Hlavní navigace

SpofaDental a.s.

Firma SpofaDental a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2476, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 53 801 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

63999447

Sídlo:

Markova 238, Jičín, 506 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 11. 1995

DIČ:

CZ63999447

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2014 Výroba jiných základních organických chemických látek
20420 Výroba parfémů a toaletních přípravků
32500 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
4618 Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky
46900 Nespecializovaný velkoobchod

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2476, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

SpofaDental a.s. od 19. 11. 2003

Obchodní firma

SPOFA-DENTAL  a.s. do 19. 11. 2003 od 29. 3. 2002

Obchodní firma

SPOFA-DENTAL, a.s. do 29. 3. 2002 od 29. 3. 1999

Obchodní firma

DENFOS, a.s. do 29. 3. 1999 od 22. 11. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 22. 11. 1995

adresa

Markova 238
Jičín 50601 od 27. 9. 2013

adresa

Markova 238
Jičín 50646 do 27. 9. 2013 od 6. 10. 2005

adresa

Černokostelecká 84
Praha 10 10031 do 6. 10. 2005 od 28. 8. 2002

adresa

Černokostelecká 84
Praha 10 - Strašnice 10031 do 28. 8. 2002 od 29. 3. 2002

adresa

Černokostelecká 84
Praha 10 - Strašnice do 29. 3. 2002 od 22. 11. 1995

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 10. 5. 2012

výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí od 10. 5. 2012

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 10. 5. 2012

výroba léčivých přípravků v rozsahu: Jodisol roztok a sprej od 10. 5. 2012

výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující do 10. 5. 2012 od 28. 8. 2002

výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí do 10. 5. 2012 od 28. 8. 2002

výroba léčivých přípravků v rozsahu: Jodisol roztok a sprej, Difluena gel a lak do 10. 5. 2012 od 28. 8. 2002

výroba zdravotnických potřeb - dentální přípravky a materiály od 22. 11. 1995

poradenská činnost v oblasti výroby a odbytu zdrav. potřeb a navazujících výrob do 28. 8. 2002 od 22. 11. 1995

zprostředkovatelská činnost v oblasti výroby a odbytu zdrav. potřeb a navazujících výrob do 28. 8. 2002 od 22. 11. 1995

výroba kosmetických přípravků do 28. 8. 2002 od 22. 11. 1995

výroba chemických přípravků a materiálů, mimo činností uvedených v příloze č. 1,2,3, živnostenského zákona do 10. 5. 2012 od 22. 11. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyjímkou zboží, které je uvedeno v příl. 2-3 zák.č. 455/91 Sb. a tímto zák. vyloučeného do 10. 5. 2012 od 22. 11. 1995

Ostatní skutečnosti

Na společnost SpofaDental a.s. coby společnost nástupnickou přešlo fúzí sloučením jmění zanikající společnosti KaVo CZ spol. s r.o., IČ: 63278375, se sídlem Praha 4 - Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soud em v Praze v oddílu C, vložce 123654. od 27. 11. 2012

V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost SpofaDental a.s., se sídlem Jičín, Markova 238, PSČ 506 46, identifikační číslo 639 99 447 jako na nástupnickou společnost jmění zanikající společnosti GP eta s.r.o., se sídlem Jičín, Markova 238, PSČ 506 46, identifikační číslo 267 77 606. od 17. 2. 2012

Jediný akcionář učinil dne 19.6.2008 následující rozhodnutí: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 6.985.000,-Kč, slovy šest milionů devět set osmdesát pět tisíc korun českých. Nepřipouští se upisování akcií nad částku 6.985.000,-Kč, slovy šest milionů devět set osmdesát pět tisíc korun českých. Na zvýše ní základního kapitálu bude upsáno 635 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 11.000,-Kč. Akcie budou upsány peněžitým vkladem. Akcie upíše jediný akcionář společnosti KERRSPOFA LTD. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Akcie budou upsány formou smlouvy o upsání akcií, kterou KERRSPOFA LTD. uzavře se společností po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě 15(patn ácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcíí. Peněžitý vklad bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku uzavřením dohody o započtení pohledávek. Započítávaná pohledávka je evidována v ú četnictví společnosti SpofaDental a.s. jako závazek vůči společnosti KERRSPOFA LTD. vzniklý z důvodu postoupení pohledávky Československé obchodní banky, a.s. vůči společnosti SpofaDental a.s. z titulu půjčky, a to ve výši 498.955,76 USD. Existence závazk u byla osvědčena KPMG Česká republika Audit, s.r.o. v osvědčení č. 71 ze dne 22.2.2007. Na peněžitý vklad bude vydáno 635 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 11.000,-Kč. do 27. 10. 2008 od 12. 8. 2008

Jediný akcionář učinil dne 21.8.2007 následující rozhodnutí: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.274.000,-Kč, slovy deset milionů dvěstě sedmdestát čtyři tisíc korun českých. Nepřipouští se upisování akcií nad částku 10.274.000,-Kč, slovy deset milionů dvěstě sedmdesát čtyři tisíc korun českých. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 934 komenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 11.000,-Kč. Akcie budou upsány peněžitým vkladem. Akcie upíše jediný akcionář společnosti KERRSPOFA LTD. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávk y vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Akcie budou upsány formou smlouvy o upsání akcií, kterou KERRSPOFA LTD. uzavře se společností po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě 1 5(patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcíí. Peněžitý vklad bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku uzavřením dohody o započtení pohledávek. Započítávaná pohledávka je evidován a v účetnictví společnosti SpofaDental a.s. jako závazek vůči společnosti KERRSPOFA LTD. vzniklý z důvodu postoupení pohledávky Československé obchodní banky, a.s. vůči společnosti SpofaDental a.s. z titulu půjčky, a to ve výši 498.955,76 USD, t.j. 10.416 .200,45 Kč podle kursu ČNB ke dni 31.12.2006. Existence závazku byla osvědčena KPMG Česká republika Audit, s.r.o. v osvědčení č. 71 ze dne 22.2.2007. Na peněžitý vklad bude vydáno 934 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 11.000,-Kč. do 12. 8. 2008 od 23. 10. 2007

Jediný akcionář vykonávající práva a povinnosti valné hromady rozhodl dne 13,6,2002 o zvýšení základního kapitálu následujícím způsobem: - Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií. Základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 37.466.000,- Kč - Upisování akcií nad částku 37.466.000,- Kč se nepřipouští - Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 3.406 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 11.000,- Kč každá. Emisní kurs akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě. Všechny nově upisované kmenové akcie znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 11.000,- Kč na jednu akcii budou upsány peněžitým vkladem. - Jediný akcionář společnosti může uplatnit své přednostní právo upsat nové akcie společnosti. Přednostní právo může jediný akcionář uplatnit v Advokátní a patentové kanceláři Čermák, Hořejš, Myslil na adrese Národní 32, Praha 1 v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hodin ve lhůtě čtrnácti dní, která počne běžet druhé pondělí po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno oznámit jedinému akcionáři počátek běhu lhůty k uplatnění přednostního práva nejpozději do sedmi dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář upíše akcie smlouvou o upsání akcií, uzavřenou se společností. - Na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat 4.007 nových akcií. Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě. - Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být právo vykonáno poprvé. - Upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. - Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. - Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen započtením pohledávky jediného akcináře vůči společnosti, a to ve výši, ve které se pohledávky vzájemně kryjí, tj. podledávka jediného akcionáře nebo její část bude započtena ve výši rovnající se emisnímu kursu akcií, upsaných jediným akcionářem.Pohledávka jediného akcionáře vůči společnosti ve výši 1.166.449,92 USD představuje kupní cenu akcií společnosti DENTAL a.s., převedených smlouvou o převodu akcií, uzavřenou dne 16,2,2001 mezi jediným akcionářem na straně převodce a společností na straně nabyvatele. Po přepočtení podle kursu 32,124 Kč/USD, vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vyhotovení notářského zápisu činí pohledávka jediného akcionáře částku 37.471.037,23 Kč. do 30. 9. 2002 od 28. 8. 2002

Na společnost bylo převedeno jmění obchodní společnosti DENTAL a.s. , Praha 10, Černokostelecká 84, IČ 60 19 35 06, jež zanikla zrušením bez likvidace z důvodu převodu jmění na hlavního akcionáře. od 29. 3. 2002

Valná hromada společnosti rozhodla dne 28.5.1999 o snížení základního jmění o 1.650.000,- Kč na nové základní jmění 9.350.000,- Kč vzetím 150 ks akcií v majetku společnosti z oběhu a jejich zničením. do 24. 7. 2000 od 13. 1. 2000

Valná hromada společnosti rozhodla dne 28.5.1995 o snížení základního jmění o 1.650.000,- Kč na nové základní jmění 9.350.000,- Kč vzetím 150 ks akcií v majetku společnosti z oběhu a jejich zničením. do 13. 1. 2000 od 25. 6. 1999

Akciová společnost DENFOS, a.s. je právním nástupcem společnosti s ručením omezeným DENFOS, spol. s r.o., se sídlem v Praze 10, Slovenská 31, IČO: 43874967, která zanikne dnem vzniku akciové společnosti DENFOS a.s.. Na akciovou společnost DENFOS, a.s. přechází všechna práva a závazky společnosti s ručením omezeným DENFOS, spol. s r.o.. od 22. 11. 1995

Ke dni zápisu splaceno 30% základního jmění. do 1. 4. 1998 od 22. 11. 1995

Kapitál

Základní kapitál

vklad 53 801 000 Kč

od 27. 10. 2008

Základní kapitál

vklad 46 816 000 Kč

do 27. 10. 2008 od 30. 9. 2002

Základní kapitál

vklad 9 350 000 Kč

do 30. 9. 2002 od 24. 7. 2000

Základní kapitál

vklad 11 000 000 Kč

do 24. 7. 2000 od 1. 4. 1998

Základní kapitál

vklad 6 000 000 Kč

do 1. 4. 1998 od 23. 2. 1998

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 23. 2. 1998 od 22. 11. 1995
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 11 000 Kč, počet: 4 891 od 29. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 11 000 Kč, počet: 4 891 do 29. 12. 2016 od 27. 10. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 11 000 Kč, počet: 4 256 do 27. 10. 2008 od 30. 9. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 11 000 Kč, počet: 850 do 30. 9. 2002 od 24. 7. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 11 000 Kč, počet: 1 000 do 24. 7. 2000 od 1. 4. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 6 000 Kč, počet: 1 000 do 1. 4. 1998 od 23. 2. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 23. 2. 1998 od 22. 11. 1995

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Daniel Paulín

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2021

vznik členství: 15. 6. 2021

Heřmanova 988/15, Praha, 170 00, Česká republika

Zuzana Petergáčová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 5. 10. 2016

868, Košeca, 018 64, Slovenská republika

Dana Novotná

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 5. 10. 2016

Hornoměcholupská 1290/22a, Praha, 102 00, Česká republika

Historické vztahy

Jaroslav Adolf

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 19. 10. 2021

vznik členství: 5. 10. 2016

zánik členství: 5. 10. 2019

Štrauchova 590, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Martin Janák

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2013 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik funkce: 8. 6. 2007

Purkyňova 3006, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Blanka Mašková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2013 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik funkce: 4. 9. 2009

zánik funkce: 5. 12. 2012

Veliš 18, 507 21, Česká republika

Další vztah k této osobě

Daniel R. Dixon

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2009 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik funkce: 8. 6. 2007

Villa Park, Walker Ranch Circle 9361, 92861 California, Spojené státy americké

Ing. Martin Janák

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2009 - Poslední vztah: 27. 9. 2013

vznik funkce: 8. 6. 2007

Purkyňova 3006, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Blanka Mašková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2009 - Poslední vztah: 27. 9. 2013

vznik funkce: 4. 9. 2009

Veliš 18, 507 21, Česká republika

Další vztah k této osobě

Edward R. Shellard

předseda

První vztah: 10. 3. 2004 - Poslední vztah: 3. 8. 2007

vznik členství: 2. 9. 2003

zánik členství: 2. 12. 2006

vznik funkce: 6. 9. 2003

zánik funkce: 2. 12. 2006

Via T. Tasso 10, Interno N. 6, 6900 Lugano, Švýcarská konfederace

Simon Tucker

člen

První vztah: 19. 11. 2003 - Poslední vztah: 3. 8. 2007

vznik členství: 4. 8. 2003

zánik členství: 4. 11. 2006

3, Geary Close, GBR LE 192 RD, Leicester, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Steven J. Dunkerken

člen

První vztah: 19. 11. 2003 - Poslední vztah: 10. 3. 2004

vznik členství: 4. 8. 2003

zánik členství: 2. 9. 2003

7692 North Fork Road, East Highlands, California 92346, Spojené státy americké

Antonio Alvares Cabral

člen

První vztah: 19. 2. 2003 - Poslední vztah: 19. 11. 2003

vznik členství: 10. 2. 2002

zánik členství: 4. 8. 2003

570 Hemingway Pl., Waterloo, Ontario NTT 1Z5, Kanada

Ladislava Košťáková

člen

První vztah: 28. 8. 2002 - Poslední vztah: 3. 8. 2007

vznik členství: 28. 5. 2002

zánik členství: 28. 8. 2005

Fügnerova 203, Jičín, 506 01, Česká republika

Burnell Wayne Vincent

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2001 - Poslední vztah: 19. 11. 2003

vznik členství: 30. 8. 2000

zánik členství: 4. 8. 2003

vznik funkce: 31. 8. 2001

zánik funkce: 4. 8. 2003

20 Spa View Circle, Annapolis, MD 21401, Spojené státy americké

Ing. Vladimír Pavala

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2001 - Poslední vztah: 29. 3. 2002

vznik členství: 30. 8. 2000

zánik členství: 11. 1. 2002

Dlážděná 151, Hradištko, 252 09, Česká republika

Ing. Vladimír Palava

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2001 - Poslední vztah: 15. 10. 2001

vznik členství: 30. 8. 2000

Dlážděná 151, Hradištko, 252 09, Česká republika

Ing. Richard Myslil

člen

První vztah: 16. 9. 1998 - Poslední vztah: 15. 10. 2001

zánik členství: 30. 8. 2000

Nad Třebešínem II/4, Praha 10, 100 00, Česká republika

James Ebert

člen

První vztah: 16. 9. 1998 - Poslední vztah: 15. 10. 2001

zánik členství: 30. 8. 2000

11413 North Gear Ave Burlington, Iowa 52601, Spojené státy americké

Ferenc Vidovszky

člen

První vztah: 16. 9. 1998 - Poslední vztah: 29. 3. 2002

zánik členství: 11. 1. 2002

Hidegkúti út 93, 1028 Budapešť, Maďarská republika

Milada Zubatá

Předseda

První vztah: 1. 4. 1998 - Poslední vztah: 16. 9. 1998

Na sídlišti 527, Libáň, Česká republika

ing. Taťána Ježková

První vztah: 1. 4. 1998 - Poslední vztah: 16. 9. 1998

Vybíralova 974, Praha 9, Česká republika

ing. Roman Matyáš

První vztah: 1. 4. 1998 - Poslední vztah: 16. 9. 1998

Zárybská 671, Praha 9, Česká republika

Ing. Veronika Laurová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 1997 - Poslední vztah: 1. 4. 1998

Vodnická 50, Praha 4, Česká republika

ing. Vladimír Pavala

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 1997 - Poslední vztah: 1. 4. 1998

Viklefova 20, Praha 3, Česká republika

Ing. Jiří Zubatý

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 1995 - Poslední vztah: 1. 4. 1998

Na sídlišti 527, Libáň, okr. Jičín, Česká republika

Ing. Libor Matyáš

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 1995 - Poslední vztah: 23. 4. 1997

Leopoldova 2040, Praha 4 - Chodov, Česká republika

Ing. Zdeněk Šipler CSc

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 1995 - Poslední vztah: 23. 4. 1997

Boloňská 304, Praha 10 - Horní Měcholupy, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

David Andrew Armstrong

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2021

vznik členství: 15. 6. 2021

Brunnwartsweg, Grünwald, 820 31, Spolková republika Německo

Chiara Colombo

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2021

vznik členství: 15. 6. 2021

Via Ariosto 15/F, Fagnano Olona, Varese, 210 54, Italská republika

Ing. Petr Švec

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2019

vznik členství: 24. 5. 2017

Horská 1363, Liberec, 460 14, Česká republika

Historické vztahy

Amir Aghdaei

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2019 - Poslední vztah: 20. 2. 2020

vznik členství: 5. 10. 2016

zánik členství: 5. 10. 2019

Ridgecrest Drive 1400, Lake Oswego, Oregon, Spojené státy americké

Amir Aghdaei

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2019 - Poslední vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 5. 10. 2016

Ridgecrest Drive 1400, Lake Oswago, Oregon, Spojené státy americké

Henner Friedrich Witte

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2018 - Poslední vztah: 19. 10. 2021

vznik členství: 7. 11. 2017

zánik členství: 7. 11. 2020

Von-Hillern-Weg 3, Tutzing, 823 27, Spolková republika Německo

Ing. Petr Švec

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2017 - Poslední vztah: 6. 1. 2019

vznik členství: 24. 5. 2017

nám. Tržní 657/12, Liberec, 460 01, Česká republika

Amir Aghdaei

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 19. 3. 2019

vznik členství: 5. 10. 2016

Solon OH, Aurora Road, 287 75, Spojené státy americké

Bernd Günter Schnakenberg

Člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2016 - Poslední vztah: 27. 2. 2018

vznik členství: 10. 2. 2015

zánik členství: 7. 11. 2017

Tresckowstrasse 33, Hamburg, 202 59, Spolková republika Německo

Bernd Günter Schnakenberg

Člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2016 - Poslední vztah: 27. 2. 2018

vznik členství: 10. 2. 2015

zánik členství: 7. 11. 2017

Tresckowstrasse 33, Hamburg, 202 59, Spolková republika Německo

Michal Krúpa

Člen přestavenstva

První vztah: 7. 9. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 10. 2. 2015

zánik členství: 30. 9. 2016

Slatinská 1111/27, Praha, 190 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Krúpa

Člen přestavenstva

První vztah: 7. 9. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 10. 2. 2015

zánik členství: 30. 9. 2016

Slatinská 1111/27, Praha, 190 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Krúpa

Člen přestavenstva

První vztah: 19. 5. 2016 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 10. 2. 2015

Markupova 2705/4, Praha, 193 00, Česká republika

Michal Krúpa

Člen přestavenstva

První vztah: 19. 5. 2016 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 10. 2. 2015

Markupova 2705/4, Praha, 193 00, Česká republika

Damien Mcdonald

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2011 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 2. 2. 2011

zánik členství: 5. 10. 2016

Minneapolis, Groveland Terrance 90, MJN 55403-1143, Spojené státy americké

Damien Mcdonald

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2011 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 2. 2. 2011

zánik členství: 5. 10. 2016

Minneapolis, Groveland Terrance 90, MJN 55403-1143, Spojené státy americké

Ing. Tomáš Rokos

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 27. 9. 2013

vznik členství: 5. 12. 2008

zánik členství: 29. 8. 2013

Přemysla Otakara 370, Chrudim, 537 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Alessandro Bressan

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2008 - Poslední vztah: 19. 5. 2016

vznik členství: 1. 3. 2008

zánik členství: 1. 6. 2011

Caslano, Via Colombera 61, 6987, Švýcarská konfederace

Alessandro Bressan

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2008 - Poslední vztah: 19. 5. 2016

vznik členství: 1. 3. 2008

zánik členství: 1. 6. 2011

Caslano, Via Colombera 61, 6987, Švýcarská konfederace

Steven M. Paskin

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2007 - Poslední vztah: 16. 7. 2011

vznik členství: 8. 6. 2007

zánik členství: 2. 2. 2011

Glacier Circle 20152, Huntington Beach, CA, 926 46, Spojené státy americké

Annunziata Schettino

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2007 - Poslední vztah: 22. 5. 2008

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 29. 2. 2008

Via Mazzini 19, Scafati, 840 18, Italská republika

Ing. Petr Hartman

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2007 - Poslední vztah: 19. 1. 2009

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 5. 12. 2008

Mezilesí 2060/4, Praha 9, 193 00, Česká republika

Tamás Árpád Benke

člen

První vztah: 24. 5. 2005 - Poslední vztah: 3. 8. 2007

vznik členství: 6. 8. 2003

zánik členství: 6. 11. 2006

pobyt v ČR: Praha 10 - Strašnice, Vrátkovská 2068/8 do 3. 8. 2007 od 24. 5. 2005

Alabstrom u. 7, 1116 Budapešť, Maďarská republika

Gert Ulrich Silber

místopředseda

První vztah: 24. 5. 2005 - Poslední vztah: 7. 8. 2007

vznik členství: 11. 11. 2004

zánik členství: 31. 1. 2007

vznik funkce: 12. 11. 2004

zánik funkce: 31. 1. 2007

pobyt v ČR: Praha 10 - Strašnice, Vrátkovská 2068/8 do 7. 8. 2007 od 24. 5. 2005

Via Nogo, CH-6946 Ponte Capriasca, Švýcarská konfederace

Steven John Dunkerken

místopředseda

První vztah: 24. 5. 2005 - Poslední vztah: 3. 8. 2007

vznik členství: 2. 9. 2003

zánik členství: 2. 12. 2006

vznik funkce: 16. 9. 2003

zánik funkce: 2. 12. 2006

pobyt v ČR: Praha 10 - Strašnice, Vrátkovská 2068/8 do 3. 8. 2007 od 24. 5. 2005

7692 North Fork Road, East Highlands, California 92346, Spojené státy americké

Dr. Ing. Ivan Oliva

místopředseda

První vztah: 10. 3. 2004 - Poslední vztah: 24. 5. 2005

vznik členství: 2. 9. 2003

zánik členství: 11. 11. 2004

vznik funkce: 16. 9. 2003

zánik funkce: 11. 11. 2004

Skochovická 260, Zvole, 252 45, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Verenc Vidovszky

člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2002 - Poslední vztah: 10. 3. 2004

vznik členství: 10. 2. 2002

zánik členství: 6. 8. 2003

Szilagi E. fasor 1, H-1024 Budapešť, Maďarská republika

Dr.Ing. Ivan Oliva

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2002 - Poslední vztah: 10. 3. 2004

zánik členství: 2. 9. 2003

zánik funkce: 2. 9. 2003

Skochovická 260, Zvole, 252 45, Česká republika

Ing. Vladimír Pavala

Předseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2002 - Poslední vztah: 10. 3. 2004

vznik členství: 11. 1. 2002

zánik členství: 6. 8. 2003

vznik funkce: 14. 1. 2002

zánik funkce: 6. 8. 2003

Dlážděná 151, Hradištko, 252 09, Česká republika

Dr. Ing. Petr Moučka

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 3. 2002 - Poslední vztah: 24. 5. 2005

vznik členství: 11. 1. 2002

zánik členství: 30. 11. 2003

vznik funkce: 14. 1. 2002

zánik funkce: 30. 11. 2003

Karla IV 755, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Vladimír Pavala

Předseda představenstva

První vztah: 29. 3. 2002 - Poslední vztah: 28. 8. 2002

vznik členství: 11. 1. 2002

vznik funkce: 14. 1. 2002

Dlážděná 151, Hradištko, 252 09, Česká republika

Dr.Ing. Ivan Oliva

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 6. 1999 - Poslední vztah: 28. 8. 2002

K Lánu 498, Praha 6, 160 00, Česká republika

ing. Vladimír Pavala

Místopředseda představenstva

První vztah: 16. 9. 1998 - Poslední vztah: 15. 10. 2001

Viklefova 20, Praha 3, Česká republika

Radim Stach

Předseda představenstva

První vztah: 16. 9. 1998 - Poslední vztah: 29. 3. 2002

zánik členství: 11. 1. 2002

zánik funkce: 11. 1. 2002

Budovatelská 524, Studénka, 742 13, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Předseda představenstva

  KERI a.s.

  Koňský trh 615, Turnov, 511 01

 • jednatel

  OnyxCapital s.r.o.

  Černokostelecká 2016/85, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

Stuart Carlton Baxter, Nar. 28.4.1958

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 1998 - Poslední vztah: 10. 3. 2004

zánik členství: 6. 8. 2003

314 East 41 st, Penthouse 1, New York City, 10017 NY, Spojené státy americké

JUDr. Gabriela Majerová

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 4. 1998 - Poslední vztah: 16. 9. 1998

Slovenská 1484/31, Praha 10, Česká republika

ing. Jiří Zubatý

Člen představenstva

První vztah: 1. 4. 1998 - Poslední vztah: 16. 9. 1998

Na sídlišti 527, Libáň, Česká republika

ing. Vladimír Pavala

Člen představenstva

První vztah: 1. 4. 1998 - Poslední vztah: 16. 9. 1998

Viklefova 1813/20, Praha 3, Česká republika

Ing. Libor Matyáš

Předseda představenstva

První vztah: 1. 4. 1998 - Poslední vztah: 16. 9. 1998

Leopoldova 2040, Praha 4, Česká republika

Ing. Libor Matyáš

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 4. 1997 - Poslední vztah: 1. 4. 1998

Leopoldova 2040, Praha 4, Česká republika

Ing. Vladimír Pavala

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 11. 1995 - Poslední vztah: 23. 4. 1997

Viklefova 20, Praha 3 - Žižkov, Česká republika

Ing. Jaroslav Kouba

předseda představenstva

První vztah: 22. 11. 1995 - Poslední vztah: 1. 4. 1998

K rukavičkárně 60, Praha 9 - Klánovice, Česká republika

Ing. Miroslav Maňásek

člen představenstva

První vztah: 22. 11. 1995 - Poslední vztah: 16. 9. 1998

Na okruhu 404, Praha 4 - Písnice, Česká republika

Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně a bez omezení. Ostatní členové představenstva jednají a podepisují samostatně v případech, kdy finanční efekt takového jednání nebo podpisu nepřekročí 5.000.000,- Kč. V případech, k dy je tento limit překročen, jednají nebo podpisují dva členové představenstva společně. Osoby oprávněné jednat jménem společnosti činí písemné právní úkony tak, že ke svému napsanému nebo vytištěnému jménu a obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis .

od 4. 4. 2007

Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva a pan Gert Ulrich Silber jako místopředseda představenstva, každý z nich samostatně a bez omezení. Jménem společnosti mohou jednat a podepisovat také společně dva jiní členové představenstva, a však s výjimkou zcizování a nákupu nemovitostí, akcií a podílů v obchodních společnostech, smluv a listin týkajících se úvěrů, půjček a zástavních smluv, poskytování záruk, směnek a sjednávání jakýchkoli smluv mezi členy dozorčí rady nebo představenstva s polečnosti nebo osobami jim blízkými na straně jedné a společností na straně druhé. Osoby oprávněné jednat jménem společnosti činí písemné právní úkony tak, že ke svému napsanému nebo vytištěnému jménu, funkci a obchodní firmě společnosti připojí svůj pod pis.

do 4. 4. 2007 od 24. 5. 2005

Za společnost jednají a podepisují společně předseda představenstva a místopředseda představenstva bez omezení. Za společnost mohou jednat a podepisovat také společně dva místopředsedové představenstva, avšak s výjimkou zcizování a nákupu nemovitostí, akcií a podílů v obchodních společnostech, smluv a listin týkajících se úvěrů, půjček a zástavních smluv mezi členy dozorčí rady a představenstvem společnosti nebo osobami jim blízkými na straně jedné a společností na straně druhé. Osoby oprávněné jednat jménem společnosti činí písemné právní úkony tak, že ke svému napsanému nebo vytištěnému jménu, funkci a obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis

do 24. 5. 2005 od 25. 6. 1999

Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda a místopředseda představenstva, každý samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem společnosti činí písemné právní úkony tak, že ke svému napsanému nebo vytištěnému jménu, funkci a obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis

do 25. 6. 1999 od 22. 11. 1995

Další vztahy firmy SpofaDental a.s.

4 fyzické osoby

Jaroslav Adolf

První vztah: 19. 10. 2021

Štrauchova 590, Jičín, 506 01, Česká republika

Jan Kozák

První vztah: 19. 10. 2021

Blahoslavova 448/3, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Blanka Koudelková

První vztah: 6. 2. 2014

Turnov 37, 511 01, Česká republika

Jana Jiroudková

První vztah: 6. 2. 2014

V Horkách 903, Pečky, 289 11, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Petr Švec

První vztah: 19. 3. 2019 - Poslední vztah: 19. 10. 2021

Horská 1363, Liberec, 460 14, Česká republika

Ing. Petr Švec

První vztah: 14. 6. 2017 - Poslední vztah: 19. 3. 2019

nám. Tržní 657/12, Liberec, 460 01, Česká republika

Michal Krúpa

První vztah: 7. 9. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

Slatinská 1111/27, Praha, 190 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Krúpa

První vztah: 7. 9. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

Slatinská 1111/27, Praha, 190 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Janák

První vztah: 6. 2. 2014 - Poslední vztah: 19. 10. 2021

Purkyňova 3006, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, Česká republika

Michal Krúpa

První vztah: 6. 2. 2014 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

Markupova 2705/4, Praha, 193 00, Česká republika

Michal Krúpa

První vztah: 6. 2. 2014 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

Markupova 2705/4, Praha, 193 00, Česká republika

Akcionáři

KERMOTION UK HOLDINGS LIMITED

4 Roundwood Ave, Stockley Park, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Bower, Hayes

od 22. 4. 2021

KERRSPOFA LTD.

Estera Trust (Cayman) Limited, PO Box 1350, Clifton House, 75 Fort Street, Kajmanské ostrovy, Grand Cayman

do 22. 4. 2021 od 2. 7. 2019

KERRSPOFA LTD.

PricewaterhouseCoopers Services (Cayman Islands) Limited, P.O. Box 258, 18 Forum Lane, Kajmanské ostrovy, Camana Bay, Grand Cayman

do 2. 7. 2019 od 29. 10. 2018

KERRSPOFA LTD.

Kajmanské ostrovy

do 29. 10. 2018 od 17. 2. 2012

GP eta s.r.o., IČ: 26777606

Markova, Česká republika, Jičín, 506 46

do 17. 2. 2012 od 19. 1. 2009

KERRSPOFA LTD.

Kajmanské ostrovy

do 19. 1. 2009 od 19. 11. 2003

CENTRAL EUROPE DENTAL PRODUCTS LLC

Spojené státy americké

do 19. 11. 2003 od 28. 8. 2002

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 11. 1995

Živnosti

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 5. 2012
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 4. 2002
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 22. 11. 1995
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).