Hlavní navigace

QUALIFORM, a.s.

Firma QUALIFORM, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1138, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 3 400 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

49450263

Sídlo:

Mlaty 672/8, Brno, 642 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 10. 1993

DIČ:

CZ49450263

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
71110 Architektonické činnosti
71121 Geologický průzkum
71209 Ostatní technické zkoušky a analýzy
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
74901 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
82110 Univerzální administrativní činnosti
855 Ostatní vzdělávání

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1138, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Průmyslové stavby Investing, a.s. od 14. 10. 1993

Obchodní firma

QUALIFORM, a.s. od 28. 5. 1996

Obchodní firma

Průmyslové stavby QUALIFORM, a.s. do 28. 5. 1996 od 29. 1. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 14. 10. 1993

adresa

Mlaty 672/8
Brno 64200 od 24. 6. 2014

adresa

Rašínova 2
Brno do 24. 6. 2014 od 14. 10. 1993

Předmět podnikání

certifikace systému managementu od 14. 7. 2014

činnost při posuzování shody a ověřování stálosti vlastnosti výrobků od 14. 7. 2014

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do 1. 3. 2021 od 14. 7. 2014

zkušebna stavebních hmot od 6. 4. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 4. 2009

geologické práce od 6. 4. 2009

certifikace systémů managementu jakosti, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a managementu bezpečnosti informací do 14. 7. 2014 od 6. 4. 2009

činnost při posuzování shody výrobků do 14. 7. 2014 od 6. 4. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 1. 3. 2021 od 6. 4. 2009

certifikace výrobků v oblasti stavebnictví a provádění certifikace dodavatelů staveb pro veřejnou zakázku v systému certifikovaných stavebních dodavatelů do 1. 3. 2021 od 6. 4. 2009

oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité do 1. 3. 2021 od 6. 4. 2009

inspekční činnost typu A., dle osvědčení o akreditaci Českého institutu pro akreditaci, pro inspekční orgán č. 4033 - provádění inspekce systému řízení výroby u výrobce výrobků, pro stavby nebo inspekce kontroly výrobků při dovozu dovozcem výrobků pro sta vby, za účelem posouzení systému řízení výroby, inspekce pozemních staveb a jejich provádění. Certifikace systému managementu jakosti a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle osvědčení o akreditaci Českého institutu pro akreditaci, pro certifikační orgán č. 3011. do 6. 4. 2009 od 21. 10. 2004

inspekční činnost typu A., dle osvědčení o akreditaci č. 018/2004 Českého institutu pro akreditaci - provádění inspekce systému řízení výroby u výrobce výrobků, pro stavby nebo inspekce kontroly výrobků při dovozu dovozem výrobků pro stavby, za účelem pos ouzení systému řízení výroby, inspekce pozemních staveb a jejich provádění. do 21. 10. 2004 od 30. 6. 2004

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 6. 4. 2009 od 20. 2. 2002

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 6. 4. 2009 od 3. 12. 2001

provádění státního zkušebnictví, certifikace a kontroly v oblasti jakosti stavebních prací a výrobků pro stavby a personálu od 10. 6. 1997

znalecká činnost v oboru ekonomiky a stavebnictví od 10. 6. 1997

výzkumná a vývojová činnost do 6. 4. 2009 od 10. 6. 1997

kvalifikace firem do 1. 3. 2021 od 10. 6. 1997

pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, vč. poskytování jiných než základních služeb do 9. 9. 1996 od 21. 3. 1996

zkušební laboratoř (zkoušení betonů, betonových konstrukcí, kameniva, cementů, malt, tyčí do betonů, svarových spojů a cihlářských výrobků) do 6. 4. 2009 od 21. 3. 1996

činnost organizačních a ekonomických poradců do 6. 4. 2009 od 21. 3. 1996

pořádání kurzů a seminářů - přednášková a vzdělávací činnost do 6. 4. 2009 od 21. 3. 1996

Provádění bytových a občanských staveb do 21. 3. 1996 od 14. 10. 1993

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 21. 3. 1996 od 14. 10. 1993

Ostatní skutečnosti

Změna stanov, společnost se řídí stanovami ze dne 16.5.2016 do 1. 3. 2021 od 24. 5. 2016

Změna stanov, společnost se řídí stanovami ze dne 18.6.2014 do 24. 5. 2016 od 14. 7. 2014

Změna stanov - článku 37. Společnost se řídí stanovami ze dne 16.2.2007. do 14. 7. 2014 od 26. 4. 2007

Základní kapitál společnosti QUALIFORM, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 1.700.000,- Kč (slovy jeden milion sedm set tisíc korun českých). Akcie budou upsány peněžitým vkladem. Tento peněžitý vklad, o který bude navýšen základní kapitál společnosti je rozdělen na 170 ks kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie - 10.000,-- Kč. Emisní kurz akcií činí 10.000,-- Kč za jeden ks akcie. Na jednu dosavadní akcii lze upsat jednu novou akcii - v poměru 1:1. Upisovat akcie mohou pouze stávající akcionáři společnosti. do 20. 2. 2003 od 30. 9. 2002

Představenstvo společnosti je povinno přednostní právo zveřejnit v Hospodářských novinách informaci o výkonu přednostního práva v souladu s § 204a/odst. 2 obchodního zákoníku. Přednostní úpis je dle rozhodnutí valné hromady stanoven ve lhůtě do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o zvýšení základního kapitálu v Hospodářských novinách, a to v sídle společnosti. do 20. 2. 2003 od 30. 9. 2002

Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty ve druhém kole těm akcionářům, kteří se zúčastnili úpisu v 1. kole tak, aby byly zachovány jejich dosavadní poměry podílů na základním kapitálu společnosti. Úpis ve 2. kole je dle rozhodnutí valné hromady stanoven ve lhůtě do 15 dnů odnů ode dne uplynutí lhůty k upisování akcií s využitím přednostního práva, a to v sídle společnosti v emisním kurzu 10.000,-- Kč za jeden ks akcie. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz upsaných akcií ve výši 100% - do 15 dnů od úpisu - poukázán na účet společnosti vedený u KB Brno - město, č.ú. 6873660267/0100. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. do 20. 2. 2003 od 30. 9. 2002

Společnost se řídí stanovami ze dne 21.4.1997. do 14. 7. 2014 od 18. 11. 1997

Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 21.4.1997 o zvýšení základního jmění. Základní jmění společnosti se zvyšuje o 700.000,-Kč. Na zvýšení tohoto základního jmění bude vydána nová emise listinných, kmenových akcií na majitele, v počtu 70 ks o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč za 1 ks akcie. Emisní kurz nových akcií je 10.000,-Kč za 1 ks akcie. Nepřipouští se upsání akcií nad částku 700.000,-Kč. Po tomto zvýšení bude základní jmění společnosti činit 1.700.000,-Kč, slovy jedenmilionsedmsettisíckorunčeských. Základní jmění společnosti bude rozděleno na 170 ks listinných, kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Upisovatel je povinen splatit minimálně 100% emisního kurzu upsaných akcií do 14 dnů od úpisu. do 18. 6. 1998 od 28. 8. 1997

Předseda valné hromady vyzval stávající akcionáře, že mohou uplatnit své právo na úpis nových akcií přímo na této mimořádné valné hromadě a dále ve lhůtě dvou týdnů v sídle společnosti, stejně jak je obsaženo v poozvánce na tuto mimořádnou valnou hromadu. Stávající akcionáři na výzvu k uplatnění přednostního práva na úpis nových akcií reagovali tak, že se vzdali svého práva na přednostní úpis a nechtějí toto právo uplatnit. do 18. 6. 1998 od 28. 8. 1997

V souladu s ustanovením §203 odst. 2, písm. d) obchodního zákoníku budou všechny akcie, o které se zvyšuje základní jmění, tj. 70 ks těchto akcií nabídnuto k upsání těmto zájemcům: Ing. Janu Handlovi, bytem 616 00 Brno, Královopolská ul.č.15, Ing. Janu Jaškovi, bytem 628 00 Brno, Horníkova ul. č. 28, panu Jaroslavu Sedlákovi, 628 00 Brno, bytem Velkomoravská ul.č.17, Ing. Jaromíru Keprtovi, bytem 602 00 brno, Čápkova ul.č. 41, Ing. Pavlu Bezdíčkovi, 621 00 Brno, Měřičkova ul.č. 52. do 18. 6. 1998 od 28. 8. 1997

Místem pro upisování akcvií je sídlo společnosti. Upisování akcií bude provedeno ve lhůtě 14 dnů od právní moci zápisu v obchodním rejstříku usnesení o zvýšení základního jmění společnosti upisováním nových akcií. Emisní kurz upisovaných akcií činí 10.000,- Kč za 1 ks akcie a je stejný pro všechny upisovatele. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz upsaných akcií ve výši 100% do 14 dnů od úpisu u Komerční banky Brno-město, č.ú.6873660267/0100. do 18. 6. 1998 od 28. 8. 1997

Změna stanov, doplňuje se čl.38 písm.d/, valnou hromadou 7.8.1996. do 14. 7. 2014 od 9. 9. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 400 000 Kč

od 20. 2. 2003

Základní kapitál

vklad 1 700 000 Kč

do 20. 2. 2003 od 18. 11. 1997

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 18. 11. 1997 od 14. 10. 1993
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 34 od 19. 9. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 34 do 19. 9. 2016 od 14. 7. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 340 do 14. 7. 2014 od 20. 2. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 170 do 20. 2. 2003 od 18. 11. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 18. 11. 1997 od 14. 10. 1993

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Člen správní rady

První vztah: 1. 3. 2021

vznik členství: 1. 3. 2021

Světec 69, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Šenkýř

Předseda správní rady

První vztah: 1. 3. 2021

vznik členství: 1. 3. 2021

vznik funkce: 1. 3. 2021

Polívkova 351/6, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Jiří Kupšovský MBA

Člen správní rady

První vztah: 1. 3. 2021

vznik členství: 1. 3. 2021

Zlončická 462/14, Praha, 181 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jiří Kupšovský MBA

člen správní rady

První vztah: 24. 5. 2016 - Poslední vztah: 1. 3. 2021

vznik členství: 16. 5. 2016

zánik členství: 28. 2. 2021

vznik funkce: 16. 5. 2016

zánik funkce: 28. 2. 2021

Zlončická 462/14, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. Pavel Rubáš Ph.D

člen správní rady - předseda

První vztah: 24. 5. 2016 - Poslední vztah: 1. 3. 2021

vznik členství: 16. 5. 2016

zánik členství: 28. 2. 2021

vznik funkce: 16. 5. 2016

zánik funkce: 28. 2. 2021

Světec 69, 415 01, Česká republika

Ing. Michal Šenkýř

statutární ředitel

První vztah: 24. 5. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 16. 5. 2016

vznik funkce: 16. 5. 2016

Polívkova 351/6, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Vojtěch Šebek

člen správní rady

První vztah: 24. 5. 2016 - Poslední vztah: 1. 3. 2021

vznik členství: 16. 5. 2016

zánik členství: 28. 2. 2021

vznik funkce: 16. 5. 2016

zánik funkce: 28. 2. 2021

Maroldova 2987/1, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Michal Šenkýř

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 24. 5. 2016

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik funkce: 16. 5. 2016

Polívkova 351/6, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Michal Šenkýř

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2014 - Poslední vztah: 22. 8. 2014

vznik členství: 1. 8. 2013

Broskvoňová 431/8, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2013 - Poslední vztah: 24. 5. 2016

vznik členství: 23. 11. 2011

vznik funkce: 24. 11. 2011

zánik funkce: 16. 5. 2016

Světec 69, 415 01, Česká republika

Ing. Vojtěch Šebek

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2013 - Poslední vztah: 24. 5. 2016

vznik členství: 24. 11. 2011

vznik funkce: 26. 3. 2012

zánik funkce: 16. 5. 2016

Maroldova 2987/1, Ostrava, 702 00, Česká republika

Michal Šenkýř

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2013 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

vznik členství: 1. 8. 2013

Broskvoňová 431/8, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Vojtěch Šebek

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2013

vznik členství: 24. 11. 2011

vznik funkce: 26. 3. 2012

Maroldova 1, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Jiří Sobola

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2013

vznik členství: 26. 3. 2012

zánik členství: 31. 7. 2013

Pražská 59, Brno, 642 00, Česká republika

Ing. Jiří Sobola

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2012 - Poslední vztah: 17. 7. 2012

vznik členství: 26. 3. 2012

zánik členství: 31. 7. 2013

Pražská 59, Brno, 642 00, Česká republika

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2011 - Poslední vztah: 26. 11. 2013

vznik členství: 23. 11. 2011

vznik funkce: 24. 11. 2011

Potěminova 8, Teplice, 415 01, Česká republika

Ing. Vojtěch Šebek

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2011 - Poslední vztah: 17. 7. 2012

vznik členství: 24. 11. 2011

Maroldova 1, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Simon Palupčík MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2011 - Poslední vztah: 17. 7. 2012

vznik členství: 23. 11. 2011

zánik členství: 26. 3. 2012

vznik funkce: 24. 11. 2011

zánik funkce: 26. 3. 2012

Milotice nad Opavou 42, 792 01, Česká republika

Doc. Ing. Lubomír Mikš CSc.

předseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2011 - Poslední vztah: 20. 12. 2011

vznik členství: 16. 2. 2007

zánik členství: 23. 11. 2011

vznik funkce: 16. 2. 2007

zánik funkce: 23. 11. 2011

Hlávkova 932/2a, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Alena Chalupová

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 4. 2008 - Poslední vztah: 20. 12. 2011

vznik členství: 20. 2. 2008

zánik členství: 24. 11. 2011

vznik funkce: 20. 2. 2008

zánik funkce: 24. 11. 2011

Nové Veselí 30, 592 14, Česká republika

Doc. Ing. Lubomír Mikš CSc.

předseda představenstva

První vztah: 26. 4. 2007 - Poslední vztah: 21. 2. 2011

vznik členství: 16. 2. 2007

vznik funkce: 16. 2. 2007

Lerchova 57, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Jan Jašek

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 4. 2007 - Poslední vztah: 2. 4. 2008

vznik členství: 16. 2. 2007

zánik členství: 31. 12. 2007

vznik funkce: 16. 2. 2007

zánik funkce: 31. 12. 2007

Horníkova 28, Brno, 628 00, Česká republika

ing. Jindřich Vomela

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2007 - Poslední vztah: 20. 12. 2011

vznik členství: 16. 2. 2007

zánik členství: 23. 11. 2011

Vídeňská 41, Brno, Česká republika

Ing. Jan Jašek

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2005 - Poslední vztah: 26. 4. 2007

vznik členství: 21. 3. 1996

zánik členství: 16. 2. 2007

vznik funkce: 24. 2. 2005

zánik funkce: 16. 2. 2007

Horníkova 28, Brno, Česká republika

Doc.ing. Lubomír Mikš CSc.

předseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2004 - Poslední vztah: 26. 4. 2007

vznik funkce: 14. 10. 1993

zánik funkce: 16. 2. 2007

Lerchova č. 57, Brno, Česká republika

Ing. Jan Jašek

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 1997 - Poslední vztah: 22. 7. 2005

vznik funkce: 21. 3. 1996

Horníkova 28, Brno, Česká republika

Doc.ing. Lubomír Mikš CSc.

předseda představenstva

První vztah: 27. 2. 1997 - Poslední vztah: 30. 6. 2004

Preslova 62, Brno, Česká republika

ing. Jindřich Vomela

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 1997 - Poslední vztah: 26. 4. 2007

vznik funkce: 14. 10. 1993

zánik funkce: 16. 2. 2007

Vídeňská 41, Brno, Česká republika

Doc.ing. Lubomír Mikš CSc.

předseda představenstva

První vztah: 21. 3. 1996 - Poslední vztah: 27. 2. 1997

Preslova 62, Brno, Česká republika

Ing. Jan Jašek

člen představenstva

První vztah: 21. 3. 1996 - Poslední vztah: 27. 2. 1997

Horníkova 28, Brno, Česká republika

ing. Jindřich Vomela

člen představenstva

První vztah: 21. 3. 1996 - Poslední vztah: 27. 2. 1997

Vídeňská 41, Brno, Česká republika

ing. Jindřich Vomela

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 1993 - Poslední vztah: 21. 3. 1996

Vídeňská 41, Brno, Česká republika

Doc.ing. Lubomír Mikš CSc.

předseda představenstva

První vztah: 14. 10. 1993 - Poslední vztah: 21. 3. 1996

Křížkovského 19, Brno, Česká republika

ing. Jaromír Navrátil

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 10. 1993 - Poslední vztah: 21. 3. 1996

Ředitel společnosti do 21. 3. 1996 od 14. 10. 1993

Plevova 7, Brno, Česká republika

Za společnost jedná každý člen správní rady samostatně.

od 1. 3. 2021

Společnost zastupuje statutární ředitel

do 1. 1. 2021 od 24. 5. 2016

Za společnost je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně, vyjma právních jednání vedoucích ke vzniku, změně nebo zániku pohledávky nebo závazku společnosti v hodnotě vyšší než 1.000 000,-Kč (jeden milion korun českých) a právních jednání, jej ichž předmětem je nemovitá věc, kdy za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.

do 24. 5. 2016 od 14. 7. 2014

Způsob zastupování: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti připojí svůj podpis.

do 14. 7. 2014 od 14. 10. 1993

Dozorčí rada

Historické vztahy

Ing. Jiří Kupšovský

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2015 - Poslední vztah: 24. 5. 2016

vznik členství: 8. 12. 2014

zánik členství: 16. 5. 2016

zánik funkce: 16. 5. 2016

Zlončická 462/14, Praha, 181 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Sedlák Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2014 - Poslední vztah: 24. 5. 2016

vznik členství: 16. 9. 2013

zánik členství: 16. 5. 2016

zánik funkce: 16. 5. 2016

Horní 544/24, Brno, 639 00, Česká republika

Ing. Iveta Jiroutová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2013 - Poslední vztah: 21. 1. 2015

vznik členství: 7. 12. 2011

zánik členství: 7. 12. 2014

Domažlická 1070/38, Říčany, 251 01, Česká republika

Hana Kadlecová

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2013 - Poslední vztah: 24. 5. 2016

vznik členství: 10. 5. 2012

zánik členství: 16. 5. 2016

vznik funkce: 4. 6. 2013

zánik funkce: 16. 5. 2016

Křemencova 1738/17, Praha, 110 00, Česká republika

Petr Sedlák

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2013 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

vznik členství: 16. 9. 2013

Horní 544/24, Brno, 639 00, Česká republika

Hana Kadlecová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2013

vznik členství: 10. 5. 2012

Křemencova 17, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Martin Svoboda

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2011 - Poslední vztah: 26. 11. 2013

vznik členství: 23. 11. 2011

zánik členství: 30. 6. 2013

vznik funkce: 24. 11. 2011

zánik funkce: 4. 6. 2013

Čeljabinská 635/16, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Iveta Jiroutová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2011 - Poslední vztah: 26. 11. 2013

vznik členství: 7. 12. 2011

Domažlická 1070/38, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Jana Čurdová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2011 - Poslední vztah: 17. 7. 2012

vznik členství: 23. 11. 2011

zánik členství: 29. 2. 2012

Klapálkova 3124, Praha 4, 149 00, Česká republika

Doc. Ing. Milan Veverka Csc.

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 2008 - Poslední vztah: 20. 12. 2011

vznik členství: 16. 2. 2007

zánik členství: 23. 11. 2011

Vranská 557/19, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Jan Handl

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2008 - Poslední vztah: 20. 12. 2011

vznik členství: 20. 2. 2008

zánik členství: 24. 11. 2011

Oblá 41, Brno, 634 00, Česká republika

Doc. Ing. Milan Veverka CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2007 - Poslední vztah: 17. 4. 2008

vznik členství: 16. 2. 2007

Vranská 19, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Alena Chalupová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2007 - Poslední vztah: 2. 4. 2008

vznik členství: 16. 2. 2007

zánik členství: 20. 2. 2008

Budeč 30, Nové Veselí, 592 14, Česká republika

JUDr. Miloš Jedlička

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2007 - Poslední vztah: 20. 12. 2011

vznik členství: 16. 2. 2007

zánik členství: 23. 11. 2011

vznik funkce: 16. 2. 2007

zánik funkce: 23. 11. 2011

Foustkova 104/21, Brno, 616 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Miloš Jedlička

člen

První vztah: 19. 9. 2005 - Poslední vztah: 26. 4. 2007

vznik funkce: 18. 10. 2002

zánik funkce: 16. 2. 2007

Foustkova 104/21, Brno, 616 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Doc.Ing. Milan Veverka CSc.

předseda

První vztah: 6. 6. 2003 - Poslední vztah: 26. 4. 2007

vznik funkce: 18. 10. 2002

zánik funkce: 16. 2. 2007

Antala Staška 56, Praha 4, Česká republika

JUDr. Miloš Jedlička

člen

První vztah: 6. 6. 2003 - Poslední vztah: 19. 9. 2005

vznik funkce: 18. 10. 2002

Eliášova 33, Brno, 616 00, Česká republika

Doc.Ing. Milan Veverka CSc.

člen

První vztah: 30. 9. 2002 - Poslední vztah: 6. 6. 2003

vznik funkce: 25. 7. 2002

zánik funkce: 18. 10. 2002

Antala Staška 56, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Bezdíček

člen

První vztah: 3. 5. 2000 - Poslední vztah: 30. 9. 2002

zánik funkce: 25. 7. 2002

Měřičkova 52, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Alena Chalupová

člen

První vztah: 21. 4. 2000 - Poslední vztah: 26. 4. 2007

vznik funkce: 21. 4. 2000

zánik funkce: 16. 2. 2007

Budeč 30, Nové Veselí, 592 14, Česká republika

JUDr. Miloš Jedlička

předseda

První vztah: 21. 4. 2000 - Poslední vztah: 6. 6. 2003

zánik funkce: 18. 10. 2002

Eliášova 33, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Pavel Bezděk

člen

První vztah: 21. 4. 2000 - Poslední vztah: 3. 5. 2000

Měřičkova 52, Brno, 621 00, Česká republika

JUDr. Miloš Jedlička

člen

První vztah: 27. 2. 1997 - Poslední vztah: 21. 4. 2000

Eliášova 33, Brno, Česká republika

Ing. Tomáš Lujka

člen

První vztah: 27. 2. 1997 - Poslední vztah: 21. 4. 2000

Bzenecká 11, Brno, Česká republika

Doc. ing. Alois Materna CSc.

člen

První vztah: 27. 2. 1997 - Poslední vztah: 21. 4. 2000

Na Loučkách 1220, Kuřim, Česká republika

Doc. ing. Alois Materna CSc.

člen

První vztah: 21. 3. 1996 - Poslední vztah: 27. 2. 1997

Na Loučkách 1220, Kuřim, Česká republika

Ing. Tomáš Lujka

člen

První vztah: 21. 3. 1996 - Poslední vztah: 27. 2. 1997

Bzenecká 11, Brno, Česká republika

JUDr. Oktavián Kocián

člen

První vztah: 14. 10. 1993 - Poslední vztah: 21. 3. 1996

Vinohrady 78a, Brno, Česká republika

Fritz Von Haymerle

člen

První vztah: 14. 10. 1993 - Poslední vztah: 21. 3. 1996

Jagdschlossgasse 83, Rakousko, Vídeň, Česká republika

JUDr. Miloš Jedlička

člen

První vztah: 14. 10. 1993 - Poslední vztah: 27. 2. 1997

Eliášova 33, Brno, Česká republika

Další vztahy firmy QUALIFORM, a.s.

5 fyzických osob

Ing. Petr Vymyslický

První vztah: 8. 12. 2020

Gen. Peřiny 1295/6, Hustopeče, 693 01, Česká republika

Ing. Jan Svobodník EurChem

První vztah: 19. 9. 2018

Nosálovská 436/59, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Vojtěch Šebek

člen správní rady

První vztah: 24. 5. 2016

vznik členství: 16. 5. 2016

vznik funkce: 16. 5. 2016

Maroldova 2987/1, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Pavel Rubáš Ph.D

člen správní rady - předseda

První vztah: 24. 5. 2016

vznik členství: 16. 5. 2016

vznik funkce: 16. 5. 2016

Světec 69, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Kupšovský MBA

člen správní rady

První vztah: 24. 5. 2016

vznik členství: 16. 5. 2016

vznik funkce: 16. 5. 2016

Zlončická 462/14, Praha, 181 00, Česká republika

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

První vztah: 26. 11. 2013

Prosecká 811/76A, Praha Prosek, 190 00

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

První vztah: 20. 12. 2011 - Poslední vztah: 26. 11. 2013

Prosecká 811/76A, Praha Prosek, 190 00

Akcionáři

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., IČ: 00015679

Prosecká 811/76a, Česká republika, Praha 9, 190 00

od 26. 11. 2013

Technický a zkušební ústav staverbní Praha, s.p., IČ: 00015679

Prosecká 811/76a, Česká republika, Praha 9, 190 00

do 26. 11. 2013 od 20. 12. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 10. 1993

Živnosti

Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 20. 4. 2017
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 21. 7. 2014
Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 11. 3. 2009
Geologické práce
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 9. 6. 2008
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 26. 11. 2001
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 2. 1996
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).