Hlavní navigace

Pražská energetika Holding a.s.

Firma Pražská energetika Holding a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7020, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 3 598 627 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26428059

Sídlo:

Na hroudě 1492/4, Praha, 100 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

17. 1. 2001

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64200 Činnosti holdingových společností
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7020, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Pražská energetika Holding a.s. od 9. 3. 2015

Obchodní firma

Pražská energetika Holding a.s. od 1. 6. 2015

Obchodní firma

Pražská energetika Holding a.s. do 1. 6. 2015 od 17. 1. 2001

Obchodní firma

Pražská energetika Holding a.s. do 9. 3. 2015 od 27. 2. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 17. 1. 2001

adresa

Na Hroudě 1492
Praha 10 10005 od 10. 6. 2002

adresa

Na Hroudě 4
Praha 10 10005 do 10. 6. 2002 od 17. 1. 2001

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 7. 2014

spravování majetkových účastí právnických osob do 25. 7. 2014 od 17. 1. 2001

činnost ekonomických a organizačních poradců do 25. 7. 2014 od 17. 1. 2001

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 4 od 25. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 od 25. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 25. 7. 2014

1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 3.597.627.000,- Kč (slovy: korun českých třimiliardypětsetdevadesátsedmminionůšestsetdvacetsedmtisíc) na částku ve výši 3.598.627.000,- Kč (slovy: korun českých třimiliardypětsetdevadesátosmmilionůšestsetdvacetsedm). Upisování nad tuto částku se připouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou úpisu nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je naplnění účelu společnosti, a to získání podílu ve společnosti Pražská energetika, a.s. do 10. 7. 2002 od 8. 10. 2001

2. Předmětem úpisu bude: 3.597.627 akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Jde o neregistrované kmenové akcie na jméno, jež budou vydány v zaknihované podobě. do 10. 7. 2002 od 8. 10. 2001

3. Úpis všech akcií bude proveden pouze na základě dohody všech akcionářů uzavřené v sídle advokátní kanceláře Linklaters, v.o.s., 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19, ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Akcionáři se v této dohodě vzdají přednostního práva. Rozsah účasti jednotlivých akcionářů na zvýšení základního kapitálu bude určen touto dohodou. do 10. 7. 2002 od 8. 10. 2001

4. Akcie budou upsány ve lhůtě 2 měsíců od doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to formou dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Představenstvo neprodleně oznámí akcionářům formou doporučených dopisů nebo telefaxů den nabytí právní moci usnesení. Den doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení bude počátkem lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy počátkem lhůty pro uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, pokud nebude dohoda akcionářů uzavřena před nabytím právní moci usnesení o zvýšení základního jmění s rozvazovací podmínkou podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku; v takovém případě bude lhůta pro uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku činit 30 dní ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí akcionářům den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení do obchodního rejstříku. Oznámení představenstvo zašle akcionářům, a to Hlavnímu městu Praze na číslo faxu 2328613, společnosti GESO Beteiligungs - und Beratungs-Aktiengesellschaft na číslo faxu 0049-351-4685839 a společnosti RWE Plus Aktiengesellschaft na číslo faxu 0049-201-1224540. Odeslání oznámení faxem potvrdí představenstvo akcionářům také odesláním doporučeného dopisu. Oznámení o podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku prostřednictvím faxu začne běžet lhůta v délce 30 dní pro uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. do 10. 7. 2002 od 8. 10. 2001

5. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. do 10. 7. 2002 od 8. 10. 2001

6. Úpis 3.597.627 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude proveden nepeněžitými vklady, které spočívají v 648.608 kmenových akcií na majitele, ISIN: CZ 0005078154, a 1.315.611 akciích na jméno, ISIN: 770950000628 (celkem 1.964.219 akcií) ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč Pražské energetiky, a.s., se sídlem 100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ: 60193913, které byly oceněny: společným posudkem zpracovaným dne 28.5.2001 dvěma znalci nezávislými na společnosti, a to znaleckým ústavem BEWERT s.r.o. se sídlem Praha 6, K Matěji 4, PSČ: 160 00, zapsaným podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení § 6 odst. 1 vyhl.č. 37/1967 Sb. do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví, pod č.j. Be/Zn/28-02//05/2001, a pana Ing. Václava Zvěřiny, CSc., bytem Praha 1, Skořepka 7, jmenovaným předsedou Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne 1.12.1992 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí, pod Č.z.D.:658-58/2001, jmenovanými usnesením Městského soudu v Praze pod č.j. Nc 4092/2001-9 ze dne 11.5.2001, které nabylo právní moci dne 5.6.2001, na hodnotu 2.198,- Kč na jednu akcii Pražské energetiky, a.s., tzn. celkem dle tohoto znaleckého posudku po zaokrouhlení směrem dolů 4.317.353.000,- Kč (slovy: korun českých čtyřimiliardytřistasedmnáctmilionůtřistapadesáttři tisíc). do 10. 7. 2002 od 8. 10. 2001

7. Tato mimořádná valná hromada schvaluje pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti o 3.597.627.000,- Kč (slovy: korun českých: třimiliardypětsetdevadesátsedmtisícšestsetdvacetsedm) výši ocenění nepeněžitých vkladů, které spočívají v 648.608 kmenových akcií na majitele, ISIN: CZ 0005078154, a 1.315.611 akcií na jméno, ISIN: 770950000628, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč Pražské energetiky, a.s., se sídlem 100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ: 60193913, na částku 4.317.353.000,- Kč, která je určena společným posudkem zpracovaným dne 28.05.2001 dvěma znalci nezávislými na společnosti, a to znaleckým ústavem BEWERT se sídlem Praha 6, K Matěji 4, PSČ: 160 00, zapsaným podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení § 6 odst. 1 vyhl.č. 37/1967 Sb. do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví, pod č.j. Be/Zn/28-02//05/2001, a panem Ing. Václavem Zvěřinou, CSc., bytem Praha 1, Skořepka 7, jmenovaným předsedou Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne 1.12.1992 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí, pod Č.z.d.: 658-58/2001, jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze pod č.j. Nc 4092/2001-9 ze dne 11.5.2001, které nabylo právní moci dne 5.6.2001 a kterým bylo oceněno předmětných 648.608 akcií na majitele a 1.315.611 akcií na jméno (celkem 1.964.219 akcií), po uvedeném zaokrouhlení směrem dolů na 4.317.353.000,- Kč (slovy: korun českých čtyřimiliardytřistasedmnáctmilionůtřistapadesáttřitisíc). do 10. 7. 2002 od 8. 10. 2001

8. Místem upisování akcií, tedy místem podpisu dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, je sídlo advokátní kanceláře Linklaters, v.o.s., 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19. do 10. 7. 2002 od 8. 10. 2001

9. Po provedení úpisu, respektive po uzavření dohody všech akcionářů ve smyslu § 205 obchodního zákoníku, musí být nepeněžité vkady převedeny formou písemné smlouvy o vkladu mezi upisovatelem a společností. Nepeněžité vklady budou splaceny převodem nepeněžitých vkladů na účet cenných papírů společnosti ve Středisku cenných papírů. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí 30 (třicet) dnů od upsání akcií, respektice od nabytí účinnosti dohody všech akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. do 10. 7. 2002 od 8. 10. 2001

10. Rozdíl mezi hodnotou upsaných akcií ve výši 3.597.627.000,- Kč (slovy: korun českých třimiliardypětsetdevadesátsedmmilionůšestsetdvacetsedmtisíc) a hodnotou nepeněžitých vkladů ve výši 4.317.353.000,-Kč (slovy: korun českých čtyřimiliardytřistasedmnáctmilionůtřistapadesáttřitisíc) tvoří příplatek, který je určený k naplnění rezervního fondu. Celková hodnota jednorázového naplnění rezervního fondu společnosti činí 719.726.000,- Kč (slovy: českých korun: sedmssetdevatenáctmilionůsedmsetdvacetšesttisíc). do 10. 7. 2002 od 8. 10. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 598 627 000 Kč

od 21. 11. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 21. 11. 2001 od 17. 1. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 598 627 od 21. 11. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 21. 11. 2001 od 17. 1. 2001

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Kathrin Dankelmann

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2020

vznik členství: 20. 10. 2018

Wiesbadener Str. 12A, Stuttgart, 703 72, Spolková republika Německo

Jan Ondřich MSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2019

vznik členství: 25. 6. 2019

vznik funkce: 25. 6. 2019

K dubinám 565/21, Praha, 147 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Petr Kubíček

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2019

vznik členství: 25. 6. 2019

vznik funkce: 25. 6. 2019

Heřmanova 834/42, Praha, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Nikola Hořejš

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2019

vznik členství: 25. 6. 2019

vznik funkce: 25. 6. 2019

V. P. Čkalova 502/14, Praha, 160 00, Česká republika

Michael Frankhauser

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 29. 6. 2018

Konrad-Adenauer-Straße, Dossenheim, 692 21, Spolková republika Německo

Marc Wolpensinger

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2013

vznik členství: 5. 3. 2013

Schönblickstraße, Wannweil, 728 27, Spolková republika Německo

Historické vztahy

Kathrin Durlik

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2018 - Poslední vztah: 15. 4. 2020

vznik členství: 20. 10. 2018

Wiesbadener Str. 12A, Stuttgart, 703 72, Spolková republika Německo

Ing. Antonín Lébl

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2018 - Poslední vztah: 7. 8. 2019

vznik členství: 3. 5. 2018

zánik členství: 24. 6. 2019

vznik funkce: 9. 5. 2018

zánik funkce: 24. 6. 2019

Branická 722/19, Praha, 147 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Jan Kroča

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2018 - Poslední vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 26. 6. 2018

zánik členství: 5. 1. 2019

zánik funkce: 5. 1. 2019

Herbenova 728/48, Praha, 102 00, Česká republika

Dr. Christian Thewissen

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2016 - Poslední vztah: 19. 10. 2018

vznik členství: 19. 10. 2014

zánik členství: 19. 10. 2018

vznik funkce: 19. 10. 2014

zánik funkce: 19. 10. 2018

Ginsterheide 1b, Nettetal-Kaldenkirchen, 413 34, Spolková republika Německo

Dr. Christian Thewissen

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2016 - Poslední vztah: 19. 10. 2018

vznik členství: 19. 10. 2014

zánik členství: 19. 10. 2018

vznik funkce: 19. 10. 2014

zánik funkce: 19. 10. 2018

Ginsterheide 1b, Nettetal-Kaldenkirchen, 413 34, Spolková republika Německo

Ing. Ondřej Prokop

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2016 - Poslední vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 2. 5. 2018

vznik funkce: 5. 7. 2016

zánik funkce: 2. 5. 2018

Hrabákova 1973/3, Praha, 148 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ondřej Prokop

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2016 - Poslední vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 2. 5. 2018

vznik funkce: 5. 7. 2016

zánik funkce: 2. 5. 2018

Hrabákova 1973/3, Praha, 148 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jaroslav Štěpánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2016

vznik členství: 17. 4. 2015

zánik členství: 29. 6. 2016

vznik funkce: 28. 4. 2015

zánik funkce: 29. 6. 2016

Karafiátová 2313/42, Praha, 106 00, Česká republika

Mgr. Petra Rejchrtová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2015 - Poslední vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 17. 4. 2015

zánik členství: 25. 6. 2018

vznik funkce: 17. 4. 2015

zánik funkce: 25. 6. 2018

Hurbanova 1181/30, Praha, 142 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Petra Rejchrtová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2015 - Poslední vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 17. 4. 2015

zánik členství: 25. 6. 2018

vznik funkce: 17. 4. 2015

zánik funkce: 25. 6. 2018

Hurbanova 1181/30, Praha, 142 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslav Špaček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2015 - Poslední vztah: 15. 7. 2019

vznik členství: 17. 4. 2015

zánik členství: 18. 4. 2019

vznik funkce: 17. 4. 2015

zánik funkce: 18. 4. 2019

Smetanova 810, Trutnov, 541 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Roman Vaculka

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2015

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 16. 4. 2015

zánik funkce: 16. 4. 2015

Dlouhá 618/14, Praha, 110 00, Česká republika

Dr. Christian Thewissen

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2014 - Poslední vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 19. 10. 2014

vznik funkce: 19. 10. 2014

Ginsterheide 1b, Nettetal-Kaldenkirchen, 413 34, Spolková republika Německo

Roman Vaculka

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 5. 3. 2013

Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, Česká republika

Michael Frankhauser

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 28. 6. 2014

zánik členství: 28. 6. 2018

Konrad-Adenauer-Straße 30, Dossenheim, 692 21, Spolková republika Německo

Michael Frankhauser

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 28. 6. 2014

zánik členství: 28. 6. 2018

Konrad-Adenauer-Straße 30, Dossenheim, 692 21, Spolková republika Německo

Roman Vaculka

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2013 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 30. 7. 2013

zánik funkce: 14. 2. 2014

Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Miloš Hejhal

člen

První vztah: 13. 8. 2013 - Poslední vztah: 1. 6. 2015

vznik členství: 29. 6. 2013

zánik členství: 16. 4. 2015

zánik funkce: 16. 4. 2015

Hlubočepská 1113/33E, Praha 5, 152 00, Česká republika

Roman Vaculka

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2013 - Poslední vztah: 13. 8. 2013

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik funkce: 14. 2. 2014

Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Miroslava Illeová

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2012 - Poslední vztah: 13. 8. 2013

vznik členství: 19. 6. 2012

zánik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 1. 7. 2012

zánik funkce: 28. 6. 2013

Hyacintová 3208/8, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Věra Šturmová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2012 - Poslední vztah: 2. 4. 2013

vznik členství: 28. 2. 2012

zánik členství: 28. 2. 2013

U Zeměpisného ústavu 508/12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Věra Civínová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2012 - Poslední vztah: 3. 4. 2012

vznik členství: 28. 2. 2012

U Zeměpisného ústavu 508/12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Richard Bureš

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2011 - Poslední vztah: 1. 6. 2015

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 16. 4. 2015

zánik funkce: 16. 4. 2015

Betlémská 1054/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2011 - Poslední vztah: 3. 4. 2012

vznik členství: 1. 7. 2011

Ordovická 1428/7, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Pavel Klega

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2011 - Poslední vztah: 10. 8. 2012

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 18. 6. 2012

vznik funkce: 12. 7. 2011

zánik funkce: 18. 6. 2012

Hákova 542/7, Praha 10, 109 00, Česká republika

Hermann Lüschen

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2011 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 28. 2. 2011

zánik členství: 27. 6. 2014

Stuttgart, Mahlestraße 50, 70376, Spolková republika Německo

Jörg Klasen

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2010 - Poslední vztah: 16. 12. 2014

vznik členství: 18. 10. 2010

zánik členství: 18. 10. 2014

zánik funkce: 18. 10. 2014

Stuttgsrt, Buowaldstrasse 90 C, 70619, Spolková republika Německo

Jörg Klasen

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2010 - Poslední vztah: 16. 12. 2014

vznik členství: 18. 10. 2010

zánik členství: 18. 10. 2014

zánik funkce: 18. 10. 2014

Stuttgsrt, Buowaldstrasse 90 C, 70619, Spolková republika Německo

Mirko Strube

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2010 - Poslední vztah: 2. 4. 2013

vznik členství: 18. 10. 2010

zánik členství: 4. 3. 2013

Mannheim N4, 11-12, 68161, Spolková republika Německo

Michael Frankhauser

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2010 - Poslední vztah: 14. 12. 2010

vznik členství: 29. 12. 2009

zánik členství: 17. 10. 2010

vznik funkce: 29. 12. 2009

zánik funkce: 17. 10. 2010

Dossenheim, Konrad-Adenauer-Strasse 30, 69221, Spolková republika Německo

Axel Limberg

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2010 - Poslední vztah: 14. 12. 2010

zánik členství: 17. 10. 2010

vznik funkce: 29. 12. 2009

zánik funkce: 17. 10. 2010

Königsbach-Stein,Wolfslach 10, 75203, Spolková republika Německo

Mgr. Tomáš Chalupa

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2009 - Poslední vztah: 2. 3. 2011

vznik členství: 2. 7. 2008

zánik členství: 2. 2. 2011

vznik funkce: 29. 10. 2008

zánik funkce: 2. 2. 2011

Farní 879/21, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Tomáš Chalupa

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2009 - Poslední vztah: 2. 6. 2009

vznik členství: 2. 7. 2008

Farní 879/21, Praha 6, Česká republika

Mgr. Tomáš Chalupa

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2008 - Poslední vztah: 9. 4. 2009

vznik členství: 23. 4. 2008

Farní 879/21, Praha 6, Česká republika

Jiří Janeček

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2007 - Poslední vztah: 25. 7. 2011

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 21. 6. 2007

zánik funkce: 30. 6. 2011

Zimákova 458, Praha, 140 00, Česká republika

Hermann Lüschen

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2007 - Poslední vztah: 5. 1. 2011

vznik členství: 27. 11. 2006

zánik členství: 27. 2. 2011

vznik funkce: 27. 11. 2006

zánik funkce: 27. 2. 2011

Stuttgart, Mahlerstrasse 50, PSČ 703 76, Spolková republika Německo

Pavel Žďárský

člen

První vztah: 12. 9. 2006 - Poslední vztah: 2. 3. 2011

zánik členství: 13. 9. 2010

vznik funkce: 13. 6. 2006

zánik funkce: 13. 9. 2010

Bakovská 472, Praha 9, 197 00, Česká republika

Ing. Martin Dvořák

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2006 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik členství: 1. 7. 2004

zánik členství: 1. 7. 2008

vznik funkce: 30. 11. 2004

zánik funkce: 1. 7. 2008

Krakovská 1391/5, Praha1, Česká republika

Axel Limberg

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2006 - Poslední vztah: 16. 2. 2010

vznik členství: 28. 12. 2005

vznik funkce: 28. 12. 2005

zánik funkce: 28. 12. 2009

Wolfslach 10 PSČ75203, Königsbach - Stein, Spolková republika Německo

Torsten Uwe Hauck

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2006 - Poslední vztah: 16. 2. 2010

vznik členství: 28. 12. 2005

zánik členství: 28. 12. 2009

vznik funkce: 28. 12. 2005

zánik funkce: 28. 12. 2009

Mühlgewannweg 18PSČ68526, Ladenburg, Spolková republika Německo

Ing. Martin Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2004 - Poslední vztah: 22. 6. 2006

vznik členství: 1. 7. 2004

Krakovská 1391/5, Praha1, Česká republika

Dr.Ulrich Jobs

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2004 - Poslední vztah: 25. 4. 2006

vznik členství: 22. 4. 2004

zánik členství: 28. 12. 2005

zánik funkce: 28. 12. 2005

Kladská 5/1489, Praha 2, 120 00, Česká republika

Uwe Benkendorff

člen

První vztah: 16. 6. 2004 - Poslední vztah: 25. 4. 2006

vznik funkce: 10. 10. 2003

zánik funkce: 28. 12. 2005

Pod Děvínem 14/2104, Praha 5, 150 00, Česká republika

Mgr. Zdeněk Venera

Člen

První vztah: 20. 9. 2003 - Poslední vztah: 6. 10. 2004

vznik funkce: 14. 4. 2003

zánik funkce: 30. 6. 2004

Měchenická 2555, Praha 4, 140 00, Česká republika

JUDr.Ing. Miloslav Ludvík

člen

První vztah: 20. 9. 2003 - Poslední vztah: 23. 8. 2007

vznik funkce: 14. 4. 2003

zánik funkce: 14. 4. 2007

Kodaňská 598/28, Praha 10, 101 00, Česká republika

Hermann Lüschen

člen

První vztah: 15. 1. 2003 - Poslední vztah: 24. 1. 2007

zánik členství: 12. 9. 2006

vznik funkce: 11. 9. 2002

Mahlerstraße 50, Stuttgart, 703 76, Spolková republika Německo

Hans Otto Röth

člen

První vztah: 7. 10. 2002 - Poslední vztah: 15. 1. 2003

vznik funkce: 12. 4. 2002

zánik funkce: 11. 9. 2002

Pingelshäger Strasse 42, D-19057 Schwerin, Spolková republika Německo

Ing. Petr Švec

člen

První vztah: 7. 10. 2002 - Poslední vztah: 20. 9. 2003

vznik funkce: 12. 4. 2002

zánik funkce: 14. 4. 2003

Pod Čimickým hájem 7, Praha 8, 181 00, Česká republika

Siegmund Messmer

člen

První vztah: 7. 10. 2002 - Poslední vztah: 16. 6. 2004

vznik funkce: 12. 4. 2002

zánik funkce: 10. 10. 2003

01219 Dresden, August-Bebel-Strasse 25, Spolková republika Německo

Dr. Robert Bach

člen

První vztah: 7. 10. 2002 - Poslední vztah: 6. 10. 2004

vznik funkce: 12. 4. 2002

zánik funkce: 21. 4. 2004

59394 Nordkirchen, Plettenbergweg 5, Spolková republika Německo

Doc.Ing. Zdeněk Trojan CSc.

člen

První vztah: 7. 10. 2002 - Poslední vztah: 20. 9. 2003

vznik funkce: 12. 4. 2002

zánik funkce: 14. 4. 2003

U Beránky 5/2032, Praha 6, 160 00, Česká republika

Pavel Žďárský

člen

První vztah: 7. 10. 2002 - Poslední vztah: 12. 9. 2006

vznik funkce: 12. 4. 2002

Bakovská 472, Praha 9, 197 00, Česká republika

Doc.Ing. Zdeněk Trojan CSc.

člen

První vztah: 10. 6. 2002 - Poslední vztah: 7. 10. 2002

vznik funkce: 27. 6. 2001

zánik funkce: 12. 4. 2002

U Beránky 5/2032, Praha 6, 160 00, Česká republika

Siegmund Messmer

člen

První vztah: 10. 6. 2002 - Poslední vztah: 7. 10. 2002

vznik funkce: 27. 6. 2001

zánik funkce: 12. 4. 2002

01219 Dresden, August-Bebel-Strasse 25, Spolková republika Německo

Dr. jur. Klaus Bussfeld

člen

První vztah: 1. 2. 2001 - Poslední vztah: 7. 10. 2002

vznik funkce: 17. 1. 2001

zánik funkce: 12. 4. 2002

Bochumer Strasse 209, D-45886 Gelsenkirchen, Spolková republika Německo

Hans Otto Röth

člen

První vztah: 17. 1. 2001 - Poslední vztah: 7. 10. 2002

vznik funkce: 17. 1. 2001

zánik funkce: 12. 4. 2002

Pingelshäger Strasse 42, D-19057 Schwerin, Spolková republika Německo

Pavel Žďárský

člen

První vztah: 17. 1. 2001 - Poslední vztah: 7. 10. 2002

vznik funkce: 17. 1. 2001

zánik funkce: 12. 4. 2002

Bakovská 472, Praha 9, 197 00, Česká republika

Ing. Petr Švec

člen

První vztah: 17. 1. 2001 - Poslední vztah: 7. 10. 2002

vznik funkce: 17. 1. 2001

zánik funkce: 12. 4. 2002

Pod Čimickým hájem 7, Praha 8, 181 00, Česká republika

Dr. jur. Klaus Bussfeld

člen

První vztah: 17. 1. 2001 - Poslední vztah: 1. 2. 2001

Bochumer Strasse 209, D-45886 Gelsenkirchen, Společenství Severních Marian

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Karsten Krämer

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2018

vznik členství: 30. 6. 2016

Kamenná 1299/2, Praha, 104 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Barbora Novotná Opltová

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 2017

vznik členství: 17. 4. 2015

vznik funkce: 17. 4. 2015

Švermova 383/3, Buštěhrad, 273 43, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Alexander Manfred Sloboda

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2010

vznik členství: 18. 10. 2010

Stuttgart, Ameisenbergstrasse 19, 70188, Spolková republika Německo

Historické vztahy

Mgr. Barbora Novotná Opltová

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2017 - Poslední vztah: 24. 5. 2017

vznik členství: 17. 4. 2015

vznik funkce: 17. 4. 2015

Na viničních horách 493/25, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Barbora Novotná Opltová

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2017 - Poslední vztah: 24. 5. 2017

vznik členství: 17. 4. 2015

vznik funkce: 17. 4. 2015

Na viničních horách 493/25, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Karsten Krämer

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2016 - Poslední vztah: 5. 12. 2018

vznik členství: 30. 6. 2016

Křemenáčová 158/22, Praha, 104 00, Česká republika

Mgr. Bohdan Urban

předseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 17. 4. 2015

zánik členství: 20. 1. 2018

vznik funkce: 24. 4. 2015

zánik funkce: 20. 1. 2018

Jabloňová 1726/73, Praha, 106 00, Česká republika

Mgr. Barbora Novotná Opltová

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2015 - Poslední vztah: 8. 4. 2017

vznik členství: 17. 4. 2015

vznik funkce: 17. 4. 2015

Švermova 383/3, Buštěhrad, 273 43, Česká republika

Mgr. Barbora Novotná Opltová

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2015 - Poslední vztah: 8. 4. 2017

vznik členství: 17. 4. 2015

vznik funkce: 17. 4. 2015

Švermova 383/3, Buštěhrad, 273 43, Česká republika

Mgr. Bohdan Urban

předseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 17. 4. 2015

zánik členství: 20. 1. 2018

vznik funkce: 24. 4. 2015

zánik funkce: 20. 1. 2018

Jabloňová 1726/73, Praha, 106 00, Česká republika

Bohuslav Matuška

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2015

vznik členství: 29. 6. 2013

zánik členství: 16. 4. 2015

Lužická 1646/6, Praha, 120 00, Česká republika

Bohuslav Matuška

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2013 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 29. 6. 2013

Varšavská 1338/15, Praha 2, 120 00, Česká republika

Jan Svátek

člen představenstva

První vztah: 2. 4. 2013 - Poslední vztah: 13. 8. 2013

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 28. 6. 2013

V Haltýři 24/1, Praha 10, 103 00, Česká republika

JUDr. Radim Kříž

předseda představenstva

První vztah: 20. 11. 2012 - Poslední vztah: 1. 6. 2015

vznik členství: 19. 10. 2012

zánik členství: 16. 4. 2015

vznik funkce: 2. 11. 2012

zánik funkce: 16. 4. 2015

K Vodici 1127/1, Praha 10, 104 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Hrubý

předseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2012 - Poslední vztah: 20. 11. 2012

vznik členství: 28. 2. 2012

zánik členství: 18. 10. 2012

vznik funkce: 7. 3. 2012

zánik funkce: 18. 10. 2012

Dr. Z. Wintra 768/20, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Vladimír Novák

předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2011 - Poslední vztah: 3. 4. 2012

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 27. 2. 2012

vznik funkce: 13. 7. 2011

zánik funkce: 27. 2. 2012

Nučická 1744/5, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Václav Vodrážka

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2011 - Poslední vztah: 2. 4. 2013

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 4. 3. 2013

Za Mototechnou 882/15, Praha 5, 155 00, Česká republika

Axel Limberg

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2010 - Poslední vztah: 1. 8. 2016

vznik členství: 18. 10. 2010

zánik členství: 29. 6. 2016

Königsbach-Stein, Wolfslach 10, 75203, Spolková republika Německo

Ing. Ladislav Vinický

Člen

První vztah: 30. 12. 2008 - Poslední vztah: 15. 6. 2010

vznik členství: 11. 10. 2008

zánik členství: 26. 5. 2010

Lihovarská 11/1270, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jan Svátek

předseda představenstva

První vztah: 2. 6. 2008 - Poslední vztah: 25. 7. 2011

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 21. 6. 2007

zánik funkce: 30. 6. 2011

Vrútecká 2764/1, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Pavel Klega

člen představenstva

První vztah: 2. 6. 2008 - Poslední vztah: 25. 7. 2011

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 25. 6. 2007

zánik funkce: 30. 6. 2011

Hákova 542/7, Praha, 109 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  APING a.s.

  U Golfu 565, Praha, 109 00

 • člen představenstva

  DŘEVO VYSOČINA a.s.

  Santiniho 17/27, Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou 2, 591 02

 • DOMERINO s.r.o.

  Mladoboleslavská 1108, Praha, 197 00

Ing. Jan Svátek

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2007 - Poslední vztah: 2. 6. 2008

vznik funkce: 21. 6. 2007

Vrútecká 2764/1, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Pavel Klega

předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2007 - Poslední vztah: 2. 6. 2008

vznik členství: 21. 6. 2007

vznik funkce: 25. 6. 2007

Hákova 542/7, Praha, 109 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  APING a.s.

  U Golfu 565, Praha, 109 00

 • člen představenstva

  DŘEVO VYSOČINA a.s.

  Santiniho 17/27, Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou 2, 591 02

 • DOMERINO s.r.o.

  Mladoboleslavská 1108, Praha, 197 00

Ing. Mgr. Miroslav Poche

Předseda

První vztah: 6. 3. 2007 - Poslední vztah: 23. 8. 2007

vznik funkce: 14. 4. 2003

zánik funkce: 21. 6. 2007

Velehradská 28, Praha, 130 00, Česká republika

Uwe Benkendorff

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 2006 - Poslední vztah: 14. 12. 2010

vznik členství: 28. 12. 2005

zánik členství: 17. 10. 2010

vznik funkce: 28. 12. 2005

zánik funkce: 17. 10. 2010

Pod Děvínem 14/2104, Praha 5, 150 00, Česká republika

Uwe Benkendiorff

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 2006 - Poslední vztah: 22. 6. 2006

vznik členství: 28. 12. 2005

vznik funkce: 28. 12. 2005

Pod Děvínem 14/2104, Praha 5, 150 00, Česká republika

Dr.Wolfgang Thon - Jacobi

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2004 - Poslední vztah: 25. 4. 2006

vznik členství: 22. 4. 2004

zánik členství: 28. 12. 2005

zánik funkce: 28. 12. 2005

Markblick 6, 44267, Dortmund, Spolková republika Německo

Ing. Ladislav Vinický

Člen

První vztah: 16. 6. 2004 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik funkce: 10. 10. 2003

zánik funkce: 10. 10. 2008

Lihovarská 11/1270, Praha 9, 190 00, Česká republika

Miroslav Poche

Předseda

První vztah: 20. 9. 2003 - Poslední vztah: 20. 9. 2003

vznik funkce: 14. 4. 2003

Chvalova 4/1222, Praha 3, 130 00, Česká republika

Milan Český

Člen

První vztah: 20. 9. 2003 - Poslední vztah: 23. 8. 2007

vznik funkce: 14. 4. 2003

zánik funkce: 21. 6. 2007

Chvalova 4/1222, Praha 3, 130 00, Česká republika

Miroslav Poche

Předseda

První vztah: 20. 9. 2003 - Poslední vztah: 6. 3. 2007

vznik funkce: 14. 4. 2003

Křížkovského 10, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mark Wilhelm Mecidoglu

člen

První vztah: 30. 12. 2002 - Poslední vztah: 6. 10. 2004

vznik funkce: 22. 5. 2002

zánik funkce: 21. 4. 2004

Zeissbogen 37, Essen, 451 33, Spolková republika Německo

Ing. Jiří Kraft

předseda

První vztah: 10. 6. 2002 - Poslední vztah: 20. 9. 2003

vznik funkce: 17. 1. 2001

zánik funkce: 14. 4. 2003

Vratislavova 27, Praha 2, 128 00, Česká republika

Dr. Christof Regelmann

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2002 - Poslední vztah: 16. 6. 2004

vznik funkce: 27. 6. 2001

zánik funkce: 10. 10. 2003

bytem v ČR: Praha 7, Partyzánská 7, PSČ: 170 00 do 16. 6. 2004 od 10. 6. 2002

01456 Langebrück, Nicodestr. 2, Spolková republika Německo

Siegmund Messmer

člen

První vztah: 17. 1. 2001 - Poslední vztah: 10. 6. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2001

s dlouhodobým pobytem v České republice Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 do 10. 6. 2002 od 17. 1. 2001

August-Bebel-Strasse 25, D-01219 Dresden, Spolková republika Německo

Ing. Jiří Kraft

člen

První vztah: 17. 1. 2001 - Poslední vztah: 10. 6. 2002

Vratislavova 27, Praha 2, 128 00, Česká republika

Dipl. Ing. Hartmut Fiege

člen

První vztah: 17. 1. 2001 - Poslední vztah: 30. 12. 2002

vznik funkce: 17. 1. 2001

zánik funkce: 22. 5. 2002

s dlouhodobým pobytem v České republice Verdunská 711/5, 160 00 Praha 6 do 30. 12. 2002 od 17. 1. 2001

Smetanaweg 27, D-46282 Dorsten, Spolková republika Německo

Ing. Drahomír Ruta

člen

První vztah: 17. 1. 2001 - Poslední vztah: 20. 9. 2003

vznik funkce: 17. 1. 2001

zánik funkce: 14. 4. 2003

Sopotská 642, Praha 8, 181 00, Česká republika

Společnost zastupují vždy tři členové představenstva společně. Osoby oprávněné zastupovat společnost se podepisují za společnost tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

od 25. 7. 2014

Za společnost jednají vždy tři členové představenstva společně. Osoby oprávněné jednat za společnost podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 25. 7. 2014 od 17. 1. 2001

Statutární orgán - představenstvo

2 fyzické osoby

Alexander Manfred Sloboda

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2010

vznik členství: 18. 10. 2010

Stuttgart, Ameisenbergstrasse 19, 70188, Spolková republika Německo

Axel Limberg

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2010

vznik členství: 18. 10. 2010

Königsbach-Stein, Wolfslach 10, 75203, Spolková republika Německo

Historické vztahy

Dr.Wolfgang Thon - Jacobi

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2004 - Poslední vztah: 25. 4. 2006

vznik členství: 22. 4. 2004

zánik členství: 28. 12. 2005

zánik funkce: 28. 12. 2005

Markblick 6, 44267, Dortmund, Spolková republika Německo

Dr. Christof Regelmann

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2002 - Poslední vztah: 16. 6. 2004

vznik funkce: 27. 6. 2001

zánik funkce: 10. 10. 2003

01456 Langebrück, Nicodestr. 2, Spolková republika Německo

Siegmund Messmer

člen

První vztah: 17. 1. 2001 - Poslední vztah: 10. 6. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2001

August-Bebel-Strasse 25, D-01219 Dresden, Spolková republika Německo

Dipl. Ing. Hartmut Fiege

člen

První vztah: 17. 1. 2001 - Poslední vztah: 30. 12. 2002

vznik funkce: 17. 1. 2001

zánik funkce: 22. 5. 2002

Smetanaweg 27, D-46282 Dorsten, Spolková republika Německo

Další vztahy firmy Pražská energetika Holding a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 1. 2001

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 1. 2001

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).