Hlavní navigace

TTP invest, a.s.

Firma TTP invest, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 17365, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 404 686 410 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

24141224

Sídlo:

Thunovská 183/18, Praha, 118 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 7. 2011

DIČ:

CZ24141224

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
64300 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 17365, Městský soud v Praze

Obchodní firma

TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s. od 29. 7. 2011

Právní forma

Akciová společnost od 29. 7. 2011

adresa

Thunovská 183/18
Praha 11800 od 14. 4. 2015

adresa

Nad Opatovem 2140/2
Praha 4 14900 do 14. 4. 2015 od 29. 7. 2011

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 11. 10. 2018

Shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se kvalifikovaní investoři stávají jejími akcionáři, a provádění společného investování shromážděných pen ěžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch kvalifikovaných investorů a dále správa tohoto majetku do 1. 10. 2018 od 22. 7. 2014

kolektivní investování do 22. 7. 2014 od 29. 7. 2011

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 1. 10. 2018

Správa vlastního majetku od 1. 10. 2018

Ostatní skutečnosti

Část jmění rozdělované společnosti TTP invest, a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Thunovská 183/18, PSČ 118 00, IČ: 24141224, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17365, jak je vymezena v projektu rozdělení, př ešla v důsledku rozdělení odštěpením na nově vzniklou společnost Lindnerova 6, s.r.o., se sídlem Praha 8, Libeň, Lindnerova 998/6, PSČ 180 00, IČ: 089 04 685. od 1. 2. 2020

Část jmění rozdělované společnosti TTP invest, a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Thunovská 183/18, PSČ 118 00, IČ: 241 41 224, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17365, jak je vymezena v projektu rozdělení, přešla v důsledku rozdělení odštěpením na nově vzniklou společnost E.C. Liberecké reality, s.r.o., IČ: 08551375, se sídlem Praha 3., Žižkov, Ježkova 944/9, PSČ 130 00. od 1. 10. 2019

Počet členů dozorčí rady: 1 od 11. 10. 2018

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 11. 10. 2018

Část jmění rozdělované společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Thunovská 183/18, Malá Strana, Praha 1, PSČ 118 00, IČ: 241 41 224, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17365, jak je vymez ena v projektu rozdělení, přešla v důsledku rozdělení odštěpením na nově vzniklou společnost TTP Kotorská s.r.o., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Thunovská 183/18, PSČ 118 00, IČ: 073 32 467. od 1. 8. 2018

Část jmění rozdělované společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Thunovská 183/18,PSČ 118 00, IČ: 241 41 224, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17365, jak je vymeze na v projektu rozdělení, přešla v důsledku rozdělení odštěpením na nově vzniklou společnost Čimické údolí, a.s., se sídlem Dubice 29, 470 01 Česká Lípa, IČ 06711251. od 31. 12. 2017

Část jmění rozdělované společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Thunovská 183/18, PSČ 118 00, IČ: 24141224, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17365, jak je vymezen a v projektu rozdělení, přešla v důsledku rozdělení odštěpením na nově vzniklou společnost Litvínov Lomská a.s., se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, IČ: 06230563. od 1. 7. 2017

Část jmění rozdělované společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Thunovská 183/18, PSČ 118 00, IČ: 241 41 224, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17365, jak je vymez ena v projektu rozdělení, přešla v důsledku rozdělení odštěpením na nově vzniklou společnost Brownfield Beroun a.s., IČ 056 57 628, se sídlem Praha 5, Smíchov, Pod Kesnerkou 2553/40, PSČ 150 00. od 1. 1. 2017

Na společnost TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Thunovská 183/18, PSČ 118 00, IČ: 24141224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17365, přešlo v důsledku fúze sloučením j mění zaniklé společnosti Zámek Líšno s.r.o., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Thunovská 183/18, PSČ 118 00, IČ: 03081168, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227394. od 1. 1. 2016

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 11. 10. 2018 od 26. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 22. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 26. 8. 2014 od 22. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 11. 10. 2018 od 22. 7. 2014

Valná hromada společnosti přijala dne 2. prosince 2013 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je zvýšení majetku společnosti nepeněžitými vklady, zvýšení její hospodářské stability a snížení nákladů na správu nemovitostí. 1. Základní kapitál bude zvýšen o 17.000.000,- Kč, (slovy: sedmnáct milionů korun českých) z částky 387.686.410,- Kč, (slovy: třistaosmdesátsedm milionů šestsetosmdesátšesttisícčtyřistadeset korun českých) na částku 404.686.410,- Kč, (slovy: čtyřistačtyři milionů šestsetosmdesátšesttisícčtyřistadeset korun českých) upsáním nových akcií s tím, že upisování nad navrhovanou částku zvýšení se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen vydáním celkem 17.000.000 (slovy: sedmnáctmiliónů) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká) každá. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jmenovité hodnotě akcie a bude činit 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Emisní kurs bude splacen výlučně nepeněžitými vklady. 3. Vzhledem k tomu, že se akcionáři vzdali přednostního práva na úpis nových akcií, budou všechny akcie nabídnuty určitému zájemci, a to panu Tomislavu Procházkovi, nar. 8.9.1969, bytem Praha 1, Králodvorská 665/9. Předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, Tomislava Procházky, nar. 8.9.1969, bytem Praha 1, Králodvorská 665/9 tvoří: -budova - dům čp. 1946 na pozemku č.parc. 1351 včetně pozemku č.parc. 1351 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek č.parc. 1338/2 orná půda, pozemek č.parc. 1338/211 zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pra coviště Česká Lípa na LVč. 1831 pro obec Česká Lípa, k.ú. Česká Lípa. Tyto shora popsané nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném soudním znalcem Ing. Miroslavem Filégrem, který byl ustanoven za tímto účelem Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25.11.2013, pod čj. 2Nc 5771/2013-11, které nabylo právní moci dne 27.11.2013. V citovaném znaleckém posudku jsou nemovitosti oceněny na celkovou částku 17.000.000,-Kč (slovy: sedmnáctmiliónůkorun českých). Tomislav Procházka, nar. 8.9.1969, bytem Praha 1, Králodvorská 665/9 jako předem určený zájemce upíše a splatí 17.000.000 (slovy: sedmnáctmiliónů) kusů akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká), které sp latí výše popsaným nepeněžitým vkladem. Místem upisování je sídlo společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., Praha 4 - Chodov, Nad Opatovem 2140/2, PSČ: 149 00, IČ: 24141224. Tomislav Procházka je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku předáním písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s ., na jehož základě se provádí vklad do katastru nemovitostí. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. Ke splacení nepeněžitého vkladu písemným prohlášením podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku se stanoví následující pravidla: Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. Lhůta deseti pracovních dnů pro předání písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku a předání nemovitostí počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Písemné prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku předá vkladatel společnosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. do 17. 12. 2013 od 4. 12. 2013

Na společnost TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s. jako společnost nástupnickou v důsledku fúze sloučením přešlo jmění zanikajících společností ESSALAR, a.s., IČ 27429334, se sídlem Praha 8, Za Poříčskou branou 214/12 a Culinaria, s.r.o., IČ 4132964 3, se sídlem Praha 8, Lindnerova 998/6. Valná hromada schválila projekt fúze a převzetí jmění zanikajících společností dne 21. června 2013. Rozhodný den fúze je 1. září 2012. od 10. 7. 2013

Mimořádná valná hromada přijala dne 19. července 2012 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je zvýšení majetku společnosti nepeněžitými vklady, zvýšení její hospodářské stability a snížení nákladů na správu nemovitostí. 1. Základní kapitál bude zvýšen o 265.278.410,- Kč, z částky 84.600.000,- Kč, na částku 349.878.410,- Kč, upsáním nových akcií s tím, že upisování nad navrhovanou částku zvýšení se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen vydáním celkem 265.278.410 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká) každá. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jmenovité hodnotě akcie a bude činit 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Emisní kurs bude splacen výlučně nepeněžitými vklady. 3. Vzhledem k tomu, že se akcionáři vzdali přednostního práva na úpis nových akcií, budou všechny akcie nabídnuty určitým zájemcům, a to - společnosti Real - Invest CL a.s., se sídlem Praha 8 - Libeň, Lindnerova 998/6, PSČ: 180 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9340, IČ: 25010573 , - společnosti MERKURIA CL s.r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Lindnerova 998/6, PSČ: 180 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123295, IČ: 47285389, - společnosti ŽOSKA a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Lazarská 1719/5, PSČ: 110 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11440, IČ: 46708081 - panu Tomislavu Procházkovi, nar. 8.9.1969, bytem Praha 1, Králodvorská 665/9 Předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, společnosti Real - Invest CL a.s., se sídlem Praha 8 - Libeň, Lindnerova 998/6, PSČ: 180 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9340, IČ: 25010573 tvoří- - čp. 3001 - ul. Moskevská, Česká Lípa občanská vybavenost čp. 3001 na p.p.č 810/1, s pozemkem parc.č. 810/1 - zastavěná plocha a nádvoří a 812/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa na LVč. 4892 pro obec Če ská Lípa, k.ú. Česká Lípa - čp. 998 - ul. Lindnerova , Praha 8 - Libeň: obytný dům čp. 998, na p.p.č. 112, s pozemkem parc.č. 112 - zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha na LVč. 1652, obec Praha, k.ú. Libeň - objekt bez čp. na p.p.č. 846/1 - k.ú. Čimice, obec Praha: objekt bez čp./č.e. - jiná st. na pozemku č.parc. 846/1 s pozemkem č.parc. 846/1 - zastavěná plocha a nádvoří zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha na LVč. 1579, obec Praha, k.ú. Čimice objekt bez čp. na p.p.č. 847/1 - k.ú. Čimice, obec Praha: objekt bez čp./č.e. - jiná st. na pozemku č.parc. 847/1 s pozemkem č.pac. 847/1 - zastavěná plocha a nádvoří zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha na LVč. 1579, obec Praha, k.ú. Čimice - Pozemek p.č. 764, k.ú. Středokluky, Praha Západ: pozemek č.parc. 764 - orná půda, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-západ na LVč. 673 pro obec Středokluky, k.ú. Středokluky - Nová Huť čp. 146, 159, 256, 257, 258, Svor: soubor nemovitostí a pozemků v k.ú. a obci Svor sestávající se z: stavba čp. 146 - lesní hospodářství na pozemku č.parc. st. 200/2, stavba čp. 159 - lesní hospodářství na pozemku č.parc. st. 200/1, stavba čp. 256 - jiná stavba na pozemku č.parc. st. 200/8, stavba čp. 257 - jiná stavba na pozemku č.parc. st. 200/9, stavb a čp. 258 - lesní hospodářství na pozemku č.parc. st. 200/3 s pozemky č.parc.st. 200/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. st. 200/2 zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. st. 200/3 zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. st. 200/8 zastavěná plocha a nádvoří, č. parc. st. 200/9 zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. 1661/1 - trvalý travní porost, 1663/1 trvalý travní porost, č.parc. 1663/2 trvalý travní porost, č.parc. 1671 trvalý travní porost, č.parc. 1673/1 trvalý travní porost, č.parc. 1677 zahrada, č.parc. 1679 trvalý travní porost, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa na LVč. 355 pro obec Svor, k.ú. Svor. - Budova technické vybavenosti bez čp. na pozemku parc. č. 2931/3 v k.ú. Doksy u Máchova Jezera a obci Doksy: budova bez čp./č.e. - tech. vyb. na cizím pozemku č.parc. 2931/3, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa, na LVč. 2412 pro obec Doksy, k.ú. Doksy u Máchova Jezera. - Parcela p.č. 1876/3 -k.ú. Turkovice u Ondřejova, obec Ondřejova (bez stavby na ní stojící): parcela č. 1876/3 - orná půda, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, na LVč. 925 pro obec Ondřejov, k.ú. Turkovice u Ondřejova. Parcela p.č. 1278/2 - k.ú. Knínice u Libouchce, obec Libouchec (bez stavby na ní stojící) : pozemek č.parc. 1278/2 trvalý travní porost, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na LVč. 112 pro obec Libouchec, k.ú. Knínice u Libouchce. - Parcela p.č.5150/12 - k.ú. a obec Česká Lípa: pozemek č.parc. 5150/12 ostatní plocha, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa, na LVč. 4892 pro obec Česká Lípa, k.ú. Česká Lípa. - Parcela p.č. 487/4 -k.ú. Břevniště pod Ralskem,obec Hamr na Jezeře včetně stavby telekomunikačního stožáru: pozemek č.parc. 487/4 ostatní plocha, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa, na LVč. 126 pro obec Hamr na Jezeře, k.ú. Břevniště pod Ralskem. - Parcela p.č. 619/3 - k.ú. Třtěno, obec Chožov se stavbou telekomunikačního stožáru: pozemek č.pac. 619/3 orná půda, zapsáno u u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Louny, na LVč. 364 pro obec Chožov, k.ú. Třtěnov - Budova obč.vybavenosti na p.p.č. 980/6, parcela p.č.980/2, 980/3,980/6 - k.ú. a obec Krásný dvůr: budova bez čp./č.e. technická vybavenost na pozemku č.parc. 980/6 s pozemky č.parc. 980/2 - ostatní plocha, č.parc. 980/3 - ostatní plocha, č.pac. 980/6 - zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno u u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, na LVč. 505 pro obec Krásný Dvůr, k.ú. Krásný Dvůr. Tyto shora popsané nemovitosti jsou popsány ve znaleckých posudcích vypracovaných soudním znalcem Ing. Miroslavem Filégrem, který byl ustanovené za tímto účelem Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31.5.2012, pod čj. Nc 5073/2012, které nabylo právní moci dne 10.7.2012. V citovaný znaleckých posudcích jsou nemovitosti oceněny na celkovou částku 111.464.310,-Kč. Znalecké posudek včetně usnesení o ustanovení znalce tvoří přílohu č. 7 notářského zápisu. Společnost Real - Invest CL a.s., se sídlem Praha 8 - Libeň, Lindnerova 998/6, PSČ: 180 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9340, IČ: 25010573 jako předem určený zájemce upíše a splatí 111.464.310 (slovy: stojedenáct miliónůčtyřistašedesátčtyřitisícetřistadeset) kusů akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká), které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. Místem upisování je sídlo společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., Praha 4 - Chodov, Nad Opatovem 2140/2, PSČ: 149 00, IČ: 24141224. Společnost Real - Invest CL a.s. je povinna splatit emisní kurs upsaných akcií předáním písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., na jehož základě se provádí vklad do katastru ne movitostí před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. Ke splacení nepeněžitého vkladu písemným prohlášením podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku se stanoví následující pravidla: Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. Lhůta deseti pracovních dnů pro předání písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku a předání nemovitostí počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Písemné prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku předá vkladatel společnosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. Předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, společnosti MERKURIA CL s.r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Lindnerova 998/6, PSČ: 180 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123295, IČ: 47285389 tvoří: - Areál čp. 2073 - ul. Pivovarská, Česká Lípa soubor budov obč. vybavenosti a pozemků sestávající se z: stavba čp. 2073 - tech. vybavenost. na pozemku č.parc. 5904/3 -, stavba čp. 3127 - tech. vybaventost. na pozemku č.parc. 5825/290, stavba bez čp./č.e. - tech.vyb. na pozemku č. parcel. 2975, stavba bez čp./č.e. - tech. vyb. na pozemku č. parcel. 4857/2, s tavba bez čp./č.e.- tech. vyb. na pozemku č. parcel. 5786/120, stavba bez čp./č.e. - tech. vyb. na pozemku č. parcel. 5825/109, stavba bez čp./č.e. - tech. vyb. na pozemku č. parcel. 5904/6, stavba bez čp./č.e. - tech. vyb. na pozemku č. parcel. 5904/7, s tavba bez čp./č.e. - tech. vyb. na pozemku č. parcel. 5906/1 s pozemky č.parc. 2975 - zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. 2978 - ostatní plocha, č.parc. 4857/2 - zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. 5786/120 - zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. 5825/109 - zastavěná plocha a nádvoří, č.p arc 5825/290 - zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. 5904/1 - ostatní plocha, č.parc. 5904/3 - zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. 5904/5 - zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. 5904/6 - zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. 5904/7 - zastavěná plocha a nádvoří , č.parc. 5906/1 - zastavěná plocha a nádvoří, č.parc. 5946/3 - ostatní plocha, č.parc. 5952/3 - ostatní plocha vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký Kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa na LVč. 4789 pro obec Česká Lípa, k.ú. Česká Lípa. Tyto shora popsané nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném soudním znalcem Ing. Miroslavem Filégrem, který byl ustanovené za tímto účelem Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31.5.2012, pod čj. Nc 5073/2012, které nabylo právní moci dne 10.7.2012. V citovaném znaleckém posudku jsou nemovitosti oceněny na celkovou částku 9.242.470,-Kč . Znalecký posudek včetně usnesení o ustanovení znalce tvoří přílohu č. 8 notářského zápisu. Společnost MERKURIA CL s.r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Lindnerova 998/6, PSČ: 180 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123295, IČ: 47285389 jako předem určený zájemce upíše a splatí 9.242.470 (slovy: devětmiliónůdv ěstěčtyřicetdvatisícečtyřistasedmdesát) kusů akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká), které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem.Místem upisování je sídlo společnosti TTP invest, uzavřený investičn í fond, a.s., Praha 4 - Chodov, Nad Opatovem 2140/2, PSČ: 149 00, IČ: 24141224. Společnost MERKURIA CL s.r.o. je povinna splatit emisní kurs upsaných akcií předáním písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., na jehož základě se provádí vklad do katastru nemov itostí před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. Ke splacení nepeněžitého vkladu písemným prohlášením podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku se stanoví následující pravidla: Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. Lhůta deseti pracovních dnů pro předání písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku a předání nemovitostí počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Písemné prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku předá vkladatel společnosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. Předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, společnosti ŽOSKA a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Lazarská 1719/5, PSČ: 110 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11440, IČ: 46708081 tvoří: - čp. 1826 - ul. Větrná, Česká Lípa bytový dům čp. 1826 na pozemku č.parc. 1339 s pozemkem č.parc. 1339 zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa na LVč. 2000 pro obec Česká Lípa, k.ú. Česká Lípa, - čp. 1815 - ul. Jižní, Česká Lípa bytový dům čp. 1815 na pozemku č.parc. 1359 s pozemkem č.parc. 1359 zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa na LVč. 2000 pro obec Česká Lípa, k.ú. Česká Lípa, - čp. 1816 - ul. Jižní, Česká Lípa bytový dům čp. 1816 na pozemku č.parc. 1358 s pozemkem č.parc. 1358 zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa na LVč. 2000 pro obec Česká Lípa, k.ú. Česká Lípa, - čp. 831 - ul. V Parku, Nový Bor bytový dům čp. 831 na pozemku č.parc. 577/3 s pozemkem č.parc. 577/3 zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa na LV č. 2118 pro obec Nový Bor, k.ú. Nový Bor, - čp. 832 - ul. V Parku, Nový Bor bytový dům čp. 832 na pozemku č.parc. 577/5 s pozemkem č.parc. 577/5 zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa na LV č. 2118 pro obec Nový Bor, k.ú. Nový Bor, - Rozhledna Špičák, Česká Lípa objekt bez č.p./č.e. - jiná stavba na pozemku parc. č. 394, s pozemky č.parc. 394 zastavěná plocha a nádvoří a č.parc. 393/20 ostatní plocha, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa na LVč. 4721 pro obec Česká L ípa, k.ú. Stará Lípa. Tyto shora popsané nemovitosti jsou popsány ve znaleckých posudcích vypracovaných soudním znalcem Ing. Miroslavem Filégrem, který byl ustanovené za tímto účelem Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31.5.2012, pod čj. Nc 5073/2012, které nabylo právní moci dne 10.7.2012. V citovaných znaleckých posudcích jsou nemovitosti oceněny na celkovou částku 123.571.630,-Kč. Znalecké posudky včetně usnesení o ustanovení znalce tvoří přílohu č. 9 notářského zápisu. Společnost ŽOSKA a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Lazarská 1719/5, PSČ: 110 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11440, IČ: 46708081 jako předem určený zájemce upíše a splatí 123.571.630 (slovy: stodvacettřimilió nůpětsetsedmdesátjedentisícšestsettřicet) kusů akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká), které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. Místem upisování je sídlo společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., Praha 4 - Chodov, Nad Opatovem 2140/2, PSČ: 149 00, IČ: 24141224. Společnost ŽOSKA a.s. je povinna splatit emisní kurs upsaných akcií předáním písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., na jehož základě se provádí vklad do katastru nemovitostí p řed zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. Ke splacení nepeněžitého vkladu písemným prohlášením podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku se stanoví následující pravidla: Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. Lhůta deseti pracovních dnů pro předání písemného prohlášení podle § 60 odst avec 1 obchodního zákoníku a předání nemovitostí počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Písemné prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku předá vkladatel společnosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovito stí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. Předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, Tomislava Procházky, nar. 8.9.1969, bytem Praha 1, Králodvorská 665/9 tvoří: - Pozemky č.parc. 2274/10 ostatní plocha, č.parc. 2274/11 ostatní plocha, č.parc. 2275/1 zahrada, č.parc. 2275/2 zahrada, č.parc. 2275/3 zahrada, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Most na LVč. 6259 pro obec Litvínov, k .ú. Horní Litvínov Tyto shora popsané nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném soudním znalcem Ing. Miroslavem Filégrem, který byl ustanovené za tímto účelem Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31.5.2012, pod čj. Nc 5073/2012, které nabylo právní moci dne 10.7.2012. V citovaném znaleckém posudku jsou nemovitosti oceněny na celkovou částku 21.000.000,-Kč. Znalecký posudek včetně usnesení o ustanovení znalce tvoří přílohu č. 10 zápisu. Tomislav Procházka, nar. 8.9.1969, bytem Praha 1, Králodvorská 665/9 jako předem určený zájemce upíše a splatí 21.000.000 (slovy: dvacetjedenmilión) kusů akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká), které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. Místem upisování je sídlo společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., Praha 4 - Chodov, Nad Opatovem 2140/2, PSČ: 149 00, IČ: 24141224. Tomislav Procházka je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií předáním písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku společnosti TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s., na jehož základě se provádí vklad do katastru nemovitostí před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. Ke splacení nepeněžitého vkladu písemným prohlášením podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku se stanoví následující pravidla: Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. Lhůta deseti pracovních dnů pro předání písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku a předání nemovitostí počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Písemné prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku předá vkladatel společnosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. do 31. 8. 2012 od 30. 7. 2012

Na společnost TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s. jako společnost nástupnickou přešlo jmění společnosti LIMAS, a.s., IČ 25004123, se sídlem v Liberci 30, Poštovní 1124, ELIMIN, s.r.o., IČ 28369041, se sídlem v Praze 4, Nad Opatovem 2140, EIBL ELECT RONIC s.r.o., IČ 46712658, se sídlem v Praze 8, Lindnerova 998/6, PANOK-TOURIST a.s. IČ 44797141, se sídlem v Praze 4, Kotorská 1598 jako společností zanikajících v důsledku fúze sloučením. Valná hromada schválila projekt fúze a převzetí jmění zanikajícíc h společností dne 10.května 2012. Rozhodný den fúze je 1.srpen 2011. od 20. 6. 2012

Kapitál

Základní kapitál

vklad 404 686 410 Kč

od 17. 12. 2013

Základní kapitál

vklad 387 686 410 Kč

do 17. 12. 2013 od 10. 7. 2013

Základní kapitál

vklad 349 878 410 Kč

do 10. 7. 2013 od 31. 8. 2012

Základní kapitál

vklad 84 600 000 Kč

do 31. 8. 2012 od 20. 6. 2012

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 20. 6. 2012 od 29. 7. 2011
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 404 686 410 od 1. 10. 2018
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 404 686 410 do 1. 10. 2018 od 17. 12. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 387 686 410 do 17. 12. 2013 od 10. 7. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 349 878 410 do 10. 7. 2013 od 31. 8. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 84 600 000 do 31. 8. 2012 od 20. 6. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 2 000 000 do 20. 6. 2012 od 29. 7. 2011

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Renáta Haklová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2018

vznik členství: 1. 10. 2018

Závěrka 2369/12, Praha, 169 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Renáta Haklová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2018 - Poslední vztah: 17. 10. 2018

vznik členství: 1. 10. 2018

Anastázova 21/10, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Hana Jusková

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2018 - Poslední vztah: 11. 10. 2018

vznik členství: 29. 7. 2012

zánik členství: 14. 8. 2018

Větrná 1826/3, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Hana Jusková

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2018 - Poslední vztah: 11. 10. 2018

vznik členství: 29. 7. 2012

zánik členství: 14. 8. 2018

Větrná 1826/3, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Tomislav Procházka

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 11. 10. 2018

vznik členství: 29. 7. 2012

zánik členství: 30. 9. 2018

vznik funkce: 29. 7. 2012

zánik funkce: 30. 9. 2018

Mariánská 568/58, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Tomislav Procházka

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 11. 10. 2018

vznik členství: 29. 7. 2012

zánik členství: 30. 9. 2018

vznik funkce: 29. 7. 2012

zánik funkce: 30. 9. 2018

Mariánská 568/58, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Andrea Gomzjakovová

místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 11. 10. 2018

vznik členství: 29. 7. 2012

zánik členství: 14. 8. 2018

vznik funkce: 29. 7. 2012

zánik funkce: 14. 8. 2018

Mariánská 566/62, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Andrea Gomzjakovová

místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 11. 10. 2018

vznik členství: 29. 7. 2012

zánik členství: 14. 8. 2018

vznik funkce: 29. 7. 2012

zánik funkce: 14. 8. 2018

Mariánská 566/62, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Hana Jusková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 9. 6. 2018

vznik členství: 29. 7. 2012

Lukostřelecká 1767/8, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Hana Jusková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 9. 6. 2018

vznik členství: 29. 7. 2012

Lukostřelecká 1767/8, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Hana Jusková

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2011 - Poslední vztah: 7. 10. 2015

vznik členství: 29. 7. 2011

zánik členství: 28. 7. 2012

zánik funkce: 28. 7. 2012

Lukostřelecká 1767, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Andrea Gomzjakovová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2011 - Poslední vztah: 7. 10. 2015

vznik členství: 29. 7. 2011

zánik členství: 28. 7. 2012

zánik funkce: 28. 7. 2012

Hradecká 2659, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Tomislav Procházka

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2011 - Poslední vztah: 7. 10. 2015

vznik členství: 29. 7. 2011

zánik členství: 28. 7. 2012

zánik funkce: 28. 7. 2012

Mariánská 568, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Tomislav Procházka

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2018

vznik členství: 1. 10. 2018

vznik funkce: 1. 10. 2018

Králodvorská 665/9, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Martin Peter

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2018

vznik členství: 1. 10. 2018

Mrač 366, 257 21, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Tomislav Procházka

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2018

vznik členství: 1. 10. 2018

K Pastvinám 3242, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Tomislav Procházka

předseda představestva

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 1. 10. 2018

vznik členství: 1. 9. 2015

zánik členství: 30. 9. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2015

zánik funkce: 30. 9. 2018

Králodvorská 665/9, Praha, 110 00, Česká republika

Tomislav Procházka

předseda představestva

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 1. 10. 2018

vznik členství: 1. 9. 2015

zánik členství: 30. 9. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2015

zánik funkce: 30. 9. 2018

Králodvorská 665/9, Praha, 110 00, Česká republika

Rostislav Ištok

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 1. 10. 2018

vznik členství: 1. 9. 2015

zánik členství: 30. 9. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2015

zánik funkce: 30. 9. 2018

Lindnerova 998/6, Praha, 180 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Rostislav Ištok

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 1. 10. 2018

vznik členství: 1. 9. 2015

zánik členství: 30. 9. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2015

zánik funkce: 30. 9. 2018

Lindnerova 998/6, Praha, 180 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Renáta Haklová

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 1. 10. 2018

vznik členství: 1. 9. 2015

zánik členství: 30. 9. 2018

Anastázova 21/10, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Renáta Haklová

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 1. 10. 2018

vznik členství: 1. 9. 2015

zánik členství: 30. 9. 2018

Anastázova 21/10, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Renáta Haklová

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2013 - Poslední vztah: 26. 8. 2014

vznik členství: 29. 7. 2011

zánik členství: 1. 8. 2014

Anastázova 21/10, Praha 6, 169 00, Česká republika

Rostislav Ištok

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2011 - Poslední vztah: 26. 8. 2014

vznik členství: 21. 10. 2011

zánik členství: 1. 8. 2014

Lindnerova 998/6, Praha 8, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Renáta Haklová

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2011 - Poslední vztah: 15. 10. 2013

vznik členství: 29. 7. 2011

zánik členství: 1. 8. 2014

Anastázova 21/10, Praha, 169 00, Česká republika

Tomislav Procházka

předseda představenstva

První vztah: 29. 7. 2011 - Poslední vztah: 26. 8. 2014

vznik členství: 29. 7. 2011

zánik členství: 1. 8. 2014

vznik funkce: 29. 7. 2011

zánik funkce: 1. 8. 2014

Králodvorská 665/9, Praha 1, 110 00, Česká republika

Lukáš Brada

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2011 - Poslední vztah: 14. 11. 2011

vznik členství: 29. 7. 2011

zánik členství: 21. 10. 2011

Ke Mlýnu 70, Sloup v Čechách, 471 52, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo. Představenstvo zastupuje předseda samostatně nebo dva členové představenstva společně.

od 7. 10. 2015

Za společnost jedná představenstvo. Jediného člena představenstva zastupuje každý jeho zástupce samostatně.

do 7. 10. 2015 od 26. 8. 2014

Za společnost jedná představenstvo. Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 26. 8. 2014 od 22. 7. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem spoleřnosti ve všech věcech vždy alespoň předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 22. 7. 2014 od 29. 7. 2011

Další vztahy firmy TTP invest, a.s.

člen představenstva

QI investiční společnost, a.s.

První vztah: 26. 8. 2014

Rybná 682/14, Praha Staré Město, 110 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

člen představenstva

QI investiční společnost, a.s.

První vztah: 26. 8. 2014 - Poslední vztah: 7. 10. 2015

Rybná 682/14, Praha Staré Město, 110 00

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 10. 2018

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 3. 10. 2018

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).