Hlavní navigace

SK Dynamo České Budějovice, a. s.

Firma SK Dynamo České Budějovice, a. s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 974, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 16 400 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25187791

Sídlo:

Střelecký ostrov 27/3, České Budějovice České Budějovice 7, 370 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 1. 1999

DIČ:

Skupinove_DP

Aktuální kontaktní údaje SK Dynamo České Budějovice, a. s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

1101 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
561 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
731 Reklamní činnosti
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
81290 Ostatní úklidové činnosti
82110 Univerzální administrativní činnosti
90020 Podpůrné činnosti pro scénická umění
93190 Ostatní sportovní činnosti
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 974, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

SK Dynamo České Budějovice, a. s. od 11. 2. 2004

Obchodní firma

SK Dynamo České Budějovice, a. s. od 27. 3. 2015

Obchodní firma

SK Dynamo České Budějovice, a. s. do 27. 3. 2015 od 9. 3. 2015

Obchodní firma

SK Dynamo České Budějovice, a. s. do 9. 3. 2015 od 2. 3. 2015

Obchodní firma

SK České Budějovice, a. s. do 2. 3. 2015 od 20. 1. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 20. 1. 1999

adresa

Střelecký ostrov 27/3
České Budějovice 37001 od 11. 10. 2016

adresa

Střelecký ostrov 3
České Budějovice do 11. 10. 2016 od 20. 1. 1999

Předmět podnikání

poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu od 11. 11. 2014

pronájem a půjčování věcí movitých od 11. 11. 2014

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 11. 11. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 5. 6. 2009

poskytování tělovýchovných služeb do 11. 11. 2014 od 5. 6. 2009

hostinská činnost od 16. 4. 2004

pořádání sportovních a kulturních akcí do 5. 6. 2009 od 20. 1. 1999

manažerská činnost do 5. 6. 2009 od 20. 1. 1999

zprostředkovatelská činnost do 5. 6. 2009 od 20. 1. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 5. 6. 2009 od 20. 1. 1999

pronájem movitého a nemovitého majetku do 5. 6. 2009 od 20. 1. 1999

reklamní činnost do 5. 6. 2009 od 20. 1. 1999

pedagogická činnost v oblasti sportu do 5. 6. 2009 od 20. 1. 1999

provozování tělovýchovných zařízení sloužících k regeneraci a rekondici do 5. 6. 2009 od 20. 1. 1999

činnosti spojené se sportovní činností v oblasti kopané do 11. 11. 2014 od 20. 1. 1999

Ostatní skutečnosti

Vzhledem k tomu, že: - je splněna podmínka § 203, odst. 1 ObchZ. rozhodl jediný akcionář obchodní společnosti SK ČB na návrh představenstva SK ČB o zvýšení základního kapitálu SK ČB postupem podle dle § 202, 203 a násl. ObchZ. upsáním nových akcií SK ČB dle následujícího určení takto: - ve smyslu § 203, odst. 2, písm. a) ObchZ.: základní kapitál SK ČB se zvyšuje o 12.000.000,--Kč (z dosavadní výše 2.000.000,--Kč), přičemž se připouští upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to až o 2.400.000,--Kč, t.j. na výslednou maximální částku základního kapitálu SK ČB až 16,400.000,--Kč. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm b) ObchZ.: o počet upisovaných akcií: 120, při povoleném úpisu akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu SK ČB o 22 kusů akcií dle výše uvedeného § 203, odst. 2a ObchZ. až 144 ks o jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 100.000,--Kč o druh upisovaných akcií: kmenové o forma upisovaných akcií: na jméno, s omezenou převoditelností (převod akcií možný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady, za podmínek daných apředstavenstvem) o podoba upisovaných akcií: listinná (akcie je možné vydat též formou hromadných akcií) akcie nebudou přijaty k obchodování na veřejných trzích. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm c) ObchZ.: přednostní právo k úpisu nově emitovaných akcií: přednostní právo k úpisu 100% nově emitovaných akcií SK ČB, specifikovaných v předchozím odstavci, má jediný akcionář, který toto právo vykoná způsobem dle § 204, odst. 5 ObchZ., t.j. podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společností SK ČB postupem dle ObchZ. - místo a lhůta pro vykonání přednostního práva: podpisem smlouvy dle § 204, odst. 5 ObchZ. ve lhůtě 3 týdnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v sídle jediného akcionáře, s následným úředním ověřením podpisů oprávněných zástupců SK ČB a jediného akcionáře na smlouvy o upsání akcií. -počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii SK ČB s nominální hodnotou 100.000,--Kč: na 1 původní akcii s nominální hodnotou 100.000,--Kč lze upsat 6 ks nových akcií s nominální hodnotou 100.000,-Kč (upisovací poměr je roven 1:6), při povoleném úpisu akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu dle výše uvedeného § 203, odst. 2a ObchZ. je jediný akcionář oprávněn upsat na stávajících 20 ks akcií ve svém majetku až 144 kusů nových akcií SK ČB) - jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva nebo způsob jeho určení: jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč, druh: kmenové akcie, forma: akcie na jméno s omezenou převoditelností (převod akcií možný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady, za podmínek daných představenstvem), podoba: listinná, emisní kurz: je roven jmenovité hodnotě akcií, t.j. 100.000,--Kč. do 16. 4. 2004 od 5. 4. 2004

- ve smyslu § 203, odst. 2, písm d) ObchZ.: všechny výše specifikované nově emitované akcie SK ČB budou upsány (jediným akcionářem) s využitím přednostního práva způsobem dle § 204, odst. 5 Obch., t.j. podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společnosti SK ČB, proto n ebudou existovat žádné akcie neupsané s využitím přednostního práva. Žádné akcie tak nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm. e) ObchZ.: všechny výše specifikované nově emitované akcie SK Čb budou upsány (jediným akcionářem ) s využitím přednostního práva postupem a způsobem dle § 204, odst. 5 ObchZ., t.j. podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společností S K ČB, proto nebudou existovat žádné akcie upisované bez využití přednostního práva. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm. f) ObchZ.: účet u banky a lhůta, v níž je jediný akcionář jako upisovatel všech výše uvedených, ev. jiní výše uvedení upisovatelé nově emitovaných akcií SK ČB povinen splatit část emisního kurzu upsaných akcií: jediný akcionář jako upisovatel všech výše specifikovaných nově emitovaných akcií SK ČB je povinen splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne úpisu akcií, t.j. do 20 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o ups ání akcií, kterou uzavře se společností SK ČB, a to na bankovní účet SK ČB, č.ú.: 4200014907/6800, vedený u VOLKSBANK CZECH REPUBLIC. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm g) ObchZ.: vydání nového druhu akcií se neprovádí - ve smyslu § 203, odst. 2, písm h) ObchZ: upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští - ve smyslu § 203, odst. 2 písm. i) ObchZ: upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští s tím, že o určení konečné částky zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo SK ČB ve shodě s podmínkami smlouvy o upsání akcií dle § 204, odst. 5 ObchZ., ktero u uzavře jediný akcionář s SK ČB - ve smyslu § 203, odst. 2, písm j) ObchZ.: možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti SK ČB proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští. V tomto případě je pak upisovatel oprávněn započítst své stávající pohledávky vůči SK ČB proti pohledávce SK ČB na splacení emis ního kurzu, a to až do plné výše pohledávky SK ČB na splacení emisního kurzu. Příslušnou dohodu o započtení SK ČB a upisovatel uzavřenou bez zbytečného odkladu a zavazují se poskytnout si k tomu nezbytnou součinnost. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm k) ObchZ.: vydání poukázek na akcie podle § 204b ObchZ. se neschvaluje - ve smyslu § 203, odst. 4 ObchZ.: upisování akcií hlavním akcionářem fornou podpisu smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společnostíSK ČB, je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady, resp. j ediného akcionáře SK ČB v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu SK ČB do obchodního rejstříku. - nově emitované akcie SK ČB je možné vydat jako hromadné, a to až do výše 10 násobku jednotlivých akcií. Pravidla pro výměnu hromadných akcií SK ČB budou doplněna do stávajícího znění stanov SK ČB doplněním stanov v následujícím bodu tohoto rozhodn utí jediného akcionáře SK ČB. - Je splněna podmínka § 203 odst. 2 a ObchZ. o obsahu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti SK ČB. Výše uvedené rozhodnutí valné hromady SK ČB, resp. jediného akcionáře SK ČB v působnosti valné hromady SK ČB ve smyslu § 190, o zvýšení základního kapitálu, má za následek změnu stávajícího obsahu stanov SK ČB a toto výše uvedené rozhodnutí nahrazuje ve smyslu § 173, odst. 3 ObchZ. rozhodnutí o změně stanov SK ČB. Představenstvo SK ČB je povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takové věci doví, úplné znění stanov ve smyslu § 173, odst. 4 ObchZ. do 16. 4. 2004 od 5. 4. 2004

Rozhodnutí o snížení základního jmění společnosti: - důvod snížení - úhrada ztrát společnosti za minulé období - rozsah snížení - základní jmění bude sníženo z částky 44,800.000,- Kč, slovy čtyřicetčtyřimiliónůosmsettisíc korun českých o 42,800.000,- Kč, slovy čtyřicetdvamiliónůosmsettisíc korun českých na novou výši 2,000.000,- Kč, slovy dvamilióny korun českých - způsob snížení základního jmění - snížení základního jmění bude provedeno bezplatným vzetím akcií z oběhu, přičemž vzaty z oběhu budou tyto akcie v držení jediného akcionáře: 380 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 60 ks akcií ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč 1000 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 1600 ks akcií ve jmenovité hodnotě 500,- Kč navrhovaný stav po snížení: základní jmění ve výše 2,000.000,- Kč je rozděleno do akcií na jméno takto: 20 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč do 12. 10. 2001 od 27. 4. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 16 400 000 Kč

od 16. 4. 2004

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 16. 4. 2004 od 12. 10. 2001

Základní kapitál

vklad 44 800 000 Kč

do 12. 10. 2001 od 20. 1. 1999
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 164 od 19. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 164 do 19. 1. 2018 od 11. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 164 do 11. 11. 2014 od 16. 4. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 16. 4. 2004 od 12. 10. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 400 do 12. 10. 2001 od 20. 1. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 60 do 12. 10. 2001 od 20. 1. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 12. 10. 2001 od 20. 1. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 500 Kč, počet: 1 600 do 12. 10. 2001 od 20. 1. 1999

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Lubomír Skála

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2021

vznik členství: 16. 9. 2021

U Francouzů 1131, Třeboň, 379 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Vladimír Homola

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 29. 8. 2018

Vnislavova 331, Písek, 397 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

prof. Ing. Marek Vochozka MBA, Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 29. 8. 2019

Kpt. Nálepky 1422/4, České Budějovice, 370 08, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Tomáš Jindra MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2019 - Poslední vztah: 9. 10. 2021

vznik členství: 29. 8. 2018

zánik členství: 16. 9. 2021

Na Chobotě 393, Dolní Bukovsko, 373 65, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Karel Hájek

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2019 - Poslední vztah: 9. 10. 2021

vznik členství: 29. 8. 2018

zánik členství: 16. 9. 2021

Vondrov 762, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Blažek

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2019 - Poslední vztah: 9. 10. 2021

vznik členství: 29. 8. 2018

zánik členství: 16. 9. 2021

Horní 142, Staré Hodějovice, 370 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Radomil Procházka

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2019 - Poslední vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 9. 1. 2014

zánik členství: 29. 8. 2018

vznik funkce: 10. 1. 2014

zánik funkce: 29. 8. 2018

Nová Ves 34, 370 06, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Antonín Šťastný

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2019 - Poslední vztah: 25. 5. 2021

vznik členství: 29. 8. 2018

zánik členství: 30. 4. 2021

Masarykova 971, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2019 - Poslední vztah: 9. 10. 2021

vznik členství: 29. 8. 2018

zánik členství: 16. 9. 2021

K Hůrce 285, Staré Hodějovice, 370 08, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Marek Vochozka

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 2016 - Poslední vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 10. 10. 2016

zánik členství: 29. 8. 2018

Kpt. Nálepky 1422/4, České Budějovice, 370 08, Česká republika

Mgr. Radomil Procházka

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2016 - Poslední vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 25. 1. 2011

zánik členství: 9. 1. 2014

vznik funkce: 26. 1. 2011

zánik funkce: 9. 1. 2014

Nová Ves 34, 370 06, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Antonín Šťastný

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2016 - Poslední vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 14. 1. 2009

zánik členství: 9. 1. 2014

Masarykova 971, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Jindra MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2016 - Poslední vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 16. 10. 2009

zánik členství: 9. 1. 2014

Na Chobotě 393, Dolní Bukovsko, 373 65, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Blažek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2015 - Poslední vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 20. 12. 2000

zánik členství: 9. 1. 2014

Horní 142, Staré Hodějovice, 370 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vladimír Homola

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 15. 4. 2013

zánik členství: 15. 4. 2018

Vnislavova 331, Písek, 397 01, Česká republika

Karel Hájek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2015 - Poslední vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 15. 4. 2009

zánik členství: 9. 1. 2014

Vondrov 762, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Jindra MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 11. 10. 2016

vznik členství: 16. 10. 2009

Na Chobotě 393, Dolní Bukovsko, 373 65, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Jindra MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 11. 10. 2016

vznik členství: 16. 10. 2009

Na Chobotě 393, Dolní Bukovsko, 373 65, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Antonín Šťastný

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2013 - Poslední vztah: 11. 10. 2016

vznik členství: 14. 1. 2009

Masarykova 971, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Antonín Šťastný

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2013 - Poslední vztah: 11. 10. 2016

vznik členství: 14. 1. 2009

Masarykova 971, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Miroslav Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2013 - Poslední vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 26. 8. 2013

zánik členství: 26. 8. 2018

K Hůrce 285, Staré Hodějovice, 370 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ondřej Vitha

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2013 - Poslední vztah: 2. 2. 2017

vznik členství: 26. 8. 2013

zánik členství: 19. 1. 2017

E. Beneše 2244/100, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Ondřej Vitha

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2013 - Poslední vztah: 2. 2. 2017

vznik členství: 26. 8. 2013

zánik členství: 19. 1. 2017

E. Beneše 2244/100, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Vladimír Homola

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2013 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 15. 4. 2013

Vnislavova 331, Písek, 397 01, Česká republika

Mgr. Radomil Procházka

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 11. 10. 2016

vznik členství: 25. 1. 2011

vznik funkce: 26. 1. 2011

Nová Ves 34, 370 06, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Radomil Procházka

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 11. 10. 2016

vznik členství: 25. 1. 2011

vznik funkce: 26. 1. 2011

Nová Ves 34, 370 06, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Karel Hájek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2012 - Poslední vztah: 30. 7. 2015

vznik členství: 15. 4. 2009

Hluboká nad Vltavou 762, 373 41, Česká republika

Ing. Ondřej Vitha

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2012 - Poslední vztah: 26. 8. 2013

vznik členství: 25. 8. 2008

zánik členství: 25. 8. 2013

E. Beneše, České Budějovice, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2012 - Poslední vztah: 26. 8. 2013

vznik členství: 25. 8. 2008

zánik členství: 25. 8. 2013

K Hůrce 285, Staré Hodějovice, 370 08, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Jindra MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 2010 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 16. 10. 2009

Na Chobotě 393, Dolní Bukovsko, 373 65, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Bc. Tomáš Jindra

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2009 - Poslední vztah: 12. 11. 2010

vznik členství: 16. 10. 2009

Na Chobotě 393, Dolní Bukovsko, 373 65, Česká republika

Ing. Jan Špika

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2009 - Poslední vztah: 21. 6. 2013

vznik členství: 29. 7. 2003

zánik členství: 15. 4. 2013

vznik funkce: 13. 3. 2006

zánik funkce: 15. 4. 2013

Jabloňová 2128/30, České Budějovice, Česká republika

Antonín Šťastný

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2009 - Poslední vztah: 3. 10. 2013

vznik členství: 14. 1. 2009

Masarykova 971, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

David Gorčica

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2009 - Poslední vztah: 21. 6. 2013

vznik členství: 14. 1. 2009

zánik členství: 15. 4. 2013

Chlumec 18, 383 32, Česká republika

Pavel Míka

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2007 - Poslední vztah: 10. 11. 2009

vznik členství: 7. 12. 2006

zánik členství: 16. 10. 2009

Alešovo nábřeží 443, Veselí nad Lužnicí, 391 81, Česká republika

Mgr. Radomil Procházka

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 24. 1. 2006

zánik členství: 25. 1. 2011

vznik funkce: 13. 3. 2006

zánik funkce: 25. 1. 2011

Hůrka 34, Nová Ves u Českých Budějovic, Česká republika

Mgr. Pavel Matoušek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 10. 11. 2009

vznik členství: 13. 7. 2006

zánik členství: 16. 10. 2009

Vrbenská 2217/39, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Ing. Jan Špika

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 10. 11. 2009

vznik členství: 29. 7. 2003

vznik funkce: 13. 3. 2006

K.Lavičky 18, České Budějovice, Česká republika

Ing. David Částek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 16. 3. 2009

vznik členství: 13. 7. 2006

zánik členství: 14. 1. 2009

Tomečkova 890/4, Brno - Lesná, 638 00, Česká republika

Mgr. Radomil Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2006 - Poslední vztah: 25. 10. 2006

vznik členství: 27. 1. 2006

Nová Ves u Českých Budějovic, Hůrka 34

Petr Kocar

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2005 - Poslední vztah: 3. 8. 2005

vznik členství: 13. 6. 2005

České Vrbné 2194, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Petr Kocar

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2005 - Poslední vztah: 21. 6. 2013

vznik členství: 13. 6. 2005

zánik členství: 15. 4. 2013

České Vrbné 2194, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Ivana Kulhavá

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2005 - Poslední vztah: 27. 2. 2006

vznik členství: 13. 6. 2005

zánik členství: 24. 1. 2006

Doudleby 40, 370 07, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Karel Hájek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 2. 7. 2012

vznik členství: 14. 4. 2004

zánik členství: 15. 4. 2009

Vondrov 762, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Mgr. Stanislav Gorčica

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 16. 3. 2009

vznik členství: 14. 4. 2004

zánik členství: 14. 1. 2009

Třešňová 317, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Bažata

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 20. 2. 2007

vznik členství: 14. 4. 2004

zánik členství: 7. 12. 2006

Studniční 1362, Praha 5 - Zbraslav, 150 00, Česká republika

Ing. Jiří Glowacz

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 27. 2. 2006

vznik členství: 14. 4. 2004

zánik členství: 24. 1. 2006

Vyšehrad 158, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Ladislav Marek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 27. 2. 2006

vznik členství: 14. 4. 2004

zánik členství: 24. 1. 2006

Chelčického 15, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Karel Poborský

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 3. 8. 2005

vznik členství: 14. 4. 2004

zánik členství: 13. 6. 2005

Na Čtvrtkách 1034, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

JUDr. Vladimír Koubek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2004 - Poslední vztah: 27. 2. 2006

vznik členství: 29. 7. 2003

zánik členství: 24. 1. 2006

vznik funkce: 29. 7. 2003

zánik funkce: 24. 1. 2006

Křesínská 1117, Hluboká nad Vltavou-Zámostí, Česká republika

Ing. Ondřej Vitha

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2004 - Poslední vztah: 2. 7. 2012

vznik členství: 1. 8. 2003

zánik členství: 25. 8. 2008

E. Beneše 2244/100, České Budějovice, Česká republika

Ing. Tomáš Kubín

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2004 - Poslední vztah: 10. 11. 2009

vznik členství: 29. 7. 2003

zánik členství: 16. 10. 2009

Pekárenská 5, České Budějovice, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2004 - Poslední vztah: 2. 7. 2012

vznik členství: 29. 7. 2003

zánik členství: 25. 8. 2008

České Budějovice, Roudné 167

Zdeněk Čadek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2004 - Poslední vztah: 3. 8. 2005

vznik členství: 29. 7. 2003

zánik členství: 13. 6. 2005

Suchovrbenské nám. 6, České Budějovice, Česká republika

Ing. Antonín Ješátko

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2001 - Poslední vztah: 11. 2. 2004

vznik členství: 20. 12. 2000

zánik členství: 29. 7. 2003

České Budějovice-Pohůrka, Jabloňová 32, 370 06, Česká republika

Ing. Zdeněk Blažek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2001 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 20. 12. 2000

České Budějovice, Staré Hodějovice 142, 370 08, Česká republika

Mgr. Stanislav Křída

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2001 - Poslední vztah: 11. 2. 2004

vznik členství: 20. 12. 2000

zánik členství: 29. 7. 2003

Hosínská 9, České Budějovice, 370 10, Česká republika

Ing. Karel Hudera

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2001 - Poslední vztah: 11. 2. 2004

vznik členství: 20. 12. 2000

zánik členství: 29. 7. 2003

Jírovcova 77, České Budějovice, 370 04, Česká republika

JUDr. Josef Průcha

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2001 - Poslední vztah: 11. 2. 2004

vznik členství: 20. 12. 2000

zánik členství: 29. 7. 2003

K Dolíčku 1, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Ing. Karel Matoušek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2001 - Poslední vztah: 11. 2. 2004

vznik členství: 20. 12. 2000

zánik členství: 29. 7. 2003

Vajgar 680/III, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Vladislav Kurz

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 1999 - Poslední vztah: 21. 6. 2013

zánik členství: 15. 4. 2013

S.K. Neumanna 12, České Budějovice, Česká republika

Ing. Jan Špika

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 1999 - Poslední vztah: 25. 10. 2006

K. Lavičky 18, České Budějovice, Česká republika

Ing. Petr Jánský

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 1999 - Poslední vztah: 11. 2. 2004

zánik členství: 29. 7. 2003

Pekárenská 44, České Budějovice, Česká republika

Doc. RNDr. Miroslav Tetter CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 1999 - Poslední vztah: 11. 2. 2004

zánik členství: 29. 7. 2003

Plzeňská 5, České Budějovice, Česká republika

JUDr. Stanislav Flaška

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 1999 - Poslední vztah: 27. 7. 2000

Strádova 37, České Budějovice, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

JUDr. Vladimír Koubek

jediný člen a předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2021

vznik členství: 10. 6. 2021

vznik funkce: 10. 6. 2021

Topolová 1313, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Martin Vozábal

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2017 - Poslední vztah: 1. 7. 2021

vznik členství: 4. 9. 2017

zánik členství: 10. 6. 2021

Kaštanová 1089, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Martin Vozábal

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 2015 - Poslední vztah: 12. 9. 2017

vznik členství: 25. 2. 2015

zánik členství: 31. 8. 2017

Kaštanová 1089, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Martin Vozábal

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 2015 - Poslední vztah: 12. 9. 2017

vznik členství: 25. 2. 2015

zánik členství: 31. 8. 2017

Kaštanová 1089, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Karel Poborský

předseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2013 - Poslední vztah: 2. 3. 2015

vznik členství: 10. 3. 2011

zánik členství: 25. 2. 2015

vznik funkce: 11. 3. 2011

zánik funkce: 25. 2. 2015

Pařížská 203/19, Praha 1, 110 00, Česká republika

Karel Poborský

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2012 - Poslední vztah: 21. 6. 2013

vznik členství: 10. 3. 2011

vznik funkce: 11. 3. 2011

Na Čtvrtkách 1034, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Daniela Marková

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2012 - Poslední vztah: 2. 3. 2015

vznik členství: 10. 3. 2011

zánik členství: 25. 2. 2015

Hlubocká 611, Borovany, 373 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  INSPIRO a.s.

  V. Talicha 1807/14, České Budějovice, 370 05

Mgr. Jiří Kotrba

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2008 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 21. 1. 2008

zánik členství: 19. 5. 2013

Masarykova 978, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Pavel Matoušek

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 7. 2. 2008

vznik členství: 24. 7. 2007

zánik členství: 21. 1. 2008

Dr. E.Beneše 594, Česká Třebová - Parník, 560 02, Česká republika

Ing. Daniela Marková

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2006 - Poslední vztah: 2. 7. 2012

vznik členství: 24. 1. 2006

zánik členství: 10. 3. 2011

Hlubocká 611, Borovany, 373 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  INSPIRO a.s.

  V. Talicha 1807/14, České Budějovice, 370 05

Karel Poborský

předseda představenstva

První vztah: 27. 2. 2006 - Poslední vztah: 2. 7. 2012

vznik členství: 24. 1. 2006

zánik členství: 10. 3. 2011

vznik funkce: 24. 1. 2006

zánik funkce: 10. 3. 2011

Na Čtvrtkách 1034, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Zdeněk Kořínek

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2005 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

zánik členství: 24. 7. 2007

Dubné 103, 373 84, Česká republika

Ing. Božena Stachová

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2005 - Poslední vztah: 3. 8. 2005

zánik členství: 13. 6. 2005

České Budějovice, Zavadilka 2505, PSČ 370 05

Ing. Lubomír Skála

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2004 - Poslední vztah: 25. 6. 2005

vznik členství: 29. 7. 2003

zánik členství: 18. 2. 2005

U Francouzů 1131, Třeboň, Česká republika

Mgr. Radomil Procházka

předseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2004 - Poslední vztah: 27. 2. 2006

vznik členství: 29. 7. 2003

zánik členství: 24. 1. 2006

vznik funkce: 29. 7. 2003

zánik funkce: 24. 1. 2006

Nová Ves u Českých Budějovic, Hůrka 34

Ing. Miloslav Varady

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2004 - Poslední vztah: 25. 6. 2005

vznik členství: 29. 7. 2003

zánik členství: 18. 2. 2005

Prachatická 23, České Budějovice, Česká republika

Jiří Stiegler

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 10. 2001 - Poslední vztah: 11. 2. 2004

vznik členství: 13. 6. 2001

zánik členství: 29. 7. 2003

vznik funkce: 14. 6. 2001

zánik funkce: 29. 7. 2003

1. máje 1142, Strakonice, Česká republika

Jiří Stiegler

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 9. 2001 - Poslední vztah: 12. 10. 2001

vznik členství: 13. 6. 2001

vznik funkce: 14. 6. 2001

1. máje 1142, Strakonice, Česká republika

Miroslav Leroch

člen představenstva

První vztah: 27. 9. 2001 - Poslední vztah: 11. 2. 2004

vznik členství: 13. 6. 2001

zánik členství: 29. 7. 2003

Pekárenská 13, České Budějovice, Česká republika

Ing. Miloslav Varady

předseda představenstva

První vztah: 27. 9. 2001 - Poslední vztah: 11. 2. 2004

zánik členství: 29. 7. 2003

zánik funkce: 29. 7. 2003

- člen představenstva od 20.1.1999 - místopředseda představenstva od 14.6.1999 - předseda představenstva od 14.6.2001 do 11. 2. 2004 od 27. 9. 2001

Prachatická 23, České Budějovice, Česká republika

Ing. Lubomír Skála

předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2000 - Poslední vztah: 27. 9. 2001

U Francouzů 1131, Třeboň II., Česká republika

JUDr. Stanislav Flaška

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2000 - Poslední vztah: 27. 9. 2001

Strádova 37, České Budějovice, Česká republika

Zdeněk Čadek

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2000 - Poslední vztah: 27. 9. 2001

Suchovrbenské nám. 6, České Budějovice, Česká republika

Ing. Miloslav Varady

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 1. 1999 - Poslední vztah: 27. 9. 2001

Prachatická 23, České Budějovice, Česká republika

Zdeněk Procházka

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 1999 - Poslední vztah: 27. 7. 2000

Nám. Přemysla Otakara II č. 12, České Budějovice, Česká republika

Miroslav Leroch

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 1999 - Poslední vztah: 27. 7. 2000

Pekárenská 13, České Budějovice, Česká republika

Zdeněk Čadek

předseda představenstva

První vztah: 20. 1. 1999 - Poslední vztah: 27. 7. 2000

Suchovrbenské nám. 6, České Budějovice, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva k firmě společnosti připojí svůj podpis.

od 27. 3. 2015

Jménem společnosti jedná každý z členů představenstva samostatně. K právním úkonům, kterými se zcizují nebo zatěžují nemovitosti, je zapotřebí podpisu dvou členů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj p odpis člen představenstva.

do 27. 3. 2015 od 27. 2. 2006

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám v celém rozsahu představvenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisují předseda a místopředseda představenstva každý samostatně nebo dva členové představenstva společně, a to tak, že k natištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 27. 2. 2006 od 20. 1. 1999

Další vztahy firmy SK Dynamo České Budějovice, a. s.

Historické vztahy

Emil Kristek

První vztah: 11. 2. 2004 - Poslední vztah: 27. 2. 2006

Milady Horákové 1395/16, České Budějovice 2, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 1. 1999

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 28. 4. 2014
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 12. 2003
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 1. 1999
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 20. 1. 1999
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).