Hlavní navigace

Vinohradská 230 a.s.

Firma Vinohradská 230 a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6779, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 50 815 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26203944

Sídlo:

Vinohradská 1511/230, Praha, 100 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 10. 2000

DIČ:

CZ26203944

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
61 Telekomunikační činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
6920 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti
80100 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6779, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Vinohradská 230 a.s. od 1. 7. 2015

Obchodní firma

Vinohradská 230 a.s. do 1. 7. 2015 od 16. 4. 2015

Obchodní firma

Vinohradská 230 a.s. do 16. 4. 2015 od 18. 10. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 18. 10. 2000

adresa

Vinohradská 1511/230
Praha 10 10000 od 12. 3. 2003

adresa

Vinohradská 230
Praha 10 10000 do 12. 3. 2003 od 20. 11. 2000

adresa

Vinohradská 230
Praha 10 1000 do 20. 11. 2000 od 18. 10. 2000

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 10. 7. 2014

ostraha majetku a osob od 10. 7. 2014

zprostředkování obchodu a služeb do 10. 7. 2014 od 18. 7. 2007

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 10. 7. 2014 od 18. 7. 2007

činnost technických poradců v oblasti - stavebnictví a architektury do 10. 7. 2014 od 18. 7. 2007

poskytování služeb elektronických komunikací a) Ostatní hlasové služby. Služba není poskytována jako veřejně dostupná. Územní rozsah poskytované služby: Hlavní město Praha b) Služby přenosu dat. Služba není poskytována jako veřejně dostupná. Územní rozsah poskytované služby: Hlavní město Praha c) Služby přístupu k síti Internet. Služba není poskytována jako veřejně dostupná. Územní rozsah poskytované služby: Hlavní město Praha od 10. 10. 2006

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 10. 7. 2014 od 14. 4. 2006

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 10. 7. 2014 od 14. 4. 2006

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 10. 7. 2014 od 10. 10. 2005

hostinská činnost od 5. 10. 2004

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 1. 7. 2015 od 5. 10. 2004

podniky zajišťující ostrahu majetku a osob do 10. 7. 2014 od 3. 12. 2003

služby soukromých detektivů do 1. 7. 2015 od 3. 12. 2003

poskytování telekomunikačních služeb do 28. 6. 2006 od 17. 7. 2002

správa a údržba nemovitostí do 10. 7. 2014 od 17. 7. 2002

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 10. 7. 2014 od 17. 7. 2002

maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny do 10. 7. 2014 od 17. 7. 2002

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 10. 7. 2014 od 17. 7. 2002

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 10. 7. 2014 od 17. 7. 2002

pronájem a půjčování věcí movitých do 10. 7. 2014 od 17. 7. 2002

dokončovací stavební práce do 10. 7. 2014 od 17. 7. 2002

ubytovací služby do 10. 7. 2014 od 17. 7. 2002

realitní činnost do 10. 7. 2014 od 17. 7. 2002

reklamní činnost a marketing do 10. 7. 2014 od 17. 7. 2002

pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí do 10. 7. 2014 od 18. 10. 2000

organizační zajišťování správy nemovitostí do 10. 7. 2014 od 18. 10. 2000

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 10. 7. 2014

Ostatní skutečnosti

Na společnost Vinohradská 230 a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČO: 26203944, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 6779, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze slouč ením jmění (tj. soubor veškerého majetku a dluhů) společnosti P-IMEX, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČO: 48537578, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 19236, jako spole čnosti zanikající. od 22. 12. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 10. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 9. 11. 2016 od 10. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 9. 11. 2016 od 10. 7. 2014

Mimořádná valná hromada dne 1.června 2004 přijala toto usnesení: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 25.000.000,-- Kč a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Dojde ke zvýšení základního kapitálu z částky ve výši 25,815.000,-- Kč na částku ve výši 50,815.000,-- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Předmětem úpisu budou níže uvedené kmenové akcie znějící na majitele jež jsou v listinné podobě: 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 250.000,-- Kč. Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu, která bude obsahovat tyto údaje: - akcie budou upisovány ve lhůtě 15 dnů, přičemž místem úpisu akcií bude sídlo společnosti tj. Praha 10, Vinohradská 1511/230 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Počátkem běhu lhůty pro úpis akcií bude den zveřejnění informace o přednostním pr ávu, - na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 258.150,-- Kč lze upsat jednu novou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 250.000,-- Kč. Předmětem úpisu akcií společnosti o jmenovité hodnotě 258.150,-- Kč lze upsat jednu novou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 250.000,-- Kč. Předmětem úpisu akcií s využitím přednostního práva budou níže uvedené kmenové akcie znějící na majitele, jež jsou v listinné podobě: 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 250.000,-- Kč. Emisní kurs všech akcií, které budou upisovány s využitím přednostního práva , bude roven jejich jmenovité hodnotě. Informace o přednostním právu bude zveřejněna nejdříve v den, jež následuje po dni, kdy byl soudu podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány předem určeným zájemcem. Výběr tohoto předem určeného zájemce provede představenstvo společnosti ve lhůtě 10 dnů ode dne ukončení lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Výběr předem určeného zájemce bude proveden z akcionářů, kteří upíší akcie s využitím přednostního práva. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou rozděleny mezi ně poměrně a to v poměru dosavadních akcií ve vlastnictví akc ionáře k základnímu kapitálu. Akcie, které budou upisovány bez využití přednostního práva, budou upsány předem určeným zájemcem na základě smlouvy o upsání akcií, bude sídlo společnosti tj. Praha 10, Vinohradská 1511/230 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Emisní kurs akci í, které budou upisovány bez využití přednostního práva, bude roven jejich jmenovité hodnotě. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude předem určenému zájemci oznámen společnosti písemným oznámením, doručeným buď formoudoporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, zaslaným do pěti dnů ode dne, kdy představenstvo společnosti vybere předem určeného zájemce. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem je stanovena v délce 15 dnů. Společnost doručí návrh smlouvy o úpisu akcií předem určenému zájemci spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Emisní kurs všech upsaných akcií musí být uhrazen na účet č.ú. 1031043067/5500 vedený u Raiffeisen bank, pobočka Praha, Vinohradská 230 nedojde-li ke splacení emisního kursu započtením s pohledávkou akcionáře; v tomto případě musí být splacen na uvedený ú čet emisní kurs akcie, jenž nebyl splacen započtením pohledávky. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 ochodního zákoníku. Celý emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do dvaceti dnů ode dne provedení úpisu akcií. Akcie budou upisovány peněžitými vklady, přičemž úpis 99 ks akcií o jmenovité hodnotě 250.000,- Kč peněžitým vkladem se uskuteční ve formě započtení pohledávky akcionáře vůči společnosti na základě dohody o započtení pohledávek mezi společností a daným ak cionářem. V tomto smyslu schválila valná hromada následující: Peněžitý vklad bude splacen ve formě započtení s pohledávkou akcionáře vůči společnosti na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a akcionářem. Pohledávka, která má být započtena, je specifikována takto: Pohledávka akcionáře tj. společnosti K & K Capital Group a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, IČO: 255 82 429, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6754 vůči společnosti Vinohradská 230 a.s. ve výši 24,750.000, -- Kč, vzniklá na základě Úvěrové smlouvy uzavřené dne 15 srpna 2003. Jde o pohledávku, jež je způsobilá započtení. Návrh dohody o započtení je jako příloha nedílnou součástí zápisu z valné hromady společnosti Vinohradská 230 a.s. Dohoda o započtení musí být uzavřena neprodleně po provedeníé úpisu akcií tímto akcionářem. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ov ěřeny tj. na adrese Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00. do 25. 10. 2004 od 14. 7. 2004

Mimořádná valná hromada konaná dne 2. září 2003 schválila toto usnesení: Snížení základního kapitálu společnosti Vinohradská 230 a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ 26 20 39 44 z dosavadní výše 190.000.000,-- Kč (jednostodevades át milionů korun českých) o částku 164.185.000,-- Kč (jednostošedesátčtyři milionů jednostoosmdesátpět tisíc korun českých) na konečnou částku 25.815.000,-- Kč (dvacetpět milionů osmsetpatnáct tisíc korun českých) snížením jmenovité hodnoty akcií. Snížení základního kapitálu bude provedeno formou poměrného snížení jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z částky ve výši 1.900.000,--Kč (jedenmilion devětsettisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu jedné akcie společnosti ve výši 258.150,-- (dveštěpadesá tosmtisíc jednostopadesát korun českých). Společnost Vinohradská 230 a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ 26 20 39 44 nemá ve s vém majetku k datu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti vlastní akcie neb o vlastní zatimní listy. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že výše základního kapitálu společnosti je nepřiměřeně vysoká. Částka, jež odpovídá snížení základního kapitálu, bude vyplacena akcionářům podle poměru jmenovitých hod not jejich akcií. Za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty akcie jsou akcionáři povinni předložit společnosti akcie ve lhůtě dvaceti dnů ode dne zveřejnění výzvy. Představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné h romady, aby akcie předložili za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie k vyznačení nižší jmenovité hodnoty nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstv o uplatní postup podle § 214 obchodníh o zákoníku. Výzva akcionářům k předložení akcií za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty bude učiněna bez zbytečného odkladu, maximálně do deseti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu, kterým bude povolen zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 15. 12. 2003 od 24. 9. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 50 815 000 Kč

od 25. 10. 2004

Základní kapitál

vklad 25 815 000 Kč

do 25. 10. 2004 od 15. 12. 2003

Základní kapitál

vklad 190 000 000 Kč

do 15. 12. 2003 od 18. 10. 2000
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 258 150 Kč, počet: 100 od 10. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 250 000 Kč, počet: 100 od 10. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 250 000 Kč, počet: 100 do 10. 7. 2014 od 25. 10. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 258 150 Kč, počet: 100 do 10. 7. 2014 od 15. 12. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 1 900 000 Kč, počet: 100 do 15. 12. 2003 od 12. 3. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 1 900 000 Kč, počet: 100 do 12. 3. 2003 od 18. 10. 2000

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Robert Kolář

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2019

vznik členství: 5. 6. 2019

Ostružná 100, 788 25, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

JUDr. Josef Novotný

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2019

vznik členství: 5. 6. 2019

vznik funkce: 5. 8. 2019

Jana Masaryka 165/22, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Filip Hájek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2019

vznik členství: 5. 6. 2019

Krouzova 3019/1, Praha, 143 00, Česká republika

Historické vztahy

JUDr. Josef Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 30. 8. 2019

vznik členství: 21. 5. 2015

zánik členství: 5. 6. 2019

vznik funkce: 21. 5. 2015

Jana Masaryka 165/22, Praha, 120 00, Česká republika

Robert Kolář

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 30. 8. 2019

vznik členství: 13. 6. 2014

zánik členství: 5. 6. 2019

Ostružná 100, 788 25, Česká republika

Josef Novotný

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 16. 5. 2010

zánik členství: 16. 5. 2015

vznik funkce: 18. 6. 2014

zánik funkce: 16. 5. 2015

Jana Masaryka 165/22, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

JUDr. Josef Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2013 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 16. 5. 2010

Jana Masaryka 165/22, Praha 2, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Radoch

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2013 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 5. 4. 2011

zánik členství: 13. 6. 2014

vznik funkce: 5. 4. 2011

zánik funkce: 13. 6. 2014

Karlova 455/48, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jiří Radoch

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2011 - Poslední vztah: 5. 9. 2013

vznik členství: 5. 4. 2011

zánik členství: 13. 6. 2014

vznik funkce: 5. 4. 2011

zánik funkce: 13. 6. 2014

Karlova 455/48, Praha 1, 110 00, Česká republika

JUDr. Josef Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2010 - Poslední vztah: 11. 10. 2013

vznik členství: 16. 5. 2010

Jana Masaryka 165/22, Praha 2, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavla Havránková

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2009 - Poslední vztah: 27. 5. 2010

vznik členství: 20. 1. 2009

zánik členství: 16. 5. 2010

Vidimská 732/1, Praha 8, 181 00, Česká republika

Alena Miláčková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2008 - Poslední vztah: 17. 2. 2009

vznik členství: 10. 6. 2008

zánik členství: 20. 1. 2009

Zvonková 3048/2, Praha 10, 100 00, Česká republika

Tomáš Varhaník

předseda

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 6. 5. 2011

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 5. 4. 2011

vznik funkce: 21. 6. 2007

zánik funkce: 5. 4. 2011

Otvovice 150, Česká republika

Filip Hájek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2006 - Poslední vztah: 30. 8. 2019

vznik členství: 22. 8. 2006

zánik členství: 5. 6. 2019

Krouzova 3019/1, Praha 4, Česká republika

Alena Kupcová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2005 - Poslední vztah: 18. 7. 2008

vznik členství: 25. 7. 2005

zánik členství: 10. 6. 2008

Šaldova 180, Kladno, 272 03, Česká republika

Tomáš Varhaník

předseda

První vztah: 12. 3. 2003 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik členství: 17. 12. 2002

zánik členství: 21. 6. 2007

vznik funkce: 17. 12. 2002

zánik funkce: 21. 6. 2007

Otvovice 150, Česká republika

Ing. Milan Škopek

člen

První vztah: 12. 3. 2003 - Poslední vztah: 10. 10. 2005

vznik členství: 10. 7. 2001

zánik členství: 25. 7. 2005

Jugoslávských partyzánů 34, Praha 6, Česká republika

Filip Hájek

člen

První vztah: 17. 7. 2002 - Poslední vztah: 10. 10. 2006

vznik členství: 10. 7. 2001

zánik členství: 22. 8. 2006

Krouzova 3019/1, Praha 4, Česká republika

Ing. Milan Škopek

předseda

První vztah: 17. 7. 2002 - Poslední vztah: 12. 3. 2003

vznik členství: 10. 7. 2001

vznik funkce: 10. 7. 2001

zánik funkce: 17. 12. 2002

Jugoslávských partyzánů 34, Praha 6, Česká republika

Lukáš Zdvihal

člen

První vztah: 18. 10. 2000 - Poslední vztah: 17. 7. 2002

vznik členství: 18. 10. 2000

zánik členství: 10. 7. 2001

K.Štěcha 4, České Budějovice, Česká republika

Karolína Juračková

člen

První vztah: 18. 10. 2000 - Poslední vztah: 12. 3. 2003

vznik členství: 18. 10. 2000

zánik členství: 17. 12. 2002

Návsí 380, Frýdek-Místek, Česká republika

Mgr. Jan Rudolf

předseda

První vztah: 18. 10. 2000 - Poslední vztah: 17. 7. 2002

vznik členství: 18. 10. 2000

zánik členství: 10. 7. 2001

vznik funkce: 18. 10. 2000

Ve struhách 22, Praha 6, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Patrik Skála

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2019

vznik členství: 13. 2. 2019

Na dílcích 1826/19, Praha, 182 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Petr Pujman

předseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2019

vznik členství: 13. 2. 2019

vznik funkce: 13. 2. 2019

Půlkruhová 266/45, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 17 vztahů k této osobě

Otto Koval

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2018

vznik členství: 10. 9. 2018

V olšinách 3401/96, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Martin Chromec

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2016 - Poslední vztah: 18. 10. 2018

vznik členství: 21. 9. 2016

zánik členství: 10. 9. 2018

Pod Marjánkou 1944/1b, Praha, 169 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Martin Chromec

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2016 - Poslední vztah: 18. 10. 2018

vznik členství: 21. 9. 2016

zánik členství: 10. 9. 2018

Pod Marjánkou 1944/1b, Praha, 169 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Radek Dyntar

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 13. 6. 2014

zánik členství: 31. 5. 2015

Velké Kunratické 1322/45, Praha, 148 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Radek Dyntar

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 4. 2015

vznik členství: 13. 6. 2014

Velké Kunratické 1322/45, Praha 4, 148 00, Česká republika

Petr Pujman

předseda

První vztah: 21. 10. 2013 - Poslední vztah: 26. 3. 2019

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 13. 2. 2019

vznik funkce: 1. 10. 2013

zánik funkce: 13. 2. 2019

Půlkruhová 266/45, Praha, 160 00, Česká republika

Patrik Skála

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2013 - Poslední vztah: 26. 3. 2019

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 13. 2. 2019

Na dílcích 1826/19, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Robert Kolář

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2013 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 16. 5. 2010

zánik členství: 13. 6. 2014

Ostružná 100, 788 25, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Robert Kolář

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2011 - Poslední vztah: 11. 10. 2013

vznik členství: 16. 5. 2010

zánik členství: 13. 6. 2014

Ostružná 100, 788 26, Česká republika

Ing. Robert Kolář

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 6. 2011

vznik členství: 16. 5. 2010

U kaštanu 1217/4, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Robert Kolář

člen představenstva

První vztah: 27. 5. 2010 - Poslední vztah: 6. 5. 2011

vznik členství: 16. 5. 2010

Ostružná 100, 788 25, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Jitka Komárková

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 3. 2009 - Poslední vztah: 27. 5. 2010

vznik členství: 20. 3. 2009

zánik členství: 14. 5. 2010

vznik funkce: 24. 3. 2009

zánik funkce: 14. 5. 2010

Velké Popovice 383, 251 69, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

předseda představenstva

První vztah: 30. 3. 2009 - Poslední vztah: 21. 10. 2013

vznik členství: 20. 3. 2009

zánik členství: 1. 10. 2013

vznik funkce: 24. 3. 2009

zánik funkce: 1. 10. 2013

Kozákova 125/2, Praha 10, 104 00, Česká republika

Ing. Petr Kunštát

předseda představenstva

První vztah: 11. 5. 2006 - Poslední vztah: 30. 3. 2009

vznik členství: 13. 3. 2006

zánik členství: 20. 3. 2009

vznik funkce: 10. 4. 2006

zánik funkce: 20. 3. 2009

Fantova 1787/22, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Milan Škopek

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2006 - Poslední vztah: 21. 10. 2013

vznik členství: 25. 7. 2005

zánik členství: 1. 10. 2013

Sekaninova 1087/28, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Petr Kunštát

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2006 - Poslední vztah: 11. 5. 2006

vznik členství: 13. 3. 2006

Fantova 1787/22, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Petr Kunštát

předseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2005 - Poslední vztah: 14. 4. 2006

vznik členství: 18. 10. 2000

zánik členství: 13. 3. 2006

vznik funkce: 20. 4. 2005

zánik funkce: 13. 3. 2006

Fantova 1787/22, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Milan Škopek

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2005 - Poslední vztah: 11. 5. 2006

vznik členství: 25. 7. 2005

Jugoslávských partyzánů 736/34, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing.arch. Kateřina Miláčková

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2005 - Poslední vztah: 30. 3. 2009

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 20. 3. 2009

vznik funkce: 20. 4. 2005

zánik funkce: 20. 3. 2009

Zvonková 3048/2, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Petr Kunštát

předseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2005 - Poslední vztah: 10. 10. 2005

vznik členství: 24. 10. 2001

vznik funkce: 20. 4. 2005

Fantova 1787, Praha 5, 155 00, Česká republika

Kamila Čermáková

předseda

První vztah: 12. 3. 2003 - Poslední vztah: 7. 6. 2005

vznik členství: 17. 12. 2002

zánik členství: 20. 4. 2005

vznik funkce: 17. 12. 2002

V Jámě 1644/18, Děčín IV., 405 02, Česká republika

Ing. Petr Kunštát

místopředseda

První vztah: 12. 3. 2003 - Poslední vztah: 7. 6. 2005

vznik členství: 24. 10. 2001

vznik funkce: 17. 12. 2002

zánik funkce: 20. 4. 2005

Fantova 1787, Praha 5, 155 00, Česká republika

Milan Palouš

člen

První vztah: 17. 7. 2002 - Poslední vztah: 12. 3. 2003

vznik členství: 24. 10. 2001

zánik členství: 17. 12. 2002

Ruská 1026/166, Praha 10, Česká republika

Ing. Petr Kunštát

předseda

První vztah: 17. 7. 2002 - Poslední vztah: 12. 3. 2003

vznik členství: 18. 10. 2000

vznik funkce: 24. 10. 2001

zánik funkce: 17. 12. 2002

Fantova 1787, Praha 5, Česká republika

Ing. Petr Kunštát

člen

První vztah: 18. 10. 2000 - Poslední vztah: 17. 7. 2002

Fantova 1787, Praha 5, Česká republika

Mgr. Radek Dudáš

předseda

První vztah: 18. 10. 2000 - Poslední vztah: 17. 7. 2002

vznik členství: 18. 10. 2000

zánik členství: 24. 10. 2001

vznik funkce: 18. 10. 2000

Dvůr Králové nad Labem, Česká republika

Ingr. Jiří Krampera

člen

První vztah: 18. 10. 2000 - Poslední vztah: 10. 10. 2005

vznik členství: 18. 10. 2000

zánik členství: 25. 7. 2005

Libušín 822, 273 06, Česká republika

Společnost zastupují alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování za Společnost se děje tak, že osoba nebo osoby oprávněné Společnost zastupovat připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.

od 9. 11. 2016

Podepisování za Společnost se děje tak, že osoba nebo osoby oprávněné Společnost zastupovat připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.

do 9. 11. 2016 od 1. 7. 2015

Společnost zastupují alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že členové představenstva oprávnění společnost zastupovat, z nichž jeden musí být předseda, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o sv é funkci.

do 1. 7. 2015 od 10. 7. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že jednají vždy společně alespoň dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k razítku či jiným způsobem vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně vždy dva členové představenstva, z nichž jeden vždy musí být předseda představenstva.

do 10. 7. 2014 od 12. 3. 2003

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Za společnost navenek podepisují vždy dva členové představenstva.

do 12. 3. 2003 od 5. 12. 2002

Jménem společnosti jedná navenek v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podepi- sují společně vždy dva členové představenstva, a to tak, že k razítku či jiným způsobem vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 5. 12. 2002 od 17. 7. 2002

Za společnost jedná a podepisuje ve všech záležitostech samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.

do 17. 7. 2002 od 20. 11. 2000

Za spoelčnost jedná a podepisuje ve všech záležitostech samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.

do 20. 11. 2000 od 18. 10. 2000

Další vztahy firmy Vinohradská 230 a.s.

KKCG Real Estate Group a.s.

První vztah: 21. 7. 2021

Evropská 866/71, Praha, 160 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Otto Koval

  člen představenstva

  V olšinách 3401/96, Praha, 100 00, Česká republika

 • Petr Jílek

  člen představenstva

  Bínova 532/8, Praha, 182 00, Česká republika

 • Petr Luňák

  člen dozorčí rady

  V kališti 1662/2a, Praha, 107 00, Česká republika

 • Ing. Jiří Škampa

  Člen dozorčí rady

  Pellicova 29/8a, Brno, 602 00, Česká republika

 • JUDr. Josef Novotný

  Předseda dozorčí rady

  Jana Masaryka 165/22, Praha, 120 00, Česká republika

 • Ing. Petr Pujman

  Předseda představenstva

  Půlkruhová 266/45, Praha, 160 00, Česká republika

KKCG Real Estate Group a.s.

První vztah: 19. 7. 2021 - Poslední vztah: 21. 7. 2021

Evropská 866/71, Praha, 160 00

JPM Austria s.r.o.

První vztah: 18. 10. 2000 - Poslední vztah: 17. 7. 2002

Sluneční náměstí 2583/11, Praha, 158 00

Akcionáři

KKCG Real Estate Group a.s., IČ: 24291633

Evropská 866/71, Česká republika, Praha, 160 00

od 21. 7. 2021

KKCG Real Estate Group a.s., IČ: 24291633

Vinohradská 1511/230, Česká republika, Praha 10, 100 00

do 21. 7. 2021 od 19. 7. 2021

KKCG Investments AG

Kapellgasse 21, Švýcarská konfederace, Lucern, 6004

do 19. 7. 2021 od 5. 4. 2016

KKCG Investments B.V.

Strawinskylaan 1207, Nizozemské království, Amsterdam

do 5. 4. 2016 od 22. 12. 2014

KKCG Investments N.V.

Strawinskylaan 1207, Nizozemské království, Amsterdam

do 22. 12. 2014 od 21. 10. 2013

KKCG Investments N.V.

Nizozemské království

do 21. 10. 2013 od 17. 6. 2011

KKCG Investments B.V.

Nizozemské království

do 17. 6. 2011 od 27. 3. 2009

PGB Invest, s.r.o., IČ: 25731360

Vinohradská, Česká republika, Praha 10, 100 00

do 17. 7. 2002 od 18. 10. 2000

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 18. 10. 2000

Živnosti

Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 5. 8. 2004
Ostraha majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 29. 7. 2003
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 10. 2000
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).