Hlavní navigace

SENAGRO a.s.

Firma SENAGRO a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 776, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 85 920 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25156551

Sídlo:

Senožaty 257, 394 56

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 12. 1996

DIČ:

CZ25156551

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
01500 Smíšené hospodářství
10310 Zpracování a konzervování brambor
16230 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
28990 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
4941 Silniční nákladní doprava
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
682 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 776, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

SENAGRO a.s. od 1. 12. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 1. 12. 1996

adresa

257
Senožaty 39456 od 2. 12. 2016

adresa

Senožaty 257, okr. Pelhřimov do 18. 9. 2001 od 1. 12. 1996

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 28. 7. 2014

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 28. 7. 2014

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 11. 5. 2009

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 11. 5. 2009

truhlářství, podlahářství od 11. 5. 2009

zámečnictví, nástrojářství od 11. 5. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 11. 5. 2009

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 11. 5. 2009 od 2. 3. 2002

hostinská činnost od 18. 9. 2001

opravy silničních vozidel od 18. 9. 2001

výroba potravinářských výrobků do 11. 5. 2009 od 18. 9. 2001

truhlářství do 11. 5. 2009 od 18. 9. 2001

instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 11. 5. 2009 od 18. 9. 2001

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 11. 5. 2009 od 18. 9. 2001

přípravné práce pro stavby do 11. 5. 2009 od 18. 9. 2001

velkoobchod do 11. 5. 2009 od 18. 9. 2001

maloobchod se smíšeným zbožím do 11. 5. 2009 od 18. 9. 2001

maloobchod s tabákovými výrobky do 11. 5. 2009 od 18. 9. 2001

zámečnictví do 11. 5. 2009 od 18. 9. 2001

opravy pracovních strojů do 11. 5. 2009 od 13. 6. 2000

zednictví od 10. 4. 2000

výroba a opravy zemědělských strojů do 13. 6. 2000 od 10. 4. 2000

zpracování brambor do 18. 9. 2001 od 10. 4. 2000

silniční motorová doprava nákladní do 28. 7. 2014 od 10. 4. 2000

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 1. 12. 1996

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 5 od 28. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 od 28. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 28. 7. 2014

Usnesení valné hromady ze dne 12.5.2000 o záměru zvýšit základní jmění společnosti: Základní jmění se zvyšuje minimálně o 62,995.000,-Kč bez možnosti upsání akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění společnosti. Zvýšení základního jmění se provede upisováním nových akcií, a to: 6.795ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč 5.620ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti. Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti SENAGRO a. s. se sídlem v Senožatech 257, PSČ 394 56, okr. Pelhřimov. Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Senožaty se sídlem Senožaty čp. 257, PSČ 394 56, IČ 00 11 18 13, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva, jak jsou uvedeni v notářském zápisu NZ 255/2000, N 274/2000 notářky Liběny Pernicové. Upisování bude zahájeno pátý pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnajícím se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 15 dnů. Osoby, které splňují podnínky upisování, se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatlů. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Senožaty se sídlem Senožaty čp. 257, PSČ 394 56,IČ 00 11 18 13 podle zákona č. 42/1992 Sb. Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávěných osob - vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvaluje valná hromada ve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Ivana Dvořáčka ze dne 24.3.2000, znalecký posudek č. 74/7/00 a znalcem ing. Miroslava Bartůňka ze dne 24.3.2000, znalecký posudek č. 2848/68. Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvo Senožaty se sídlem Senožaty čp. 257, PSČ 394 56, IČ 00 11 18 13. Předmětem nepeněžitého vkladu tohoto předem určeného upisovatele jsou movité a nemovité věci konkrétně vymezené v notářském zápisu NZ 255/2000, N 274/2000 notářky Liběny Pernicové, a to: - nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím, vedlejšími stavbami - zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Pelhřimově na listu vlastnictví č. 14 pro kat. území Senožaty - id 1/2 nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Pelhřimově na listu vlastnictví č.820 pro kat. území Senožaty - zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Pelhřimově na listu vlastnictví č.9 pro kat. území Křelovice u Pelhřimova - zapsaná mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Pelhřimově na listu vlastnictví č. 14 pro kat. území Tukleky - zapsaná mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Pelhřimově na listu vlastnictví č.9 pro kat. území Jiřičky - nezapsané v katastru nemovitostí - silážní žlaby v kat. území Jiřičky - silážní jáma v kat. území Senožaty - senážní jáma v kat. území Senožaty - silážní žlab v kat. území Křelovice - žumpa v kat. území Jiřičky - kolna na slámu (Otavožaty) postavená na pozemku parc. č. 2514 v kat. území Senožaty - zeměd. hosp. budova na pozemcích parc. č.st.123/7, parc č.st. 123/8 a parc. č.st 123/9 v kat. území Křelovice - stroje a zařízení Hospodářské středisko č. 100 Hospodářské středisko č. 200 Hospodářské středisko č. 300 Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 21.3.2000, znalecký posudek č. 2841/61 vypracovaným znalcem ing. Miroslavem Bartůňkem a znaleckým posudkem ze dne 27.3.2000, znalecký posudek č. 75/8/00 vypracovaným znalcem ing. Ivanem Dvořáčkem. Tyto znalecké posudky současně konkrétně určují movitý majetek a nemovitosti včetně všech součástí a příslušenství. Valná hromada schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - movitého i nemovitého majetku ve výši 56,500.000,-Kč, tj. ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem ing. Ivanem Dvořáčkem. do 31. 8. 2000 od 4. 7. 2000

Usnesení valné hromady ze dne 12.5.2000 o záměru zvýšit základní jmění společnosti: Základní jmění se zvyšuje minimálně o 62,995.000,-Kč bez možnosti upsání akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění společnosti. Zvýšení základního jmění se provede upisováním nových akcií, a to: 6.795ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč 5.620ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti. Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti SENAGRO a. s. se sídlem v Senožatech 257, PSČ 394 56, okr. Pelhřimov. Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Senožaty se sídlem Senožaty čp. 257, PSČ 394 56, IČ 00 11 18 13, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva, jak jsou uvedeni v notářském zápisu NZ 255/2000, N 274/2000 notářky Liběny Pernicové. Upisování bude zahájeno pátý pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnajícím se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 15 dnů. Osoby, které splňují podnínky upisování, se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatlů. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Senožaty se sídlem Senožaty čp. 257, PSČ 394 56,IČ 00 11 18 13 podle zákona č. 42/1992 Sb. Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávěných osob - vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvaluje valná hromada ve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Ivana Dvořáčka ze dne 24.3.2000, znalecký posudek č. 74/7/00 a znalcem ing. Miroslava Bartůňka ze dne 24.3.2000, znalecký posudek č. 2848/68. Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvo Senožaty se sídlem Senožaty čp. 257, PSČ 394 56, IČ 00 11 18 13. Předmětem nepeněžitého vkladu tohoto předem určeného upisovatele jsou movité a nemovité věci konkrétně vymezené v notářském zápisu NZ 255/2000, N 274/2000 notářky Liběny Pernicové, a to: - nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím, vedlejšími stavbami - zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Pelhřimově na listu vlastnictví č. 14 pro kat. území Senožaty - id 1/2 nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Pelhřimově na listu vlastnictví č.820 pro kat. území Senožaty - zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Pelhřimově na listu vlastnictví č.9 pro kat. území Křelovice u Pelhřimova - zapsaná mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Pelhřimově na listu vlastnictví č. 14 pro kat. území Tukleky - zapsaná mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Pelhřimově na listu vlastnictví č.9 pro kat. území Jiřičky - nezapsané v katastru nemovitostí - silážní žlaby v kat. území Jiřičky - silážní jáma v kat. území Senožaty - senážní jáma v kat. území Senožaty - silážní žlab v kat. území Křelovice - žumpa v kat. území Jiřičky - kolna na slámu (Otavožaty) postavená na pozemku parc. č. 25/14 v kat. území Senožaty - zeměd. hosp. budova na pozemcích parc. č.st.123/7, parc č.st. 123/8 a parc. č.st 123/9 v kat. území Křelovice - stroje a zařízení Hospodářské středisko č. 100 Hospodářské středisko č. 200 Hospodářské středisko č. 300 Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 21.3.2000, znalecký posudek č. 2841/61 vypracovaným znalcem ing. Miroslavem Bartůňkem a znaleckým posudkem ze dne 27.3.2000, znalecký posudek č. 75/8/00 vypracovaným znalcem ing. Ivanem Dvořáčkem. Tyto znalecké posudky současně konkrétně určují movitý majetek a nemovitosti včetně všech součástí a příslušenství. Valná hromada schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - movitého i nemovitého majetku ve výši 56,500.000,-Kč, tj. ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem ing. Ivanem Dvořáčkem. do 4. 7. 2000 od 13. 6. 2000

Rozhodnutí valné hromady ze dne 11.6.1998 o záměru zvýšit základní jmění: - základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí nepeněžitými vklady, - základní jmění se zvyšuje o 1,000.000,-Kč, přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to s omezeným maximálně o částku 57,379.000,-Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. Budou upisovány nové akcie na jméno nejméně v počtu 1.000 kusů ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Maximálně se však budou upisovat nové akcie na jméno v počtu 57.379 kusů ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Všechny nově vydané akcie jsou na jméno, v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu nepoužije. Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti v Senožatech č. 257, okres Pelhřimov, PSČ 394 56 v sekretariátu společnosti. Lhůta pro upisování akcií se stanoví 30 dnů a počíná běžet den následující po dni, kdy zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku nabude právní moci. Osoby, které splňují podmínky upisování a nebudou se moci dostavit do sídla společnosti k úpisu, obdrží individuální list upisovatele, který vrátí s vlastnoručním podpisem. Tento list obsahuje veškeré náležitosti upisovací listiny a je považován za úpis. Upisovatel může zmocnit jinou osobu, aby za něj úpis provedla. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Navrhovaný emisní kurz takto upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Předmětem nepeněžitého vkladu mohou být jen pohledávky - majetkové podíly oprávněných osob dle zákona č. 42/1992 Sb., uplatněné fyzickými osobami vůči majetku Zemědělského družstva Senožaty se sídlem v Senožatech č. 257, IČO: 00111813. Nepeněžité vklady budou splaceny v plné výši při úpisu. Každý upisovatel v souladu s ust. § 59 odst. 5 obchodního zákoníku podepíše postupní smlouvu, kterou svou pohledávku vůči Zemědělskému družstvu Senožaty postoupí do vlastnictví akciové společnosti. Předmětné nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky znalců ing. Antonína Nováka - z května 1998, znalecký posudek č. 32/98 a ing. René Matyse - z května 1998, znalecký posudek č. 32/1998, znalci z oboru ekonomika, odvětní ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům, oprávněným osobám Zemědělského družstva Senožaty, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č. 42/1992 Sb. a jež jsou jmenovitě včetně výše pohledávek uvedeni v notářském zápisu NZ 291/98 notářky Liběny Pernicové. Valná hromada jednomyslně schválila ocenění nepeněžitých vkladů. do 20. 7. 1999 od 1. 7. 1998

Společnost byla založena rozhodnutím valné hromady 18 zakladatelů ze dne 18.6.1996 doplněné rozhodnutím valné hromady zakladatelů ze dne 22.8.1996 zakladatelskou smlouvou v souladu s ust. § 172 obchod. zákoníku. Základní jmění společnosti je tvořeno nepeněžitými vklady zakladatelů, které tvoří jejich pohledávky u Zemědělského družstva Senožaty se sídlem v Senožatech. Podle odborného ocenění je hodnota vkládaných pohledávek ke dni založení společnosti splatná a plně kryta aktivy ZD Senožaty. do 28. 7. 2014 od 1. 12. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 85 920 000 Kč

od 31. 8. 2000

Základní kapitál

vklad 22 925 000 Kč

do 31. 8. 2000 od 20. 7. 1999

Základní kapitál

vklad 2 889 000 Kč

do 20. 7. 1999 od 1. 12. 1996
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 8 050 od 28. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 7 787 od 28. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 8 050 do 28. 7. 2014 od 31. 8. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 7 787 do 28. 7. 2014 od 31. 8. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 255 do 31. 8. 2000 od 13. 6. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 167 do 31. 8. 2000 od 13. 6. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 22 925 do 13. 6. 2000 od 20. 7. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 889 do 20. 7. 1999 od 1. 12. 1996

Dozorčí rada

7 fyzických osob

Jan Klement

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2018

vznik členství: 15. 4. 2015

Senožaty 308, 394 56, Česká republika

Zdeněk Pešek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 15. 4. 2015

vznik funkce: 20. 4. 2015

Senožaty 223, 394 56, Česká republika

Josef Hnát

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 15. 4. 2015

Senožaty 225, 394 56, Česká republika

Václav Kolman

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 15. 4. 2015

vznik funkce: 20. 4. 2015

Senožaty 254, 394 56, Česká republika

Martin Matějů

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 15. 4. 2015

Křelovice 15, 394 45, Česká republika

Jan Klement

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 15. 4. 2015

Syrov 39, 396 01, Česká republika

Tomáš Dědic

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 15. 4. 2015

Zachotín 78, 393 01, Česká republika

Historické vztahy

Jan Klement

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2015 - Poslední vztah: 7. 11. 2018

vznik členství: 15. 4. 2015

Syrov 39, 396 01, Česká republika

Pavel Bokůvka

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2010 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 16. 9. 2010

zánik členství: 15. 4. 2015

Senožaty 209, 394 56, Česká republika

Jaroslav Daniel

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2010 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 16. 4. 2010

zánik členství: 15. 4. 2015

Senožaty 239, 394 56, Česká republika

Bohumil Němeček

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2010 - Poslední vztah: 11. 10. 2010

vznik členství: 16. 4. 2010

zánik členství: 26. 8. 2010

Senožaty 260, 394 56, Česká republika

Helena Šimanová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2010 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 16. 4. 2010

zánik členství: 15. 4. 2015

Senožaty 148, 394 56, Česká republika

Martin Matějů

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2010 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 16. 4. 2010

zánik členství: 15. 4. 2015

Křelovice 15, 394 45, Česká republika

Václav Kolman

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2010 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 16. 4. 2010

zánik členství: 15. 4. 2015

vznik funkce: 26. 4. 2010

zánik funkce: 15. 4. 2015

Senožaty 254, 394 56, Česká republika

Zdeněk Pešek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2010 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 16. 4. 2010

zánik členství: 15. 4. 2015

vznik funkce: 26. 4. 2010

zánik funkce: 15. 4. 2015

Senožaty 223, 394 56, Česká republika

Helena Šimanová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2005 - Poslední vztah: 28. 5. 2010

zánik členství: 16. 4. 2010

Senožaty 148, 394 56, Česká republika

Miroslav Baloun

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2005 - Poslední vztah: 28. 5. 2010

vznik členství: 15. 4. 2005

zánik členství: 16. 4. 2010

Otavožaty 24, 396 01, Česká republika

Martin Matějů

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2005 - Poslední vztah: 28. 5. 2010

zánik členství: 16. 4. 2010

Křelovice 15, 394 45, Česká republika

Antonín Hovorka

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2005 - Poslední vztah: 28. 5. 2010

vznik členství: 15. 4. 2005

zánik členství: 16. 4. 2010

vznik funkce: 24. 5. 2005

zánik funkce: 16. 4. 2010

Křelovice 123, 394 45, Česká republika

Václav Kolman

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2005 - Poslední vztah: 28. 5. 2010

zánik členství: 16. 4. 2010

Senožaty 254, 394 56, Česká republika

Zdeněk Pešek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2005 - Poslední vztah: 28. 5. 2010

vznik členství: 15. 4. 2005

zánik členství: 16. 4. 2010

vznik funkce: 24. 5. 2005

zánik funkce: 16. 4. 2010

Senožaty 223, 394 56, Česká republika

Frantiček Matějů

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2000 - Poslední vztah: 28. 6. 2005

vznik členství: 12. 5. 2000

zánik členství: 15. 4. 2005

Křelovice 15, Česká republika

Ivana Beranová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2000 - Poslední vztah: 28. 6. 2005

vznik členství: 12. 5. 2000

zánik členství: 15. 4. 2005

Nečice 2, Česká republika

Jaroslav Březina

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2000 - Poslední vztah: 28. 6. 2005

vznik členství: 12. 5. 2000

zánik členství: 15. 4. 2005

Křelovice 8, Česká republika

Zdeněk Cvrček

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2000 - Poslední vztah: 28. 6. 2005

vznik členství: 10. 5. 2000

zánik členství: 15. 4. 2005

vznik funkce: 5. 6. 2001

zánik funkce: 15. 4. 2005

Senožaty 255, 394 56, Česká republika

Pavel Prokop

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2000 - Poslední vztah: 18. 9. 2001

Vystrkov 31, Česká republika

Zdeněk Pešek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2000 - Poslední vztah: 28. 6. 2005

vznik členství: 12. 5. 2000

zánik členství: 15. 4. 2005

vznik funkce: 5. 6. 2001

zánik funkce: 15. 4. 2005

Senožaty 223, 394 56, Česká republika

Josef Hnát

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2000 - Poslední vztah: 28. 6. 2005

vznik členství: 12. 5. 2000

zánik členství: 15. 4. 2005

Senožaty 225, 394 56, Česká republika

Jaroslav Březina

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 1996 - Poslední vztah: 13. 6. 2000

Senožaty čp. 239, Česká republika

Marie Nevosádová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 1996 - Poslední vztah: 13. 6. 2000

Senožaty čp. 34, Česká republika

Jaroslav Pinkas

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 1996 - Poslední vztah: 13. 6. 2000

Senožaty čp. 83, Česká republika

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Josef Dovol

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 15. 4. 2015

vznik funkce: 17. 4. 2015

Senožaty 234, 394 56, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Nevosád

předseda představenstva

První vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 15. 4. 2015

vznik funkce: 17. 4. 2015

Senožaty 255, 394 56, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Zdeněk Cvrček

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 15. 4. 2015

Senožaty 255, 394 56, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karel Klap

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 15. 4. 2015

Emericha Dítě 1771, Humpolec, 396 01, Česká republika

Jaroslav Burda

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 15. 4. 2015

Pelhřimovská 1705, Humpolec, 396 01, Česká republika

Historické vztahy

Karel Klap

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 16. 4. 2010

zánik členství: 15. 4. 2015

Emericha Dítě 1771, Humpolec, 396 01, Česká republika

Zdeněk Cvrček

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 16. 4. 2010

zánik členství: 15. 4. 2015

Senožaty 255, 394 56, Česká republika

Ing. Jiří Nevosád

předseda představenstva

První vztah: 28. 5. 2010 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 16. 4. 2010

zánik členství: 15. 4. 2015

vznik funkce: 26. 4. 2010

zánik funkce: 15. 4. 2015

Senožaty 255, 394 56, Česká republika

Jaroslav Burda

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2010 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 16. 4. 2010

zánik členství: 15. 4. 2015

Syrov 19, 396 01, Česká republika

Karel Klap

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2010 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

vznik členství: 16. 4. 2010

Lužická 1333, Humpolec, 396 01, Česká republika

Zdeněk Cvrček

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2010 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 16. 4. 2010

Senožaty 255, 394 56, Česká republika

Ing. Josef Dovol

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 5. 2010 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 16. 4. 2010

zánik členství: 15. 4. 2015

vznik funkce: 26. 4. 2010

zánik funkce: 15. 4. 2015

Senožaty 234, 394 56, Česká republika

Ing. Jiří Nevosád

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2005 - Poslední vztah: 28. 5. 2010

vznik členství: 15. 4. 2005

zánik členství: 16. 4. 2010

vznik funkce: 23. 5. 2005

zánik funkce: 16. 4. 2010

Senožaty 255, 394 56, Česká republika

Ing. Josef Dovol

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2005 - Poslední vztah: 28. 5. 2010

vznik členství: 15. 4. 2005

zánik členství: 16. 4. 2010

vznik funkce: 23. 5. 2005

zánik funkce: 16. 4. 2010

Senožaty 234, 394 56, Česká republika

Karel Klap

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2005 - Poslední vztah: 28. 5. 2010

vznik členství: 15. 4. 2005

zánik členství: 16. 4. 2010

Lužická 1333, Humpolec, 396 01, Česká republika

Jaroslav Burda

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2005 - Poslední vztah: 28. 5. 2010

vznik členství: 15. 4. 2005

zánik členství: 16. 4. 2010

Syrov 19, 396 01 Humpolec

Zdeněk Cvrček

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2005 - Poslední vztah: 28. 5. 2010

vznik členství: 15. 4. 2005

zánik členství: 16. 4. 2010

Senožaty 255, 394 56, Česká republika

Zdeňka Pinkasová

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2000 - Poslední vztah: 28. 6. 2005

vznik členství: 12. 5. 2000

zánik členství: 15. 4. 2005

Senožaty 83, 394 56, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Olišar

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2000 - Poslední vztah: 28. 6. 2005

vznik členství: 1. 12. 1996

zánik členství: 15. 4. 2005

Senožaty 212, 394 56, Česká republika

František Maleček

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2000 - Poslední vztah: 28. 6. 2005

vznik členství: 1. 12. 1996

zánik členství: 15. 4. 2005

vznik funkce: 1. 12. 1996

zánik funkce: 12. 5. 2000

Syrov čp. 16, Senožaty, 394 56, Česká republika

Ing. Josef Dovol

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2000 - Poslední vztah: 28. 6. 2005

vznik členství: 1. 12. 1996

zánik členství: 15. 4. 2005

vznik funkce: 29. 5. 2000

zánik funkce: 15. 4. 2005

Senožaty 234, 394 56, Česká republika

Miroslav Olišar

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2000 - Poslední vztah: 4. 7. 2000

Senožaty 2312, 394 56, Česká republika

Zdeňka Pinkasová

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2000 - Poslední vztah: 4. 7. 2000

Senožaty 82, 394 56, Česká republika

Ing. Jiří Nevosád

předseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2000 - Poslední vztah: 28. 6. 2005

vznik členství: 12. 5. 2000

zánik členství: 15. 4. 2005

vznik funkce: 29. 5. 2000

zánik funkce: 15. 4. 2005

Senožaty 255, 394 56, Česká republika

František Maleček

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 12. 1996 - Poslední vztah: 13. 6. 2000

Syrov čp. 16, Senožaty, 394 56, Česká republika

Ing. Josef Dovol

předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 1996 - Poslední vztah: 13. 6. 2000

Senožaty 234, 394 56, Česká republika

Miroslav Olišar

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 1996 - Poslední vztah: 13. 6. 2000

Senožaty čp. 212, 394 56, Česká republika

Předseda představenstva nebo místopředseda představenstva zastupují společnost samostatně. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, z nichž jeden je vždy předseda předs tavenstva nebo místopředseda představenstva.

od 28. 7. 2014

Za společnost jedná představenstvo, a to: - předseda představenstva nebo místopředseda představenstva při ústní formě. - předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva při písemné formě. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 28. 7. 2014 od 18. 9. 2001

Za společnost jedná představenstvo a to: - předseda nebo místopředseda při ústní formě - předseda nebo místopředseda a další člen představenstva při písemné formě. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy s uvedením jména a funkce osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 18. 9. 2001 od 1. 12. 1996

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Jaroslav Burda

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2005 - Poslední vztah: 28. 5. 2010

vznik členství: 15. 4. 2005

zánik členství: 16. 4. 2010

Syrov 19, 396 01 Humpolec

Další vztahy firmy SENAGRO a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 3. 2000

Živnosti

Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 8. 2000
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 8. 2000
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 8. 2000
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 8. 2000
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 8. 2000
Zednictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 4. 2000
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 4. 2000
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 27. 3. 2000
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 3. 2000
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).