Hlavní navigace

Technické služby města Olomouce, a.s.

Firma Technické služby města Olomouce, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2052, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 141 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25826603

Sídlo:

Zamenhofova 783/34, Olomouc, 779 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 12. 1998

DIČ:

CZ25826603

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
25720 Výroba zámků a kování
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
38110 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
431 Demolice a příprava staveniště
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47190 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
960 Poskytování ostatních osobních služeb
96040 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2052, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Technické služby města Olomouce, a.s. od 18. 12. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 18. 12. 1998

adresa

Zamenhofova 783/34
Olomouc 77900 od 23. 11. 2016

adresa

Zamenhofova 783/34
Olomouc 77211 do 23. 11. 2016 od 10. 4. 2002

adresa

U botanické zahrady 6
Olomouc 77211 do 10. 4. 2002 od 18. 12. 1998

Předmět podnikání

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 15. 10. 2012

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 15. 10. 2012

výkon zeměměřičských činností od 15. 10. 2012

projektová činnost ve výstavbě od 15. 10. 2012

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 12. 5. 2009

zámečnictví, nástrojářství od 21. 4. 2009

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 21. 4. 2009

opravy silničních vozidel od 10. 4. 2002

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 10. 4. 2002

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici do 2. 7. 2004 od 10. 4. 2002

poskytování tělovýchovných a sportovních služeb do 2. 7. 2004 od 10. 4. 2002

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 21. 4. 2009 od 10. 4. 2002

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 12. 5. 2009 od 10. 4. 2002

činnost technických poradců v oblasti odpadového hospodářství do 12. 5. 2009 od 10. 4. 2002

provozování placeného hlídaného parkoviště v areálu TSmO, a.s. do 15. 10. 2012 od 10. 4. 2002

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 18. 12. 1998

provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici do 10. 4. 2002 od 18. 12. 1998

opravy motorových vozidel do 10. 4. 2002 od 18. 12. 1998

správa městských tržišť do 2. 7. 2004 od 18. 12. 1998

masérské služby do 2. 7. 2004 od 18. 12. 1998

provozování veřejných tělovýchovných škol do 2. 7. 2004 od 18. 12. 1998

poskytování rychlého občerstvení (vyjma živností řemeslných) do 2. 7. 2004 od 18. 12. 1998

praní prádla do 2. 7. 2004 od 18. 12. 1998

zámečnictví do 21. 4. 2009 od 18. 12. 1998

správa, údržba a opravy místních komunikací včetně jejich příslušenství a součástí dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, do 12. 5. 2009 od 18. 12. 1998

podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 12. 5. 2009 od 18. 12. 1998

údržba veřejné zeleně do 12. 5. 2009 od 18. 12. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 12. 5. 2009 od 18. 12. 1998

provozování veřejných WC do 12. 5. 2009 od 18. 12. 1998

zemní práce do 12. 5. 2009 od 18. 12. 1998

silniční motorová doprava nákladní do 15. 10. 2012 od 18. 12. 1998

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 26. 8. 2014

Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti. do 18. 4. 2019 od 26. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 7 do 18. 4. 2019 od 26. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 18. 4. 2019 od 26. 8. 2014

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 13.6.2006 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 139.000.000,- Kč upsáním nových akcií o 2.000.000,- Kč na 141.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie počet: 20 kusů jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč druh: kmenové forma: na jméno s omezenou převoditelností - převod podmíněn souhlasem valné hromady podoba: zaknihovaná charakter: veřejně neobchodovatelné emisní kurs: 100.000,- Kč c) všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionáře Statutárního města Olomouce se sídlem Olomouc, Horní náměstí-radnice, PSČ 779 11, IČ 00299308. Zastupitelstvo města Olomouce schválilo na svém 22. zasedání konaném dne 19.5.2006, zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem, který je majetkem Statutárního města Olomouce, a.s., a to v souladu se zákonem o obcích, zákon č. 128/2000 Sb. v platném znění. Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitost , jiný nebytový prostor, číslo jednotky 77/1 v budově čp. 77 na pozemku st.pl. p.č. 491 a spoluvlastnickým podílem o velikosti 1046/2503, na společných částech budovy čp. 77 a pozemku st.pl. p.č. 491, zapsané na listu vlastnictví 1122 a na listu vlastnict ví 1324 pro katastrální území Olomouc-město, obec Olomouc u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc v hodnotě 2.039.000,- Kč, oceněného dle znaleckého posudku číslo 1517-018/2006, Ing. Jana Dostála, znalce v oboru ekonomika- ceny a odhady nemovitostí-stavby obytné a průmyslové, zapsaného u Krajského soudu v Ostravě pod Spr 1799/95. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 20 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, zaknihovaných. Rozdíl mezi hodnotou nepe něžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad zvyšující základní kapitál, se v souladu se zákonem považuje za emisní ážio. Základní kapitál obch. společnosti se zvyšuje shora uvedeným nepeněžitým vkladem z důvodu získání potřebných prostor pro z řizení zákaznického centra a je tedy v důležitém zájmu společnosti. Hodnota shora citovaného nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem Ing. Jana Dostála, Olomouc, Slovenská 3, který byl jmenován za tímto účelem pravomocným usnesením Krajského soudu v Ostravě dne 18.5.2006 čj. Nc 5136/2006-14, které nabylo právní moci dne 25.5.2006, částkou ve výši 2.039.200,- Kč, když na vklad jediného akcionáře se na základě tohoto znaleckého posudku započítává částka ve výši 2.000.000,- Kč. d) místem pro vykonání úpisu akcií je sídlo společnosti Technické služby města Olomouce, a.s., Olomouc, Zamenhofova 783/34, PSČ 772 11. Lhůta pro upisování akcií počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodníh o zákoníku, po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení řádné valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení řádné valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude souča sně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii. f) upisovatel je povinen splatit 100 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií, a to písemným prohlášením vkladatele dle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku s tím, že k předání nemovitosti dojde ve stejné lhůtě v mís tě, kde se nachází předmětná nemovitost. do 30. 1. 2007 od 6. 9. 2006

Omezení převoditelnosti: V souladu s ust. § 156 odst. 4 obchod. zák. je převoditelnost těchto akcií omezena, resp. podmíněna souhlasem valné hromady společnosti. do 26. 8. 2014 od 10. 4. 2002

Jediný akcionář společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 5.11.1999 ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchod. zák. o zvýšení základního jmění společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. o částku 9,000.0000,-Kč, slovy: devět milionů korun českých. do 20. 6. 2003 od 28. 4. 2000

Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 20. 6. 2003 od 28. 4. 2000

Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 90 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě za jednu akcii 100.000,-Kč a emisním kurzu 100.000,-Kč za jednu akcii. do 20. 6. 2003 od 28. 4. 2000

Akcie budou vydány v listinné podobě. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. do 20. 6. 2003 od 28. 4. 2000

Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem s vyloučením přednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu bez veřejné výzvy k upisování akcií. do 20. 6. 2003 od 28. 4. 2000

Všech 90 kusů kmenových akcií bude nabídnuto k úpisu jedinému akcionáři městu Olomouc se sídlem Úřadu města Olomouce, Horní nám. 1, Olomouc, IČO: 00299308. do 20. 6. 2003 od 28. 4. 2000

Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. se sídlem v Olomouci, U botanické zahrady 6. do 20. 6. 2003 od 28. 4. 2000

Lhůta k vykonání úpisu počne běžet třicátým dnem po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obchod. zák. a končí uplynutím čtrnáctého dne po započetí úpisu. do 20. 6. 2003 od 28. 4. 2000

Splacení celé emise nových akcií na zvýšení základního jmění se uskuteční nepeněžitým vkladem jediného akcionáře - města Olomouce, se sídlem Úřadu města Olomouce, Horní nám. 1, Olomouc, IČO: 00299308. do 20. 6. 2003 od 28. 4. 2000

Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti Technické služby města Olomouce, a.s., se sídlem v Olomouci, U botanické zahrady 6 nejpozději do tří dnů ode dne upsání nových akcií předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obchod. zák. a předáním, o kterém bude pořízen předávací zápis. do 20. 6. 2003 od 28. 4. 2000

Nepeněžitý vklad tvoří: nemovitý majetek, a to: a) pozemek ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 466/3 o výměře 391 m2, areál sběrového dvora se vším příslušentvím, tj. přístřeškem - skladem, vedlejší stavbou, venkovními úpravami: zpevněnou plochou, oplocením a plotovými vraty, zaps. na LV 1001 pro kat. úz. Neředín; do 20. 6. 2003 od 28. 4. 2000

b) pozemek ostatní plocha, manipulační plocha parc. č. 263/22 o výměře 848 m2, areál sběrového dvora se vším příslušenstvím, a to přístřeškem - skladem, vedlejší stavbou a venkovními úpravami: zpevněnou plochou, oplocením a plotovými vraty, zaps. na LV 1001 pro kat. úz. Hodolany. Celý předmět vkladu byl oceněn, a to znaleckým posudkem č. 788-3/99, znaleckým posudkem č. 814-3/99 znalce Jana Dlouhého na částku 3.692.000 Kč a znaleckým posudkem č. 1539-200/99 znalce Ing. Štefana Gibaly na částku 3.755.000 Kč. movitý majetek: a) nákladní automobil IVECO MT 190 E 27 SPZ OLB 10-17; b) nákladní automobil LIAZ 18.33 SPZ OLB 05-93; c) nákladní automobil LIAZ 18.33 UB SPZ OLB 05-92; d) přívěs PANAV PK 24.19 SPZ OC 28-06; e) přívěs PANAV PKL 24 SPZ OC 28-09; f) lisovací kontejner LK 8 g) 24 ks kontejner KOREX-20 m3 Celý předmět vkladu byl oceněn, a to znaleckým posudkem znalce Ing. Vladimíra Dömische na částku 6.018.000 Kč a znaleckým posudkem č. 18/99 znalce Ing. Jana Juráně na částku 5.879.000 Kč. do 20. 6. 2003 od 28. 4. 2000

Omezení převoditelnosti: V souladu s ust. § 156 odst. 4 obchod. zák. je převoditelnost těchto akcií omezena, resp. podmíněna souhlasem valné hromady společnosti. Jediným akcionářem společnosti je město Olomouc. do 10. 4. 2002 od 18. 12. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 141 000 000 Kč

od 30. 1. 2007

Základní kapitál

vklad 139 000 000 Kč

do 30. 1. 2007 od 18. 12. 2001

Základní kapitál

vklad 130 000 000 Kč

do 18. 12. 2001 od 18. 12. 1998
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 410 od 18. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 410 do 18. 4. 2019 od 17. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 410 do 17. 8. 2010 od 30. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 390 do 30. 1. 2007 od 18. 12. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 300 do 18. 12. 2001 od 18. 12. 1998

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Pavel Dostál

předseda představenstva

První vztah: 1. 2. 2021

vznik členství: 11. 1. 2021

vznik funkce: 11. 1. 2021

Čechy 100, 751 15, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miloslav Sobotka

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2020

vznik členství: 8. 4. 2019

Sudova 195/51, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Bc. Milan Štarnovský

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 8. 4. 2019

vznik funkce: 8. 4. 2019

Veleslavínova 103/8, Olomouc, 779 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Miloslav Sobotka

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2019 - Poslední vztah: 30. 12. 2020

vznik členství: 8. 4. 2019

Drahanovice 68, 783 44, Česká republika

Ing. Jiří Fryc

předseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2019 - Poslední vztah: 9. 9. 2020

vznik členství: 8. 4. 2019

zánik členství: 31. 7. 2020

vznik funkce: 8. 4. 2019

zánik funkce: 31. 7. 2020

Dub nad Moravou 476, 783 75, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Milan Feranec

člen představenstva

První vztah: 15. 1. 2019 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 8. 4. 2019

Masarykova třída 939/56, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Eva Kolářová

člen představenstva

První vztah: 15. 1. 2019 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 8. 4. 2019

Na Letné 446/35, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Bc. Rostislav Hainc

člen představenstva

První vztah: 15. 1. 2019 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 8. 4. 2019

Elišky Junkové 306/14, Olomouc, 779 00, Česká republika

Vladimír Prášil

člen představenstva

První vztah: 15. 1. 2019 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 8. 4. 2019

Na příhonu 60/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

JUDr. Martin Major

člen představenstva

První vztah: 15. 1. 2019 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 8. 4. 2019

Horní lán 1312/12, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Robert Runták

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 1. 2019 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 8. 4. 2019

vznik funkce: 7. 1. 2019

zánik funkce: 8. 4. 2019

Hrnčířská 1184/28, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Miloslav Tichý

předseda představenstva

První vztah: 15. 1. 2019 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 8. 4. 2019

vznik funkce: 7. 1. 2019

zánik funkce: 8. 4. 2019

Janského 424/18, Olomouc, 779 00, Česká republika

Miroslav Petřík

předseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2015 - Poslední vztah: 15. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2018

Domovina 742/11, Olomouc, 779 00, Česká republika

Pavel Hejtmánek

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2015 - Poslední vztah: 15. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Olšová 357/2, Olomouc, 783 35, Česká republika

Jiří Rozbořil

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2015 - Poslední vztah: 15. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00, Česká republika

Milan Feranec

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2015 - Poslední vztah: 15. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Masarykova třída 939/56, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Miroslav Behro

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2015 - Poslední vztah: 15. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Synkova 417/19, Olomouc, 779 00, Česká republika

Miloslav Strýček

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2015 - Poslední vztah: 15. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2018

Baarova 654/42, Horka nad Moravou, 783 35, Česká republika

Marta Vláčilová

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2015 - Poslední vztah: 15. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

U reálky 1076/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jiří Rozbořil

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2015

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 1. 4. 2015

Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jiří Rozbořil

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 2013 - Poslední vztah: 16. 4. 2014

vznik členství: 1. 3. 2011

Palackého 621/1, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ivan Kosatík

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2013 - Poslední vztah: 1. 6. 2015

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 1. 4. 2015

U reálky 1076/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Marta Vláčilová

předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2011 - Poslední vztah: 1. 6. 2015

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 1. 4. 2015

vznik funkce: 31. 3. 2011

zánik funkce: 1. 4. 2015

U reálky 1076/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

MUDr. Pavel Hejtmánek

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2011 - Poslední vztah: 1. 6. 2015

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 1. 4. 2015

Heyrovského 403/21, Olomouc, 779 00, Česká republika

Jaroslav Krátký

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2011 - Poslední vztah: 3. 5. 2013

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 1. 3. 2013

Na Šibeníku 185/46, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jiří Rozbořil

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2011 - Poslední vztah: 31. 12. 2013

vznik členství: 1. 3. 2011

Palackého 621/1, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Milan Langer

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2011 - Poslední vztah: 1. 6. 2015

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 1. 4. 2015

Handkeho 711/1, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miloslav Strýček

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2011 - Poslední vztah: 1. 6. 2015

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 1. 4. 2015

Baarova 654/42, Horka nad Moravou, 783 35, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Petřík

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2011 - Poslední vztah: 1. 6. 2015

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 1. 4. 2015

vznik funkce: 31. 3. 2011

zánik funkce: 1. 4. 2015

Domovina 742/11, Olomouc, 779 00, Česká republika

Hana Kaštilová Tesařová

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 2009 - Poslední vztah: 30. 5. 2011

vznik členství: 1. 3. 2007

zánik členství: 1. 3. 2011

U reálky 1076/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

MUDr. Pavel Hejtmánek

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2007 - Poslední vztah: 30. 5. 2011

vznik členství: 1. 3. 2007

zánik členství: 1. 3. 2011

Heyrovského 403/21, Olomouc, Česká republika

RNDr. Jan Holpuch Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2007 - Poslední vztah: 30. 5. 2011

vznik členství: 1. 3. 2007

zánik členství: 1. 3. 2011

Kubatova 468/28, Olomouc, 773 00, Česká republika

Ing. Edita Hrstková

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2007 - Poslední vztah: 30. 5. 2011

vznik členství: 1. 3. 2007

zánik členství: 1. 3. 2011

Kaštanová 919/23, Olomouc, 772 00, Česká republika

Miroslav Petřík

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2007 - Poslední vztah: 30. 5. 2011

vznik členství: 1. 3. 2007

zánik členství: 1. 3. 2011

vznik funkce: 8. 3. 2007

zánik funkce: 1. 3. 2011

Domovina 742/11, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Marta Vláčilová

předseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2007 - Poslední vztah: 30. 5. 2011

vznik členství: 1. 3. 2007

zánik členství: 1. 3. 2011

vznik funkce: 8. 3. 2007

zánik funkce: 1. 3. 2011

Nábřeží 1051/2, Olomouc, 772 00, Česká republika

Hana Tesařová

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2007 - Poslední vztah: 12. 5. 2009

vznik členství: 1. 3. 2007

Tř. Kosmonautů 1024/18, Olomouc, 772 00, Česká republika

Mgr. Petr Michálek

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2007 - Poslední vztah: 30. 5. 2011

vznik členství: 1. 3. 2007

zánik členství: 1. 3. 2011

Lazecká 30/78, Olomouc, 772 00, Česká republika

Hana Tesařová

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2005 - Poslední vztah: 31. 5. 2007

vznik členství: 22. 12. 2004

zánik členství: 1. 3. 2007

Kosmonautů 1024/18, Olomouc, 772 00, Česká republika

Jiří Martinák

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2004 - Poslední vztah: 31. 5. 2007

vznik členství: 1. 7. 2003

zánik členství: 1. 3. 2007

U Lávky 6, Olomouc, 772 00, Česká republika

MUDr. Pavel Andrš

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2003 - Poslední vztah: 31. 5. 2007

vznik členství: 10. 2. 2003

zánik členství: 1. 3. 2007

V Kotlině 4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Marta Vláčilová

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2003 - Poslední vztah: 31. 5. 2007

vznik členství: 10. 2. 2003

zánik členství: 1. 3. 2007

vznik funkce: 6. 3. 2003

zánik funkce: 1. 3. 2007

Nábřeží 2, Olomouc, 772 00, Česká republika

Miroslav Petřík

předseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2003 - Poslední vztah: 31. 5. 2007

vznik členství: 10. 2. 2003

zánik členství: 1. 3. 2007

vznik funkce: 6. 3. 2003

zánik funkce: 1. 3. 2007

Domovina 11, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Petr Michálek

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2003 - Poslední vztah: 31. 5. 2007

vznik členství: 10. 2. 2003

zánik členství: 1. 3. 2007

Lazecká 78, Olomouc, 772 00, Česká republika

Jan Dlouhý

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2003 - Poslední vztah: 11. 5. 2005

vznik členství: 10. 2. 2003

zánik členství: 5. 12. 2004

Kmochova 8, Olomouc, 779 00, Česká republika

Martin Novotný

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2003 - Poslední vztah: 16. 1. 2004

vznik členství: 10. 2. 2003

zánik členství: 1. 7. 2003

Švermova 1, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Vladimír Lisý

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2002 - Poslední vztah: 21. 11. 2005

vznik členství: 9. 8. 2000

zánik členství: 23. 3. 2005

Dolany č.p. 430, okr. Olomouc, Česká republika

Ing. Vladimír Lisý

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2001 - Poslední vztah: 10. 4. 2002

vznik funkce: 9. 8. 2001

Wolkerova 14, Olomouc, Česká republika

Ing. Miloš Vychodil

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2000 - Poslední vztah: 18. 12. 2001

Dr. M. Horákové 21, Olomouc, Česká republika

Ing. Karel Šimša

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2000 - Poslední vztah: 20. 6. 2003

vznik členství: 10. 2. 1999

zánik členství: 10. 2. 2003

Jana Koziny 20, Olomouc, Česká republika

MUDr. Pavel Andrš

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2000 - Poslední vztah: 20. 6. 2003

vznik členství: 14. 2. 2000

zánik členství: 10. 2. 2003

V Kotlině 4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Antonín Krček

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2000 - Poslední vztah: 20. 6. 2003

vznik členství: 10. 2. 1999

zánik členství: 10. 2. 2003

Polská 2, Olomouc, 772 00, Česká republika

Miroslav Petřík

předseda představenstva

První vztah: 27. 3. 2000 - Poslední vztah: 20. 6. 2003

vznik členství: 10. 2. 1999

zánik členství: 10. 2. 2003

vznik funkce: 16. 2. 1999

zánik funkce: 10. 2. 2003

Domovina 11, Olomouc, 772 00, Česká republika

PaedDr. Miroslav Pilát

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 3. 2000 - Poslední vztah: 20. 6. 2003

vznik členství: 10. 2. 1999

zánik členství: 10. 2. 2003

vznik funkce: 16. 2. 1999

zánik funkce: 10. 2. 2003

Foersterova 16, Olomouc, 779 00, Česká republika

RNDr. Miroslav Studený

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 1998 - Poslední vztah: 27. 3. 2000

Horní náměstí 21, Olomouc, Česká republika

Ing. Jaromír Czmero

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 1998 - Poslední vztah: 27. 3. 2000

Zeyerova 14, Olomouc, Česká republika

Ing. Oldřich Šputa

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 1998 - Poslední vztah: 27. 3. 2000

Trnkova 6, Olomouc, Česká republika

Ing. Miloš Vychodil

předseda představenstva

První vztah: 18. 12. 1998 - Poslední vztah: 27. 3. 2000

Dr. M. Horákové 21, Olomouc, Česká republika

RSDr. Alexandr Černý

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 1998 - Poslední vztah: 20. 6. 2003

vznik členství: 10. 2. 1999

zánik členství: 10. 2. 2003

gen. Píky 1, Olomouc, Česká republika

Ing. Karel Šimša

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 12. 1998 - Poslední vztah: 27. 3. 2000

Jana Koziny 20, Olomouc, Česká republika

Ing. Miloš Ulrich

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 1998 - Poslední vztah: 27. 3. 2000

Mišákova 24, Olomouc, Česká republika

Představenstvo zastupuje společnost. Společnost zastupuje vždy společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a další člen představenstva společnosti nebo místopředseda představenstva a další člen představenst va společnosti.

od 26. 8. 2014

Jednání: Jménem společnosti jednají vždy společně předseda nebo místopředseda a další člen představenstva společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda nebo místopředseda a další člen představenstva.

do 26. 8. 2014 od 10. 4. 2002

Jednání: Jménem společnosti jedná vždy společně předseda nebo místopředseda a alespoň jeden člen představenstva.

do 10. 4. 2002 od 18. 12. 1998

Dozorčí rada

7 fyzických osob

Vladimír Čech

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 9. 2020

vznik členství: 1. 8. 2020

Ladova 322/11, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jaroslav Krátký

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2019

vznik členství: 8. 4. 2019

Arbesova 505/43, Olomouc, 783 01, Česká republika

Mgr. Miloslav Tichý

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 8. 4. 2019

vznik funkce: 8. 4. 2019

Janského 424/18, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Robert Runták

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 8. 4. 2019

vznik funkce: 8. 4. 2019

Hrnčířská 1184/28, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vladimír Prášil

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 8. 4. 2019

Na příhonu 60/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Bc. Rostislav Hainc

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 8. 4. 2019

Elišky Junkové 306/14, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. arch. Pavel Grasse

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

U pivovaru 239/3, Olomouc, 779 00, Česká republika

Historické vztahy

Jaroslav Krátký

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2019 - Poslední vztah: 23. 11. 2019

vznik členství: 8. 4. 2019

Voskovcova 754/10, Olomouc, 779 00, Česká republika

Pavel Hekela

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2019 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 8. 4. 2019

vznik funkce: 7. 1. 2019

zánik funkce: 8. 4. 2019

Resslova 204/18, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Yvona Kubjátová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2015 - Poslední vztah: 15. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

U solných mlýnů 831/25, Olomouc, 779 00, Česká republika

Antonín Zívala

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2015 - Poslední vztah: 9. 9. 2020

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 7. 2020

Rokycanova 781/15, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ing. Petr Konečný

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2015 - Poslední vztah: 15. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 13. 4. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2018

Na střelnici 1212/39, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Antonín Zívala

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2013 - Poslední vztah: 1. 6. 2015

vznik členství: 20. 1. 2011

zánik členství: 1. 4. 2015

Rokycanova 781/15, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Antonín Zívala

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2013 - Poslední vztah: 14. 11. 2013

vznik členství: 20. 1. 2011

Horní náměstí 204/13, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Ing. Petr Konečný

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 1. 6. 2015

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 1. 4. 2015

vznik funkce: 31. 3. 2011

zánik funkce: 1. 4. 2015

Na střelnici 1212/39, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Mgr. Ing. Petr Konečný

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2011 - Poslední vztah: 14. 2. 2012

vznik členství: 1. 3. 2011

vznik funkce: 31. 3. 2011

Legionářská 1212/39, Olomouc, 779 00, Česká republika

Yvona Kubjátová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2011 - Poslední vztah: 1. 6. 2015

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 1. 4. 2015

U Solných mlýnů 831/25, Olomouc, 772 00, Česká republika

Antonín Zívala

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2011 - Poslední vztah: 27. 9. 2013

vznik členství: 20. 1. 2011

Horní náměstí 13, Olomouc, 772 00, Česká republika

Yvona Kubjátová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2009 - Poslední vztah: 30. 5. 2011

vznik členství: 1. 3. 2007

zánik členství: 1. 3. 2011

U solných mlýnů 831/25, Olomouc, 779 00, Česká republika

Yvona Kubjátová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2007 - Poslední vztah: 12. 5. 2009

vznik členství: 1. 3. 2007

Fischerova 685/34, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Ing. Petr Konečný

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2007 - Poslední vztah: 30. 5. 2011

vznik členství: 1. 3. 2007

zánik členství: 1. 3. 2011

vznik funkce: 8. 3. 2007

zánik funkce: 1. 3. 2011

Na střelnici 1212/39, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Antonín Zívala

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2007 - Poslední vztah: 30. 5. 2011

vznik členství: 31. 1. 2007

zánik členství: 20. 1. 2011

Horní náměstí 13, Olomouc, 772 00, Česká republika

Mgr. Ing. Petr Konečný

předseda

První vztah: 16. 1. 2004 - Poslední vztah: 31. 5. 2007

vznik členství: 10. 2. 2003

zánik členství: 1. 3. 2007

vznik funkce: 6. 3. 2003

zánik funkce: 1. 3. 2007

Na střelnici 1212/39, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Antonín Zívala

člen

První vztah: 20. 6. 2003 - Poslední vztah: 31. 5. 2007

vznik členství: 31. 12. 1998

zánik členství: 31. 1. 2007

Horní náměstí 13, Olomouc, 772 00, Česká republika

Yvona Kubjátová

člen

První vztah: 20. 6. 2003 - Poslední vztah: 31. 5. 2007

vznik členství: 10. 2. 2003

zánik členství: 1. 3. 2007

Fischerova 34, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Ing. Petr Konečný

předseda

První vztah: 20. 6. 2003 - Poslední vztah: 16. 1. 2004

vznik členství: 10. 2. 2003

vznik funkce: 6. 3. 2003

Zikova 16, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Bohuslav Coufal

člen

První vztah: 27. 3. 2000 - Poslední vztah: 20. 6. 2003

vznik členství: 21. 10. 1999

zánik členství: 10. 2. 2003

Družební 3, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Jaroslav Bosák

člen

První vztah: 27. 3. 2000 - Poslední vztah: 20. 6. 2003

vznik členství: 10. 2. 1999

zánik členství: 10. 2. 2003

Nešverova 11, Olomouc, 771 00, Česká republika

Marie Vymětalová

člen

První vztah: 18. 12. 1998 - Poslední vztah: 27. 3. 2000

Skupova 17, Olomouc, Česká republika

Ing. František Dvořák

člen

První vztah: 18. 12. 1998 - Poslední vztah: 27. 3. 2000

Za vodojemem 4, Olomouc, Česká republika

Antonín Zívala

člen

První vztah: 18. 12. 1998 - Poslední vztah: 20. 6. 2003

vznik členství: 31. 12. 1998

Horní náměstí 13, Olomouc, Česká republika

Další vztahy firmy Technické služby města Olomouce, a.s.

Akcionáři

Statutární město Olomouc, IČ: 00299308

Horní náměstí 583, Česká republika, Olomouc, 779 00

od 23. 8. 2014

Statutární město Olomouc, IČ: 00299308

Česká republika

do 23. 8. 2014 od 10. 4. 2002

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 10. 1998

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 7. 6. 2013
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 29. 3. 2012
Výkon zeměměřických činností
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 29. 3. 2012
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 12. 6. 2006
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 11. 9. 2000
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 12. 1. 2000
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 31. 12. 1998
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 31. 12. 1998
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 31. 12. 1998
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 31. 12. 1998

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).