Hlavní navigace

PWO Czech Republic a.s.

Firma PWO Czech Republic a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1799, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25387146

Sídlo:

Palackého 1261, Valašské Meziříčí, 757 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

9. 12. 1997

DIČ:

CZ25387146

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

222 Výroba plastových výrobků
25500 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů&#59^ prášková metalurgie
25620 Obrábění
25720 Výroba zámků a kování
25730 Výroba nástrojů a nářadí
25990 Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
2932 Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1799, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

PWO UNITOOLS CZ a.s. od 18. 5. 2006

Obchodní firma

PWO Czech Republic a.s. od 11. 12. 2014

Obchodní firma

UNITOOLS CZ a.s. do 11. 12. 2014 od 9. 12. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 9. 12. 1997

adresa

Palackého 1261
Valašské Meziříčí 75701 od 21. 5. 2014

adresa

Palackého 1261
Valašské Meziříčí 75711 do 21. 5. 2014 od 9. 12. 1997

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 5. 2009

obráběčství od 26. 5. 2009

zámečnictví, nástrojářství od 26. 5. 2009

výroba kovového spotřebního zboží do 26. 5. 2009 od 18. 5. 2006

technické činnosti v dopravě do 26. 5. 2009 od 18. 5. 2006

nástrojářství do 26. 5. 2009 od 9. 12. 1997

kovoobráběčství do 26. 5. 2009 od 9. 12. 1997

zámečnictví do 26. 5. 2009 od 9. 12. 1997

výroba zboží z plastů do 26. 5. 2009 od 9. 12. 1997

obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 26. 5. 2009 od 9. 12. 1997

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 11. 12. 2014 od 31. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 11. 12. 2014 od 31. 5. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti dne 19.3.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto: od 21. 7. 2004

Základní kapitál se snižuje z částky 2.200.000,-Kč (slovy: dva miliony dvěstě tisíc korun českých) na částku 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých), to znamená o částku 200.000,-Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých), použitím 20 (slovy: dvaceti ) kusů vlastních kmenových akcií č. 034 - č. 053, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno, v listinné podobě. Tyto akcie představují 9,09 % na základním kapitálu společnosti. od 21. 7. 2004

Vlastní akcie budou použity ke snížení základního kapitálu tak, že představenstvo společnosti nechá zničit 20 (slovy: dvacet) kusů výše uvedených vlastních listinných akcií č. 034 - č. 053, a to ve lhůtě 14 dnů od právní moci rozhodnutí soudu o povolení zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 21. 7. 2004

Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že společnost nabyla vlastní akcie, avšak tyto nezcizila. od 21. 7. 2004

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: K platnosti převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. do 18. 5. 2006 od 17. 3. 2004

Mimořádná valná hromada společnosti dne 17.9.2003 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: do 21. 7. 2004 od 11. 11. 2003

a) Důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení finanční a majetkové stability a rozvoj podnikatelských aktivit společnosti. do 21. 7. 2004 od 11. 11. 2003

b) Základní kapitál se zvyšuje o částku 200.000,-Kč (slovy: dvěsta tisíc korun českých), na částku 2.200.000,-Kč (slovy: dva miliony dvěsta tisíc korun českých), a to upisováním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu s e nepřipouští. do 21. 7. 2004 od 11. 11. 2003

c) Na zvýšení základního kapitálu bude upisováno a vydáno 16 (slovy: šestnáct) kusů nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno, v listinné podobě, a 40 (slovy: čtyřicet) kusů nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), znějících na jméno, v listinné podobě. Akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií, s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. Všechny akcie, k teré nebudou upsány s využitím přednostního práva budou upsány na základě dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti. Místem pro vykonání přednostního práva akcionářů je sídlo společnosti, tedy Palackého 1261, 757 11 Valašské Meziříčí. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů trvá patnáct dní a počíná běžet 15. dnem následujícím po pr ávní moci zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií, které nebyly upsány s využitím přednostních práv stávajících akcionářů trvá patnáct dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva nebo počíná běžet ihned po vzdání se práva na upsání akcií s využitím přednostního práva všemi akcionáři, a to podle toho, co nastane dříve. Místem k upisování akcií je sídlo společnosti. Všech 16 (slovy: šestnáct) kusů nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno, v listinné podobě, bude upisováno za emisní kurz shodný se jmenovitou hodnotou každé nové akcie, tedy za 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou novou akcii, a všech 40 (slovy: čtyřicet) kusů nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), znějících na jméno, v listinné podobě, bude upisováno za emisní kurz shodný se jmenovitou hodnotou každé nové akcie, tedy za 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou novou akcii. Upsané akcie jsou upisovatelé povinni splatit peněžitými vklady s tím, že upisovatelé jsou povinni zcela splatit upsané akcie ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy nové akcie upsali, a to na zvláštní účet, který za tímto účelem společnost založila u České spořitel ny a.s., číslo účtu 1169852/0800. do 21. 7. 2004 od 11. 11. 2003

Ostatní skutečnosti: Mimořádná valná hromada schválila: do 11. 11. 2003 od 28. 4. 1998

a) zvýšení základního jmění z 1.000.000,- Kč o 1.000.000,- Kč na 2.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští do 11. 11. 2003 od 28. 4. 1998

b) na zvýšení základního jmění bude upsáno - 97 ks kmenových akcií na jméno v listinnné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, - 30 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Jmenovitá hodnota dosavadních akcií zůstane beze změny. do 11. 11. 2003 od 28. 4. 1998

c) přednostní právo všech stávajících akcionářů na úpis akcií se vylučuje v důležitém zájmu spolenčosti, přičemž všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání konkrétnímu zájemci, který všechny upisované akcie upíše konkrétním nepeněžitým vkladem, který umožní společnosti s minimálními náklady rozvinout konkrétní předpokládanou výrobu a naplnit cíle společnosti. Důvodem pro vyloučení přednostního práva je zamýšlený úpis konkrétním nepeněžitým vkladem konkrétním zájemcem, aby mohla být rozšířena konkrétní výroba společnosti do 11. 11. 2003 od 28. 4. 1998

d) všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva t.j. všechny nově upisované akcie budou nabídnuty konkrétnímu zájemci společnosti UNI-TOOLS spol.s r.o., Palackého ulice 1261, Valašské Meziříčí, IČ: 18055079 do 11. 11. 2003 od 28. 4. 1998

e) upisování se uskuteční v sídle spolenčosti UNITOOLS CZ a.s., se sídlem Valašské Meziříčí, Palackého 1261, 757 01, ve lhůtě 30 dnů počínaje třetím dnem ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku do 11. 11. 2003 od 28. 4. 1998

f) emisní kurs takto upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a činí u 97 ks akcií 10.000,- Kč za jednu akcii a u 30 ks akcií 1.000,- Kč za jednu akcii do 11. 11. 2003 od 28. 4. 1998

g) nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti UNITOOLS CZ a.s. ve Valašském Meziříčí, Palackého 1261 v den úpisu akcií do 11. 11. 2003 od 28. 4. 1998

h) předmětem vkladu nepeněžitého vkladu je celý podnik UNI-TOOLS spol. s r.o. Palackého ul. 1261, Valašské Meziříčí, IČ: 1805507. Tento podnik je oceněn znaleckými posudky soudních znalců, a to Ing. Yvety Janásové, bytem Bratrská 8, Přerov, na hodnotu 8.900.000,- Kč (znalecký posudek ze dne 20.1.1998 číslo 2-0198) a Ing. Aleše Galatíka, bytem Markova 651, Frenštát pod Radhoštěm, na hodnotu 9.260.000,- Kč (znalecký posudek ze dne 20.1.1998 číslo 3/98). Na zvýšení základního jmění společnosti se schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu určené posudkem znalce paní Ing. Yvety Janásové. Znalecké posudky obsahují přesný popis předmětu vkladu. do 11. 11. 2003 od 28. 4. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 19. 1. 2005

Základní kapitál

vklad 2 200 000 Kč

do 19. 1. 2005 od 1. 3. 2004

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 1. 3. 2004 od 8. 9. 1998

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 8. 9. 1998 od 9. 12. 1997
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 190 od 21. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 100 od 21. 5. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 190 do 21. 5. 2014 od 19. 1. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 100 do 21. 5. 2014 od 19. 1. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 210 do 19. 1. 2005 od 17. 3. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 100 do 19. 1. 2005 od 17. 3. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 194 do 17. 3. 2004 od 8. 9. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 60 do 17. 3. 2004 od 8. 9. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 97 do 8. 9. 1998 od 9. 12. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 30 do 8. 9. 1998 od 9. 12. 1997

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Dr. Cornelia Karin Ballwiesser

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2021

Georgenstr. 93, Mnichov, 807 98, Spolková republika Německo

Carlo Lazzarini

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2020

vznik členství: 1. 9. 2020

Bernard-Eyberg-Straße 79, Bergisch Gladbach, 514 27, Spolková republika Německo

Čestmír Plicka

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2018

vznik členství: 27. 4. 2018

Beskydská 1578, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Bernd Bartmann

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2020 - Poslední vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 25. 6. 2020

zánik členství: 31. 12. 2020

vznik funkce: 25. 6. 2020

zánik funkce: 31. 12. 2020

Binzburgstr. 48, Schutterwald, 777 46, Spolková republika Německo

Dr. Volker Simon

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2020 - Poslední vztah: 10. 12. 2020

vznik členství: 25. 11. 2019

zánik členství: 31. 8. 2020

Tannweg 4, Offenburg, 776 54, Spolková republika Německo

Bernd Bartmann

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2016 - Poslední vztah: 28. 7. 2020

vznik členství: 25. 6. 2015

zánik členství: 24. 6. 2020

vznik funkce: 8. 7. 2016

zánik funkce: 24. 6. 2020

Binzburgstr. 48, Schutterwald, 777 46, Spolková republika Německo

Dr. Volker Simon

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2015 - Poslední vztah: 23. 1. 2020

vznik členství: 25. 11. 2014

zánik členství: 24. 11. 2019

Winzerstrasse 19, Offenburg-Fessenbach, 776 54, Spolková republika Německo

Bernd Bartmann

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2015 - Poslední vztah: 11. 8. 2016

vznik členství: 25. 6. 2015

Am Marktplatz 9, Offenburg, 776 52, Spolková republika Německo

Bernd Bartmann

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2015 - Poslední vztah: 11. 8. 2016

vznik členství: 25. 6. 2015

Am Marktplatz 9, Offenburg, 776 52, Spolková republika Německo

Dr. Ing. Winfried Blümel

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2015 - Poslední vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 25. 6. 2015

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 25. 6. 2015

zánik funkce: 30. 6. 2016

In der Höll 5, Oberkirch, 777 04, Spolková republika Německo

Dr. Ing. Winfried Blümel

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2015 - Poslední vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 25. 6. 2015

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 25. 6. 2015

zánik funkce: 30. 6. 2016

In der Höll 5, Oberkirch, 777 04, Spolková republika Německo

Dr. Volker Simon

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2014 - Poslední vztah: 5. 8. 2015

vznik členství: 25. 11. 2014

Winzerstrasse 19, Offenburg-Fessenbach, 776 54, Spolková republika Německo

Petr Heřman

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2013 - Poslední vztah: 12. 6. 2018

vznik členství: 9. 1. 2013

zánik členství: 8. 1. 2018

Kálalova 996, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Petr Heřman

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2013 - Poslední vztah: 12. 6. 2018

vznik členství: 9. 1. 2013

zánik členství: 8. 1. 2018

Kálalova 996, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Bernd Bartmann

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2010 - Poslední vztah: 5. 8. 2015

vznik členství: 3. 5. 2010

zánik členství: 2. 5. 2015

Offenburg, Am Marktplatz 9, 77652 Spolková republika Německo

Dr. Ing. Winfried Blümel

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2010 - Poslední vztah: 5. 8. 2015

vznik členství: 3. 5. 2010

zánik členství: 2. 5. 2015

vznik funkce: 3. 5. 2010

zánik funkce: 2. 5. 2015

Oberkirch, In der Höll 5, 77704 Spolková republika Německo

Ing. Martin Fojtík

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2008 - Poslední vztah: 4. 2. 2013

vznik členství: 17. 1. 2008

zánik členství: 9. 1. 2013

Bratří Hlaviců 72, Vsetín, 755 01, Česká republika

Radek Rafaj

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2006 - Poslední vztah: 8. 4. 2008

vznik členství: 1. 2. 2006

zánik členství: 5. 11. 2007

Jiráskova 1815/44, Vsetín, 755 01, Česká republika

Dr. Ing. Winfried Blümel

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2006 - Poslední vztah: 26. 5. 2010

vznik členství: 31. 3. 2005

zánik členství: 3. 5. 2010

vznik funkce: 16. 2. 2006

zánik funkce: 3. 5. 2010

Oberkirch, In der Höll 5, 77704 Spolková republika Německo

Bernd Bartmann

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2006 - Poslední vztah: 26. 5. 2010

vznik členství: 31. 3. 2005

zánik členství: 3. 5. 2010

Offenburg, Am Marktplatz 9, 77652 Spolková republika Německo

Jaroslav Matocha

člen

První vztah: 8. 3. 2005 - Poslední vztah: 28. 2. 2006

vznik členství: 10. 12. 2002

zánik členství: 31. 3. 2005

Vsetín, nám. Svobody 1321, okres Vsetín, Česká republika

Ing. Andrej Štybnar

předseda

První vztah: 8. 3. 2005 - Poslední vztah: 28. 2. 2006

vznik členství: 10. 12. 2002

zánik členství: 31. 3. 2005

vznik funkce: 10. 12. 2002

zánik funkce: 31. 3. 2005

Milevská 836, Praha 4, Česká republika

Miroslav Kocurek

člen

První vztah: 3. 1. 2003 - Poslední vztah: 12. 2. 2003

vznik členství: 2. 8. 1999

zánik členství: 29. 9. 2000

Nový Hrozenkov 399, 756 04, Česká republika

Josef Feik

člen

První vztah: 10. 12. 2002 - Poslední vztah: 28. 2. 2006

vznik členství: 3. 5. 2000

zánik členství: 31. 3. 2005

Vsetínská 553, Valašské Meziříčí, Česká republika

Ing. Andrej Štybnar

předseda

První vztah: 9. 12. 1997 - Poslední vztah: 8. 3. 2005

vznik členství: 9. 12. 1997

zánik členství: 10. 12. 2002

Milevská 836, Praha 4, Česká republika

Jaroslav Matocha

člen

První vztah: 9. 12. 1997 - Poslední vztah: 8. 3. 2005

vznik členství: 9. 12. 1997

zánik členství: 10. 12. 2002

Vsetín, nám. Svobody 1321, okres Vsetín, Česká republika

Ing. Pavel Holeček

člen

První vztah: 9. 12. 1997 - Poslední vztah: 12. 2. 2003

zánik členství: 29. 9. 2000

Seninka 96, Česká republika

Ing. Eduard Místecký

člen

První vztah: 9. 12. 1997 - Poslední vztah: 3. 1. 2003

zánik členství: 2. 8. 1999

Bynina 123, Česká republika

Ing. Ivan Palla

člen

První vztah: 9. 12. 1997 - Poslední vztah: 10. 12. 2002

zánik členství: 3. 5. 2000

Adamovská 7, Praha 4 - Michle, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Vít Valíček

předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2019

vznik členství: 1. 7. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2019

Borová 219, Bradlec, 293 06, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Vít Valíček

předseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2015 - Poslední vztah: 25. 7. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 30. 6. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2019

Borová 219, Bradlec, 293 06, Česká republika

Ing. Vít Valíček

předseda představenstva

První vztah: 21. 5. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 1. 7. 2014

Borová 219, Bradlec, 293 06, Česká republika

Ing. Vít Valíček

předseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2009 - Poslední vztah: 21. 5. 2014

vznik členství: 1. 7. 2009

vznik funkce: 1. 7. 2009

Borová 219, Kosmonosy, 293 06, Česká republika

Volker Huber

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 10. 2009

vznik členství: 13. 5. 2009

zánik členství: 6. 10. 2009

Finkenweg 27/1, Emmendingen, 793 12, Česká republika

Volker Huber

předseda představenstva

První vztah: 26. 5. 2009 - Poslední vztah: 23. 7. 2009

vznik členství: 13. 5. 2009

vznik funkce: 13. 5. 2009

zánik funkce: 1. 7. 2009

Finkenweg 27/1, Emmendingen, 793 12, Spolková republika Německo

Volker Huber

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2007 - Poslední vztah: 6. 5. 2008

vznik členství: 31. 3. 2005

zánik členství: 25. 4. 2008

Händelstrasse 1, Emmendingen, 793 12, Spolková republika Německo

Ing. Tomáš Kerlín

předseda představenstva

První vztah: 10. 4. 2007 - Poslední vztah: 26. 5. 2009

vznik členství: 2. 4. 2007

zánik členství: 13. 5. 2009

vznik funkce: 2. 4. 2007

zánik funkce: 13. 5. 2009

Polní 4, Kravaře, 747 21, Česká republika

Volker Huber

předseda představenstva

První vztah: 3. 10. 2006 - Poslední vztah: 10. 4. 2007

vznik členství: 31. 3. 2005

vznik funkce: 27. 9. 2006

zánik funkce: 2. 4. 2007

Händelstrasse 1, Emmendingen, 793 12, Spolková republika Německo

Udo Binder

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2005 - Poslední vztah: 26. 11. 2007

vznik členství: 31. 3. 2005

zánik členství: 5. 11. 2007

Spenglerstrasse 30, Forchheim, 793 62, Spolková republika Německo

Volker Huber

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2005 - Poslední vztah: 3. 10. 2006

vznik členství: 31. 3. 2005

Händelstrasse 1, Emmendingen, 793 12, Spolková republika Německo

Ing. Oldřich Starůstka

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2005 - Poslední vztah: 8. 8. 2006

vznik členství: 31. 3. 2005

zánik členství: 26. 7. 2006

vznik funkce: 3. 5. 2005

zánik funkce: 26. 7. 2006

Krhová 558, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Hanák

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2005 - Poslední vztah: 25. 10. 2005

vznik členství: 10. 12. 2002

zánik členství: 31. 3. 2005

Jablůnka 292, Česká republika

Ing. Oldřich Starůstka

předseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2005 - Poslední vztah: 25. 10. 2005

vznik členství: 10. 12. 2002

zánik členství: 31. 3. 2005

vznik funkce: 10. 12. 2002

zánik funkce: 31. 3. 2005

Krhová 558, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Ing. Oldřich Starůstka

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2003 - Poslední vztah: 8. 3. 2005

vznik členství: 9. 12. 1997

zánik členství: 10. 12. 2002

Krhová 558, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Ing. Ivan Palla

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2002 - Poslední vztah: 25. 10. 2005

vznik členství: 3. 5. 2000

zánik členství: 31. 3. 2005

Adamovská, Praha 4 - Michle, Česká republika

Ing. Jaroslav Hanák

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2002 - Poslední vztah: 8. 3. 2005

vznik členství: 9. 12. 1997

zánik členství: 10. 12. 2002

Jablůnka 292, Česká republika

Ing. Jaroslav Marek

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 1997 - Poslední vztah: 10. 12. 2002

zánik členství: 3. 5. 2000

Vsetín, Ohrada 1835, okres Vsetín, Česká republika

Ing. Oldřich Starůstka

předseda představenstva

První vztah: 9. 12. 1997 - Poslední vztah: 11. 11. 2003

vznik členství: 9. 12. 1997

Vsetín, Zahradní 1186/1, okres Vsetín, Česká republika

Ing. Jiří Hruška

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 1997 - Poslední vztah: 10. 12. 2002

zánik členství: 3. 5. 2000

Vsetín, bratří Hlaviců 99, okres Vsetín, Česká republika

Ing. Jaroslav Hanák

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 1997 - Poslední vztah: 10. 12. 2002

Vsetín, Konečná 1179, okres Vsetín, Česká republika

Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.

od 21. 5. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.

do 21. 5. 2014 od 12. 10. 2009

Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy oba členové představenstva společně.

do 12. 10. 2009 od 23. 7. 2009

J e d n á n í : Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.

do 23. 7. 2009 od 6. 5. 2008

J e d n á n í : Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy nejméně dva členové představenstva společně.

do 6. 5. 2008 od 18. 5. 2006

J e d n á n í : Při zastupování společnosti musejí jednat vždy nejméně dva členové představenstva společně.

do 18. 5. 2006 od 9. 12. 1997

Další vztahy firmy PWO Czech Republic a.s.

2 fyzické osoby

Ing. Břetislav Vašica

První vztah: 21. 5. 2014

Kardinála Bauera 1450, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Ing. Michal Kubíček

První vztah: 21. 5. 2014

Obora II 131/3, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Michal Kubíček

První vztah: 8. 4. 2008 - Poslední vztah: 21. 5. 2014

Obora II 131/3, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Ing. Břetislav Vašica

První vztah: 8. 4. 2008 - Poslední vztah: 21. 5. 2014

Kardinála Bauera 1450, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Ing. Michal Kubíček

První vztah: 12. 9. 2006 - Poslední vztah: 8. 4. 2008

Vsetínská 553, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Ing. Břetislav Vašica

První vztah: 12. 9. 2006 - Poslední vztah: 8. 4. 2008

Havlíčkova 1184, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Akcionáři

Progress - Werk Oberkirch Aktiengesellschaft

Industriestrasse, Spolková republika Německo, Oberkirch, 777 04

od 25. 10. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 12. 1997

Živnosti

Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 12. 1997
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 12. 1997
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba plastových a pryžových výrobků
  • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 12. 1997

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).