Hlavní navigace

PETROTRANS, s.r.o.

Firma PETROTRANS, s.r.o., společnost s ručením omezeným. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 124377, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 16 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25123041

Sídlo:

Střelničná 2221/50, Praha, 182 00

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Datum vzniku:

21. 4. 1997

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

19200 Výroba rafinovaných ropných produktů
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49393 Nepravidelná pozemní osobní doprava
49410 Silniční nákladní doprava
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

C 124377, Městský soud v Praze

Obchodní firma

PETROTRANS, a.s. od 21. 4. 1997

Obchodní firma

PETROTRANS, s.r.o. od 1. 5. 2007

Právní forma

Společnost s ručením omezeným od 1. 5. 2007

Právní forma

Akciová společnost do 1. 5. 2007 od 21. 4. 1997

adresa

Střelničná 2221/50
Praha 18200 od 2. 5. 2016

adresa

Střelničná 2221
Praha 8 18200 do 2. 5. 2016 od 21. 11. 2005

adresa

Dělnická 213/12
Praha 7 17004 do 21. 11. 2005 od 23. 6. 2003

adresa

Trojská 1997/13a
Praha 8 18221 do 23. 6. 2003 od 11. 7. 2001

adresa

Pernerova 48
Praha 8 do 11. 7. 2001 od 21. 4. 1997

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 12. 6. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní. od 12. 6. 2009

výroba a zpracování paliv a maziv od 22. 2. 2005

pronájem a půjčování věcí movitých do 12. 6. 2009 od 21. 10. 2002

silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná osobními vozidly, resp. motocykly do 12. 6. 2009 od 26. 4. 2002

silniční motorová doprava nákladní do 12. 6. 2009 od 30. 6. 1999

opravárenské služby pro provozování silniční motorové dopravy a poradenství v oboru silniční doprava,provozované průmyslovým způsobem do 12. 6. 2009 od 11. 11. 1998

silniční motorová doprava nákladní do 11. 11. 1998 od 22. 10. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží vyloučeného z.č. 455/91 Sb. ve znění pozdějších novel a jeho přílohami do 12. 6. 2009 od 21. 4. 1997

zprostředkování obchodů a služeb s výjimkou činností vyloučených z.č. 455/91 Sb. ve znění pozdějších novel a jeho přílohami do 12. 6. 2009 od 21. 4. 1997

Ostatní skutečnosti

V případě společnosti došlo ke změně právní formy ve smyslu ustanovení § 69d a násl. a § 220zc obchodního zákoníku z akciové společnosti PETROTRANS, a.s. na právní formu společnsti s ručením omezeným s obchodní firmou PETROTRANS, s.r.o. od 1. 5. 2007

Na společnost PETROTRANS, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo obchodní jmění zanikající společnosti ATRANS a.s., IČ 63078376, se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze rejstříkové vložce B 3056. od 24. 9. 2003

Jediný akcionář rozhodl z důvodu posílení vlastních zdrojů společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti PETROTRANS a.s. o Kč 5.000.000,- (slovy: pět milionů korun českých), t. j. z původních Kč 11.000.000,- (slovy: jedenáct milionů korun českých) na Kč 16.000.000,- (slovy: šestnáct milionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých). Jediný akcionář může využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo může vykonat v sídle společnosti, a to ve lhůtě tří měsíců počínající pátým dnem následujícím po dni, v němž nabude právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých) připadá podíl jedné poloviny nové akcie o jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých). Akcie lze upisovat pouze celé. Emisní kurs nových akcií činí Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých). Jediný akcionář společnosti může uzavřít smlouvu o upsání akcií v rozsahu svého přednostního práva v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8:30 hodin do 15:00 hodin ve lhůtě tří měsíců počínající pátým dnem následujícím po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo uveřejní a oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným pro svolání valné hromady ve lhůtě do 10 dnů ode dne, v němž nabude právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář je povinen splatit 30 % emisního kurzu jím upsaných akcií společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií na účet společnosti číslo 27-7436050297/0100, u Komerční banky Praha 8. Zbylou část emisního kursu akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do šesti měsíců ode dne upsání akcií na shora uvedený účet společnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. do 23. 6. 2003 od 14. 1. 2002

Jediný akcionář rozhodl z důvodu posílení vlastních zdrojů společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti PETROTRANS a. s. o Kč 10.000.000,- (slovy: deset milionů korun českých), t. j. z původních Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých) na Kč 11.000.000,- (slovy: jedenáct milionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových listinných kmenových akcií o celkovém počtu deseti kusů znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé nově upsané akcie činí Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých). Jediná akcionář může využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku, toto přednostní právo může vykonat v sídle společnosti, a to počínaje pátým dnem od právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých) může upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých). Emisní kurs nových akcií činí Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých). Jediný akcionář společnosti může upisovat nové akcie v rozsahu svého přednostního práva v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8:30 hodin do 15:00 hodin ve lhůtě tří měsíců počínající pátým dnem následujícím po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu způsobem určeným pro svolání valné hromady ve lhůtě do 5 dnů ode dne, v němž nabude právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář je povinen splatit 30% emisního kurzu jím upsaných akcií společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií na účet společnosti číslo 27-7436030237/0100, u Komerční banky Praha 8. Zbylou část emisního kursu akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do šesti měsíců ode dne upsání akcií na shora uvedený účet společnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. do 14. 1. 2002 od 8. 8. 2001

Jediný akcionář rozhodl z důvodu posílení vlastních zdrojů společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti PETROTRANS a.s. o 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých), tj. z původních 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na 11.000.000,- Kč (slovy: jedenáctmilionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových listinných kmenových akcií o celkovém počtu 10 kusů znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé nově upsané akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Jediný akcionář může využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust.§ 204a obchodního zák., toto přednostní právo může vykonat v sídle společnosti, a to počínaje 15 dnem od právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy:jednostotisíc korun českých) může upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion kosun českých). Emisní kurs nových akcií činí 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Jediný akcionář společnosti může upisovat nové akcie v rozsahu svého přednostního práva v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.30 do 15.00 hodin ve lhůtě 3 měsíců počínající 15 dnem následujícím po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu způsobem určeným pro svolání valné hromady ve lhůtě do 10 dnů ode dne, v němž nabude právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář je povinen splatit 30 % emisního kursu jím upsaných akcií společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií na účet společnosti číslo 19-8836550287/0100 u Komerční banky, a.s. Praha 8. Zbylou část emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 6 měsíců ode dne upsání akcií na shora uvedený účet společnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. do 8. 8. 2001 od 14. 5. 2001

rozsah splacení základního jmění : 100% do 23. 6. 2003 od 21. 4. 1997

akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě do 1. 5. 2007 od 21. 4. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 16 000 000 Kč

od 2. 5. 2016

Základní kapitál

vklad 16 000 000 Kč

do 2. 5. 2016 od 23. 6. 2003

Základní kapitál

vklad 16 000 000 Kč

do 23. 6. 2003 od 26. 4. 2002

Základní kapitál

vklad 11 000 000 Kč

do 26. 4. 2002 od 1. 10. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 1. 10. 2001 od 21. 4. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 15 do 1. 5. 2007 od 26. 4. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 10 do 26. 4. 2002 od 1. 10. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 1. 5. 2007 od 21. 4. 1997

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Paweł Łamacz

jednatel

První vztah: 14. 10. 2019

vznik funkce: 1. 9. 2019

Jawornik 9, Wisla, Polská republika

Dawid Durawa

jednatel

První vztah: 14. 10. 2019

vznik funkce: 1. 9. 2019

Rogowska 36/21, Wrocław, Polská republika

Tomáš Sedlák

jednatel

První vztah: 27. 10. 2016

vznik funkce: 30. 9. 2016

Lažánky 36, 664 71, Česká republika

Historické vztahy

Jacek Dziuba

jednatel

První vztah: 14. 8. 2018 - Poslední vztah: 14. 10. 2019

vznik funkce: 1. 6. 2018

zánik funkce: 31. 8. 2019

Migdalowa 10 m. 15, Varšava, Polská republika

Emanuel Jakisch

jednatel

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 14. 8. 2018

zánik členství: 31. 5. 2018

vznik funkce: 4. 5. 2016

Kasalova 33, Nitra, Slovenská republika

Emanuel Jakisch

jednatel

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 14. 8. 2018

zánik členství: 31. 5. 2018

vznik funkce: 4. 5. 2016

Kasalova 33, Nitra, Slovenská republika

Ing. Radek Nechleba

jednatel

První vztah: 2. 5. 2016 - Poslední vztah: 14. 10. 2019

vznik funkce: 1. 5. 2007

zánik funkce: 31. 8. 2019

Županovická 897/8, Praha, 182 00, Česká republika

Leszek Szelerski

jednatel

První vztah: 8. 4. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2016

vznik funkce: 20. 3. 2013

zánik funkce: 31. 7. 2016

Ottawy 9, Józefoslaw, 055 00, Polská republika

Leszek Szelerski

jednatel

První vztah: 8. 4. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2016

vznik funkce: 20. 3. 2013

zánik funkce: 31. 7. 2016

Ottawy 9, Józefoslaw, 055 00, Polská republika

Mirosław Zubek

jednatel

První vztah: 12. 7. 2011 - Poslední vztah: 1. 7. 2016

vznik funkce: 23. 6. 2011

zánik funkce: 5. 4. 2016

Warszawa, Baletowa 4, 02867, Polská republika

Mirosław Zubek

jednatel

První vztah: 12. 7. 2011 - Poslední vztah: 1. 7. 2016

vznik funkce: 23. 6. 2011

zánik funkce: 5. 4. 2016

Warszawa, Baletowa 4, 02867, Polská republika

Jan Toms

jednatel

První vztah: 12. 6. 2009 - Poslední vztah: 12. 7. 2011

vznik funkce: 28. 5. 2009

zánik funkce: 23. 6. 2011

Račice 48, 411 08, Česká republika

Ing. Radek Nechleba

jednatel

První vztah: 1. 5. 2007 - Poslední vztah: 2. 5. 2016

vznik funkce: 1. 5. 2007

Županovická 897/8, Praha 8, 182 00, Česká republika

ing. Václav Slavík

jednatel

První vztah: 1. 5. 2007 - Poslední vztah: 30. 3. 2009

vznik funkce: 1. 5. 2007

zánik funkce: 13. 1. 2009

Ambrožova 1589/12, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. David Pinka

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2007 - Poslední vztah: 1. 5. 2007

vznik členství: 13. 2. 2007

zánik členství: 1. 5. 2007

Družstevní 686, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Irena Žáčková

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2005 - Poslední vztah: 19. 3. 2007

vznik funkce: 25. 10. 2005

zánik funkce: 5. 9. 2006

Volutova 2523, Praha 5, Česká republika

Miroslav Osiecki

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2005 - Poslední vztah: 1. 5. 2007

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 1. 5. 2007

vznik funkce: 8. 6. 2005

zánik funkce: 1. 5. 2007

Roweckiego 10 m 11, Pulawy, Polská republika

Miroslav Osiecki

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2005 - Poslední vztah: 5. 10. 2005

vznik funkce: 8. 6. 2005

Roweckiego 10 m 11, Pulawy, Polská republika

David Thoma

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2005 - Poslední vztah: 4. 8. 2005

vznik členství: 4. 3. 2005

vznik funkce: 8. 3. 2005

zánik funkce: 6. 6. 2005

Na Švihance 1605/10, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mgr. Jan Duspěva

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2003 - Poslední vztah: 21. 11. 2005

vznik členství: 1. 10. 2003

zánik členství: 21. 9. 2005

Jesenická 3005/8, Praha 10, 106 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  ČEPRO, a.s.

  Dělnická 213/12, Praha, 170 00

David Thoma

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 4. 2003 - Poslední vztah: 13. 5. 2005

vznik členství: 8. 11. 2000

vznik funkce: 8. 4. 2003

Na Švihance 1605/10, Praha 2, 120 00, Česká republika

Dr. Ing. Subodh Kumar MBA

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2003 - Poslední vztah: 3. 11. 2003

vznik členství: 1. 3. 2003

zánik členství: 30. 9. 2003

Hábova 20/1570, Praha 5, 155 00, Česká republika

ing. Václav Slavík

předseda představenstva

První vztah: 28. 4. 2003 - Poslední vztah: 1. 5. 2007

vznik členství: 5. 11. 2001

zánik členství: 1. 5. 2007

vznik funkce: 8. 4. 2003

zánik funkce: 1. 5. 2007

Ambrožova 1589/12, Praha 3, 130 00, Česká republika

ing. Václav Slavík

místopředseda

První vztah: 26. 4. 2002 - Poslední vztah: 28. 4. 2003

vznik členství: 5. 11. 2001

vznik funkce: 7. 11. 2001

Ambrožova 1589/12, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jan Stoklasa

předseda

První vztah: 26. 4. 2002 - Poslední vztah: 28. 4. 2003

vznik funkce: 7. 11. 2001

zánik funkce: 28. 2. 2003

Kočova 516/16, Praha 8, Česká republika

David Thoma

člen

První vztah: 23. 4. 2001 - Poslední vztah: 28. 4. 2003

Na Švihance 1605/10, Praha 2, Česká republika

Ing. Jan Stoklasa

místopředseda

První vztah: 23. 4. 2001 - Poslední vztah: 26. 4. 2002

Kočova 516/16, Praha 8, Česká republika

Ing. Roman Bíža

místopředseda

První vztah: 1. 8. 2000 - Poslední vztah: 23. 4. 2001

Zárubova 505/6, Praha 4, Česká republika

Ing. Václav Slavíček

předseda

První vztah: 1. 8. 2000 - Poslední vztah: 26. 4. 2002

zánik členství: 20. 9. 2001

zánik funkce: 20. 9. 2001

Moravská 2702, Česká Lípa, Česká republika

RNDr. Alojz Uherec

člen

První vztah: 1. 8. 2000 - Poslední vztah: 23. 4. 2001

dlouhodobě v ČR: Čermákova 31/1919, Velké Meziříčí do 23. 4. 2001 od 1. 8. 2000

Slatinská 28, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Pavel Gračko

člen

První vztah: 29. 9. 1999 - Poslední vztah: 29. 9. 1999

Na Lysinách 53, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Beneš

předseda

První vztah: 29. 9. 1999 - Poslední vztah: 1. 8. 2000

Přístavní 212/10, Praha 7, Česká republika

Ing. Pavel Gračko

člen

První vztah: 29. 9. 1999 - Poslední vztah: 29. 9. 1999

Na Lysinách 53, Praha 4, 147 00, Česká republika

Miroslav Pácha

člen

První vztah: 31. 8. 1999 - Poslední vztah: 1. 8. 2000

Měchenická 2560, Praha 4, Česká republika

Václav Nový

člen

První vztah: 21. 4. 1997 - Poslední vztah: 29. 9. 1999

Chvalínská 2082, Roudnice nad Labem, Česká republika

Ing. Karel Ulík

předseda

První vztah: 21. 4. 1997 - Poslední vztah: 29. 9. 1999

Havlíčkova 404, Hradec Králové, Česká republika

Jiří Samek

člen

První vztah: 21. 4. 1997 - Poslední vztah: 31. 8. 1999

Paběnická 795/8, Praha 4, Česká republika

Ing. Dušan Novák

člen

První vztah: 21. 4. 1997 - Poslední vztah: 1. 8. 2000

Michalovická 13, Litoměřice, Česká republika

Ing. Roman Bíža

člen

První vztah: 21. 4. 1997 - Poslední vztah: 1. 8. 2000

Zárubova 505/6, Praha 4, Česká republika

Miroslav Kaliba

místopředseda

První vztah: 21. 4. 1997 - Poslední vztah: 1. 8. 2000

Botevova 3096, Praha 4, Česká republika

Ing. Karel Uhlík

předseda

První vztah: 21. 4. 1997 - Poslední vztah: 21. 4. 1997

Havlíčkova 404, Hradec Králové, Česká republika

Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně.

od 12. 11. 2014

Jménem společnosti jedná každý z jednatelů samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti jednatel připojí svůj podpis spolu s uvedením své funkce.

do 12. 11. 2014 od 1. 5. 2007

Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou předsta- venstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jedna- jí společně alespoň tři členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové před- stavenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, při- pojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti s uvedením své funkce.

do 1. 5. 2007 od 1. 8. 2000

Způsob jednání jménem společnosti : Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány buď předseda samostatně, nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. Za společnost podepisují buď předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva.

do 1. 8. 2000 od 21. 4. 1997

Dozorčí rada

Historické vztahy

Marcin Kłosinski

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2006 - Poslední vztah: 1. 5. 2007

vznik členství: 19. 7. 2006

zánik členství: 1. 5. 2007

vznik funkce: 19. 9. 2006

zánik funkce: 1. 5. 2007

Gdańsk, Ofiar Grudnia 1970 36A, Polská republika

Ing. Věra Vytřísalová

člen

První vztah: 5. 10. 2005 - Poslední vztah: 1. 5. 2007

vznik členství: 4. 3. 2005

zánik členství: 1. 5. 2007

Půlnoční 195, Zdiby, 250 66, Česká republika

Dr. Frederik Jules Emich

předseda

První vztah: 5. 10. 2005 - Poslední vztah: 4. 10. 2006

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 19. 7. 2006

vznik funkce: 8. 8. 2005

zánik funkce: 19. 7. 2006

Nebušická 228, Praha 6, 164 00, Česká republika

Martin Novotný

člen

První vztah: 13. 5. 2005 - Poslední vztah: 1. 5. 2007

vznik členství: 6. 4. 2005

zánik členství: 1. 5. 2007

Ženíškova 2125/10, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Věra Turková

člen

První vztah: 13. 5. 2005 - Poslední vztah: 5. 10. 2005

vznik členství: 4. 3. 2005

Půlnoční 195, Zdiby, 250 66, Česká republika

Ing. Věra Turková

člen

První vztah: 22. 2. 2005 - Poslední vztah: 13. 5. 2005

Půlnoční 195, Zdiby, 250 66, Česká republika

Ing. Věra Turková

člen

První vztah: 3. 11. 2003 - Poslední vztah: 22. 2. 2005

Františka Kadlece 1514/4, Praha 8, 180 00, Česká republika

Milan Demel

Předseda

První vztah: 25. 8. 2003 - Poslední vztah: 5. 10. 2005

vznik členství: 3. 7. 2003

zánik členství: 8. 6. 2005

vznik funkce: 1. 8. 2003

zánik funkce: 8. 6. 2005

Plickova 552/23, Praha 4, Česká republika

Ing. Věra Turková

člen

První vztah: 23. 4. 2001 - Poslední vztah: 3. 11. 2003

Modenská 18, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Tomáš Adamják

předseda

První vztah: 23. 4. 2001 - Poslední vztah: 25. 8. 2003

zánik funkce: 30. 6. 2003

Nad Santoškou 25, Praha 5, Česká republika

Jan Bartásek

člen

První vztah: 29. 9. 1999 - Poslední vztah: 13. 5. 2005

zánik členství: 5. 4. 2005

Zahradníčkova 1124, Praha 5, Česká republika

Ing. František Pešl

člen

První vztah: 29. 9. 1999 - Poslední vztah: 23. 4. 2001

Hovorčovická 15, Praha 8, Česká republika

Ing. Josef Mráz

předseda

První vztah: 29. 9. 1999 - Poslední vztah: 23. 4. 2001

Dejvická 36, Praha 6, Česká republika

Ing. Pavel Mojžíš CSc

místopředseda

První vztah: 29. 9. 1999 - Poslední vztah: 1. 8. 2000

Pujmanové 48, Praha 4, Česká republika

Ing. Nikolaj Štaňko

místopředseda

První vztah: 29. 9. 1999 - Poslední vztah: 29. 9. 1999

Benešova 757, Kolín I., Česká republika

Ing. Anna Rezková

předseda

První vztah: 29. 9. 1999 - Poslední vztah: 29. 9. 1999

Za Novákovou zahradou 321/2, Praha 9, Česká republika

Ing. Anna Rezková

člen

První vztah: 31. 8. 1999 - Poslední vztah: 29. 9. 1999

Za Novákovou zahradou 321/2, Praha 9, Česká republika

Ing. Hana Dvořáčková

místopředseda

První vztah: 21. 4. 1997 - Poslední vztah: 29. 9. 1999

n. Mezi Zahrádkami 8, Praha 10, Česká republika

Ing. Pavel Mojžíš CSc

člen

První vztah: 21. 4. 1997 - Poslední vztah: 29. 9. 1999

Pujmanové 48, Praha 4, Česká republika

Ing. Lubor Sutr

předseda

První vztah: 21. 4. 1997 - Poslední vztah: 31. 8. 1999

Jubilejní 27, Plzeň, Česká republika

Miroslav Pácha

člen

První vztah: 21. 4. 1997 - Poslední vztah: 29. 9. 1999

Měchenická 2560, Praha 4, Česká republika

Pavel Bárta

člen

První vztah: 21. 4. 1997 - Poslední vztah: 1. 8. 2000

Olbrachtova 688, Havlíčkův Brod, Česká republika

Ing. Roman Lenský

člen

První vztah: 21. 4. 1997 - Poslední vztah: 1. 8. 2000

Bělčická 2842, Praha 4, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Miroslav Osiecki

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2005 - Poslední vztah: 1. 5. 2007

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 1. 5. 2007

vznik funkce: 8. 6. 2005

zánik funkce: 1. 5. 2007

Roweckiego 10 m 11, Pulawy, Polská republika

Miroslav Osiecki

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2005 - Poslední vztah: 5. 10. 2005

vznik funkce: 8. 6. 2005

Roweckiego 10 m 11, Pulawy, Polská republika

RNDr. Alojz Uherec

člen

První vztah: 1. 8. 2000 - Poslední vztah: 23. 4. 2001

dlouhodobě v ČR: Čermákova 31/1919, Velké Meziříčí

Slatinská 28, Bratislava, Slovenská republika

Další vztahy firmy PETROTRANS, s.r.o.

ORLEN Unipetrol a.s.

První vztah: 5. 2. 2021

Milevská 2095/5, Praha, 140 00

Dalších 19 vztahů k tomuto subjektu

 • Barbara Hajdas

  místopředseda dozorčí rady

  Fasolowa 19A/13, Varšava, Polská republika

 • Maciej Andrzej Libiszewski

  místopředseda představenstva

  Władysława Jurgo 13b/7, Tczew, 831 10, Polská republika

 • Tomasz Wiatrak

  předseda představenstva

  Dolna 11/11, Varšava, Polská republika

 • Katarzyna Barbara Woś

  místopředsedkyně představenstva

  Węgrzce Wielkie 412, Węgrzce Wielkie, 320 02, Polská republika

 • Fryderyk Maria Radwan-Bieda

  člen dozorčí rady

  ul. Flory 2, Varšava, Polská republika

 • Doc. Ing. Tomáš Herink Ph.D.

  člen představenstva

  Partyzánská 107, Litvínov, 436 03, Česká republika

 • Aneta Agnieszka Kowalczyk

  člen dozorčí rady

  ul. Obrońców Tobruku 18D/136, Varšava, Polská republika

 • Ryszard Pilch

  člen představenstva

  ul. Sikorskiego 53, Myślenice, Polská republika

 • Adam Jarosz

  člen představenstva

  ul. Widok 13, Podolsze, Polská republika

 • Iwona Waksmundzka-Olejniczak

  člen dozorčí rady

  Lucerny 93/6, Varšava, Polská republika

 • Przemysław Humięcki

  člen dozorčí rady

  Drzymały 13/30, Varšava, Polská republika

 • Edyta Wątor

  člen dozorčí rady

  Stróża 899, Stróża, Polská republika, Polská republika

 • Janusz Jakub Szurski

  místopředseda dozorčí rady

  ul. Hanki Czaki 4 m 10, Varšava, Polská republika, Polská republika

 • Robert Harasimiuk

  předseda dozorčí rady

  ul. Sady Żoliborskie 15a m.1, Varšava, Polská republika, Polská republika

 • Wioletta Kandziak

  člen dozorčí rady

  ul. Doroszewskiego 13/5, Varšava, Polská republika, Polská republika

 • Rafał Warpechowski

  člen dozorčí rady

  ul. Hajoty 49, Varšava, Polská republika

 • Jacek Kosuniak

  člen dozorčí rady

  Nowolipie 20/59, Varšava, Polská republika

 • Mirosław Kastelik

  místopředseda představenstva

  ul. Zajaczka, Bielsko - Biala, Polská republika

 • JUDr. Zdeněk Černý MBA

  člen dozorčí rady

  K Oboře 421, Loučeň, 289 37, Česká republika

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

První vztah: 5. 2. 2021

Litvínov 1, 436 01

Dalších 11 vztahů k tomuto subjektu

ORLEN Unipetrol a.s.

První vztah: 15. 12. 2018 - Poslední vztah: 5. 2. 2021

Milevská 2095/5, Praha, 140 00

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

První vztah: 11. 3. 2016 - Poslední vztah: 5. 2. 2021

Litvínov 1, 436 01

ORLEN Unipetrol a.s.

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 15. 12. 2018

Milevská 2095/5, Praha, 140 00

ORLEN Unipetrol a.s.

První vztah: 1. 5. 2007 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

Milevská 2095/5, Praha, 140 00

Akcionáři

BENZINA a.s., IČ: 60193328

Dělnická, Česká republika, Praha 7

do 1. 5. 2007 od 25. 8. 2003

BENZINA a.s., IČ: 60193328

Trojská, Česká republika, Praha 8

do 25. 8. 2003 od 23. 4. 2001

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 4. 1997

Živnosti

Výroba a zpracování paliv a maziv
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 20. 11. 2013
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 21. 4. 1997
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 4. 1997
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).