Hlavní navigace

SOLODOOR a.s.

Firma SOLODOOR a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 622, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 115 500 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25209779

Sídlo:

Nádražní 166, Sušice Sušice II, 342 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1997

DIČ:

CZ25209779

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 200 - 249 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
16230 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
2512 Výroba kovových dveří a oken
257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
310 Výroba nábytku
43910 Pokrývačské práce
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
63910 Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
731 Reklamní činnosti
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82110 Univerzální administrativní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 622, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Dřevařská výroba Sušice, a.s. od 1. 5. 1997

Obchodní firma

SOLODOOR a.s. od 20. 7. 2005

Obchodní firma

SOLO DŘEVAŘSKÁ a.s. do 20. 7. 2005 od 30. 5. 2002

Obchodní firma

"SOLO DŘEVAŘSKÁ a.s." do 30. 5. 2002 od 20. 5. 2002

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1997

adresa

Nádražní 166
Sušice 34201 od 12. 2. 2015

adresa

Nádražní 166/II
Sušice 34253 do 16. 5. 2011 od 1. 5. 1997

Předmět podnikání

poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru od 19. 5. 2011

truhlářství, podlahářství od 30. 7. 2010

pokrývačství, tesařství od 30. 7. 2010

zámečnictví, nástrojářství od 30. 7. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 7. 2010

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 30. 7. 2010

truhlářství do 30. 7. 2010 od 1. 5. 1997

tesařství do 30. 7. 2010 od 1. 5. 1997

zámečnictví do 30. 7. 2010 od 1. 5. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné do 30. 7. 2010 od 1. 5. 1997

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 23. 5. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti SOLODOOR a. s. konaná dne 1.12.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním osmdesáti nových akcií takto: 1. Základní kapitál společnosti SOLODOOR a.s., se sídlem Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53, IČ 252 09 779, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 622, dále jen "společnost", se zvyšuje o částku 40.000.000,- Kč, sl ovy čtyřicet miliónů korun českých, z původní výše 75.500.000,- Kč, slovy sedmdesát pět miliónů pět set tisíc korun českých, na novou výši 115.500.000,- Kč, slovy jedno sto patnáct miliónů pět set tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhované ho zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Bude vydáno osmdesát (80) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z nich 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých, které nebudou kótované, dále také jen "nové akcie". 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je společnost European Property Group, a.s., IČ: 269 22 452, se sídlem Brno, Cejl 494/25, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 4 128, dále také jen "Určitý zájemce" nebo "společnost European Property Group, a.s.". 4. Lhůta pro upsání akcií Určitému zájemci činí čtrnáct (14) dní a počne běžet dnem zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu upisovací lhůty podle §203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude Ur čitému zájemci oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upsání akcií. Nové akcie společnosti budou Určitým zájemcem upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoní ku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi ním a společností v sídle Určitého zájemce v průběhu lhůty pro upsání akcií. 5. Emisní kurs všech nových akcií je roven součtu jejich jmenovitých hodnot a bude splacen započtením níže specifikovaných peněžitých pohledávek Určitého zájemce za společností proti peněžité pohledávce společnosti za Určitým zájemcem na splacení emisního kursu všech upsaných nových akcií. 6. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti za Určitým zájemcem na splacení emisního kursu všech upsaných nových akcií o jmenovité hodnotě každé ve výši 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých, proti níže specifikovaným pohledávkám Určitého zájemce za společností, v celkové výši 40.000.000,- Kč, slovy čtyřicet miliónů korun českých, vzniklých: - z Licenční smlouvy o ochranných známkách uzavřené mezi společností SOLODOOR a. s. jako nabyvatelem a právním předchůdcem Určitého zájemce, tj. společností OSICO ENTERPRISES CZ s. r. o., IČ 274 35 849, jako poskytovatelem dne 30. 5. 2006, ve znění dodatk u č. 1 ze dne 26. 9. 2006, ze které vznikla společnosti SOLODOOR a. s. povinnost uhradit Určitému zájemci úplatu za užívání ochranných známek a práv za rok 2007 a rok 2008 ve výši určené znaleckými posudky č. 11-283/2007 a č. 11-002/2009, oba vyhotovené z naleckým ústavem KOPPREA - znalecký ústav, spol. s r.o., IČ 45808830, tj. v celkové výši 12.751.942,42 Kč, slovy dvanáct milionů sedm set padesát jeden tisíc devět set čtyřicet dva a 42/100 korun českých, přičemž část této pohledávky ve výši 4.012.867,07 Kč, slovy čtyři miliony dvanáct tisíc osm set šedesát sedm a 7/100 korun českých, již zanikla a část této pohledávky ve výši 8.739.075,35 Kč, slovy osm milionů sedm set třicet devět tisíc sedmdesát pět a 35/100 korun českých, dosud trvá; - ze Smlouvy o podílu na zvýšení výtěžnosti podnikatelské činnosti nabyvatele používáním ochranných známek uzavřené mezi společností SOLODOOR a. s. jako nabyvatelem a právním předchůdcem Určitého zájemce, tj. společností OSICO ENTERPRISES CZ s. r. o., IČ 274 35 849, jako poskytovatelem dne 30. 5. 2006, ze které vznikla společnosti SOLODOOR a.s. povinnost uhradit Určitému zájemci úplatu za zvýšení výtěžnosti podnikatelské činnosti nabyvatele používáním ochranných známek za rok 2007 a rok 2008 ve výši určen é znaleckými posudky č. 11-283/2007 a č. 11-002/2009, oba vyhotovené znaleckým ústavem KOPPREA - znalecký ústav spol. s r.o., IČ 45808830, tj. v celkové výši 35.739.525,85 Kč, slovy třicet pět milionů sedm set třicet devět tisíc pět set dvacet pět a 85/1 00 korun českých, přičemž část této pohledávky ve výši 12.038.601,20 Kč, slovy dvanáct milionů třicet osm tisíc šest set jedna a 20/100 korun českých, již zanikla a část této pohledávky ve výši 23.700.924,65 Kč, slovy dvacet tři milionů sedm set tisíc dev ět set dvacet čtyři a 65/100 korun českých, dosud trvá; - z Kupní smlouvy uzavřené mezi společností SOLODOOR a. s. jako kupujícím a Určitým zájemcem jako prodávajícím dne 28. 7. 2009, ze které vznikla společnosti SOLODOOR a. s. povinnost zaplatit Určitému zájemci kupní cenu za soubor movitých věcí - dopravní p rostředky a technická zařízení v celkové výši 1 124 420,- Kč, slovy jeden milión jedno sto dvacet čtyři tisíc čtyři sta dvacet korun českých, přičemž tato pohledávka dosud nebyla uhrazena, a to ani částečně; - z Kupní smlouvy uzavřené mezi společností SOLODOOR a. s. jako kupujícím a společností TOSTEPTAN a. s., IČ: 282 72 315, se sídlem Brno, Rybnická 132/126, PSČ 634 00, jako prodávajícím dne 29. 7. 2009 a z Kupní smlouvy uzavřené mezi společností SOLODOOR a . s. jako kupujícím a společností TOSTEPTAN a. s. jako prodávajícím dne 20. 8. 2009, ze kterých vznikla společnosti SOLODOOR a. s. povinnost zaplatit společnosti TOSTEPTAN a. s. kupní cenu za soubor movitých věcí a hmotného investičního majetku v celkové výši 9 636 739,- Kč, slovy devět miliónů šest set třicet šest tisíc sedm set třicet devět korun českých, přičemž část této pohledávky ve výši 3.200.000,- Kč, slovy tři milióny dvě stě tisíc korun českých, již zanikla a část této pohledávky ve výši 6.436.7 39,- Kč, slovy šest miliónů čtyři sta třicet šest tisíc sedm set třicet devět korun českých, dosud trvá, přičemž tato pohledávka společnosti TOSTEPTAN a. s. za společností SOLODOOR a. s. ve výši 6.436.739,- Kč, slovy šest miliónů čtyři sta třicet šest tis íc sedm set třicet devět korun českých, byla dne 1. 9. 2009 postoupena podle článku II. odst. (5) Dohody o způsobu úhrady závazku uzavřené mezi společností TOSTEPTAN a.s. jako postupitelem a Určitým zájemcem jako postupníkem na Určitého zájemce. 7. Představenstvo společnosti předloží při uzavření smlouvy o upsání akcií Určitému zájemci návrh smlouvy o započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kursu všech upsaných nových akcií. Určitý zájemce uzavře se společností smlou vu o započtení do 7 dnů ode dne upsání nových akcií. Smlouva o započtení musí být v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Valná hromada schvaluje vydání osmdesáti (80) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých, Určitému zájemci, a to za peněžitý vklad splacený započtením pohledávek ve výši 40.000.000,- Kč. do 27. 1. 2010 od 8. 12. 2009

Mimořádná valná hromada společnosti SOLO DŘEVAŘSKÁ a. s. rozhodla na svém jednání 8. 12. 2004 v souladu s ust. § 203 obchod. zákoníku o záměru zvýšit základní kapitál společnosti upisováním nových akcií takto: Základní kapitál obchodní společnosti SOLO DŘEVAŘSKÁ a. s. se zvyšuje o částku 13.000.000,- Kč, slovy třináct milionů korun českých, upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie budou upsány nepeněžitými vklady (bez využití přednostního práva dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku) - nemovitostmi obchodní společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, kom. spol., IČ 26928949, se sídlem Brno, Příkop 8, čp. 834, PSČ 602 00, zapsanými u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Sušice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Sušice nad Otavou na LV č. 5401. Jedná se o budovu bez čp/če v obci Sušice, k.ú. Sušice nad Otavou na stavební parcele č. 509/16 se součástmi a příslušenstvím a pozemek v k.ú. Sušice nad Otavou, a to stavební parcelu č. 509/16 o výměře 3691 m2. Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 2328-157/04 znalce Karla Kopače ze dne 21. 9. 2004 částkou 13.346.81 0,- Kč. Za shora uvedené nepeněžité vklady bude upisovateli, a to společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, kom. spol., vydáno 26 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč v listinné podobě. Emisní kurs těchto akcií bude roven výši jejich jmenovité hodnoty, rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu dle shora uvedeného znaleckého posudku a jmenovitou hodnotou akcií je emisní ážio, které činí 346.810,- Kč. Nepeněžité vklady budou splaceny předáním písemného prohlášení vkladatele dle ustanovení § 60, odst. 1 obchodního zákoníku, v platném znění, a předmětných nemovitostí, tedy budovy bez čp/če v obci Sušice, k.ú. Sušice nad Otavou na stavební parcele č. 509/16 se součástmi a příslušenstvím a pozemku v k.ú. Sušice nad Otavou, a to stavební parcely č. 509/16 o výměře 3691 m2, společnosti v jejím sídle, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však d o šedesáti dnů poté, kdy usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. do 10. 2. 2005 od 13. 1. 2005

Mimořádná valná hromada společnosti SOLO DŘEVAŘSKÁ a.s. rozhodla na svém jednání dne 30.10.2002 v souladu s ust. § 203 obchod. zákoníku o záměru zvýšit základní kapitál společnosti upisováním nových akcií takto: - základní kapitál obchodní společnosti SOLO DŘEVAŘSKÁ a.s. bude zvýšen o částku Kč 11.000.000,-, upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie budou upsány nepeněžitými vlady (bez využití přednostního práva dle ust. - 204a obchodního zák.) - nemovitostmi obchodní společnosti SOLO a.s., IČ 45 35 91 56, se sídlem Brno, Příkop 6, PSČ 604 35, zapsanými na LV č. 61 vedeném pro k.ú. Sušice nad Otavou, obec Sušice, okres Klatovy, a to halou postavenou na pozemku st. p.č. 509/17, pozemkem st. p.č. 509/17 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5.602 m2, pozemkem st. p.č. 509/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5.223 m2 a částmi pozemku p.č. 2096/13 - ostatní plocha označenými geometrickým plánem pro rozdělení pozemku vypracovaným dne 29.1.2002 obchodní společností SORS s.r.o., se sídlem Sušice, Na Hrázi 270/II, pod č. 1672-10/2002 jako pozemek p.č. 2096/28 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 974 m2 a pozemek p.č. 2096/29 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 335 m2 s tím, že nemovistosti byly oceněny posudkem znalce, pana Karla Kopače, bytem Sušice II, Volšovská čp. 861, jmenovaného soudem na částku 11.333.850,- Kč, dle vypracovaného znaleckého posudku č. 1923-185/02, - za shora uvedené nepeněžité vklady bude upisovateli, společnosti SOLO a.s., vydáno 22 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč v listinné podobě, emisní kurs těchto akcií bude roven výši jejich jmenovité hodnoty, rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vladu dle znaleckého posudku a jmenovitou hodnotou akcií je emisní ážio, které činí Kč 333.850,-, - obchodní společnost SOLO a.s. je povinna upsat akcie, nejpozději do 30-ti dnů poté, kdy usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci v sídle společnosti SOLO DŘEVAŘSKÁ a.s., se sídlem v Sušici, Nádražní 166/II, - nepeněžité vklady budou splaceny předáním písemného prohlášení vkladatele dle ust. § 60 odst. 1 obch. zákoníku, v platném znění, a předmětných nemovitostí, tj. haly postavené na pozemku st. p.č. 509/17, pozemku st. p.č. 509/17, pozemku st. p.č. 509/3, pozemku p.č. 2096/28 a pozemku p.č. 2096/29 vše v k.ú. Sušice nad Otavou, obec Sušice, okres Klatovy, společnosti v jejím sídle, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 60-ti dnů poté, kdy usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. do 20. 6. 2003 od 4. 4. 2003

1) Jediný akcionář Solo Sušice a.s., se sídlem Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53, IČ 45359156 v působnosti valné hromady podle § 190 obch. zák. dne 11.6.1998 rozhodl v souladu s § 203 och. zák. o záměru zvýšit základní jmění společnosti Dřevařská výroba Sušice, a.s. upisováním nových akcií takto: a) základní jmění společnosti 1.000.000,- Kč se zvyšuje o částku 50.500.000,- Kč (slovy padesátmilionůpetsettisíc korun českých) na částku 51.500.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští, b) upisováno bude 50.500 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na majitele, vydaných v zaknihované podobě, c) přednostní právo, v souladu s § 204a odst. 2, může jediný akcionář vykonat v pracovní době v sídle společnosti Dřevařská výroba Sušice, a.s., se sídlem Sušice, Nádražní 166/II., ve lhůtě 14 dnů počínající běžet dnem následujícím po dni právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu vydaného podle § 203 odst. 4 obch. zák. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze, s využitím přednostního práva, upsat 2.020 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- kč znějících na majitele vydaných v zaknihované podobě emisním kurzem 1,15. Rozhodný den je určen § 204a odst. 4 obch. zák. Celkově lze s přednostním právem upsat 20.200 ks akcií emisním kurzem 1,15. Emisní ážio činí 3.030.000,- Kč, d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny upsány jediným akcionářem v souladu s § 205 obch. zák., e) upisování akcií bez využití přednostního práva bude probíhat v pracovní době v sídle společnosti Dřevařská výroba Sušice, a.s. se sídlem Sušice, Nádražní 166/II ve lhůtě 14 dnů počínající běžet dnem následujícím po dni právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu vydaného podle § 203 odst. 4 obch. zák. Emisní kurz je tvořen rozdílem hodnoty nepeněžitého vkladu, získaného nižším údajem ze dvou znaleckých posudků, a částky započítané na zvýšení základního jmění společnosti a činí 1,1356. Celkově lze bez využití přednostního práva upsat 30.300 ks akcií. Emisní ážio činí 4.109.000,- Kč, f) emisní kurz akcií upsaných na základě přednostního práva bude splacen peněžitým vkladem jediným akcionářem v plné výši 23.230.000,- kč na účet společnosti č. 9869730297/0100 vedený u Komerční banky, a.s. v Sušici bezprostředně po provedení úpisu nových akcií, v souladu s § 205 obchodního zákoníku, nejdéle však do podání návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurz akcií upsaných bez využití přednostního práva bude jediným akcionářem splacen nepeněžitým vkladem ve výši 34.409.000,- Kč v sídle společnosti Dřevařská výroba Sušice, a.s. se sídlem Sušice, Nádražní 166/II bezprostředně po provedení úpisu nových akcií, v souladu s § 205 obch.zák., nejdéle však do podání návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, způsobem uvedeným v § 204 a § 60 odst. 1 obch.zák., předáním písemného prohlášení spolu s předáním nemovitostí, g) akcie nového druhu nebudou vydány, h) akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány a splaceny nepeněžitými vklady oceněnými, v souladu s § 59 odst. 3 obch.zák., dvěma znaleckými posudky znalců: Františka Poláka, bytem Vídeňská ulice 9, 339 01 Klatovy IV. ze dne 13.01.1998 č. znalecké doložky pod poč. č. 555/4/98 znaleckého deníku a Václava Řeřichy, bytem Tajanov č. 42, 330 01 Klatovy ze dne 13.01.1998 č. znalecké doložky pod poč. č. 3692 znaleckého deníku. Jedná se o nemovitosti, popsané ve výše uvedených znaleckých posudcích, tj. hlavní stavby a stavební pozemky. Nemovitosti jsou uvedeny na listu vlastnickém č. 61 vlastníka Solo Sušice a.s. vedeném Katastrálním úřadem v Klatovech pro obec 096 Sušice a katastrální území Sušice nad Otavou, oddělené Geometrickým plánem pro rozdělení areálu Solo Sušice a.s. a doměření staveb zpracovatele SORS s.r.o. Sušice č. zak. 1297 - 260/97 ze dne 10.11.1997 včetně výkazu výměr, podle katastru nemovitostí, s přiřazenými novými parcelními čísly takto: - p.č. 509/13 o výměře 7980 m2 - zastavěná plocha, průmyslový objekt s objekty hlavní stavby č. 50 přířezovna, č. 56 kombinované nosníky, - p.č. 509/14 o výměře 2253 m2 - zastavěná plocha - dvůr Nepeněžité vklady byly v souladu s § 59 odst. 3 obch.zák. znalci oceněny tržní cenou takto: - František Polák - 34.409.000,- Kč - Václav Řeřicha - 34.465.542,- Kč, přičemž nepeněžitý vklad se oceňuje částkou 34.409.000,- Kč, která odpovídá nižšímu údaji ze dvou znaleckých posudků. Hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií splácených tímto vkladem. ch) upisování akcií nemůže začít dříve než usnesení přijaté rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění (záměr) bude zapsáno do obchodního rejstříku, i) emisní ážio ve výši 7.139.000,- Kč bude, po splacení vkladů a právní moci usnesení o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, převedeno do kapitálového fondu společnosti. j) vlastnické právo k nemovitostem nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem. 2) Jediným akcionářem společnosti je: Solo Sušice a.s., se sídlem Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53, IČ 45359156 do 14. 12. 1998 od 8. 7. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 115 500 000 Kč

od 27. 1. 2010

Základní kapitál

vklad 75 500 000 Kč

do 27. 1. 2010 od 10. 2. 2005

Základní kapitál

vklad 62 500 000 Kč

do 10. 2. 2005 od 20. 6. 2003

Základní kapitál

vklad 51 500 000 Kč

do 20. 6. 2003 od 14. 12. 1998

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 14. 12. 1998 od 1. 5. 1997
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 231 od 23. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 231 do 23. 5. 2014 od 7. 12. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 500 000 Kč, počet: 231 do 7. 12. 2010 od 27. 1. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 500 000 Kč, počet: 151 do 27. 1. 2010 od 10. 2. 2005
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 500 000 Kč, počet: 125 do 10. 2. 2005 od 20. 6. 2003
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 51 500 do 20. 6. 2003 od 14. 12. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 14. 12. 1998 od 1. 5. 1997

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Martin Dozrál

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2020

vznik členství: 21. 10. 2019

Luční 1917/7, Kuřim, 664 34, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Martin David

předseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2013

vznik členství: 21. 6. 2011

vznik funkce: 21. 6. 2011

Sosnová 279/7, Brno, 637 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Martin Dozrál

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2019 - Poslední vztah: 19. 8. 2020

vznik členství: 21. 10. 2019

Hrázka 615/30, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Jaromír David CSc.

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2013 - Poslední vztah: 24. 10. 2019

vznik členství: 21. 6. 2011

zánik členství: 21. 10. 2019

V luzích 765/1, Brno, 637 00, Česká republika

Martin Dozrál

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2013 - Poslední vztah: 12. 2. 2015

vznik členství: 21. 6. 2011

zánik členství: 12. 11. 2014

Hrázka 615/30, Brno, 621 00, Česká republika

Martin David

předseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2012 - Poslední vztah: 17. 9. 2013

vznik členství: 21. 6. 2011

vznik funkce: 21. 6. 2011

Sosnová 279/7, Brno, 637 00, Česká republika

Ing. Jaromír David CSc.

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2012 - Poslední vztah: 29. 11. 2013

vznik členství: 21. 6. 2011

V luzích 765/1, Brno, 637 00, Česká republika

Martin Dozrál

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2012 - Poslední vztah: 17. 9. 2013

vznik členství: 21. 6. 2011

Jasná 75/19, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Jaromír David CSc.

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2011 - Poslední vztah: 2. 8. 2012

vznik členství: 1. 2. 2011

zánik členství: 21. 6. 2011

V luzích 765/1, Brno, 637 00, Česká republika

Martin David

předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2010 - Poslední vztah: 2. 8. 2012

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 21. 6. 2011

vznik funkce: 29. 6. 2006

zánik funkce: 21. 6. 2011

Sosnová 279/7, Brno, 637 00, Česká republika

Martin Dozrál

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2009 - Poslední vztah: 2. 8. 2012

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 21. 6. 2011

Jasná 19, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Roman Psohlavec

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2008 - Poslední vztah: 16. 5. 2011

vznik členství: 25. 6. 2008

zánik členství: 1. 2. 2011

Hrádecká 1073, Sušice II, 342 01, Česká republika

Ing. Roman Psohlavec

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2008 - Poslední vztah: 5. 9. 2008

vznik členství: 25. 6. 2008

Smetanova 607, Sušice II, 342 01, Česká republika

Radim Mertl

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2008 - Poslední vztah: 17. 7. 2009

vznik členství: 25. 6. 2008

zánik členství: 25. 6. 2009

Březinova 474/5, Praha 8, 186 00, Česká republika

Martin David

předseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2006 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 29. 6. 2006

vznik funkce: 29. 6. 2006

Absolonova 631/4, Brno, 624 00, Česká republika

Ing. Jaromír David

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2004 - Poslední vztah: 7. 8. 2008

vznik členství: 5. 5. 2003

zánik členství: 25. 6. 2008

V luzích 1, Brno, 637 00, Česká republika

Ing. Roman Psohlavec

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2004 - Poslední vztah: 7. 8. 2008

vznik členství: 5. 5. 2003

zánik členství: 26. 5. 2008

Smetanova 607, Sušice II, 342 01, Česká republika

Martin David

předseda

První vztah: 29. 5. 2003 - Poslední vztah: 4. 10. 2006

vznik funkce: 4. 12. 2001

zánik funkce: 29. 6. 2006

Dubová 645/21, Brno, 637 00, Česká republika

Ing. Milan Stehlík

člen

První vztah: 4. 4. 2003 - Poslední vztah: 25. 5. 2004

vznik funkce: 28. 12. 2001

zánik funkce: 5. 5. 2003

Mělčany 91, 664 64, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin David

předseda

První vztah: 20. 5. 2002 - Poslední vztah: 29. 5. 2003

vznik funkce: 4. 12. 2001

Dubová 645/21, Brno, 637 00, Česká republika

Ing. Milan Stehlík

člen

První vztah: 20. 5. 2002 - Poslední vztah: 4. 4. 2003

vznik funkce: 28. 12. 2001

Pod nemocnicí 23, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Jiří Pavlík

předseda

První vztah: 8. 3. 2001 - Poslední vztah: 20. 5. 2002

zánik funkce: 28. 12. 2001

Školní 4, Oslavany, 664 12, Česká republika

Martin David

člen

První vztah: 8. 3. 2001 - Poslední vztah: 20. 5. 2002

Dubová 645/21, Brno, 637 00, Česká republika

Jindra Pšeidová

člen

První vztah: 8. 3. 2001 - Poslední vztah: 25. 5. 2004

vznik funkce: 4. 12. 2000

zánik funkce: 5. 5. 2003

Pražská 1089, Sušice, 342 01, Česká republika

Ing. Stanislav Bojanovský

člen

První vztah: 8. 3. 2001 - Poslední vztah: 25. 5. 2004

vznik funkce: 4. 12. 2000

zánik funkce: 5. 5. 2003

Sirkařská 976, Sušice, 342 01, Česká republika

Pavel Henzl

předseda představenstva

První vztah: 23. 7. 1999 - Poslední vztah: 8. 3. 2001

Hlavní 120, Brno, 628 00, Česká republika

Josef Bezeg

předseda představenstva

První vztah: 3. 11. 1998 - Poslední vztah: 23. 7. 1999

Kotlárova 3a, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Pavel Probst

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 1998 - Poslední vztah: 8. 3. 2001

Pravdova 447, Sušice, 342 01, Česká republika

Ing. Stanislav Vašek

předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 1998 - Poslední vztah: 3. 11. 1998

Smetanova 566, Sušice, 342 01, Česká republika

Jiří Fišer

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 1998 - Poslední vztah: 8. 3. 2001

Nádražní 959/85, Šlapanice u Brna, 664 51, Česká republika

Josef Bezeg

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 1997 - Poslední vztah: 3. 11. 1998

Kotlárova 3a, Brno, 628 00, Česká republika

Štefan Malaga

předseda představenstva

První vztah: 1. 5. 1997 - Poslední vztah: 8. 7. 1998

Hrádecká 1021, Sušice, 342 01, Česká republika

Ing. Jan Dundel

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1997 - Poslední vztah: 8. 7. 1998

Arménská 5, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Pavel Bradáč

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1997 - Poslední vztah: 29. 12. 1997

Lidická 49, Brno, 602 00, Česká republika

Společnost zastupuje ve všech věcech každý ze členů představenstva samostatně

od 23. 5. 2014

Způsob jednání a podepisování: 1. Za společnost jedná představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně; 2. podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně vždy dva členové představenstva.

do 23. 5. 2014 od 1. 5. 1997

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Jaromír David CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2019

vznik členství: 21. 10. 2019

V luzích 765/1, Brno, 637 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Vladan Strejc

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2013 - Poslední vztah: 23. 5. 2014

vznik členství: 29. 1. 2013

zánik členství: 28. 4. 2014

Nádražní 1243, Sušice, 342 01, Česká republika

Doc. Ing. Jiří Kalášek CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2011 - Poslední vztah: 29. 7. 2019

vznik členství: 26. 4. 2011

vznik funkce: 26. 4. 2011

Osikova 123/9, Brno, 637 00, Česká republika

Jindra Pšeidová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2008 - Poslední vztah: 23. 5. 2014

vznik členství: 25. 6. 2008

zánik členství: 25. 9. 2013

Pražská 1089, Sušice, 342 01, Česká republika

Ing. Jaromír David CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2008 - Poslední vztah: 16. 5. 2011

vznik členství: 25. 6. 2008

zánik členství: 1. 2. 2011

vznik funkce: 25. 6. 2008

zánik funkce: 1. 2. 2011

V luzích 765/1, Brno, 637 00, Česká republika

Vladan Strejc

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2008 - Poslední vztah: 28. 2. 2013

zánik členství: 29. 1. 2013

vznik funkce: 16. 1. 2008

Nádražní 1243, Sušice II, 342 01, Česká republika

Marek Kolíbal

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2006 - Poslední vztah: 7. 8. 2008

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 25. 6. 2008

Veveří 489/61, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jindra Pšeidová

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2004 - Poslední vztah: 7. 8. 2008

vznik členství: 5. 5. 2003

zánik členství: 25. 6. 2008

vznik funkce: 5. 5. 2003

zánik funkce: 25. 6. 2008

Pražská 1089, Sušice, 342 01, Česká republika

Marek Kolíbal

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2004 - Poslední vztah: 4. 10. 2006

vznik členství: 1. 9. 2000

zánik členství: 1. 12. 2005

Veveří 61, Brno, 602 00, Česká republika

Jindra Pšeidová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2004 - Poslední vztah: 30. 6. 2004

vznik členství: 5. 5. 2003

Pražská 1089, Sušice, 342 01, Česká republika

Marek Kolíbal

předseda

První vztah: 29. 5. 2003 - Poslední vztah: 30. 6. 2004

vznik funkce: 1. 9. 2000

zánik funkce: 5. 5. 2003

Veveří 61, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Jarmila Probstová

člen

První vztah: 29. 5. 2003 - Poslední vztah: 11. 2. 2008

vznik funkce: 15. 1. 2003

zánik funkce: 15. 1. 2008

Pravdova 447/II, Sušice, 342 01, Česká republika

Ing. Jiří Pavlík

člen

První vztah: 2. 10. 2002 - Poslední vztah: 25. 5. 2004

vznik funkce: 27. 5. 2002

zánik funkce: 5. 5. 2003

Školní 4, Oslavany, 664 12, Česká republika

Jiří Fišer

člen

První vztah: 8. 3. 2001 - Poslední vztah: 2. 10. 2002

vznik funkce: 4. 12. 2000

zánik funkce: 27. 5. 2002

Nádražní 959/85, Šlapanice u Brna, 664 51, Česká republika

Marek Kolíbal

předseda

První vztah: 8. 3. 2001 - Poslední vztah: 29. 5. 2003

vznik funkce: 1. 9. 2000

Veveří 61, Brno, 602 00, Česká republika

Martin David

člen

První vztah: 8. 7. 1998 - Poslední vztah: 8. 3. 2001

Dubová 645/21, Brno, 637 00, Česká republika

Ing. Libor Spáčil

člen

První vztah: 8. 7. 1998 - Poslední vztah: 8. 3. 2001

Koniklecova 4, Brno, 634 00, Česká republika

Jaroslav Želízko

člen

První vztah: 1. 5. 1997 - Poslední vztah: 29. 5. 2003

vznik funkce: 1. 5. 1997

zánik funkce: 1. 5. 2002

pošta Sušice, Rozsedly 25, 342 01, Česká republika

Ing. Jaromír Beneš

předseda

První vztah: 1. 5. 1997 - Poslední vztah: 8. 7. 1998

Lísky 4, Brno, 624 00, Česká republika

Ing. Jiří Pavlík

člen

První vztah: 1. 5. 1997 - Poslední vztah: 8. 7. 1998

Školní 4, Oslavany, 664 12, Česká republika

Další vztahy firmy SOLODOOR a.s.

Akcionáři

Sušický holding a. s.

Příkop, Česká republika, Brno, 604 35

do 8. 3. 2001 od 6. 12. 1999

Solo Sušice a. s.

Nádražní, Česká republika, Sušice, 342 53

do 6. 12. 1999 od 29. 12. 1997

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 5. 1997

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 5. 1997
Pokrývačství, tesařství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 5. 1997
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 5. 1997
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 5. 1997

Insolvenční rejstřík

SOLODOOR a.s.

spisová značka: INS 9043/2009

stav řízení:

poslední záznam: 2014-06-04 23:03:11.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).