Hlavní navigace

SOLO MATCHES & FLAMES, a.s.

Firma SOLO MATCHES & FLAMES, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7345, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 18 560 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25209795

Sídlo:

Cejl 494/25, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1997

DIČ:

CZ25209795

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
35130 Rozvod elektřiny
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
43120 Příprava staveniště
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46490 Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost
49410 Silniční nákladní doprava
55 Ubytování
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63910 Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
73110 Činnosti reklamních agentur
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
79110 Činnosti cestovních agentur
82110 Univerzální administrativní činnosti
855 Ostatní vzdělávání
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7345, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

SOLO MATCHES & FLAMES, a.s. od 10. 5. 2011

Obchodní firma

SOLO SIRKÁRNA, a.s. do 10. 5. 2011 od 1. 5. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1997

adresa

Cejl 494/25
Brno 60200 od 4. 6. 2015

adresa

Nádražní 166
Sušice II 34201 do 4. 6. 2015 od 10. 5. 2011

adresa

Nádražní 166/II
Sušice 34253 do 10. 5. 2011 od 1. 5. 1997

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 12. 9. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 10. 5. 2011

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně do 12. 9. 2014 od 10. 5. 2011

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 19. 12. 2006

rozvod elektřiny od 5. 6. 2000

vedení účetnictví do 19. 12. 2006 od 11. 4. 2000

ubytování v podnikové ubytovně do 10. 5. 2011 od 11. 4. 2000

silniční motorová doprava nákladní do 10. 5. 2011 od 11. 4. 2000

pomocné výkopové a zemní práce do 10. 5. 2011 od 11. 4. 2000

pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb do 10. 5. 2011 od 11. 4. 2000

zprostředkování obchodu a služeb v režimu živnosti volné do 10. 5. 2011 od 11. 4. 2000

poskytování software do 10. 5. 2011 od 11. 4. 2000

nákup a prodej nemovitostí do 10. 5. 2011 od 11. 4. 2000

vedení personální a mzdové agendy do 10. 5. 2011 od 11. 4. 2000

manažerská činnost v režimu živnosti volné do 10. 5. 2011 od 11. 4. 2000

informační servis v režimu živnosti volné do 10. 5. 2011 od 11. 4. 2000

výroba tepla do 12. 9. 2014 od 1. 11. 1999

rozvod tepla do 12. 9. 2014 od 1. 11. 1999

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 12. 9. 2014 od 4. 5. 1998

výroba zápalek do 10. 5. 2011 od 1. 5. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné do 10. 5. 2011 od 1. 5. 1997

Ostatní skutečnosti

V důsledku přeměny - rozdělení společnosti SOLO MATCHES & FLAMES, a.s., odštěpením části jejího jmění vznikla společnost N166, a.s., se sídlem: Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno. od 4. 6. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 12. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 4. 6. 2015 od 12. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 4. 6. 2015 od 12. 9. 2014

Společnost SOLO SIRKÁRNA, a.s., IČ 252 09 795, se sídlem Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53, jako prodávající na straně jedné a společnost SOLODOOR a.s., IČ 252 09 779, se sídlem Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53, jako kupující na straně druhé, spolu d ne 25.6.2010 uzavřely Smlouvu o prodeji části podniku, na jejímž základě společnost SOLO SIRKÁRNA, a.s. prodala společnosti SOLODOOR a.s. část svého podniku označovanou jako "Divize energetiky", a to s účinností k 1.7.2010. od 16. 7. 2010

Rozhodnutí valné hromady společnosti z 22.6.2001 o záměru zvýšit základní kapitál: a) Základní kapitál obchodní společnosti SOLO SIRKÁRNA, a.s. se zvyšuje z částky 43.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet tři miliony korun českých), o částku 27.000.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých), na celkovou částku ve výši 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých). b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) se nepřipouští, c) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové nominální hodnotě 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na majitele, vydány v zaknihované podobě, v počtu 27.000 kusů, d) Jmenovitá hodnota jedné akcie bude shodná s jejím emisním kursem a bude činit 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) e) Vzhledem ke skutečnosti, že všichni stávající akcionáři se před přijetím tohoto rozhodnutí platně vzdali přednostního práva k úpisu nových akcií v celém rozsahu, bude úpis akcií nabídnut určitému akcionáři, majícímu pohledávku za obchodní společností SOLO SIRKÁRNA, a.s., což bude v konečném důsledku znamenat oddlužení společnosti za účelem posílení finanční situace společnosti, neboť společnost nedisponuje prostředky k úhradě pohledávky, f) Tímto určitým zájemcem je osoba, která se prokáže jako oprávněná osoba - věřitel - obchodní společnosti SOLO SIRKÁRNA, a.s. z pohledávky, která vznikla obchodní společnosti SOLO SUŠICE, a.s. vůči obchodní společnosti SOLO SIRKÁRNA, a.s. jako dlužníkovi, z titulu neuhrazení části kupní ceny ze smlouvy o prodeji podniku, uzavřené mezi těmito subjekty dne 1.7.1997. Tato pohledávka je dle "Osvědčení auditora" ze dne 21.6.2001 evidovaná v účetnictví této společnosti a nebyla ke dni rozhodnutí valné hromady v rozsahu 28.306.200,56 Kč (slovy: dvacet osm milionů třista šest tisíc dvě sta 56/100 korun českých) uhrazena. Pokud nebude úpis nových akcií proveden přímo stávajícím věřitelem ze shora popsané pohledávky, tedy obchodní společností MATCHES, a.s., za prokázání skutečnosti, že určitý zájemce je věřitelem ze shora popsané pohledávky se považuje předložení platné a účinné smlouvy o postoupení pohledávky, spolu s potvrzením představenstva společnosti SOLO SIRKÁRNA, a.s. o tom, že mu bylo postoupení pohledávky oznámeno ve smyslu ustanovení § 526 odst. 1 občanského zákoníku. Nepředložení tohoto písemného potvrzení představenstva společnosti SOLO SIRKÁRNA, a.s. při úpisu akcií má pro postupníka (jako věřitele z postoupené pohledávky) důsledky uvedené v § 526 odst. 1 občanského zákoníku. g) Lhůta pro úpis nové emise akcií začne běžet ode dne právní moci usnesení, kterým bylo rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál zapsáno do Obchodního rejstříku a její délka se stanovuje na 60 dnů. Místo pro úpis akcií, tedy uzavření smlouvy o úpisu, je sídlo společnosti, tedy sekretariát společnosti na adrese Sušice, Nádražní 166/II, v pracovní dny od 8.00 hod do 15.00 hod. Počátek běhu lhůty bude určitému zájemci oznámen tak, že společnost zašle určitému zájemci, tedy na adresu obchodní společnosti MATCHES, a.s. nebo na adresu uvedenou v oznámení postupitele o postoupení pohledávky, oznámení o počátku běhu této lhůty, h) Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tj. za emisní kurs ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), i) Obchodní společnost SOLO SIRKÁRNA, a.s. je povinna návrh smlouvy o upsání akcií doručit předem určenému zájemci, tedy obchodní společnosti MATCHES, a.s. nebo určitému zájemci označeného jako postupník v oznámení postupitele o postoupení pohledávky na adresu tam uvedenou, ve lhůtě do 10 dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude současně určitému zájemci k dispozici v sídle společnosti ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni. j) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: ve lhůtě do dvou týdnů od podpisu smlouvy o upsání akcií podepíše určitý zájemce a společnost smlouvu o započtení. Představenstvo společnosti zašle písemný návrh smlouvy o započtení určitému zájemci, který upsal akcie podpisem smlouvy o úpisu akcií. Současně bude písemný návrh dohody o započtení dán k dispozici určitému zájemci v sídle společnosti ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni. do 20. 5. 2002 od 21. 1. 2002

1) Jediný akcionář Solo Sušice, a.s., se sídlem Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53, IČ 45359156 v působnosti valné hromady podle § 190 obch. zák. dne 11.6.1998 rozhodl v souladu s § 203 obch. zák. o záměru zvýšit základní jmění společnosti SOLO SIRKÁRNA, a.s. upisováním nových akcií takto: a) základní jmění společnosti 1.000.000,- Kč se zvyšuje o částku 42.000.000,- KČ (slovy čtyřicetdvamilionů korun českých) na částku 43.000.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští, b) upisování bude 42.000 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na majitele, vydaných v zaknihované podobě, c) přednostní právo, v souladu s § 204a odst. 2, může jediný akcionář vykonat v pracovní době v sídle společnosti SOLO SIRKÁRNA, a.s. se sídlem Sušice, Nádražní 166/II., ve lhůtě 14 dnů počínající běžet dnem následujícím po dni právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu vydaného podle § 203 odst. 4 obch. zák. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze, s využitím přednostního práva, upsat 2.200 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na majitele vydaných v zaknihované podobě emisním kurzem 1,3. Rozhodný den je určen § 204a odst. 4 obch. zák. Celkově lze s přednostním právem upsat 22.000 ks akcií emisním kurzem 1,3. Emisní ážio činí 6.600.000,- Kč, d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny upsány jediným akcionářem v souladu s § 205 obch. zák., e) upisování akcií bez využití přednostního práva bude probíhat v pracovní době v sídle společnosti SOLO SIRKÁRNA, a.s. se sídlem Sušice, Nádražní 166/II ve lhůtě 14 dnů počínající běžet dnem následujícím po dni právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu vydaného podle § 203 odst. 4 obch. zák. Emisní kurz je tvořen rozdílem hodnoty nepeněžitého vkladu, získaného nižším údajem ze dvou znaleckých posudků, a částky započítané na zvýšení základního jmění společnosti a činí 1,1983. Celkově lze bez využití přednostního práva upsat 20.000 ks akcií. Emisní ážio činí 3.967.000,- Kč, f) emisní kurz akcií upsaných na základě přednostního práva bude splacen peněžitým vkladem jediným akcionářem v plné výši 28.600.000,- Kč na účet společnosti č. 9869750247/0100 vedený u Komerční banky, a.s. v Sušici bezprostředně po provedení úpisu nových akcií, v souladu s § 205 obchodního zákoníku, nejdéle však do podání návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurz akcií upsaných bez využití přednostního práva bude jediným akcionářem splacen nepeněžitým vkladem ve výši 23.967.000,- Kč v sídle společnosti SOLO SIRKÁRNA, a.s. se sídlem Sušice, Nádražní 166/II bezprostředně po provedení úpisu nových akcií, v souladu s § 205 obch. zák., nejdéle však do podání návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, způsobem uvedeným v § 204 a § 60 odst. 1 obch. zák., předáním písemného prohlášení spolu s předáním nemovitostí, g) akcie nového druhu nebudou vydány, h) akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány a splaceny nepeněžitými vklady oceněnými, v souladu s § 59 odst. 3 obch. zák., dvěma znaleckými posudky znalců: Františka Poláka, bytem Vídeňská ulice 9, 339 01 Klatovy IV. ze dne 13.01.1998 č. znalecké doložky pod poř. č. 554/3/98 znaleckého deníku a Václava Řeřichy, bytem Tajanov č. 42, 330 01 Klatovy ze dne 13.01.1998 č. znalecké doložky pod poř. č. 3694 znaleckého deníku. Jedná se o nemovitosti, popsané ve výše uvedených znaleckých posudcích, tj. hlavní stavby, vedlejší stavby, stavební pozemky - ostatní plochy. Nemovitosti jsou uvedeny na listu vlastnickém č. 61 vlastníka Solo Sušice a.s. vedeném Katastrálním úřadem v Klatovech pro obec 096 Sušice a katastrální území Sušice nad Otavou, oddělené Geometrickým plánem pro rozdělení areálu Solo Sušice a.s. a doměření staveb zpracovatele SORS s.r.o. Sušice č. zak. 1297 - 260/97 ze dne 10.11.1997 včetně výkazu výměr, podle katastru nemovitostí, s přiřazenými novými parcelními čísly takto: - p.č. 509/6 o výměře 10780 m2 - zastavěná plocha, průmyslový objekt s objekty hlavní stavby č. 16 výměníková stanice pro město, č. 18 mlýn na sklo, ga., č. 19 sklad surovin, č. 20 sklad zápalek, č. 21 pomocné provozy (panské), č. 22 údržba (švédské), č. 23 budova sirkárny - stará č., č. 23 Nová sirkárna a objektem vedlejší stavby č. 17 garáž buldozeru, - p.č. 509/7 o výměře 6320 m2 - zastavěná plocha, průmyslový objekt s objekty hlavní stavby č. 34 stará kotelna, č. 33 stará krabičkárna, č. 35 nová krabičkárna, č. 36 lupárna a objekty vedlejší stavby č. 82 sekačka u sirkárny a č. 32 komín u staré kotelny v. 53 m, - p.č. 509/8 o výměře 1154 m2 - zastavěná plocha, průmyslový objekt s objektem hlavní stavby č. 39 bednárna a objektem vedlejší stavby č. 39a soc. zařízení u bednárny, - p.č. 509/9 o výměře 781 m2 - zastavěná plocha, průmyslový objekt, - p.č. 2251/1 o výměře 2076 m2 - ostatní plocha manipulační plocha, - p.č. 2096/11 o výměře 4953 m2 - ostatní plocha manipulační plocha. Nepeněžité vklady byly v souladu s § 59 odst. 3 obch. zák. znalci oceněny tržní cenou takto: - František Polák - 23.967.000,- Kč, - Václav Řeřicha - 24.239.170,- Kč, přičemž nepeněžitý vklad se oceňuje částkou 23.967.000,- Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií splácených tímto vkladem. ch) emisní ážio ve výši 10.567.000,- Kč bude převedeno do kapitálového fondu společnosti. do 14. 12. 1998 od 8. 7. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 18 560 000 Kč

od 4. 6. 2015

Základní kapitál

vklad 70 000 000 Kč

do 4. 6. 2015 od 20. 5. 2002

Základní kapitál

vklad 43 000 000 Kč

do 20. 5. 2002 od 14. 12. 1998

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 14. 12. 1998 od 1. 5. 1997
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 160 000 Kč, počet: 116 od 4. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 140 do 4. 6. 2015 od 14. 12. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 500 000 Kč, počet: 140 do 14. 12. 2010 od 10. 4. 2003
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 70 000 do 10. 4. 2003 od 20. 5. 2002
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 43 000 do 20. 5. 2002 od 14. 12. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 14. 12. 1998 od 1. 5. 1997

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Stanislav Bojanovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2019

vznik členství: 22. 4. 2011

vznik funkce: 22. 4. 2011

Palackého 304, Sušice, 342 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Stanislav Bojanovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2014 - Poslední vztah: 30. 3. 2019

vznik členství: 22. 4. 2011

vznik funkce: 22. 4. 2011

Sirkařská 976, Sušice, 342 01, Česká republika

Doc.Ing. Jiří Kalášek CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2011 - Poslední vztah: 12. 9. 2014

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 6. 6. 2014

Osikova 123/9, Brno, 637 00, Česká republika

Ing. Stanislav Bojanovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 5. 2011 - Poslední vztah: 12. 9. 2014

vznik členství: 22. 4. 2011

vznik funkce: 22. 4. 2011

Sirkařská 976, Sušice II, 342 01, Česká republika

Jekatěrina Davidová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2011 - Poslední vztah: 10. 5. 2011

vznik členství: 9. 9. 2009

zánik členství: 26. 2. 2011

Sosnová 279/7, Brno, 637 00, Česká republika

Zuzana Miková

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2011 - Poslední vztah: 12. 9. 2014

vznik členství: 8. 2. 2011

zánik členství: 6. 6. 2014

Krátká 9/4, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Duda

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2009 - Poslední vztah: 9. 3. 2011

vznik členství: 25. 11. 2009

zánik členství: 31. 12. 2010

Scheinostova 969, Sušice II, 342 01, Česká republika

Jekatěrina Volochina

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2009 - Poslední vztah: 9. 3. 2011

vznik členství: 9. 9. 2009

Lidická 23b, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Jaromír David CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2008 - Poslední vztah: 30. 9. 2009

vznik členství: 1. 4. 2008

vznik funkce: 1. 4. 2008

V luzích 765/1, Brno, 637 00, Česká republika

Martina Kortusová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2008 - Poslední vztah: 28. 4. 2009

vznik členství: 16. 1. 2008

zánik členství: 6. 3. 2009

Otavská 918, Sušice II, 342 01, Česká republika

Doc. Ing. Jiří Kalášek CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 10. 5. 2011

vznik členství: 12. 5. 2006

zánik členství: 22. 4. 2011

Osikova 123/9, Brno, 637 00, Česká republika

Marek Kolíbal

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 11. 7. 2008

vznik členství: 29. 5. 2006

zánik členství: 1. 4. 2008

vznik funkce: 29. 5. 2006

zánik funkce: 1. 4. 2008

Veveří 61, Brno, 602 00, Česká republika

Marek Kolíbal

předseda

První vztah: 10. 4. 2003 - Poslední vztah: 19. 12. 2006

zánik členství: 1. 12. 2005

zánik funkce: 1. 12. 2005

Veveří 61, Brno, 602 00, Česká republika

Doc.Ing. Jiří Kalášek CSc.

člen

První vztah: 10. 4. 2003 - Poslední vztah: 19. 12. 2006

zánik členství: 1. 12. 2005

Osikova 9, Brno, 637 00, Česká republika

Helena Šilhánková

člen

První vztah: 10. 4. 2003 - Poslední vztah: 29. 1. 2008

vznik členství: 15. 1. 2003

zánik členství: 15. 1. 2008

Nádražní 442/II, Sušice, 342 01, Česká republika

Jiří Duda

člen

První vztah: 21. 1. 2002 - Poslední vztah: 10. 4. 2003

vznik funkce: 1. 5. 1997

zánik funkce: 1. 5. 2002

Scheinostova 969, Sušice, 342 01, Česká republika

Marek Kolíbal

předseda

První vztah: 16. 2. 2001 - Poslední vztah: 10. 4. 2003

r.č. 701218/3818 do 10. 4. 2003 od 16. 2. 2001

Veveří 61, Brno, 602 00, Česká republika

Doc.Ing. Jiří Kalášek CSc.

člen

První vztah: 16. 2. 2001 - Poslední vztah: 10. 4. 2003

Osikova 9, Brno, 637 00, Česká republika

Ing. Jiří Pavlík

člen

První vztah: 4. 5. 1998 - Poslední vztah: 16. 2. 2001

Školní 4, Oslavany, 664 12, Česká republika

Martin David

předseda

První vztah: 4. 5. 1998 - Poslední vztah: 16. 2. 2001

Dubová 645/21, Brno, 637 00, Česká republika

Ing. Přemek Hlavnička

člen

První vztah: 1. 5. 1997 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Štichova 28, Praha 4 - Háje, 140 00, Česká republika

Jiří Duda

člen

První vztah: 1. 5. 1997 - Poslední vztah: 21. 1. 2002

ul. 5. května 757, Sušice, 342 01, Česká republika

Ing. František Párecký

předseda

První vztah: 1. 5. 1997 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Nádražní 357, Sušice, 342 01, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Jaromír David CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2014

vznik členství: 22. 4. 2011

vznik funkce: 22. 4. 2011

V luzích 765/1, Brno, 637 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Martin David

předseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2014

vznik členství: 22. 4. 2011

vznik funkce: 22. 4. 2011

Sosnová 279/7, Brno, 637 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jaromír David CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2013 - Poslední vztah: 12. 9. 2014

vznik členství: 22. 4. 2011

vznik funkce: 22. 4. 2011

V luzích 765/1, Brno, 637 00, Česká republika

Pavel Helešic

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2012 - Poslední vztah: 12. 9. 2014

vznik členství: 21. 9. 2012

zánik členství: 6. 6. 2014

Krátká 199/8, Kostice, 691 52, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin David

předseda představenstva

První vztah: 10. 5. 2011 - Poslední vztah: 12. 9. 2014

vznik členství: 22. 4. 2011

vznik funkce: 22. 4. 2011

Sosnová 279/7, Brno, 637 00, Česká republika

Ing. Jaromír David CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 5. 2011 - Poslední vztah: 29. 11. 2013

vznik členství: 22. 4. 2011

vznik funkce: 22. 4. 2011

V luzích 765/1, Brno, 637 00, Česká republika

David Jelínek

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2011 - Poslední vztah: 13. 8. 2012

vznik členství: 22. 4. 2011

zánik členství: 30. 6. 2012

Banskobystrická 2072/180, Brno, 621 00, Česká republika

Martin David

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2010 - Poslední vztah: 10. 5. 2011

vznik členství: 29. 5. 2006

zánik členství: 22. 4. 2011

Sosnová 279/7, Brno, 637 00, Česká republika

Ing. Jaromír David CSc.

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2009 - Poslední vztah: 10. 5. 2011

vznik členství: 9. 9. 2009

zánik členství: 22. 4. 2011

V luzích 765/1, Brno, 637 00, Česká republika

Ing. Věroslav Puchinger

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2008 - Poslední vztah: 30. 9. 2009

vznik členství: 31. 3. 2008

zánik členství: 9. 9. 2009

Mírová 727/II, Sušice, 342 01, Česká republika

Ing. Stanislav Bojanovský

předseda představenstva

První vztah: 29. 1. 2008 - Poslední vztah: 10. 5. 2011

vznik členství: 29. 5. 2006

zánik členství: 22. 4. 2011

vznik funkce: 1. 1. 2008

zánik funkce: 22. 4. 2011

Sirkařská 976, Sušice II, 342 01, Česká republika

Martin David

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2008 - Poslední vztah: 14. 12. 2010

vznik členství: 29. 5. 2006

Absolonova 631/4, Brno, 624 00, Česká republika

Ing. Jaromír David CSc.

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 11. 7. 2008

vznik členství: 29. 5. 2006

zánik členství: 31. 3. 2008

V luzích 765/1, Brno, 637 00, Česká republika

Martin David

předseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 29. 1. 2008

vznik členství: 29. 5. 2006

vznik funkce: 29. 5. 2006

zánik funkce: 31. 12. 2007

Absolonova 631/4, Brno, 624 00, Česká republika

Ing. Stanislav Bojanovský

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 29. 1. 2008

vznik členství: 29. 5. 2006

Sirkařská 976, Sušice II, 342 01, Česká republika

Martin David

předseda

První vztah: 10. 4. 2003 - Poslední vztah: 19. 12. 2006

zánik členství: 1. 12. 2005

zánik funkce: 1. 12. 2005

Dubová 645/21, Brno, 637 00, Česká republika

Ing. Jaromír David

člen

První vztah: 21. 1. 2002 - Poslední vztah: 19. 12. 2006

vznik funkce: 22. 6. 2001

zánik funkce: 29. 5. 2006

V luzích 1, Brno, 637 00, Česká republika

Martin David

předseda

První vztah: 16. 2. 2001 - Poslední vztah: 10. 4. 2003

Dubová 645/21, Brno, 637 00, Česká republika

Ing. Stanislav Bojanovský

člen

První vztah: 16. 2. 2001 - Poslední vztah: 19. 12. 2006

zánik členství: 1. 12. 2005

Sirkařská 976/II, Sušice, 342 01, Česká republika

Pavel Henzl

předseda

První vztah: 22. 7. 1999 - Poslední vztah: 16. 2. 2001

Hlavní 120, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Stanislav Bojanovský

předseda představenstva

První vztah: 4. 5. 1998 - Poslední vztah: 22. 7. 1999

Sirkařská 976/II, Sušice, 342 01, Česká republika

Jiří Fišer

člen představenstva

První vztah: 4. 5. 1998 - Poslední vztah: 21. 1. 2002

zánik funkce: 22. 6. 2001

Nádražní 959/85, Šlapanice u Brna, 664 51, Česká republika

Ing. Jaromír Beneš

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1997 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Lísky 4, Brno, 624 00, Česká republika

Bohumil Wudy

předseda představenstva

První vztah: 1. 5. 1997 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Nádražní 647, Sušice, 342 01, Česká republika

Ing. Pavel Probst

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1997 - Poslední vztah: 16. 2. 2001

Pravdova 447, Sušice, 342 01, Česká republika

Společnost zastupuje ve všech věcech každý ze členů představenstva samostatně.

od 12. 9. 2014

Způsob jednání: Za společnost jednají společně vždy dva členové představenstva. Za společnost se podepisují tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva s uvedením jména a funkce.

do 12. 9. 2014 od 30. 7. 2004

Způsob jednání a podepisování: 1. Za společnost jedná představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně; 2. podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně vždy dva členové představenstva.

do 30. 7. 2004 od 1. 5. 1997

Další vztahy firmy SOLO MATCHES & FLAMES, a.s.

Solo Property Group a.s.

První vztah: 13. 2. 2019

Cejl 494/25, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

Další vztah k tomuto subjektu

 • Martin David

  člen správní rady

  Sosnová 279/7, Brno, 637 00, Česká republika

European Property Group, a.s.

První vztah: 4. 6. 2015 - Poslední vztah: 13. 2. 2019

Cejl 494/25, Brno, 602 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Martin David

  předseda představenstva

  Sosnová 279/7, Brno, 637 00, Česká republika

 • Ing. Jaromír David CSc.

  člen dozorčí rady

  V luzích 765/1, Brno, 637 00, Česká republika

ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s. &#34^v likvidaci&#34^

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 13. 11. 2008

Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s. &#34^v likvidaci&#34^

První vztah: 29. 6. 2004 - Poslední vztah: 19. 12. 2006

Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

Akcionáři

Solo Property Group s.r.o., IČ: 06619185

Cejl 494/25, Česká republika, Brno, 602 00

od 13. 2. 2019

European Property Group, a.s., IČ: 25702351

Cejl, Česká republika, Brno, 602 00

do 13. 2. 2019 od 4. 6. 2015

European Property Group, a.s., IČ: 26922452

Příkop, Česká republika, Brno, 602 00

do 10. 5. 2011 od 13. 11. 2008

ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ a.s., IČ: 26928949

Příkop, Česká republika, Brno, 602 00

do 13. 11. 2008 od 19. 12. 2006

ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, kom. spol., IČ: 26928949

Příkop, Česká republika, Brno, 602 00

do 19. 12. 2006 od 29. 6. 2004

Sušický holding a. s.

Příkop, Česká republika, Brno, 604 35

do 16. 2. 2001 od 1. 11. 1999

Solo Sušice a. s.

Nádražní, Česká republika, Sušice, 342 53

do 1. 11. 1999 od 4. 5. 1998

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 5. 1997

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 5. 1997

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).