Hlavní navigace

TANEX, akciová společnost

Firma TANEX, akciová společnost, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 63, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 6 338 330 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00013641

Sídlo:

Za tratí 976, Třebechovice pod Orebem, 503 46

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1972

DIČ:

CZ00013641

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
41202 Výstavba nebytových budov
431 Demolice a příprava staveniště
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
7112 Inženýrské činnosti a související technické poradenství
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 63, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

TANEX, akciová společnost od 1. 12. 1990

Právní forma

Akciová společnost od 1. 12. 1990

adresa

Za tratí 976
Třebechovice pod Orebem 50346 od 20. 1. 2014

adresa

Za Tratí 975
Třebechovice pod Orebem 50346 do 20. 1. 2014 od 1. 10. 1999

adresa

Jaroměř, okr.Náchod do 1. 10. 1999 od 1. 12. 1990

Předmět podnikání

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 18. 7. 2015

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 20. 1. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 1. 2014

Realitní činnost do 20. 1. 2014 od 12. 8. 2008

Poskytování technických služeb do 20. 1. 2014 od 12. 8. 2008

Skladování zboží a manipulace s nákladem do 20. 1. 2014 od 16. 8. 2002

Pronájem a půjčování věcí movitých do 20. 1. 2014 od 16. 8. 2002

Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků do 20. 1. 2014 od 16. 8. 2002

čištění odpadních vod do 16. 8. 2002 od 10. 10. 1995

vedení účetnictví do 20. 1. 2014 od 10. 10. 1995

silniční motorová doprava (platí do 21.10.2003) do 20. 1. 2014 od 31. 3. 1994

výroba klihů, technických tuků a mazadel do 16. 8. 2002 od 1. 1. 1994

výroba hydrolyzátů do 16. 8. 2002 od 1. 1. 1994

hostinská činnost do 16. 8. 2002 od 1. 1. 1994

výroba minerálních činících přípravků a syntetických třísliv pro koželužský průmysl do 16. 8. 2002 od 1. 10. 1993

zeměvrtných kapalin a speciálních přípravků pro ostatní průmysl do 16. 8. 2002 od 1. 10. 1993

praktická výuka učňů do 16. 8. 2002 od 19. 2. 1993

koželužny do 16. 8. 2002 od 19. 2. 1993

vývojová a konstrukční činnost do 16. 8. 2002 od 19. 2. 1993

účast na zahraničním i tuzemském výrobním, obchodním nebo jiném podnikání do 20. 1. 2014 od 19. 2. 1993

obchodní a servisní činnost do 20. 1. 2014 od 19. 2. 1993

poradenská a konzultační činnost do 20. 1. 2014 od 19. 2. 1993

-servisní činnost -obchodní činnost -výzkumná a vývojová činnost včetně výroby prototypů -propagační činnost -praktická výuka učnů -výroba stavebních materiálů z odpadních surovin -výroba hydrolyzátu -výroba výrobků a polotovarů z plastů -výroba bílkovin do 19. 2. 1993 od 18. 7. 1991

-zahraničně obchodní činnost v souladu s § 4 vyhl. FMZO č.27/91 Sb. (u dovozu a vývozu věcí s výjimkou nař. vlády 256/90 Sb.) V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tato č innost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu. do 19. 2. 1993 od 18. 7. 1991

-výroba usní téměř všech sortimentů a provedení -technických výrobků z usní -minerálních činících příspravků a syntetických třísliv pro koželužný průmysl -zeněvrtných kapalin a speciálních přípravků, přísad do cementu -hnací techniky -klihu a technických tuků -alkalického polyamidu pro konstrukční účely -výrobků z lehčeného polyuretanu pro automobilový a jiný průmysl -výroba strojů a zařízení, elektrorozvaděčů a průmyslových polotovarů do 19. 2. 1993 od 18. 7. 1991

Rozšířený předmět činnosti: Zahraničně obchodní činnost / v souladu s § 4 vyhl. č. 27/91 Sb./ do 19. 2. 1993 od 14. 6. 1991

-výroba usní téměř všech sortimentů a provedení -technických výrobků z usní -minerálních činících přípravků a syntetických řísliv pro koželužský průmysl -zeměvrtných kapalin a speciálních přípravků, přísad do cementu -hnací techniky -klihu a technických tuků -alkalického polyamidu pro konstrukční účely -výrobků z lehčeného polyuretanu pro automobilový a jiný průmysl -vstřikolisovaných výrobků z plastů do 18. 7. 1991 od 1. 12. 1990

-technických výrobků z vulkolanu do 18. 7. 1991 od 1. 12. 1990

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 20. 1. 2014

Ostatní skutečnosti

Dle smlouvy o fúzi ze dne 24.6.2004 převzala obchodní společnost TANEX, akciová společnost jakožto nástupnická společnost jmění zanikající společnosti TANEX - TREKO, akciová společnost Třebechovice p. O. se sídlem Třebechovice pod Orebem, identifikační čí slo 135 83 794 zapsané v oddílu B, vložce 98 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. od 15. 10. 2004

Dne 3.10.2001 rozhodla mimořádná valná hromada společnosti o snížení základního kapitálu o částku 95,074.950,- Kč ze stávající výše 126,766.600,- Kč na částku 31,691.650,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti a posílení rez ervního fondu společnosti za účelem vytvoření rezervy na úhradu budoucí ztráty v souladu s čl. 25, odst. 4 stanov společnosti. Částka ve výši 82,496.514,77 Kč bude zaúčtována na úhradu ztráty společnosti a částka ve výši 12,578.435,23 Kč bude převedena do rezervního fondu společnosti na úhradu budoucí ztráty. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií vydaných společností, tj. snížením jmenovité hodnoty u 633.833 kusů kmenových akcií v zaknihované podobě, znějících n a majitele, ze jmenovité hodnoty 200,- Kč na 50,- Kč na akcii a to změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií ve Středisku cenných papírů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku na základě příkazu společnosti doloženého výpisem z o bchodního rejstříku, který prokazuje zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 20. 1. 2014 od 30. 1. 2002

Tanex, akciová společnost Jaroměř, odštěpný závod Vladislav vložen jako nepeněžitý vklad do základního jmění akciové společnosti TANEX Vladislav, a.s. se sídlem Vladislav 70, okres Třebíč, PSČ 675 01, IČO 25 57 08 03. od 28. 7. 2000

Dne 16. 12. 1997 mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o snížení stávajícího základního jmění společnosti TANEX, akciová společnost z částky 633.833.000,- Kč (slovy šestsettřicettřimilionůosmsettřicettřitisíc korun českých) o částku 507.066.400,- K č (slovy pětsetsedmmilionůšedesátšesttisícčtyřista korun českých) na částku 126.766.600,- Kč (slovy stodvacetšestmilionůsedmsetšedesátšesttisícšestset korun českých). Snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií, které zní na majitele, z 1.000,- Kč na 200,- Kč a to vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích, vedených v zaknihované podobě ve Středisku cenných papírů. do 20. 1. 2014 od 2. 2. 1999

Změna stanov schválena na valné hromadě dne 9.8.1993. do 20. 1. 2014 od 1. 10. 1993

Společnost přebírá předmět činnosti a.s. Tanex - Kortan se sídlem v Hrádku nad Nisou, která byla k 1.10.1993 sloučena s Tanex a.s. se sídlem v Jaroměři. do 20. 1. 2014 od 1. 10. 1993

Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 1.4.1993. do 20. 1. 2014 od 9. 9. 1993

Nové stanovy přijaty valnou hromadou dne 4.9.1992. do 20. 1. 2014 od 19. 2. 1993

Základní kapitál společnosti činí Kčs 685.116.849,--. Z toho nepeněžitý kapitál činí Kčs 672.523.333,--. do 19. 2. 1993 od 18. 7. 1991

Výše základního kapitálu: Základní kapitál společnosti je prozatímně oceněn na 690466 tis.Kčs a to bilanční metodou včetně započtení cen pozemků, z toho nepeněžní vklad činí 663432 tis.Kčs. do 18. 7. 1991 od 1. 12. 1990

Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena Rozhodnutím č.508/1990 ministra průmyslu České republiky ze dne 28.11.1990. do 20. 1. 2014 od 1. 12. 1990

Kapitál

Základní kapitál

vklad 6 338 330 Kč

od 15. 10. 2004

Základní kapitál

vklad 31 691 650 Kč

do 15. 10. 2004 od 16. 8. 2002

Základní kapitál

vklad 126 766 600 Kč

do 16. 8. 2002 od 1. 10. 1999

Základní kapitál

vklad 633 833 000 Kč

do 1. 10. 1999 od 31. 3. 1994

Základní kapitál

vklad 704 258 000 Kč

do 31. 3. 1994 od 19. 2. 1993
Akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 633 833 od 20. 1. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 10 Kč, počet: 633 833 do 20. 1. 2014 od 15. 10. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 50 Kč, počet: 633 833 do 15. 10. 2004 od 16. 8. 2002
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 200 Kč, počet: 633 833 do 16. 8. 2002 od 18. 4. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 200 Kč, počet: 633 833 do 18. 4. 2002 od 1. 10. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 633 833 do 1. 10. 1999 od 10. 10. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 632 425 do 10. 10. 1995 od 31. 3. 1994
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 408 do 10. 10. 1995 od 31. 3. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 702 850 do 31. 3. 1994 od 19. 2. 1993
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 408 do 31. 3. 1994 od 19. 2. 1993

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Martin Adamec

Člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 26. 6. 2020

Mydlářka 2821/8a, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Milan Kynos

Člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 21. 6. 2019

Týnišťská 110, Třebechovice pod Orebem, 503 46, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Martin Živný

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 21. 6. 2019

vznik funkce: 21. 6. 2019

Na Švihance 1528/7, Praha, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Halouska

Člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 21. 6. 2019

Kubíkova 1180/9, Praha, 182 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Adamec CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 21. 6. 2019

vznik funkce: 21. 6. 2019

Milady Horákové 387/56, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

ing. Jan Halouska

člen představentva

První vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 19. 6. 2014

Kubíkova 1180/9, Praha 8, 182 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Martin Adamec

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2017 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 24. 6. 2015

zánik členství: 24. 6. 2020

Mydlářka 2821/8a, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Martin Adamec

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2016 - Poslední vztah: 13. 10. 2017

vznik členství: 24. 6. 2015

Zelená 1745/22, Praha, 160 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Martin Adamec

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2015 - Poslední vztah: 31. 8. 2016

vznik členství: 24. 6. 2015

K zahrádkám 997/19, Praha, 155 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Adamec

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2015 - Poslední vztah: 31. 8. 2016

vznik členství: 24. 6. 2015

K zahrádkám 997/19, Praha, 155 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Martin Živný

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2015 - Poslední vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

vznik funkce: 24. 6. 2015

zánik funkce: 19. 6. 2019

Na Švihance 1528/7, Praha, 120 00, Česká republika

Milan Kynos

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

Týnišťská 110, Třebechovice pod Orebem, 503 46, Česká republika

Ing. Jan Halouska

člen představentva

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

Kubíkova 1180/9, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Ladislav Adamec

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

vznik funkce: 19. 6. 2014

zánik funkce: 19. 6. 2019

Milady Horákové 387/56, Praha, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Martin Živný

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 19. 6. 2014

Na Švihance 1528/7, Praha, 120 00, Česká republika

Mgr. Martin Živný

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 19. 6. 2014

Na Švihance 1528/7, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Vladimír Novák

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 24. 6. 2015

Velká 471/80, Hradec Králové, 503 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Novák

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2014 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 19. 6. 2014

Velká 471/80, Hradec Králové, 503 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Milan Kynos

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2014 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 10. 5. 2005

zánik členství: 10. 8. 2010

Týnišťská 110, Třebechovice pod Orebem, 503 46, Česká republika

ing. Jan Halouska

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2014 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 19. 6. 2014

Kubíkova 1180/9, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Ladislav Adamec CSc.

předseda představenstva

První vztah: 20. 1. 2014 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 19. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2009

zánik funkce: 19. 6. 2014

Milady Horákové 387/56, Praha 7, 170 00, Česká republika

Martin Živný

místopředseda

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 20. 6. 2013

zánik členství: 19. 6. 2014

vznik funkce: 20. 6. 2013

zánik funkce: 19. 6. 2014

Na Švihance 1528/7, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Vladimír Novák

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2012 - Poslední vztah: 20. 1. 2014

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 19. 6. 2014

Velká 471/80, Hradec Králové, 503 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Novák

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2009 - Poslední vztah: 20. 7. 2012

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 19. 6. 2014

Jabloňová 584, Hradec Králové, Česká republika

Milan Kynos

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2009 - Poslední vztah: 20. 1. 2014

vznik členství: 10. 5. 2005

zánik členství: 10. 8. 2010

Týnišťská 110, Třebechovice pod Orebem, Česká republika

Mgr. Martin Živný

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2009 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik členství: 19. 6. 2008

zánik členství: 20. 6. 2013

vznik funkce: 25. 6. 2009

zánik funkce: 20. 6. 2013

Na Švihance 1528/7, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Jan Halouska

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2009 - Poslední vztah: 20. 1. 2014

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 19. 6. 2014

Kubíkova 1180/9, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Ladislav Adamec CSc.

předseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2009 - Poslední vztah: 20. 1. 2014

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 19. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2009

zánik funkce: 19. 6. 2014

Milady Horákové 387/56, Praha 7, 170 00, Česká republika

Mgr. Martin Živný

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2008 - Poslední vztah: 14. 8. 2009

vznik členství: 19. 6. 2008

Na Švihance 1528/7, Praha 2, 120 00, Česká republika

Milan Kynos

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2005 - Poslední vztah: 14. 8. 2009

vznik členství: 10. 5. 2005

vznik funkce: 10. 6. 2005

zánik funkce: 25. 6. 2009

Týnišťská 110, Třebechovice pod Orebem, Česká republika

Ing. Vladimír Novák

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2004 - Poslední vztah: 14. 8. 2009

vznik členství: 24. 6. 2004

zánik členství: 25. 6. 2009

Jabloňová 584, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Jan Halouska

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2004 - Poslední vztah: 14. 8. 2009

vznik členství: 24. 6. 2004

zánik členství: 25. 6. 2009

Kubíkova 1180/9, Praha 8, Česká republika

Ing. Ladislav Adamec CSc.

předseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2004 - Poslední vztah: 14. 8. 2009

vznik členství: 24. 6. 2004

zánik členství: 25. 6. 2009

vznik funkce: 24. 6. 2004

zánik funkce: 25. 6. 2009

Milady Horákové 56, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Tomáš Vais

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 7. 2005

vznik členství: 24. 6. 2004

zánik členství: 31. 10. 2004

vznik funkce: 24. 6. 2004

zánik funkce: 31. 10. 2004

Klapálkova 2241/7, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Halouska

Člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2000 - Poslední vztah: 15. 10. 2004

vznik členství: 8. 4. 1999

Kubíkova 1180/9, Praha 8, Česká republika

Ing. Vladimír Novák

Člen představenstva

První vztah: 30. 6. 1999 - Poslední vztah: 15. 10. 2004

vznik členství: 8. 4. 1999

Jabloňová 584, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Ladislav Adamec CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 30. 6. 1999 - Poslední vztah: 15. 10. 2004

vznik členství: 8. 4. 1999

vznik funkce: 8. 4. 1999

Milady Horákové 56, Praha 7, Česká republika

Ing. Jan Halouska

Člen představenstva

První vztah: 30. 6. 1999 - Poslední vztah: 28. 7. 2000

Horňátecká 791/18, Praha 8, Česká republika

Ing. Tomáš Vais

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 2. 1999 - Poslední vztah: 15. 10. 2004

vznik členství: 8. 4. 1999

vznik funkce: 8. 4. 1999

Klapálkova 2241/7, Praha 4, Česká republika

JUDr. Petr Michálek

Člen představenstva

První vztah: 3. 2. 1999 - Poslední vztah: 30. 6. 1999

Sládkovičova 1264/10, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Štípek

Předseda představenstva

První vztah: 1. 2. 1999 - Poslední vztah: 30. 6. 1999

V Zátiší 1343, Stará Boleslav, Česká republika

Mgr. Josef Körbler

Člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1999 - Poslední vztah: 30. 6. 1999

Hlaváčova 1161/8, Praha 8, Česká republika

Ing. František Petlach

Člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1999 - Poslední vztah: 3. 2. 1999

Kroupova 10, Praha 5, Česká republika

Josef Ritter

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 2. 1999 - Poslední vztah: 3. 2. 1999

Na Stavě 1234, Třebechovice pod Orebem, Česká republika

Ing. Martin Mejdr

Člen představenstva

První vztah: 28. 1. 1999 - Poslední vztah: 1. 2. 1999

Zahrádkářů 16, Ústí nad Orlicí, 562 04, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Karel Vávra

Člen představenstva

První vztah: 20. 5. 1996 - Poslední vztah: 28. 1. 1999

Čimelická 958, Praha 4, Česká republika

Ing. Ivo Sládek

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 5. 1996 - Poslední vztah: 1. 2. 1999

Na Zavadilce 786, Jaroměř, Česká republika

Ing. Michal Švábenický

Člen představenstva

První vztah: 20. 5. 1996 - Poslední vztah: 1. 2. 1999

V malém háji 357, Odolena Voda, Česká republika

Zdeněk Barvínek

Předseda představenstva

První vztah: 20. 5. 1996 - Poslední vztah: 1. 2. 1999

Na Žižkově 479, Ústí nad Orlicí, Česká republika

Ing. Jan Vlach

Člen představenstva

První vztah: 10. 10. 1995 - Poslední vztah: 20. 5. 1996

Sulanského 700, Praha 4, Česká republika

Ing. Štefan Kiss CSc.

člen představenstva

První vztah: 4. 5. 1995 - Poslední vztah: 20. 5. 1996

Lužická 551, Jaroměř, Česká republika

Ing. Ivo Sládek

Člen představenstva

První vztah: 12. 1. 1995 - Poslední vztah: 20. 5. 1996

Na Zavadilce 786, Jaroměř, Česká republika

Ing. Miloš Surovič

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 1993 - Poslední vztah: 4. 5. 1995

Lužická 551, Jaroměř, 551 01, Česká republika

Ing. Karel Chmelík

Předseda představenstva

První vztah: 21. 9. 1993 - Poslední vztah: 20. 5. 1996

Podvinný mlýn 17/2134, Praha, Česká republika

Ing. Miloš Jelínek

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 1993 - Poslední vztah: 12. 1. 1995

nábř. ČSSP 808, Jaroměř, Česká republika

Ing. Karel Chmelík

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 1993 - Poslední vztah: 21. 9. 1993

Podvinný mlýn 17/2134, Praha 9, Česká republika

Ing. Tomáš Fuks

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 1993 - Poslední vztah: 10. 10. 1995

Kodaňská 48, Praha 10, Česká republika

Ing. Petr Odstrčil

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 1993 - Poslední vztah: 20. 5. 1996

Kloboukova 2203, Praha 4, Česká republika

Ing. Miloslav Růžička

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 1992 - Poslední vztah: 9. 9. 1993

Maltovského č. 583, Praha 4- Letňany, Česká republika

Jaroslav Havíř

místopředseda

První vztah: 1. 12. 1990 - Poslední vztah: 9. 9. 1993

Máchova 593, Jaroměř, Česká republika

Ing. Miroslav Vaněk

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 1990 - Poslední vztah: 9. 9. 1993

Vavřenova 1168, Praha 4 - Bráník, Česká republika

Ing. František Dvořák

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 1990 - Poslední vztah: 9. 9. 1993

Pravoúhlá 18, Praha 5, Česká republika

Ing. Miloš Jelínek CSc.

předseda

První vztah: 1. 12. 1990 - Poslední vztah: 21. 9. 1993

nábř. ČSSP 808, Jaroměř, Česká republika

Ing. Oldřich Kudelka

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 1990 - Poslední vztah: 24. 7. 1992

Hovorčovická 15, Praha 8 - Kobylisy, Česká republika

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Člen představenstva je oprávněn pověřit dalšího zástupce k zastupování společnosti při určitém právním jednání. Právním jednáním vůči zaměstnancům je pověřen člen představenstva, který vykonává pracovní pozici generálního ředitele společnosti.

od 24. 6. 2016

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Člen představenstva je oprávněn pověřit dalšího zástupce k zastupování společnosti při určitém právním jednání.

do 24. 6. 2016 od 20. 1. 2014

Jménem společnosti jednají členové představenstva a prokurista, každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně člen představenstva nebo prokurista, ten s připojením dodatku " ppa ".

do 20. 1. 2014 od 1. 10. 1999

Jménem společnosti jednají a za společnost podepisují společně dva členové představenstva nebo jednotlivý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis osoby o právněné jednat jménem společnosti.

do 1. 10. 1999 od 1. 2. 1999

Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, nebo předseda a místopředseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnos t podepisují dva členové představenstva nebo samostatně prokurista v rozsahu stanovené prokury představenstvem.

do 1. 2. 1999 od 20. 5. 1996

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď dva členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podep isují samostatně každý člen představenstva nebo samostatně prokurista v rozsahu stanovené prokury představenstvem.

do 20. 5. 1996 od 28. 3. 1995

Akciovou společnost zastupují všichni členové představenstva nebo další orgány společnosti, či osoby na základě pověření vydaného představenstvem společnosti. K napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř . místopředseda, v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva.

do 28. 3. 1995 od 1. 12. 1990

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Ing. Martina Rusňáková

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 21. 6. 2019

Březská 518/7, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Dana Lorencová

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 21. 6. 2019

Majerského 2049/5, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Vojtěch Sedláček

Předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 21. 6. 2019

vznik funkce: 21. 6. 2019

Květinková 371/14, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Vojtěch Sedláček

předseda

První vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 19. 6. 2014

vznik funkce: 19. 6. 2014

Květinková 371/14, Praha 3, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dana Lorencová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 19. 6. 2014

Majerského 2049/5, Praha 4, 149 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Vojtěch Sedláček

předseda

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

vznik funkce: 19. 6. 2014

zánik funkce: 19. 6. 2019

Květinková 371/14, Praha, 130 00, Česká republika

Dana Lorencová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

Majerského 2049/5, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Martina Rusňáková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

Březská 518/7, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Vojtěch Sedláček

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2014 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 19. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2009

zánik funkce: 19. 6. 2014

Květinková 371/14, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Martina Rusňáková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2014 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 19. 6. 2014

Březská 518/7, Říčany, 251 01, Česká republika

Dana Lorencová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2014 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 19. 6. 2014

Majerského 2049/5, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Martina Rusňáková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2009 - Poslední vztah: 20. 1. 2014

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 19. 6. 2014

Březská 518, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Dana Lorencová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2009 - Poslední vztah: 20. 1. 2014

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 19. 6. 2014

Majerského 2049/5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Vojtěch Sedláček

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2009 - Poslední vztah: 20. 1. 2014

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 19. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2009

zánik funkce: 19. 6. 2014

Květinková 371/14, Praha 3, 130 00, Česká republika

Dana Lorencová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2004 - Poslední vztah: 14. 8. 2009

vznik členství: 24. 6. 2004

zánik členství: 25. 6. 2009

Majerského 2049, Praha 4, Česká republika

Vojtěch Sedláček

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2004 - Poslední vztah: 14. 8. 2009

vznik členství: 24. 6. 2004

zánik členství: 25. 6. 2009

vznik funkce: 24. 6. 2004

zánik funkce: 25. 6. 2009

Květinková 371/14, Praha 3, Česká republika

Ing. Martina Rusňáková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2004 - Poslední vztah: 14. 8. 2009

vznik členství: 24. 6. 2004

zánik členství: 25. 6. 2009

Březská 518, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martina Rusňáková

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2002 - Poslední vztah: 15. 10. 2004

vznik členství: 8. 4. 1999

Březská 518, Říčany, 252 44, Česká republika

Ing. Vojtěch Sedláček

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2000 - Poslední vztah: 15. 10. 2004

vznik členství: 1. 10. 1999

Květinková 371/14, Praha 3, Česká republika

Ing. Eva Zajícová

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 1999 - Poslední vztah: 28. 7. 2000

Na kameni 45, Jaroměř, Česká republika

Dana Lorencová

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 1999 - Poslední vztah: 15. 10. 2004

vznik členství: 8. 4. 1999

Majerského 2049, Praha 4, Česká republika

ing. Martina Rusňáková

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 1999 - Poslední vztah: 30. 1. 2002

Klírova 1916, Praha 4, Česká republika

Ing. Lenka Svobodová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 1999 - Poslední vztah: 30. 6. 1999

Zemské právo 1199/1, Praha 10, Česká republika

Eva Kovářová

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 1999 - Poslední vztah: 30. 6. 1999

Murgašova 1271/9, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Kolinger

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 1999 - Poslední vztah: 3. 2. 1999

Brdičkova 1912, Praha 5, Česká republika

Ing. Eva Zajícová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 1999 - Poslední vztah: 30. 6. 1999

Na kameni 45, Jaroměř, Česká republika

Ing. Karel Procházka

Člen

První vztah: 20. 5. 1996 - Poslední vztah: 1. 2. 1999

Kremnická ul. 163, Příbram VII., Česká republika

Ing. Aleš Krátký

Člen

První vztah: 20. 5. 1996 - Poslední vztah: 1. 2. 1999

Rozmarýnová 1347, Most, Česká republika

Ing. Jiří Němec

Člen

První vztah: 28. 3. 1995 - Poslední vztah: 20. 5. 1996

Třebechovice p.Orebem čp. 649, Česká republika

JUDr. Jarmila Čermáková

Člen

První vztah: 9. 9. 1993 - Poslední vztah: 12. 1. 1995

nábř. 17. listopadu 805, Jaroměř, Česká republika

Jaroslav Jiruška

Člen

První vztah: 9. 9. 1993 - Poslední vztah: 20. 5. 1996

Na Bukovině 1417, Pardubice, Česká republika

Prof.Ing. Vladimír Kyzlink

Člen

První vztah: 9. 9. 1993 - Poslední vztah: 20. 5. 1996

Biskupova 48, Praha 3, Česká republika

Mgr. Jindřich Kadlec

Člen

První vztah: 9. 9. 1993 - Poslední vztah: 20. 5. 1996

Lidická 132/7, Liberec, Česká republika

Ing. Eva Zajícová

Člen

První vztah: 19. 2. 1993 - Poslední vztah: 1. 2. 1999

Na kameni 45, Jaroměř, Česká republika

Miloš Müller

Člen

První vztah: 19. 2. 1993 - Poslední vztah: 20. 5. 1996

Jaroměř, Česká republika

Ing. Jiří Fišer

Člen

První vztah: 19. 2. 1993 - Poslední vztah: 9. 9. 1993

Hrašeho 25, Náchod, Česká republika

Další vztahy firmy TANEX, akciová společnost

Historické vztahy

JUDr. Jarmila Čermáková

První vztah: 12. 1. 1995 - Poslední vztah: 23. 9. 1996

Nábřeží 17.listopadu 805, Jaroměř, Česká republika

Ing. Ladislav Bím

První vztah: 26. 10. 1993 - Poslední vztah: 26. 10. 1993

Kmochova 778/14, Liberec 14, Česká republika

Ing. Ladislav Bím

První vztah: 26. 10. 1993 - Poslední vztah: 26. 10. 1993

Kmochova 778/14, Liberec 14, Česká republika

František Zpěvák

První vztah: 26. 10. 1993 - Poslední vztah: 28. 7. 2000

Spojenců 618, Třebíč, Česká republika

Ing. Ladislav Bím

První vztah: 26. 10. 1993 - Poslední vztah: 28. 7. 2000

Kmochova 778/14, Liberec 14, Česká republika

Ing. Ladislav Bím

První vztah: 26. 10. 1993 - Poslední vztah: 28. 7. 2000

Kmochova 778/14, Liberec 14, Česká republika

František Zpěvák

První vztah: 26. 10. 1993 - Poslední vztah: 28. 7. 2000

Spojenců 618, Třebíč, Česká republika

Ing. Jaromír Lochman

První vztah: 9. 9. 1993 - Poslední vztah: 12. 1. 1995

Pod zámečkem 1057, Hradec Králové, Česká republika

Odštěpné závody

název: TANEX, akciová společnost, Jaroměř, odštěpný závod Vladislav

do 23. 9. 1996 od 31. 3. 1994

sídlo: Česká republika, Vladislav

do 23. 9. 1996 od 31. 3. 1994

předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 18. 7. 2015

předmět podnikání: silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

od 20. 1. 2014

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 20. 1. 2014

předmět podnikání: Realitní činnost

do 20. 1. 2014 od 12. 8. 2008

předmět podnikání: Poskytování technických služeb

do 20. 1. 2014 od 12. 8. 2008

předmět podnikání: Skladování zboží a manipulace s nákladem

do 20. 1. 2014 od 16. 8. 2002

předmět podnikání: Pronájem a půjčování věcí movitých

do 20. 1. 2014 od 16. 8. 2002

předmět podnikání: Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

do 20. 1. 2014 od 16. 8. 2002

předmět podnikání: čištění odpadních vod

do 16. 8. 2002 od 10. 10. 1995

předmět podnikání: vedení účetnictví

do 20. 1. 2014 od 10. 10. 1995

předmět podnikání: silniční motorová doprava (platí do 21.10.2003)

do 20. 1. 2014 od 31. 3. 1994

předmět podnikání: výroba klihů, technických tuků a mazadel

do 16. 8. 2002 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba hydrolyzátů

do 16. 8. 2002 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: hostinská činnost

do 16. 8. 2002 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba minerálních činících přípravků a syntetických třísliv pro koželužský průmysl

do 16. 8. 2002 od 1. 10. 1993

předmět podnikání: zeměvrtných kapalin a speciálních přípravků pro ostatní průmysl

do 16. 8. 2002 od 1. 10. 1993

předmět podnikání: praktická výuka učňů

do 16. 8. 2002 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: koželužny

do 16. 8. 2002 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: vývojová a konstrukční činnost

do 16. 8. 2002 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: účast na zahraničním i tuzemském výrobním, obchodním nebo jiném podnikání

do 20. 1. 2014 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: obchodní a servisní činnost

do 20. 1. 2014 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: poradenská a konzultační činnost

do 20. 1. 2014 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: -servisní činnost -obchodní činnost -výzkumná a vývojová činnost včetně výroby prototypů -propagační činnost -praktická výuka učnů -výroba stavebních materiálů z odpadních surovin -výroba hydrolyzátu -výroba výrobků a polotovarů z plastů -výroba bílkovin

do 19. 2. 1993 od 18. 7. 1991

předmět podnikání: -zahraničně obchodní činnost v souladu s § 4 vyhl. FMZO č.27/91 Sb. (u dovozu a vývozu věcí s výjimkou nař. vlády 256/90 Sb.) V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tato č innost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu.

do 19. 2. 1993 od 18. 7. 1991

předmět podnikání: -výroba usní téměř všech sortimentů a provedení -technických výrobků z usní -minerálních činících příspravků a syntetických třísliv pro koželužný průmysl -zeněvrtných kapalin a speciálních přípravků, přísad do cementu -hnací techniky -klihu a technických tuků -alkalického polyamidu pro konstrukční účely -výrobků z lehčeného polyuretanu pro automobilový a jiný průmysl -výroba strojů a zařízení, elektrorozvaděčů a průmyslových polotovarů

do 19. 2. 1993 od 18. 7. 1991

předmět podnikání: Rozšířený předmět činnosti: Zahraničně obchodní činnost / v souladu s § 4 vyhl. č. 27/91 Sb./

do 19. 2. 1993 od 14. 6. 1991

předmět podnikání: -výroba usní téměř všech sortimentů a provedení -technických výrobků z usní -minerálních činících přípravků a syntetických řísliv pro koželužský průmysl -zeměvrtných kapalin a speciálních přípravků, přísad do cementu -hnací techniky -klihu a technických tuků -alkalického polyamidu pro konstrukční účely -výrobků z lehčeného polyuretanu pro automobilový a jiný průmysl -vstřikolisovaných výrobků z plastů

do 18. 7. 1991 od 1. 12. 1990

předmět podnikání: -technických výrobků z vulkolanu

do 18. 7. 1991 od 1. 12. 1990

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Ladislav Bím

Kmochova 778/14, Česká republika, Liberec 14

do 26. 10. 1993 od 26. 10. 1993

název: Tanex, akciová společnost Jaroměř, odštěpný závod Hrádek nad Nisou

do 26. 10. 1993 od 26. 10. 1993

sídlo: Česká republika, Hrádek nad Nisou

do 26. 10. 1993 od 26. 10. 1993

předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 18. 7. 2015

předmět podnikání: silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

od 20. 1. 2014

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 20. 1. 2014

předmět podnikání: Realitní činnost

do 20. 1. 2014 od 12. 8. 2008

předmět podnikání: Poskytování technických služeb

do 20. 1. 2014 od 12. 8. 2008

předmět podnikání: Skladování zboží a manipulace s nákladem

do 20. 1. 2014 od 16. 8. 2002

předmět podnikání: Pronájem a půjčování věcí movitých

do 20. 1. 2014 od 16. 8. 2002

předmět podnikání: Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

do 20. 1. 2014 od 16. 8. 2002

předmět podnikání: čištění odpadních vod

do 16. 8. 2002 od 10. 10. 1995

předmět podnikání: vedení účetnictví

do 20. 1. 2014 od 10. 10. 1995

předmět podnikání: silniční motorová doprava (platí do 21.10.2003)

do 20. 1. 2014 od 31. 3. 1994

předmět podnikání: výroba klihů, technických tuků a mazadel

do 16. 8. 2002 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba hydrolyzátů

do 16. 8. 2002 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: hostinská činnost

do 16. 8. 2002 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba minerálních činících přípravků a syntetických třísliv pro koželužský průmysl

do 16. 8. 2002 od 1. 10. 1993

předmět podnikání: zeměvrtných kapalin a speciálních přípravků pro ostatní průmysl

do 16. 8. 2002 od 1. 10. 1993

předmět podnikání: praktická výuka učňů

do 16. 8. 2002 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: koželužny

do 16. 8. 2002 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: vývojová a konstrukční činnost

do 16. 8. 2002 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: účast na zahraničním i tuzemském výrobním, obchodním nebo jiném podnikání

do 20. 1. 2014 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: obchodní a servisní činnost

do 20. 1. 2014 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: poradenská a konzultační činnost

do 20. 1. 2014 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: -servisní činnost -obchodní činnost -výzkumná a vývojová činnost včetně výroby prototypů -propagační činnost -praktická výuka učnů -výroba stavebních materiálů z odpadních surovin -výroba hydrolyzátu -výroba výrobků a polotovarů z plastů -výroba bílkovin

do 19. 2. 1993 od 18. 7. 1991

předmět podnikání: -zahraničně obchodní činnost v souladu s § 4 vyhl. FMZO č.27/91 Sb. (u dovozu a vývozu věcí s výjimkou nař. vlády 256/90 Sb.) V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tato č innost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu.

do 19. 2. 1993 od 18. 7. 1991

předmět podnikání: -výroba usní téměř všech sortimentů a provedení -technických výrobků z usní -minerálních činících příspravků a syntetických třísliv pro koželužný průmysl -zeněvrtných kapalin a speciálních přípravků, přísad do cementu -hnací techniky -klihu a technických tuků -alkalického polyamidu pro konstrukční účely -výrobků z lehčeného polyuretanu pro automobilový a jiný průmysl -výroba strojů a zařízení, elektrorozvaděčů a průmyslových polotovarů

do 19. 2. 1993 od 18. 7. 1991

předmět podnikání: Rozšířený předmět činnosti: Zahraničně obchodní činnost / v souladu s § 4 vyhl. č. 27/91 Sb./

do 19. 2. 1993 od 14. 6. 1991

předmět podnikání: -výroba usní téměř všech sortimentů a provedení -technických výrobků z usní -minerálních činících přípravků a syntetických řísliv pro koželužský průmysl -zeměvrtných kapalin a speciálních přípravků, přísad do cementu -hnací techniky -klihu a technických tuků -alkalického polyamidu pro konstrukční účely -výrobků z lehčeného polyuretanu pro automobilový a jiný průmysl -vstřikolisovaných výrobků z plastů

do 18. 7. 1991 od 1. 12. 1990

předmět podnikání: -technických výrobků z vulkolanu

do 18. 7. 1991 od 1. 12. 1990

název: Tanex, akciová společnost Jaroměř, odštěpný závod Hrádek nad Nisou

do 28. 7. 2000 od 26. 10. 1993

sídlo: Česká republika, Hrádek nad Nisou

do 28. 7. 2000 od 26. 10. 1993

předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 18. 7. 2015

předmět podnikání: silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

od 20. 1. 2014

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 20. 1. 2014

předmět podnikání: Realitní činnost

do 20. 1. 2014 od 12. 8. 2008

předmět podnikání: Poskytování technických služeb

do 20. 1. 2014 od 12. 8. 2008

předmět podnikání: Skladování zboží a manipulace s nákladem

do 20. 1. 2014 od 16. 8. 2002

předmět podnikání: Pronájem a půjčování věcí movitých

do 20. 1. 2014 od 16. 8. 2002

předmět podnikání: Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

do 20. 1. 2014 od 16. 8. 2002

předmět podnikání: čištění odpadních vod

do 16. 8. 2002 od 10. 10. 1995

předmět podnikání: vedení účetnictví

do 20. 1. 2014 od 10. 10. 1995

předmět podnikání: silniční motorová doprava (platí do 21.10.2003)

do 20. 1. 2014 od 31. 3. 1994

předmět podnikání: výroba klihů, technických tuků a mazadel

do 16. 8. 2002 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba hydrolyzátů

do 16. 8. 2002 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: hostinská činnost

do 16. 8. 2002 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba minerálních činících přípravků a syntetických třísliv pro koželužský průmysl

do 16. 8. 2002 od 1. 10. 1993

předmět podnikání: zeměvrtných kapalin a speciálních přípravků pro ostatní průmysl

do 16. 8. 2002 od 1. 10. 1993

předmět podnikání: praktická výuka učňů

do 16. 8. 2002 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: koželužny

do 16. 8. 2002 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: vývojová a konstrukční činnost

do 16. 8. 2002 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: účast na zahraničním i tuzemském výrobním, obchodním nebo jiném podnikání

do 20. 1. 2014 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: obchodní a servisní činnost

do 20. 1. 2014 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: poradenská a konzultační činnost

do 20. 1. 2014 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: -servisní činnost -obchodní činnost -výzkumná a vývojová činnost včetně výroby prototypů -propagační činnost -praktická výuka učnů -výroba stavebních materiálů z odpadních surovin -výroba hydrolyzátu -výroba výrobků a polotovarů z plastů -výroba bílkovin

do 19. 2. 1993 od 18. 7. 1991

předmět podnikání: -zahraničně obchodní činnost v souladu s § 4 vyhl. FMZO č.27/91 Sb. (u dovozu a vývozu věcí s výjimkou nař. vlády 256/90 Sb.) V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tato č innost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu.

do 19. 2. 1993 od 18. 7. 1991

předmět podnikání: -výroba usní téměř všech sortimentů a provedení -technických výrobků z usní -minerálních činících příspravků a syntetických třísliv pro koželužný průmysl -zeněvrtných kapalin a speciálních přípravků, přísad do cementu -hnací techniky -klihu a technických tuků -alkalického polyamidu pro konstrukční účely -výrobků z lehčeného polyuretanu pro automobilový a jiný průmysl -výroba strojů a zařízení, elektrorozvaděčů a průmyslových polotovarů

do 19. 2. 1993 od 18. 7. 1991

předmět podnikání: Rozšířený předmět činnosti: Zahraničně obchodní činnost / v souladu s § 4 vyhl. č. 27/91 Sb./

do 19. 2. 1993 od 14. 6. 1991

předmět podnikání: -výroba usní téměř všech sortimentů a provedení -technických výrobků z usní -minerálních činících přípravků a syntetických řísliv pro koželužský průmysl -zeměvrtných kapalin a speciálních přípravků, přísad do cementu -hnací techniky -klihu a technických tuků -alkalického polyamidu pro konstrukční účely -výrobků z lehčeného polyuretanu pro automobilový a jiný průmysl -vstřikolisovaných výrobků z plastů

do 18. 7. 1991 od 1. 12. 1990

předmět podnikání: -technických výrobků z vulkolanu

do 18. 7. 1991 od 1. 12. 1990

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Ladislav Bím

Kmochova 778/14, Česká republika, Liberec 14

do 28. 7. 2000 od 26. 10. 1993

název: Tanex, akciová společnost Jaroměř, odštěpný závod Vladislav

do 28. 7. 2000 od 26. 10. 1993

sídlo: Česká republika, Vladislav

do 28. 7. 2000 od 26. 10. 1993

předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 18. 7. 2015

předmět podnikání: silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

od 20. 1. 2014

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 20. 1. 2014

předmět podnikání: Realitní činnost

do 20. 1. 2014 od 12. 8. 2008

předmět podnikání: Poskytování technických služeb

do 20. 1. 2014 od 12. 8. 2008

předmět podnikání: Skladování zboží a manipulace s nákladem

do 20. 1. 2014 od 16. 8. 2002

předmět podnikání: Pronájem a půjčování věcí movitých

do 20. 1. 2014 od 16. 8. 2002

předmět podnikání: Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

do 20. 1. 2014 od 16. 8. 2002

předmět podnikání: čištění odpadních vod

do 16. 8. 2002 od 10. 10. 1995

předmět podnikání: vedení účetnictví

do 20. 1. 2014 od 10. 10. 1995

předmět podnikání: silniční motorová doprava (platí do 21.10.2003)

do 20. 1. 2014 od 31. 3. 1994

předmět podnikání: výroba klihů, technických tuků a mazadel

do 16. 8. 2002 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba hydrolyzátů

do 16. 8. 2002 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: hostinská činnost

do 16. 8. 2002 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba minerálních činících přípravků a syntetických třísliv pro koželužský průmysl

do 16. 8. 2002 od 1. 10. 1993

předmět podnikání: zeměvrtných kapalin a speciálních přípravků pro ostatní průmysl

do 16. 8. 2002 od 1. 10. 1993

předmět podnikání: praktická výuka učňů

do 16. 8. 2002 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: koželužny

do 16. 8. 2002 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: vývojová a konstrukční činnost

do 16. 8. 2002 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: účast na zahraničním i tuzemském výrobním, obchodním nebo jiném podnikání

do 20. 1. 2014 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: obchodní a servisní činnost

do 20. 1. 2014 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: poradenská a konzultační činnost

do 20. 1. 2014 od 19. 2. 1993

předmět podnikání: -servisní činnost -obchodní činnost -výzkumná a vývojová činnost včetně výroby prototypů -propagační činnost -praktická výuka učnů -výroba stavebních materiálů z odpadních surovin -výroba hydrolyzátu -výroba výrobků a polotovarů z plastů -výroba bílkovin

do 19. 2. 1993 od 18. 7. 1991

předmět podnikání: -zahraničně obchodní činnost v souladu s § 4 vyhl. FMZO č.27/91 Sb. (u dovozu a vývozu věcí s výjimkou nař. vlády 256/90 Sb.) V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tato č innost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu.

do 19. 2. 1993 od 18. 7. 1991

předmět podnikání: -výroba usní téměř všech sortimentů a provedení -technických výrobků z usní -minerálních činících příspravků a syntetických třísliv pro koželužný průmysl -zeněvrtných kapalin a speciálních přípravků, přísad do cementu -hnací techniky -klihu a technických tuků -alkalického polyamidu pro konstrukční účely -výrobků z lehčeného polyuretanu pro automobilový a jiný průmysl -výroba strojů a zařízení, elektrorozvaděčů a průmyslových polotovarů

do 19. 2. 1993 od 18. 7. 1991

předmět podnikání: Rozšířený předmět činnosti: Zahraničně obchodní činnost / v souladu s § 4 vyhl. č. 27/91 Sb./

do 19. 2. 1993 od 14. 6. 1991

předmět podnikání: -výroba usní téměř všech sortimentů a provedení -technických výrobků z usní -minerálních činících přípravků a syntetických řísliv pro koželužský průmysl -zeměvrtných kapalin a speciálních přípravků, přísad do cementu -hnací techniky -klihu a technických tuků -alkalického polyamidu pro konstrukční účely -výrobků z lehčeného polyuretanu pro automobilový a jiný průmysl -vstřikolisovaných výrobků z plastů

do 18. 7. 1991 od 1. 12. 1990

předmět podnikání: -technických výrobků z vulkolanu

do 18. 7. 1991 od 1. 12. 1990

vedoucí odštěpného závodu: František Zpěvák

Spojenců, Česká republika, Třebíč

do 28. 7. 2000 od 26. 10. 1993

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 8. 9. 1992

Živnosti

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 4. 2. 2015
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 21. 10. 1993
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 10. 9. 1992

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).