Hlavní navigace

ORLEN Unipetrol a.s.

Firma ORLEN Unipetrol a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3020, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 18 133 476 400 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

61672190

Sídlo:

Milevská 2095/5, Praha 4 Krč, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

17. 2. 1995

DIČ:

CZ61672190

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
74901 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
821 Administrativní a kancelářské činnosti
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Adresa

Milevská 2095/5, Praha 4 14000

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3020, Městský soud v Praze

Obchodní firma

UNIPETROL, a.s. od 17. 2. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 17. 2. 1995

adresa

Milevská 2095/5
Praha 14000 od 12. 12. 2018

adresa

Na Pankráci 1683/127
Praha 14000 do 12. 12. 2018 od 21. 8. 2008

adresa

Klimentská 1207/10
Praha 11000 do 21. 8. 2008 od 21. 5. 2003

adresa

Trojská
Praha 8 do 21. 5. 2003 od 16. 1. 2002

adresa

O. Wichterleho 810
Kralupy nad Vltavou 27801 do 16. 1. 2002 od 21. 1. 1999

adresa

areál Kaučuk, a.s.
Kralupy nad Vltavou do 21. 1. 1999 od 17. 2. 1995

Předmět podnikání

Pronájem bytů, nemovitostí a nebytových prostor od 16. 8. 2016

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 10. 2009

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 20. 10. 2009 od 16. 1. 2002

činnost technických poradců v oblasti: - výzkumu a vývoje - chemie - ochrany životního prostředí - logistiky do 20. 10. 2009 od 16. 1. 2002

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd do 20. 10. 2009 od 16. 1. 2002

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob. do 20. 10. 2009 od 16. 1. 2002

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 16. 1. 2002

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 20. 10. 2009 od 16. 1. 2002

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 20. 10. 2009 od 16. 1. 2002

zprostředkování obchodu do 20. 10. 2009 od 16. 1. 2002

zprostředkování služeb do 20. 10. 2009 od 16. 1. 2002

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 20. 10. 2009 od 16. 1. 2002

poskytování úvěrů a půjček (bez účasti veřejnosti) do 16. 1. 2002 od 21. 4. 2000

poradenství v oblasti vnitřní a vnější komunikace do 16. 1. 2002 od 21. 4. 2000

poradenství v oblasti ochrany životního prostředí do 16. 1. 2002 od 21. 1. 1999

poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do 16. 1. 2002 od 21. 1. 1999

poradenství v oblasti řízení a informačních systémů do 16. 1. 2002 od 21. 1. 1999

poradenství v oblasti výzkumu a vývoje do 16. 1. 2002 od 21. 1. 1999

výzkum v oblasti rafinérské, petrochemické a anorganické výroby do 16. 1. 2002 od 21. 1. 1999

obstarání a organizace školení a vzdělávání do 16. 1. 2002 od 7. 8. 1997

poradenství ve stavebnictví a investicích do 16. 1. 2002 od 5. 5. 1997

poradenství ve věcech obchodu a služeb do 16. 1. 2002 od 5. 5. 1997

poradenství ve věcech personalistiky do 16. 1. 2002 od 5. 5. 1997

činnost ekonomických a organizačních poradců do 16. 1. 2002 od 17. 2. 1995

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 16. 1. 2002 od 17. 2. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 16. 1. 2002 od 17. 2. 1995

Ostatní skutečnosti

člen výboru pro audit Stanisław Wacław Urban dat.nar. 26. 4. 1951 bytem: ul. Sobieskiego 1m. 71, 02-957 Varšava Polská republika vznik členství: 29.6.2018 člen výboru pro audit Robert Jasiński dat.nar. 2.6.1970 bytem: Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/7, 02-797 Varšava Polská republika vznik členství: 29.6.2018 předseda výboru pro audit Iain Haggis dat.nar. 9.12.1961 bytem: ul. Podleśna 42/5, 01 673 Varšava Polská republika vznik členství: 25.6.2016 vznik funkce: 20.07.2016 do 14. 2. 2019 od 5. 11. 2018

Valná hromada I.určuje, že hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, akciová společnost založená a existující podle práva Polské republiky, se sídlem v Płock, se zapsaným sídlem ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polská republika, zapsaná v registru podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Hlavní město Varšavu ve Varšavě, Obchodním oddělení XIV Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000028860 (dále jen Hlavní akcionář). Ke dni podání žádosti o svolání valné hromady společnosti Hlavním akcionářem (tj. 19. červenci 2018), jakož i k rozhodnému dni této valné hromady vlastní Hlavní akcionář 170.507.091 akcií vydaných společností, jejichž jmenovitá hodnota činí 94,0289 % základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojen 94,0289% podíl na hlasovacích právech ve společnosti; II.rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným společností vlastněným jinými vlastníky účastnických cenných papírů než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře (dále jen Přechod účastnických cenných papírů). Přechod účastnických cenných papírů nabyde účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti). Bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti dá představenstvo společnosti příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem účastnickým cenným papírům původně vlastněným ostatními vlastníky účastnických cenných papírů společnosti v příslušné evidenci cenných papírů; III.určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti protiplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů, ve výši 380 Kč (slovy: tři sta osmdesát korun českých) za jeden účastnický cenný papír. Do 14 kalendářních dnů ode Dne účinnosti je každý původní vlastník účastnických cenných papírů povinen písemně sdělit agentovi Hlavního akcionáře, kterým je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen Agent), následující údaje: a.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo, číslo bankovního účtu a kód banky; b.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor, případně datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky; c.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor, případně datum narození), adresu trvalého bydliště, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, jméno a příjmení majitele účtu; d.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo, číslo účtu, kód banky; e.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), číslo účtu, kód banky; a f.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), sídlo, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, název účtu; a to za použití příslušného formuláře pro fyzickou nebo právnickou osobu (s bydlištěm/sídlem v České republice, případně mimo Českou republiku), který bude ke stažení na stránkách společnosti, nebo v obdobné formě (dále jen Sdělení bankovního účtu). Podpis na Sdělení bankovního účtu musí být úředně ověřen a Sdělení bankovního účtu musí být doručeno na adresu Česká spořitelna, a.s., CEN 8430 Back Office investičních produktů, Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4, Česká republika, obyčejným dopisem, doporučeným dopisem nebo kurýrem, přičemž v každém případě musí být v levém horním rohu obálky uvedeno Unipetrol. Následující dokumenty musejí být připojeny ke Sdělení bankovního účtu: (i) v případě, že Sdělení bankovního účtu podepsal zmocněnec vlastníka účastnických cenných papírů, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem opravňující takového zmocněnce jednat jménem vlastníka účastnických cenných papírů datovaná nejpozději dnem podepsání Sdělení bankovního účtu; (ii) v případě, že je vlastník účastnických cenných papírů anebo jeho zmocněnec právnickou osobou, originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného rejstříku vlastníka účastnických cenných papírů anebo zmocněnce či jiného úředního dokumentu potvrzující, že osoba, která podepsala Sdělení bankovního účtu, případně plnou moc pod bodem (i) výše, je oprávněna jednat jménem vlastníka účastnických cenných papírů, případně zmocněnce, vydaný nejpozději v den podpisu plné moci pod bodem (i) výše (týká se výpisu vlastníka účastnických cenných papírů) a nejpozději v den podpisu Sdělení bankovního účtu (týká se jak výpisu vlastníka účastnických cenných papírů, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu sám, tak výpisu zmocněnce, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu zmocněnec), nikoliv však dříve než 3 měsíce přede dnem Sdělení bankovního účtu. Veškeré dokumenty musejí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. K dokumentům v jiném jazyce musí být přiložen prostý překlad do jednoho z uvedených jazyků; a IV. určuje, že protiplnění ve výši určené v bodě III. výše (případně zvýšené o úrok, jak je vyžadováno příslušnými předpisy) bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím Agenta každému původnímu vlastníkovi účastnických cenných papírů bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k účastnickým cenným papírům, které v rámci Přechodu účastnických cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře, v příslušné evidenci cenných papírů a nejpozději do 30 dní po dni tohoto zápisu. Agent poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. V případě, že ke Dni účinnosti bude zřízeno k účastnickým cenným papírům zástavní právo, je osoba, která je vlastníkem těchto účastnických cenných papírů ke Dni účinnosti, povinna zajistit, že zástavní věřitel poskytne Agentovi údaje a dokumenty podle odstavce III. výše ve lhůtě a způsobem tam uvedeným. od 30. 8. 2018

člen výboru pro audit Stanisław Wacław Urban dat.nar. 26. 04. 1951 bytem: ul. Sobieskiego 1m. 71, 02-957 Varšava Polská republika vznik členství: 2.6.2015 místopředseda výboru pro audit Rafał Warpechowski dat.nar. 20.9.1971 bytem: ul. Hajoty 49, 01-821, Varšava Polská republika vznik členství: 25.6.2016 vznik funkce: 20.07.2016 předseda výboru pro audit Iain Haggis dat.nar. 9.12.1961 bytem: ul. Podleśna 42/5, 01 673 Varšava Polská republika vznik členství: 25.6.2016 vznik funkce: 20.07.2016 do 5. 11. 2018 od 16. 8. 2016

člen výboru pro audit Stanisław Wacław Urban dat.nar. 26. 04. 1951 bytem: ul. Sobieskiego 1m. 71, 02-957 Varšava Polská republika vznik členství: 2.6.2015 člen výboru pro audit Rafał Warpechowski dat.nar. 20.9.1971 bytem: Hajoty 49, 01-821, Varšava Polská republika vznik členství: 24.6.2013; člen výboru pro audit Iain Haggis dat.nar. 9.12.1961 bytem: ul. Podleśna 42/5, 01 673 Varšava Polská republika vznik členství: 24.6.2013 do 16. 8. 2016 od 4. 9. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 4. 9. 2014

člen výboru pro audit Ing. Ivan Kočárník, CSc. r.č. 441129/042 bytem: K Bukovce 161, 252 28 Vonoklasy vznik členství: 24.6.2013; člen výboru pro audit Piotr Robert Kearney dat.nar. 4.10.1969 bytem: Al. Mickiewicza 63m.51, 81 866 Sopot Polská republika vznik členství: 24.6.2013; člen výboru pro audit Rafał Warpechowski dat.nar. 20.9.1971 bytem: Varšava, Hajoty 49, 01-821 Polská republika vznik členství: 24.6.2013; člen výboru pro audit Iain Haggis dat.nar. 9.12.1961 bytem: ul. Podleśna 42/5, 01 673 Varšava Polská republika vznik členství: 24.6.2013 do 4. 9. 2015 od 6. 9. 2013

Jediný akcionář svým rozhodnutím ze dne 27.3.1997 vyslovil souhlas se sloučením společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. se sídlem Litvínov-Záluží čp.1, PSČ 436 70, IČ: 49903519 a KAUČUK Group, a.s. se sídlem Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 52, IČ: 60193409 do společnosti UNIPETROL, a.s.. Sloučením přešel na společnost UNIPETROL, a.s. ke zápisu sloučení do obchodního rejstříku veškerý obchodní majetek, práva a závazky zaniklých společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. a KAUČUK Group, a.s. na společnost UNIPETROL, a.s., která je právním nástupcem zrušených společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. a KAUČUK Group, a.s.. od 6. 9. 2013

člen výboru pro audit Ing. Ivan Kočárník, CSc. r.č. 441129/042 bytem: K Bukovce 161, 252 28 Vonoklasy vznik členství: 10.12.2009 člen výboru pro audit Piotr Robert Kearney dat.nar. 4.10.1969 bytem: Mickiewicza 63m.51, 81 866 Sopot Polská republika vznik členství: 10.12.2009 člen výboru pro audit Slawomir Robert Jedrzejczyk dat.nar. 5.5.1969 bytem: ul. Rabatkowa 9, 94214 Lodz Polská republika vznik členství: 10.12.2009 člen výboru pro audit Iain Haggis dat.nar. 9.12.1961 bytem: ul. Podleśna 42/5, 01 673 Varšava Polská republika vznik členství: 10.12.2009 do 6. 9. 2013 od 5. 2. 2010

Základní jmění společnosti je zcela splaceno. do 19. 11. 2019 od 21. 7. 1997

Jediný akcionář svým rozhodnutím ze dne 27.3.1997 vyslovil souhlas se sloučením společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. se sídlem liivínov-Záluží čp.1, PSČ 436 70, IČ49903519 a KAUČUK Group, a.s. se sídlem Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 52, IČ 60193409 do společnosti UNIPETROL, a.s.. Sloučením přešel na společnost UNIPETROL, a.s. ke zápisu sloučení do obchodního rejstříku veškerý obchodní majetek, práva a závazky zaniklých společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. a KAUČUK Group, a.s. na společnost UNIPETROL, a.s., která je právním nástupcem zrušených společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. a KAUČUK Group, a.s.. do 6. 9. 2013 od 21. 7. 1997

Valná hromada konaná dne 14.1.1997 rozhodla o zvýšení základního jmění o částku 27.614.000,- Kč na celkovou částku 7.582.672.000,- Kč, a to vydáním 27614 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, v listinné podobě. do 21. 7. 1997 od 3. 3. 1997

Základní jmění společnosti je zcela splaceno. Společnost má jediného akcionáře, jímž je Fond národního majetku České republiky se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42 do 21. 7. 1997 od 10. 12. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 18 133 476 400 Kč

od 21. 7. 1997

Základní kapitál

vklad 7 582 672 000 Kč

do 21. 7. 1997 od 5. 5. 1997

Základní kapitál

vklad 7 555 058 000 Kč

do 5. 5. 1997 od 22. 1. 1996

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 22. 1. 1996 od 17. 2. 1995
akcie na majitele zaknihovaná, hodnota: 100 Kč, počet: 181 334 764 od 21. 8. 2014
akcie na majitele, hodnota: 100 Kč, počet: 181 334 764 do 21. 8. 2014 od 21. 7. 1997
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 582 672 do 21. 7. 1997 od 5. 5. 1997
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 555 058 do 5. 5. 1997 od 22. 1. 1996
akcie na jméno, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 1 do 22. 1. 1996 od 17. 2. 1995

Statutární orgán

6 fyzických osob

Tomasz Wiatrak

předseda představenstva

První vztah: 14. 5. 2024

vznik členství: 3. 3. 2024

vznik funkce: 27. 3. 2024

Ke kapslovně 2855/3, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Katarzyna Barbara Woś

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 14. 5. 2024

vznik členství: 16. 3. 2024

vznik funkce: 27. 3. 2024

Ul. Stara Stocznia, Gdańsk, Polsko

Doc. Ing. Tomáš Herink, Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2024

vznik členství: 16. 3. 2023

vznik funkce: 16. 3. 2023

Partyzánská 107, Litvínov, 436 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ryszard Pilch

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 3. 2023

vznik členství: 28. 1. 2023

vznik funkce: 31. 1. 2023

Sikorskiego 53, Myślenice, Polsko

Další vztah k této osobě

Adam Jarosz

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 2023

vznik členství: 18. 2. 2023

Na vrstvách 1168/49, Praha, 140 00, Česká republika

Maciej Romanów

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2022

vznik členství: 1. 2. 2022

Rydygiera 14 m.58, Varšava, Polsko

Historické vztahy

Katarzyna Barbara Woś

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 25. 1. 2024 - Poslední vztah: 14. 5. 2024

vznik členství: 15. 3. 2021

zánik členství: 15. 3. 2024

vznik funkce: 16. 3. 2021

zánik funkce: 15. 3. 2024

Ul. Stara Stocznia 12/33, Gdańsk, Polsko

Tomasz Wiatrak

předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2022 - Poslední vztah: 14. 5. 2024

vznik členství: 2. 3. 2021

zánik členství: 2. 3. 2024

vznik funkce: 2. 3. 2021

zánik funkce: 2. 3. 2024

Ke kapslovně 2855/3, Praha, 130 00, Česká republika

Ryszard Pilch

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 4. 2022 - Poslední vztah: 23. 3. 2023

vznik členství: 27. 1. 2020

zánik členství: 27. 1. 2023

vznik funkce: 14. 1. 2022

zánik funkce: 27. 1. 2023

Sikorskiego 53, Myślenice, Polsko

Zbigniew Mariusz Leszczyński

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2022 - Poslední vztah: 14. 5. 2024

vznik členství: 2. 2. 2022

zánik členství: 1. 3. 2024

Sikorskiego 12 m. 12, Płock, Polsko

Maciej Andrzej Libiszewski

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 4. 2021 - Poslední vztah: 27. 4. 2022

vznik členství: 15. 3. 2021

zánik členství: 13. 1. 2022

vznik funkce: 16. 3. 2021

zánik funkce: 13. 1. 2022

Władysława Jurgo 13b/7, Tczew, Polsko

Katarzyna Barbara Woś

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 26. 4. 2021 - Poslední vztah: 25. 1. 2024

vznik členství: 15. 3. 2021

vznik funkce: 16. 3. 2021

Węgrzce Wielkie 412, Węgrzce Wielkie, Polsko

Tomasz Wiatrak

předseda představenstva

První vztah: 26. 4. 2021 - Poslední vztah: 18. 5. 2022

vznik členství: 2. 3. 2021

vznik funkce: 2. 3. 2021

DOLNA 11/11, VARŠAVA, Polsko

Doc. Ing. Tomáš Herink, Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2020 - Poslední vztah: 25. 1. 2024

vznik členství: 15. 3. 2020

vznik funkce: 15. 3. 2020

Partyzánská 107, Litvínov, 436 03, Česká republika

Ryszard Pilch

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 2020 - Poslední vztah: 27. 4. 2022

vznik členství: 27. 1. 2020

vznik funkce: 27. 1. 2020

ul. Sikorskiego 53, Myślenice, Polsko

Adam Jarosz

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 2020 - Poslední vztah: 23. 3. 2023

vznik členství: 17. 2. 2020

zánik členství: 17. 2. 2023

vznik funkce: 17. 2. 2020

ul. Widok 13, Podolsze, Polsko

Maciej Andrzej Libiszewski

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2019 - Poslední vztah: 26. 4. 2021

vznik členství: 14. 3. 2018

zánik členství: 14. 3. 2021

vznik funkce: 3. 7. 2019

zánik funkce: 14. 3. 2021

Władysława Jurgo 13b/7, Tczew, Polsko

Katarzyna Barbara Woś

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 21. 8. 2019 - Poslední vztah: 26. 4. 2021

vznik členství: 14. 3. 2018

zánik členství: 14. 3. 2021

vznik funkce: 3. 7. 2019

zánik funkce: 14. 3. 2021

Węgrzce Wielkie 412, Węgrzce Wielkie, Polsko

Tomasz Wiatrak

předseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2019 - Poslední vztah: 26. 4. 2021

vznik členství: 1. 3. 2018

zánik členství: 1. 3. 2021

vznik funkce: 3. 7. 2019

zánik funkce: 1. 3. 2021

DOLNA 11/11, VARŠAVA, Polsko

Marek Eugeniusz Kaszuba

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2019 - Poslední vztah: 7. 4. 2020

vznik členství: 3. 7. 2019

zánik členství: 13. 1. 2020

vznik funkce: 3. 7. 2019

zánik funkce: 13. 1. 2020

ul. Sobieskiego 9A/21, Zabrze, Polsko

Przemysław Wacławski

Člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2018 - Poslední vztah: 7. 4. 2020

vznik členství: 1. 10. 2018

zánik členství: 14. 1. 2020

vznik funkce: 1. 10. 2018

zánik funkce: 14. 1. 2020

ul. Profesora Bobrzyńskiego 39/83, Krakov, Polsko

Maciej Andrzej Libiszewski

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2018 - Poslední vztah: 21. 8. 2019

vznik členství: 14. 3. 2018

vznik funkce: 14. 3. 2018

zánik funkce: 2. 7. 2019

Władysława Jurgo 13b/7, Tczew, Polsko

Katarzyna Barbara Woś

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2018 - Poslední vztah: 21. 8. 2019

vznik členství: 14. 3. 2018

vznik funkce: 14. 3. 2018

zánik funkce: 2. 7. 2019

Węgrzce Wielkie 412, Węgrzce Wielkie, Polsko

Tomasz Wiatrak

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2018 - Poslední vztah: 21. 8. 2019

vznik členství: 1. 3. 2018

vznik funkce: 10. 3. 2018

zánik funkce: 2. 7. 2019

DOLNA 11/11, VARŠAVA, Polsko

Krzysztof Jerzy Zdziarski

předseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2018 - Poslední vztah: 21. 8. 2019

vznik členství: 2. 7. 2016

zánik členství: 2. 7. 2019

vznik funkce: 10. 3. 2018

zánik funkce: 2. 7. 2019

Okęcka 8 m.28, Varšava, Polsko

Doc. Ing. Tomáš Herink, Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2017 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 14. 3. 2017

vznik funkce: 14. 3. 2017

Partyzánská 107, Litvínov, 436 03, Česká republika

Mirosław Kastelik

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 11. 2016 - Poslední vztah: 12. 12. 2018

vznik členství: 6. 2. 2016

zánik členství: 1. 10. 2018

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 1. 10. 2018

ul. Zajaczka, Bielsko - Biala, Polsko

Mirosław Kastelik

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2016 - Poslední vztah: 8. 11. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 6. 2. 2016

vznik funkce: 6. 2. 2016

zánik funkce: 6. 2. 2016

Zajaczka 3, Bielsko-Biala, Polsko

Andrzej Mikołaj Modrzejewski

předseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2016 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 12. 5. 2016

zánik členství: 9. 3. 2018

vznik funkce: 2. 7. 2016

zánik funkce: 9. 3. 2018

Poręba Wielka 650, Niedźwiedź, Polsko

Krzysztof Zdziarski

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2016 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 2. 7. 2016

vznik funkce: 2. 7. 2016

zánik funkce: 9. 3. 2018

uł. Okęcka 8 m.28, Varšava, Polsko

Mirosław Kastelik

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2016 - Poslední vztah: 20. 9. 2016

vznik členství: 6. 2. 2016

vznik funkce: 6. 2. 2016

Zajaczka 3, Bielsko-Biala, Polsko

Andrzej Mikołaj Modrzejewski

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2016 - Poslední vztah: 20. 9. 2016

vznik členství: 12. 5. 2016

vznik funkce: 25. 5. 2016

Poręba Wielka 650, Niedźwiedź, Polsko

Andrzej Mikołaj Modrzejewski

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 5. 8. 2016

vznik členství: 12. 5. 2016

vznik funkce: 25. 5. 2016

Poręba Wielka 650, Niedźwiedź, Polsko

Robert Dominik Małłek

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 11. 5. 2016

zánik členství: 9. 3. 2018

vznik funkce: 11. 5. 2016

zánik funkce: 9. 3. 2018

ul. Hery 25c/2, Varšava, Polsko

Andrzej Kozłowski

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2016 - Poslední vztah: 21. 2. 2018

vznik členství: 9. 4. 2016

zánik členství: 24. 11. 2017

vznik funkce: 9. 4. 2016

zánik funkce: 24. 11. 2017

ul Górnośląska 29A/75, 00-432 Varšava, Polsko

Mirosław Kastelik

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2016 - Poslední vztah: 5. 8. 2016

vznik členství: 6. 2. 2016

vznik funkce: 6. 2. 2016

Zajaczka 3, Bielsko-Biala, Polsko

Ing. Martin Durčák

člen

První vztah: 11. 1. 2016 - Poslední vztah: 18. 1. 2017

vznik členství: 5. 12. 2015

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 5. 12. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2016

V Lukách 1166, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Předseda dozorčí rady

  ČEPS Invest, a.s.

  Elektrárenská 774/2, Praha Michle (Praha 10), 101 00

 • předseda představenstva

  ČEPS, a.s.

  Elektrárenská 774/2, Praha 10 Michle, 101 00

Marek Świtajewski

předseda představenstva

První vztah: 4. 9. 2015 - Poslední vztah: 5. 8. 2016

vznik členství: 25. 6. 2015

zánik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 25. 6. 2015

zánik funkce: 1. 7. 2016

Łomżyńska 208 Konarzyce, Łomża, Polsko

Piotr Jan Wielowieyski

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 5. 2015 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 28. 3. 2015

zánik členství: 11. 5. 2016

vznik funkce: 28. 3. 2015

zánik funkce: 11. 5. 2016

Bruna J. 4A m. 82, Varšava, Polsko

Lukasz Piotrowski

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2014 - Poslední vztah: 21. 8. 2017

vznik členství: 11. 6. 2014

zánik členství: 11. 6. 2017

vznik funkce: 11. 6. 2014

zánik funkce: 11. 6. 2017

Gasiorowskich 9/19, Poznaň, Polsko

Andrzej Kozłowski

člen

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 18. 5. 2016

vznik členství: 9. 4. 2013

zánik členství: 8. 4. 2016

vznik funkce: 9. 4. 2013

zánik funkce: 8. 4. 2016

ul. Górnośląska 29A/75, Varšava, Polsko

Marek Świtajewski

předseda představenstva

První vztah: 22. 4. 2013 - Poslední vztah: 4. 9. 2015

vznik členství: 25. 6. 2012

zánik členství: 25. 6. 2015

vznik funkce: 8. 4. 2013

zánik funkce: 25. 6. 2015

Lomžyńska 208, Lomža, Polsko

Mirosław Kastelik

člen

První vztah: 25. 3. 2013 - Poslední vztah: 3. 3. 2016

vznik členství: 6. 2. 2013

zánik členství: 5. 2. 2016

zánik funkce: 5. 2. 2016

Zajaczka 3, Bielsko-Biala, Polsko

Piotr Chelmiński

předseda

První vztah: 18. 1. 2013 - Poslední vztah: 22. 4. 2013

vznik členství: 5. 12. 2012

zánik členství: 8. 4. 2013

vznik funkce: 5. 12. 2012

zánik funkce: 8. 4. 2013

Varšava, ks.T.Boguckiego 3a m.87, 01508, Polsko

Artur Paździor

člen

První vztah: 18. 1. 2013 - Poslední vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 5. 12. 2012

zánik členství: 30. 4. 2014

zánik funkce: 30. 4. 2014

61131 Poznaň, Katowicka 63B/24, Polsko

Martin Durčák

člen

První vztah: 18. 1. 2013 - Poslední vztah: 11. 1. 2016

zánik členství: 4. 12. 2015

vznik funkce: 5. 12. 2012

zánik funkce: 4. 12. 2015

V Lukách 1166, Jesenice, 252 42, Česká republika

Marek Świtajewski

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2012 - Poslední vztah: 22. 4. 2013

vznik členství: 25. 6. 2012

vznik funkce: 12. 9. 2012

Lomžyńska 208, Lomža, Polsko

Marek Świtajewski

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2012 - Poslední vztah: 4. 3. 2013

vznik členství: 25. 6. 2012

Lomźyńska 208A, Lomźa, Polsko

Piotr Jan Wielowieyski

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 4. 2012 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 28. 3. 2012

zánik členství: 28. 3. 2015

vznik funkce: 28. 3. 2012

zánik funkce: 28. 3. 2015

Bruna J. 4A m. 82 4, Varšava, Polsko

Mariusz Kędra

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2010 - Poslední vztah: 25. 3. 2013

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 6. 2. 2013

Minoga 128, 32046, Polsko

Wojciech Ostrowski

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 9. 2010 - Poslední vztah: 25. 10. 2010

vznik členství: 18. 6. 2010

zánik členství: 30. 9. 2010

vznik funkce: 18. 6. 2010

zánik funkce: 30. 9. 2010

Pluck, Gulczewo Nowe, Szlachecka 85, 09410, Polsko

Piotr Chelmiński

předseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 18. 1. 2013

vznik členství: 30. 10. 2009

zánik členství: 5. 12. 2012

vznik funkce: 10. 12. 2009

zánik funkce: 5. 12. 2012

Varšava, ks.T.Boguckiego 3a m.87, 01508, Polsko

Piotr Chelmiński

předseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2010 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 30. 10. 2009

vznik funkce: 10. 12. 2009

Varšava, ks.T.Boguckiego 3a m.87, 01508, Portoriko

Ing. Ivan Ottis

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2010 - Poslední vztah: 23. 7. 2012

vznik členství: 24. 6. 2009

zánik členství: 24. 6. 2012

vznik funkce: 24. 6. 2009

zánik funkce: 24. 6. 2012

I. Olbrachta 750, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Piotr Chelmiński

předseda představenstva

První vztah: 5. 2. 2010 - Poslední vztah: 11. 8. 2010

vznik členství: 30. 10. 2009

vznik funkce: 10. 12. 2009

ks.T.Boguckiego, Varšava, Polsko

Piotr Chelmiński

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2009 - Poslední vztah: 5. 2. 2010

vznik členství: 30. 10. 2009

ks.T.Boguckiego, Varšava, Polsko

Ing. Martin Durčák

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2009 - Poslední vztah: 18. 1. 2013

vznik členství: 30. 10. 2009

zánik členství: 5. 12. 2012

V Lukách 1166, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Předseda dozorčí rady

  ČEPS Invest, a.s.

  Elektrárenská 774/2, Praha Michle (Praha 10), 101 00

 • předseda představenstva

  ČEPS, a.s.

  Elektrárenská 774/2, Praha 10 Michle, 101 00

Artur Paździor

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2009 - Poslední vztah: 18. 1. 2013

vznik členství: 30. 10. 2009

zánik členství: 5. 12. 2012

Katowicka, Poznań, Polsko

Ing. Ivan Ottis

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2009 - Poslední vztah: 11. 8. 2010

vznik členství: 24. 6. 2009

vznik funkce: 24. 6. 2009

sídl. V Zátiší 1024, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Marek Serafin

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 4. 2009 - Poslední vztah: 4. 1. 2012

vznik členství: 13. 2. 2009

zánik členství: 13. 12. 2011

vznik funkce: 13. 2. 2009

zánik funkce: 13. 12. 2011

Posada, Malczewskiego 7, 62530, Polsko

Krzysztof Urbanowicz

předseda představenstva

První vztah: 2. 4. 2009 - Poslední vztah: 5. 2. 2010

vznik členství: 13. 2. 2009

zánik členství: 10. 12. 2009

vznik funkce: 13. 2. 2009

zánik funkce: 10. 12. 2009

Varšava, Wlodarzewska 51G/24, 02384, Polsko

Wojciech Ostrowski

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2007 - Poslední vztah: 27. 9. 2010

vznik členství: 28. 6. 2007

zánik členství: 17. 6. 2010

vznik funkce: 10. 7. 2007

zánik funkce: 17. 6. 2010

09-410 Płock 12, Gulczewo Nowe, Szlachecka 85, Polsko

Arkadiusz Bogumil Kotlicki

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2007 - Poslední vztah: 23. 6. 2009

vznik funkce: 30. 8. 2007

zánik funkce: 29. 4. 2009

91-485 Łódź, Sovińskiego 22a, Polsko

Dariusz Robert Marzec

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 3. 2007 - Poslední vztah: 23. 10. 2007

vznik členství: 1. 9. 2005

zánik členství: 11. 10. 2007

vznik funkce: 7. 11. 2006

zánik funkce: 11. 10. 2007

Krokusa, Lomianki , 05-092, Polsko

Ing. Martin Durčák

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2007 - Poslední vztah: 21. 12. 2009

vznik členství: 6. 10. 2006

vznik funkce: 6. 10. 2006

K Šátalce 889, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Miroslav Krejčí

člen představenstva

První vztah: 20. 11. 2006 - Poslední vztah: 10. 9. 2008

vznik členství: 6. 10. 2006

zánik členství: 26. 6. 2008

vznik funkce: 6. 10. 2006

Mánesova 1668, Sokolov, 356 01, Česká republika

Ing. Ivan Ottis

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2006 - Poslední vztah: 20. 10. 2009

vznik členství: 22. 6. 2006

zánik členství: 22. 6. 2009

vznik funkce: 22. 6. 2006

zánik funkce: 22. 6. 2009

sídl. V Zátiší 1024, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Petr Bodlák

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2006 - Poslední vztah: 13. 11. 2006

vznik členství: 19. 5. 2006

zánik členství: 6. 10. 2006

Mikulandská 122/4, Praha, 110 00, Česká republika

Francois Vleugels

předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2006 - Poslední vztah: 2. 4. 2009

vznik členství: 1. 4. 2006

zánik členství: 13. 2. 2009

vznik funkce: 3. 4. 2006

zánik funkce: 13. 2. 2009

Oblouková 204, Ohrobec, 252 45, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vít Šubert

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2005 - Poslední vztah: 8. 9. 2006

vznik členství: 19. 6. 2004

zánik členství: 10. 5. 2006

vznik funkce: 21. 6. 2004

zánik funkce: 10. 5. 2006

Příčná 236, Řitka, 252 03, Česká republika

Frederik Jules Emich

Člen statutárního orgánu

První vztah: 6. 12. 2005 - Poslední vztah: 13. 11. 2006

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 22. 6. 2006

Nebušická 228, Praha, 164 00, Česká republika

Dariusz Robert Marzec

Člen statutárního orgánu

První vztah: 6. 12. 2005 - Poslední vztah: 21. 3. 2007

vznik členství: 1. 9. 2005

Krokusa, Lomianki , 05-092, Polsko

Adam Życzkowski

Člen statutárního orgánu

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 8. 9. 2006

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 8. 12. 2005

Kościuszki, Konstancin - Jeziorna, Polsko

Marek Mroczkowski

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 13. 11. 2006

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 26. 10. 2006

vznik funkce: 8. 6. 2005

zánik funkce: 26. 10. 2006

Andersa, Płock 09-410, Polsko

Ing. Vít Šubert

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2005 - Poslední vztah: 6. 12. 2005

vznik členství: 19. 6. 2004

vznik funkce: 21. 6. 2004

Klapálkova 2238/1, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Pavel Krtek

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2005 - Poslední vztah: 23. 9. 2005

vznik členství: 19. 6. 2004

zánik členství: 8. 6. 2005

Milánská 418, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Jan Landa

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2004 - Poslední vztah: 23. 9. 2005

vznik členství: 30. 1. 2004

zánik členství: 8. 6. 2005

vznik funkce: 30. 1. 2004

zánik funkce: 8. 6. 2005

28. října 836/27, Lovosice, 410 02, Česká republika

Doc.Ing. Jiří Havel, CSc.

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2004 - Poslední vztah: 23. 9. 2005

vznik členství: 30. 1. 2004

zánik členství: 8. 6. 2005

vznik funkce: 30. 1. 2004

zánik funkce: 8. 6. 2005

Na Balkáně 2118/130, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Pavel Švarc, CSc

předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2004 - Poslední vztah: 6. 12. 2005

vznik členství: 30. 1. 2004

zánik členství: 31. 8. 2005

vznik funkce: 30. 1. 2004

zánik funkce: 31. 8. 2005

Místecká 451, Praha, 199 00, Česká republika

Ing. Vít Šubert

místopředseda

První vztah: 1. 5. 2004 - Poslední vztah: 6. 1. 2005

vznik funkce: 26. 5. 1999

zánik funkce: 18. 6. 2004

Klapálkova 2238/1, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Vít Šubert

člen

První vztah: 7. 9. 1999 - Poslední vztah: 1. 5. 2004

vznik funkce: 26. 5. 1999

Klapálkova 2238/1, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Pavel Krtek

člen

První vztah: 7. 9. 1999 - Poslední vztah: 6. 1. 2005

vznik funkce: 26. 5. 1999

zánik funkce: 18. 6. 2004

Milánská 418, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kuliha

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 1999 - Poslední vztah: 7. 9. 1999

Durychova 1392/4, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Ing. Pavel Švarc, CSc.

předseda představenstva

První vztah: 7. 4. 1999 - Poslední vztah: 1. 5. 2004

vznik funkce: 29. 1. 1999

zánik funkce: 29. 1. 2004

Místecká 451, Praha, 199 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Landa

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 4. 1999 - Poslední vztah: 1. 5. 2004

vznik funkce: 29. 1. 1999

zánik funkce: 29. 1. 2004

28. října 836/27, Lovosice, 410 02, Česká republika

Ing. Václav Přibyl

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 4. 1999 - Poslední vztah: 1. 5. 2004

vznik funkce: 29. 1. 1999

zánik funkce: 29. 1. 2004

Jinonická 768/31, Praha, 150 00, Česká republika

JUDr. Filip Šedivý

člen-místopředseda představenstva

První vztah: 21. 1. 1999 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Alešova 773, Litvínov, 436 01, Česká republika

Ing. Ivan Souček

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 1999 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Na staré mlýnské cestě 494, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Vladimír Kubiš, CSc.

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 1999 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Hrdličkova 2187/16, Praha, 148 00, Česká republika

Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 1999 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Horní Jirčany, Česká republika

Ing. Josef Holub

člen přestavenstva

První vztah: 21. 1. 1999 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Sokolská 306, Děčín, 405 05, Česká republika

Ing. Ladislav Zelinka

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 1999 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Vavřinec-Žíšov, Česká republika

Doc.Ing. Josef Koubek, CSc.

člen-předseda představenstva

První vztah: 21. 1. 1999 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Škábova 3057/1, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Miroslav Téra

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 8. 1997 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Kryblická 366, Trutnov, 541 01, Česká republika

JUDr. Filip Šedivý

předseda představenstva

První vztah: 7. 8. 1997 - Poslední vztah: 21. 1. 1999

Alešova 773, Litvínov, 436 01, Česká republika

Mgr. Jaromír Mikušek

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 1997 - Poslední vztah: 21. 1. 1999

Výletní 689, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Ing. Miroslav Nevosad

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 7. 8. 1997

Na vyhlídce 1107, Kralupy n. Vltavou, Česká republika

Ing. Miroslav Téra

předseda představenstva

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 7. 8. 1997

Kryblická 366, Trutnov, 541 01, Česká republika

Ing. Dušan Nepejchal

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 7. 8. 1997

Komořanská 3111/5, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Ivan Ottis

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 21. 1. 1999

V zátiší 1024, Kralupy n /Vltavou, Česká republika

Ing. Ivan Souček

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 21. 1. 1999

U cukrovaru 1071, Kralupy n/ Vltavou, Česká republika

Ing. Josef Koubek

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 21. 1. 1999

Škábova 3057/1, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kornalík

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 21. 1. 1999

Tylova 2075, Litvínov, 436 01, Česká republika

Ing. Miroslav Krejčí

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 21. 1. 1999

Mánesova 1668, Sokolov, 356 01, Česká republika

Ing. Radomil Štěpánek

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Perlitová 1082/5, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Miroslav Nevosad

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 1. 1996 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Na vyhlídce 1107, Kralupy n. Vltavou, Česká republika

Ing. Radomil Štěpánek

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 1995 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Perlitová 1082/5, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Miroslav Krejčí

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Mánesova 1668, Sokolov, 356 01, Česká republika

Ing. Miroslav Kornalík

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Tylova 2075, Litvínov, 436 01, Česká republika

Ing. Miroslav Téra

předseda představenstva

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Kryblická 366, Trutnov, 541 01, Česká republika

Ing. Josef Stanislav

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 16. 11. 1995

Habartická 502/44, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Miroslav Nevosad

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 22. 1. 1996

Na vyhlídce 1107, Kralupy n. Vltavou, Česká republika

Ing. Ivan Ottis

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

V zátiší 1024, Kralupy n /Vltavou, Česká republika

Ing. Ivan Souček

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

U cukrovaru 1071, Kralupy n/ Vltavou, Česká republika

Ing. Josef Koubek

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Škábova 3057/1, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Dušan Nepejchal

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Komořanská 3111/5, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Miroslav Krejčí

člen představenstva

První vztah: 17. 2. 1995 - Poslední vztah: 11. 10. 1995

Mánesova 1668, Sokolov, 356 01, Česká republika

ing. Vladimír Linda

člen představenstva

První vztah: 17. 2. 1995 - Poslední vztah: 11. 10. 1995

Masarykova 635, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Miroslav Kornalík

člen představenstva

První vztah: 17. 2. 1995 - Poslední vztah: 11. 10. 1995

Tylova 2075, Litvínov, 436 01, Česká republika

Představenstvo společnosti zastupuje společnost ve všech záležitostech, a to vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva.

od 21. 8. 2019

Představenstvo společnosti zastupuje společnost ve všech záležitostech, a to vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni zastupovat společnost, připojí svůj podpis k firmě společnosti.

do 21. 8. 2019 od 28. 5. 2015

Společnost zastupuje představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, znichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni zastupovat společnost, připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.

do 28. 5. 2015 od 4. 9. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnost vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.

do 4. 9. 2014 od 8. 9. 2006

Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnost vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jedná společně alespoň pět členů představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.

do 8. 9. 2006 od 22. 1. 1996

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda, nebo samostatně je- den člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo prokurista nebo zmocněnec na základě písemné plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vy- tištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis spo- lečně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo prokurista s dovětkem p.p. nebo zmocněnec na základě písemné plné moci s dovětkem zmocněnec.

do 22. 1. 1996 od 17. 2. 1995

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Agata Patrycja Śmiechowska-Więczkowska

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2024

vznik členství: 26. 3. 2024

Wawrzyńca Sikory 22B, Liszyno, Polsko

Rafał Maciej Trzebiński

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2024

vznik členství: 26. 3. 2024

ul. Skrajna 38C, Włocławek, Polsko

Fryderyk Maria Radwan-Bieda

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 1. 2024

vznik členství: 2. 11. 2023

vznik funkce: 2. 11. 2023

ul. B. Chrobrego 42/1/7, Wolbrom, Polsko

Aneta Agnieszka Kowalczyk

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2023

vznik členství: 4. 3. 2023

ul. Obrońców Tobruku 18D/136, Varšava, Polsko

Tomasz Marek Januszewski

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2022

vznik členství: 19. 8. 2022

Jana Kamrowskiego 11c/1, Gdynia, Polsko

Historické vztahy

Beata Kozłowska-Chyła

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2023 - Poslední vztah: 14. 5. 2024

vznik členství: 16. 3. 2023

zánik členství: 25. 3. 2024

Zwoleńska 57, Varšava, Polsko

Iwona Waksmundzka-Olejniczak

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2022 - Poslední vztah: 6. 12. 2023

vznik členství: 5. 7. 2022

zánik členství: 2. 3. 2023

ul. Lucerny 93/6, Varšava, Polsko

Další vztah k této osobě

Barbara Hajdas

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2022 - Poslední vztah: 14. 5. 2024

vznik členství: 28. 11. 2021

zánik členství: 8. 3. 2024

vznik funkce: 22. 12. 2021

zánik funkce: 8. 3. 2024

Fasolowa 19A/13, Varšava, Polsko

Robert Daniel Harasimiuk

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2022 - Poslední vztah: 14. 5. 2024

vznik členství: 29. 6. 2021

zánik členství: 22. 2. 2024

vznik funkce: 6. 8. 2021

zánik funkce: 22. 2. 2024

Sady Źoliborskie 15A/1, Varšava, Polsko

Janusz Jakub Szurski

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2022 - Poslední vztah: 14. 5. 2024

vznik členství: 29. 6. 2021

zánik členství: 23. 2. 2024

vznik funkce: 6. 8. 2021

zánik funkce: 23. 2. 2024

ul. Hanki Czaki 4/10, Varšava, Polsko

Robert Daniel Harasimiuk

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2022 - Poslední vztah: 27. 4. 2022

vznik členství: 29. 6. 2021

Sady Źoliborskie 15A/1, Varšava, Polsko

Janusz Jakub Szurski

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2022 - Poslední vztah: 27. 4. 2022

vznik členství: 29. 6. 2021

ul. Hanki Czaki 4/10, Varšava, Polsko

Wioletta Kandziak

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2022 - Poslední vztah: 14. 5. 2024

vznik členství: 29. 6. 2021

zánik členství: 8. 3. 2024

ul. Doroszewskiego 13/5, Varšava, Polsko

Edyta Katarzyna Wątor

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2022 - Poslední vztah: 14. 5. 2024

vznik členství: 29. 6. 2021

zánik členství: 25. 3. 2024

ul. Bartycka 71/79, Varšava, Polsko

Barbara Hajdas

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2021 - Poslední vztah: 27. 4. 2022

vznik členství: 27. 11. 2018

zánik členství: 27. 11. 2021

vznik funkce: 5. 2. 2021

zánik funkce: 27. 11. 2021

Fasolowa 19A/13, Varšava, Polsko

Fryderyk Maria Radwan-Bieda

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2021 - Poslední vztah: 25. 1. 2024

vznik členství: 1. 11. 2020

zánik členství: 1. 11. 2023

vznik funkce: 1. 11. 2020

zánik funkce: 1. 11. 2023

ul. Flory 2, Varšava, Polsko

Aneta Agnieszka Kowalczyk

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2020 - Poslední vztah: 6. 12. 2023

vznik členství: 3. 3. 2020

zánik členství: 3. 3. 2023

vznik funkce: 3. 3. 2020

zánik funkce: 3. 3. 2023

ul. Obrońców Tobruku 18D/136, Varšava, Polsko

JUDr. Zdeněk Černý, MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2019 - Poslední vztah: 12. 1. 2021

vznik členství: 2. 7. 2019

zánik členství: 31. 10. 2020

vznik funkce: 25. 7. 2019

zánik funkce: 31. 10. 2020

K Oboře 421, Loučeň, 289 37, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Przemysław Humięcki

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2019 - Poslední vztah: 23. 12. 2022

vznik členství: 1. 7. 2019

zánik členství: 1. 7. 2022

Drzymały 13/30, Varšava, Polsko

Iwona Waksmundzka-Olejniczak

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2019 - Poslední vztah: 23. 12. 2022

vznik členství: 1. 7. 2019

zánik členství: 1. 7. 2022

Lucerny 93/6, Varšava, Polsko

Barbara Hajdas

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2019 - Poslední vztah: 4. 8. 2021

vznik členství: 27. 11. 2018

vznik funkce: 27. 11. 2018

Fasolowa 19A/13, Varšava, Polsko

Ing. Ivan Kočárník, CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2018 - Poslední vztah: 16. 10. 2019

vznik členství: 28. 6. 2018

zánik členství: 30. 6. 2019

vznik funkce: 24. 7. 2018

zánik funkce: 30. 6. 2019

K Bukovce 161, Vonoklasy, 252 28, Česká republika

Robert Jasiński

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2018 - Poslední vztah: 14. 2. 2019

vznik členství: 28. 6. 2018

zánik členství: 26. 11. 2018

vznik funkce: 28. 6. 2018

zánik funkce: 26. 11. 2018

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/7, Varšava, Polská republika, Polsko

Izabela Antos

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2018 - Poslední vztah: 16. 10. 2019

vznik členství: 29. 6. 2018

zánik členství: 24. 5. 2019

vznik funkce: 29. 6. 2018

zánik funkce: 24. 5. 2019

ul. J.Nowaka-Jeziorańskiego 10/35, Varšava, Polská republika, Polsko

Adam Wojciech Burak

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2018 - Poslední vztah: 6. 10. 2020

vznik členství: 29. 6. 2018

zánik členství: 2. 2. 2020

vznik funkce: 29. 6. 2018

zánik funkce: 2. 2. 2020

ul. Biała 3/63, Varšava, Polská republika, Polsko

Wioletta Kandziak

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2018 - Poslední vztah: 8. 3. 2022

vznik členství: 28. 6. 2018

zánik členství: 28. 6. 2021

vznik funkce: 28. 6. 2018

zánik funkce: 28. 6. 2021

ul. Doroszewskiego 13/5, Varšava, Polská republika, Polsko

Robert Harasimiuk

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2018 - Poslední vztah: 8. 3. 2022

vznik členství: 28. 6. 2018

zánik členství: 28. 6. 2021

vznik funkce: 24. 7. 2018

zánik funkce: 28. 6. 2021

ul. Sady Żoliborskie 15a m.1, Varšava, Polská republika, Polsko

Janusz Jakub Szurski

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2018 - Poslední vztah: 8. 3. 2022

vznik členství: 28. 6. 2018

zánik členství: 28. 6. 2021

vznik funkce: 24. 7. 2018

zánik funkce: 28. 6. 2021

ul. Hanki Czaki 4 m 10, Varšava, Polská republika, Polsko

Edyta Wątor

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2018 - Poslední vztah: 8. 3. 2022

vznik členství: 28. 6. 2018

zánik členství: 28. 6. 2021

vznik funkce: 28. 6. 2018

zánik funkce: 28. 6. 2021

Stróża 899, Stróża, Polská republika, Polsko

Wioletta Kandziak

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2018 - Poslední vztah: 5. 11. 2018

vznik členství: 7. 3. 2018

zánik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 7. 3. 2018

zánik funkce: 28. 6. 2018

Doroszewskiego 13/5, Varšava, Polsko

Robert Harasimiuk

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2018 - Poslední vztah: 5. 11. 2018

vznik členství: 9. 3. 2018

zánik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 9. 3. 2018

zánik funkce: 28. 6. 2018

Sady Źoliborskie 15a m. 1, Varšava, Polsko

Janusz Jakub Szurski

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2018 - Poslední vztah: 5. 11. 2018

vznik členství: 8. 3. 2018

zánik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 8. 3. 2018

zánik funkce: 28. 6. 2018

Hanki Czaki 4 m 10, Varšava, Polsko

Zbigniew Leszczyński

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2018 - Poslední vztah: 5. 11. 2018

vznik členství: 21. 6. 2016

zánik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 22. 2. 2018

zánik funkce: 28. 6. 2018

Malachovskiego 4B/4, Plock, Polsko

Krystian Pater

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2018 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 6. 4. 2018

vznik funkce: 8. 11. 2017

zánik funkce: 6. 4. 2018

Wiśniewskiego 28, Płock, Polsko

Rafał Warpechowski

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2018 - Poslední vztah: 5. 11. 2018

vznik členství: 8. 11. 2017

zánik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 8. 11. 2017

zánik funkce: 28. 6. 2018

ul. Hajoty 49, Varšava, Polsko

Rafal Maciej Pasieka

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2017 - Poslední vztah: 11. 4. 2018

vznik členství: 7. 6. 2017

zánik členství: 7. 3. 2018

vznik funkce: 7. 6. 2017

zánik funkce: 7. 3. 2018

ul. Willowa 9, Dluga Szlachecka, Polsko

Jacek Kosuniak

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2017 - Poslední vztah: 5. 11. 2018

vznik členství: 2. 7. 2017

zánik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 2. 7. 2017

zánik funkce: 28. 6. 2018

Nowolipie 20/59, Varšava, Polsko

Wojciech Jásiński

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2016 - Poslední vztah: 11. 4. 2018

vznik členství: 21. 6. 2016

zánik členství: 8. 3. 2018

vznik funkce: 21. 6. 2016

zánik funkce: 21. 2. 2018

ul. Lachmana, 14 m. 25, Płock, Polsko

Grażyna Baka

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2016 - Poslední vztah: 11. 4. 2018

vznik členství: 25. 6. 2016

zánik členství: 6. 3. 2018

vznik funkce: 25. 6. 2016

zánik funkce: 6. 3. 2018

ul. Warszawska 58B/60, Varšava, Polsko

Krystian Pater

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2016 - Poslední vztah: 11. 4. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

Wiśniewskiego 28, Płock, Polsko

Zbigniew Leszczyński

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2016 - Poslední vztah: 29. 8. 2018

vznik členství: 21. 6. 2016

vznik funkce: 21. 6. 2016

Małachowskiego 4b/4, Płock, Polsko

JUDr. Zdeněk Černý, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2016 - Poslední vztah: 16. 10. 2019

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 1. 7. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 1. 7. 2019

K Oboře 421, Loučeň, 289 37, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Wojciech Jásiński

Předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2016 - Poslední vztah: 16. 8. 2016

vznik členství: 7. 4. 2016

zánik členství: 21. 6. 2016

vznik funkce: 7. 4. 2016

zánik funkce: 21. 6. 2016

ul. Lachmana 14m. 25, 09-407 Płock, Polsko

Zbigniew Leszczyński

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2016 - Poslední vztah: 16. 8. 2016

vznik členství: 7. 4. 2016

zánik členství: 21. 6. 2016

vznik funkce: 7. 4. 2016

zánik funkce: 21. 6. 2016

Rogielniczki 21, 09-213 Gozdowo, Polsko

Ing. Ivan Kočárník, CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2016 - Poslední vztah: 5. 11. 2018

vznik členství: 25. 6. 2015

zánik členství: 25. 6. 2018

vznik funkce: 16. 9. 2015

zánik funkce: 25. 6. 2018

K Bukovce 161, Vonoklasy, 252 28, Česká republika

Ing. Ivan Kočárník, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2015 - Poslední vztah: 11. 1. 2016

vznik členství: 25. 6. 2015

K Bukovce 161, Vonoklasy, 252 28, Česká republika

Bogdan Dzudzewicz

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2015 - Poslední vztah: 2. 3. 2017

vznik členství: 25. 6. 2015

zánik členství: 18. 1. 2017

zánik funkce: 18. 1. 2017

Akacjowa 5, Podkowa Leśna, Polsko

Dariusz Jacek Krawiec

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2014 - Poslední vztah: 23. 2. 2016

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 21. 1. 2016

vznik funkce: 3. 7. 2014

zánik funkce: 21. 1. 2016

ul. Klonova 19, Magdalenka, Polsko

Sławomir Robert Jędrzejczyk

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2014 - Poslední vztah: 21. 8. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 29. 7. 2017

vznik funkce: 3. 7. 2014

zánik funkce: 29. 7. 2017

ul. Rabatkowa 9, Łódź, Polsko

Piotr Robert Kearney

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2014 - Poslední vztah: 21. 8. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2017

ul. A. Mickiewicza 63/51, Sopot, Polsko

Krystian Pater

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2013 - Poslední vztah: 16. 8. 2016

vznik členství: 30. 6. 2013

zánik členství: 30. 6. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2016

Plock, Wiśniewskiego 28, 09400, Polsko

Rafał Sekuła

člen

První vztah: 6. 9. 2013 - Poslední vztah: 4. 4. 2016

vznik členství: 24. 6. 2013

zánik členství: 11. 3. 2016

zánik funkce: 11. 3. 2016

ul. Wspólna 3, Zielonki, Polsko

Piotr Chełmiński

člen

První vztah: 6. 9. 2013 - Poslední vztah: 5. 8. 2016

vznik členství: 24. 6. 2013

zánik členství: 24. 6. 2016

zánik funkce: 24. 6. 2016

ks. T. Boguckiego 3A m.87, Varšava, Polsko

Zdeněk Černý

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2013 - Poslední vztah: 16. 8. 2016

vznik členství: 30. 6. 2013

zánik členství: 30. 6. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2016

K Oboře 421, Loučeň, 289 37, Česká republika

Rafał Sekuła

člen

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 6. 9. 2013

vznik členství: 6. 2. 2013

vznik funkce: 6. 2. 2013

ul. Wspólna 3, Zielonki, Polsko

Piotr Chełmiński

člen

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 6. 9. 2013

vznik členství: 9. 4. 2013

vznik funkce: 9. 4. 2013

ks. T. Boguckiego 3A m.87, Varšava, Polsko

Ing. Ivan Kočárník, CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2012 - Poslední vztah: 4. 9. 2015

vznik členství: 25. 6. 2012

zánik členství: 25. 6. 2015

vznik funkce: 25. 6. 2012

zánik funkce: 25. 6. 2015

K Bukovce 161, Vonoklasy, 252 28, Česká republika

Bogdan Dzudzewicz

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2012 - Poslední vztah: 4. 9. 2015

vznik členství: 25. 6. 2012

zánik členství: 25. 6. 2015

Podkowa Lesna, Akacjowa 5, 05807, Polsko

Andrzej Jerzy Kozłowski

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2012 - Poslední vztah: 22. 5. 2013

vznik členství: 25. 6. 2012

zánik členství: 8. 4. 2013

zánik funkce: 8. 4. 2013

Varšava, ul. Górnoślaska 29A/75, 00432, Polsko

Slawomir Robert Jedrzejczyk

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2012 - Poslední vztah: 21. 8. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 12. 10. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2014

Lodz, ul. Rabatkowa 9, 94214, Polsko

Dariusz Jacek Krawiec

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2012 - Poslední vztah: 21. 8. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 12. 10. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2014

Magdalenka, ul. Klonowa 19, 05506, Polsko

Slawomir Robert Jedrzejczyk

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2011 - Poslední vztah: 16. 3. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

Lodz, ul. Rabatkowa 9, 94214, Polsko

Dariusz Jacek Krawiec

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2011 - Poslední vztah: 16. 3. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

Magdalenka, ul. Klonowa 19, 05506, Polsko

Piotr Robert Kearney

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2011 - Poslední vztah: 21. 8. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2014

Sopot, ul. A. Mickiewicza 63/51, 81866, Polsko

JUDr. Zdeněk Černý

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2010 - Poslední vztah: 6. 9. 2013

vznik členství: 29. 6. 2010

K Oboře 421, Loučeň, 289 37, Česká republika

Krystian Pater

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2010 - Poslední vztah: 6. 9. 2013

vznik členství: 29. 6. 2010

Plock, Wiśniewskiego 28, 09400, Polsko

Rafal Sekula

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2010 - Poslední vztah: 22. 5. 2013

vznik členství: 10. 12. 2009

zánik členství: 6. 2. 2013

zánik funkce: 6. 2. 2013

Kraków, ul.Bialopradnicka 24C/17, Polsko

Rafal Sekula

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2009 - Poslední vztah: 5. 2. 2010

vznik členství: 30. 10. 2009

Kraków, ul.Bialopradnicka 24C/17, Polsko

Ing. Ivan Kočárník, CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2009 - Poslední vztah: 23. 7. 2012

vznik členství: 24. 6. 2009

zánik členství: 24. 6. 2012

vznik funkce: 24. 6. 2009

zánik funkce: 24. 6. 2012

K Bukovce 161, Vonoklasy, 252 28, Česká republika

Bogdan Dzudzewicz

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2009 - Poslední vztah: 23. 7. 2012

vznik členství: 24. 6. 2009

zánik členství: 24. 6. 2012

Podkowa Lesna, Akacjowa 5, 05807, Polsko

Arkadiusz Kawecki

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2009 - Poslední vztah: 21. 12. 2009

vznik členství: 24. 6. 2009

Varšava, Gwiaździsta 7d/95, 02651, Polsko

Andrzej Jerzy Kozłowski

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2009 - Poslední vztah: 23. 7. 2012

vznik členství: 24. 6. 2009

zánik členství: 24. 6. 2012

Varšava, ul. Górnoślaska 29A/75, 00432, Polsko

Dariusz Jacek Krawiec

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2009 - Poslední vztah: 2. 4. 2009

vznik členství: 26. 6. 2008

vznik funkce: 11. 12. 2008

ul.Klonowa, Magdalenka, Česká republika

Slawomir Robert Jedrzejczyk

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2009 - Poslední vztah: 2. 4. 2009

vznik členství: 26. 6. 2008

vznik funkce: 11. 12. 2008

ul. Rabatkova, Lodz, Polsko

Marek Serafin

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2009 - Poslední vztah: 17. 4. 2009

vznik členství: 26. 6. 2008

zánik členství: 13. 2. 2009

Posada, Malczewskiego 7, 62530, Polsko

Bogdan Dzudzewicz

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2009 - Poslední vztah: 20. 10. 2009

vznik členství: 11. 12. 2008

zánik členství: 23. 6. 2009

Podkowa Lesna, Akacjowa 5, 05807, Polsko

Arkadiusz Kawecki

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2009 - Poslední vztah: 20. 10. 2009

vznik členství: 13. 2. 2009

zánik členství: 23. 6. 2009

Varšava, Gwiaździsta 7d/95, 02651, Polsko

Dariusz Jacek Krawiec

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2009 - Poslední vztah: 10. 8. 2011

vznik členství: 26. 6. 2008

zánik členství: 26. 6. 2011

vznik funkce: 11. 12. 2008

zánik funkce: 26. 6. 2011

ul.Klonowa, Magdalenka, Polsko

Slawomir Robert Jedrzejczyk

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2009 - Poslední vztah: 10. 8. 2011

vznik členství: 26. 6. 2008

zánik členství: 26. 6. 2011

vznik funkce: 11. 12. 2008

zánik funkce: 26. 6. 2011

ul. Rabatkowa, Lodz, Polsko

JUDr. Zdeněk Černý

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2008 - Poslední vztah: 11. 8. 2010

vznik členství: 28. 6. 2007

zánik členství: 28. 6. 2010

Hořátevská 2009/2, Nymburk, 288 02, Česká republika

Wojciech Andrzej Heydel

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2008 - Poslední vztah: 2. 4. 2009

vznik členství: 26. 6. 2008

zánik členství: 11. 12. 2008

vznik funkce: 26. 6. 2008

zánik funkce: 11. 12. 2008

31-464 Kraków, Nieznana 16, Polsko

Dariusz Jacek Krawiec

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2008 - Poslední vztah: 2. 4. 2009

vznik členství: 26. 6. 2008

vznik funkce: 26. 6. 2008

zánik funkce: 11. 12. 2008

ul.Klonowa, Magdalenka, Česká republika

Robert Bednarski

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2008 - Poslední vztah: 2. 4. 2009

vznik členství: 26. 6. 2008

zánik členství: 26. 6. 2008

ul. Malczewskiego, Posada, Polsko

Slawomir Robert Jedrzejczyk

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2008 - Poslední vztah: 2. 4. 2009

vznik členství: 26. 6. 2008

ul. Rabatkova, Lodz, Polsko

Wojciech Franciszek Wróblewski

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2008 - Poslední vztah: 20. 10. 2009

vznik členství: 26. 6. 2008

zánik členství: 24. 6. 2009

ul. Bohaterewicza, Warszawa, Polsko

Piotr Robert Kearney

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2008 - Poslední vztah: 10. 8. 2011

vznik členství: 26. 6. 2008

zánik členství: 26. 6. 2011

Mickiewicza, Sopot, Polsko

Piotr Wlodzimierz Kownacki

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2008 - Poslední vztah: 10. 9. 2008

vznik členství: 5. 3. 2007

zánik členství: 26. 6. 2008

02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 10m.78, Polsko

Wojciech Andrzej Heydel

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2008 - Poslední vztah: 10. 9. 2008

vznik členství: 28. 3. 2008

zánik členství: 26. 6. 2008

vznik funkce: 28. 3. 2008

zánik funkce: 26. 6. 2008

31-464 Kraków, Nieznana 16, Polsko

Waldemar Maj

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2007 - Poslední vztah: 10. 9. 2008

zánik členství: 26. 6. 2008

vznik funkce: 8. 11. 2007

00-707 Warszawa, Żenczykowskiego 4B, Polsko

Robert Bednarski

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2007 - Poslední vztah: 10. 9. 2008

vznik členství: 30. 8. 2007

zánik členství: 26. 6. 2008

09-472 Słupno, Jaśminowa 6, Polsko

Krystian Pater

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

vznik funkce: 28. 6. 2007

09-409 Płock, Wiśniewakiego 28, Polsko

Krystian Pater

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 11. 8. 2010

vznik funkce: 28. 6. 2007

zánik funkce: 28. 6. 2010

09-409 Płock, Wiśniewskiego 28, Polsko

Arkadiusz Kotlicki

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2007 - Poslední vztah: 13. 9. 2007

vznik funkce: 5. 3. 2007

zánik funkce: 30. 8. 2008

Łódź, ul. Sowińskiego 22A, Polsko

Mirosław Stanisław Jasiński

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2007 - Poslední vztah: 10. 9. 2008

zánik členství: 26. 6. 2008

vznik funkce: 5. 3. 2007

53-507 Wrocław, Jęczmienna 20/6, Polsko

Paweł Henryk Szymaňski

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2007 - Poslední vztah: 13. 9. 2007

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 30. 8. 2007

vznik funkce: 23. 5. 2007

zánik funkce: 30. 8. 2007

Smocza, Warszawa, Polsko

Piotr Wlodzimierz Kownacki

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2007 - Poslední vztah: 15. 5. 2008

vznik členství: 5. 3. 2007

vznik funkce: 5. 3. 2007

zánik funkce: 28. 3. 2008

02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 10m.78, Polsko

Cezary Krzysztof Smorszczewski

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 2. 8. 2007

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 26. 4. 2007

vznik funkce: 10. 5. 2006

zánik funkce: 26. 4. 2007

Bitwa Rokitna, Warszawa, Polsko

Rafal Zbigniew Kapler

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 15. 5. 2008

vznik členství: 13. 12. 2006

zánik členství: 28. 3. 2008

05-520 Konstancin-Jeziorna, Warszawska 200/81, Polsko

Czeslaw Adam Bugaj

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 10. 9. 2008

vznik členství: 13. 12. 2006

zánik členství: 26. 6. 2008

09-402 Plock, Źródlana 17, Polsko

Pawel Jasiński

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2006 - Poslední vztah: 20. 11. 2006

vznik členství: 15. 3. 2006

zánik členství: 12. 4. 2006

09-500 Gostynin, Baby Dolne 17, Polsko

Dariusz Marek Formela

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2006 - Poslední vztah: 10. 9. 2008

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 26. 6. 2008

Na Skarpie, Płock, Polsko

Ing. Ivan Kočárník, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2006 - Poslední vztah: 13. 11. 2006

vznik členství: 22. 6. 2006

vznik funkce: 6. 10. 2006

K Bukovce 161, Vonoklasy, 252 28, Česká republika

Ing. Ivan Kočárník, CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2006 - Poslední vztah: 20. 10. 2009

vznik členství: 22. 6. 2006

zánik členství: 22. 6. 2009

vznik funkce: 6. 10. 2006

zánik funkce: 22. 6. 2009

K Bukovce 161, Vonoklasy, 252 28, Česká republika

Prof.Ing. Miloslav Suchánek, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 2006 - Poslední vztah: 8. 11. 2006

vznik členství: 8. 12. 2005

zánik členství: 12. 4. 2006

vznik funkce: 8. 12. 2005

zánik funkce: 12. 4. 2006

Jeremenkova 727/94, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Ivan Kočárník, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2006 - Poslední vztah: 13. 11. 2006

vznik členství: 22. 6. 2006

vznik funkce: 22. 6. 2006

K Bukovce 161, Vonoklasy, 252 28, Česká republika

Prof.Ing. Miloslav Suchánek, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 8. 11. 2006

vznik členství: 18. 8. 2000

zánik členství: 18. 11. 2005

vznik funkce: 18. 8. 2000

zánik funkce: 18. 11. 2005

Jeremenkova 727/94, Praha, 140 00, Česká republika

Piotr Kearney

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 10. 9. 2008

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 26. 6. 2008

Mickiewicza, Sopot, Polsko

Ewa Joanna Chmielewska

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 8. 9. 2006

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 16. 3. 2006

Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa, Polsko

Doc.Ing. Miroslav Grégr

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 13. 11. 2006

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 22. 6. 2006

vznik funkce: 8. 6. 2005

zánik funkce: 22. 6. 2006

Na Vinici 400, Klecany, 250 67, Česká republika

Dariusz Marek Formela

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 13. 11. 2006

vznik členství: 8. 6. 2005

Na Skarpie, Płock, Polsko

Ing. Vlastimil Růžička

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 13. 11. 2006

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 22. 6. 2006

Bochovská 623/2, Praha, 158 00, Česká republika

Cezary Krzysztof Smorszczewski

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 5. 3. 2007

vznik členství: 8. 6. 2005

Bitwa Rokitna, Warszawa, Polsko

Igor Adam Chalupec

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 8. 2007

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 26. 1. 2007

vznik funkce: 8. 6. 2005

zánik funkce: 26. 1. 2007

Marszałkowska, Warszawa, Polsko

Paweł Henryk Szymaňski

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 8. 2007

vznik členství: 8. 6. 2005

Smocza, Warszawa, Polsko

Wojciech Lorenc

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 8. 2007

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 26. 1. 2007

Małej Łaki, Piaseczno, Polsko

JUDr. Zdeněk Černý

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2005 - Poslední vztah: 10. 9. 2008

vznik členství: 18. 6. 2004

zánik členství: 18. 6. 2007

Hořátevská 2009/2, Nymburk, 288 02, Česká republika

Piotr Kearney

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2005 - Poslední vztah: 22. 2. 2005

vznik členství: 18. 6. 2004

zánik členství: 23. 7. 2004

Mickiewicza, Sopot, Polsko

Mgr.inz. Andrzej Pawel Sikora

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2005 - Poslední vztah: 22. 2. 2005

vznik členství: 18. 6. 2004

zánik členství: 23. 7. 2004

Hetmanska, Warszawa, Polsko

PhDr. Tomáš Sedláček

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2005 - Poslední vztah: 23. 9. 2005

vznik členství: 18. 6. 2004

zánik členství: 8. 6. 2005

V průčelí 1655/4, Praha, 149 00, Česká republika

JUDr. Zdeněk Černý

člen

První vztah: 1. 5. 2004 - Poslední vztah: 6. 1. 2005

vznik členství: 21. 2. 2004

zánik členství: 17. 6. 2004

vznik funkce: 29. 1. 1999

zánik funkce: 20. 2. 2004

Hořátevská 2009/2, Nymburk, 288 02, Česká republika

Ing. Václav Srba

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2003 - Poslední vztah: 23. 9. 2005

vznik funkce: 17. 1. 2003

zánik funkce: 8. 6. 2005

Randova 3167/5, Praha, 150 00, Česká republika

Ing.Mgr. Klára Malečková

člen

První vztah: 21. 5. 2003 - Poslední vztah: 23. 9. 2005

vznik funkce: 17. 1. 2003

zánik funkce: 8. 6. 2005

Na Valentince 647/13, Praha, 150 00, Česká republika

Pavel Kuta

člen

První vztah: 21. 5. 2003 - Poslední vztah: 23. 9. 2005

vznik funkce: 17. 1. 2003

zánik funkce: 8. 6. 2005

Bělohorská 195/147, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Pavel Suchý

člen

První vztah: 21. 5. 2003 - Poslední vztah: 23. 9. 2005

vznik funkce: 17. 1. 2003

zánik funkce: 8. 6. 2005

Milešovská 1986/10, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Milan Kuncíř

člen

První vztah: 21. 5. 2003 - Poslední vztah: 8. 9. 2006

zánik členství: 13. 4. 2006

vznik funkce: 19. 11. 2002

U Mlejnku 110, Zdiby, 250 66, Česká republika

Ing. Jaroslav Šulc

člen

První vztah: 4. 10. 2002 - Poslední vztah: 23. 9. 2005

vznik funkce: 13. 6. 2002

zánik funkce: 8. 6. 2005

Malkovského 598, Praha, 199 00, Česká republika

Ing. Tomáš Potměšil

člen

První vztah: 16. 1. 2002 - Poslední vztah: 4. 10. 2002

vznik funkce: 29. 6. 2001

zánik funkce: 13. 6. 2002

Květnového vítězství 1867/44, Praha, 149 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Rott

člen

První vztah: 16. 1. 2002 - Poslední vztah: 21. 5. 2003

vznik funkce: 29. 6. 2001

zánik funkce: 30. 11. 2002

Fingerova 2179/13, Praha, 158 00, Česká republika

JUDr. Zdenka Němcová

člen

První vztah: 16. 1. 2002 - Poslední vztah: 21. 5. 2003

vznik funkce: 29. 6. 2001

zánik funkce: 17. 1. 2003

Košťálkova 1104/4, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Josef Žák

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2002 - Poslední vztah: 6. 1. 2005

vznik funkce: 4. 5. 1999

zánik funkce: 17. 6. 2004

Braškovská 368/1, Praha, 161 00, Česká republika

JUDr. Eva Štruplová

člen

První vztah: 16. 1. 2002 - Poslední vztah: 6. 1. 2005

vznik funkce: 4. 5. 1999

zánik funkce: 17. 6. 2004

Velká skála 677/3, Praha, 181 00, Česká republika

Doc.Ing. Jiří Havel, CSc.

člen

První vztah: 1. 12. 2000 - Poslední vztah: 16. 1. 2002

Na Balkáně 2118/130, Praha, 130 00, Česká republika

Prof.Ing. Miloslav Suchánek, CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2000 - Poslední vztah: 23. 9. 2005

vznik funkce: 18. 8. 2000

zánik funkce: 8. 6. 2005

Jeremenkova 727/94, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Ungerman

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2000 - Poslední vztah: 23. 9. 2005

vznik funkce: 18. 8. 2000

zánik funkce: 8. 6. 2005

Kunínova 1720/3, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. František Škoda

člen

První vztah: 21. 4. 2000 - Poslední vztah: 16. 1. 2002

Krkonošská 1477/15, Praha, 120 00, Česká republika

JUDr. Eva Štruplová

člen

První vztah: 7. 9. 1999 - Poslední vztah: 16. 1. 2002

Novodvorská 1128/175, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Josef Uhlíř

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 1999 - Poslední vztah: 21. 5. 2003

vznik funkce: 4. 5. 1999

zánik funkce: 28. 10. 2002

Donovalská 1152/15, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Ladislav Varhaník

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 1999 - Poslední vztah: 6. 1. 2005

vznik funkce: 4. 5. 1999

zánik funkce: 17. 6. 2004

Otvovice 16, 273 27, Česká republika

Ing. Jaroslav Martinek

člen

První vztah: 7. 4. 1999 - Poslední vztah: 21. 4. 2000

Nad kolonií 694/27, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jan Stiess

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 1999 - Poslední vztah: 1. 12. 2000

Stiessova 191/3, Praha, 155 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Karel Zeman, CSc.

člen

První vztah: 7. 4. 1999 - Poslední vztah: 1. 12. 2000

U Kamýku 870/2, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Miloslav Hejnák, CSc.

člen

První vztah: 7. 4. 1999 - Poslední vztah: 16. 1. 2002

Slezská 1426/119, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milada Vlasáková

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 1999 - Poslední vztah: 21. 5. 2003

vznik funkce: 29. 1. 1999

zánik funkce: 17. 1. 2003

Masarykova 20/273, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

doc. Ing. Josef Koubek, CSc.

člen

První vztah: 7. 4. 1999 - Poslední vztah: 21. 5. 2003

vznik funkce: 29. 1. 1999

zánik funkce: 17. 1. 2003

Škábova 3057/1, Praha, 106 00, Česká republika

JUDr. Zdeněk Černý

člen

První vztah: 7. 4. 1999 - Poslední vztah: 1. 5. 2004

vznik funkce: 29. 1. 1999

Hořátevská 2009/2, Nymburk, 288 02, Česká republika

Ing. Jiří Bayer

člen

První vztah: 25. 1. 1999 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

U koupaliště 915/7, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel, Společník

  BDK pool s.r.o.

  U Koupaliště 915/7, Karlovy Vary Rybáře, 360 05

Ing. Miroslav Krejčí

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 1999 - Poslední vztah: 7. 9. 1999

Mánesova 1668, Sokolov, 356 01, Česká republika

Mgr. Jaromír Mikušek

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 1999 - Poslední vztah: 1. 12. 2000

Výletní 689, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Karel Ledvinka

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 1999 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

SNP, Vysoké Mýto, Česká republika

Ing. Josef Horák

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 1999 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Samopše 19, 285 06, Česká republika

Ing. Radomír Věk

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 1999 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Za Humny 137, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ivan Vrzal

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 1999 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Nebozízek 1222/19, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Miroslav Kornalík

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 1999 - Poslední vztah: 7. 9. 1999

Čapkova 2035, Litvínov, 436 01, Česká republika

Ing. Josef Žák

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 1999 - Poslední vztah: 16. 1. 2002

Podkrušnohorská 1701, Litvínov, 436 01, Česká republika

Ing. Pavel Šanda

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 21. 1. 1999

Krouzová, Praha 4, Česká republika

Andreas Stefan

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 21. 1. 1999

Nad parkem 380, Meziboří, 435 13, Česká republika

Ing. Stanislav Síla

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 21. 1. 1999

Tř. legií 416, Kralupy n./Vltavou, Česká republika

JUDr. František Maňák

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 21. 1. 1999

Přemyšlenská 658/36, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Jan Novák

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 21. 1. 1999

Rimavské Soboty 893, Kolín, 280 02, Česká republika

Ing. Martin Kocourek

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 21. 1. 1999

Kopeckého 1328/43, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Luděk Janoušek

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 21. 1. 1999

Brunclíkova 1722/19, Praha, 162 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Zempliner

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 21. 1. 1999

Konviktská 319/2, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Josef Horák

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 21. 1. 1999

Londýnská 672/20, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Petr Čermák

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Legerova 1822/43, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Terézia Hrnčířová

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Fričova, Praha 2, Česká republika

Doc. Ing. Gustav Šebor, CSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 1996 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Mánesova 1624/20, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.

člen

První vztah: 22. 1. 1996 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Veletržní 825/65, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Martin Kocourek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 1996 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Kopeckého 1328/43, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Luděk Janoušek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 1996 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Brunclíkova 1722/19, Praha, 162 00, Česká republika

Ing. Karel Friedrich

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 22. 1. 1996

Kosová, Praha 6, Česká republika

Ing. Karel Fiedler

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 22. 1. 1996

Petra Bezruče 599, Velvary, 273 24, Česká republika

Ing. Stanislav Síla

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Tř. legií 416, Kralupy n./Vltavou, Česká republika

Ing. Miloslav Soldát

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Chemiků 207, Litvínov, 435 42, Česká republika

Ing. Pavel Šanda

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Krouzová, Praha 4, Česká republika

JUDr. František Maňák

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Přemyšlenská 658/36, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Jan Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Rimavské Soboty 893, Kolín, 280 02, Česká republika

Andreas Stefan

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Nad parkem 380, Meziboří, 435 13, Česká republika

Ing. Pavel Šanda

člen

První vztah: 17. 2. 1995 - Poslední vztah: 11. 10. 1995

Krouzova 3019/1, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Miroslav Téra

člen

První vztah: 17. 2. 1995 - Poslední vztah: 11. 10. 1995

Kryblická 366, Trutnov, 541 01, Česká republika

RNDr. Libor Kudláček

člen

První vztah: 17. 2. 1995 - Poslední vztah: 22. 1. 1996

Bratranců Veverkových 816, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Petr Čermák

člen

První vztah: 17. 2. 1995 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Legerova 1822/43, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Josef Uhlíř

člen

První vztah: 17. 2. 1995 - Poslední vztah: 10. 12. 1996

Donovalská 1152/15, Praha 4, 149 00, Česká republika

Akcionáři

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Chemików 7, Polsko, Płock

od 12. 12. 2018

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 2. 1995

Živnosti

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 8. 6. 1998
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 2. 1995
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).