Hlavní navigace

SimpleCell Networks a.s.

Firma SimpleCell Networks a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7147, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 33 182 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25291441

Sídlo:

Hvězdova 1716/2b, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

9. 7. 1998

DIČ:

CZ25291441

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
6120 Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7147, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Blue Cell Networks a.s. od 13. 5. 2015

Obchodní firma

Portula, a.s. do 13. 5. 2015 od 9. 7. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 9. 7. 1998

adresa

Hvězdova 1716/2b
Praha 14000 od 10. 1. 2017

adresa

Na Beránce 57/2
Praha 16000 do 10. 1. 2017 od 13. 5. 2015

adresa

Palackého 724/8
Praha 11000 do 13. 5. 2015 od 29. 12. 2011

adresa

Biskupský dvůr 1147
Praha 1 11000 do 29. 12. 2011 od 3. 3. 2006

adresa

Jeruzalémská 11
Praha 1 11000 do 3. 3. 2006 od 8. 11. 2000

adresa

Máchova 990, 547 01 Náchod do 8. 11. 2000 od 9. 7. 1998

Předmět podnikání

poskytování služeb elektronických komunikací od 15. 3. 2016

zajišťování veřejných komunikačních sítí od 15. 3. 2016

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 29. 12. 2011

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 29. 12. 2011

Činnost organizačních a ekonomických poradců do 29. 12. 2011 od 9. 7. 1998

Realitní činnost do 29. 12. 2011 od 9. 7. 1998

Zprostředkovatelská činnost do 29. 12. 2011 od 9. 7. 1998

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 29. 12. 2011 od 9. 7. 1998

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti rozhodla dne 10.12.2019 o zvýšení základního kapitálu následovně: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií tak, že základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 13.182.000,- Kč (slovy: třináct milionů jedno sto osmdesát dva tisíc korun českých) o částku 20.000.000,- Kč (slo vy: dvacet milionů korun českých) na částku ve výši celkem 33.182.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů jedno sto osmdesát dva tisíc korun českých). Upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, tj. nad či pod částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním následujících nových akcií společnosti: 20.000 kusů (slovy: dvaceti tisíc kusů) kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, vydaných jako cenný papír. Navrhovaný emisní kurs jedné akcie se rovná jmenovité hodnotě a činí tedy 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Navrhovaný celkový emisní kurs všech nových akcií se rovná součtu jmenovitých hodnot všech nových akcií a činí tedy 20.00 0.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Akcie nebudou upisovány ani na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Akcie budou upisovány v rámci dvou kol s využitím přednostního práva akcionářů, tj. na tomto zvýšení základního kapitálu se mohou podílet dle svých akciových podílů v šichni akcionáři společnosti. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), resp. podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc koru n českých), činí 1,517220 s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, přičemž se od poloviny akcie příslušně zaokrouhluje nahoru a dolů. Tedy společnost Lucrosus Prague Holding s.r.o., se sídlem Bohdalecká 1490/25, Michle, 101 00 Praha 10, IČO 058 25 041, mů že upsat a získat nové celé akcie společnosti v počtu 3.400 kusů (slovy: tři tisíce čtyři sta kusů) kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, dále společnost Pactio Invest a.s., se sídlem Vi nohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 282 14 374, může upsat a získat nové celé akcie společnosti v počtu 3.406 kusů (slovy: tři tisíce čtyři sta šest kusů) kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá a konečně společnost SimpleCell Europe s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 050 85 926, může upsat a získat nové celé akcie společnosti v počtu 13.194 kusů (slovy: třináct tisíc jedno sto devadesát čtyři kus ů) kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Akcie budou v prvním kole upsány na základě smlouvy o úpisu akcií uzavřené mezi společností a upisovatelem v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, a to ve lhůtě od 16.12.2019 (šestnáctého prosince roku dvoutisícího devatenáctého) do 30 .06.2020 (třicátého června roku dvoutisícího dvacátého), a to v pracovní dny vždy od 9.00 do 12.00. Místem pro upisování je sídlo společnosti: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4. Nepřipouští se možnost započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli a naopak, spočívající např. v právu na splacení emisního kursu upisovatelem upsaných akcií proti pohledávce vůči společnosti spočívající například v právu na vrácení úvěru a zaplacen í úroku z něj. Upisovatel je povinen emisní kurs jím v prvním kole upsaných akcií splatit v plné výši (100%) formou peněžitého vkladu na účet společnosti č.ú. 888007909/5500, a to ve lhůtě platné pro upsání akcií v prvním kole. Smlouva o úpisu akcií musí být uzavřena mezi společností a upisovatelem v sídle společnosti, a to v písemné formě ve lhůtě opět odpovídající lhůtě pro úpis akcií v první kole. Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií. Jestliže upisovatel neakceptuje znění smlouvy o úpisu akcií, hle dí se na něj, jako kdyby přednostní právo k úpisu neuplatnil. V případě, že některý z akcionářů neupíše v prvním kole ve stanovené lhůtě anebo stanovenou formou zcela či v plném rozsahu nové akcie společnosti anebo se tohoto práva vzdá, má potom v druhém kole každý ze zbývajících akcionářů ve smyslu § 484, odst. 2 z ákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, přednostní právo na upsání i takovýchto neupsaných akcií. Údaje a podmínky pro využití přednostního práva na upisování nových v prvním kole neupsaných akcií jsou ve druhém kole upisování násle dující: Místem pro upsání nových akcií ve druhém kole je sídlo společnosti: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, a to v pracovní dny vždy od 9.00 do 12.00. Lhůta pro vykonání úpisu nových akcií ve druhém kole je 14 (slovy: čtrnáct) dnů počínaje dnem, který bude označen jako první den pro úpis nových akcií v druhém kole upisování v písemné informaci představenstva společnosti o přednostním právu zaslané dosavadním akcionářům společnosti. Předmětem úpisu budou všechny ty nové akcie, které nebyly upsané v prvním kole upisování s možností využití přednostního práva. Emisní kurs každé nové akcie se v druhém kole rovněž rovná její jmenovité hodnotě. Upisovatel je povinen emisní kurs jím v druhém kole upsaných akcií splatit v plné výši (100%) formou peněžité ho vkladu na účet společnosti č.ú. 888007909/5500, a to ve lhůtě platné pro upsání akcií ve druhém kole. Počet nových akcií, které lze upsat ve druhém kole na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), resp. p odíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), činí opět 1,517220, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Pokud některý z akcionářů ve druhém kole neprojeví zájem o úpi s akcií, budou akcie na něj připadající nabídnuty k upsání ostatním akcionářům společnosti, kteří o úpis projevili zájem, jako předem určeným zájemcům, v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Tito předem určení zájemci jsou povinni vyko nat úpis nových akcií ve lhůtě 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počne běžet pro každého předem určeného zájemce zvlášť ode dne doručení jemu určenému návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs každé nové akcie se v tomto třetím kole rovněž rovná její jmenovité hodnotě. Upisovatel je povinen emisní kurs jím v třetím kole upsaných akcií splatit v plné výši (100%) formou peněžitého vkladu na účet společnosti č.ú. 888007909/5500, a to ve lhůtě platné pro upsání akcií ve třetím kole. Nové akcie, které nebudou upsány výše popsaným způsobem, nebudou v souladu se stanovami společnosti již upisovány. od 28. 4. 2020

Valná hromada společnosti rozhodla dne 10.12.2019 o zvýšení základního kapitálu následovně: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií tak, že základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 13.182.000,- Kč (slovy: třináct milionů jedno sto osmdesát dva tisíc korun českých) o částku 20.000.000,- Kč (slo vy: dvacet milionů korun českých) na částku ve výši celkem 33.182.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů jedno sto osmdesát dva tisíc korun českých). Upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, tj. nad či pod částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním následujících nových akcií společnosti: 20.000 kusů (slovy: dvaceti tisíc kusů) kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, vydaných jako cenný papír. Navrhovaný emisní kurs jedné akcie se rovná jmenovité hodnotě a činí tedy 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Navrhovaný celkový emisní kurs všech nových akcií se rovná součtu jmenovitých hodnot všech nových akcií a činí tedy 20.00 0.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Akcie nebudou upisovány ani na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Akcie budou upisovány v rámci dvou kol s využitím přednostního práva akcionářů, tj. na tomto zvýšení základního kapitálu se mohou podílet dle svých akciových podílů v šichni akcionáři společnosti. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), resp. podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc koru n českých), činí 1,517220 s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, přičemž se od poloviny akcie příslušně zaokrouhluje nahoru a dolů. Tedy společnost Lucrosus Prague Holding s.r.o., se sídlem Bohdalecká 1490/25, Michle, 101 00 Praha 10, IČO 058 25 041, mů že upsat a získat nové celé akcie společnosti v počtu 3.400 kusů (slovy: tři tisíce čtyři sta kusů) kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, dále společnost Pactio Invest a.s., se sídlem Vi nohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 282 14 374, může upsat a získat nové celé akcie společnosti v počtu 3.406 kusů (slovy: tři tisíce čtyři sta šest kusů) kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá a konečně společnost SimpleCell Europe s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 050 85 926, může upsat a získat nové celé akcie společnosti v počtu 13.194 kusů (slovy: třináct tisíc jedno sto devadesát čtyři kus ů) kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Akcie budou v prvním kole upsány na základě smlouvy o úpisu akcií uzavřené mezi společností a upisovatelem v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, a to ve lhůtě od 16.12.2019 (šestnáctého prosince roku dvoutisícího devatenáctého) do 30 .04.2020 (třicátého dubna roku dvoutisícího dvacátého), a to v pracovní dny vždy od 9.00 do 12.00. Místem pro upisování je sídlo společnosti: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4. Nepřipouští se možnost započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli a naopak, spočívající např. v právu na splacení emisního kursu upisovatelem upsaných akcií proti pohledávce vůči společnosti spočívající například v právu na vrácení úvěru a zaplacen í úroku z něj. Upisovatel je povinen emisní kurs jím v prvním kole upsaných akcií splatit v plné výši (100%) formou peněžitého vkladu na účet společnosti č.ú. 888007909/5500, a to ve lhůtě platné pro upsání akcií v prvním kole. Smlouva o úpisu akcií musí být uzavřena mezi společností a upisovatelem v sídle společnosti, a to v písemné formě ve lhůtě opět odpovídající lhůtě pro úpis akcií v první kole. Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií. Jestliže upisovatel neakceptuje znění smlouvy o úpisu akcií, hle dí se na něj, jako kdyby přednostní právo k úpisu neuplatnil. V případě, že některý z akcionářů neupíše v prvním kole ve stanovené lhůtě anebo stanovenou formou zcela či v plném rozsahu nové akcie společnosti anebo se tohoto práva vzdá, má potom v druhém kole každý ze zbývajících akcionářů ve smyslu § 484, odst. 2 z ákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, přednostní právo na upsání i takovýchto neupsaných akcií. Údaje a podmínky pro využití přednostního práva na upisování nových v prvním kole neupsaných akcií jsou ve druhém kole upisování násle dující: Místem pro upsání nových akcií ve druhém kole je sídlo společnosti: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, a to v pracovní dny vždy od 9.00 do 12.00. Lhůta pro vykonání úpisu nových akcií ve druhém kole je 14 (slovy: čtrnáct) dnů počínaje dnem, který bude označen jako první den pro úpis nových akcií v druhém kole upisování v písemné informaci představenstva společnosti o přednostním právu zaslané dosavadním akcionářům společnosti. Předmětem úpisu budou všechny ty nové akcie, které nebyly upsané v prvním kole upisování s možností využití přednostního práva. Emisní kurs každé nové akcie se v druhém kole rovněž rovná její jmenovité hodnotě. Upisovatel je povinen emisní kurs jím v druhém kole upsaných akcií splatit v plné výši (100%) formou peněžité ho vkladu na účet společnosti č.ú. 888007909/5500, a to ve lhůtě platné pro upsání akcií ve druhém kole. Počet nových akcií, které lze upsat ve druhém kole na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), resp. p odíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), činí opět 1,517220, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Pokud některý z akcionářů ve druhém kole neprojeví zájem o úpi s akcií, budou akcie na něj připadající nabídnuty k upsání ostatním akcionářům společnosti, kteří o úpis projevili zájem, jako předem určeným zájemcům, v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Tito předem určení zájemci jsou povinni vyko nat úpis nových akcií ve lhůtě 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počne běžet pro každého předem určeného zájemce zvlášť ode dne doručení jemu určenému návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs každé nové akcie se v tomto třetím kole rovněž rovná její jmenovité hodnotě. Upisovatel je povinen emisní kurs jím v třetím kole upsaných akcií splatit v plné výši (100%) formou peněžitého vkladu na účet společnosti č.ú. 888007909/5500, a to ve lhůtě platné pro upsání akcií ve třetím kole. Nové akcie, které nebudou upsány výše popsaným způsobem, nebudou v souladu se stanovami společnosti již upisovány. do 28. 4. 2020 od 12. 12. 2019

Valná hromada společnosti rozhodla dne 05.12.2018 o zvýšení základního kapitálu následovně: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií tak, že základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 3.182.000,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto osmdesát dva milionů korun českých) o částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na částku ve výši celkem 13.182.000,- Kč (slovy: třináct milionů jedno sto osmdesát dva tisíc korun českých). Upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, tj. nad či pod částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním následujících nových akcií Společnosti: 10.000 kusů (slovy: deset tisíc kusů) kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, vydaných jako ce nný papír. Navrhovaný emisní kurs jedné akcie se rovná jmenovité hodnotě a činí tedy 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Navrhovaný celkový emisní kurs všech nových akcií se rovná součtu jmenovitých hodnot všech nových akcií a činí tedy 10.000. 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Akcie nebudou upisovány ani na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Akcie budou upisovány v rámci dvou kol s využitím přednostního práva akcionářů, tj. na tomto zvýšení základního kapitálu se mohou podílet dle svých akciových podílů v šichni akcionáři Společnost. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), resp. podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc koru n českých), činí 3,142677561 s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, přičemž se od poloviny akcie příslušně zaokrouhluje nahoru a dolu, tedy společnost Lucrosus Prague Holding s.r.o. může upsat a získat nové celé akcie Společnosti v počtu 1.700 kusů (slo vy: jeden tisíc sedm set kusů) kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, dále společnost Pactio Invest a.s. může upsat a získat nové celé akcie společnosti v počtu 1.703 kusů (slovy: jeden t isíc sedm set tři kusů) kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá a konečně společnost SimpleCell Europe s.r.o. může upsat a získat nové celé akcie společnosti v počtu 6.597 kusů (šest tisíc pět set devadesát sedm kusů) kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Akcie budou v prvním kole upsány na základě smlouvy o úpisu akcií uzavřené mezi Společností a upisovatelem v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, a to ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů počínaje dnem 15.01.2019 (slovy: patnáctého ledna roku dva tisíce devatenáct), a to v pracovní dny vždy od 9.00 do 12.00. Místem pro upisování je sídlo Společnosti. Rozhodným dnem je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé. Nepřipouští se možnost započtení pohledávky Společnosti vůči upisovateli a naopak, spočívající např. v právu na splacení emisního kursu upisovatelem upsaných akcií proti pohledávce vůči Společnosti spočívající například v právu na vrácení úvěru a zaplacen í úroku z něj. Upisovatel je povinen emisní kurs jím v prvním kole upsaných akcií splatit v plné výši (100%, slovy: jedno sto procent) formou peněžitého vkladu na účet Společnosti č.ú. 2900804660/2010, a to ve lhůtě platné pro upsání akcií v prvním kole. Smlouva o úpisu akcií musí být uzavřena mezi Společností a upisovatelem v sídle Společnosti, a to v písemné formě ve lhůtě opět odpovídající lhůtě pro úpis akcií v první kole. Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií. Jestliže upisovatel neakceptuje znění smlouvy o úpisu akcií, hledí se na něj, jako kdyby přednostní právo k úpisu neuplatnil. V případě, že některý z akcionářů neupíše v prvním kole ve stanovené lhůtě anebo stanovenou formou zcela či v plném rozsahu nové akcie Společnosti anebo se tohoto práva vzdá, má potom v druhém kole každý ze zbývajících akcionářů ve smyslu § 484, odstavec 2 zákona č. 90/2012 Sb. Zákona o obchodních korporacích přednostní právo na upsání i takovýchto neupsaných akcií. Údaje a podmínky pro využití přednostního práva na upisování nových v prvním kole neupsaných akcií jsou ve druhém kole upisování následující: Místem pro upsání nových akcií ve druhém kole je sídlo Společnosti, a to v pracovní dny vždy od 9.00 do 12.00. Lhůta pro vykonání úpisu nových akcií ve druhém kole je 14 (slovy: čtrnáct) dnů počínaje dnem 14.02.2019 (slovy: čtrnáctého února roku dva tisí ce devatenáct). Rozhodným dnem je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé. Předmětem úpisu budou všechny ty nové akcie, které nebyly upsané v prvním kole upisování s možností využití přednostního práva. Emisní kurs každé nové akcie se v druhé m kole rovněž rovná její jmenovité hodnotě. Upisovatel je povinen emisní kurs jím v druhém kole upsaných akcií splatit v plné výši (100%, slovy: jedno sto procent) formou peněžitého vkladu na účet Společnosti č.ú. 2900804660/2010, a to ve lhůtě platné pro upsání akcií ve druhém kole. Počet nových akcií, které lze upsat ve druhém kole na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), resp. podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovit é hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), činí opět 3,142677561, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Pokud některý z akcionářů ve druhém kole neprojeví zájem o úpis akcií, budou akcie na něj připadající nabídnuty k upsání ostatním akci onářům Společnosti, kteří o úpis projevili zájem, jako předem určeným zájemcům, v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. Tito předem určení zájemci jsou povinni vykonat úpis nových akcií ve lhůtě 14 (slovy: čtrnáct) dnů počínaje dnem 20. 03.2019 (slovy: dvacátého března roku dva tisíce devatenáct) v sídle Společnosti. Emisní kurs každé nové akcie se v tomto třetím kole rovněž rovná její jmenovité hodnotě. Upisovatel je povinen emisní kurs jím v třetím kole upsaných akcií splatit v plné vý ši (100%, slovy: jedno sto procent) formou peněžitého vkladu na účet Společnosti č.ú. 2900804660/2010, a to ve lhůtě platné pro upsání akcií v třetím kole. Nové akcie, které nebudou upsány výše popsaným způsobem, nebudou v souladu se stanovami Společnosti již upisovány. od 6. 12. 2018

Valná hromada společnosti učinila dne 21.1.2016 následující rozhodnutí, a to pod odkládací podmínkou, (jíž bylo poskytnutí finančních prostředků společnosti v celkové výši 32.424.000,- Kč, (slovy: třicet dva milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíce korun čes kých) (s pevným úrokem ve výši 76.000,- Kč, slovy: sedmdesát šest tisíc korun českých) ze strany pana Ing. Radovana Vávry, nar. 27.11.1963, bydlištěm Žižkovo nám. 3/3, 390 01 Tábor, a to na základě Smlouvy o úvěru uzavřené dne 30.12.2015 mezi společností, jakožto úvěrovaným, a panem Ing. Radovanem Vávrou, jakožto úvěrujícím, a dále mezi přistoupivšími účastníky panem Pavlem Sodomkou, nar. 6.1.1968, bydlištěm U vápenné skály 1034/7, Podolí, 147 00 Praha 4 a společností KARTCENTRUM s.r.o., IČ: 25145347, se sídlem Jankovcova 862/47, 17000 Praha 7), která ke dni zápisu tohoto rozhodnutí do obchodníku byla splněna: 1.Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií tak, že základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2.100.000,-Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých) o částku 1.082.000,- Kč (slovy: jeden milion osmdesát dv a tisíce korun českých) na částku 3.182.000,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto osmdesát dva tisíce korun českých). 2.Upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, tj. částku 1.082.000,- Kč (slovy: jeden milion osmdesát dva tisíce korun českých), se nepřipouští. 3.Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním následujících nových akcií: 1 082 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, vydaných jako cenný papír, dále jen Akcie. 4.Navrhovaný emisní kurs jedné Akcie činí 30.036,9685767098 Kč (slovy: třicet tisíc třicet šest korun českých a devět miliard šest set osmdesát pět milionů sedm set šedesát sedm tisíc devadesát osm haléřů) a rozdíl emisního kursu a jmenovité hodnoty jedné Akcie, tj. částka ve výši 29.036,9685767098 Kč (slovy: dvacet devět tisíc třicet šest korun českých a devět miliard šest set osmdesát pět milionů sedm set šedesát sedm tisíc devadesát osm haléřů), bude tvořit emisní ážio. Navrhovaný celkový emisní kurs A kcií činí 32.500.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů pět set tisíc korun českých), celkové emisní ážio činí 31.418.000,-Kč (slovy: třicet jedna milionů čtyři sta osmnáct tisíc korun českých). 5.Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, neboť v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se oba akcionáři společnosti vzdali svého přednostního práva před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu společn osti. 6.Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. 7.Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, jímž je pan Ing. Radovan Vávra, nar. 27.11.1963, bydlištěm Žižkovo nám. 3/3, Tábor, PSČ 390 01 (dále jen upisovatel). 8.Akcie budou upsány na základě Smlouvy o úpisu Akcií uzavřené mezi společností a upisovatelem v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, a to ve lhůtě do 29.2.2016 (slovy: dvacátého devátého února roku dva tisíce šestnáct), dále jen Smlo uva o úpisu Akcií. 9.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných Akcií na bankovní účet společnosti číslo: 2900804660/2010, a to ve lhůtě do 29.2.2016 (slovy: dvacátého devátého února roku dva tisíce šestnáct). 10.Připouští se možnost započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 32.500.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů pět set tisíc korun českých) spočívající v právu na splacení emisního kursu upisovatelem upsaných Akcií (dále jen pohledávka spole čnosti vůči upisovateli), proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 32.500.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů pět set tisíc korun českých) spočívající v právu na vrácení úvěru a zaplacení úroků dle Úvěrové smlouvy (dále jen pohledávka upisova tele vůči společnosti). 11.Emisní kurs nově upisovaných Akcií bude splacen formou započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 32.500.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů pět set tisíc korun českých) proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 32.500.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů pět set tisíc korun českých). 12.Smlouva o započtení vzájemných pohledávek společnosti a upisovatele, specifikovaných pod bodem 10. tohoto rozhodnutí, musí být uzavřena mezi společností a upisovatelem v sídle společnosti KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČ: 25711229, se sídlem Hvě zdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle, a to v písemné formě a ve lhůtě do 29.2.2016 (slovy: dvacátého devátého února roku dva tisíce šestnáct). 13.Schvaluje se návrh Smlouvy o započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 32.500.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů pět set tisíc korun českých) proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 32.500.000,- Kč (slovy: třicet dva mili onů pět set tisíc korun českých), který tvoří přílohu č. 2 notářského zápisu NZ 38/2016 ze dne 21.1.2016. od 15. 3. 2016

Kapitál

Základní kapitál

vklad 33 182 000 Kč

od 23. 11. 2020

Základní kapitál

vklad 13 182 000 Kč

do 23. 11. 2020 od 29. 1. 2019

Základní kapitál

vklad 3 182 000 Kč

do 29. 1. 2019 od 15. 3. 2016

Základní kapitál

vklad 2 100 000 Kč

do 15. 3. 2016 od 9. 7. 1998
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 33 182 od 23. 11. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 13 182 do 23. 11. 2020 od 29. 1. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 182 do 29. 1. 2019 od 15. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 100 do 15. 3. 2016 od 13. 5. 2015
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 100 do 13. 5. 2015 od 26. 1. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 21 do 26. 1. 1999 od 9. 7. 1998

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Radovan Vávra

Předseda představenstva

První vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 24. 12. 2017

vznik funkce: 27. 12. 2017

Žižkovo nám. 3/3, Tábor, 390 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Miloslav Vyhnal

Člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 24. 12. 2017

K Babímu dolu 423, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Místopředseda představenstva

  MOOVEEZ company a.s.

  U Golfu 644, Praha Horní Měcholupy, 109 00

 • předseda představenstva

  Ceryamo, a.s.

  Na Pankráci 808/20, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Historické vztahy

Jan Soukal

Člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2017 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 10. 8. 2017

zánik členství: 24. 12. 2017

Sabinova 277/10, Praha, 130 00, Česká republika

Jan Soukal

Člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2017 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 10. 8. 2017

zánik členství: 24. 12. 2017

Sabinova 277/10, Praha, 130 00, Česká republika

Pavel Sodomka

předseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2017 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 21. 1. 2016

zánik členství: 24. 12. 2017

vznik funkce: 10. 8. 2017

zánik funkce: 24. 12. 2017

U vápenné skály 1034/7, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Pavel Sodomka

předseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2017 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 21. 1. 2016

zánik členství: 24. 12. 2017

vznik funkce: 10. 8. 2017

zánik funkce: 24. 12. 2017

U vápenné skály 1034/7, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Mgr. Jan John MSc, MBA

předseda představenstva

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 18. 8. 2017

vznik členství: 21. 1. 2016

zánik členství: 10. 8. 2017

vznik funkce: 21. 1. 2016

zánik funkce: 10. 8. 2017

Za oborou 1379/14, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan John MSc, MBA

předseda představenstva

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 18. 8. 2017

vznik členství: 21. 1. 2016

zánik členství: 10. 8. 2017

vznik funkce: 21. 1. 2016

zánik funkce: 10. 8. 2017

Za oborou 1379/14, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Sodomka

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 18. 8. 2017

vznik členství: 21. 1. 2016

U vápenné skály 1034/7, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Pavel Sodomka

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 18. 8. 2017

vznik členství: 21. 1. 2016

U vápenné skály 1034/7, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Mgr. Jan John MSc, MBA

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2015 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik členství: 9. 4. 2015

zánik členství: 21. 1. 2016

Za oborou 1379/14, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Trávník

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2011 - Poslední vztah: 13. 5. 2015

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 9. 4. 2015

Palackého 724/8, Praha, 110 00, Česká republika

Daniel Chlumský

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2011 - Poslední vztah: 29. 12. 2011

vznik členství: 10. 9. 2010

zánik členství: 9. 11. 2011

Wolkerova 733, Jaroměř, 551 01, Česká republika

Ing. Ludmila Kosková

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2011 - Poslední vztah: 29. 12. 2011

vznik členství: 10. 9. 2010

zánik členství: 9. 11. 2011

Přímětice 734, 669 02, Česká republika

Hynek Rožnovský

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2011 - Poslední vztah: 29. 12. 2011

vznik členství: 10. 9. 2010

zánik členství: 9. 11. 2011

Šedivá Hora 424, Hronov, 549 31, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Ludmila Kosková

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2006 - Poslední vztah: 14. 12. 2011

vznik členství: 9. 9. 2005

zánik členství: 10. 9. 2010

Přímětice 734, 669 02, Česká republika

Hynek Rožnovský

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2006 - Poslední vztah: 14. 12. 2011

vznik členství: 9. 9. 2005

zánik členství: 10. 9. 2010

Šedivá Hora 424, Hronov, 549 31, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Hynek Rožnovský

předseda představenstva

První vztah: 3. 3. 2006 - Poslední vztah: 3. 3. 2006

vznik členství: 8. 10. 2003

zánik členství: 9. 9. 2005

vznik funkce: 8. 10. 2003

zánik funkce: 9. 9. 2005

Šedivá hora 424, Hronov, Česká republika

Ing. Ludmila Kosková

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2006 - Poslední vztah: 3. 3. 2006

vznik členství: 8. 10. 2003

zánik členství: 9. 9. 2005

Jarošova 25, Znojmo, Česká republika

Daniel Chlumský

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2006 - Poslední vztah: 3. 3. 2006

vznik členství: 8. 10. 2003

zánik členství: 9. 9. 2005

Wolkerova 733, Jaroměř, Česká republika

Daniel Chlumský

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2006 - Poslední vztah: 14. 12. 2011

vznik členství: 9. 9. 2005

zánik členství: 10. 9. 2010

Wolkerova 733, Jaroměř, 551 01, Česká republika

Hynek Rožnovský

Předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2002 - Poslední vztah: 3. 3. 2006

vznik členství: 9. 7. 1998

zánik členství: 8. 10. 2003

vznik funkce: 9. 7. 1998

zánik funkce: 8. 10. 2003

Šedivá Hora 424, Hronov, 549 31, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Daniel Chlumský

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 7. 1998 - Poslední vztah: 3. 3. 2006

vznik členství: 9. 7. 1998

zánik členství: 8. 10. 2003

vznik funkce: 9. 7. 1998

zánik funkce: 8. 10. 2003

Wolkerova 733, Jaroměř, 551 01, Česká republika

Ing. Ludmila Kosková

Člen představenstva

První vztah: 9. 7. 1998 - Poslední vztah: 3. 3. 2006

vznik členství: 9. 7. 1998

zánik členství: 8. 10. 2003

Jarošova 25, Znojmo, 669 02, Česká republika

Hynek Rožnovský

Předseda představenstva

První vztah: 9. 7. 1998 - Poslední vztah: 25. 6. 2002

Seifertova 761, Hronov, 549 31, Česká republika

1)V případě právních jednání, na základě kterých dochází (i) k nabývání a zcizování majetku (vyjma nemovitého majetku) v celkové hodnotě do 1.000.000,- Kč (slovy: jednoho milionu korun českých), (ii) k jakékoliv dispozici s majetkem společnosti (vyjma nem ovitého majetku) v hodnotě do 1.000.000,- Kč (slovy: jednoho milionu korun českých) a (iii) k uzavírání jakýchkoliv smluv, jejichž předmětem je plnění do celkové hodnoty 1.000.000,- Kč (slovy: jednoho milionu korun českých) (vyjma smluv o úvěru či zápůjčc e), jedná za společnost každý člen představenstva samostatně. 2)V případě právních jednání, na základě kterých dochází (i) k nabývání a zcizování majetku (vyjma nemovitého majetku) v celkové hodnotě nad 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) až do 5.000.000,- Kč (slovy: pěti milionů korun českých) včetně , (ii) k jakékoliv dispozici s majetkem společnosti (vyjma nemovitého majetku) v hodnotě nad 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) až do 5.000.000,- Kč (slovy: pěti milionů korun českých) včetně a (iii) k uzavírání jakýchkoliv smluv, jejichž předmětem je plnění v celkové hodnotě od 1.000.000,- Kč (slovy: jednoho milionu korun českých) do 5.000.000,- Kč (slovy: pěti milionů korun českých) včetně (vyjma smluv o úvěru či zápůjčce), jednají za společnost předseda představenstva a člen představens tva společně. 3)V případě právních jednání, na základě kterých dochází (i) k nabývání a zcizování majetku (vyjma nemovitého majetku) v celkové hodnotě nad 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), (ii) k jakékoliv dispozici s majetkem společnosti (vyjma nemovi tého majetku) v hodnotě nad 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), (iii) k jakékoliv dispozici s nemovitým majetkem společnosti vč. jeho pronájmu, jakož i k právním jednáním, na základě kterých společnost nabývá či pozbývá nemovitý majetek, vš e bez ohledu na hodnotu takového nemovitého majetku, (iv) k jakékoliv dispozici se závodem společnosti vč. jeho převodu či zastavení, (v) k uzavírání jakýchkoliv smluv o úvěru či smluv o zápůjčce, a (vi) k uzavírání jakýchkoliv smluv, jejichž předmětem je plnění nad celkovou hodnotu 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), jednají za společnost předseda představenstva a člen představenstva společně a současně musí být k takovému právnímu jednání udělen předchozí souhlas valné hromady a též dozor čí rady společnosti. 4)V případě právních jednání, která nelze podřadit pod výše uvedené způsoby jednání za společnost (které mají vždy přednost), jednají za společnost vždy předseda představenstva a člen představenstva společně.

od 15. 3. 2016

Za společnost jedná člen představenstva samostatně.

do 15. 3. 2016 od 13. 5. 2015

Navenek jménem společnosti jedná samostatně člen představenstva.

do 13. 5. 2015 od 29. 12. 2011

Jménem společnosti jedná a společnost zavazuje předseda představenstva vždy společně s dalším členem představenstva.

do 29. 12. 2011 od 3. 3. 2006

Způsob jednání: 1. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně, s výjimkou jednání o investicích, závazcích a nakládání s majetkem společnosti v hodnotě nad 100.000,- Kč a to včetně založení a vedení běžného účtu. 2. Dále jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda společně s místopředsedou představenstva, v případech jednání o investicích, závazcích a nakládání s majetkem společnosti v hodnotě od 100.000,- Kč do 500.000,- Kč a to včetně založení a vedení běžného účtu. 3. Jinak jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda společně s místopředsedou představenstva, v případech jednání o investicích, závazcích a nakládání s majetkem společnosti v hodnotě nad 500.000,- Kč, po předchozím schválení valnou hromadou společnosti.

do 3. 3. 2006 od 8. 11. 2000

Jednání za společnost: Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a to každý samostatně, s výjimkou jednání o investicích, závazcích a nakládání s majetkem společnosti nad 100.000,- Kč a to včetně založení a vedení běžného účtu společnosti.

do 8. 11. 2000 od 9. 7. 1998

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Jan Soukal

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 24. 12. 2017

Sabinova 277/10, Praha, 130 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Radovan Vávra

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2016 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 14. 5. 2016

zánik členství: 24. 12. 2017

Žižkovo nám. 3/3, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Radovan Vávra

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2016 - Poslední vztah: 29. 1. 2018

vznik členství: 14. 5. 2016

zánik členství: 24. 12. 2017

Žižkovo nám. 3/3, Tábor, 390 01, Česká republika

Karel Krčmář

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 30. 5. 2016

vznik členství: 21. 1. 2016

zánik členství: 13. 5. 2016

Jankovcova 862/47, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Karel Krčmář

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 30. 5. 2016

vznik členství: 21. 1. 2016

zánik členství: 13. 5. 2016

Jankovcova 862/47, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Radek Janča

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 21. 1. 2016

Stupkova 1570/6, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Pavel Moravec

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 21. 1. 2016

vznik funkce: 11. 11. 2011

zánik funkce: 21. 1. 2016

Jungmannova 737/16, Praha, 110 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Radek Janča

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2011 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 11. 11. 2011

Dolní Bečva 571, 756 55, Česká republika

Pavel Moravec

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2011 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 11. 11. 2011

vznik funkce: 11. 11. 2011

Jablonská 247, Letohrad, 561 51, Česká republika

Ing. Zuzana Gromová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2011 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 21. 1. 2016

Banská Bystrica, Internátna 5626/65, PSČ 974 04, Slovenská republika

Ing. Zuzana Gromová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2011 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 21. 1. 2016

Banská Bystrica, Internátna 5626/65, PSČ 974 04, Slovenská republika

Alice Tejchmanová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2011 - Poslední vztah: 29. 12. 2011

vznik členství: 10. 9. 2010

zánik členství: 9. 11. 2011

Máchova 990, Náchod, 547 01, Česká republika

Zdeněk Tejchman

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2011 - Poslední vztah: 29. 12. 2011

vznik členství: 10. 9. 2010

zánik členství: 9. 11. 2011

Máchova 990, Náchod, 547 01, Česká republika

Dagmar Pultarová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2011 - Poslední vztah: 29. 12. 2011

vznik členství: 10. 9. 2010

zánik členství: 9. 11. 2011

Svatopluka Čecha 677, Jaroměř, 550 01, Česká republika

Alice Tejchmanová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2006 - Poslední vztah: 14. 12. 2011

vznik členství: 9. 9. 2005

zánik členství: 10. 9. 2010

Máchova 990, Náchod, 547 01, Česká republika

Ing. Martin Mikšovský

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2006 - Poslední vztah: 3. 3. 2006

vznik členství: 8. 10. 2003

zánik členství: 9. 9. 2005

Kamenice 132, Náchod, Česká republika

Dagmar Pultarová

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2006 - Poslední vztah: 3. 3. 2006

vznik členství: 8. 10. 2003

zánik členství: 9. 9. 2005

vznik funkce: 8. 10. 2003

zánik funkce: 9. 9. 2005

Svatopluka Čecha 677, Jaroměř, Česká republika

Ing. Ivo Koska

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2006 - Poslední vztah: 3. 3. 2006

vznik členství: 8. 10. 2003

zánik členství: 9. 9. 2005

Jarošova 25, Znojmo, Česká republika

Zdeněk Tejchman

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2006 - Poslední vztah: 14. 12. 2011

vznik členství: 9. 9. 2005

zánik členství: 10. 9. 2010

vznik funkce: 9. 9. 2005

zánik funkce: 10. 9. 2010

Máchova 990, Náchod, 547 01, Česká republika

Dagmar Pultarová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2006 - Poslední vztah: 14. 12. 2011

vznik členství: 9. 9. 2005

zánik členství: 10. 9. 2010

Svatopluka Čecha 677, Jaroměř, 550 01, Česká republika

Ing. Ivo Kosek

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 1998 - Poslední vztah: 3. 3. 2006

vznik členství: 9. 7. 1998

zánik členství: 8. 10. 2003

Jarošova 25, Znojmo, 669 02, Česká republika

Ing. Martin Mikšovský

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 1998 - Poslední vztah: 3. 3. 2006

vznik členství: 9. 7. 1998

zánik členství: 8. 10. 2003

Kamenice 132, Náchod, 547 01, Česká republika

Dagmar Pultarová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 1998 - Poslední vztah: 3. 3. 2006

vznik členství: 9. 7. 1998

zánik členství: 8. 10. 2003

vznik funkce: 9. 7. 1998

zánik funkce: 8. 10. 2003

Svatopluka Čecha 677, Jaroměř, 550 01, Česká republika

Další vztahy firmy SimpleCell Networks a.s.

Historické vztahy

Tomáš Trávník

První vztah: 12. 4. 2015 - Poslední vztah: 13. 5. 2015

Palackého 724/8, Praha, 110 00, Česká republika

Tomáš Trávník

První vztah: 29. 12. 2011 - Poslední vztah: 12. 4. 2015

Palackého 724/8, Praha, 110 00, Česká republika

BLUE-CELL, s.r.o.

První vztah: 13. 5. 2015 - Poslední vztah: 24. 9. 2015

Na Beránce 57/2, Praha, 160 00

Další vztah k tomuto subjektu

 • Jan Žilina

  jednatel

  Slivenecká 112/37, Praha, 152 00, Česká republika

Akcionáři

BLUE-CELL, s.r.o., IČ: 26772744

Na Beránce 57/2, Česká republika, Praha 6, 160 00

do 24. 9. 2015 od 13. 5. 2015

TOMÁŠ TRÁVNÍK

Palackého 724/8, Česká republika, Praha, 110 00

do 13. 5. 2015 od 12. 4. 2015

Tomáš Trávník

Palackého 724/8, Česká republika, Praha, 110 00

do 12. 4. 2015 od 29. 12. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 7. 1998

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Zprostředkovatelská činnost
 • Činnost organizačních a ekonomických poradců
 • Realitní činnost
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 7. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).