Hlavní navigace

UCED Vítkovice a.s.

Firma UCED Vítkovice a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 24832, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 17 750 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28647491

Sídlo:

Sokolovská 675/9, Praha, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

21. 1. 2011

DIČ:

CZ28647491

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

35130 Rozvod elektřiny
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82110 Univerzální administrativní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 24832, Městský soud v Praze

Obchodní firma

VTK SPECIAL SYSTEMS a.s. od 7. 3. 2013

Obchodní firma

VTK SPECIAL SYSTEMS a.s. od 30. 1. 2015

Obchodní firma

VTK SPECIAL SYSTEMS a.s. do 30. 1. 2015 od 16. 1. 2015

Obchodní firma

VITERM a.s. do 16. 1. 2015 od 21. 1. 2011

Obchodní firma

ALBORZ YADAC CO., a.s. do 7. 3. 2013 od 27. 3. 2012

Právní forma

Akciová společnost od 21. 1. 2011

adresa

Sokolovská 675/9
Praha 18600 od 19. 8. 2019

adresa

Heršpická 813/5
Brno 63900 do 19. 8. 2019 od 11. 5. 2018

adresa

Ruská 2887/101
Ostrava 70300 do 11. 5. 2018 od 16. 1. 2015

adresa

Ruská 2887/101
Ostrava 70602 do 16. 1. 2015 od 21. 1. 2011

Předmět podnikání

Distribuce elektřiny od 22. 10. 2018

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 1. 2011

Ostatní skutečnosti

Dne 9.2.2018 přijala valná hromada společnosti VÍTKOVICE ENERGETIKA a.s. toto usnesení: I.Základní kapitál společnosti VÍTKOVICE ENERGETIKA a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 286 47 491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4406 (dále jen Společnost) se zvyšuje o částku maximálně 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých) na částku maximálně 47.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování pod částk u navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští. II.Při zvýšení základního kapitálu bude upsáno maximálně 4.500 kusů nových kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě, s jmenovitou hodnotou každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). III.Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně každém dalším upisovacím kole. IV.Lze upisovat pouze celé akcie. V.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost Českomoravská energetika s.r.o., IČO: 035 31 384, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8. Představenstv o Společnosti se určuje orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu. VI.Akcie Společnosti ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 - 483 Zákona o obchodních korporacích. VII.Vykonat přednostní právo upsáním nových akcií Společnosti lze ve lhůtě dvou týdnů ode DNE ZVEŘEJNĚNÍ a zaslání akcionářům (tj. zveřejněním v obchodním věstníku, vyvěšením na internetových stránkách Společnosti a současně zašle akcionářům vlastnícím ak cie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů dle stanov společnosti), a to v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 09:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00, kdy k identifikaci akcionáře je nutné s sebou přinést platný občanský průkaz, v případě právnické osoby platný originál výpisu z obchodního rejstříku a platný občanský průkaz oprávněné osoby zastupovat právnickou osobu. Za den oznámení počátku běhu lhůty pro vykonání přednostního práva se považuje den zveřejnění informace v obchodním věstníku a na in ternetových stránkách Společnosti dle § 485 odst. 1 písm. a) Zákona o obchodních korporacích. VIII.Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle Společnosti, a to ve lhůtě tří dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě sml ouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurz akcií upsaných Vybraným zájemce m bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do pěti dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet Společnosti č.ú. 117870413/0300. IX.Upisovatel splatí celý emisní kurs akcií na účet Společnosti číslo č.ú. 117870413/0300 ve lhůtě deseti dnů od skončení lhůty pro upisování akcií. X.Emisní kurz každé nové akcie s jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) se stanoví ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). do 13. 3. 2018 od 14. 2. 2018

Počet členů dozorčí rady: 3 do 16. 1. 2015 od 9. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. do 16. 1. 2015 od 9. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 30. 1. 2015 od 9. 6. 2014

Na společnost VTK SPECIAL SYSTEMS a. s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti iDTAX Česká republika, s. r. o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00, IČO 285 88 487, zapsané v o bchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C., vložka 33408 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1.leden 2 014. od 31. 3. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 17 750 000 Kč

od 13. 3. 2018

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 13. 3. 2018 od 21. 1. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 577 od 13. 3. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 4 od 2. 6. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 do 13. 3. 2018 od 2. 6. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 3 od 21. 1. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 4 od 21. 1. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 5 do 2. 6. 2017 od 21. 1. 2011

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Richard Holešinský

člen správní rady

První vztah: 21. 5. 2021

vznik členství: 30. 7. 2019

Prašnice 999/24, Brno, 637 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Richard Holešinský

člen správní rady

První vztah: 19. 8. 2019 - Poslední vztah: 21. 5. 2021

vznik členství: 30. 7. 2019

Menšíkova 144/30, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. Richard Holešinský

statutární ředitel

První vztah: 19. 8. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 30. 7. 2019

Menšíkova 144/30, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. Richard Holešinský

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2018 - Poslední vztah: 19. 8. 2019

vznik členství: 17. 4. 2018

zánik členství: 30. 7. 2019

zánik funkce: 30. 7. 2019

Menšíkova 144/30, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. Richard Holešinský

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2018 - Poslední vztah: 3. 8. 2018

vznik členství: 17. 4. 2018

Příční 653, Dolní Dunajovice, 691 85, Česká republika

Mgr. Rodan Broskevič

člen představenstva

První vztah: 2. 6. 2017 - Poslední vztah: 11. 5. 2018

vznik členství: 31. 10. 2016

zánik členství: 17. 4. 2018

Jabloňová 440, Dolní Lhota, 747 66, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Rodan Broskevič

člen představenstva

První vztah: 2. 6. 2017 - Poslední vztah: 11. 5. 2018

vznik členství: 31. 10. 2016

zánik členství: 17. 4. 2018

Jabloňová 440, Dolní Lhota, 747 66, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jan Světlík

člen představenstva

První vztah: 2. 6. 2017 - Poslední vztah: 11. 5. 2018

vznik členství: 10. 4. 2017

zánik členství: 17. 4. 2018

Poděbradova 3057/63, Ostrava, 702 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jan Světlík

člen představenstva

První vztah: 2. 6. 2017 - Poslední vztah: 11. 5. 2018

vznik členství: 10. 4. 2017

zánik členství: 17. 4. 2018

Poděbradova 3057/63, Ostrava, 702 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Richard Holešinský

předseda představenstva

První vztah: 2. 6. 2017 - Poslední vztah: 11. 5. 2018

vznik členství: 10. 4. 2017

zánik členství: 17. 4. 2018

vznik funkce: 11. 4. 2017

zánik funkce: 17. 4. 2018

Příční 653, Dolní Dunajovice, 691 85, Česká republika

Ing. Richard Holešinský

předseda představenstva

První vztah: 2. 6. 2017 - Poslední vztah: 11. 5. 2018

vznik členství: 10. 4. 2017

zánik členství: 17. 4. 2018

vznik funkce: 11. 4. 2017

zánik funkce: 17. 4. 2018

Příční 653, Dolní Dunajovice, 691 85, Česká republika

Mgr. Rodan Broskevič

předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 2. 6. 2017

vznik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 1. 11. 2016

zánik funkce: 11. 4. 2017

Jabloňová 440, Dolní Lhota, 747 66, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Rodan Broskevič

předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 2. 6. 2017

vznik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 1. 11. 2016

zánik funkce: 11. 4. 2017

Jabloňová 440, Dolní Lhota, 747 66, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jaromír Šiler

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2016 - Poslední vztah: 2. 6. 2017

vznik členství: 29. 2. 2016

zánik členství: 10. 4. 2017

vznik funkce: 29. 2. 2016

zánik funkce: 10. 4. 2017

Sedliště 206, 739 36, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jaromír Šiler

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2016 - Poslední vztah: 2. 6. 2017

vznik členství: 29. 2. 2016

zánik členství: 10. 4. 2017

vznik funkce: 29. 2. 2016

zánik funkce: 10. 4. 2017

Sedliště 206, 739 36, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Daniel Vaca

předseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2016 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 29. 2. 2016

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 29. 2. 2016

zánik funkce: 31. 10. 2016

Kralická 332/6, Ostrava, 709 00, Česká republika

Ing. Daniel Vaca

předseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2016 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 29. 2. 2016

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 29. 2. 2016

zánik funkce: 31. 10. 2016

Kralická 332/6, Ostrava, 709 00, Česká republika

Mgr. Tereza Skotnicová

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 17. 5. 2016

vznik členství: 2. 2. 2016

zánik členství: 29. 2. 2016

Moravská 931/73, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Štefánik

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2015 - Poslední vztah: 17. 5. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 29. 2. 2016

vznik funkce: 6. 1. 2015

zánik funkce: 29. 2. 2016

Panský Důl 420, Stará Ves nad Ondřejnicí, 739 23, Česká republika

Mgr. Tereza Skotnicová

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 21. 1. 2011

zánik členství: 2. 2. 2016

Moravská 931/73, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Štefan Paluba

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 17. 5. 2016

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 29. 2. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2011

zánik funkce: 29. 2. 2016

Rytířova 777/3, Praha, 143 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Pavlína Sklenářová

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 30. 1. 2015

vznik členství: 21. 1. 2011

zánik členství: 31. 12. 2014

vznik funkce: 21. 1. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2014

U Haldy 1541/58, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Štefan Paluba

předseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2011 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 1. 7. 2011

vznik funkce: 1. 7. 2011

Rytířova 777/3, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Pavel Ondruch

předseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2011 - Poslední vztah: 2. 8. 2011

vznik členství: 21. 1. 2011

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 21. 1. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2011

J. Herolda 1559/10, Ostrava, 700 30, Česká republika

Mgr. Tereza Skotnicová

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2011 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 21. 1. 2011

Moravská 931/73, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Pavlína Sklenářová

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2011 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 21. 1. 2011

vznik funkce: 21. 1. 2011

U Haldy 1541/58, Ostrava, 700 30, Česká republika

Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.

do 1. 1. 2021 od 19. 8. 2019

Člen představenstva zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.

do 19. 8. 2019 od 11. 5. 2018

Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předsedou představenstva.

do 11. 5. 2018 od 2. 6. 2017

Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva.

do 2. 6. 2017 od 9. 6. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jednají vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva.

do 9. 6. 2014 od 21. 1. 2011

Dozorčí rada

Historické vztahy

Jan Konrád

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2018 - Poslední vztah: 19. 8. 2019

vznik členství: 17. 4. 2018

zánik členství: 30. 7. 2019

vznik funkce: 20. 4. 2018

zánik funkce: 30. 7. 2019

Nad Letištěm 628, Tábor, 390 02, Česká republika

Ing. Jan Světlík

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2018 - Poslední vztah: 19. 8. 2019

vznik členství: 17. 4. 2018

zánik členství: 30. 7. 2019

Poděbradova 3057/63, Ostrava, 702 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Libor Witassek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2017 - Poslední vztah: 13. 2. 2018

vznik členství: 10. 4. 2017

zánik členství: 15. 1. 2018

Sluneční 1348/3, Opava, 746 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Kamila Valštýnová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2017 - Poslední vztah: 13. 2. 2018

vznik členství: 10. 4. 2017

zánik členství: 15. 1. 2018

Kněžpole 306, 687 12, Česká republika

Dalších 17 vztahů k této osobě

Ing. Kamila Valštýnová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2017 - Poslední vztah: 13. 2. 2018

vznik členství: 10. 4. 2017

zánik členství: 15. 1. 2018

Kněžpole 306, 687 12, Česká republika

Dalších 17 vztahů k této osobě

Ing. Libor Witassek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2017 - Poslední vztah: 13. 2. 2018

vznik členství: 10. 4. 2017

zánik členství: 15. 1. 2018

Sluneční 1348/3, Opava, 746 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Inž. Jerzy Kościelniak

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2016 - Poslední vztah: 2. 6. 2017

vznik členství: 29. 2. 2016

zánik členství: 10. 4. 2017

27. Stycznia 37, 42-500 Bedzin, Polská republika

Mgr. Inž. Jerzy Kościelniak

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2016 - Poslední vztah: 2. 6. 2017

vznik členství: 29. 2. 2016

zánik členství: 10. 4. 2017

27. Stycznia 37, 42-500 Bedzin, Polská republika

Ing. Jan Světlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2016 - Poslední vztah: 11. 5. 2018

vznik členství: 29. 2. 2016

zánik členství: 17. 4. 2018

vznik funkce: 29. 2. 2016

zánik funkce: 17. 4. 2018

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Ing. Jan Světlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2016 - Poslední vztah: 11. 5. 2018

vznik členství: 29. 2. 2016

zánik členství: 17. 4. 2018

vznik funkce: 29. 2. 2016

zánik funkce: 17. 4. 2018

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Hubička

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2014 - Poslední vztah: 17. 5. 2016

vznik členství: 1. 9. 2014

zánik členství: 29. 2. 2016

Průběžná 1720/3, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Světlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 17. 5. 2016

vznik členství: 23. 1. 2012

zánik členství: 29. 2. 2016

vznik funkce: 23. 1. 2012

zánik funkce: 29. 2. 2016

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Mgr. Pavel Filipčík

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 17. 5. 2016

vznik členství: 23. 1. 2012

zánik členství: 29. 2. 2016

Zikova 2113/22, Brno, 628 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Ondřej Ručka

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 13. 10. 2014

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 1. 9. 2014

Bohumíra Četyny 931/4, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Jan Světlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2012 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 23. 1. 2012

vznik funkce: 23. 1. 2012

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Mgr. Pavel Filipčík

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2012 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 23. 1. 2012

Zikova 2113/22, Brno, 628 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Ondřej Ručka

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2011 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 1. 7. 2011

Bohumíra Četyny 931/4, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Jan Světlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2011 - Poslední vztah: 27. 2. 2012

vznik členství: 21. 1. 2011

zánik členství: 23. 1. 2012

vznik funkce: 21. 1. 2011

zánik funkce: 23. 1. 2012

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Mgr. Pavel Filipčík

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2011 - Poslední vztah: 27. 2. 2012

vznik členství: 21. 1. 2011

zánik členství: 23. 1. 2012

Zikova 2113/22, Brno, 628 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Václav Dostál

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2011 - Poslední vztah: 2. 8. 2011

vznik členství: 21. 1. 2011

zánik členství: 30. 6. 2011

Smetanova 772, Studénka, 742 13, Česká republika

Další vztahy firmy UCED Vítkovice a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Richard Holešinský

člen správní rady

První vztah: 19. 8. 2019

vznik členství: 30. 7. 2019

Menšíkova 144/30, Brno, 612 00, Česká republika

CREDITAS ASSETS SICAV a.s.

První vztah: 16. 2. 2021

Sokolovská 675/9, Praha, 186 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

VÍTKOVICE, a.s.

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

Ostrava 3020, 703 00

VÍTKOVICE, a.s.

První vztah: 21. 1. 2011 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

Ostrava 3020, 703 00

Akcionáři

CREDITAS ASSETS SICAV a.s., IČ: 09783261

Sokolovská 675/9, Česká republika, Praha, 186 00

od 16. 2. 2021

VÍTKOVICE, a.s., IČ: 45193070

Ruská 2887/101, Česká republika, Ostrava, 703 00

do 8. 8. 2017 od 9. 6. 2014

VÍTKOVICE, a.s., IČ: 45193070

Ruská 2887/101, Česká republika, Ostrava, 706 02

do 9. 6. 2014 od 21. 1. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 1. 2011

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 1. 2011

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).