Hlavní navigace

TAPRAMS, a.s.

Firma TAPRAMS, a.s., akciová společnost, vznikla dne 01. 11. 2004. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 9636, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 43 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27192059

Sídlo:

Podbabská 1112/13, Praha Bubeneč (Praha 6), 160 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 11. 2004

DIČ:

CZ27192059

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 9636, Městský soud v Praze

Obchodní firma

TAPRAMS, a.s. od 1. 11. 2004

Právní forma

Akciová společnost od 1. 11. 2004

adresa

Podbabská
Praha 6 16624 od 17. 8. 2007

adresa

Praha 6, Podbabská 1112/13, PSČ 16624 od 6. 5. 2015

adresa

Podbabská 1112/13
Praha 6 16624 od 17. 8. 2007

adresa

Podbabská 1112/13
Praha 6 16624 do 6. 5. 2015 od 17. 8. 2007

adresa

Podbabská 17
Praha 6 16624 do 17. 8. 2007 od 1. 11. 2004

adresa

Podbabská 17
Praha 6 16624 do 17. 8. 2007 od 1. 11. 2004

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 4. 2010

velkoobchod do 14. 4. 2010 od 1. 11. 2004

zprostředkování obchodu do 14. 4. 2010 od 1. 11. 2004

pronájem nebytových prostor a nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem do 26. 1. 2018 od 1. 11. 2004

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář rozhodl dne 26. ledna 2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti TAPRAMS, a.s. z původní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku 41.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetjedenmilion korun českých) s tím, že emisní kurz up isovaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím v těchto nemovitostech: pozemky: parc. č. 1689/3 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1689/1 - zastavěná plocha a nádvoří, a budova: bez č.p./č.e. jiná stavba - postavená na pozemku parc.č. 1689/3 s příslušenstvím v katastrálním území Bubeneč, obec Praha, zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 871 pro katastrální území Bubeneč. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 1732/41/2004 ze dne 25.10.2004 vypracovaného Doc.Ing. Jaromírem Ryskou, CSc., Praha 6, K Matěji 4, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí (dále jen nemovitosti), ustanov eným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1.10.2004, čj. Nc 4619/2004-3, které nabylo právní moci 30.10.2004 Tržní hodnota nepeněžitého vkladu stanovená ve výše uvedeném znaleckém posudku činí 41.700.000,- Kč (slovy: čtyřicetjedenmilionsedmsettisíc korun českých) Jediný akcionář schválil ocenění výše uvedeného nepeněžitého vkladu určeného na zvýšení základního kapitálu společnosti částkou 41.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetjedenmilion korun českých). Částka 700.000,-Kč (slovy: sedmsettisíc korun českých) bude zaúčtována do rezervního fondu společnosti. Celková výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 43.000.000,- Kč (slovy: čtyřicettřimiliony korun českých). Důvodem pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je posílení a rozvoj podnikatelské činnosti společnosti na trhu za účelem budoucího růstu společnosti a její další činnosti v době po přistoupení České republiky k Evropské unii. Písemná zpráva předložená představenstvem jedinému akcionáři v působnosti valné hromady, ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu tvoří přílohu číslo 3 tohoto notářského zápisu. Zvýšení základního kapitálu společnosti TAPRAMS, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nově vydávaných akcií v počtu 41 (čtyřicetjedna) kusů o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), a to kmenových akcií na jméno. Nově vydávané akcie nebudou kótované a budou vydány v listinné podobě. Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu tj. nad částku 41.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetjedenmilion korun českých) se nepřipouští. Společnost RADIOSTAV, a.s., jako jediný akcionář společnosti TAPRAMS, a.s. má podle ust. § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání akcií při zvýšení základního kapitálu, a to v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu. Společnost RADIOSTAV, a.s. se tohoto přednostního práva v plném rozsahu vzdává. Všechny akcie, které mají být upsány podle tohoto rozhodnutí, budou nabídnuty společnosti RADIOSTAV, a.s., se sídlem Praha 6, Podbabská 17, IČ: 260 29 243, jako předem určeném u zájemci ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku. Akcie při zvýšení budou v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, tj. všech 41 kusů nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 41.000.000,- Kč upsány jediným akcionářem tj.společností RADIOSTAV, a.s., jako předem určeným zájemcem, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností RADIOSTAV, a.s. a společností TAPRAMS, a.s. podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TAPRAMS, a.s. Jediný akcionář společnosti ukládá představenstvu společnosti TAPRAMS, a.s., aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 30 dní od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jedinému akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane. Upisování podle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností RADIOSTAV, a.s.a společností TAPRAMS, a.s. bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku pro případ, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií: Představenstvo TAPRAMS, a.s. je povinno předat jedinému akcionáři návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podepsaný jménem společnosti TAPRAMS, a.s. bez zbytečného odkladu od přijetí tohoto rozhodnutí. Společnost RADIOSTAV, a.s., jako předem určený zájemce upíše akcie doručením akceptované smlouvy o úpisu akcií (již podepsané jménem společností TAPRAMS, a.s.) do výše uvedeného sídla společnosti TAPRAMS, a.s. Lhůta pro upsání akcií se stanoví 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurz upisovaných akcií bude jediným akcionářem, jako předem určeným zájemcem, tj. společností RADIOSTAV, a.s. splacen u 41 kusů upisovaných akcií v celkové jmenovité hodnotě 41.000.000,- Kč (čtyřicetjedenmilion korun českých) nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi výše popsanými. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1,2 obchodního zákoníku společnosti TAPRAMS, a.s. na jehož základě se provádí vklad do katastru nemovitostí, před zápisem zvýše ní základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. do 3. 2. 2005 od 1. 2. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 43 000 000 Kč

od 19. 5. 2005

Základní kapitál

vklad 43 000 000 Kč

do 19. 5. 2005 od 3. 2. 2005

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 3. 2. 2005 od 1. 11. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 43 od 26. 1. 2018
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 43 do 26. 1. 2018 od 3. 2. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 3. 2. 2005 od 1. 11. 2004

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ing. Lenka Říhová

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 1. 3. 2018

vznik funkce: 1. 3. 2018

Št. Dvořáka 835, Milevsko, 399 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • místopředseda představenstva

  RADIOSTAV, a.s.

  Podbabská 81/17, Praha Bubeneč (Praha 6), 160 00

 • jednatel

  GOLF PLAY s.r.o.

  Podbabská 81/17, Praha Bubeneč (Praha 6), 160 00

Stanislav Krejsa

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 1. 3. 2018

Smyslovská 463, Tábor, 391 56, Česká republika

Monika Válová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 1. 3. 2018

Gen. Svobody 481, Milevsko, 399 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  RADIOSTAV, a.s.

  Podbabská 81/17, Praha Bubeneč (Praha 6), 160 00

JUDr. Petr Dostál

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2015

vznik členství: 1. 4. 2015

Nádražní 515, Milevsko, 399 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  RADIOSTAV, a.s.

  Podbabská 81/17, Praha Bubeneč (Praha 6), 160 00

Ing. Lenka Říhová

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2015

vznik členství: 1. 4. 2015

vznik funkce: 1. 4. 2015

Št. Dvořáka 835, Milevsko, 399 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • místopředseda představenstva

  RADIOSTAV, a.s.

  Podbabská 81/17, Praha Bubeneč (Praha 6), 160 00

 • jednatel

  GOLF PLAY s.r.o.

  Podbabská 81/17, Praha Bubeneč (Praha 6), 160 00

Stanislav Krejsa

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2015

vznik členství: 1. 4. 2015

Smyslovská 463, Tábor, 391 56, Česká republika

Historické vztahy

Stanislav Krejsa

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2015 - Poslední vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 1. 3. 2018

Smyslovská 463, Tábor, 391 56, Česká republika

Ing. Lenka Říhová

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2015 - Poslední vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 1. 3. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2015

zánik funkce: 1. 3. 2018

Št. Dvořáka 835, Milevsko, 399 01, Česká republika

JUDr. Petr Dostál

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2015 - Poslední vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 1. 3. 2018

Nádražní 515, Milevsko, 399 01, Česká republika

JUDr. Petr Dostál

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2013 - Poslední vztah: 6. 5. 2015

vznik členství: 1. 4. 2010

zánik členství: 1. 4. 2015

Nádražní 515, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Lenka Říhová

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 6. 5. 2015

vznik členství: 1. 4. 2010

zánik členství: 1. 4. 2015

vznik funkce: 1. 4. 2010

zánik funkce: 1. 4. 2015

Št. Dvořáka 835, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Lenka Jankovská

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2010 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

vznik členství: 1. 4. 2010

vznik funkce: 1. 4. 2010

Št. Dvořáka 835, Milevsko, 399 01, Česká republika

Stanislav Krejsa

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2010 - Poslední vztah: 6. 5. 2015

vznik členství: 1. 4. 2010

zánik členství: 1. 4. 2015

Smyslovská 463, Tábor, 390 01, Česká republika

JUDr. Petr Dostál

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2010 - Poslední vztah: 19. 12. 2013

vznik členství: 1. 4. 2010

Nádražní 515, Milevsko, 399 01, Česká republika

JUDr. Petr Dostál

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2008 - Poslední vztah: 14. 4. 2010

vznik členství: 11. 6. 2008

zánik členství: 1. 4. 2010

Nádražní 515, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Lenka Jankovská

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 14. 4. 2010

vznik členství: 9. 8. 2007

zánik členství: 1. 4. 2010

vznik funkce: 9. 8. 2007

zánik funkce: 1. 4. 2010

Št. Dvořáka 835, Milevsko, 399 01, Česká republika

Petra Pincová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 14. 4. 2010

vznik členství: 9. 8. 2007

zánik členství: 1. 4. 2010

Sažinova 863, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Vratislav Kokeš

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 23. 6. 2008

vznik členství: 9. 8. 2007

zánik členství: 11. 6. 2008

Nad Úvozem 923/18, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Lenka Jankovská

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2004 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik členství: 1. 11. 2004

zánik členství: 9. 8. 2007

vznik funkce: 1. 11. 2004

zánik funkce: 9. 8. 2007

Št.Dvořáka 835, Milevsko, 399 01, Česká republika

Petra Pincová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2004 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik členství: 1. 11. 2004

zánik členství: 9. 8. 2007

vznik funkce: 1. 11. 2004

zánik funkce: 9. 8. 2007

Sažinova 863, Milevsko 1, 399 01, Česká republika

Magdaléna Kroupová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2004 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik členství: 1. 11. 2004

zánik členství: 9. 8. 2007

vznik funkce: 1. 11. 2004

zánik funkce: 9. 8. 2007

Kovářov 150, 398 55, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Jiří Jankovský

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 1. 3. 2018

Na okraji 366/33, Praha, 162 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jiří Jankovský

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2015

vznik členství: 1. 4. 2015

Na okraji 366/33, Praha, 162 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jiří Jankovský

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2015 - Poslední vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 1. 3. 2018

Na okraji 366/33, Praha, 162 00, Česká republika

Jiří Jankovský

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2013 - Poslední vztah: 6. 5. 2015

vznik členství: 1. 4. 2010

zánik členství: 1. 4. 2015

Na Okraji 366/33, Praha 6, 162 00, Česká republika

Jiří Jankovský

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2010 - Poslední vztah: 19. 12. 2013

vznik členství: 1. 4. 2010

Na Okraji 366/33, Praha 6, 162 00, Česká republika

Jiří Jankovský

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 14. 4. 2010

vznik členství: 9. 8. 2007

zánik členství: 1. 4. 2010

Na Okraji 366/33, Praha 6, 162 00, Česká republika

Jiří Jankovský

předseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2004 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik členství: 1. 11. 2004

zánik členství: 9. 8. 2007

vznik funkce: 1. 11. 2004

zánik funkce: 9. 8. 2007

Na Okraji 366/33, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Vratislav Kokeš

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2004 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik členství: 1. 11. 2004

zánik členství: 9. 8. 2007

vznik funkce: 1. 11. 2004

zánik funkce: 9. 8. 2007

Nad Úvozem 923/18, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Josef Jambura

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2004 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik členství: 1. 11. 2004

zánik členství: 9. 8. 2007

vznik funkce: 1. 11. 2004

zánik funkce: 9. 8. 2007

Dolní Novosedly 5, Písek, 397 01, Česká republika

Společnost zastupuje ve všech věcech samostatně člen představenstva.

od 26. 1. 2018

Za společnost jedná v plném rozsahu člen představenstva.

do 26. 1. 2018 od 17. 8. 2007

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo jednají společně všichni členové představenstva.

do 17. 8. 2007 od 1. 11. 2004

Další vztahy firmy TAPRAMS, a.s.

RADIOSTAV, a.s.

První vztah: 1. 11. 2004

Podbabská 81/17, Praha Bubeneč (Praha 6), 160 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Lenka Říhová

  místopředseda představenstva

  Št. Dvořáka 835, Milevsko, 399 01, Česká republika

 • Petra Pincová

  člen dozorčí rady

  Zbelítov 119, 399 01, Česká republika

 • Jan Trojáček

  člen dozorčí rady

  Zbelítov 22, 399 01, Česká republika

 • Monika Válová

  předseda dozorčí rady

  Gen. Svobody 481, Milevsko, 399 01, Česká republika

 • Jiří Jankovský

  předseda představenstva

  Na okraji 366/33, Praha, 162 00, Česká republika

 • Václav Jankovský

  člen představenstva

  Petrovice 8, 262 55, Česká republika

 • JUDr. Petr Dostál

  člen představenstva

  Nádražní 515, Milevsko, 399 01, Česká republika

Akcionáři

RADIOSTAV, a.s., IČ: 26029243

Podbabská, Česká republika, Praha 6, 166 24

od 1. 11. 2004

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).