Hlavní navigace

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Firma Raiffeisen stavební spořitelna a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2102, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 650 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

49241257

Sídlo:

Koněvova 2747/99, Praha, 130 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

4. 9. 1993

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64190 Ostatní peněžní zprostředkování
649 Ostatní finanční zprostředkování
64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2102, Městský soud v Praze

Obchodní firma

AR. Stavební spořitelna a.s. od 4. 9. 1993

Obchodní firma

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. od 27. 3. 1998

Obchodní firma

AR Stavební spořitelna a.s. do 27. 3. 1998 od 14. 12. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 4. 9. 1993

adresa

Koněvova 2747/99
Praha 3 od 27. 3. 1998

adresa

Neklanova 38
Praha 2 do 27. 3. 1998 od 16. 12. 1993

adresa

Rumunská 1
Praha 2 do 16. 12. 1993 od 4. 9. 1993

Předmět podnikání

s) uzavírání obchodů sloužících k zajištění proti měnovému a úrokovému riziku od 15. 4. 2021

1) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj denominovanými v čeké měně - m) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými centrálními bankami těchto států denominovanými v české měně - n) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými finančními institucemi těchto států denominovanými v české měně - o) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými bankami se sídlem v těchto státech denominovanými v české měně - p) obchodování na vlastní účet s dluhopisy, za které tyto státy převzaly záruku, denominovanými v české měně - r) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou denominovanými v české měně od 21. 6. 2006

a) přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření v rozsahu - přijímání vkladů v české měně od účastníků stavebního spoření od 13. 7. 2005

b) poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření v rozsahu - poskytování úvěrů v české měně účastníkům stavebního spoření od 13. 7. 2005

c) poskytování příspěvku fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření v rozsahu - poskytování příspěvku v české měně fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření od 13. 7. 2005

d) poskytování úvěrů osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb v rozsahu - poskytování úvěrů v české měně osobám, jejichž výrobky a poskytováné služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb od 13. 7. 2005

e) přijímání vkladů od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních isntitucí a poboček zahraničních finančních institucí v rozsahu - přijímání vkladů v české měně od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních institucí a poboček zahraničních finančních institucí od 13. 7. 2005

f) poskytování záruk za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) zákona o stavebním spoření v rozsahu - poskytování záruk v české měně za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) zákona o stavebním spoření od 13. 7. 2005

g) obchodování na vlastní účet s hypotečními zástavními listy a s obdobnými produkty vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v rozsahu - obchodování na vlastní účet s hypotečními zástavními listy denominovanými v české měně od 13. 7. 2005

h) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydanými Českou republikou s dluhopisy, za které převzala Česká republika záruku, a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou v rozsahu - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydanými Českou republikou, s dluhopisy, za které převzala Česká republika záruku, a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou denominovanými v české měně od 13. 7. 2005

ch) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finančními institucemi těchto států a bankami se sídlem v těchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy p řevzaly záruku, a s dluhopisy vydanými Evropskou investiční bankou, Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou v rozsahu - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydanými Evropskou investiční bankou denominovanými v české měně od 13. 7. 2005

i) provádění platebního styku a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny v rozsahu - provádění platebního styku a jeho zúčtování v tuzemsku v souvislosti s činností stavební spořitelny od 13. 7. 2005

j) poskytování bankovních informací od 13. 7. 2005

k) výkon finančního makléřství od 13. 7. 2005

provozování stavebního spoření ve smyslu § 1 zák.č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a výkon činností uvedených v § 9 odst.1 zák.č. 96/1993 Sb. do 13. 7. 2005 od 5. 12. 1997

provozování stavebního spoření ve smyslu § 1 zák. 96/93 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření pro výkon činností uvedených v § 9/1 zák.č. 96/93 Sb. do 5. 12. 1997 od 4. 9. 1993

Ostatní skutečnosti

Počet členů dozorčí rady: 4 do 21. 8. 2020 od 5. 5. 2017

Stanovy společnosti přijaty dne 30.6.2014. od 4. 10. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 4. 10. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 do 5. 5. 2017 od 4. 10. 2014

Na společnost Raiffeisen stavební spořitelna a.s., jakožto nástupnickou společnost, v důsledku fúze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti Raiffeisen finanční poradenství s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2747/99, PSČ 130 45, IČ: 262 00 236, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 79139, která zanikla bez likvidace. od 31. 12. 2013

Na společnost Raiffeisen stavební spořitelna a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti HYPO stavební spořitelna a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 27, PSČ 110 00, IČ: 618 58 251, zapsané v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2689, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. od 31. 10. 2008

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 150.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátmiliónůkorunčeských) tedy ze stávajícího základního kapitálu 500.000.000,- (slovy: pětsetmiliónůkorunčeských) na 650.000.000,- Kč (slovy: šestsetpadesátmiliónůkorunčeských) bez možnosti upisování akcií nad částku 150.000.000,-Kč (slovy:stopadesátmiliónůkorunčeských). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady akcionářů, vydáním a úpisem 1.500 nových kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě a jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) na jednu akcii. Výše emisního kursu nově vydaných akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Všechny nově vydané akcie budou upsány pouze stávajícími akcionáři s využitím jejich přednostního práva a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Na jednu dosavadní akcii připadá 0,3 jedné nové akcie. Upisování akcií bude probíhat v sídle společnosti po dobu dvou týdnů od rozhodného dne. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu a písemně informovat akcionáře o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií. Akcionáři jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných akcií, tj. 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií, na účet č. 107 100 14 27/5500 zřízený společnosti na její jméno zvlášť k tomuto účelu u Raiffeisenbank a.s. nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne úpisu akcií. K identifikaci platby uvedou akcionáři variabilní symbol, který jim bude sdělen při úpisu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení vlastních zdrojů pro další růst společnosti, zvýšení konkurenceschopnosti a posílení ukazatele kapitálové přiměřenosti. od 24. 9. 2001

Převod akcií na jméno omezen. od 10. 4. 1997

Základní jmění splaceno 100% od 10. 4. 1997

Stanovy společnosti přijaty dne 17.6.93. do 4. 10. 2014 od 4. 9. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 650 000 000 Kč

od 7. 11. 2001

Základní kapitál

vklad 500 000 000 Kč

do 7. 11. 2001 od 30. 11. 1995

Základní kapitál

vklad 300 000 000 Kč

do 30. 11. 1995 od 4. 9. 1993
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 6 500 od 7. 11. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 5 000 do 7. 11. 2001 od 30. 11. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 000 do 30. 11. 1995 od 4. 9. 1993

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Mag. Dr. Martin Stotter

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

Heinestrasse 12/12, Vídeň, 1 020, Rakouská republika

Mag. Hans Christian Vallant

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2020

vznik členství: 1. 7. 2019

vznik funkce: 22. 6. 2020

Birkengasse 33, Bisamberg, 2 102, Rakouská republika

Ing. Igor Vida

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2020

vznik členství: 15. 12. 2016

vznik funkce: 22. 6. 2020

Italská 2562/51, Praha, 120 00, Česká republika

PhDr. Vladimír Kreidl MSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2020

vznik členství: 17. 6. 2020

vznik funkce: 22. 6. 2020

U starého židovského hřbitova 327/17, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Mag. Hans Christian Vallant

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2019 - Poslední vztah: 21. 8. 2020

vznik členství: 1. 7. 2019

vznik funkce: 20. 8. 2019

zánik funkce: 22. 6. 2020

Birkengasse 33, Bisamberg, 2 102, Rakouská republika

Mag. Hans Christian Vallant

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2019 - Poslední vztah: 11. 10. 2019

vznik členství: 1. 7. 2019

Birkengasse 33, Bisamberg, 2 102, Rakouská republika

Ing. Igor Vida

člen

První vztah: 25. 3. 2017 - Poslední vztah: 21. 8. 2020

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik funkce: 22. 6. 2020

Gorazdova 1, Bratislava, Slovenská republika

Mag. Manfred Url

Místoředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2016 - Poslední vztah: 21. 8. 2020

vznik členství: 23. 6. 2015

zánik členství: 30. 4. 2020

vznik funkce: 23. 11. 2015

zánik funkce: 30. 4. 2020

Kalmanstrasse 49, 1130 Vídeň, Rakouská republika

Mag. Hans Christian Vallant

Předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2016 - Poslední vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 30. 6. 2019

vznik funkce: 23. 11. 2015

zánik funkce: 30. 6. 2019

Panhannstrasse 2, Tattendorf, Rakouská republika

Mag. Christian Weidinger

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2015 - Poslední vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 30. 9. 2015

zánik členství: 30. 9. 2020

vznik funkce: 30. 9. 2015

zánik funkce: 30. 9. 2020

Eroicagasse 27/1, Vídeň, Rakouská republika

Mag. Hans Christian Vallant

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2015 - Poslední vztah: 13. 2. 2016

vznik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2014

Prinz Solms-Strasse 20a, Baden, Rakouská republika

Mag. Hans Christian Vallant

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2015 - Poslední vztah: 13. 2. 2016

vznik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2014

Prinz Solms-Strasse 20a, Baden, Rakouská republika

Mag. Manfred Url

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2015 - Poslední vztah: 13. 2. 2016

vznik členství: 23. 6. 2015

vznik funkce: 23. 6. 2015

Kalmanstrasse 49, 1130 Vídeň, Rakouská republika

Mag. Manfred Url

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2015 - Poslední vztah: 13. 2. 2016

vznik členství: 23. 6. 2015

vznik funkce: 23. 6. 2015

Kalmanstrasse 49, 1130 Vídeň, Rakouská republika

Mag. Johann Ertl

Předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2014 - Poslední vztah: 26. 10. 2015

vznik členství: 19. 9. 2013

zánik členství: 30. 9. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2015

Alserbachstrasse 14/4, Vídeň, Rakouská republika

Mag. Hans Christian Vallant

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2014 - Poslední vztah: 15. 9. 2015

vznik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2014

Panhannstrasse 2, Tattendorf, Rakouská republika

Ing. Josef Malíř

člen

První vztah: 13. 11. 2013 - Poslední vztah: 25. 3. 2017

vznik členství: 19. 9. 2013

zánik členství: 15. 12. 2016

Všestary 32, 503 12, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Jana Jeřichová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2013 - Poslední vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 13. 3. 2012

zánik členství: 13. 3. 2017

vznik funkce: 13. 3. 2012

zánik funkce: 13. 3. 2017

Hnězdenská 767/2, Praha, 181 00, Česká republika

Jana Jeřichová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2013 - Poslední vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 13. 3. 2012

zánik členství: 13. 3. 2017

vznik funkce: 13. 3. 2012

zánik funkce: 13. 3. 2017

Hnězdenská 767/2, Praha, 181 00, Česká republika

Johann Ertl

člen

První vztah: 13. 11. 2013 - Poslední vztah: 4. 10. 2014

vznik členství: 19. 9. 2013

Alserbachstrasse, Vídeň, Rakouská republika

Ing. Josef Malíř

člen

První vztah: 13. 11. 2013 - Poslední vztah: 25. 3. 2017

vznik členství: 19. 9. 2013

zánik členství: 15. 12. 2016

Všestary 32, 503 12, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Martina Šprincová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2012 - Poslední vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 13. 3. 2012

zánik členství: 13. 3. 2017

vznik funkce: 13. 3. 2012

zánik funkce: 13. 3. 2017

Družstevní 272, Týnec nad Sázavou, 257 41, Česká republika

Martina Šprincová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2012 - Poslední vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 13. 3. 2012

zánik členství: 13. 3. 2017

vznik funkce: 13. 3. 2012

zánik funkce: 13. 3. 2017

Družstevní 272, Týnec nad Sázavou, 257 41, Česká republika

Mag. David Marwan

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2012 - Poslední vztah: 4. 10. 2014

vznik členství: 16. 2. 2012

zánik členství: 29. 4. 2014

vznik funkce: 16. 2. 2012

zánik funkce: 29. 4. 2014

Vorgartenstraße 219, Vídeň, 1 020, Rakouská republika

Ing. Jana Jeřichová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2012 - Poslední vztah: 13. 11. 2013

vznik členství: 13. 3. 2012

vznik funkce: 13. 3. 2012

Štúrova 1158/22, Praha 4, 142 00, Česká republika

Manfred Url

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2011 - Poslední vztah: 15. 9. 2015

vznik členství: 1. 1. 2011

zánik členství: 23. 6. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2011

zánik funkce: 23. 6. 2015

Kalmanstrasse 49, Vídeň, 1 130, Rakouská republika

Hans Christian Vallant

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2009 - Poslední vztah: 3. 4. 2012

vznik členství: 29. 4. 2009

zánik členství: 16. 2. 2012

vznik funkce: 29. 4. 2009

zánik funkce: 16. 2. 2012

Industriestrasse 181a, Bad St. Leonhard, 9 462, Rakouská republika

Ing. Josef Malíř

člen

První vztah: 30. 7. 2008 - Poslední vztah: 13. 11. 2013

vznik členství: 19. 6. 2008

zánik členství: 19. 9. 2013

Všestary 32, 503 12, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Mag. Dr. Erich Rainbacher

člen

První vztah: 30. 7. 2008 - Poslední vztah: 2. 2. 2011

vznik členství: 19. 6. 2008

zánik členství: 1. 1. 2011

Zwerngasse 51/7, Vídeň, Rakouská republika

Mag. Johann Ertl

člen

První vztah: 30. 7. 2008 - Poslední vztah: 13. 11. 2013

vznik členství: 19. 6. 2008

zánik členství: 19. 9. 2013

Alserbachstrasse 14/4, Vídeň, Rakouská republika

Patrik Ferra

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2007 - Poslední vztah: 3. 4. 2012

vznik členství: 22. 3. 2007

zánik členství: 13. 3. 2012

Litvínovská 518/40, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jana Jeřichová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2007 - Poslední vztah: 3. 4. 2012

vznik členství: 22. 3. 2007

Štúrova 1158/22, Praha 4, 142 00, Česká republika

Mag. Constanze Müllner

člen

První vztah: 6. 12. 2006 - Poslední vztah: 18. 6. 2009

vznik členství: 18. 10. 2006

zánik členství: 29. 4. 2009

vznik funkce: 18. 10. 2006

zánik funkce: 29. 4. 2009

Fourniergasse 4-6/7, Vídeň, 1 130, Rakouská republika

Mag. Dr. Erich Rainbacher

člen

První vztah: 15. 7. 2003 - Poslední vztah: 30. 7. 2008

zánik členství: 27. 3. 2008

vznik funkce: 27. 3. 2003

Zwerngasse 51/7, Vídeň, Rakouská republika

Mag. Johann Ertl

člen

První vztah: 15. 7. 2003 - Poslední vztah: 30. 7. 2008

zánik členství: 27. 3. 2008

vznik funkce: 27. 3. 2003

Alserbachstrasse 14/4, Vídeň, Rakouská republika

Ing. Josef Malíř

člen

První vztah: 15. 7. 2003 - Poslední vztah: 30. 7. 2008

zánik členství: 27. 3. 2008

vznik funkce: 27. 3. 2003

Všestary 32, 503 12, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Mag. Johann Ertl

člen

První vztah: 15. 7. 2003 - Poslední vztah: 15. 7. 2003

vznik funkce: 27. 3. 2003

Alsebachstrasse 14/4, Vídeň, Rakouská republika

Mag. Dr. Erich Reinbacher

člen

První vztah: 15. 7. 2003 - Poslední vztah: 15. 7. 2003

vznik funkce: 27. 3. 2003

Zwerngasse 51/7, Vídeň, Rakouská republika

Ing. Daniela Ostašovová

člen

První vztah: 18. 10. 2002 - Poslední vztah: 6. 4. 2007

vznik členství: 21. 3. 2002

zánik členství: 21. 3. 2007

Mezivrší 1446/29, Praha 4, 140 00, Česká republika

Patrik Ferra

člen

První vztah: 18. 10. 2002 - Poslední vztah: 6. 4. 2007

vznik členství: 21. 3. 2002

zánik členství: 21. 3. 2007

Litvínovská 40/518, Praha 9, 190 00, Česká republika

Mag. Peter Rantasa

člen

První vztah: 18. 10. 2002 - Poslední vztah: 6. 12. 2006

vznik členství: 13. 3. 2002

zánik členství: 23. 6. 2006

A-2304 Wagram an der Donau 33, Rakouská republika

Mag. Hans Christian Vallant

člen

První vztah: 24. 9. 2001 - Poslední vztah: 18. 10. 2002

zánik členství: 13. 3. 2002

vznik funkce: 23. 5. 2001

Wien, Cervantesgasse 4/9, Rakouská republika

Mag. Johann Ertl

člen

První vztah: 5. 12. 2000 - Poslední vztah: 15. 7. 2003

vznik funkce: 3. 3. 1998

zánik funkce: 27. 3. 2003

Wien, Alserbachstrasse 14/4, Rakouská republika

JUDr. Petr Wünsch

člen

První vztah: 14. 1. 1999 - Poslední vztah: 18. 10. 2002

zánik členství: 31. 12. 2001

Charvátova 3, Praha 1, Česká republika

JUDr. Svatava Němcová

člen

První vztah: 14. 1. 1999 - Poslední vztah: 18. 10. 2002

zánik členství: 31. 12. 2001

Sudoměřská 46, Praha 3, Česká republika

Ing. Arnošt Rybner

člen

První vztah: 5. 11. 1998 - Poslední vztah: 15. 7. 2003

vznik funkce: 11. 10. 1998

zánik funkce: 27. 3. 2003

Nad Úslavou 14, Plzeň, Česká republika

Mag. Peter Lennkh

člen

První vztah: 27. 3. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1998

Wien, Jacquingasse 23/1/12, Rakouská republika

Ing. Jiří Klumpar

člen

První vztah: 10. 4. 1997 - Poslední vztah: 27. 3. 1998

Geologická 992/3, Praha 5, Česká republika

Ing. Pavel Janda

člen

První vztah: 30. 11. 1995 - Poslední vztah: 10. 4. 1997

Dreyerova 625, Praha 5, Česká republika

Ing. Ladislav Dvořák

člen

První vztah: 14. 12. 1993 - Poslední vztah: 30. 3. 1998

Antonínská 56/II, Dačice, Česká republika

Ing. Hana Mitkovová

člen

První vztah: 14. 12. 1993 - Poslední vztah: 27. 3. 1998

Písečná 452, Praha 8, Česká republika

Ing. Ladislav Dvořák

člen

První vztah: 4. 9. 1993 - Poslední vztah: 14. 12. 1993

Antonínská 56/II, Dačice, Česká republika

Dr. Rudolf Bauer

člen

První vztah: 4. 9. 1993 - Poslední vztah: 24. 9. 2001

nar.11.1.1940 do 24. 9. 2001 od 4. 9. 1993

Hartergasse 17, Baden, Rakouská republika

PhDr. Václav Soukup

člen

První vztah: 4. 9. 1993 - Poslední vztah: 30. 11. 1995

Truhlářská 21, Praha 1, Česká republika

Mgr. Johann Ertl

člen

První vztah: 4. 9. 1993 - Poslední vztah: 5. 12. 2000

nar.4.4.1952 do 5. 12. 2000 od 4. 9. 1993

Sternwartestrasse 52, Wien, Rakouská republika

Mgr.Dr. Erich Rainbacher

člen

První vztah: 4. 9. 1993 - Poslední vztah: 15. 7. 2003

vznik funkce: 3. 3. 1998

zánik funkce: 27. 3. 2003

nar. 17.12.1948 do 15. 7. 2003 od 4. 9. 1993

Zwerngasse 51/7, Wien, Rakouská republika

Ing. Hana Mitková

člen

První vztah: 4. 9. 1993 - Poslední vztah: 14. 12. 1993

Písečná 452, Praha 8, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Jan Jeníček

Místopředseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2020

vznik členství: 24. 6. 2020

vznik funkce: 7. 7. 2020

Topolská 1589, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Klumpar

Místopředseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2020

vznik členství: 24. 6. 2020

vznik funkce: 7. 7. 2020

Toufarova 2954/5, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Pavel Čejka MBA

Předseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

vznik funkce: 7. 7. 2020

K Haltýři 690/22, Praha, 181 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dr. Ing. Pavel Chmelík

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2014

vznik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2014

Štemberova 629, Praha 5, 155 31, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Roman Hurych

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 6. 2020 - Poslední vztah: 21. 8. 2020

vznik členství: 23. 6. 2015

zánik členství: 23. 6. 2020

vznik funkce: 24. 6. 2015

zánik funkce: 23. 6. 2020

K náhonu 987/6, Praha, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dr. Ing. Pavel Chmelík

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2019 - Poslední vztah: 21. 8. 2020

vznik členství: 2. 7. 2019

zánik členství: 30. 6. 2020

vznik funkce: 2. 7. 2019

zánik funkce: 30. 6. 2020

Štemberova 629, Praha, 155 31, Česká republika

Ing. Jan Jeníček

Předseda představenstva

První vztah: 15. 9. 2015 - Poslední vztah: 21. 8. 2020

vznik členství: 23. 6. 2015

zánik členství: 23. 6. 2020

vznik funkce: 24. 6. 2015

zánik funkce: 23. 6. 2020

Topolská 1589, Černošice, 252 28, Česká republika

Mgr. Roman Hurych

Místopředseda představenstva

První vztah: 15. 9. 2015 - Poslední vztah: 3. 6. 2020

vznik členství: 23. 6. 2015

vznik funkce: 24. 6. 2015

Vamberská 262, Praha, 199 00, Česká republika

Dr. Ing. Pavel Chmelík

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2014 - Poslední vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 7. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2019

Štemberova 629, Praha, 155 31, Česká republika

Ing. Jan Jeníček

předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 9. 2015

vznik členství: 29. 9. 2010

zánik členství: 23. 6. 2015

vznik funkce: 29. 9. 2010

zánik funkce: 23. 6. 2015

Topolská 1589, Černošice, 252 28, Česká republika

Hans-Dieter Funke

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 8. 2011 - Poslední vztah: 4. 10. 2014

vznik členství: 27. 7. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 27. 7. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2014

Vinohradská 3216, Praha 10, 100 17, Česká republika

Mgr. Roman Hurych

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 2. 2011 - Poslední vztah: 15. 9. 2015

vznik členství: 17. 12. 2010

zánik členství: 23. 6. 2015

vznik funkce: 17. 12. 2010

zánik funkce: 23. 6. 2015

Vamberská 262, Praha 9, 199 00, Česká republika

Mgr. Roman Hurych

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2011 - Poslední vztah: 17. 2. 2011

vznik členství: 17. 12. 2010

vznik funkce: 17. 12. 2010

Vamberská 262, Praha 9, 199 00, Česká republika

Ing. Jan Jeníček

předseda představenstva

První vztah: 12. 11. 2010 - Poslední vztah: 20. 8. 2014

vznik členství: 29. 9. 2010

vznik funkce: 29. 9. 2010

Topolská 1589, Černošice, 252 28, Česká republika

Tobias Heller

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 5. 2008 - Poslední vztah: 19. 12. 2008

vznik členství: 12. 3. 2008

zánik členství: 30. 11. 2008

vznik funkce: 12. 3. 2008

zánik funkce: 30. 11. 2008

Severní VIII 286/10, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Iva Libíčková

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 5. 2008 - Poslední vztah: 2. 2. 2011

vznik členství: 12. 3. 2008

zánik členství: 17. 12. 2010

vznik funkce: 12. 3. 2008

zánik funkce: 17. 12. 2010

U Lékárny 262, Klecany, 250 67, Česká republika

Ing. Ivana Libíčková

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 5. 2008 - Poslední vztah: 12. 5. 2008

vznik členství: 12. 3. 2008

vznik funkce: 12. 3. 2008

U Lékárny 262, Klecany, 250 67, Česká republika

Jan Jeníček

předseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2008 - Poslední vztah: 24. 1. 2008

vznik členství: 17. 10. 2005

vznik funkce: 21. 12. 2007

Topolská 1589, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Jan Jeníček

předseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2008 - Poslední vztah: 12. 11. 2010

vznik členství: 17. 10. 2005

zánik členství: 29. 9. 2010

vznik funkce: 21. 12. 2007

zánik funkce: 29. 9. 2010

Topolská 1589, Černošice, 252 28, Česká republika

Hans-Dieter Funke

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2006 - Poslední vztah: 26. 8. 2011

vznik členství: 1. 8. 2006

zánik členství: 27. 7. 2011

vznik funkce: 1. 8. 2006

zánik funkce: 27. 7. 2011

Vinohradská 3216, Praha 10, 100 17, Česká republika

Ing. Jan Jeníček

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 11. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2008

vznik členství: 17. 10. 2005

vznik funkce: 17. 10. 2005

zánik funkce: 21. 12. 2007

Topolská 1589, Černošice, 252 28, Česká republika

Dr. Ing. Pavel Chmelík

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 11. 2005 - Poslední vztah: 6. 12. 2006

vznik členství: 17. 10. 2005

zánik členství: 31. 7. 2006

vznik funkce: 17. 10. 2005

zánik funkce: 31. 7. 2006

Štemberova 629, Praha 5, 155 31, Česká republika

Mag. Kurt Matouschek

předseda představenstva

První vztah: 23. 11. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2008

vznik členství: 17. 10. 2005

zánik členství: 21. 12. 2007

vznik funkce: 17. 10. 2005

zánik funkce: 21. 12. 2007

U Rybníčku 736, Průhonice, 252 43, Česká republika

Dr.Ing. Pavel Chmelík

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2005 - Poslední vztah: 23. 11. 2005

zánik členství: 17. 10. 2005

vznik funkce: 23. 5. 2001

zánik funkce: 17. 10. 2005

Štemberova 629, Praha 5, Česká republika

Mag. Kurt Matouschek

předseda představenstva

První vztah: 18. 10. 2002 - Poslední vztah: 23. 11. 2005

zánik členství: 17. 10. 2005

vznik funkce: 23. 11. 2000

zánik funkce: 17. 10. 2005

U Rybníčku 736, Průhonice, Česká republika

Dr.Ing. Pavel Chmelík

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 9. 2001 - Poslední vztah: 13. 7. 2005

vznik funkce: 23. 5. 2001

Za Zahradami 1401, Hostivice, Česká republika

Mag. Kurt Matouschek

předseda představenstva

První vztah: 5. 12. 2000 - Poslední vztah: 18. 10. 2002

vznik funkce: 23. 11. 2000

Slavětínská 460, Praha 9, Česká republika

Ing. Jan Jeníček

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 12. 2000 - Poslední vztah: 23. 11. 2005

zánik členství: 17. 10. 2005

vznik funkce: 23. 11. 2000

zánik funkce: 17. 10. 2005

Topolská 1589, Černošice, Česká republika

Reinhard Taborsky

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 3. 1998 - Poslední vztah: 24. 9. 2001

Společná 3/2191, Praha 8, Česká republika

Mgr. Kurt Matouschek

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 3. 1998 - Poslední vztah: 5. 12. 2000

nar. 21.10.1956 do 5. 12. 2000 od 27. 3. 1998

Slavětínská 460, Praha 9-Klánovice, Česká republika

PhDr. Václav Soukup

předseda představenstva

První vztah: 5. 12. 1997 - Poslední vztah: 5. 12. 2000

Na Kocínce 207/1, Praha 6 - Dejvice, Česká republika

Reinhard Taborsky

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 1997 - Poslední vztah: 27. 3. 1998

nar.13.7.1946 do 27. 3. 1998 od 10. 4. 1997

Zelený pruh 2/734, Praha 4, Česká republika

PhDr. Václav Soukup

předseda představenstva

První vztah: 14. 5. 1996 - Poslední vztah: 5. 12. 1997

Ke dvoru 772/7, Praha 6, Česká republika

Ing. Josef Diessl

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 1996 - Poslední vztah: 27. 3. 1998

Jiráskova 732, Heřmanův Městec, Česká republika

Mgr. Kurt Matouschek

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 2. 1996 - Poslední vztah: 27. 3. 1998

nar. 21.10.1956 do 27. 3. 1998 od 27. 2. 1996

Jasná II 1233/95, Praha 4, Česká republika

Reinhard Taborsky

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 1996 - Poslední vztah: 10. 4. 1997

Zelený pruh 2/734, Praha 4, Česká republika

PhDr. Václav Soukup

předseda představenstva

První vztah: 30. 11. 1995 - Poslední vztah: 14. 5. 1996

Truhlářská 21, Praha 1, Česká republika

Ing. Miroslava Čápová

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 1995 - Poslední vztah: 14. 5. 1996

Veselého 1645, Praha 4, Česká republika

Reinhard Taborsky

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 1994 - Poslední vztah: 27. 2. 1996

Giessergasse 4/21, Wien, Rakouská republika

Reinhard Taborsky

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 1994 - Poslední vztah: 27. 2. 1996

Giessergasse 4/21, Wien, Rakouská republika

JUDr. Ivo Kohoušek

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 1993 - Poslední vztah: 30. 11. 1995

Bassova 8/98, Praha 9, Česká republika

Friedrich Andreas Vogl

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 1993 - Poslední vztah: 21. 11. 1994

Povolení k pobytu vydáno s CPPS Praha pod čísl. PKP 004633 do 21. 11. 1994 od 16. 12. 1993

Schallhofstrasse 7, Neusiedl/Pernitz, Rakouská republika

Ing. Miroslava Čápová

předseda představenstva

První vztah: 16. 12. 1993 - Poslední vztah: 30. 11. 1995

Veselého 1645, Praha 4, Česká republika

Ing. Franz Uanschou

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 1993 - Poslední vztah: 30. 11. 1995

průkaz k povolení k pobytu vydala úřadovna CPPS Praha pod čj. 057718 dne 14.7.93 do 30. 11. 1995 od 14. 12. 1993

Lessinggasse 17, Deutch-Wagram, Rakouská republika

Mgr. Markus Roth

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 1993 - Poslední vztah: 16. 12. 1993

volení k pobytu vydáno Sekcí cizinecké policie a pasové služby správy hl. města Prahy pod č.j. PSP-15-228/cnns-C-93 do 16. 12. 1993 od 14. 12. 1993

Linzerstrasse 210, Wien, Rakouská republika

Ing. Luboš Procházka

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 1993 - Poslední vztah: 16. 12. 1993

Roudnická 443, Praha 8, Česká republika

Mgr. Markus Roth

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 1993 - Poslední vztah: 14. 12. 1993

volení k pobytu vydáno Sekcí cizinecké policie a pasové služby správy hl. města Prahy pod č.j. PSP-15-228/cnns-C-93 do 14. 12. 1993 od 4. 9. 1993

Linzerststrasse 210, Wien, Rakouská republika

Ing. Roman Kaminský

předseda představenstva

První vztah: 4. 9. 1993 - Poslední vztah: 16. 12. 1993

Mezivrší 35, Praha 4 - Braník, Česká republika

Ing. Franz Uanschau

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 1993 - Poslední vztah: 14. 12. 1993

průkaz k povolení k pobytu vydala úřadovna CPPS Praha pod čj. 057718 dne 14.7.93 do 14. 12. 1993 od 4. 9. 1993

Lessinggasse 17, Deutch-Wagram, Rakouská republika

Zavazovat společnost mohou vždy dva členové představenstva zapsáni v obchodním rejstříku. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce nejméně dva členové představenstva.

od 4. 9. 1993

Další vztahy firmy Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Raiffeisenbank a.s.

První vztah: 5. 2. 2021

Hvězdova 1716/2b, Praha, 140 00

Dalších 19 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901

Hvězdova, Česká republika, Praha 4, 140 78

od 5. 2. 2021

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).