 11. 2018

Botanická 820/27, Brno, 602 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jarmila Kouřilová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2013 - Poslední vztah: 4. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

Vltavská 244/21, Brno, 625 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ladislav Býček

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2013 - Poslední vztah: 4. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 3. 12. 2010

zánik funkce: 1. 12. 2014

Letovická 1428/5, Brno, 621 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vít Blaha

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2013 - Poslední vztah: 4. 2. 2015

vznik členství: 17. 10. 2012

zánik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 27. 11. 2012

zánik funkce: 1. 12. 2014

Hoblíkova 574/37, Brno, 613 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Vít Blaha

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2012 - Poslední vztah: 24. 1. 2013

vznik členství: 17. 10. 2012

Hoblíkova 574/37, Brno, 613 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jarmila Kouřilová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2010 - Poslední vztah: 24. 9. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

Vltavská 244/21, Brno, 625 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ladislav Býček

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2010 - Poslední vztah: 24. 9. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 3. 12. 2010

Letovická 5, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Stanislav Michalík

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2010 - Poslední vztah: 28. 11. 2012

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 30. 9. 2012

vznik funkce: 3. 12. 2010

zánik funkce: 30. 9. 2012

Kunštátská 31, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Pavel Jankůj

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2010 - Poslední vztah: 30. 12. 2010

vznik členství: 9. 1. 2007

zánik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 28. 4. 2010

zánik funkce: 16. 11. 2010

U luhu 14, Brno, 635 00, Česká republika

Mgr. Jiří Janištin

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2010 - Poslední vztah: 30. 12. 2010

vznik členství: 24. 3. 2010

zánik členství: 16. 11. 2010

Kotlanova 2158/6, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Jan Holík

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2007 - Poslední vztah: 30. 12. 2010

vznik členství: 9. 1. 2007

zánik členství: 16. 11. 2010

Renčova 6, Brno, 621 00, Česká republika

Doc.PhDr. Josef Kůta

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2007 - Poslední vztah: 30. 12. 2010

vznik členství: 9. 1. 2007

zánik členství: 16. 11. 2010

Vaculíkova 10, Brno, 638 00, Česká republika

Ing. Josef Burda

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2007 - Poslední vztah: 30. 12. 2010

vznik členství: 9. 1. 2007

zánik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 26. 1. 2007

zánik funkce: 16. 11. 2010

Černého 8, Brno, 635 00, Česká republika

PaeDr. Roman Fabiánek

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2007 - Poslední vztah: 30. 12. 2010

vznik členství: 9. 1. 2007

zánik členství: 16. 11. 2010

Sedlákova 19, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Pavel Jankůj

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2007 - Poslední vztah: 21. 6. 2010

vznik členství: 9. 1. 2007

U luhu 14, Brno, 635 00, Česká republika

Mgr. Aleš Kvapil

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2007 - Poslední vztah: 21. 6. 2010

vznik členství: 9. 1. 2007

zánik členství: 23. 3. 2010

vznik funkce: 26. 1. 2007

zánik funkce: 23. 3. 2010

Fanderlíkova 6, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Jiří Charvát

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2005 - Poslední vztah: 26. 2. 2007

vznik členství: 21. 6. 2004

zánik členství: 9. 1. 2007

vznik funkce: 19. 1. 2005

zánik funkce: 9. 1. 2007

Obřanská 959/180A, Brno, 614 00, Česká republika

Ing. Oliver Pospíšil

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2005 - Poslední vztah: 26. 2. 2007

vznik funkce: 26. 5. 2005

zánik funkce: 9. 1. 2007

Pod Hájkem 2, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Polívka CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2005 - Poslední vztah: 26. 2. 2007

vznik funkce: 16. 9. 2004

zánik funkce: 9. 1. 2007

Štolcova 81, Brno, 618 00, Česká republika

Jiří Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2005 - Poslední vztah: 26. 2. 2007

vznik funkce: 21. 10. 2004

zánik funkce: 9. 1. 2007

Turgeněvova 16, Brno, 618 00, Česká republika

MVDr. Ing. Ivan Svárovský

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2005 - Poslední vztah: 26. 2. 2007

vznik funkce: 16. 9. 2004

zánik funkce: 9. 1. 2007

Krásného 2, Brno, 636 00, Česká republika

Ing. Milan Šimon

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2004 - Poslední vztah: 30. 8. 2005

vznik členství: 21. 6. 2004

zánik členství: 26. 5. 2005

Botanická 828/45, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Jiří Charvát

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2004 - Poslední vztah: 25. 10. 2005

vznik členství: 21. 6. 2004

Obřanská 959/180A, Brno, 614 00, Česká republika

Mgr. Jaroslav Suchý

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2004 - Poslední vztah: 24. 1. 2007

vznik členství: 21. 6. 2004

zánik členství: 8. 11. 2006

vznik funkce: 21. 6. 2004

zánik funkce: 8. 11. 2006

Bayerova 801/32, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztahy firmy STAREZ - SPORT, a.s.

Akcionáři

Statutární město Brno, IČ: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1, Česká republika, Brno, 602 00

od 25. 8. 2013

Statutární město Brno, IČ: 44992785

Dominikánské nám., Česká republika, Brno

do 25. 8. 2013 od 21. 6. 2004

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 6. 2004

Živnosti

Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 20. 1. 2016
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 16. 12. 2015
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 10. 9. 2013
Provozování solárií
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 29. 5. 2013
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání a fitness
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 11. 2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 6. 2004

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).