Hlavní navigace

ŽOSKA a.s.

Firma ŽOSKA a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 11440, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 185 548 500 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

46708081

Sídlo:

Thunovská 183/18, Praha, 118 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1992

DIČ:

CZ46708081

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

236 Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
821 Administrativní a kancelářské činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 11440, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ŽOSKA a.s. od 1. 5. 1992

Obchodní firma

ŽOSKA a.s. od 13. 9. 2004

Obchodní firma

ŽOSKA a.s. v likvidaci do 13. 9. 2004 od 24. 11. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1992

adresa

Thunovská 183/18
Praha 11800 od 1. 8. 2014

adresa

Lazarská 1719/5
Praha 1 11000 do 1. 8. 2014 od 23. 11. 2006

adresa

Bulharská l557
Česká Lípa do 23. 11. 2006 od 1. 5. 1992

Předmět podnikání

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 9. 10. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 9. 10. 2009

správa a údržba nemovitostí od 5. 5. 2005

provádění staveb, jejich změn a odstraňování do 17. 2. 2009 od 5. 5. 2005

specializovaný maloobchod do 9. 10. 2009 od 5. 5. 2005

velkoobchod do 9. 10. 2009 od 5. 5. 2005

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy do 9. 10. 2009 od 5. 5. 2005

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 9. 10. 2009 od 5. 5. 2005

zprostředkování obchodu a služeb do 9. 10. 2009 od 5. 5. 2005

- oprava a výroba, modernizace a rekonstrukce železničních kolejových vozidel, - oprava a výroba dílů železničních kolejových vozidel, - demontáž zrušených železničních kolejových vozidel, - výroba a oprava zařízení a dílů pro infrastrukturu železniční dopravy, - výroba a oprava tlakových jímek dle udělených oprávnění, - strojírenská, truhlářská, čalounická a elektrotechnická výroba, - opravy a údržba středotlakých kotlů, - stavební, zásobovací, dopravní a údržbářské práce, - vývojové a projekční práce v rozsahu uděleného oprávnění, do 5. 5. 2005 od 1. 5. 1992

- obchodní činnost včetně zahraniční dle uděleného oprávnění, - poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, - inženýrské a investiční činnosti, - revizní činnosti v rámci udělených oprávnění, - poradenské služby a činnosti spojené s rekvalifikacemi. do 5. 5. 2005 od 1. 5. 1992

Ostatní skutečnosti

Část jmění rozdělované společnosti ŽOSKA a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Thunovská 183/18, PSČ 118 00, IČ: 467 08 081, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11440, jak je vymezena v projektu rozdělení, přešla v důsledku rozdělení odštěpením na nově vzniklou společnosti ŽOSKA ČK s.r.o., se sídlem Česká Kamenice, Dukelských Hrdinů 117, PSČ 407 21, IČ:8468087. od 1. 9. 2019

Dne 23. srpna 2005 přijala mimořádná valná hromada společnosti toto usnesení: Mimořádná valná hromada společnosti ŽOSKA a.s., se sídlem Česká Lípa, Bulharská 1557, IČ 467 08 081, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B., vložka 241 rozhoduje, že ostatní účastnické cenné papíry, vydané společností určené takto: Emitent: ŽOSKA a.s. Sídlo emitenta: Česká Lípa, Bulharská 1557 IČ emitenta: 467 08 081 Zápis emitenta v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B., vložka 241 Základní kapitál emitenta: 247 398 000,- Kč (zcela splacený) Druh: kmenové akcie Forma: na majitele Podoba: listinná Obchodování na regulovaném trhu: není SIN/ISIN: není (dále jen "akcie") přecházejí uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku na hlavního akcionáře, kterým je: Jméno a příjmení: Radek Novák Bydliště: Česká Lípa, Komenského 3007, PSČ 470 01 r.č.: 660308/0726 na základě vlastnictví: 243.518 kusů listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč z celkového počtu 247.398 kusů listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč vydaných společností, a to za protiplnění urč ené takto: 69,- Kč za 1 ks listinné kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, které bude vyplaceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, po předání daných akcií společnosti, jíž jsou dosavadní akcionáři povinni akcie odevzdat do 30 dnů po přechodu vlastnického práva k nim na hlavního akcionáře. do 15. 8. 2014 od 1. 12. 2005

Valná hromada konaná dne 3.12.2003 rozhodla o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace ze dne 15.10.1997. od 13. 9. 2004

Valná hromada ze dne 29.9.1999 schválila dílčí změny stanov. do 19. 9. 2001 od 15. 12. 1999

Valná hromada konaná dne 15.10.1997 schválila dílčí změny stanov akciové společnosti a rozhodla o jejím zrušení s likvidací dle ust. § 68 obchodního zákoníku. Zároveň jmenovala dva likvidátory Václava Procházku a JUDr. Jana Kratinu. od 24. 11. 1997

Valná hromada konaná dne 24.6. 1997 schválila další změny stanov a.s. do 12. 9. 1997 od 12. 9. 1997

Valná hromada konaná dne 24.6. 1997 schválila dílčí změny stanov a.s. do 19. 9. 2001 od 12. 9. 1997

Základní jmění společnosti 247,398.000,- Kč je 100% splaceno. do 19. 9. 2001 od 6. 3. 1997

Prof.ing. Zdeněk H a v e l, CSc. bytem Praha 4-Podolí, Na Dolinách l do 9. 8. 1996 od 21. 9. 1993

Dipl.ing. Jiří S ý k o r a bytem Praha 5-Stodůlky, Nuslova 2273 do 9. 8. 1996 od 21. 9. 1993

Ing. Jan K l á š t e r s k ý bytem Ant. Sovy 1710, Česká Lípa do 9. 8. 1996 od 21. 9. 1993

Dozorčí rada společnosti: do 28. 1. 1997 od 21. 9. 1993

Valná hromada, konaná dne 7.8.1993 schválila nové stanovy akciové společnosti. do 19. 9. 2001 od 21. 9. 1993

Ředitel akciové společnosti jedná a podepisuje za společnost ve věcech obchodních a pracovněprávních. Prokurista akciové společnosti podepisuje tak, že k obchodnímu jménu ŽOSKA a.s. připojí označení prokury a připojí svůj podpis. do 21. 9. 1993 od 17. 8. 1992

Údaje o založení: Akciová společnost byla založena podle § l72 obchodního zákoníku. Zakladatel Federální fond národního majetku se sídlem v Praze 7, nábř. ktp. Jaroše lOOO učinil své rozhodnutí formou notářského zápisu ze dne l6.4. l992. Neoddělitelnou součástí tohoto zápisu je zakladatelská listina a schválené stanovy této společnosti. Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno peněžitým i nepeněžitým vkladem uvedeným v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státní organizace ČSD části specializované organizační jednotky Železniční opravy od 1. 5. 1992

a strojírny Česká Lípa. od 1. 5. 1992

Jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná předseda představenstva (v době nepřítomnosti místopředseda). Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva (v době nepřítomnosti místopředseda) spolu s alespoň jedním dalším členem představenstva. Představenstvo může k jednání a k podepisování za společnost písemně zmocnit ředitele, popřípadě jiné vedoucí pracovníky společnosti. do 21. 9. 1993 od 1. 5. 1992

Dozorčí rada společnosti: Aleš K r č e k , bytem Českých Bratří l4l3, Česká Lípa, Václav V o r l í č e k , bytem Svárovská l79l, Česká Lípa, Ing. Václav M a r e k , bytem Zahradní l738, Česká Lípa. do 21. 9. 1993 od 1. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 185 548 500 Kč

od 1. 9. 2019

Základní kapitál

vklad 247 398 000 Kč

do 1. 9. 2019 od 19. 9. 2001

Základní kapitál

vklad 247 398 000 Kč

do 19. 9. 2001 od 21. 9. 1993
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 750 Kč, počet: 247 398 od 1. 9. 2019
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 247 398 do 1. 9. 2019 od 1. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 247 398 do 1. 8. 2014 od 16. 8. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 247 398 do 16. 8. 2002 od 19. 9. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 422 do 19. 9. 2001 od 21. 9. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 239 976 do 19. 9. 2001 od 21. 8. 1993

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Tomislav Procházka

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2022

vznik členství: 10. 12. 2021

vznik funkce: 10. 12. 2021

K Pastvinám 3242, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Petr Jurčo

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 16. 6. 2014

Nad Opatovem 2140/2, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Tomislav Procházka

předseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 16. 6. 2014

vznik funkce: 16. 6. 2014

Králodvorská 665/9, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Rostislav Ištok

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 2. 2022

vznik členství: 16. 6. 2014

zánik členství: 10. 12. 2021

Lindnerova 998/6, Praha, 180 00, Česká republika

Petr Jurčo

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 16. 6. 2014

Mečislavova 181/9, Praha 4, 140 00, Česká republika

Petr Jurčo

člen

První vztah: 22. 3. 2010 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 3. 12. 2003

Mečislavova 181/9, Praha 4, 140 00, Česká republika

Radek Novák

předseda

První vztah: 22. 3. 2010 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 3. 12. 2003

vznik funkce: 3. 12. 2003

Jindřicha z Lipé 108/25, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Rostislav Ištok

místopředseda

První vztah: 13. 9. 2004 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 3. 12. 2003

vznik funkce: 3. 12. 2003

Lindnerova 998/6, Praha 8, 180 00, Česká republika

Radek Novák

předseda

První vztah: 13. 9. 2004 - Poslední vztah: 22. 3. 2010

vznik členství: 3. 12. 2003

vznik funkce: 3. 12. 2003

Komenského 3007, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Petr Jurčo

člen

První vztah: 13. 9. 2004 - Poslední vztah: 22. 3. 2010

vznik členství: 3. 12. 2003

Jižní 1835, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Jiří Procházka

Předseda představenstva

První vztah: 19. 9. 2001 - Poslední vztah: 13. 9. 2004

vznik členství: 26. 4. 2001

zánik členství: 3. 12. 2003

vznik funkce: 26. 4. 2001

zánik funkce: 3. 12. 2003

Tyršova 128, Králův Dvůr, Česká republika

JUDr. Jan Kratina

Předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 1999 - Poslední vztah: 19. 9. 2001

zánik členství: 31. 12. 2000

zánik funkce: 31. 12. 2000

U obory 937, Nový Bor, Česká republika

Václav Procházka

Místopředseda představenstva

První vztah: 15. 12. 1999 - Poslední vztah: 13. 9. 2004

vznik členství: 29. 9. 1999

zánik členství: 3. 12. 2003

vznik funkce: 11. 10. 1999

zánik funkce: 3. 12. 2003

Železničářská 1748, Česká Lípa, Česká republika

František Stříž

Člen představenstva

První vztah: 15. 12. 1999 - Poslední vztah: 13. 9. 2004

vznik členství: 29. 9. 1999

zánik členství: 3. 12. 2003

Polní 1069, Moravské Budějovice, Česká republika

Ing. Martin Šulc

Místopředseda představenstva

První vztah: 24. 11. 1997 - Poslední vztah: 15. 12. 1999

Kukelská 904/3, Praha 9, Česká republika

Ing. Richard Zajíc

Člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1997 - Poslední vztah: 15. 12. 1999

Zázvorkova 2001, Praha 5, Česká republika

Ing. Bohumil Machart

Předseda představenstva

První vztah: 24. 11. 1997 - Poslední vztah: 15. 12. 1999

Burianova 931/35, Liberec, Česká republika

Ing. Vladimír Chudlařský

Předseda představenstva

První vztah: 12. 9. 1997 - Poslední vztah: 24. 11. 1997

Máchova 10, Praha 2, Česká republika

JUDr. Karel Lahodný

Člen představenstva

První vztah: 12. 9. 1997 - Poslední vztah: 24. 11. 1997

Papírníkova 609, Praha 4, Česká republika

Ing. Martin Šulc

Člen představenstva

První vztah: 12. 9. 1997 - Poslední vztah: 24. 11. 1997

Kukelská 904/3, Praha 9, Česká republika

Ing. Richard Zajíc

Člen představenstva

První vztah: 12. 9. 1997 - Poslední vztah: 24. 11. 1997

Zázvorkova 2001, Praha 5, Česká republika

Ing. Bohumil Machart

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 9. 1997 - Poslední vztah: 24. 11. 1997

Burianova 931/35, Liberec, Česká republika

Ing. Vladimír Chudlařský

Předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 1997 - Poslední vztah: 12. 9. 1997

Máchova 10, Praha 2, Česká republika

Ing. Jaromír Svoboda

Člen představenstva

První vztah: 7. 7. 1997 - Poslední vztah: 12. 9. 1997

nám. T.G. Masaryka 168, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Bohumil Machart

Generální ředitel společnosti

První vztah: 1. 4. 1997 - Poslední vztah: 24. 11. 1997

Burianova 931/35, Liberec, Česká republika

Ing. Bohumil Machart

Člen představenstva společnosti

První vztah: 1. 4. 1997 - Poslední vztah: 12. 9. 1997

Burianova 931/35, Liberec, Česká republika

Ing. Jaromír Svoboda

Předseda představenstva

První vztah: 1. 4. 1997 - Poslední vztah: 7. 7. 1997

náměstí T.G.Masaryka 168, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Alois Leder

Generální ředitel

První vztah: 6. 3. 1997 - Poslední vztah: 1. 4. 1997

Žízníkov 68, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Alois Leder

Předseda představenstva

První vztah: 6. 3. 1997 - Poslední vztah: 1. 4. 1997

Žízníkov 68, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Jaromír Svoboda

Člen představenstva

První vztah: 6. 3. 1997 - Poslední vztah: 1. 4. 1997

náměstí T.G.Masaryka 168, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Vladimír Chudlařský

Člen představenstva

První vztah: 6. 3. 1997 - Poslední vztah: 7. 7. 1997

Máchova 10, Praha 2, Česká republika

Ing. Jaroslav Tauš

Člen představenstva

První vztah: 6. 3. 1997 - Poslední vztah: 12. 9. 1997

Slovenská 2397, Česká Lípa, Česká republika

ing. Václav Spůra

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 3. 1997 - Poslední vztah: 12. 9. 1997

Janáčkovo nábřeží 57, Praha 5, Česká republika

Ing. Václav Spůra

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 1. 1997 - Poslední vztah: 6. 3. 1997

Janáčkovo nábřeží 57, Praha 5, Česká republika

Ing. Vladimír Chudlařský

Člen představenstva

První vztah: 28. 1. 1997 - Poslední vztah: 6. 3. 1997

Máchova 10, Praha 2, Česká republika

Ing. Jaromír Svoboda

Člen představenstva

První vztah: 28. 1. 1997 - Poslední vztah: 6. 3. 1997

náměstí T.G.Masaryka 168, Česká Lípa, Česká republika

Jaroslav Tauš

Člen představenstva

První vztah: 28. 1. 1997 - Poslední vztah: 6. 3. 1997

Slovenská 2397, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Josef Kučera

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 8. 1996 - Poslední vztah: 28. 1. 1997

Staré zámky 27, Brno, Česká republika

Ing. Ján Kuruc

Člen představenstva

První vztah: 9. 8. 1996 - Poslední vztah: 28. 1. 1997

Ladova 15, Brno, Česká republika

ing. Tomáš Rozehnal

Člen představenstva

První vztah: 9. 8. 1996 - Poslední vztah: 28. 1. 1997

Rašelinová 7, Brno, Česká republika

Ing. Jaroslav Tauš

Člen představenstva

První vztah: 21. 9. 1993 - Poslední vztah: 28. 1. 1997

Jižní 1815, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Jaroslav Tauš

Prokurista

První vztah: 21. 9. 1993 - Poslední vztah: 28. 1. 1997

Jižní 1815, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Václav Marek

Člen představenstva

První vztah: 21. 9. 1993 - Poslední vztah: 9. 8. 1996

Zahradní 1738, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Alois Leder

Generální ředitel

První vztah: 21. 9. 1993 - Poslední vztah: 6. 3. 1997

Žízníkov 68, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Josef Kučera

Člen představenstva

První vztah: 21. 9. 1993 - Poslední vztah: 9. 8. 1996

Staré zámky 27, Brno, Česká republika

Prof.Ing. Vladimír Kyzlink DrSc.

Místopředseda představenstva

První vztah: 21. 9. 1993 - Poslední vztah: 9. 8. 1996

Biskupcova 48, Praha 3, Česká republika

Ing. Jaroslav Tauš

Prokurista

První vztah: 17. 8. 1992 - Poslední vztah: 21. 9. 1993

Krompach 56, Česká republika

Ing. Alois Leder

Ředitel

První vztah: 17. 8. 1992 - Poslední vztah: 21. 9. 1993

Žízníkov 68, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Alois Leder

Předseda představenstva

První vztah: 17. 8. 1992 - Poslední vztah: 6. 3. 1997

Žízníkov 68, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Jaroslav Tauš

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 8. 1992 - Poslední vztah: 21. 9. 1993

Krompach 56, Česká republika

Ing. Jaroslav Grim

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 21. 9. 1993

Krymická 5O4, Praha 8 - Troja, Česká republika

Ing. Jan Jelínek

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 21. 9. 1993

Svárovská l792, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Alois Leder

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 17. 8. 1992

Žízníkov 68, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Petr Leger

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 21. 9. 1993

Jižní l8l5, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Jaroslav Tauš

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 17. 8. 1992

Krompach 56, Česká republika

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.

od 2. 1. 2015

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva, předseda a místopředseda a nebo člen představenstva. V rámci pověření může jednat jménem společnosti i jednotlivý člen představenstva. Právo podepisovat jménem společnosti mají vždy dva členové představenstva a nebo pověřený člen představenstva.

do 2. 1. 2015 od 24. 11. 1997

Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva, v rámci svého zmocnění jednotlivý člen představenstva, generální ředitel a prokurista. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva. Ve všech obchodních, pracovněprávních a vrámci zmocnění představenstvem podepisuje právní úkony generální ředitel. Prokurista podepisuje veškeré právní úkony, k nimž dochází při provozu společnosti s vyjimkou zcizování a zatěžování nemovitosti.

do 24. 11. 1997 od 21. 9. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Hana Jusková

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 16. 6. 2014

vznik funkce: 16. 6. 2014

Lukostřelecká 1767/8, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Veronika Kracíková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 16. 6. 2014

Dlouhá 55, Jablonné v Podještědí, 471 25, Česká republika

Andrea Gomzjakovová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 16. 6. 2014

Mariánská 566/62, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Veronika Kracíková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2005 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 30. 6. 2004

Okružní 280, Jablonné v Podještědí, Česká republika

Karel Mareš

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2005 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 30. 6. 2004

Dubická 1981, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Jaroslav Dvorský

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2004 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 3. 12. 1999

Dělnická 412, Cvikov, 471 54, Česká republika

Jaroslav Strnad

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2002 - Poslední vztah: 5. 5. 2005

vznik členství: 28. 2. 2002

zánik členství: 30. 6. 2004

Valentova 1734, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Lenger

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2002 - Poslední vztah: 5. 5. 2005

vznik členství: 28. 2. 2002

zánik členství: 30. 6. 2004

vznik funkce: 28. 2. 2002

zánik funkce: 30. 6. 2004

Hackerova 793/5, Praha 8, Česká republika

Ing. Jan Menšík

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2001 - Poslední vztah: 5. 5. 2005

vznik členství: 26. 4. 2001

zánik členství: 30. 6. 2004

S.K. Neumanna 3673/14, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Jaroslav Strnad

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2001 - Poslední vztah: 16. 8. 2002

vznik členství: 26. 4. 2001

zánik členství: 28. 2. 2002

Valentova 1734, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Lenger

Předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2001 - Poslední vztah: 16. 8. 2002

vznik členství: 26. 4. 2001

zánik členství: 28. 2. 2002

vznik funkce: 26. 4. 2001

zánik funkce: 28. 2. 2002

Hackerova 793/5, Praha 8, Česká republika

Ing. Jiří Ponikelský

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2001 - Poslední vztah: 5. 5. 2005

vznik členství: 29. 9. 1999

zánik členství: 30. 6. 2004

vznik funkce: 26. 4. 2001

zánik funkce: 30. 6. 2004

Pod Holým vrchem 2501, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Jiří Ponikelský

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 1999 - Poslední vztah: 19. 9. 2001

Pod Holým vrchem 2501, Česká Lípa, Česká republika

ing. Vladimír Stroupek

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 1999 - Poslední vztah: 19. 9. 2001

zánik členství: 26. 4. 2001

Na Bystřičce 6, Olomouc, Česká republika

JUDr. Vladimír Lánský

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 1999 - Poslední vztah: 19. 9. 2001

zánik členství: 26. 4. 2001

Konecchlumí 49, Česká republika

Ing. Vlastimil Hloužek

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 1999 - Poslední vztah: 5. 5. 2005

vznik členství: 29. 9. 1999

zánik členství: 30. 6. 2004

Veronské náměstí 334, Praha 10, Česká republika

Ing. Vladimír Chudlařský CSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 1997 - Poslední vztah: 15. 12. 1999

Máchova 10, Praha 2, Česká republika

JUDr. Karel Lahodný

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 1997 - Poslední vztah: 15. 12. 1999

Papírníkova 609, Praha 4, Česká republika

Ing. Lenka Svobodová

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 1997 - Poslední vztah: 15. 12. 1999

Zemské právo 1, Praha 10, Česká republika

Josef Vavera

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 1997 - Poslední vztah: 15. 12. 1999

Karla Poláčka 1227, Česká Lípa, Česká republika

ing. Vladimír Stroupek

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 1997 - Poslední vztah: 15. 12. 1999

Na Bystřičce 6, Olomouc, Česká republika

Ing. Jiří Ponikelský

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 1997 - Poslední vztah: 15. 12. 1999

Pod Holým vrchem 2501, Česká Lípa, Česká republika

Josef Vavera

První vztah: 6. 3. 1997 - Poslední vztah: 24. 11. 1997

Karla Poláčka 1227, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Zdeňka Weissová

První vztah: 6. 3. 1997 - Poslední vztah: 24. 11. 1997

Za vodárnou 29, Praha 8, Česká republika

Ing. Martin Fořt

První vztah: 6. 3. 1997 - Poslední vztah: 24. 11. 1997

Palackého 653, Chrudim 4, Česká republika

Ing. Zdeňka Weissová

První vztah: 28. 1. 1997 - Poslední vztah: 6. 3. 1997

Za vodárnou 29, Praha 8, Česká republika

Ing. Martin Fořt

První vztah: 28. 1. 1997 - Poslední vztah: 6. 3. 1997

Palackého 653, Chrudim 4, Česká republika

Ing. Ladislav Čapek

První vztah: 9. 8. 1996 - Poslední vztah: 28. 1. 1997

Tyršova 48, Brno, Česká republika

Ing. Rudolf Sternadel

První vztah: 9. 8. 1996 - Poslední vztah: 28. 1. 1997

U Průhonu 9, Praha, Česká republika

Josef Vavera

První vztah: 9. 8. 1996 - Poslední vztah: 6. 3. 1997

Karla Poláčka 1227, Česká Lípa, Česká republika

Další vztahy firmy ŽOSKA a.s.

Historické vztahy

JUDr. Jan Kratina

První vztah: 24. 4. 2001 - Poslední vztah: 24. 4. 2001

den zániku funkce 31. prosince 2000 do 24. 4. 2001 od 24. 4. 2001

U obory 937, Nový Bor, Česká republika

Václav Procházka

První vztah: 24. 11. 1997 - Poslední vztah: 13. 9. 2004

den zániku funkce: 3.12.2003 do 13. 9. 2004 od 24. 11. 1997

Železničářská 1748/12, Česká Lípa, Česká republika

JUDr. Jan Kratina

První vztah: 24. 11. 1997 - Poslední vztah: 24. 4. 2001

U obory 937, Nový Bor, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 5. 1992

Živnosti

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 6. 3. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 6. 3. 1996
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).