Hlavní navigace

Stavební bytové družstvo České Budějovice

Firma Stavební bytové družstvo České Budějovice, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXXXIII 84, Krajský soud v Českých Budějovicích.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00037745

Sídlo:

Krčínova 1107/30, České Budějovice, 370 11

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 10. 1983

DIČ:

CZ00037745

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXXXIII 84, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

"Stavební bytové družstvo České Budějovice" od 13. 4. 1964

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo České Budějovice od 15. 12. 2003

Právní forma

Družstvo od 13. 4. 1964

adresa

Krčínova 1107/30
České Budějovice 37011 od 6. 12. 2016

adresa

Krčínova 1107/30
České Budějovice do 6. 12. 2016 od 15. 12. 2003

adresa

Krčínova 30
České Budějovice do 15. 12. 2003 od 13. 4. 1964

Předmět podnikání

výstavba bytů v družstevních domech a místností nesloužících k bydlení do 12. 1. 2012 od 14. 6. 2007

přidělování družstevních bytů a nebytových prostorů do nájmu svým členům do 12. 1. 2012 od 14. 6. 2007

investorská a inženýrská činnost včetně technické pomoci při investiční výstavbě bytové a nebytové výstavby, technické a občanské vybavenosti pro členy družstva, fyzické a právnické osoby, úřady obcí a měst do 12. 1. 2012 od 14. 6. 2007

činnost a služby pro členy družstva, fyzické a právnické osoby, úřady měst a obcí, a to koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 12. 1. 2012 od 14. 6. 2007

silniční motorová doprava do 12. 1. 2012 od 10. 3. 1993

montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení do 12. 1. 2012 od 10. 3. 1993

revize elektrických zařízení do 12. 1. 2012 od 10. 3. 1993

vodoinstalatérství do 12. 1. 2012 od 10. 3. 1993

zámečnictví do 12. 1. 2012 od 10. 3. 1993

podlahářství do 12. 1. 2012 od 10. 3. 1993

klempířství do 12. 1. 2012 od 10. 3. 1993

truhlářství do 12. 1. 2012 od 10. 3. 1993

elektroinstalatérství do 12. 1. 2012 od 10. 3. 1993

dodávky tepla a teplé užitkové vody jiným organizacím popř. uživatelům a majitelům soukromých bytových domů, jako základní službu spojenou s pronájmem, která není živností dle zák. č. 455/91 Sb. § 4 do 12. 1. 2012 od 10. 3. 1993

správa a provoz bytů a ostatního majetku družstva do 12. 1. 2012 od 18. 11. 1992

organizování přípravy a provádění výstavby, provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor do 12. 1. 2012 od 18. 11. 1992

práce spojené s přípravou, zajištění a výstavbu inženýrských sítí, technické a občanské vybavenosti včetně modernizace, obnovy a údržby do 12. 1. 2012 od 18. 11. 1992

další činnosti a služby sloužící k uspokojování kulturních a sociálních potřeb členů družstva a občanů do 12. 1. 2012 od 18. 11. 1992

Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje zejména: - výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení - přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví do 18. 11. 1992 od 27. 12. 1991

- údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor - poskytování služeb spojených s bydlením svých členů - poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím - materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením - práce spojené s přípravou, zajištění a výstavbu inženýrských sítí, technické a občanské vybavenosti včetně modernizace, obnovy a údržby do 18. 11. 1992 od 27. 12. 1991

- investorskou a inženýrskou činnost včetně technické pomoci při investiční výstavbě bytové a nebytové výstavby, technické a občanské vybavenosti pro členy družstva, fyzické a právnické osoby, úřady obcí a měst - prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou - činnost a služby pro členy družstva, fyzické a právnické osoby, úřady obcí a měst a to zejména: - autodopravu v rámci oprávnění vydaného příslušným úřadem státní správy /doba platnosti povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby vydaná okr. úřadem Č. Budějovice, ref. dopr. do 16. 5. 1992/ do 18. 11. 1992 od 27. 12. 1991

- výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčení - provádění předepsaných revizních zkoušek v rámci vydaného oprávnění - výkony MTZ - výkony skladového hospodářství - práce HSV a PSV - dodávku tepla a teplé užitkové vody i jiným organizacím, popř. majitelům a uživatelům soukromých rodinných domků - pronájem nebytových prostor - poskytování pomoci a služeb formou administrativních prací a příprav při strojovém zpracování podkladů jiným právnickým a fyzickým osobám do 18. 11. 1992 od 27. 12. 1991

- další činnosti a služby sloužící k uspokojování kulturních a sociálních potřeb členů družstva a občanů - hydrogeologický průzkum pro organizace, úřady měst a obcí, právnické a fyzické osoby - výstavba bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektů - zahraničně obchodní činnost s výjimkou případů, u kterých je třeba zvláštní povolení - školicí a metodická činnost do 18. 11. 1992 od 27. 12. 1991

1. Předmět činnsoti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových prostor a zabezpečování služeb s tím spojených 2. V rámci předmétu činnsoti družstvo připravuje a zebezpečuje: a/ výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností sloužících k bydlení b/ přidělování družstevních bytů, včetně bytů v družstevních domcích a míst ností nesloužících k bydlením do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví do 27. 12. 1991 od 13. 4. 1964

c/ údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor, d/ poskytování služeb spojených s bydlením svých členů, e/ poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím, f/ materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytú a nebytových prostor pro poskytování služeb spojených s bydlením g/ práce spojené s přípravou, zajištění a výstavbu inženýrských sítí, technické a občanské vybavennosti včetně modernizace, obnovy a údržby do 27. 12. 1991 od 13. 4. 1964

h/ investorskou a inženýrskou činnost, včetně technické pomoci při investiční výstavbě bytové a nebytové výstavby, technické a občanské vybavennosti pro členy družstva, organizace, národní výbory a občany, i/ prodej stavebních hmot a výrobků v souvislosti s vlastní potřebou j/ činnosti a služby pro členy družstva, organizace, národní výbory a občany a to zejména: - autodopravu v rámci oprávnění vydaného příslušným národním výborem - výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčování - provádění předepsaných revizních zkoušek v rámci vydaného oprávnění - výkony MTZ do 27. 12. 1991 od 13. 4. 1964

- výkony skladového hospodářství - práce KSV a PSV - dodávka tepla a užitkové vody i jiným socialistických organizacím, popř. majitelům a uživatelům soukromých rodinných domků - pronájem nebytových prostor - poskytování služeb a pomoci formou administrativních prací a příprav při strojovém zpracování podkladů jiným organizacím k/ další činnosti a služby sloužící k uspokojování kulturních a sociálních potřeb členů družstva a občanů l/ hydrogeologický průzkum pro soc. organizace, NV a občany do 27. 12. 1991 od 13. 4. 1964

Předmět činnosti

1. Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory a na ostatním majetku družstva. 2. Předmětem činnosti družstva je zejména: a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor, ab) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, včetně správy domů společenství vlastníků, ac) zajišťování plnění spoje ných s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, ad) přidělování družstevních bytů, uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním, b) č innost za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva, realitní činnosti a správě a provozu nemovitostí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva, c) práce spojené s přípravou, zajištění a výstavbu inženýrských sítí, technické a občanské vybavenosti včetně modernizace, obnovy a údržby, d) investorská a inženýrská činnost včetně technické pomoci při investiční výstavbě bytové a nebytové výstavby, tec hnické a občanské vybavenosti pro členy družstva, e) další činnosti a služby sloužící k uspokojování kulturních a sociálních potřeb členů družstva, f) obchodní činnost, g) školící a metodická činnost. 3. Družstvo může vykonávat i další činnosti schválené představenstvem, pokud si k jejich vykonání opatří příslušné oprávnění. Takovou činností je zprostředkování služeb. Činnosti družstva spočívající ve výz od 29. 7. 2014

1. Činnost družstva je založena na vlastnictví družstevních domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami (garáže), na správě a provozu bytů a na ostatním majetku družstva. 2. Předmětem činnosti družstva je zejména: a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor ab) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva ac) provozování materiálně výrobní základny pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor pro poskytování plnění spojených s bydlením, výkony skladového hospodářství a obchodní činnost ad) provádění popř. zajišťování dodávek tepla a teplé užitkové vody i jiným právnickým a fyzickým osobám ae) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, ve vlastnictví družstva nebo členů družstva af) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (nebytových prostor) popř. jiných smluv souvisejících s užíváním bytů (nebytových prostor) b) činnost za účelem podnikání spočívající především v realitní činnosti a správě a údržbě nemovitostí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva. do 29. 7. 2014 od 12. 1. 2012

Ostatní skutečnosti

Výše základních členských vkladů činí 3.000,- Kčs. do 10. 3. 1993 od 18. 11. 1992

Družstvo se řídí novými stanovami, upravenými dle zák. č. 176/90 Sb. a schválenými shromážděním delegátů SBD konaném dne 15. 4. 1991. do 18. 11. 1992 od 27. 12. 1991

-Uhrada ztrát: Ztráta z ostatní hospodářské činnost družstva se uhradí podle rozhodnutí shromáždění delegátů: a) ze základního formu družstva nebo b) tím, že s rozvrhne na všechny členy družstva poměrným dílem podle hodnoty členských podílů nebo c) kombinací výše uvedených způsobů. Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykázanou v roční účetní uzávěrce ručí členové částkou 3. 000,- Kčs. Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit do konce roku následujícího po roce v němž ztráta vznikla. do 18. 11. 1992 od 27. 12. 1991

Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromáždění delegátů termín úhrady prodloužit. do 18. 11. 1992 od 27. 12. 1991

Na základě usnesení delegátů konaného dne 26.11.1990 zapisují se tyto změny a doplňky stanov: změna čl.2, čl. 3 odst. 2e/ se vypouští slovo "socialistické", v čl. 4 odst 3 se nahrazuje slovo "socialistického slovem občanského", změna čl. 8, za čl. 8 se vkládají čl. 8a,8b,8c. Změna čl. 31, v čl 33 odst. 1c/ se nahrazuje slovo "socialistického slovem občanského" změna čl. 37, za čl. 77 se vkládají čl. 77 a, 77b. do 18. 11. 1992 od 14. 2. 1991

Podle usnesení shromáždění delegátů SBD České Budějovice ze dne 22.4.1981, OSBD Čes. Budějovice ze dne 15.4.1981 a rozhodnutí JKV ČSBD České Budějovice ze dne 16.12.1981 č.j. 648/81-101/Pe o sloučení OVBD Čes. Budějovice slučují se do tohoto, jako družstva přejímacího ku dni 1.1.1982: Okresní stavební bytové družstvo České Budějovice a Okresní výstavbové bytové družstvo České Budějo vice. Sloučením zaniklo Okresní stavební bytové družstvo České Budějovice a Okresní výstavbové bytové družstvo České Budějovice bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závazky sloučených družstev přešly na družstvo slučující, t.j. Stavební bytové dru žstvo České Budějovice. od 29. 12. 1981

Podle usnesení shromáždění delegátů SBD Č. Budějovice ze dne 22.4.1981, OSBD Č. Budějovice ze dne 15.4.1981 a rozhodnutí JKV ČSBD Č. BUdějovice ze dne 16.12.1981, č.j. 648/81-101/Pe o sloučení OVBD Č. Budějovice slučují se do tohoto, jako družstva přejímacího ku dni 1. lednu 1982: Okresní stavební bytové družstvo České Budějovice Okresní výstavbové družstvo České Budějovice Sloučením zaniklo Okresní stavební bytové družstvo Č. Budějovice a Okresní výstavbové družstvo Č. Budějovice bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závazky přešly na družstvo slučující, t.j. Stavební bytové družstvo České Budějovice. do 29. 12. 1981 od 29. 12. 1981

Podle usnesení shromáždění delegátů SBD České Budějovice-Sever, SBD České Budějovice-Západ, SBD Č. Budějovice-Čtyři Dvory, SBD České Budějovice Svépomoc, rozhodnutí JKV ČSBD České Budějovice ze dne 26.10.1979 čj. 1062/79-101/Pe o sloučení SBD České Budějo vice-Jih a č.j. 1O63/79-101/ Pe o sloučení Okresního družstva pro výstavbu a správu garáží České Budějovice a souhlasu JKV ČSBD České Budějovice ze dne 28.12.1979 bylo ku dni 1.1.1980 sloučeno: Stavební bytové družstvo České Budějovice-Sever jako družstvo slučující se Stavebním bytovým družstvem České Budějovice-Západ, Stavebním bytovým družstvem České Budějovice-Čtyři Dvory, Stavebním bytovým družstvem Svépomoc České Budějovice, Stavební bytovým družstvem České Budějovice-Jih, Okresním družstvem pro výst avbu a správu garáží České Budějovice jako družstvy slučovanými. Sloučením zaniklo Stavební bytové družstvo České Budějovice-Západ, SBD Č. Budějovice-Čtyři Dvory, SBD Svépomoc Č. Budějovice, SBD České Budějovice -Jih a Okresní družstvo pro výstavbu a sprá vu garáží České Budějovice bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závazky přešly dnem sloučení na družstvo slučující. od 3. 1. 1980

Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 26.10.1976 a souhlasů JKV ČSBD v Č. Budějovicích ze dne 9.12.1976 č.j. 2402/2351/42/01/044-76 a č.j. 2402/ 2352/42/01/019-76 bylo ku dni 31.12.1976 sloučeno do tohoto, jako družstva slučujícího: 1/ Stavební bytov é družstvo České Budějovice-Východ, 2/ Stavební bytové družstvo Jihočeské mládeže České Budějovice. Sloučením zaniklo SBD Č. Budějovice-Východ a SBD Jihočeské mládeže Č.B. bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závazky přešly na družstvo slučující. od 28. 2. 1977

Podle usnesení KV ČSBD č. 26 přijatého na 8. schůzi konané dne 8.11.1973 bylo sloučeno: Stavební bytové družstvo zaměstnanců Škoda Č. Budějovice jako družstvo slučující se Stavebním bytovým družstvem pracovníků n.p. Koh-i-noor v Č. Budějovicích, Svépomo cným stavebním bytovým družstvem pracovníků JČE v Č. Budějovicích, Stavebním bytovým družstvem pracovníků Motor Č. Budějovice, Stavebním bytovým družstvem občanů Jiskra v Č. Budějovicích jako družstvy slučovanými. Všechna práva a povinnosti přecházejí n a nové družstvo. od 22. 1. 1974

Družstvo bylo zřízeno usnesením ustavující schůze ze dne 18.10.1963 a jeho ustanovení bylo schváleno usnesením rady Okresního národního výboru v č. Budějovicích dne 18.2.1964. od 13. 4. 1964

Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů dne 30.11.1988 a to s účinností od 1.1.1989. Podpisování: Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda /místopředseda/ a další člen představenstva. Uhrazovací povinnost: Člen družstva je povinnen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt neb o místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500, - Kčs v jednom roce. Za likvidační shodek ručí člen do výše 3,000,- Kčs. do 27. 12. 1991 od 13. 4. 1964

Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda /místopředseda/ a další člen představenstva. do 18. 11. 1992 od 13. 4. 1964

Statutární orgán

9 fyzických osob

Ing. Marie Paukejová

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2021

vznik členství: 16. 12. 2020

K. Štěcha 1201/6, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Miroslav Janda

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2016

N. Frýda 1238/7, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Oldřich Bezouška

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2016

Pražská tř. 2084/47, České Budějovice, 370 04, Česká republika

František Jíra DiS

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2016

J. K. Chmelenského 1094/6, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Ing. Jaroslav Boháč

1. místopředseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2011

vznik funkce: 26. 5. 2011

Kubatova 1538/5, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Jana Klečková

2. místopředseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 25. 5. 2006

vznik funkce: 26. 5. 2011

N. Frýda 1244/8, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  LEPOGON s.r.o.

  Klimentská 1746/52, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  PASTORE CZO a.s.

  Klatovská třída 73/7a, Plzeň, 301 00

Hana Votavová

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 26. 5. 2011

vznik funkce: 26. 5. 2011

J. Bendy 1356/13, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Václav Laur

předseda představenstva

První vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 26. 5. 2011

vznik funkce: 26. 5. 2011

Plzeňská 601/57, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Taťána Vondráčková

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2014

vznik členství: 24. 5. 2001

vznik funkce: 24. 5. 2011

Fr. Ondříčka 982/16, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Historické vztahy

Petr Nováček

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 2016 - Poslední vztah: 27. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

vznik funkce: 26. 5. 2011

J. K. Chmelenského 1044/5, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Petr Nováček

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 2016 - Poslední vztah: 27. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

vznik funkce: 26. 5. 2011

J. K. Chmelenského 1044/5, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Julius Půža

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2016

vznik členství: 25. 5. 2006

zánik členství: 26. 5. 2016

vznik funkce: 25. 5. 2006

Průběžná 2490/16, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Julius Půža

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2016

vznik členství: 25. 5. 2006

zánik členství: 26. 5. 2016

vznik funkce: 25. 5. 2006

Průběžná 2490/16, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Julius Půža

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 25. 5. 2006

vznik funkce: 25. 5. 2006

Průběžná, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Hana Votavová

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 26. 5. 2011

vznik funkce: 26. 5. 2011

J.Bendy 1356/13, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Marie Paukejová

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

vznik funkce: 26. 5. 2011

K. Štěcha 1201/6, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Marie Paukejová

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

vznik funkce: 26. 5. 2011

K. Štěcha 1201/6, České Budějovice, 370 05, Česká republika

František Kovář

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 26. 2. 2021

vznik členství: 25. 5. 2006

zánik členství: 15. 12. 2020

vznik funkce: 25. 5. 2006

Pekárenská 1060/25, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Petr Nováček

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 25. 3. 2016

vznik členství: 26. 5. 2011

vznik funkce: 26. 5. 2011

J.K.Chmelenského 1044/5, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Ing. Marie Paukejová

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2013 - Poslední vztah: 29. 7. 2014

vznik členství: 26. 5. 2011

K. Štěcha 1201/6, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Václav Laur

předseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 26. 5. 2011

vznik funkce: 26. 5. 2011

Dubenská 1384/5, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Petr Nováček

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2011 - Poslední vztah: 29. 7. 2014

vznik členství: 26. 5. 2011

J.K.Chmelenského 1044/5, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Václav Laur

předseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2011 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 26. 5. 2011

vznik funkce: 26. 5. 2011

Dubenská 1384/5, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Marie Paukejová

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2011 - Poslední vztah: 3. 11. 2013

vznik členství: 26. 5. 2011

K.Štěcha 1201/6, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Hana Votavová

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2011 - Poslední vztah: 29. 7. 2014

vznik členství: 26. 5. 2011

J.Bendy 1356/13, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Jana Klečková

2. místopředseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2011 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 25. 5. 2006

vznik funkce: 26. 5. 2011

N.Frýda 1244/8, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Jaroslav Boháč

1. místopředseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2011 - Poslední vztah: 13. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2011

vznik funkce: 26. 5. 2011

Kubatova 1538/5, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Jaroslav Boháč

1. místopředseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2011 - Poslední vztah: 13. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2011

vznik funkce: 26. 5. 2011

Kubatova 1538/5, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Jiří Křížek

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2008 - Poslední vztah: 16. 7. 2011

vznik členství: 29. 5. 2008

zánik členství: 26. 5. 2011

Větrná 22, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Miroslav Janda

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2007 - Poslední vztah: 16. 7. 2011

vznik členství: 24. 5. 2007

zánik členství: 26. 5. 2011

N. Frýda 7/1238, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Jana Klečková

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2006 - Poslední vztah: 16. 7. 2011

vznik členství: 25. 5. 2006

N.Frýda 8, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Julius Půža CSc.

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2006 - Poslední vztah: 29. 7. 2014

vznik členství: 25. 5. 2006

Průběžná 16, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. František Kovář

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2006 - Poslední vztah: 29. 7. 2014

vznik členství: 25. 5. 2006

Pekárenská 25, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Yvona Nestrojová

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2005 - Poslední vztah: 15. 7. 2008

vznik členství: 26. 5. 2005

zánik členství: 24. 5. 2008

Čechova 46, České Budějovice, Česká republika

Ing. Radek Mára

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 7. 2011

vznik členství: 31. 8. 2004

zánik členství: 26. 5. 2011

Karla Štěcha 1199/2, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Jana Znachorová

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2004 - Poslední vztah: 8. 7. 2006

zánik členství: 25. 5. 2006

L. M. Pařízka 9, České Budějovice, Česká republika

Bohumil Hajn

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2004 - Poslední vztah: 8. 7. 2006

zánik členství: 21. 12. 2005

Na nábřeží 20, České Budějovice, Česká republika

Mgr. Taťána Vondráčková

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2003 - Poslední vztah: 29. 7. 2014

vznik členství: 24. 5. 2001

Fr. Ondříčka 16, České Budějovice, Česká republika

Václav Matoušek

2. místopředseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2003 - Poslední vztah: 16. 7. 2011

vznik členství: 24. 5. 2001

zánik členství: 26. 5. 2011

vznik funkce: 24. 5. 2001

zánik funkce: 26. 5. 2011

Pražská 68, Borek, 370 01, Česká republika

Miroslav Chromý

l. místopředseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2003 - Poslední vztah: 16. 7. 2011

vznik členství: 24. 5. 2001

zánik členství: 26. 5. 2011

vznik funkce: 24. 5. 2001

zánik funkce: 26. 5. 2011

Plzeňská 29, České Budějovice, Česká republika

JUDr. Václav Berger

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2003 - Poslední vztah: 16. 7. 2011

vznik členství: 24. 5. 2001

zánik členství: 26. 5. 2011

vznik funkce: 24. 5. 2001

zánik funkce: 26. 5. 2011

Zahradní 150, Ševětín, Česká republika

Zdeněk Kadlec

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2003 - Poslední vztah: 14. 6. 2007

vznik členství: 24. 5. 2001

zánik členství: 24. 5. 2007

V. Volfa 33, České Budějovice, Česká republika

Jiří Thon

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2003 - Poslední vztah: 8. 7. 2006

vznik členství: 24. 5. 2001

zánik členství: 25. 5. 2006

J. Š. Baara 57, České Budějovice, Česká republika

MVDr. Růžena Cempírková CSc.

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2003 - Poslední vztah: 14. 9. 2005

vznik členství: 24. 5. 2001

zánik členství: 26. 5. 2005

Netolická 18, České Budějovice, Česká republika

Petr Langmann

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2003 - Poslední vztah: 19. 8. 2004

vznik členství: 24. 5. 2001

Boršovská 3, České Budějovice, Česká republika

Josef Kytka

člen představenstva

První vztah: 8. 11. 1996 - Poslední vztah: 15. 12. 2003

Netolická 1, České Budějovice, Česká republika

Ing. Otakar Trubač

člen představenstva

První vztah: 8. 11. 1996 - Poslední vztah: 15. 12. 2003

Pekárenská 3, České Budějovice, Česká republika

Stanislav Mareš

člen představenstva

První vztah: 8. 11. 1996 - Poslední vztah: 15. 12. 2003

Bezdrevská 7, České Budějovice, Česká republika

Jiří Franc

člen představenstva

První vztah: 8. 11. 1996 - Poslední vztah: 15. 12. 2003

M. Horákové 6, České Budějovice, Česká republika

Ivana Živná

člen představenstva

První vztah: 8. 11. 1996 - Poslední vztah: 16. 7. 2011

vznik členství: 24. 5. 2001

zánik členství: 26. 5. 2011

Otavská 9, České Budějovice, Česká republika

František Vodrážka

člen představenstva

První vztah: 8. 11. 1996 - Poslední vztah: 15. 12. 2003

A. Staška 6, České Budějovice, Česká republika

Ing. Vladimír Mikolášek

člen představenstva

První vztah: 8. 11. 1996 - Poslední vztah: 8. 7. 2006

vznik členství: 24. 5. 2001

zánik členství: 25. 5. 2006

Pekárenská 37, České Budějovice, Česká republika

Jiří Křížek

člen představenstva

První vztah: 8. 11. 1996 - Poslední vztah: 8. 7. 2006

vznik členství: 24. 5. 2001

zánik členství: 25. 5. 2006

Větrná 22, České Budějovice, Česká republika

Ing. Hana Ungerová

člen představenstva

První vztah: 8. 11. 1996 - Poslední vztah: 8. 7. 2006

vznik členství: 24. 5. 2001

zánik členství: 25. 5. 2006

Větrná 30, České Budějovice, Česká republika

Josef Rousek

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 1991 - Poslední vztah: 8. 11. 1996

E. Destinové 27, České Budějovice, Česká republika

Karel Dušek

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 1991 - Poslední vztah: 8. 11. 1996

Karla Chocholy 6, České Budějovice, Česká republika

Ing. Miloš Dvořák

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 1991 - Poslední vztah: 8. 11. 1996

Fr. Ondříčka 983/28, České Budějovice, Česká republika

Ing. Josef Koudelka

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 1991 - Poslední vztah: 16. 7. 2011

vznik členství: 24. 5. 2001

zánik členství: 26. 5. 2011

Chmelenského 4, České Budějovice, Česká republika

Jan Homan

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 1991 - Poslední vztah: 8. 11. 1996

Jana Opletala 69, České Budějovice, Česká republika

Ladislav Janda

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 1991 - Poslední vztah: 19. 8. 2004

vznik členství: 24. 5. 2001

Lidická 45, České Budějovice, Česká republika

Karel Bartyzal

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 1991 - Poslední vztah: 16. 7. 2011

vznik členství: 24. 5. 2001

zánik členství: 26. 5. 2011

Lidická 45, České Budějovice, Česká republika

Petr Hrubecký

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 1990 - Poslední vztah: 8. 11. 1996

A. Macka 3, České Budějovice, Česká republika

Josef Nídl

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 1988 - Poslední vztah: 8. 7. 2006

vznik členství: 24. 5. 2001

zánik členství: 25. 5. 2006

Železničářská 2, České Budějovice, Česká republika

Marie Mačí

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 1988 - Poslední vztah: 8. 11. 1996

Klaricova 2, České Budějovice, Česká republika

Jiří Grossmann

nemá

První vztah: 22. 6. 1988 - Poslední vztah: 27. 12. 1991

Větrná 28, České Budějovice, Česká republika

ing. Miroslav Opletal

nemá

První vztah: 22. 6. 1988 - Poslední vztah: 27. 12. 1991

Otavská 25, České Budějovice, Česká republika

Václav Matoušek

místopředseda

První vztah: 28. 5. 1985 - Poslední vztah: 15. 12. 2003

Plzeňská 64, České Budějovice, Česká republika

ing. Jiří Janovský

nemá

První vztah: 1. 6. 1984 - Poslední vztah: 27. 12. 1991

Otavská 17, České Budějovice, Česká republika

JUDr. Pavel Krček

nemá

První vztah: 1. 6. 1984 - Poslední vztah: 27. 12. 1991

Strádova 31, České Budějovice, Česká republika

František Tobiáš

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1980 - Poslední vztah: 27. 12. 1991

Větrná 854, České Budějovice, Česká republika

Josef Kovář

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1980 - Poslední vztah: 12. 11. 2004

vznik členství: 24. 5. 2001

zánik členství: 27. 6. 2004

Lidická 39, České Budějovice, Česká republika

Karel Povišer

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1980 - Poslední vztah: 8. 11. 1996

A. Staška 6, České Budějovice, Česká republika

Ing. Vladimír Berka

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 1980 - Poslední vztah: 8. 11. 1996

Větrná 858, České Budějovice, Česká republika

Miroslav Chromý

2. místopředseda

První vztah: 3. 1. 1980 - Poslední vztah: 15. 12. 2003

Plzeňská 29, České Budějovice, Česká republika

Václav Berger

předseda

První vztah: 22. 1. 1974 - Poslední vztah: 15. 12. 2003

Lipenská 16, České Budějovice, Česká republika

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech.Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva.

od 18. 11. 1992

Další vztahy firmy Stavební bytové družstvo České Budějovice

12 fyzických osob

Miroslav Hovorka

předseda kontrolní komise

První vztah: 20. 2. 2020

vznik členství: 20. 12. 2014

vznik funkce: 1. 2. 2020

V. Volfa 1300/13, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Stanislav Mareš

člen kontrolní komise

První vztah: 20. 2. 2020

vznik členství: 26. 5. 2011

Bezdrevská 1169/7, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaromír Kopeček

člen kontrolní komise

První vztah: 29. 6. 2018

vznik členství: 29. 5. 2018

J. Bendy 1308/10, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Jaroslav Horský

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 29. 6. 2018

vznik členství: 30. 5. 2013

vznik funkce: 29. 5. 2018

Netolická 1176/20, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Miroslav Hovorka

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 20. 12. 2014

V. Volfa 1300/13, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Stanislav Mareš

předseda kontrolní komise

První vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 26. 5. 2011

vznik funkce: 12. 1. 2015

Bezdrevská 1169/7, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Homolka

1. místopředseda kontrolní komise

První vztah: 29. 7. 2014

vznik členství: 26. 5. 2011

vznik funkce: 26. 5. 2011

Puklicova 1038/34, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Jaroslav Horský

člen kontrolní komise

První vztah: 29. 7. 2014

vznik členství: 30. 5. 2013

Netolická 1176/20, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Jiří Franc

člen kontrolní komise

První vztah: 29. 7. 2014

vznik členství: 26. 5. 2011

M. Horákové 1366/6, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Věra Klimešová

člen kontrolní komise

První vztah: 29. 7. 2014

vznik členství: 26. 5. 2011

vznik funkce: 26. 5. 2011

Kubatova 1238/10, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Bořivoj Kohout

člen kontrolní komise

První vztah: 29. 7. 2014

vznik členství: 26. 5. 2011

Čechova 596/42, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Bořivoj Kohout

člen kontrolní komise

První vztah: 29. 7. 2014

vznik členství: 26. 5. 2011

Čechova 596/42, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Historické vztahy

Miroslav Hovorka

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 26. 2. 2021

vznik členství: 20. 12. 2014

V. Volfa 1300/13, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Stanislav Mareš

předseda kontrolní komise

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 2. 2020

vznik členství: 26. 5. 2011

vznik funkce: 12. 1. 2015

zánik funkce: 31. 1. 2020

Bezdrevská 1169/7, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Mgr. Věra Klimešová

člen kontrolní komise

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

vznik funkce: 26. 5. 2011

Kubatova 1238/10, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Mgr. Věra Klimešová

člen kontrolní komise

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

vznik funkce: 26. 5. 2011

Kubatova 1238/10, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Jiří Franc

člen kontrolní komise

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

M. Horákové 1366/6, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Jaroslav Horský

člen kontrolní komise

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 29. 6. 2018

vznik členství: 30. 5. 2013

Netolická 1176/20, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Jan Homolka

1. místopředseda kontrolní komise

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 29. 6. 2018

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik členství: 29. 5. 2018

vznik funkce: 26. 5. 2011

zánik funkce: 29. 5. 2018

Puklicova 1038/34, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Jiří Franc

člen kontrolní komise

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

M. Horákové 1366/6, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Milan Prášil

předseda kontrolní komise

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik členství: 19. 12. 2014

vznik funkce: 26. 5. 2011

zánik funkce: 19. 12. 2014

K. Štěcha 1228/9, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Milan Prášil

předseda kontrolní komise

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik členství: 19. 12. 2014

vznik funkce: 26. 5. 2011

zánik funkce: 19. 12. 2014

K. Štěcha 1228/9, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Stanislav Mareš

člen kontrolní komise

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik členství: 12. 1. 2015

Bezdrevská 1169/7, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Stanislav Mareš

člen kontrolní komise

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik členství: 12. 1. 2015

Bezdrevská 1169/7, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 9. 1992

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 9. 5. 2001
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).