Hlavní navigace

PROCESPARTNER a.s.

Firma PROCESPARTNER a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6758, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 3 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26201488

Sídlo:

Jana Masaryka 252/6, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 9. 2000

DIČ:

CZ26201488

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
64910 Finanční leasing
69100 Právní činnosti
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6758, Městský soud v Praze

Obchodní firma

PROCESINVEST,a.s. od 19. 9. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 19. 9. 2000

adresa

Jana Masaryka 252/6
Praha 2 12000 od 23. 7. 2003

adresa

Slévačská 744/1
Praha 9 do 23. 7. 2003 od 19. 9. 2000

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 10. 8. 2009

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 10. 8. 2009 od 19. 9. 2000

činnost organizačních a ekonomických poradců do 10. 8. 2009 od 19. 9. 2000

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 10. 8. 2009 od 19. 9. 2000

investiční činnost v oblasti financí do 10. 8. 2009 od 19. 9. 2000

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 3. 9. 2014

Počet členů správní rady: 3 od 3. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 3. 9. 2014

Řádná valná hromada Procesinvest, a.s. ze dne 28.4.2004 rozhodla o navýšení základního kapitálu společnosti o 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) ze současných 2 mil. na 3 mil. Kč za účelem kapitálového posílení a zabezpečení finanční soběst ačnosti společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 100 kusů (slovy: sto kusů) nových neregistrovaných akcií na jméno, v listinné podobě se jmenovitou hodnotou 10000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). Emisní kurs nově vydávaných akcií byl stanoven na 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), přičemž upisování akcií nad výši navrhovaného základního kapitálu se nepřipouští. Současní akcionáři společnosti se svého přednostního práva k úpisu nových akcií společnosti vzdali. Akcie budou upisovány se souhlasem současných akcionářů bez veřejné výzvy jediným upisovatelem, současným akcionářem, společností ECM Holding Limited se sí dlem Jubilee Buildings, Victoria Street, Douglas, Isle of Man, registr. č. 78470. Upisování akcií bude probíhat ve lhůtě do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení doporučeného oznámení představenstva o nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a to na uvedenou doručo vací adresu akcionáře. Místem upisování akcií je sídlo společnosti, Jana Masaryka 6, Praha 2 v pracovní dny od 9.00 hodin do 16.00 hodin. Lhůta ke splacení celého emisního kursu je 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení oznámení představenstva upisovateli doporučeným dopisem o stanovení počátku této lhůty a to na bankovní účet společnosti založený za tímto účelem u HVB Bank Czech Republic, a.s., Praha 2, č.: 1333812028/2700. do 21. 9. 2004 od 22. 6. 2004

Společnost PROCESINVEST, a.s. založila ke dni 13.3.2002 organizační složku s názvem: PROCESINVEST, a.s. - Slovenská Republika organizační složka" se sídlem: Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, Slovenská Republika. Vedoucím organizační složky je JUDr. Alena Beňačková, r.č. 605609/6288, bytem: 812 06 Bratislava, Estónská 10, Slovenská Republika. Organizační složka byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem Bratislava I. dne 22.4.2002. do 22. 6. 2004 od 27. 7. 2002

Mimořádná valná hromada, která se konala dne 20.12.2000, schválila toto usnesení: Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnosti z 1.000.000,-Kč (slovy: jednohomilionukorun českých) na 2.000.000,-Kč (slovy: dvamilionykorun českých) z důvodu kapitálového posílení a zabezpečení finanční soběstačnosti společnosti. Upisování na částku 1.000.000,-Kč (slovy : jedenmilionkorun českých) se nepřipouští. Na zvýšení základního jmění bude vydáno 100 kusů kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíckorun českých) v listinné podobě.Všechny akcie, které budou vydány na zvýšení základního jmění společnosti, budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů. Vyloučení přednostního práva podle § 204a odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je valné hromadě navrhováno z důvodu zajištění dalšího rozvoje společnosti, a to vstupem předem určeného zájemce do společnosti. Všechny akcie, které budou vydány na zvýšení základního jmění společnosti, budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnosti ECM Holdings Limited se sídlem Jubilee Buildings, Victoria Street, Douglas, Isle of Man, regist. 78470. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 14 dnů a počíná běžet prvního dne následujícího po dni nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. Emisní kurs upisovaných akcií je stanoven ve výši 5.000.000,-Kč (slovy: pětmilionůkorun českých). Emisní ážio všech upisovaných akcií tedy činí 4.000.000,-Kč (slovy: čtyřimilionykorun českých), tj. 40.000,-Kč (slovy: čtyřicettisíckorun českých) na akcii. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií do 14 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet číslo 1333812001/3800, vedený u Hypo Vereinsbank. do 19. 12. 2001 od 21. 5. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

od 21. 9. 2004

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 21. 9. 2004 od 19. 12. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 19. 12. 2001 od 19. 9. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 od 21. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 21. 9. 2004 od 19. 12. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 10 000 od 8. 8. 2001
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 Kč, počet: 10 000 do 8. 8. 2001 od 21. 5. 2001
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 Kč, počet: 10 000 do 21. 5. 2001 od 19. 9. 2000

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Patrik Šimek

člen Správní rady

První vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 22. 7. 2014

U Blaženky 453/3, Praha 5, 150 00

dr Karl Heinz Hauptmann

předseda Správní rady

První vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 22. 7. 2014

vznik funkce: 22. 7. 2014

Sudetenstr. 14, Gelnhausen, 635 71, Spolková republika Německo

Luboš Vojtěch

člen Správní rady

První vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 22. 7. 2014

V lipkách 768/49, Praha, 154 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Gerhard Martin Schwaab

Statutární ředitel

První vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 22. 7. 2014

vznik funkce: 22. 7. 2014

Trollweg 11, Eichenau, 822 23, Spolková republika Německo

Historické vztahy

Gerhard Martin Schwaab

Statutární ředitel

První vztah: 3. 9. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 22. 7. 2014

vznik funkce: 22. 7. 2014

Trollweg 11, Eichenau, 822 23, Spolková republika Německo

Patrik Šimek

člen Správní rady

První vztah: 3. 9. 2014 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 22. 7. 2014

U Blaženky 453/3, Praha, 150 00, Česká republika

František Císařík

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2009 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 20. 4. 2009

zánik členství: 22. 7. 2014

Sečská 1847/7, Praha 10, 100 00, Česká republika

František Císařík

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2009 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 20. 4. 2009

zánik členství: 22. 7. 2014

Sečská 1847/7, Praha 10, 100 00, Česká republika

Věra Vojtěchová

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2006 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 28. 2. 2005

zánik členství: 22. 7. 2014

vznik funkce: 14. 4. 2006

zánik funkce: 22. 7. 2014

V Lipkách 768, Praha 5, 154 00, Česká republika

Věra Vojtěchová

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2006 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 28. 2. 2005

zánik členství: 22. 7. 2014

vznik funkce: 14. 4. 2006

zánik funkce: 22. 7. 2014

V Lipkách 768, Praha 5, 154 00, Česká republika

Gerhard Martin Schwaab

předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2006 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 14. 4. 2006

zánik členství: 22. 7. 2014

vznik funkce: 14. 4. 2006

zánik funkce: 22. 7. 2014

Trollweg 11, Eichenau, 822 23, Spolková republika Německo

Gerhard Martin Schwaab

předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2006 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 14. 4. 2006

zánik členství: 22. 7. 2014

vznik funkce: 14. 4. 2006

zánik funkce: 22. 7. 2014

Trollweg 11, Eichenau, 822 23, Spolková republika Německo

František Císařík

člen

První vztah: 8. 7. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2009

vznik funkce: 24. 3. 2004

zánik funkce: 24. 3. 2009

Sečská 1847/7, Praha 10, 100 00, Česká republika

František Císařík

člen

První vztah: 8. 7. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2009

vznik funkce: 24. 3. 2004

zánik funkce: 24. 3. 2009

Sečská 1847/7, Praha 10, 100 00, Česká republika

Věra Vojtěchová

předseda

První vztah: 8. 7. 2005 - Poslední vztah: 18. 5. 2006

vznik členství: 28. 2. 2005

vznik funkce: 1. 3. 2005

zánik funkce: 14. 4. 2006

V Lipkách 768, Praha 5, 154 00, Česká republika

Věra Vojtěchová

předseda

První vztah: 8. 7. 2005 - Poslední vztah: 18. 5. 2006

vznik členství: 28. 2. 2005

vznik funkce: 1. 3. 2005

zánik funkce: 14. 4. 2006

V Lipkách 768, Praha 5, 154 00, Česká republika

Luboš Vojtěch

člen

První vztah: 8. 7. 2005 - Poslední vztah: 18. 5. 2006

zánik členství: 14. 4. 2006

vznik funkce: 28. 2. 2005

zánik funkce: 14. 4. 2006

V Lipkách 768, Praha 5, 154 00, Česká republika

Luboš Vojtěch

člen

První vztah: 8. 7. 2005 - Poslední vztah: 18. 5. 2006

zánik členství: 14. 4. 2006

vznik funkce: 28. 2. 2005

zánik funkce: 14. 4. 2006

V Lipkách 768, Praha 5, 154 00, Česká republika

Luboš Vojtěch

člen

První vztah: 22. 6. 2004 - Poslední vztah: 8. 7. 2005

vznik funkce: 19. 9. 2000

V Lipkách 768, Praha 5, 154 00, Česká republika

Luboš Vojtěch

člen

První vztah: 22. 6. 2004 - Poslední vztah: 8. 7. 2005

vznik funkce: 19. 9. 2000

V Lipkách 768, Praha 5, 154 00, Česká republika

František Císařík

člen

První vztah: 22. 6. 2004 - Poslední vztah: 8. 7. 2005

vznik funkce: 24. 3. 2003

Jungmannova 22, Praha 1, 110 00, Česká republika

František Císařík

člen

První vztah: 22. 6. 2004 - Poslední vztah: 8. 7. 2005

vznik funkce: 24. 3. 2003

Jungmannova 22, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ladislav Žák

člen

První vztah: 27. 7. 2002 - Poslední vztah: 22. 6. 2004

zánik funkce: 24. 3. 2004

Ohradní 1345, Praha 4, 140 00, Česká republika

JUDr. Jaroslav Jirásek

předseda

První vztah: 27. 7. 2002 - Poslední vztah: 8. 7. 2005

vznik funkce: 19. 9. 2000

Nad Dálnicí 1271, Praha 5, 156 03, Česká republika

JUDr. Jaroslav Jirásek

předseda

První vztah: 27. 7. 2002 - Poslední vztah: 8. 7. 2005

vznik funkce: 19. 9. 2000

Nad Dálnicí 1271, Praha 5, 156 03, Česká republika

Ladislav Žák

člen

První vztah: 27. 7. 2002 - Poslední vztah: 22. 6. 2004

zánik funkce: 24. 3. 2004

Ohradní 1345, Praha 4, 140 00, Česká republika

Luboš Vojtěch

člen

První vztah: 27. 7. 2002 - Poslední vztah: 22. 6. 2004

Kundratka 1878/3, Praha 8, 180 00, Česká republika

Luboš Vojtěch

člen

První vztah: 27. 7. 2002 - Poslední vztah: 22. 6. 2004

Kundratka 1878/3, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Jiří Svoboda

člen

První vztah: 19. 9. 2000 - Poslední vztah: 19. 9. 2000

Dobevská 876, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Svoboda

člen

První vztah: 19. 9. 2000 - Poslední vztah: 27. 7. 2002

Dobevská 876, Praha 4, Česká republika

JUDr. Jaroslav Jirásek

předseda

První vztah: 19. 9. 2000 - Poslední vztah: 27. 7. 2002

Všehrdova 3, Praha 1, Česká republika

Ing. Jiří Svoboda

člen

První vztah: 19. 9. 2000 - Poslední vztah: 27. 7. 2002

Dobevská 876, Praha 4, Česká republika

Luboš Vojtěch

člen

První vztah: 19. 9. 2000 - Poslední vztah: 27. 7. 2002

Slévačská 744/1, Praha 9, Česká republika

Luboš Vojtěch

člen

První vztah: 19. 9. 2000 - Poslední vztah: 27. 7. 2002

Slévačská 744/1, Praha 9, Česká republika

JUDr. Jaroslav Jirásek

předseda

První vztah: 19. 9. 2000 - Poslední vztah: 27. 7. 2002

Všehrdova 3, Praha 1, Česká republika

Ing. Jiří Svoboda

člen

První vztah: 19. 9. 2000 - Poslední vztah: 19. 9. 2000

Dobevská 876, Praha 4, Česká republika

"Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně." "Jménem společnosti podepisuje každý člen představenstva samostatně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce."

do 17. 10. 2014 od 3. 9. 2014

"Jménem společnosti jedná Statutární ředitel a podepisuje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce."

do 1. 1. 2021 od 3. 9. 2014

"Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně." "Jménem společnosti podepisuje každý člen představenstva samostatně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce."

do 3. 9. 2014 od 22. 6. 2004

Jménem společnosti jednají dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podepisují dva členové představenstva společně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí své podpisy.

do 22. 6. 2004 od 27. 7. 2002

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že oprávněné osoby připojí k návrhu společnosti či otisku razítka společnosti svůj vlastnoruční podpis.

do 19. 9. 2000 od 19. 9. 2000

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že oprávněné osoby připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj vlastnoruční podpis.

do 27. 7. 2002 od 19. 9. 2000

Dozorčí rada

Historické vztahy

Rudolf Albert Schwaab

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2009 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

81679 München, Ebersbergerstrasse 17, Spolková republika Německo

Rudolf Albert Schwaab

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2009 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

81679 München, Ebersbergerstrasse 17, Spolková republika Německo

Mgr. Patrik Šimek

člen

První vztah: 8. 8. 2001 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

Blaženky 3, Praha 5, 150 00, Česká republika

Mgr. Patrik Šimek

člen

První vztah: 8. 8. 2001 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

Blaženky 3, Praha 5, 150 00, Česká republika

Dr. Karl Heinz Hauptmann

předseda

První vztah: 21. 5. 2001 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

Gelnhausen, Sudeten Str. 14, Spolková republika Německo

Dr. Karl Heinz Hauptmann

předseda

První vztah: 21. 5. 2001 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

Gelnhausen, Sudeten Str. 14, Spolková republika Německo

Rudolf Albert Schwaab

člen

První vztah: 21. 5. 2001 - Poslední vztah: 10. 8. 2009

Munchen, Holbeinstrasse 14/1, Spolková republika Německo

Rudolf Albert Schwaab

člen

První vztah: 21. 5. 2001 - Poslední vztah: 10. 8. 2009

Munchen, Holbeinstrasse 14/1, Spolková republika Německo

Mgr. Patrik Šimek

člen

První vztah: 21. 5. 2001 - Poslední vztah: 8. 8. 2001

Jeseniova 44450/39, Praha 3, Česká republika

Mgr. Patrik Šimek

člen

První vztah: 21. 5. 2001 - Poslední vztah: 8. 8. 2001

Jeseniova 44450/39, Praha 3, Česká republika

Gerhard Martin Schwaab

předseda

První vztah: 19. 9. 2000 - Poslední vztah: 21. 5. 2001

nar. 8.12.1957 do 21. 5. 2001 od 19. 9. 2000

Trollweg 11, Eichenau, Spolková republika Německo

Gerhard Martin Schwaab

předseda

První vztah: 19. 9. 2000 - Poslední vztah: 21. 5. 2001

nar. 8.12.1957 do 21. 5. 2001 od 19. 9. 2000

Trollweg 11, Eichenau, Spolková republika Německo

Ladislav Žák

člen

První vztah: 19. 9. 2000 - Poslední vztah: 21. 5. 2001

Ohradní 1345, Praha 4, Česká republika

Ladislav Žák

člen

První vztah: 19. 9. 2000 - Poslední vztah: 21. 5. 2001

Ohradní 1345, Praha 4, Česká republika

ing. Jan Vintr

člen

První vztah: 19. 9. 2000 - Poslední vztah: 27. 7. 2002

Zelená 21/A, Praha 6, Česká republika

ing. Jan Vintr

člen

První vztah: 19. 9. 2000 - Poslední vztah: 27. 7. 2002

Zelená 21/A, Praha 6, Česká republika

Další vztahy firmy PROCESPARTNER a.s.

6 fyzických osob

Patrik Šimek

člen Správní rady

První vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 22. 7. 2014

U Blaženky 453/3, Praha 5, 150 00

dr Karl Heinz Hauptmann

předseda Správní rady

První vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 22. 7. 2014

vznik funkce: 22. 7. 2014

Sudetenstr. 14, Gelnhausen, 635 71, Spolková republika Německo

dr Karl Heinz Hauptmann

předseda Správní rady

První vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 22. 7. 2014

vznik funkce: 22. 7. 2014

Sudetenstr. 14, Gelnhausen, 635 71, Spolková republika Německo

Patrik Šimek

člen Správní rady

První vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 22. 7. 2014

U Blaženky 453/3, Praha, 150 00, Česká republika

Luboš Vojtěch

člen Správní rady

První vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 22. 7. 2014

V lipkách 768/49, Praha, 154 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Luboš Vojtěch

člen Správní rady

První vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 22. 7. 2014

V lipkách 768/49, Praha, 154 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Patrik Šimek

člen Správní rady

První vztah: 3. 9. 2014 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 22. 7. 2014

U Blaženky 453/3, Praha, 150 00, Česká republika

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).