Hlavní navigace

Společenství vlastníků - Staňkova 21

Firma Společenství vlastníků - Staňkova 21, společenství vlastníků jednotek. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou S 563, Krajský soud v Ostravě.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25882902

Sídlo:

Staňkova 221/21, Ostrava Výškovice, 700 30

Právní forma:

Společenství vlastníků jednotek

Datum vzniku:

25. 7. 2001

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Příjemci ostatních transferů
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

S 563, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Společenství vlastníků - Staňkova 21 od 25. 7. 2001

Právní forma

Společenství vlastníků jednotek od 25. 7. 2001

adresa

Staňkova 221/21
Ostrava 70030 od 20. 8. 2015

adresa

Staňkova 221/21
Ostrava-Výškovice 70030 do 20. 8. 2015 od 25. 7. 2001

Předmět činnosti

1. Předmětem činnosti společenství je správa, provoz a opravy společných částí domu, vymezených v prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") nebo v dohodě spoluvlastníků o vypořádání spoluvlastnictví nebo v rozhodnutí soudu o zrušení podílového spoluvlastnictví budovy podle § 5 odst. 2 zákona nebo v dohodě o vypořádání společného jmění manželů podle § 5 odst. 2 zákona anebo ve smlouvě o výstavbě uzavřené podle § 18 zákona (dále jen "správa domu"). 2. Správou domu se rozumí zejména : a) řádná správa a udržování společných částí domu vymezených v některé z listin uvedených v odstavci 1 a pozemku s výjimkou společných částí domu, které nejsou společné všem vlastníkům jednotek v domě, b) zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových prostor v domě, c) zajišťování údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací společných částí domu, d) zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a pozemku a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu, e) vybírání příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou domu a pozemku, popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány, f) zajišťování vedení evidence plateb vlastníků jednotek na náklady spojené se správou domu a pozemku, popřípadě o dalších prostředcích, které jsou z rozhodnutí vlastníků vybírány, g) zajišťování protipožárního zabezpečení domu a jeho revize a opravy, h) zajišťování revizí a oprav rozvodů plynu, rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody a provozu radiátorů ústředního vytápění, vzduchotechniky, společné televizní a rozhlasové antény a ostatních systémů k příjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu, elektrických sdělovacích zařízení v domě a hromosvodů, i) zajišťování prohlídek a čištění komínů, j) pojištění domu, k) plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastníkům jednotek ze zvláštních právních předpisů v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným částem domu, l) vedení evidence nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu a pozemku a všech ostatních nákladů vztahujících se k domu a pozemku, m) zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky vlastníků jednotek, svěřených společenství na úhradu nákladů spojených se správou domu a pozemku, s povinností oprávněných osob s nimi disponovat s péčí řádného správce cizího majetku a podle pokynů schválených vlastníky. 3. Na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek zajišťuje společenství : a) plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a společných částí domu (dále jen "služby"), s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo (např. dodávka elektrické energie nebo plynu do jednotlivých bytů a nebytových prostorů), včetně vybírání záloh na tyto služby a jejich vyúčtování, b) správu nebytových prostor ve spoluvlastnictví členů společenství podle § 24 odst. 4 zákona, c) provozování technických zařízení v domě, která slouží i jiným subjektům, s povinností osob, kterým je svěřena jejich obsluha, disponovat s nimi s péčí řádného správce majetku a podle pokynů schválených shromážděním vlastníků jednotek, d) další povinnosti, které vyplynou pro vlastníky jednotek, případně pro společenství ze zvláštních právních předpisů, případně i jiné činnosti. 4. Společenství je oprávněno sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu, k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu, a to se souhlasem vlastníka jednotky. do 22. 9. 2015 od 25. 7. 2001

Ostatní skutečnosti

Za výbor jedná navenek jeho předseda nebo místopředseda. Jde-li o písemné právní jednání, které činí výbor, musí být podepsáno předsedou nebo místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy pov ažován za podpis dalšího člena výboru. od 26. 6. 2019

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Lubomír Petřík

místopředseda výboru

První vztah: 26. 6. 2019

vznik členství: 18. 3. 2019

vznik funkce: 18. 3. 2019

Staňkova 221/21, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Petr Čech

předseda výboru

První vztah: 26. 6. 2019

vznik členství: 18. 3. 2019

vznik funkce: 18. 3. 2019

Staňkova 221/21, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

RNDr. Pavel Burda

člen výboru

První vztah: 26. 6. 2019

vznik členství: 18. 3. 2019

Staňkova 221/21, Ostrava, 700 30, Česká republika

Historické vztahy

RNDr. Pavel Burda

člen výboru

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 26. 6. 2019

vznik členství: 28. 7. 2015

zánik členství: 27. 7. 2018

Staňkova 221/21, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Lubomír Petřík

člen výboru

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 26. 6. 2019

vznik členství: 28. 7. 2015

zánik členství: 27. 7. 2018

Staňkova 221/21, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Petr Čech

předseda výboru

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 26. 6. 2019

vznik členství: 28. 7. 2015

zánik členství: 27. 7. 2018

vznik funkce: 30. 7. 2015

zánik funkce: 27. 7. 2018

Staňkova 221/21, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Petr Čech

člen výboru

První vztah: 4. 9. 2012 - Poslední vztah: 22. 9. 2015

zánik členství: 28. 7. 2015

Staňkova 221/21, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Lubomír Petřík

předseda výboru

První vztah: 4. 9. 2012 - Poslední vztah: 22. 9. 2015

zánik členství: 28. 7. 2015

zánik funkce: 28. 7. 2015

Staňkova 221/21, Ostrava, 700 30, Česká republika

Zdenka Kunčická

předseda výboru

První vztah: 4. 2. 2009 - Poslední vztah: 4. 9. 2012

Staňkova 221/21, Ostrava, 700 30, Česká republika

MUDr. Michaela Burdová

člen výboru

První vztah: 10. 12. 2008 - Poslední vztah: 4. 9. 2012

vznik funkce: 28. 2. 2008

Staňkova 221/21, Ostrava, 700 30, Česká republika

Zdeňka Maderská

člen výboru

První vztah: 10. 12. 2008 - Poslední vztah: 22. 9. 2015

zánik členství: 28. 7. 2015

Staňkova 221/21, Ostrava, 700 30, Česká republika

Zdenka Kunčická

předseda výboru

První vztah: 24. 4. 2008 - Poslední vztah: 4. 2. 2009

Staňkova 221/21, Ostrava, 700 30, Česká republika

Růžena Friedrichová

místopředseda výboru

První vztah: 11. 12. 2007 - Poslední vztah: 10. 12. 2008

zánik členství: 28. 2. 2008

Staňkova 221/21, Ostrava, Česká republika

Ing. Lubomír Petřík

předseda výboru

První vztah: 11. 12. 2007 - Poslední vztah: 24. 4. 2008

Staňkova 221/21, Ostrava, 700 30, Česká republika

Zdena Maderská

člen výboru

První vztah: 11. 12. 2007 - Poslední vztah: 10. 12. 2008

Staňkova 221/21, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Vladimír Jirka

předseda výboru

První vztah: 27. 2. 2006 - Poslední vztah: 11. 12. 2007

Staňkova 221/21, Ostrava, Česká republika

Růžena Friedrichová

člen výboru

První vztah: 2. 2. 2005 - Poslední vztah: 11. 12. 2007

Staňkova 221/21, Ostrava, Česká republika

Ing. Lubomír Petřík

místopředseda výboru

První vztah: 2. 2. 2005 - Poslední vztah: 11. 12. 2007

Staňkova 221/21, Ostrava, Česká republika

Ladislav Kunčický

předseda výboru

První vztah: 2. 2. 2005 - Poslední vztah: 27. 2. 2006

Staňkova 221/21, Ostrava, Česká republika

Ing. Vladimír Jirka

člen

První vztah: 25. 7. 2001 - Poslední vztah: 2. 2. 2005

vznik funkce: 25. 7. 2001

Staňkova 21/221, Ostrava-Výškovice, Česká republika

Stanislava Havlenová

člen

První vztah: 25. 7. 2001 - Poslední vztah: 2. 2. 2005

vznik funkce: 25. 7. 2001

Staňkova 21/221, Ostrava-Výškovice, Česká republika

RNDr. Pavel Burda

předseda

První vztah: 25. 7. 2001 - Poslední vztah: 2. 2. 2005

vznik funkce: 25. 7. 2001

Staňkova 21/221, Ostrava-Výškovice, Česká republika

Způsob jednání za společenství : Za výbor jedná navenek předseda výboru nebo výborem písemně pověřený člen výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezbytný podpis předsedy a dalšího člena výboru.

do 26. 6. 2019 od 25. 7. 2001

Další vztahy firmy Společenství vlastníků - Staňkova 21

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).