Hlavní navigace

REGA Přerov a.s.

Firma REGA Přerov a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 20, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 2 200 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00533858

Sídlo:

Dr. Skaláka 1459/7, Přerov Přerov I-Město, 750 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

4. 12. 1991

DIČ:

CZ00533858

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82110 Univerzální administrativní činnosti
931 Sportovní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 20, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

REGA, akciová společnost, Přerov od 3. 8. 1990

Obchodní firma

REGA Přerov a.s. od 26. 6. 2015

Obchodní firma

REGA Přerov a.s. do 26. 6. 2015 od 6. 3. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 3. 8. 1990

adresa

Dr. Skaláka 1459/7
Přerov 75002 od 28. 11. 2016

adresa

Dr. Skaláka 7
Přerov I - Město 75002 do 15. 12. 2001 od 7. 1. 1998

adresa

Přerov, Přerov I - Město, Dr. Skaláka 1459/7, PSČ 750 02 do 15. 12. 2001 od 15. 12. 2001

adresa

Škodova 6
Přerov do 7. 1. 1998 od 26. 5. 1993

adresa

Boženy Němcové 13
Přerov do 26. 5. 1993 od 8. 2. 1993

adresa

Přerov do 8. 2. 1993 od 3. 8. 1990

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence od 4. 10. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 2. 2011

činnost podnikatelských, finančních, orgnizačních a ekonomických poradců do 31. 10. 2011 od 30. 1. 2002

činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, strojírenství, hutnictví a energetiky, chemie, potravinářství, zemědělství a lesnictví do 31. 10. 2011 od 30. 1. 2002

činnost podnikatelských, finančních, orgnizačních ekonomických poradců do 30. 1. 2002 od 15. 12. 2001

činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, strojírenství, hutnictví a energetiky, chemie, potravinářství, zemědělství a lestnictví do 30. 1. 2002 od 15. 12. 2001

zprostředkování obchodu do 25. 2. 2011 od 15. 12. 2001

velkoobchod do 25. 2. 2011 od 15. 12. 2001

pronájem a půjčování věcí movitých do 25. 2. 2011 od 15. 12. 2001

zprostředkování služeb do 25. 2. 2011 od 15. 12. 2001

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 25. 2. 2011 od 15. 12. 2001

reklamní činnost a marketing do 25. 2. 2011 od 15. 12. 2001

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 31. 10. 2011 od 15. 12. 2001

příprava a vypracování technických návrhů do 31. 10. 2011 od 15. 12. 2001

účetní práce - vedení účetnictví do 15. 12. 2001 od 9. 11. 1999

činnost organizačních a ekonomických poradců do 15. 12. 2001 od 8. 2. 1993

inženýrská činnost v oblasti: investiční výstavby do 15. 12. 2001 od 8. 2. 1993

nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona do 15. 12. 2001 od 8. 2. 1993

konstrukční práce v oblasti: projektová činnost v oblasti strojírenské technologie do 15. 12. 2001 od 8. 2. 1993

zprostředkovatelská činnost v oblasti: služeb do 15. 12. 2001 od 8. 2. 1993

reklamní činnosti do 15. 12. 2001 od 8. 2. 1993

pronájem formou leasingu do 15. 12. 2001 od 8. 2. 1993

7. Obchodní a servisní činnost se zbožím, výrobky a surovinami vlastní i cizí výroby jak tuzemského tak zahraničního původu na úseku velkoobchodu i maloobchodu včetně komisního prodeje a přímého nákupu či prodeje občanům do 8. 2. 1993 od 7. 1. 1991

8. Nákup i prodej lesních i dalších přírodních plodů, zemědělských produktů, potravin a výrobků občanů, soukromých podnikatelů či jiných právnických osob do 8. 2. 1993 od 7. 1. 1991

9. Provádění, zajišťování a obstarávání leasingu do 8. 2. 1993 od 7. 1. 1991

10.Nákup, montáž, výroba a prodej součástek, polotovarů, komponentů, kompletních výrobků, souborů a zařízení a provádění souvisejících obchodně-technických služeb do 8. 2. 1993 od 7. 1. 1991

11.Služby spojené s využitím filmové, reprografické, fotografické, audiovizuální, počítačové techniky do 8. 2. 1993 od 7. 1. 1991

12.Provozování účelových zařízení sloužících ke vzdělávání, kultuře, zábavě a sportu do 8. 2. 1993 od 7. 1. 1991

13.Zahraničně obchodní činnost povolena federálním ministerstvem zahraničního obchodu v Praze ze dne 10.9.1990, č.j. 13/9985/133/90, registr. č.: 108001997 v tomto rozsahu: 1. Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR a v zahraničí formou - stavebních a montážních prací, inženýrských a technických služeb pro investiční výstavbu - obchodní zastupování - poradenských a konzultačních služeb v oblasti podnikání, investic, výrobních programů a marketingu - propagace výrobků a služeb zastupovaných firem - zprostředkování reklam a inzerce 2. Zprostředkovatelská činnost pro čs. osoby ve styku se zahraničními osobami v oblasti vývozu a dovozu věcí a přijímání a poskytování služeb na základě smluv o obstarání záležitostí jménem organizace na účet čs. osob. 3. Vývoz a dovoz věcí pro zabezpečení činnosti dle bodu 2 rozsahu povolení s výjimkou věcí obsažených v nařízení vlády č. 2 56/1990 Sb., kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a dalších činností, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti 4. Vývoz věcí obsažených v příloze č. 1 povolení, která je nedílnou součástí povolení 5. Dovoz věcí pro zabezpečení vlastní činnosti organizace do 8. 2. 1993 od 7. 1. 1991

1. Inženýrská činost pro všechny druhy investic, zejména obstarávání, koordinace, nákup a prodej projektové dokumentace, hmotných dodávek a souvisejících činností, prací a služeb. do 8. 2. 1993 od 3. 8. 1990

2. Provádění a dodávky stavebních a montážních prací do 8. 2. 1993 od 3. 8. 1990

3. Konzultační a posuzovatelská činnost zejména v oblasti podnikatelských záměrů, investic, výrobních programů, marketingu apod. do 8. 2. 1993 od 3. 8. 1990

4. Přednášková a poradenská činnost zejména v oblasti podnikatelské činnosti, ekonomiky, řízení, daní apod. do 8. 2. 1993 od 3. 8. 1990

5. Zprostředkovatelské služby, zejména zajišťování kooperační výroby, obstarávání nákupu a prodeje, zajišťování obchodního spojení, dopravy, ubytování, reklamní a propagační činnost apod. do 8. 2. 1993 od 3. 8. 1990

Ostatní skutečnosti

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 18. září 2018 schválil snížení základního kapitálu společnosti REGA Přerov a.s., se sídlem Dr. Skaláka 1459/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO 005 33 858, spisová značka B 20 vedená u Krajsk ého soudu v Ostravě (v rozhodnutí též jen Společnost) v souladu s ustanovením § 516 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále v rozhodnutí jen ZOK) t akto: 1) Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem pro snížení základního kapitálu Společnosti je optimalizace kapitálové struktury Společnosti za účelem snížení přebytku vlastních zdrojů Společnosti. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. 2) Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti bude snížen v souladu s ustanovením § 524 ZOK poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Základní kapitál bude snížen o celkovou částku 74.800.000,-- Kč (slovy: sedmdesát čtyři miliony osm set tisíc korun českých), tj. z částky 77.000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů korun českých) na částku 2.200.000,-- Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých). Při snížení základního kapitálu bude jmenovitá hodnota každé z 11 (slovy: jedenácti) kusů vydaných kmenových akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 7.000.000,-- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) každá snížena o částku 6.800.000,-- Kč (slovy: šest milion ů osm set tisíc korun českých), na novou jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). 3) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka ve výši 74.800.000,-- Kč (slovy: sedmdesát čtyři miliony osm set tisíc korun českých), tj. částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři bezhotovostně, a to na bankovní účet jediného akcionáře vedený v seznamu ak cionářů Společnosti. 4) Lhůta pro předložení akcií Představenstvo Společnosti vyzve způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady akcionáře k výměně akcií za nové s nižší jmenovitou hodnotou, a to ve lhůtě do 1 (jednoho) měsíce od data, kdy se stane zápis snížení základního kap itálu účinný - tedy od okamžiku zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář, který bude v prodlení s předložením akcií v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a předst avenstvo uplatní postup podle § 537 až § 541 ZOK. do 24. 1. 2019 od 18. 9. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 4. 10. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 24. 1. 2019 od 4. 10. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 24. 1. 2019 od 4. 10. 2014

Právní poměry společnosti se řídí stanovami ve znění ze dne 5.12.2013. od 19. 12. 2013

Právní poměry společnosti se řídí stanovami ve znění ze dne 13. 09. 2012 od 24. 10. 2012

Právní poměry společnosti se řídí stanovami ve znění ze dne 30.03.2012 od 15. 6. 2012

Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 17.8.2004: do 30. 3. 2005 od 6. 9. 2004

1. Rozsah snížení: Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 140,000.000,-Kč slovy: jedno sto čtyřicet milionů korun českých o částku ve výši 63,000.000,-Kč slovy: šedesát tři milionů korun českých na částku 77,000.000,-Kč slovy: sedmdesát sedm mil ionů korun českých. do 30. 3. 2005 od 6. 9. 2004

Snížení základního kapitálu o částku 63,000.000,-Kč odpovídá jmenovité hodnotě akcií společnosti, které má společnost ve svém vlastnictví, když společnost má ve svém vlastnictví 9 kusů akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 7,000.000, -Kč. do 30. 3. 2005 od 6. 9. 2004

2. Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost má ve svém majetku vlastní akcie v celkové jmenovité hodnotě 63,000.000,-Kč. Tyto akcie společnost nabyla v souladu s ust. § 161b odst. 1 pím. b) obchodního zákoníku jako právní nástupce společnosti OS Morava a.s., která byla zrušena bez likvidace a jmění této společnosti přešlo na jejího hlavního akcionáře, společnost REGA Přerov a.s. na základě smlouvy o převzetí ze dne 20.10.2003. Tato skutečnost byla do obchodního rejstříku zapsána d ne 12.11.2003. V souladu s ustanovením § 161 b obchodního zákoníku je společnost povinna akcie zcizit nebo o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál. do 30. 3. 2005 od 6. 9. 2004

3. Způsob snížení: Společnost ke snížení základního kapitálu použije v souladu s ust. § 213 odst. 1 obchodního zákoníku vlastní akcie, které má ve svém majetku. Snížení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust. § 213 odst. 2 obch. zák. a to zničením vlastních list inných akcií, které jsou v majetku společnosti. do 30. 3. 2005 od 6. 9. 2004

4. Způsob, jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka ve výši 63,000.000,-Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk z minulých let. Částka ve výši 43,150.000,-Kč,která představuje účetní hodnotu vlastních akcií, které jsou v majetku společnosti, bude uhrazena proti účtu statutární a ostatní fondy. do 30. 3. 2005 od 6. 9. 2004

Usnesení valné hromady společnosti ze dne 8.4.2004: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku: 136,500.000,- Kč, slovy: jedno sto třicet šest milionů pět set tisíc korun českých. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je optimalizace jeho výše vedoucí ke zvýšené stabilitě společnosti. do 14. 6. 2004 od 19. 5. 2004

2. Způsob a rozsah: Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno změnou nominální hodnoty akcií z původních: ...........175.000,- Kč na: ..........................7,000.000,- Kč pro jednu akcii. Zvýšení základního kapitálu bude hrazeno z vlastních zdrojů společnosti, a to: ze statutárních a ostatních fondů: ..........28,500.000,- Kč z nerozděleného zisku minulých let: ........108,000.000,- Kč Celkem bude zvýšen základní kapitál o: .....136,500.000,- Kč na konečnou výši: ..........................140,000.000,- Kč. do 14. 6. 2004 od 19. 5. 2004

3. Předložení akcií k vyznačení změny Valná hromada schvaluje lhůtu pro předložení listinných akcií vlastníky - akcionáři k vyznačení změny jmenovité hodnoty akcií do jednoho měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Změna bude vyznačena na rubové straně akcie takto: Původní nominální hodnota: .................... 175.000,- Kč Nová nominální hodnota: ......................7,000.000,- Kč Ke dni: .....................................dle zápisu v OR Právoplatný podpis člena představenstva: .............podpis Právoplatný podpis člena představenstva: .............podpis do 14. 6. 2004 od 19. 5. 2004

Na společnost REGA Přerov a.s., hlavního akcionáře, přešlo v důsledku zrušení společnosti OS MORAVA a.s. se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Dr. Skaláka 1459/7, PSČ 750 02, IČ 451 93 223, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, od díl B, vložka 287 bez likvidace a na základě Smlouvy o převzetí ze dne 20.10.2003 jmění zaniklé společnosti OS MORAVA a.s. Rozhodným dnem pro fúzi je den 1.7.2003. od 12. 11. 2003

Základní jmění: 1 000 000,- Kčs. do 6. 3. 1996 od 8. 2. 1993

Způsob založení: Jednorázové založení akciové společnosti dle § 25 zák. o akciových společnostech na základě zakladatelské smlouvy ze dne 12.6.1990 a stanov. od 3. 8. 1990

Den vzniku: 3. 8. 1990. od 3. 8. 1990

Základní kapitál: 100 000,- Kčs a je rozdělen na 10 akcií. Hodnota každé akcie činí 10 000,- Kčs. do 8. 2. 1993 od 3. 8. 1990

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 200 000 Kč

od 24. 1. 2019

Základní kapitál

vklad 77 000 000 Kč

do 24. 1. 2019 od 30. 3. 2005

Základní kapitál

vklad 140 000 000 Kč

do 30. 3. 2005 od 14. 6. 2004

Základní kapitál

vklad 3 500 000 Kč

do 14. 6. 2004 od 6. 3. 1996
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 200 000 Kč, počet: 11 od 24. 1. 2019
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 7 000 000 Kč, počet: 11 do 24. 1. 2019 od 25. 6. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 7 000 000 Kč, počet: 11 do 25. 6. 2013 od 30. 3. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 7 000 000 Kč, počet: 20 do 30. 3. 2005 od 14. 6. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 175 000 Kč, počet: 20 do 14. 6. 2004 od 6. 3. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 20 do 6. 3. 1996 od 8. 2. 1993

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Pavel Mach

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 10. 2018

vznik členství: 14. 9. 2017

vznik funkce: 14. 9. 2017

Pod Oborou 351/20, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Lenka Machová

předseda představenstva

První vztah: 24. 10. 2018

vznik členství: 14. 9. 2017

vznik funkce: 14. 9. 2017

Seifertova 2976/23, Přerov, 750 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  GALA a.s.

  Západní 1/75, Prostějov, 796 04

Kateřina Řihošková

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

Dědina 821/43a, Troubky, 751 02, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Lenka Machová

předseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2016 - Poslední vztah: 24. 10. 2018

vznik členství: 13. 9. 2012

zánik členství: 13. 9. 2017

vznik funkce: 26. 2. 2013

zánik funkce: 13. 9. 2017

Seifertova 2976/23, Přerov, 750 02, Česká republika

Lenka Machová

předseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2016 - Poslední vztah: 24. 10. 2018

vznik členství: 13. 9. 2012

zánik členství: 13. 9. 2017

vznik funkce: 26. 2. 2013

zánik funkce: 13. 9. 2017

Seifertova 2976/23, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. Pavel Mach

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2015 - Poslední vztah: 24. 10. 2018

vznik členství: 26. 2. 2013

zánik členství: 13. 9. 2017

vznik funkce: 5. 5. 2014

zánik funkce: 13. 9. 2017

Pod Oborou 351/20, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Mach

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2015 - Poslední vztah: 24. 10. 2018

vznik členství: 26. 2. 2013

zánik členství: 13. 9. 2017

vznik funkce: 5. 5. 2014

zánik funkce: 13. 9. 2017

Pod Oborou 351/20, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Vladimír Hráský

člen představenstva

První vztah: 23. 9. 2013 - Poslední vztah: 19. 12. 2013

vznik členství: 4. 9. 2013

zánik členství: 5. 12. 2013

Smečenská 568, Libušín, 273 06, Česká republika

Vladimír Blažek

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2013 - Poslední vztah: 14. 4. 2017

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

náměstí Svobody 21, Chropyně, 768 11, Česká republika

Vladimír Blažek

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2013 - Poslední vztah: 14. 4. 2017

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

náměstí Svobody 21, Chropyně, 768 11, Česká republika

Vladimír Sládeček

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2013 - Poslední vztah: 27. 8. 2013

vznik členství: 26. 2. 2013

zánik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 26. 2. 2013

zánik funkce: 28. 6. 2013

Malá Trávnická 1659/40, Přerov, 750 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Lenka Machová

předseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2013 - Poslední vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 13. 9. 2012

vznik funkce: 26. 2. 2013

Seifertova 2976/23, Přerov, 750 02, Česká republika

Pavel Mach

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2013 - Poslední vztah: 10. 10. 2015

vznik členství: 26. 2. 2013

Pod Oborou 351/20, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Lenka Machová

předseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2013 - Poslední vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 13. 9. 2012

vznik funkce: 26. 2. 2013

Seifertova 2976/23, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. Lenka Machová

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2012 - Poslední vztah: 26. 3. 2013

vznik členství: 13. 9. 2012

Seifertova 2976/23, Přerov, 750 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Prof. Milan Janout

předseda představenstva

První vztah: 16. 5. 2011 - Poslední vztah: 26. 3. 2013

vznik členství: 25. 2. 2011

zánik členství: 26. 2. 2013

vznik funkce: 25. 2. 2011

zánik funkce: 26. 2. 2013

U Tenisu 843/14, Přerov, 750 02, Česká republika

Dagmar Salamánková

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2011 - Poslední vztah: 27. 8. 2013

vznik členství: 25. 2. 2011

zánik členství: 28. 6. 2013

Denisova 14, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. Vladimír Sládeček

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2011 - Poslední vztah: 26. 3. 2013

vznik členství: 30. 4. 2008

zánik členství: 26. 2. 2013

vznik funkce: 30. 4. 2008

zánik funkce: 26. 2. 2013

Malá Trávnická 1659/40, Přerov, 750 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Prof. Milan Janout

předseda představenstva

První vztah: 5. 9. 2006 - Poslední vztah: 16. 5. 2011

vznik členství: 18. 6. 2006

zánik členství: 25. 2. 2011

vznik funkce: 18. 6. 2006

zánik funkce: 25. 2. 2011

Přerov, Přerov I - Město, U Tenisu 843/14, PSČ 750 02, Česká republika

Dagmar Salamánková

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2006 - Poslední vztah: 16. 5. 2011

vznik členství: 1. 3. 2006

zánik členství: 25. 2. 2011

Denisova 14, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. Vladimír Sládeček

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2003 - Poslední vztah: 9. 2. 2011

vznik členství: 26. 5. 2003

zánik členství: 30. 4. 2008

vznik funkce: 26. 5. 2003

zánik funkce: 30. 4. 2008

Malá Trávnická 1659/40, Přerov, 750 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Prof. Milan Janout

předseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2002 - Poslední vztah: 5. 9. 2006

vznik členství: 18. 6. 2001

zánik členství: 18. 6. 2006

vznik funkce: 18. 6. 2001

zánik funkce: 18. 6. 2006

Přerov, Přerov I - Město, U Tenisu 843/14, PSČ 750 02, Česká republika

Ing. Václav Kolář

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 2. 8. 2003

vznik členství: 18. 6. 2001

zánik členství: 26. 5. 2003

vznik funkce: 18. 6. 2001

zánik funkce: 26. 5. 2003

Přerov, Přerov I - Město, Velká Dlážka 2801/26, PSČ 750 02, Česká republika

Prof. Milan Janout

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 30. 1. 2002

vznik členství: 18. 6. 2001

vznik funkce: 18. 6. 2001

Přerov, Přerov I - Město, U Tenisu 843/14, PSČ 750 02, Česká republika

PhDr. Ivana Marková

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 5. 5. 2006

vznik členství: 18. 6. 2001

zánik členství: 28. 2. 2006

vznik funkce: 18. 6. 2001

Přerov, Přerov VII - Čekyně, Slunečná 238/3, PSČ 751 24, Česká republika

Ing. Milan Janout

předseda představenstva

První vztah: 11. 6. 1992 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

zánik členství: 18. 6. 2001

zánik funkce: 18. 6. 2001

U Tenisu 14, Přerov, Česká republika

Ing. Václav Kolář

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 6. 1992 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

zánik členství: 18. 6. 2001

zánik funkce: 18. 6. 2001

nábř. Dr.E.Beneše 8, Přerov, Česká republika

PhDr. Ivana Marková

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 1992 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

zánik členství: 18. 6. 2001

Dvořákova 39, Přerov, Česká republika

Ing. Miloslav Kristek

předseda představenstva

První vztah: 3. 8. 1990 - Poslední vztah: 11. 6. 1992

Pětiletky 894, Hulín, Česká republika

JUDr. Marek Pour

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 1990 - Poslední vztah: 11. 6. 1992

Žerotínovo nám. 30, Přerov, Česká republika

Ing. Pavel Čada

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 8. 1990 - Poslední vztah: 11. 6. 1992

Kabelíkova 3, Přerov, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo. Společnost ve všech záležitostech zastupují společně dva členové představenstva. Právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti je pověřen předseda představenstva.

od 4. 10. 2014

Jménem společnosti jednají a vůči třetím osobám ji zastupují společně dva členové představenstva.

do 4. 10. 2014 od 15. 6. 2012

Jednání Za společnost jednají a vůči třetím osobám ji vždy zastupují předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 15. 6. 2012 od 5. 5. 2006

J e d n á n í : Za společnost jednají a vůči třetím osobám ji zastupují předseda představenstva a místopředseda představenstva samostatně.

do 5. 5. 2006 od 15. 12. 2001

Jednání: Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jež řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Každý z nich jedná za společnost samostatně.

do 15. 12. 2001 od 8. 2. 1993

Podepisování: Podepisování za společnst se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.

do 8. 2. 1993 od 3. 8. 1990

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Vladimír Blažek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

náměstí Svobody 21, Chropyně, 768 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Předseda dozorčí rady

  ENG. Morava a.s.

  Dr. Skaláka 1459/7, Přerov, 750 02

Pavel Ogoun

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

Osmek 516/1, Přerov, 750 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  ENG. Morava a.s.

  Dr. Skaláka 1459/7, Přerov, 750 02

 • člen dozorčí rady

  GALA a.s.

  Západní 1/75, Prostějov, 796 04

Ing. Vladimír Hráský

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 16. 6. 2016

vznik funkce: 16. 6. 2016

Smečenská 568, Libušín, 273 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Kateřina Řihošková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2015 - Poslední vztah: 14. 4. 2017

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

Dědina 821/43a, Troubky, 751 02, Česká republika

Kateřina Řihošková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2015 - Poslední vztah: 14. 4. 2017

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

Dědina 821/43a, Troubky, 751 02, Česká republika

Mgr. Michal Preininger

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2014 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 16. 6. 2016

Nad Ovčírnou V 1034, Zlín, 760 01, Česká republika

Kateřina Řihošková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2014 - Poslední vztah: 25. 6. 2015

vznik členství: 19. 6. 2014

Dědina 821/43a, Troubky, 751 02, Česká republika

Mgr. Michal Preininger

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2014 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 16. 6. 2016

Nad Ovčírnou V 1034, Zlín, 760 01, Česká republika

Michal Preininger

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2013 - Poslední vztah: 4. 10. 2014

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 5. 12. 2013

zánik funkce: 1. 1. 2014

Nad Ovčírnou V 1034, Zlín, 760 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  GALA a.s.

  Západní 1/75, Prostějov, 796 04

Jarmila Vrtílková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2013 - Poslední vztah: 14. 4. 2017

vznik členství: 5. 12. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

Nosálovská 145/38, Vyškov, 682 01, Česká republika

Jarmila Vrtílková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2013 - Poslední vztah: 14. 4. 2017

vznik členství: 5. 12. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

Nosálovská 145/38, Vyškov, 682 01, Česká republika

Kateřina Řihošková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 4. 10. 2014

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 19. 6. 2014

Dědina 821/43a, Troubky, 751 02, Česká republika

Milan Janout

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2013 - Poslední vztah: 19. 12. 2013

vznik členství: 26. 2. 2013

zánik členství: 5. 12. 2013

vznik funkce: 26. 2. 2013

zánik funkce: 5. 12. 2013

U Tenisu 843/14, Přerov, 750 02, Česká republika

Kateřina Řihošková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2010 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 19. 6. 2014

Teličkova 4/4, Přerov, 751 24, Česká republika

Mgr. Michal Preininger

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2009 - Poslední vztah: 19. 12. 2013

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 1. 1. 2014

zánik funkce: 1. 1. 2014

Nad Ovčírnou V 1034, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Vladimír Blažek

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2009 - Poslední vztah: 26. 3. 2013

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 26. 2. 2013

vznik funkce: 2. 1. 2009

zánik funkce: 26. 2. 2013

náměstí Svobody 21, Chropyně, 768 11, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Mach

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2007 - Poslední vztah: 18. 2. 2009

vznik členství: 20. 3. 2007

zánik členství: 31. 12. 2008

Pod Oborou 351/20, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Eleonora Janoutová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2006 - Poslední vztah: 8. 1. 2010

vznik členství: 18. 6. 2006

zánik členství: 31. 12. 2009

U Tenisu 843/14, Přerov, 750 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  GALA a.s.

  Západní 1/75, Prostějov, 796 04

PhDr. Ivana Marková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2006 - Poslední vztah: 18. 5. 2007

vznik členství: 18. 6. 2006

zánik členství: 20. 3. 2007

Slunečná 238/3, Přerov VII, 751 24, Česká republika

Eleonora Janoutová

člen

První vztah: 21. 6. 2006 - Poslední vztah: 5. 9. 2006

vznik členství: 18. 6. 2001

zánik členství: 18. 6. 2006

U Tenisu 843/14, Přerov, 750 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  GALA a.s.

  Západní 1/75, Prostějov, 796 04

Ing. Bohumil Semenovič

předseda

První vztah: 2. 8. 2003 - Poslední vztah: 18. 2. 2009

vznik členství: 26. 5. 2003

zánik členství: 31. 12. 2008

vznik funkce: 26. 5. 2003

zánik funkce: 31. 12. 2008

Kozlovská 1369/11, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. Milena Kolářová

člen

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 2. 8. 2003

vznik členství: 18. 6. 2001

zánik členství: 26. 5. 2003

Přerov, Přerov I - Město, Velká Dlážka 2801/26, PSČ 750 02, Česká republika

Eleonora Janoutová

člen

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 21. 6. 2006

vznik členství: 18. 6. 2001

Přerov, Přerov I - Město, U Tenisu 843/13, PSČ 750 02, Česká republika

Zuzana Baránková

člen

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 5. 9. 2006

vznik členství: 18. 6. 2001

zánik členství: 18. 6. 2006

p. Veselíčko, Lazníky 37, 751 25, Česká republika

Zuzana Baránková

člen

První vztah: 7. 1. 1998 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

zánik členství: 18. 6. 2001

zánik funkce: 18. 6. 2001

Bartošova 9, Přerov, Česká republika

Ing. Milena Kolářová

člen

První vztah: 11. 6. 1992 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

zánik členství: 18. 6. 2001

zánik funkce: 18. 6. 2001

nábř.Dr.E.Beneše 8, Přerov, Česká republika

Eleonora Janoutová

člen

První vztah: 11. 6. 1992 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

zánik členství: 18. 6. 2001

zánik funkce: 18. 6. 2001

U Tenisu 14, Přerov, Česká republika

Ing. Jarmila Hanáková

člen

První vztah: 11. 6. 1992 - Poslední vztah: 25. 9. 1998

Čekyně 146, Česká republika

Zuzana Baránková

člen

První vztah: 11. 6. 1992 - Poslední vztah: 7. 1. 1998

Bří Hovůrkových 12, Přerov, Česká republika

Další vztahy firmy REGA Přerov a.s.

Historické vztahy

Prof. Milan Janout

První vztah: 5. 5. 2006 - Poslední vztah: 23. 2. 2010

U Tenisu 843/14, Přerov, 750 02, Česká republika

REMAFIN 11 a.s.

První vztah: 18. 9. 2018

Dr. Skaláka 1459/7, Přerov Přerov I-Město, 750 02

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Lenka Machová

  člen představenstva

  Seifertova 2976/23, Přerov, 750 02, Česká republika

 • Ing. Pavel Mach

  předseda představenstva

  Pod Oborou 351/20, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

 • Kateřina Řihošková

  člen dozorčí rady

  Dědina 821/43a, Troubky, 751 02, Česká republika

Akcionáři

REMAFIN 11 a.s., IČ: 03670261

Dr. Skaláka 1459/7, Česká republika, Přerov, 750 02

od 18. 9. 2018

Prof. Milan Janout

U Tenisu, Česká republika, Přerov, 750 02

do 23. 2. 2010 od 5. 5. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 9. 1992

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 17. 12. 2003
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 9. 1992

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).