Hlavní navigace

Středisko komplexní sociální péče o.p.s.

Firma Středisko komplexní sociální péče o.p.s., obecně prospěšná společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou O 226, Městský soud v Praze.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26480026

Sídlo:

5. května 249, Kladno, 272 01

Právní forma:

Obecně prospěšná společnost

Datum vzniku:

26. 9. 2001

Aktuální kontaktní údaje Středisko komplexní sociální péče o.p.s.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

32 Ostatní zpracovatelský průmysl
4939 Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
731 Reklamní činnosti
8810 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Obchodní rejstřík

Spisová značka

O 226, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Středisko komplexní sociální péče o.p.s. od 26. 9. 2001

Právní forma

Obecně prospěšná společnost od 26. 9. 2001

adresa

ul. 5 května 249
Kladno od 26. 9. 2001

Předmět podnikání

Posláním společnosti je poskytování terénních a ambulatních služeb osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Společnost prostřednictvím služeb podporuje klienty v jejich přirozeném prostředí, pomáhá jim žít běžným způsobem života, jakým žijí jejich vrstevníci. Společnost poskytuje sociální služby občanům města Kladna. Společnost poskytuje tyto sociální služby: a) Pečovatelská služba. Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzic ké osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech a v zařízeních Střediska komplexní sociální péče o.p.s. Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnu tí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. b) Denní stacionář. V denním stacionáři se poskytuje ambulantní služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým onenocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Slu žba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, o právněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Ostatními poskytovanými službami jsou: a) Společensko vzdělávací aktivity. Společensko vzdělávací aktivity jsou službou poskytovanou seniorům nebo osobám se zdravotním postižením. Služba obsahuje tyto základní činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se s polečenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti. b) Sociální poradenství. Sociální poradenství je službou poskytovanou seniorům, osobám se zdravotním postižením a jejich rodinných příslušníkům. Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při uplaňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobníc h záležitostí. c) Fakultativní služby. Tyto činnosti jsou poskytovány vždy v návaznosti na poskytované sociální služby. Jedná se o služby, které doplňují základní činnosti výše uvedených sociálních služeb. od 16. 7. 2020

Posláním společnosti je poskytování terénních a ambulatních služeb osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Společnost prostřednictvím služeb podporuje klienty v jejich přirozeném prostředí, pomáhá jim žít běžným způsobem života, jakým žijí jejich vrstevníci. Společnost poskytuje sociální služby občanům města Kladna. Společnost poskytuje tyto sociální služby: a) Pečovatelská služba. Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzic ké osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech a v zařízeních Střediska komplexní sociální péče o.p.s. Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnu tí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. b) Denní stacionář. V denním stacionáři se poskytuje ambulantní služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým onenocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Slu žba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, o právněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. c) Osobní asistence. Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časov ého omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zaji štění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Ostatními poskytovanými službami jsou: a) Společensko vzdělávací aktivity. Společensko vzdělávací aktivity jsou službou poskytovanou seniorům nebo osobám se zdravotním postižením. Služba obsahuje tyto základní činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se s polečenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti. b) Sociální poradenství. Sociální poradenství je službou poskytovanou seniorům, osobám se zdravotním postižením a jejich rodinných příslušníkům. Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při uplaňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobníc h záležitostí. c) Fakultativní služby. Tyto činnosti jsou poskytovány vždy v návaznosti na poskytované sociální služby. Jedná se o služby, které doplňují základní činnosti výše uvedených sociálních služeb. do 16. 7. 2020 od 1. 1. 2019

Posláním společnosti je poskytování terénních a ambulatních služeb osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Společnost prostřednictvím služeb podporuje klienty v jejich přirozeném prostředí, pomáhá jim žít běžným způsobem života, jakým žijí jejich vrstevníci. Společnost poskytuje sociální služby občanům města Kladna. Společnost poskytuje tyto sociální služby: a) Pečovatelská služba. Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzic ké osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech a v zařízeních Střediska komplexní sociální péče o.p.s. Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnu tí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. b) Denní stacionář. V denním stacionáři se poskytuje ambulantní služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým onenocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Slu žba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, o právněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociáoně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Ostatními poskytovanými službami jsou: a) Společensko vzdělávací aktivity. Společensko vzdělávací aktivity jsou službou poskytovanou seniorům nebo osobám se zdravotním postižením. Služba obsahuje tyto základní činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti. b) Sociální poradenství. Sociální poradenství je službou poskytovanou seniorům, osobám se zdravotním postižením a jejich rodinných příslušníkům. Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při uplaňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobn ích záležitostí. do 1. 1. 2019 od 7. 11. 2013

c) fakultativní služby. Tyto činnosti jsou poskytovány vždy v návaznosti na poskytované sociální služby. Jedná se o služby, které doplňují základní činnosti výše uvedených sociálních služeb. do 1. 1. 2019 od 7. 11. 2013

Posláním společnosti je poskytování terénních a ambulatních služeb osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Společnost prostřednictvím služeb podporuje klienty v jejich přirozeném prostředí, pomáhá jim žít běžným způsobem života, jakým žijí jejich vrstevníci. Společnost poskytuje sociální služby občanům města Kladna. Společnost poskytuje tyto sociální služby: a) Pečovatelská služba. Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzic ké osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech a v zařízeních Střediska komplexní sociální péče o.p.s. Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnu tí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. b) Denní stacionář. V denním stacionáři se poskytuje ambulantní služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým onenocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Slu žba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, o právněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociáoně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Ostatními poskytovanými službami jsou: a) Společensko vzdělávací aktivity. Společensko vzdělávací aktivity jsou službou poskytovanou seniorům nebo osobám se zdravotním postižením. Služba obsahuje tyto základní činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti. b) Sociální poradenství. Sociální poradenství je službou poskytovanou seniorům, osobám se zdravotním postižením a jejich rodinných příslušníkům. Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při uplaňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobn ích záležitostí. c) Společné stravování. Společné stravování je službou poskytovanou seniorům nebo osobám s různým druhem postižení. Služba obsahuje tyto základní činnosti: poskytnutí oběda, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. do 7. 11. 2013 od 3. 5. 2012

společnost bude poskytovat komplexní sociální služby do 3. 5. 2012 od 26. 9. 2001

pro lidi ,kteří ze zdravotních či jiných důvodů nejsou schopni zajistit své životní potřeby v přirozeném prostředí to bude pečovatelská služba- pomoc při zajištění chodu domácnosti,stravování,pomoc při sebeobsluze,zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,pomoc při prosazování práv a zájmů,poskytování informací,aktivizační služby. do 3. 5. 2012 od 26. 9. 2001

zlepšení kvality života uživatelů a poskytování úlevy pečujícím rodinám,nebo osobám blízkým zajistit- Domovinka- stacionář- pomoc pro lidi,kteří pro svůj věk nemohou žít zcela samostatně,ale rodina či osoba blízká je schopna se o ně část dne starat v jejich domácím prostředí.zde je klientovi poskytováno zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,pomoc při zajišťování práv a zájmů,vzdělávací a aktivizační služby,nebo psychoterapie, poskytování služeb,které se týkají osobní hygieny. do 3. 5. 2012 od 26. 9. 2001

lidem,kteří vnímají svoji životní situaci jako obtížnou a nejsou schopni jí řešit vlastními silami ,ale jejich rodinám budou poskytovány poradenské služby. Způsob poskytování této služby podporuje člověka v řešení obtížné životní situace. do 3. 5. 2012 od 26. 9. 2001

pro lidi,kteří jsou v důsledku nemoci,nebo postižení dlouhodobě či trvale znevýhodněni jsou určeny domy s pečovatelskou službou- zprostředkování poskytnutí ubytování,pomoc při zajištění domácnosti,zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,poskytnutí informace,pomoc při prosazování práv a zájmu.Cílem je podpořit člověka,aby mohl vést běžný způsob života v domácím prostředí. do 3. 5. 2012 od 26. 9. 2001

důchodcům a lidem s postižením jsou určeny vyvařovny-poskytnutí oběda v některé z vyvařoven ve městě.tato zařízení slouží jako kluby pro důchodce.plní funkci aktivizační a zprostředkovávají lidem kontakt se společenským prostředím. do 3. 5. 2012 od 26. 9. 2001

Doplňková činnost

silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče od 16. 10. 2017

podnájem nebytových prostor od 16. 10. 2017

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona od 7. 11. 2013

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Mgr. Libuše Homolková

První vztah: 3. 3. 2021

Ředitel řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí ředitel svůj podpis. od 3. 3. 2021

Jarosl. Kociána 1512, Kladno, 272 01, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Libuše Homolková

První vztah: 8. 7. 2011 - Poslední vztah: 3. 3. 2021

Ředitel řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí ředitel svůj podpis. do 3. 3. 2021 od 8. 7. 2011

Jarosl.Kociána 1512, Kladno 2, 272 01, Česká republika

Ředitel řídí činnost obecně prospěšné společnosti a zastupuje ji.

od 30. 1. 2016

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

František Ryšlink

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 27. 1. 2020

Vašíčkova 505, Kladno, 272 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vojtěch Munzar

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 27. 1. 2020

vznik funkce: 8. 6. 2020

Dr. Foustky 800, Kladno, 272 01, Česká republika

Jiřina Vávrová

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2020

vznik členství: 3. 12. 2018

Sevastopolská 2870, Kladno, 272 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jiřina Vávrová

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2019 - Poslední vztah: 6. 3. 2020

vznik členství: 3. 12. 2018

Karla Tomana 834, Kladno, 272 04, Česká republika

Mgr. Miroslav Vacek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2017 - Poslední vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 2. 5. 2017

zánik členství: 27. 1. 2020

vznik funkce: 19. 6. 2017

zánik funkce: 27. 1. 2020

Ostrovecká 2228, Kladno, 272 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Eliška Rusnáková

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2017 - Poslední vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 2. 5. 2017

zánik členství: 27. 1. 2020

Italská 2312, Kladno, 272 01, Česká republika

MUDr. Marcela Malcová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2016 - Poslední vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 30. 11. 2015

zánik členství: 30. 11. 2018

Štěpánská 862, Kladno, 272 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Miroslav Vacek

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 8. 2017

vznik členství: 12. 5. 2014

zánik členství: 2. 5. 2017

vznik funkce: 4. 8. 2014

zánik funkce: 2. 5. 2017

Ostrovecká 2228, Kladno, 272 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Miroslav Vacek

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 8. 2017

vznik členství: 12. 5. 2014

zánik členství: 2. 5. 2017

vznik funkce: 4. 8. 2014

zánik funkce: 2. 5. 2017

Ostrovecká 2228, Kladno, 272 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Eliška Rusnáková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 8. 2017

vznik členství: 9. 6. 2014

zánik členství: 2. 5. 2017

Italská 2312, Kladno, 272 01, Česká republika

Eliška Rusnáková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 8. 2017

vznik členství: 9. 6. 2014

zánik členství: 2. 5. 2017

Italská 2312, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Dan Jiránek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2014 - Poslední vztah: 30. 1. 2016

vznik členství: 3. 12. 2012

zánik členství: 30. 11. 2015

Helsinská 2785, Kladno, 272 04, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Miroslav Vacek

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2014 - Poslední vztah: 25. 10. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2008

zánik funkce: 12. 5. 2014

Ostrovecká 2228, Kladno, 272 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Miroslav Vacek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2014 - Poslední vztah: 25. 10. 2014

vznik členství: 30. 6. 2005

zánik členství: 12. 5. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2005

zánik funkce: 12. 5. 2014

Ostrovecká 2228, Kladno, 272 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Dan Jiránek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2014 - Poslední vztah: 25. 10. 2014

vznik členství: 23. 12. 2009

zánik členství: 3. 12. 2012

Helsinská 2785, Kladno, 272 04, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Eliška Rusnáková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2011 - Poslední vztah: 25. 10. 2014

zánik členství: 9. 6. 2014

Italská 2312, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Dan Jiránek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2011 - Poslední vztah: 6. 1. 2014

vznik členství: 23. 12. 2009

Helsinská 2785, Kladno, 275 01, Česká republika

Mgr. Miroslav Vacek

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2010 - Poslední vztah: 27. 7. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2008

Ostrovecká 2228, Kladno, 272 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Miroslav Vacek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2006 - Poslední vztah: 27. 7. 2014

vznik členství: 30. 6. 2005

vznik funkce: 30. 6. 2005

Maroldova 2004, Kladno, 272 01, Česká republika

Libuše Mangová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2006 - Poslední vztah: 8. 7. 2011

vznik členství: 30. 6. 2005

zánik členství: 18. 4. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2005

zánik funkce: 18. 4. 2011

Na borku 1508, Kladno, 273 09, Česká republika

Ing. Petr Drnec

První vztah: 26. 9. 2001 - Poslední vztah: 8. 3. 2011

zánik členství: 25. 11. 2008

Mánesova 3021, Kladno, 272 00, Česká republika

Ing. Tomáš Kaláb

První vztah: 26. 9. 2001 - Poslední vztah: 25. 4. 2006

zánik členství: 26. 9. 2004

zánik funkce: 26. 9. 2004

Z.Petříka 1865, Kladno, 272 00, Česká republika

Pavel Maxa

První vztah: 26. 9. 2001 - Poslední vztah: 25. 4. 2006

zánik členství: 26. 9. 2004

zánik funkce: 26. 9. 2004

Tylova 1128, Kladno, 272 00, Česká republika

Další vztahy firmy Středisko komplexní sociální péče o.p.s.

7 fyzických osob

Roman Král

Člen správní rady

První vztah: 26. 6. 2021

vznik členství: 16. 6. 2021

vznik funkce: 16. 6. 2021

Jerevanská 2599, Kladno, 272 01, Česká republika

JUDr. Miroslav Petrák

Místopředseda správní rady

První vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 27. 1. 2020

vznik funkce: 19. 2. 2020

Petrohradská 3112, Kladno, 272 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

RNDr. ThMgr. Petr Soudek Ph.D.

Předseda správní rady

První vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 27. 1. 2020

vznik funkce: 19. 2. 2020

Švédská 2498, Kladno, 272 01, Česká republika

Bc. Tomáš Abrham

Člen správní rady

První vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 27. 1. 2020

Korychova 2233, Kladno, 272 01, Česká republika

Bc. Barbora Nováková

Člen správní rady

První vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 27. 1. 2020

Jižní 2947, Kladno, 272 04, Česká republika

Mgr. Jitka Rendlová

Člen správní rady

První vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 3. 12. 2018

L. Zápotockého 3073, Kladno, 272 01, Česká republika

Statutární Město Kladno,Ič 234516

První vztah: 26. 9. 2001

majetkový vklad : 100000,- Kč splaceno: 100% od 26. 9. 2001

nám.Starosty Pavla 44, Kladno, Česká republika

Historické vztahy

Ivana Slavíčková

člen správní rady

První vztah: 31. 5. 2019 - Poslední vztah: 26. 6. 2021

vznik členství: 13. 3. 2019

zánik členství: 15. 6. 2021

Ivana Olbrachta 2618, Kladno, 272 01, Česká republika

Roman Král

Místopředseda správní rady

První vztah: 22. 1. 2019 - Poslední vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 10. 4. 2017

zánik členství: 27. 1. 2020

vznik funkce: 18. 12. 2018

zánik funkce: 27. 1. 2020

Jerevanská 2599, Kladno, 272 01, Česká republika

Mgr. Lenka Pavlíková

Člen správní rady

První vztah: 5. 8. 2017 - Poslední vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 5. 6. 2017

zánik členství: 27. 1. 2020

Nučická 575, Kladno, 272 01, Česká republika

Bc. Rudolf Carvan

Člen správní rady

První vztah: 5. 8. 2017 - Poslední vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 5. 6. 2017

zánik členství: 27. 1. 2020

Benešovská 3199, Kladno, 272 01, Česká republika

Roman Král

Člen správní rady

První vztah: 5. 8. 2017 - Poslední vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 10. 4. 2017

Jerevanská 2599, Kladno, 272 01, Česká republika

Simon Přibyl

Místopředseda správní rady

První vztah: 5. 8. 2017 - Poslední vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 30. 11. 2015

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 23. 6. 2017

zánik funkce: 30. 11. 2018

Mládežnická 842, Kladno, 272 04, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Moucha

Předseda správní rady

První vztah: 5. 8. 2017 - Poslední vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 5. 6. 2017

zánik členství: 27. 1. 2020

vznik funkce: 23. 6. 2017

zánik funkce: 27. 1. 2020

Estonská 2569, Kladno, 272 01, Česká republika

Stanislav Muláček

člen správní rady

První vztah: 5. 1. 2017 - Poslední vztah: 5. 8. 2017

vznik členství: 9. 6. 2014

zánik členství: 5. 6. 2017

Kladenská 261, Žilina, 273 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Stanislav Muláček

člen správní rady

První vztah: 5. 1. 2017 - Poslední vztah: 5. 8. 2017

vznik členství: 9. 6. 2014

zánik členství: 5. 6. 2017

Kladenská 261, Žilina, 273 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jarmila Malcová

člen správní rady

První vztah: 15. 4. 2016 - Poslední vztah: 31. 5. 2019

vznik členství: 15. 3. 2016

zánik členství: 13. 3. 2019

Vojtěcha Lanny 3284, Kladno, 272 01, Česká republika

Simon Přibyl

člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2016 - Poslední vztah: 5. 8. 2017

vznik členství: 30. 11. 2015

Mládežnická 842, Kladno, 272 04, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Simon Přibyl

člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2016 - Poslední vztah: 5. 8. 2017

vznik členství: 30. 11. 2015

Mládežnická 842, Kladno, 272 04, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Moucha

předseda správní rady

První vztah: 25. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 8. 2017

vznik členství: 9. 6. 2014

zánik členství: 5. 6. 2017

vznik funkce: 5. 8. 2014

zánik funkce: 5. 6. 2017

Estonská 2569, Kladno, 272 01, Česká republika

Simon Přibyl

člen správní rady

První vztah: 25. 10. 2014 - Poslední vztah: 30. 1. 2016

vznik členství: 3. 12. 2012

zánik členství: 30. 11. 2015

Mládežnická 842, Kladno, 272 04, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

JUDr. Jan Bacílek

člen správní rady

První vztah: 25. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 8. 2017

vznik členství: 9. 6. 2014

zánik členství: 10. 3. 2017

Školní 111, Družec, 273 62, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jarmila Malcová

člen správní rady

První vztah: 25. 10. 2014 - Poslední vztah: 15. 4. 2016

vznik členství: 14. 3. 2013

zánik členství: 14. 3. 2016

Vojtěcha Lanny 3284, Kladno, 272 01, Česká republika

JUDr. Jan Bacílek

člen správní rady

První vztah: 25. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 8. 2017

vznik členství: 9. 6. 2014

zánik členství: 10. 3. 2017

Školní 111, Družec, 273 62, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Moucha

předseda správní rady

První vztah: 25. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 8. 2017

vznik členství: 9. 6. 2014

zánik členství: 5. 6. 2017

vznik funkce: 5. 8. 2014

zánik funkce: 5. 6. 2017

Estonská 2569, Kladno, 272 01, Česká republika

Stanislav Muláček

člen správní rady

První vztah: 25. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 1. 2017

vznik členství: 9. 6. 2014

Vašíčkova 835, Kladno, 272 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  DYSTAN s.r.o.

  náměstí Sítná 3127, Kladno Kročehlavy, 272 01

Stanislav Muláček

člen správní rady

První vztah: 25. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 1. 2017

vznik členství: 9. 6. 2014

Vašíčkova 835, Kladno, 272 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  DYSTAN s.r.o.

  náměstí Sítná 3127, Kladno Kročehlavy, 272 01

Martin Kopernický

místopředseda správní rady

První vztah: 25. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 8. 2017

vznik členství: 9. 6. 2014

zánik členství: 5. 6. 2017

vznik funkce: 5. 8. 2014

zánik funkce: 5. 6. 2017

U Cihelny 1050, Kladno, 272 04, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Martin Kopernický

místopředseda správní rady

První vztah: 25. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 8. 2017

vznik členství: 9. 6. 2014

zánik členství: 5. 6. 2017

vznik funkce: 5. 8. 2014

zánik funkce: 5. 6. 2017

U Cihelny 1050, Kladno, 272 04, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Martin Kopernický

člen správní rady

První vztah: 19. 9. 2013 - Poslední vztah: 25. 10. 2014

vznik členství: 1. 8. 2008

zánik členství: 9. 6. 2014

U Cihelny 1050, Kladno, 272 04, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Moucha

předseda správní rady

První vztah: 19. 9. 2013 - Poslední vztah: 25. 10. 2014

zánik členství: 9. 6. 2014

vznik funkce: 2. 8. 2011

zánik funkce: 9. 6. 2014

Estonská 2569, Kladno, 272 01, Česká republika

Simon Přibyl

člen správní rady

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 25. 10. 2014

zánik členství: 3. 12. 2012

vznik funkce: 21. 12. 2009

zánik funkce: 3. 12. 2012

Mládežnická 842, Kladno, 272 04, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Moucha

předseda správní rady

První vztah: 3. 9. 2011 - Poslední vztah: 19. 9. 2013

vznik funkce: 2. 8. 2011

Ant. Škváry 2362, Kladno, 272 01, Česká republika

JUDr. Jan Bacílek

člen správní rady

První vztah: 3. 9. 2011 - Poslední vztah: 25. 10. 2014

zánik členství: 9. 6. 2014

vznik funkce: 2. 8. 2011

zánik funkce: 9. 6. 2014

Poštovní náměstí 706, Kladno, 272 01, Česká republika

Martin Kopernický

místopředseda správní rady

První vztah: 3. 9. 2011 - Poslední vztah: 25. 10. 2014

vznik funkce: 2. 8. 2011

zánik funkce: 9. 6. 2014

Americká 2403, Kladno, 272 01, Česká republika

Stanislav Muláček

člen správní rady

První vztah: 8. 7. 2011 - Poslední vztah: 25. 10. 2014

zánik členství: 9. 6. 2014

Vašíčkova 835, Kladno, 272 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  DYSTAN s.r.o.

  náměstí Sítná 3127, Kladno Kročehlavy, 272 01

Ing. Vladimír Moucha

člen správní rady

První vztah: 8. 7. 2011 - Poslední vztah: 3. 9. 2011

Ant. Škváry 2362, Kladno, 272 01, Česká republika

Martin Kopernický

předseda správní rady

První vztah: 10. 7. 2010 - Poslední vztah: 3. 9. 2011

vznik funkce: 21. 12. 2009

zánik funkce: 1. 8. 2011

Americká 2403, Kladno, 272 01, Česká republika

Simon Přibyl

člen správní rady

První vztah: 10. 7. 2010 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik funkce: 21. 12. 2009

Mládežnická 842, Kladno, 272 04, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jarmila Malcová

člen správní rady

První vztah: 2. 6. 2010 - Poslední vztah: 25. 10. 2014

vznik členství: 15. 3. 2010

zánik členství: 14. 3. 2013

Vojtěcha Lanny 3284, Kladno, 272 01, Česká republika

Mgr. Lenka Schořálková

člen správní rady

První vztah: 13. 10. 2009 - Poslední vztah: 2. 6. 2010

vznik funkce: 20. 7. 2009

zánik funkce: 15. 3. 2010

Přelíc 125, Česká republika

Ing. Lenka Zdeňková

člen správní rady

První vztah: 13. 10. 2009 - Poslední vztah: 8. 7. 2011

vznik funkce: 1. 10. 2007

zánik funkce: 31. 3. 2011

Kladenská 251, Žilina, Česká republika

Martin Kopernický

člen správní rady

První vztah: 22. 10. 2008 - Poslední vztah: 19. 9. 2013

vznik členství: 1. 8. 2008

Americká 2403, Kladno, 272 01, Česká republika

JUDr. Jan Bacílek

místopředseda správní rady

První vztah: 22. 10. 2008 - Poslední vztah: 3. 9. 2011

vznik funkce: 1. 8. 2008

zánik funkce: 1. 8. 2011

Poštovní náměstí 706, Kladno, 272 01, Česká republika

Antonín Kajgr

předseda správní rady

První vztah: 22. 10. 2008 - Poslední vztah: 2. 6. 2010

vznik členství: 8. 12. 2003

zánik členství: 8. 12. 2009

vznik funkce: 1. 10. 2007

zánik funkce: 8. 12. 2009

Janáčkova 224, Kladno, 272 03, Česká republika

MUDr. Vít Petrik

člen správní rady

První vztah: 18. 2. 2006 - Poslední vztah: 22. 10. 2008

vznik členství: 22. 11. 2005

zánik členství: 30. 9. 2007

vznik funkce: 22. 11. 2005

zánik funkce: 30. 9. 2007

Ostravská 3071/5, Kladno, 272 00, Česká republika

Antonín Kajgr

místopředseda

První vztah: 8. 5. 2004 - Poslední vztah: 22. 10. 2008

vznik funkce: 8. 12. 2003

Janáčkova 224, Kladno, 272 03, Česká republika

Mgr. Martina Kulhánková

místopředseda

První vztah: 17. 12. 2003 - Poslední vztah: 8. 5. 2004

vznik funkce: 30. 5. 2003

zánik funkce: 8. 12. 2003

Chodská 627, Kladno, Česká republika

Jitka Beránková

První vztah: 17. 6. 2003 - Poslední vztah: 13. 10. 2009

zánik funkce: 20. 7. 2009

Lány 403, 270 61, Česká republika

Vladimír Formánek

Místopředseda

První vztah: 3. 1. 2002 - Poslední vztah: 17. 12. 2003

zánik funkce: 30. 5. 2003

Sokolská 1433, Kladno, 272 00, Česká republika

Mgr. Marie Vacková

Předseda

První vztah: 3. 1. 2002 - Poslední vztah: 22. 10. 2008

zánik funkce: 30. 9. 2007

Štechova 3204, Kladno, 272 00, Česká republika

Vlasta Koloušková

První vztah: 26. 9. 2001 - Poslední vztah: 13. 10. 2009

zánik funkce: 20. 7. 2009

Italská 2423, Kladno, 272 00, Česká republika

Mgr. Anna Hrudková

První vztah: 26. 9. 2001 - Poslední vztah: 22. 10. 2008

zánik funkce: 30. 9. 2006

Wolkerova 1070, Kladno, 272 00, Česká republika

Mgr. Zuzana Malá

První vztah: 26. 9. 2001 - Poslední vztah: 18. 2. 2006

zánik funkce: 26. 9. 2004

Černohorského 2160, Kladno, 272 00, Česká republika

Ladislava Konšelová

První vztah: 26. 9. 2001 - Poslední vztah: 17. 6. 2003

Hostouň, Běloky, 273 53, Česká republika

Mgr. Marie Vacková

První vztah: 26. 9. 2001 - Poslední vztah: 3. 1. 2002

Štechova 3204, Kladno, 272 00, Česká republika

Vladimír Formánek

První vztah: 26. 9. 2001 - Poslední vztah: 3. 1. 2002

Sokolská 1433, Kladno, 272 00, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 12. 2005

Živnosti

Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 14. 6. 2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 12. 2005
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).